Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Marek, SDO / JZD / Do / KS / SKP

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1867
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192, 193x, 197x, 198x 199x, 200x
1867 ODi do sálu hostince U města Petrohradu, zah. Revizor, Prodaná láska, u starého kostelíčka v Nudvojovicích, asi první představení v přírodě v tomto kraji.
1868 drama Vražda na Uhelném trhu, za přítomnosti Ant. Marka uvedeno na hradě Valdštejně k oslavě 70. narozenin Fr. Palackého.

1869 členové upadajícího spolku sloučeni se Zábavním odborem Besedy čtenářské, založen SDO v Turnově.
1871 Služebník svého pána (Jeřábek), jh. J. Mošna.
1874 dostavěna stálá div. budova (v dvorním stavení) s jevištěm po vzoru pražského Prozatímního divadla, zah. Obžínky (Korzeniowski) za účasti zpěváckého spolku.
Od 1894 SDO členem ÚMDOČ.
1894 Pražský žid na oslavu založení Divadelní župy pojizerské.
1896 společně se souborem v Daliměřicích uvedeno v městském divadle v Turnově Václav Hrobčický z Hrobčic (Stroupežnický), Žertva na Balkáně (Tůma)
1897 Archa Noemova, Paragrafy na střeše, Mlynář a jeho dítě.
1899 Neznámá pevnina, Služebník svého pána, Zvíkovský rarášek, All right, Malý lord.

1900 Uvedeni Emigranti (Jirásek, Třetí zvonění (Štech).
1902 Naši furianti, poprvé při elektrickém osvětlení, Hrubá košile, Na rozcestí, Noc na Karlštejně, V ochraně Napoleona Prvního, Jeden z nás se musí oženit, Cyprienna, Rodinná vojna, Noc na Karlštejně, Vpád, Svatoň a Milena. Pohostinská vyystoupení na Malé Skále (K životu, Mluví ve spaní), na "vlasteneckém výletě" (Mlsota). Celkem hráno 15x, představení se účastbnilo 20 žen a 20 mužů.
Předseda J. Janků.
1903 Poupě, Lapený Samsónek, Žertva na Balkáně, Cyrano de Bergerac (spol. se studenty).
1905 v divadle uskutečněno 35 představení, z toho 15 ochotnických.
1906 SDO Marek (pojmenován po zakladateli odchotnického divadla v Turnově Ant. Markovi).

1911 - 27. 8. odpoledne sehrálo turnovské ochotnictvo, sdružené ad hoc z nejlepších místních sil, Shakespearův Sen noci svatojánské v režii dr. Jiřího Mikendy v lesním úvalu za Daliměřicemi. Komedie měla svěří temperament. Přišlo na 1000 diváků. Z herců na sebe nejvíc upozornili Olga Ptáčková jako Hermie a Jiří Mikenda jako Oberon.

1919 9 her českých klasiků k 50. výročí trvání spolku.

1920 Piskoř: Neznámá rozkoš, r. V. Čeryn, hráno též v Nymburce na oslavách 60 let stálého ochotnického divadla ve městě.
1925 Abigail Horáková: Páni (místní rodačka, 1871-1926, dramatička, herečka profes. společností, recitátorka), k zahájení Krajinské výstavy, Soud (Šrámek), režie V. Čeryn, a vzpomenutí 140. naroz. zakladatele spolku P. Antonína Marka.192x Divadelní jeviště dodal Pepa Máca, Újezd u Brna.
1931 Okénko (Scheinpflugová).
1934 sehráno 6 her - Koncert, Plukovník Švec, Pozor na dopisy, Maryša, Panenská půda, pro děti Emil a detektivové.

