Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Rozkvět

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1927
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
Čtenářsko-ochotnická beseda Rozkvět, později DS ZK ROH Správa spojů Praha 11.

1927-1951 Čtenářsko-ochotnická beseda Rozkvět.
1928 přijat do ÚMDOČ.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.


Ve 30. letech působil Rozkvět, převážně s konverzačně společenským repertoárem, na jevišti v hostinci U Výtvarů, v Horním Žižkově, Jarov, Kněžská Luka, ve stejné lokalitě hrál i DS Jirásek (viz Žižkov) s lidovým repertoárem, hrál v hostinci Na stráži, a Osvěta se socialisticky orientovanou dramaturgií. Na počátku protektorátu se všechny 3 DS při zachování autonomie spojily do sjednoceného souboru ROJ (Rozkvět, Osvěta, Jirásek), mj. režisér Richter, např. Večer Jiřího Wolkra, Němcovy Soudničky. (Dle inf. J. Hrašeho).
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1940 H. G. Lounský: V těch českých mlýnech veselo bývá, r. Zámostný, H. G. Lounský: Liduška z pastoušky, r. Vondrášková.
1942 Manželství na zkoušku.
Od 1945(?) Rozkvět součástí Dramatického sdružení ROJ (viz Žižkov), převažovalo samostatné vystupování.
1951 včleněn do DS ZK ROH Správa spojů Praha 11.
Bibliografie:
DVACET PĚT let pražského okrsku Dra Hermana ÚMDOČ. Praha, ÚMDOČ 1933, s. 53. kART.

HRAŠE, Jiří: Informace pro pro MČAD Rkp. 2002 (30. léta). 2 s. kART.

PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (Čtenářsko-ochotnická beseda Rozkvět, 1928-1951 (včleněn do ZK ROH Správa spojů Praha 11), od r. 1945 Dramatické sdružení Roj [PS252])..

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 83.


Československé divadlo 1928, č. 7, s. 112.

Ochotnické divadlo 1958, č. 2, s. 46.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1921-1923, i. č. 378/2930/1923, Výchovný a dramatický kroužek Rozkvět (Žižkov).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/6131/1927, ČOB Rozkvět (zal. Hrdlořezy).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 429/2555/1945, Dramatické sdružení ČOB Rozkvět (Žižkov).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2555/1945, dříve ČOB Rozkvět, nyní Dramatické sdružení ROJ, Kněžská Luka (Žižkov).

Související Obrázky

Praha-Žižkov, ČOB Rozkvět Praha XI., Manželství na zkoušku - plakát, 1942
Praha-Žižkov, Rozkvět,  Liduška z pastoušky - plakát, 1940
Praha-Žižkov, Rozkvět, Právo na hřích - plakát, 1942
Praha-Žižkov, Rozkvět, V těch českých mlýnech veselo bývá - plakát, 1940


Mapa působení souboru - Rozkvět

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Žižkov, Rozkvět, V těch českých mlýnech veselo bývá - plakát, 1940
Praha-Žižkov, Rozkvět,  Liduška z pastoušky - plakát, 1940
Praha-Žižkov, Rozkvět, Právo na hřích - plakát, 1942
Praha-Žižkov, ČOB Rozkvět Praha XI., Manželství na zkoušku - plakát, 1942