Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kolár, SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1871
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1949
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1871 založen ochotnický spolek, ve kterém panovaly rozhárané vztahy.
1874 ustaven přičiněním městského tajemníka Seiferta a režiséra Černého řádný spolek se stanovami:
Spolek divadelních ochotníků Kolár.

Vybudovali nové jeviště (obec poskytla zdarma dřevo).

Pro přetrvávající neshody ve spolku se však hrálo až 1878.
(Mezitím 1875 hrozilo sloučení se Čtenářskou besedou, ale nedošlo k tomu.)

1879 ředitelem divadla hodinář Kolimbus (Kolumbus?).
Do 1881 režiséry učitel Landsinger, kupec Karásek aj.

1881 Paličova dcera (Tyl).
1883 uvedena komedie Ženichovy neshody (Pigoult le Bruno), Šteperka (Sokol).

Spolek byl aktivní i jako dobročinná organizace, přispíval na chudé děti, na knihovnu poškozenou povodní, na Národní divadlo, na postižené zemětřesením v Záhřebu.

Od 1893 členem ÚMDOČ.
Ochotníci vlastnili jeviště, oponu, prapor (který jim obec darovala 1893).

Zprvu hrávali po domech, pak v hostinci Na hrádku, později pohostinsky v sokolovně.

Repertoár:
Do konce 19. století sehráli např. hry Tvrdohlavá žena, Bankrotář, Palackého třída 27, Sedlák křivopřísežník, Dědičný podlesný, Jiříkovo vidění, Strakonický dudák, Mlynář a jeho dítě.
Po 1900 "lidové a výchovné hry", např. Třetí zvonění, Paličova dcera, Kolébka, Románek na horách, Mořská panna, Batoh, Závěť, Lucerna (1914), Otec (1941).
Hráli i v přírodě Na jezeře - např. Kolébka. V jednom představení z r. 1922 "účinkovalo" i 66 koní (viz fotogalerie spolku Merenda - webový odkaz).
Do roku 1943 sehráli nejméně 400 her, mezi nimiž měla významné místo česká klasika i soudobé české hry.

1943 měl spolek 48 členů, z toho 36 činných. Mezi zasloužilými členy a herci byli např. továrník Jan Mesner, Karel Rambousek, hodinář Kolumbus(?), bývalý předseda Václav Filipovský, krejčí Fr. Ureš ad.

Po 2. svět. válce spolek stále činný.
1948 sehrál 3 představení.
1949 2 hry: Piskoř: Svátek věřitelů, Mrštíkové: Maryša, uvedeno celkem 2x.

(Poznámka: SDO Kolár počítal své založení od 1838, tj. od založení ještě neregistrovaného Sdružení div. ochotníků, viz.)
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla. II. díl N-Ž. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s.68.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 130.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 294-295.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 220-221.

Webové stránky obce - Divadelní spolek Merenda (fotogalerie - historie i současnost ochotnického divadla v Novém Kníně):
http://www.mestonovyknin.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=10763&id_u=1035&p1=1163
Fotografie z činnosti spolku Kolár.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za správní rok 1893. Praha, ÚMDOČ 1893. Seznam členů s. 20-21. Kopie kART.

Divadelní listy 1881, č. 44, s. 383.
Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71, č. 10, s.90.
Archivy:
Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Příbram pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Mapa působení souboru - Kolár, SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':