Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Soubor Divadla Na Slupi / ZK ROH L. D.

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 192x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1954
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
1926 - duben - H. Berstein: Zloděj, efelktní komedie, režie Josef Barek.

1928 - říjen - Vladimír Havlík: Max, Fox a Moric, režie J. Barek, velmi úspěšná komedie VSV hrána několik měsíců

1930 - březen - P. Bilhaud a M. Hennequin: Milostpánova komorná, režie Josef Barek, 2x.
1930 - březen - Fr. Ferd. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, režie Rudolf Vlach, v roli Tyla Frant. Brandejs.
1930 - březen - Otomar Schäfer: Žebřík Jakubův, romantická komedie, režie Franta Smažík, 2x.
1930 - březen - Rud. Piskáček (hudba) - J. K. Tyl (texty upravili E. Brožík a R. Piskáček): staropražská opereta Děvče z předměstí, režie Jarka Přikryl, též v dubnu a v květnu.
1930 - březen-duben - Leda: Kdo bude soudit?, režiie Josef Barek, 2x.
1930 - duben - Josef Skružný: Falešná kočička, režie Franta Smažík.
1930 - duben - Karel Fořt: V českém ráji, režie Rudolf Vlach, 2x.
1930 - duben - Otto Ernst: Flachsman vychovatel, režie Stáňa Sedláček, též v roli Jana Fleminga (skupina DNS nebo profesionální?).
1930 - duben - O. Orlov (též režie) dle Alex. Dumase: Kavalíři, premiéra.
1930 - květen - Kurt Kraatz: Také jeden takový..., režie Fr. Zvíkovský (Soubor DNS? Předprodej lístků pouze v Nuslích, složení herců???)
1930 - říjen - Václav Štech: Třetí zvonění, režie Josef Barek, hrál soubor DNS, uspořádal První český úvěrní spolek pro poskytování nezúročitelných půjček.
1930 - prosinec - silvestrovské představení - Ferd. Frant. Šamberk: Palackého třída 27, režie Franta Smažík
-------
1931 - leden - Jirka Verner: Pohádka Svaté noci, režie a scéna Franta Smažík, 2x.
1931 - leden - Ferd. Frant. Šamberk: Palackého třída 27, režie Franta Smažík.
1931 - leden - Arkadij Averčenko: Hra se smrtí, režie Karel Vitouš, 2x.
1931 - leden - Josef Štolba: Zločin v horské boudě, režie Rudolf Vlach, v roli advokáta Strnada Fr. Smažík, 2x.
1931 - leden - H. Montgomery: Bobby, mluv pravdu!, režie Karel Vitouš
1931 - leden - Arkadij Averčenko: Pak se dejte pojistit, režie Karel Vitouš
1931 - leden - Josef Kopta: Revoluce, režie Josef Barek, v rámci I. literárního večera.
1931 - leden - Růžena Jesenská: Starý markýz, režie Franta Smažík, jh. V. Maršoun, člen Intimního divadla, 2x.
1931 - únor - V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk, režie Franta Smažík, pohostinské vystoupení Václava Maršouna, člena Intimního divadla v Praze III (Malá Strana).
1931 - únor - Vilém Werner: Choulostivá historie, režie Rudolf Vlach, 3x, v březnu po 4.
1931 - únor - Karel Scheinpflug: Gejzír, režie Josef Barek.
1931 - únor - Wilkie Colins Winterfeld: Sestra červeného kříže (Kainovo znamení), režie František Zvíkovský j. h.
1931 - únor - Karel Scheinpflug: Geysir, režie Josef Barek
1931 - březen - Richard Havelka: Maličká, ale naše, veselohra, režie Karel Vitouš.
1931 - březen - upravil L. Relski: Přítel naší rodiny, režie Rudolf Vlach.
1931 - březen - Richard Havelka: Maličká, ale naše, režie Karel VitoušRichard Havelka: Maličká, ale naše, režie Karel Vitouš, 3. uvedení.
1931 - duben - Frant. Lašek a Frant. Balej, hudba Rudolf Piskáček: Ta podskalská chasa, lidová hra se zpěvy, režie Harry Kastner, v roli Tatíka Podskali Oskar Vyskočil, 2x.
