Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Boučkovo loutkové divadlo / Sokol, LD / ZK Juta/ Studio BLD

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1921
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 198x
Působení: 192x, 193x, 194, 195x, 196x, 197x, 198x
Sokolští loutkáři vynikli mezi LD už před 1. svět. válkou. Původní název: Loutkové divadlo Sokola.

1918 nový učitel R. Bouček navrhl Sokolu zřídit loutkové divadlo.
1920 postaveno v Sokolovně v místnosti v I. patře.
1921 po vzniku ČSR zahájilo Krakonošovou nadílkou od Rudlofffa Loutkové divadlo Sokola, hráli 1x za 14 dní. Repertoár uvážlivě vybírán, i hry lidových loutkářů.
1921 J. Rudlofff: Krakonošova nadílka.

1924 poblíž Fügnerovy sokolovny otevřeli provizorní dřevěné LD (domeček), zahajovací představení Schmoranz: Začarovaný les.

Jako důkaz vzestupu společenského významu LD po 1918 vedle Loun (1920) a Liberce (1927) otevřeno
1928 nové loutkové divadlo v podobě perníkové chaloupky. Autorem budovy, její výzdoby a technického zařízení učitel Rud. Bouček, autor rozsáhlého souboru velkých marionet, dekorací a rekvizit. Stavitelem J. Trnka dle návrhů O. Kubečka. Předcházela veřejná sbírka finančních prostředků.
28.10. 1928 divadlo otevřeno Jiráskovou hrou Pan Johanes.

1930 první stálí Boučkovi spolupracovníci L. Plšek, M. Janata a O. Janata.

Od 14.1.1921 do 14.1.1932 sehrálo 242 představení pro 28.250 osob.

1933 přemístění recitátorů pod jeviště, takže mohou mluvit přímo do hlediště, tím roste srozumitelnost.

1936 odešel Bouček z Jaroměře.
Od září 1936 vedením LD pověřen Jaroslav Turek.

1937 principálem poté Jaroslav Hojný.
1938 při příležitosti 10. výročí otevření nového divadélka přejmenováno jaroměřské LD na Boučkovo loutkové divadlo Sokola v Jaroměři.
1938 po Mnichovu začala nová divadelní sezona opožděně –
20.11. národní českou hrou Oldřich a Božena.
22.9. 1940 v divadle uspořádána loutkářská škola.
14. 1. 1941 dovršeno 20 let od počátků LD v Jaroměři. Celkem za tu dobu odehráno 428 představení.

1941-1943 se o divadlo staral Stanislav Rykr se souborem nových lidí.

1943 za německé okupace loutky, dekorace, rekvizity i světelné zařízení odvezeny do Německa, odkud se již nevrátily.

1944 obnovili zařízení i činnost mladší loutkáři, většinou studenti, vedení Stanislavem Rykrem. Hrálo se až do konce války, mj. Vrchlického zpracování loutkářského Fausta, Oldřich a Božena, Jak Jaromil k štěstí přišel, Pohádka se vrací (Malík), Šuki a Muki (Driml) aj. Členem této skupiny byl i jaroměřský rodák, pozdější historik divadla František Černý.

1947 bylo Boučkovo loutkové divadlo propůjčeno ČSM a poté studentům gymnázia. Hráli v něm jen krátce.

1948-1949 útlum činnosti.

1950 renovace divadla, Boučkův návrat.
Div. klub ROH, Ján Skalka: Kozí mléko - účast Raisův Bělohrad.
Činnost v divadle zahájena v říjnu představením hry Fr. Čecha
Kouzelný koberec.
Bouček našel divadlo v zanedbaném stavu, loutky i dekorace rozlámané, stylově nejednotné, neuměle opravované. Nutná celková obnova trvala 2 roky.

Od 1953 pokračovali loutkáři Boučkova loutkového divadla jako LS při ZK n. p. Juta.
Na repertoáru starší hry i současná produkce (Cinybulk, Svatoň, Hirsch, Tittelbachová, Skořepa).
1954 ve věku 39 let umřel dlouholetý Boučkův spolupracovník, loutkář Stanislav Rykr, který obnovil činnost za války.

V polovině 50. let útlum činnosti.
1959 po Boučkově odstoupení z vedení divadla.

Vedoucí J. Silvar s novým kolektivem.
1961 V. Cinybulk: Hračky na cestách, představení na oblastní soutěži v Hořicích porotou oceněno jako nejlepší.

1963 od zahájení nové sezony vedoucím souboru František Brouk.

1966 výstava k 45. výročí trvání LD v Jaroměři nese název Rudolf Bouček a jaroměřské loutkové divadlo.
1971 Jan Karafiát: Broučci, režie Fr. Brouk.
1971-1975 náročná generální rekonstrukce divadla.
Vedoucí L. Cölba, režie F. Brouk.
LS školních dětí, 20 členů, hrál převážně marionetami.
1979 Mezinárodní rok dítěte zahajuje soubor hrou K. Čapka Pohádka o princezně Zubejdě Solimánské. Kombinace živého herce s loutkou. Hlavy loutek zhotovil člen souboru J. Mühlstein.

1981 60 let trvání oslavuje soubor hrou J. Malíka Míček Flíček.
0d 1982 Boučkovo divadlo pořadatelem přehlídky Boučkova Jaroměř.

