Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Národní souručenství / Kroužek divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 194x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 194x, 195x
Od 1942 ochotníci z Čečelic hráli jako Kroužek divadelních ochotníků při Národním souručenství (?).

1942 Sýkorka strýce Tobiáše (Lužanská).
1944 Naši furianti, Zvon mého města, r. Zd. Anima, Večerní návštěva, Valdštýn, Oblaka, Pod dubem za dubem, Její pastorkyňa, Za ranního kuropění, Když kocour není doma.

1945 osvobozovacích bojů se účastnili zejména členové Kroužku divadelních ochotníků v Čečelicích - partyzánských bojů se účasnili Antonín Šimáně, Josef Čihula, V. Štamfest ml., František Horák, Břetislav Rychtrmoc, K. Kurzweil, Josef Šimon. Dva účastníci zraněni.

Po válce se hrálo v sokolovně.
1945 Václav Hrobčický z Hrobčic.

1947 KrDO registrován.

1949 nastudováno 5 her - Gow: Hluboké kořeny, Jirásek: Kolébka, Tyl: Paličova dcera, V. Štech: Třetí zvonění, Katajev: Syn pluku. Hrány 5x a 1x na zájezdě.
Ocenění souboru: Dobrý soubor.

Soubor činný do 1951.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. PC ART.

DYKŮV okrsek ÚMDOČ v Mělníce. In: Ve službách Thalie II, České divadlo ochotnické, Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 32.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.135.

OCHOTNICKÉ divadelnictví na Mělnicku. Archivy a kroniky vypovídají. Texty sestavil Fr. Černický. Rkp.,1998. KART.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3932/1941, KrDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/5037/1947, KrDO.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mělník:
Informace ÚMDOČ 1928-1942.

Související Obrázky

Protektorátní obtíže při studiu hry J.K.Tyl. Dopis okrsku ÚMDOČ


Mapa působení souboru - Národní souručenství / Kroužek divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':