1931 - duben - Josef Hais-Týnecký: Pan biskup, režie Josef Barek, za účasti autora, počtvrté..
1931 - duben - Voskovec a Werich: Gorila ex machina.
1931 - duben - Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, režie Josef Barek, 2x, toho 1 představení pro studenty.
1931 - duben - Jaroslav Hilbert: Podzim doktora Marka, režie Josef Barek, 2x, opak. v květnu.
1931 - duben - Jan Kühnl dle Williama Gilleta: Sever proti jihu, režie František Zvíkovský j. h., v roli lékaře dramatik K. Fořt.
1931 - duben - Jan Snížek: Žena, muž a spol., režie Jan Snížek, též v roli Doktora, výprava Váša Váňa, 2x též v květnu.
1931 - květen - Anna Ziegloserová: Cácorka, režie Jára Böhm.
1931 - květen - Fráňa Šrámek: Léto, režie Josef Barek, spolkové představení.
1931 - květen - Jirka Verner a Franta Smažík: Jeho výsost paňáca, premiéra původní operety z cirkusáckého života, režie Franta Smažík, hudbu složil a dirigoval J. Verner/Jan Cajner, taneční role Ed. Brunerová, 3x.
1931 - květen - Frant. Lašek, hudba R. Kubín: Ženich z prérie, premiéra původní operety, režie Harry Kastner, dirigent Jan Cajner.
1931 - červen - Josef Masopust: Právo první noci, premiéra, režie Jaroslav Pleva, v roli sedláka Vávry O. Vyskočil, Berta ze Statgen Vlasta Fabianová.
1931 - červen - J. Štolba: Staré hříchy, režie Josef Barek

1931 - září - Alois Jirásek: Vojnarka, režie a scéna Josef Barek, zahajovací představení nové sezony.
1931 - září - Dr. Jindřich Veselý dle Matěje Kopeckého: Založení Svatováclavského posvícení, režie Franta Smažík.
1931 - září - S. K. Macháček: Ženichové, režie Franta Smažík
1931 - říjen - E. A. Hruška: Z desatera, šest scén, režie a scéna Josef Barek, hráno 5x.
1931 - říjen - Alois Jirásek: Vojnarka, režie a scéna Josef Barek, Vojnarová Hana Barková, Vojnar Oskar Vyskočil, v roli děvečky u Vojnarů Vlasta Fabianová.
1931 - říjen - E. A. Hruška: Z desatera - Šest scén, režie a scéna Josef Barek, mezi herci též Vlasta Fabianová, Fr. Smažík, Oskar Vyskočil ad., 4x.
1931 - říjen - Quido Maria Vyskočil: Třináctý, režie a scéna Josef Barek, k 50. narozeninám spisovatele, roli Hojdara hrál spisovatelův bratr Oskar Vyskočil.
1931 - říjen, listopad - Frant. Lašek a Frant. Balej, hudba Rudolf Piskáček: Na Vejtoni, opereta, režie Harry Kastner, dirigent Jan Cajner, v říjnu 2x, v list. 3x.
1931 - říjen - M. Vrána-Trocnovský: Horská láska, operetka, režie Harry Kastner, dirigent Jan Cajner, opak. v listopadu.
1931 - listopad - Josef Kubík, hudba Emilian Starý: Na břehu stříbropěnné Vltavy, opereta, režie Franta Smažík, dirigent Jan Cainer, 3x, i v prosinci 3x.
1931 - prosinec - Edgar Wallace, dramatizace J. Škoda: Záhadný dům Dra Messera, režie Jaroslav Pleva, scénická výprava J. Barek.
1931 - prosinec - Jaroslav Vrchlický: Pomsta Catullova, V sudě Diogenově, režie a scéna Josef Barek
1931 - prosinec, 1932 - leden - Ignát Herrmann. úprava Jos. Lukavský: Kariera Pavla Čamrdy, režie Jan Dlesk.
------------
1932 - leden - Jirka Verner (složil též hudbu a dirigent) a Franta Smažík, původní varietní revue: Dva muži vedle, režie Franta Smažík, výprava J. Barek, hráno na Nový rok 1932 a poté v lednu ještě 5x.
1932 - leden - V. Relski: Dolarová kráska.