1936 účast na JH, diplom ÚMDOČ za zásluhy o české divadlo.
1939 oslava 70 let trvání spolku, uspořádána ochotnická výstavka, odhalena pamětní deska spisovatelce Abigail Horákové, provedena Jiráskova Lucerna v režii prof. K. Zakouřila s velmi dobrým Matějovským v roli Kláska, Červené v roli kněžny a Chundely v roli vrchního.
Stříbrné odznaky ÚMDOČ získali zasloužilí členové Vil. Čeryn, Fr. Kučera, Jos. Beran, A. Menclová, B. Beranová, Jos. Lusk a Fr. Neškrda.
1939 Veřejný nepřítel (Tetauer) - režie Klen, v hl. rolích Fiala, Durych, Červená, Katakomby (Davis) - režie Čeryn, hl. role Klen, Klápšťová, Bureš.
1940 Hoši, dívky a psi (Vanderberghe), Babička (Kučerová-Fischerová), Štěstí je umění (Werner), Josef Kajetán Tyl (Šamberk), Loupežník (Čapek).
1941 Slečna Pusta (Bubelová).

1945 po osvobození zah. Noc na Karlštejně (zájezd do Liberce, tam první české představení po válce).
1949 80. výročí spolku, Prstýnek (A. Horáková). Stehlík: Vesnice mladá, hráno též ve Vesci pod Kozákovem.
Od 1951 SDO Marek jako DrKr JZD.
1953 Moliѐre: Chudák manžel, hráno též v okolí.
Od 1954 jako DrO Domu osvěty v Turnově, později DS KS, zde i na sklonku 20. stol. Vyspělý soubor - kategorie C, tím se dostal do národní přehlídky.
1955 - Lothar Suchý (1873-1959, místní rodák, dramatik): Kostelecký fraucimor, účast na OP Hodkovické jaro.
1956 - Fredro: Panenské sliby, účast na 7. Pojizerských hrách v Dobrovici.

1957 – celoroční dramaturgický program složen z her domácích autorů –
Lotar Suchý, autor žijící v Turnově, Hamilton a spol., vtipná komedie – před časem uvedli jeho hru Hrstka věrných;
Novinkou pro soutěž Frank Tetauer: Orlí štít, hra z horolezeckého prostředí – do SLUT 1957;
Fráňa Šrámek: Červen, jednoaktovka, v rámci oslav 80tin autora;
Pro děti Frant. Kožík: Zelená princezna (1956 – Dva roky prázdnin)
Viktor Dyk: Zmoudření Dona Quijota,
K oslavám VŘSR – Lessing: Mína z Barnheimu

1958 Kutnohorští havíři, slavnostní 1000. premiéra od 1810 (od založení spolku 1869 863. hra).
1959 - 90 let ochotnické práce ve městě, režisér V. Prádler.
1961 Příliš štědrý večer, nejúspěšnější hra po 1945, 25 repríz v jednom měsíci, hrána několik sezon.
1962 Naše drahé děti - hráno též ve Vesci pod Kozákovem.

1964 DS patřil k nejaktivnějším souborům, uvedl 4 hry - Jizva, Je libo cigaretu?, Smrt přichází každý měsíc.
1965 - Achard: Idiotka, účast 11. Hodkovické jaro.
Často jh. Baldová, Dostalová, Scheinpflugová, Nasková, Medřická, Kovařík, Deyl st., Hilmar, Höger, Beneš, Vojta.

Ze spolku vyšli r. J. Škoda (1896-1981, r., např. ND moravskoslezské Ostrava, Zemské div. Brno, Intimní divadlo, Divadlo na Vinohradech, prof. AMU), Marcela Machotková (*1931, sólistka opery ND), r. Jar. Dudek (1932-1999?, r. Divadlo SKN, Divadlo na Vinohradech), člen Divadla F. X. Šaldy Vojtěch Ron (znalec lidového sousedského divadla, spoluautor těchto pasáží v MČAD).

1976 - LŠU a DO Marek, Dagmar Jandová: Soví princezny. Účast na OP Lomnice nad Popelkou.

1983 na podzim v Turnově opět otevřeno Městské divadlo.
DrO Antonín Marek zahájil Čapkovou Matkou, v titulní roli jh. Jiřina Švorcová.

1988 - Antonín Marek - divadelní soubor Sdruženého klubu ROH Turnov, 35 členů, vedoucí Jan Sajíc.
1993 vedoucí Jan Sajíc.


1995 - SDO A. Marek - studio BEZ, M. Horníček: Dva muži v šachu, r. P. Haken. Účast na KP Děčínská brána - cena Daniela Weissová za postavu Bianky.