Na podzim 1982 vzniká jako odnož souboru Studio BLD vedené Michalem Frimlem, uvádí M. Mašatové Tři pohádky o jednom drakovi. Inspirativní představení, vtip, nápady. OLP Jaroměř, hlavní cena přehlídky.
1983 Milada Mašatová podle Čtyři pohádky o jednom drakovi: Tři pohádky o jednom drakovi, r. M. Friml, účast na KP v České Třebové, cena za hravou inscenaci, 3. místo.
1984 O. Sekora a Slunéčko: Ferda Mravenec, na KP čestné uznání za řešení scény a molitanové marionetky, KP XI. Loutkářská Česká Třebová.
1985 Hurá za princeznou, opět úspěch na KP.
1985 Hana Budínská: Jak se dělá pohádka, r. M. Friml, KP v České Třebové.
1985 titul Vzorný kolektiv ZUČ.
1986 - K. J. Erben: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, r. Fr. Brouk. Účast na Dobrušský svět loutek.
1988 Studiová skupina BLD - soubor SKP, 12 členů, vedoucí Michal Friml. Účast v okresní soutěži.
1988 M. Friml: Červená Karkulka, "operní" studentská recese, KP Lomnice nad Popelkou.

1989 V. Sojka: Kašpárek a čarodejnice, režie a vedení souboru Daniel Branda. Na přehlídce Boučkova Jaroměř cena za celkové provedení a loutkoherecký výkon v roli čarodejnice Klapzuby. Účast na KP v Lomnici, velký úspěch.

Od 1989 LS BODI (přímý pokračovatel), později LS BOĎI , viz.
Souběžně založen i dětský loutkářský soubor Chlup, viz.
Bibliografie:
“II. Raisův Bělohrad” – září 1950. Kopie plakátu. kART.

35 let činnosti loutkového divadla v Jaroměři. Čs. loutkář 1957, č. 3, s. 68.

ALMANACH Boučkova loutkového divadla. Vydáno u příl. 80. výročí založení divadla. Jaroměř, LS BOĎI 2001.

BOUČEK, Rudolf: Loutkové divadlo Sokola v Jaroměři. L 1925/26, č. 5, s. 85.

BOUČEK, Rudolf: Samostatné budovy našich loutkových divadel. L 1934/35, č. 3, s. 37.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence, s. 223, 232, 332, 387, 392, 393, 394; obr. s. 137: Loutkové divadlo Sokola Jaroměř, loutky učitele Rudolfa Boučka, 1926; s. 138: Loutkové divadlo Sokola Jaroměř, scéna Faust čaruje, dekorace Rudolfa Boučka, 2. polovina 20. let.

ČERNÝ, František: Pohroma Boučkova divadla v roce 1943. Jaroměřský a josefovský zpravopdaj 2001, č. 3, s. 10.

ČERNÝ, František: Putování se starými pohlednicemi z Hradce Králové do hor. Hradec Králové 1988, s. 47.

DVOŘÁČKOVÁ, Jana: Boučkovu divadlu je osmdesát let. Jaroměřský a josefovský zpravodaj 2001, č. 2, s. 13, 15. kART.

EXNAROVÁ, Alena. XI. Loutkářská Česká Třebová. Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 125.

EXNAROVÁ, Alena. Z krajských přehlídek - Jubilejně v České Třebové. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 152 - 153..

EXNAROVÁ, Alena. Česká Třebová. Čs. loutkář 1985, č. 7, s. 152 - 153.

EXNAROVÁ, Alena. Lomnice nad Popelkou 1988. Čs. loutkář 1988, č. 7, s. 158 - 159.

GASPARIČOVÁ, Alena. Okresní přehlídky amatérských souborů. Čs. loutkář 1983, č.5, s. 105 - 107.

Hlídka sokolských loutkářů. Loutkář (ročník XVIII.) 1932, č.7, s.153.

HRNČÍŘ, Bořek: Festivalová opona se zvedá, ČsL 1953, s. 145.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Vyd. KANT Praha, 2016, s. 65.

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské loutkářské soubory, 32-33.

ZAHÁLKA, J.: Ze zkušenosti jaroměřského festivalu. ČsL 1960, č. 6, s. 126.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ 2x, 1988.

Související Obrázky

 Jaroměř, Boučkovo loutkové divadlo 1928
 Jaroměř, Štít Boučkova loutkového divadla 1928
BOUČEK, Rudolf, loutkář, portrét, 193x
Budova divadla - sokolovny
Jaroměř, Boučkovo divadlo, Červená Karkulka - program
Jaroměř, Boučkovo divadlo, Červená Karkulka - program
Jaroměř, LD Sokola, Scéna Faust čaruje, dekorace R. Boučka, 2. pol. 20. let
Jaroměř, loutkáři 2, foto, 1959
Jaroměř, loutkáři, foto, 1959
Jaroměř, Sokol, Loutky učitele Rudolfa Boučka, 1926.
Jaroměř, Sokol, sokolovna, 1903
Jaroměř, Studio BLD, Hurá na princeznu, 1985
Jaroměř, Studio Boučkova loutkového divadla, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 1987


Mapa působení souboru - Boučkovo loutkové divadlo / Sokol, LD / ZK Juta/ Studio BLD

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jaroměř, loutkáři, foto, 1959
Jaroměř, LD Sokola, Scéna Faust čaruje, dekorace R. Boučka, 2. pol. 20. let
 Jaroměř, Boučkovo loutkové divadlo 1928
Jaroměř, Sokol, Loutky učitele Rudolfa Boučka, 1926.
Jaroměř, Studio BLD, Hurá na princeznu, 1985
Jaroměř, Boučkovo divadlo, Červená Karkulka - program
Budova divadla - sokolovny