Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Akademikové / Arnošt

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1883
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1936
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x
1883 Akademický spolek Arnošt založili vysokoškolští studenti. Repertoár viz Texty.
1893 členem ÚMDOČ.
Do 1904 odehráno nejméně 30 titulů, viz Texty.

1904 změněn název na Spolek akademiků pardubických, původní název se zdál málo pokrokový.
1906 jeho členem a režisérem po maturitě na reálce Vojtěch Kristián Blahník (1888-1934, redaktor Neodvislých listů v Pardubicích, autor knih o divadle, zejména Světových dějin divadla a několika knih o J. K. Tylovi).
Až do roku 1912 Blahník vedoucí osobností divadelní činnosti a režisérem Spolku.
1913 z Akademického spolku odvedl mladočeskou opozici a založil s ní Sdružení studentů pardubických, např. Živá mrtvola (L. N. Tolstoj).

Za 1. svět války se stal vedoucím a režisérem Karel Cerekvický.
1918 si postavili v Bubenči dle návrhu Fr. Kerharta vkusné jeviště, na němž pravidelně pořádali Kabarety s písněmi, výstupy a aktovkami.
V Akademickém spolku začínal i Karel Krpata.

1919 Akademický spolek pardubický.
1919 Vrchlický: Rabínova moudrost - poprvé zde byla pro novou hru vytvořena nová scény, přestalo se hrát v obligátních, mnohokrát opakovaných kulisách.
Akademický spolek činný do 1927, kdy definitivně splynul s SDO.

Akademický spolek pardubický/ Spolek akademiků pardubických sehrál:
1906 G.Davis: Katakomby, ves., rež.V. K. Blahník, sám hrál Bohrmanna, Blumka hrál K. Kadet, Josef Štolba: Maloměstští diplomati, rež. V. K. Blahník, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, rež.V. K. Blahník, F. X. Svoboda: Poupě, akt., rež.V. K. Blahník, hráno na akademii. F. X. Svoboda: Slušnost, akt., V. V. Bilibín: Mlčení, akt..
1907 Blahníkovo tempo zanechávalo stopy na připravenosti a propracovanosti her.
1907 Franz v. Schönthan: Únos Sabinek, rež. V. K. Blahník., Jaroslav Vrchlický: Rabínská moudrost, rež. V. K. Blahník (?), tit. úloha a scéna František Votke, Karel Želenský: Tažní ptáci, ves., Ivan A.Krylov: V obležení, Hermann Sudermann: Kámen mezi kameny, drama, rež. Antonín Borovec.
1908 Oscar Wilde:Na čem záleží, veselohra, F. F. Šamberk: Palackého tř. č. 27, ves., hráno i se středoškolskými studenty.
1909 Felix Salten: Odjinud (ze tří aktovek hrán Hrabě a O život), I. A.Krylov: Medvěd námluvčím, rež. Antonín Borovec.
1910 Otakar Pospíšil: Rozpuklo se poupě, proverb, Johann Schlaf a Arno Holz: Rodina Selickova, drama, rež. K. Kadet, Ludwig Thoma: Lokálka, ves.,
1912 R.Bracco: Není nad počestnost, akt., rež.V. K. Blahník (?), hráno na akademii.
1915 Alois jirásek: Lucerna, rež.. K. Cerekvický, scén. hudba Vojtěch Lautner. Kněžnu hrála Marie Matyášová. Volba této vzdorné hry je vzhledem k době zajisté výmluvná. JaroslaV Balák: Terna, ves.,, rež. K. Cerekvický. Beatrice Dovská: Zlaté časy.
1916 Josef Štolba: Vodní družstvo, ves., rež. K. Cerekvický.
1918 Vilém Skoch: Papírový ideál, ves., rež. K.Cerekvický.
1925 František Langer: Periferie.

Splynutím Akademického spolku pardubického a Máje 1921 poč. rozkvětu ODi v místě. Poč. neshody ještě způsobily, že
1923-1927 někteří mladí obnovili činnost Akademického spolku.
Do 1925 uvedli např. Holbergova Bradýře Melhubu, Moliѐrovy Směšné preciosky.
Výborným scénografem ak. mal. Josef Grus, který se spolkem vypravil mnoho her, mj. Starou historii, Podzim dra Marka, Vlky, Jánošíka, Hru se smrtí, Rybáře stínů (s E. Kohoutem v hlavní roli) a Čapkovo RUR, jehož scéna barvitostí a přesvědčivostí předčila představení Národního divadla.
Zásdluhu na úrovni spolku měli dr. Pavel Thein, dr. Čížek, dr. Krpata, Kamil Jirek, J. Thein, Pohl, Matyáš ad.

Akademický spolek do 1927, kdy definitivně splynul s SDO (zal. 1892 nejprve jako Čtenářský ochotnický spolek).

Podrobný repetoár v nerůznějších fázích akdemiků viz Texty.

1936 návrh na spolupráci s ochotníky.
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan - MOHYLOVÁ, Věra: Historie divadelní Pardubic a okolí.Pardubice, Východočeské divadlo 2002, s. 72.

DVOŘÁKOVÁ, J.: Rozvoj kultury v Pardubicích v II. polovině 19. století. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP, Ústav historických věd 1996.

HLOUŠKOVÁ, Martina, SOkA: Informace pro MČAD: Místopis okresu. Rkp. 1999-2000. 43 s. kART.

JANSKÝ, Em.: Studenti v lidovýchově divadlem. Československé divadlo 1925, č. 4, s. 61-62.

THEIN, Pavel: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Pardubicích (do r. 1948). Rkp. 1975, 69 s. Nepublikováno. kART: kopie rukopisu.

Související Obrázky

Pardubice, Akademický spolek pardubický, Misantrop, Veselá smrt, Lásky hra osudná - plakát,  s. a.
Pardubice, Akademický spolek, Periferie, 1925
Pardubice, Akademický spolek, Rabínská moudrost - plakát, 1919
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1893
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936


Mapa působení souboru - Akademikové / Arnošt

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1893
Pardubice, Akademický spolek pardubický, Misantrop, Veselá smrt, Lásky hra osudná - plakát,  s. a.
Pardubice, Akademický spolek, Periferie, 1925
Pardubice, Akademický spolek, Rabínská moudrost - plakát, 1919