2002 - Divadelní ochotnický spolek A. Marek, Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne. Účast na 5. přehlídce ochotnického divadla Jizerské oblasti - KP Lomnice nad Popelkou.

------
Od 90. let navázalo Turnovské divadelní studio Marek, viz.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 191.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995.

ČERNÝ, František: Kapitoly z dějin českého divadla. Praha, Academia 2000, s. 216.

ČERNÝ V.: K dějinám turnovského divadla. Od Ještěda k Troskám 1928-1929, č.7, s.139. KK.

ČESKÝ RÁJ, okrsek ÚMDOČ v Turnově. In: Ve službách Thalie II, Liberec 1946, s. 50.

DIVADELNÍ ochotník. Díl II, svazek 6, s. 49-58. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. 70 s. kDÚ.

DIVADELNÍ škola v Turnově, Rozvoj 7. 8. 1965.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

DOČKALI SE. Podepsáno (tv). AS 1984, č. 1, s. 21.

HODKOVICKÉ divadelní jaro. Amatérská scéna 1965, č. 5, s. 22.

HÜBNER, A.: Lomnice nad Popelkou. Amatérská scéna 1977, č. 1, s. 21.

JANKŮ, Josef: Dějiny divadelního ochotnického spolku Marek v Turnově. In: Český granát, kalendář na rok 1922. Turnov, s. a., s. 138-142.

KINSKÝ, K.: Malá kronika turnovské Thalie 1810-1958. U příležitosti 1000. premiéry turnovských ochotníků vydal pracovní výbor A. Marka, dramatického odboru DO v Turnově, 1958.

KINSKÝ, K.: Malá kronika turnovské Thalie. Turnov 1950.

KINSKÝ, Karel: Pamětní list Spolku divadelních ochotníků Antonín Marek v Turnově 1868-1939. Turnov, SDO 1939. KK, DNM: T 10.036.

MÁCA, Pepa: Dílny moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna,vl.n., s.a., s. 55-57.

MAIEROVÁ, Hana: Turnovskému divadlu je 125 let, ale české divadlo se v našem městě hrálo už od počátku minulého století. Hlasy a ohlasy Turnovska. Březen 1999, s. 48-49.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno:
Kronika turnovské Thalie z r. 1863.
Archiv spolku divadelních ochotníků v Turnově.
Fotografie členů spolku divadelních ochotníků v Turnově. (Kar. Korselt - Jiřík v Jiříkově vidění; V. Verich a J. Petrnoušek ve Kvasu krále Vondry r. 1875; G. Hudec - Falu Eliab v Pražském židu; B. Kabeláčová - páže v Noci na Karlštejně; M. Žáková - Viktorin z Lucevalu v Sirotku a vrahu; Fr. Cernovický - Tomeš v Probuzencích; A. Klener - Cikán, A. Klener - kat v Pražském židu; V. Verich a Jos. Kopal v Kvasu krále Vondry r. 1875; K. Korselt - švec v Lumpacivagabundu.)
Fotografie členů spolku divadelních ochotníků v Turnově.
Diplom Národní Jednoty Severočeské spolku divadelních ochotníků v Turnově za nejlepší provedení konkurenční hry o výstavě v Železném Brodě.
Almanach divadelnlch ochotnlků v Turnově na rok 1877-1878.
Následné uložení exponátů nezjištěno.

PLCH, Jaromír: Lístek z dějin ochotnického divadla v Českém ráji. OD 1959, č. 1, s. 10.

PRÁDLER, V.: Tisíc premiér. OD 1958, č. 7, s. 159.

Praha, Činoherní klub uvádí, Redakce: Láskou posedlí v Činoherním klubu. Scena.cz – 1. kulturní portál, 22. 11. 2010, rubrika - Amatéři, http://www.scena.cz/index.php?o=1&d=1&r=7&c=13157 (viz Texty)

SEZNAM divadelních her uvedených ve Vesci pohostinsky od roku 1953 do roku 1986 - http://www.sokol-vesec.wz.cz/hry pohostinsky.html - 1. 8.. 2011