1932 - leden - Václav Vrána: Její Výsost poroučí..., nové nastudování operety, režie Franta Smažík, uvedeno popáté, poté i v únoru.
1932 - únor - Vladimír Havlík: Max, Fox, Moric, nové nastudování, režie a scéna Barek, knihkupec Max Fr. Brandejs, knihkupec Moric Harry Kastner, 3x.
1932 - únor - Ed. Pailleron: Myška, režie Fr. Zvíkovský j. h.
1932 - únor - Jaroslav Hilbert: Vina, režie Josef Barek.
1932 - únor - Růžena Jesenská: Starý markýz, režie Franta Smažík, hráno po páté.
1932 - A. Koldinský: Hraběnka z podskalí, režie Jos. Faltys.

1932 - březen - Popelka Biliánová - František Cimler: Matka Kráčmerka, režie Jindřich Král, na počest 70. narozenin spisovatelky, 3x.
1932 - březen - Karel Fořt: V českém ráji, režie V. Figar
1932 - březen - Božena Rajská-Smolíková: Filosof na verpánku, režie Franta Smažík, scéna Vašek Váňa, 2x.
1932 - březen - K. Lašek a F. Balej: Má nejlepší dívenka, premiéra, režie Fr. Smažík, dirigent Jan Cajner.
1932 - duben - André Bisson podle Florence Braclaye : Růžencová romance, režie František Zvíkovský jh., též jako doktor Mackensie
1932 - duben - F. Lašek a F. Balej: Má nejlepší dívenka, operetní románek lásky dle filmu,hudbu složil A. Kincl, režie František Smažík, dirigent Jan Cejnar. Hráli mj. Oskar Vyskočil, Marie Vášová.
1932 - duben - Miroslav Babka: Neklidná noc paní Heleny, režie J. Dlesk, připravil Vzděl. sbor vyšehradský za účasti Veseloherní studentské scény.
1932 - duben - J. Verner a F. Smažík, J. Verner: Na trojické faře, staropražská opereta, režie Franta Smažík, hudba a dirigent J. Verner, výprava Vašek Váňa
1932 - duben - D. R. Zoulek: Salcamt, kancelářská komedie, režie Jindřich Král, hráli mj. Máňa Vášová, Jiří Verner, Harry Kastner, Fr. Brandejs, Fr. Smažík, Vašek Váňa.
1932 - duben - Edmond Rostand: Romantikové, režie a scéna Václav Maršoun.
1932 - duben - Jirka Verner - hudba a Franta Smažík - text: Na trojické faře, operetní idyla ze starého Podskalí, režie Franta Smažík. dir. J. Verner, výprava Vašek Váňa. Spoluúčinkovali členové pěveckého sdfružení Škroup.
1932 - květen 1. a 4. - Míla Nebřenský (libreto a zpěvní texty): L. P. 2032., původní revue po vzoru vinohradské Studentské scény, jh. její protagonisté Šroubek, Říha a Velebil, Jelínek a Hoši dobrého srdce, režie Harry Kastner (též pův. Stud. scéna), hudba Bř. Diviš, výprava A. Seemann.
1932 - květen - D. R. Zoulek: Salcamt, komedie z kancelářského prostředí, režie Jindřich Král
1932 - květen - Miloš Hajský a Madra Slámová: Terturie, satira, režie a výprava Miloš Hajský, výtvarná spoúčast Zd. Kemlička, Hudební kompozice a orchstr Jan Nový, hráli V. Maršoun, Jos. Schetina, Harry Kastner, Jan Dlesk, Jirí Verner, Franta Smažík, Přemysl Pražský jh., Fr. Brandejs, Jiří Košvanec, Jan Novák, Jar. Böhm, Vlasta Halašová, Ant. Malík, Jindř. Král, Zd. Kremlička.
1932 - květen - Em. Brožík a R. Mařík, hudba R. Piskáček: Tulák, opereta, režie J. Dlesk, dirigent J. Cainer, tance K. Ullrich, scéna F. Dvořáček, 3x.
1932 - červen - Karla Lužanská: Policajtovic Nanynka, režie Alois Harna.
1932 - srpen - Olga Scheinpflugová: Madla z cihelny, režie R. Harna, v titulní roli jh. Sláva Grohmannová a řada dalších hostů.