SKŘÍPEK, František: Postřehy z 5. přehlídky ochotnického divadla Jizerské oblasti. AS 2002, č. 2, s. 16–17.
PROGRAM Městského divadla v Turnově 1939.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 45.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1939, s. 12. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ.Thalie 1896-7, č. 14, s. 77.
Thalie 1897-8, č. 4, s. 29, č. 5, s. 38, č. 18, s. 143.
Thalie 1899-1900, č. 7, s. 28, č. 18-19, s. 148-9, č. 21, s. 167.
Divadelní listy 1900, č. 10, s. 225.
Divadelní listy 1902-3, č. 1, s. 20, č. 4, s. 72, č. 6, s. 108, č. 10, s. 180, č. 15, s. 270, č. 17, s. 310.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 25.

Československé divadlo 1925, č. 17, s. 272, č. 18, 2. str. ob.
Ochotnické divadlo 1932, č. 1, 3. str. ob.
České divadlo 1940, č. 5, s. 92, č. 8, s. 159, 160, č. 9, s. 179, č. 10, s. 195, č. 14, 2. str. ob. č. 17, s. 272.

Amatérská scéna 1965, č. 6, s. 19.
Ochotnické divadlo 1957, č. 3, s. 67 /V. Prádler/; 1961, č. 8, s. 189.
Archivy:
A DS Marek: Kronika spolku (jednací protokoly) od 1863.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3305, sg 30/516/11/1906, SDO v Turnově.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2828/1921, SDO Antonín Marek (právní trvání.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2633/1923, SDO Antonín Marek (právní trvání).

kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Muzeum Českého ráje
Název fondu (sbírky): Divadlo Turnov
Časový rozsah: 1836-1960
Metráž: 0,12 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Ochotnický divadelní spolek Antonín Marek v Turnově. Hostující divadelní společnosti.
Tematický popis: Fond obsahuje především plakáty divadelních představení. V omezeném měřítku korespondenci a několik drobných brožurek.
Archivní pomůcky: nejsou

Související Obrázky

Janošík - plakát s reprodukcí obr. J. Vojty v hlavní roli
Legitimace pro členy spolku divadel. ochotníků Ant. Marek – po r. 1910
Nymburk, DS Hálek – oslava 60 let stálého ochot. divadla ve městě – cyklus ochot. her spřátelených jednot – Turnov, SDO Marek; Kolín, SDO Tyl; Hradec Králové, JDO Klicpera; Mladá Boleslav, SDO Kolár; Poděbrady, SDO Jiří, 3x Nymburk, Hálek – plakát, 1920
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 055, ochotnické hnutí
Turnov, A. Marek, Páni kluci, 2010
Turnov, členové Spolku divadelních ochotníků Ant. Marek, 1917
Turnov, Marek, Josef Janků
Turnov, Marek, Katakomby - program, 1939
Turnov, Marek, kronika, zápis  o 1000. představení.
Turnov, Marek, Právo na hřích - plakát, 1932
Turnov, Marek, Právo na hřích - plakát, 1932
Turnov, Marek, stanovy spolku, 1.s
Turnov, Marek, Veřejný nepřítel - program, 1939
Turnov, Muzeum Českého ráje, inf. o divale v expozici 2010
Turnov, SDO Marek, členové spolku při příležitosti jeho 80. výročí, 1949
Turnov, Týden divadelní tvoby - program,1979
Turnov, Týden divadelní tvorby - zpravodaj,1979
Turnov: Almanach divadelních Ochotníků  pro rok 1877 – 1878, 4 str. Orient. foto


Mapa působení souboru - Marek, SDO / JZD / Do / KS / SKP

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Turnov, Marek, Josef Janků
Turnov, členové Spolku divadelních ochotníků Ant. Marek, 1917
Nymburk, DS Hálek – oslava 60 let stálého ochot. divadla ve městě – cyklus ochot. her spřátelených jednot – Turnov, SDO Marek; Kolín, SDO Tyl; Hradec Králové, JDO Klicpera; Mladá Boleslav, SDO Kolár; Poděbrady, SDO Jiří, 3x Nymburk, Hálek – plakát, 1920
Turnov, SDO Marek, členové spolku při příležitosti jeho 80. výročí, 1949
Turnov, A. Marek, Páni kluci, 2010


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.