1932 - září - E. von Wolzogen: Pan profesor se zamiloval (Bílý lístek), režie František Zvíkovský j. h.
1932 - září, říjen - J. Hoppwode: Vzorný manžel, režie J. Dlesk j. h.
1932 - říjen - Marie Čebišová: Říkej mi papá, režie Eda Procházka (???)
1932 - říjen - Jaroslav Vrchlický: Midasovy uši, režie Václav Maršoun - 1932 říjen - pro dospělé
1932 - říjen - J. O. Hradčanský: Zasvitlo nám slunko zlaté, veselý obrázek z doby převratové, režie Rudolf Vlach.
1932 - říjen - JUDr. J. E. Scheiner: Dva bratři, režie Karel Merta.
1932 - říjen - Karel Fořt dle L. A. Čarské: Sibiročka malá krotitelka lvů, režie Jindřich Král.
1932 - říjen - J. K. Tyl, úprava E. Brožík a R. Piskáček, hudba R. Piskáček: Děvče z předměstí, opereta, režie J. Přikryl a K. Merta, dirigent J. Cainer; spolkové představení.
1932 - říjen - Hanuš Lovotín: Veselá bída, režie a scéna V. Maršoun, též jaké Zíma, v roli Ocáska O. Vyskočil.
1932 - říjen - F. V. Krejčí: Povodeň, režie František Zvíkovský, též v roli doktora Pelce.
1932 - říjen - Marie Malá: Ta naše zlatá maminka, režie Frant. Malý
1932 - listopad - Karel Koutný: Fanynko, neplač!, režie Sláva Hrdlička, v hl. komické roli vystoupil autor K. Koutný (Nejistota: zda nešlo o hru jiného souboru - dle jmen účinkujících, na plakátu nezmíněno.VŠ)
1932 - listopad - Hanuš Lovotín: Veselá bída, režie a scéna V. Maršoun, opakování.
1932 - listopad - F. F. Šamberk: Podskalák, režie K. Merta.
1932 - prosinec - H. Bisson a A. Sylvane: Nevěra za nevěru, režie V. Rabský (???)
1932 - prosinec - Otto Ernst: Flachsmann vychovatelem, režie V. Figar, v titulní roli K. Merta, opakováno i v násl. roce.
1932 - prosinec - Jiří Mölzer: Zajíc v pytli, režie František Zvíkovský jh.
1932 - prosinec - Jan Kühnl: Malý lord, režie Malík.
------
1933 - leden 29. - Em. Brožík a V. Vrána, hudba Rudolf Piskáček: Táta dlouhán, prmiéra operety, režie J. Dlesk, zpěvní části nastudovali K. Ullrich a M. Kreutrová, tance řídil K. Ullrich, hrál Orchestr Odkolkových závodů, dirigent N. Marek.
1933 - leden - Pavel Gavault, přel. Fr. S. Jaroš: Secesní manželství slečny Jaqueliny.
1933 - leden - Arnold a Bach: Nelíbejte po tmě!, režie Jan Dlesk
1933 - leden - B. Smolíková-Rajská: Abnormální žena, režie V. Kr. Blahník.
1933 - únor - Hana Sturm a Fritz Jakobstetter: Rozmary "pana Čápa", režie Jan Dlesk.
1933 - únor - Jaroslav Rudolf: Prodaná odměna, režie a scéna Karel Merta.
1933 - únor - Em. Brožík a V. Vrána: Táta dlouhán, opereta, režie J. Dlesk, 3x,
1933 - březen - Annie Nicholsová: Třikrát svatba, režie V. Figar.
1933 - březen - J. Hoppwode: Vzorný manžel, režie J. Dlesk j. h.
1933 - březen - Jaroslav Tumlíř: Manžel pod pantoflem, režie Jan Dlesk, čestný večer M. S. Květenského - v roli sluhy Žána.
1933 - březen - dle L. A. Čarské Karel Fořt: Sibiročka malá krotitelka lvů, režie Ant. Malík
1933 - březen - Karel Scheinpflug: Mrak, režie František Zvíkovský.
1933 - březen - Fr. Výborná-Hoffmannová: Pro lásku k umění, režie Kamil Novák jh., též v roli inženýra Jarkovského, Oskar Vyskočil jako průmyslník Lepinský. Hrál soubor DNS, pořádala Liga pomoci strádajícím dětem.
1933 - březen - Somerset - Maugham, přel. K. Hašler: Královská výsost, hříčka, režie K. Merta, scéna V. Váňa.
1933 - březen - L. Bruno, dramatizace V. Figar: Měsíční noc, režie V. Figar, v roli lékaře Sylta O. Vyskočil.
1933 - 1931 - duben - spoluúčast na inscenaci J. Pauly a V. Müller: Pašijové hry, režie a scéna St. Pluhař, 10x.
1933 - duben - Birch-Pfeifferová dle Currera Bella: Sirotek Lowoodský, režie František Zvíkovský, čestný večer režiséra, který též sehrál roli lorda Rochestra.
1933 - duben - Josef Skružný: Sňatkový podvodník, režie a scéna J. Dlesk
1933 - duben - Josef Kubík a Dyna Halová: Na Vikárce-u sv. Víta, opereta, hudba Kv. Nossberger, režie a scéna Jan Dlesk, dirgent Jan Cainer.
1933 - květen - Annie Nicholsová: Třikrát svatba, režie V. Figar.
1933 - květen - Edmond Rostand: Romantikové, režie a scéna V. Váňa, scénická hudba J. Cajner.
1933 - květen - Josef Hais-Týnecký: Sestřičky u Sv. Panny Kláry, režie a výprava J. Dlesk
1933 - květen - Em. Brožík a V. Vrána dle amerického filmového libreta: Táta dlouhán, hudba Rudolf Piskáček, režie Jan Dlesk, zpěvy nastudoval K. Ullrich, také řídil tance.
1933 - květen - Richard Branald: Brabčák ševce Andrýska, opereta, hudba V. Mühlbach, režie Jan Dlesk, dirigent J. Cainer, Tylda Brabcová jh. v hl. roli.
1933 - květen - Em. Brožík a R. Mařík, hudba Rud. Piskáček: Tulák, režie J. Dlesk, dirigent J. Cainer, tance K. Ullrich, scéna F. Dvořáček.
1933 - květen - Edgar Wallace: Muž, jenž změnil své jméno, detektivní hra, úprava J. Roth, režie a scéna Jiří V. Gsöllhofer, též v roli Selbyho, O. Vyskočil jako advokát Miller.
1933 - květen - Em. Brožík a R. Mařík, hudba R. Piskáček: Ples Lumpů, opereta, režie J. Dlesk, dirigent J. Cainer.
1933 - květen - Mil. Veselý: Koťátka, veselohra, režie V. Rabský (DNS?)
1933 - květen - E. Kálmán: Čardášová princezna, režie V. Pelich (DNS?)
1933 - červen - Oesterreicher-Bernauer: Konto X, režie J. Dlesk.
1933 - červen - Herman Suderman: Zápas motýlů, režie Fr. Zvíkovský.

1933 - září - zahajovací představení sezony - Karel Čapek: Loupežník, režie Jaroslav Tumlíř jh., též v roli Loupežníka, Mimi Jarmila Stenhauserová, profesor Karel Merta, Fanka Anna Šmídová, 2x.
1933 - září - Josef Kubík a Dyna Halová: Na Vikárce u sv. Víta, režie a scéna Jan Dlesk, hudba Kvído Nossberger 2x.
1933 - září - Božena Smolíková-Rajská: Není doktor jako doktor (Pero a kosa), režie R. Pinz, též 5. října.
1933 - září - Václav Kliment Klicpera: Hadrian z Římsů, režie Jiří V. Gsöllhofer, 2x
1933 - září - R. Branald: Já dohrál píseň poslední..., režie R. Harna, hudba V. Mühlbach, dirigent R. Čapek, v hl. roli Soni 11letá Tylda Brabcová.
1933 - září - A. P. Čechov: Čechov: Strýček Váňa, režie Fr. Zvíkovský s dalšími hosty.
1933 - říjen - Fráňa Francl: Život ženy jsou dvě lásky, režie a scéna Sláva Mann, spolkové představení (?).
1933 - říjen - Sláva Mann: Manévr lásky, premiéra původní operaty režie Sláva Mann, hudbea a dirigoval Kv. Nossberger, výprava V. Váňa, tance nastudoval K. Ullrich, 3x.
1933 - říjen - R. C. Sherriff: Konec cesty, režie Jiří V. Gsöllhofer. 3. hra literárního cyklu.
1933 - říjen - Ignát Herrmann, dramatizace R. Pohorská: U snědeného krámu, režie a scéna Jan Dlesk, výprava V. Vrána, spolkové představení, pořádala Živnostensko-obchodnická středovská strana na Vyšehradě ve prospěch svých zchudlých členů.
1933 - říjem - Pavel Rudolf: Ženuščin přítelíček, režie Fr. Zvíkovský jh.
1933 - říjen - Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, režie J. Novák, slavnostní představení k výročí vyhlášení republiky.
1933 - listopad - John Bradley: Hlava ve smyčce, režie a scéna V. Figar,
1933 - listopad - Jaroslav Tumlíř: Blahoslavená lenost, režie a scéna Jaroslav Tumlíř, v roli pana Sumatry Jiří Verner (MUDr., dramatik)
1933 - listopad - Olga Scheinpflugová: Madla z cihelny, režie Jan Dlesk, nezaměstnaní mohli na průkaz získat lístek na představení za pouhou 1 Kč.
1933 - listopad - Jaroslav Tumlíř: Blahoslavená lenost, režie a scéna Jaroslav Tumlíř, představení pořádáno Ženskou pracovní komisi Národní demokarcie v Nuslích ve prospěch vánoční nadílky.
1933 - listopad - Branald: Tylda, dítě pluku, opereta, režie A. Harna, hudba V. Mühlbach, dirigent J. Kudrna, vtitul. roli 11letá Tylda Brabcová.
1933 - listopad - Fr. Molnár: Ďábel, společenská komedie, režie Jar. Novák, scéna Jos. Kučera.
1933 - listopad, též leden 1935 - Sláva a Bohumil Mann, hudba Karel Ulrich: První lásky květ..., opereta, režie S. Mann, scéna ak. mal. Lad. Moucha, šéf výpravy Tylova divadla, tance aranžoval K. Ulrich - premiéra.
1933 - prosinec - M. Utěšilová: Ctnost na horách, režie a scéna Vl. Figar, v roli Maláta O. Vyskočil.
1933 - prosinec - Oesterreicher - Bernauer: Konto X, režie J. Dlesk.
1933 - prosinec - A. Steinová-Landesmannová: V strážním domku, režie Fr. Zvíkovský, též v roli hlídače Petra Evalda.
1933 - prosinec - Marie Puková: Když hlava sněhem zapadne, původní novinka, režie Jiří V. Gsöllhofer, též v roli dr. Marka.
1933 - prosinec, leden 1934 - Vilém Werner: Lázně Zázračná voda, silvestrovské představení, režie V. Figar.
-------
1934 - leden - John Bradley: Hlava ve smyčce, režie a scéna V. Figar
1934 - leden - Vilém Werner: Lázně Zázračná voda, režie V. Figar
1934 - leden - Abigail Horáková: Malá diva, režie Fr. Zvíkovský, též v roli hraběte Šronského, jh. též Hanička Levitnerová, Josef Barek v roli tenoristy Lenkoviče.
1934 - únor - K. Lužanská dle G. Pflegra-Moravského: Paní fabrikantová, režie R. Pinz, 2x.
1934 - únor - Ignát Herrmann: Vdavky Nanynky Kulichovy, režie a scéna Ing. C. Josef Kouďa.
1934 - únor - Henri Poire: Sanatorium pro sebevrahy, režie ?? - patrně J. V. Gsöllhofer, v únoru 2x, též v březnu.
1934 - březen - Gustav Kadelburg: Cesta do pekel, režie a scéna Antonín Planner.
1934 - březen - Anatol France: Komedie o muži, který si vzal němou, režie Vl. Židlický
1934 - březen - M. Straková: Dobrý člověk, režie a scéna Ing. C. Kouda, 2x.
1934 - březen - E. A. Hruška: Napoleonská legenda, režie V. Figar.
1934 - březen - V. Sardon: Pararafy na střeše, režie J. Heřman-Zefi.
1934 - březen - Olga Stocká: Kouzlo hudby, "náladová scéna v době rádia ve dvou odděleních, scenuje Olga Stocká; Felix Salten: Hrabě, režie Fr. Zvíkovský; Th. Barriér a L. Larin: U klavíru.
1934 - březen - Růžena Jesenská: Starý markýz, režie V. Maršoun, též v dubnu.
1934 - duben - Bedřich Bohumil Novák: Dítě bez domova, režie a scéna Béďa B. Novák, v hl. roli Tyda Brabcová.
1934 - duben - E. A. Hruška: Napoleonská legenda, premiéra české novinky, režie V. Figar.
1934 - duben - O. Ornest: Pan rada, režie ing. J. Kouďa, výprava Dvořáček - Pelc.
1934 - duben - Josef Štolba: Na letním bytě, režie a scéna Ing. C. Kouďa.
1934 - duben - Emil Zola: Tereza Raquinová, režie František Zvíkovský.
1934 - květen - Frank Wedekind: Lulu, tragédie, režie Jiří V. Gsöllhofer, též v roli šéfredaktora Schöna.
1934 - květen - Josef Hais-Týnecký: Pan učitel, režie a scéna Jiří V. Gsöllhofer.
1934 - květen - Jan (omylem na plakátě uvedeno Frant.) Snížek: Černé kotě, režie Rudolf Vlach, K. Š. Macháček: Ženichové, režie Franta Smažík, hrál Soubor DNS, představení pořádal Svaz rotmistrů, odb. Praha, v rámci valné hromady.
1934 - květen - Ladislav Fodor: Kostelní myška, režie a scéna Jan Dlesk.
1934 - květen - Jos. Hais-Týnecký: Noc na Pancíři, režie a scéna Antonín Planner, též v hl. roli pana Aloise, masky Mistr Frankl.
1934 - červen - Hermann Bahr: Děti, komedie, přel. Helena Malířová, režie František Zvíkovský.
1934 - červen - O. Ornest: Pan rada, režie ing. J. Kouďa, výprava Dvořáček - Pelc.
1934 - červen - R. Branald, hudba V. Mühlbach: Písnička starého domu, opereta, režie Chez Fesoj, dirigent V. Zajíček, výprava Fr. Dvořáček.
1934 - září - M. Slavíková: Jak Rezka přišla do rodiny, režie František Zvíkovský, též v roli velkostatkáře Mrože.
1934 - září - R. Branald: Malí cirkusáci, režie J. Matýsek, dirigent J. Masopust (víc hostujícich členů Branaldovy skupiny).
1934 - říjen - Josef Hais-Týnecký: Arcikněz, režie J. Šmíd.
1934 - říjen - Klepny z našeho domu, režie B. Böhmová jh., výprava Fr. Dvořáček.
1934 - říjen - Vláďa Podivín: Smlouva s ďáblem, režie a scéna Ing. C. Kouďa, Kašpárek F. Brandejs, Nadlesní O. Vyskočil, 225. představení pro děti
1934 - říjen - M. Slavíková: Jak Rezka přišla do rodiny, komedie, režie Jan Dlesk
1934 - říjen - André Piccard: Kiki, veselohra.
1934 - říjen - Marie Blažková: Její hlavní role, režie V. Figar. Lucy Havlová - M. Figarová, továrník Havel - O. Vyskočil, velkoobchodník Pelikán J. Přikryl, zahradník Kropáček Fr. Brandejs.
1934 - říjen - Molière: Lakomec, režie a scéna Ant. Planner; Domnělý paroháč, režie a scéna K. Zajíček.
1934 - říjen - Firma Voves a Koníček, režie Jindra Láznička.(????)
1934 - říjen - P. Wolf a H. Duvernois: Po lásce, režie Fr. Zvíkovský
1934 - říjen - Josef Jiří Kolár: Pražský žid, režie a scéna Ing. C. Kouďa, pořádala ŽOS Vyšehrad ve prospěch fondu pro zchudlé členy, hrál soubor DNS.
1934 - listopad - Arnold a Bach: Cudný don Juan, režie V. Maršoun, v titulní komické roli E. Ervínský.
1934 - listopad - Karel Zajíček: Návrat, režie a scéna Ing. C. Kouďa
1934 - listopad - K. Fořt, hudba J. Vašata: Vzhůru na osadu..!! (Sluníčko když začne hřát), opereta z trampského života, režie R. Pinz, dirigent J. Cainer, tance K. Ullrich, zpěvní část nastudovala M. Kreutrová.
1934 - listopad - Růžena Jesenská: Starý markýz, režie V. Maršoun.
1934 - listopad - Jaroslav Rudloff, hudba E. Starý: Dědečkovy housle, hra se zpěvy, režie J. V. Kellner, dirigent B. Masopust, spolkové představení.
1934 - listopad - Jan Jiří Paleček: Uvězněné srdce, režie Jiří V. Gsöllhofer, výtvarná spolupráce Jan Kamberský, v roli lékaře Maschnera J. V. Gsöllhofer.
1934 - listopad - Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová, režie O. Lipš, J. Blodek: V studni, opera, nastudováno prof. Fiedlerovou- Semínovou za spoluúčinkování pěv. kroužku Čestmír v Nuslích, režie R. Veselá. Spolkové představení ve prospěch nezaměstnaných při ženské komisi NS.
1934 - listopad - Petr Petrovič: Uzel, režie V. Rabský.
1934 - prosinec - Karel Koutný: Fanynko, neplač!, režie Karel Koutný.
1934 - prosinec - B. Rajská-Smolíková: Zelené království, režie Jan Dlesk, spoluúčinkoval trampský sbor Hoši z Kocáby.
1934 - prosinec - M. Marková-Nekolová: Manželské trampoty, režie V. Figar
1934 - prosinec - Karel Horký: Vodopád Giesbach, dramatická báseň, P. Crinner: Satanova maska, aktovky, režie Stáňa Sedláček j. h.
1934 - prosinec - J. Kühnl: Slovutná paní, režie František Zvíkovský, výprava Josef Barek.
1934 - prosinec - Dle Eugena Hollého Felix Bartoš, hudba V. A. Vipler: Zlatá Kateřina, režie a scéna Ing. J. Kouďa, jh. Marie Zieglerová.
1934 - prosinec - Marie Malá: Podejte štěstí ruku, fraška se zpěvy, režie V. Maršoun, silvestrovské představení.
-----
1935 - leden - N. Příhoda: Tak líbá Casanova, režie N. Příhoda. Spolkové představení (jiní herci než v SDNS???).
1935 - leden - Felix Gandéra: Dva páni milostivé paní, režie a scéna Jiří G. Navrátil, v roli Flaviena J. V. Gsöllhofer.
1935 - leden - Henri Poire: Morálka strýce Medarda, režie V. Figar, v roli bankovního ředitele O. Vyskočil, premiéra, opakováno.
1935 - leden - Sláva a Bohumil Mann: První lásky květ, režie S. Mann
1935 - leden - Evžen Mágr: Řemeslo - zlaté dno, režie J. Šmíd, premiéra.
1935 - leden - Alex. Dumas: Román pařížské dívky, režie Fr. Zvíkovský, výprava J. Barek.
1935 - únor - Vilém Werner: Láska je problém ožehavý, režie V. Maršoun, scéna V. Figar.
1935 - únor - Karel Fořt dle L. A. Čarské: Sibiročka malá krotitelka lvů, režie Josef Kouďa.
1935 - únor - Fráňa Francl - Sláva Mann, hudba Q. Nossberger, též dirigoval: Za naším dvorečkem..., režie Sláva Mann, premiéra operety.
1935 - únor - Oskar Wilde: Na čem záleží (Je nutné být Arnoštem), režie J. Schetlina.
1935 - březen - Vilém Werner: Právo na hřích, režie a scéna J. V. Navrátil, 2x, hrál Soubor DNS, pořádala ŽOS v Praze II, u Vojtěcha.
1935 - březen - William Shakespeare: Sen noci Svatojánské, režie a scéna V. Figar, k oslavě narozenin TGM.
1935 - březen - B. Rajská-Smolíková: Zemský ráj to na pohled..., režie Fr. Zvíkovský, výprava Jos. Barek.
1935 - březen - Bisson: Bezejmenná, režie ??, jh. A. Langerová, B. Rottová, A. Šmídová.
1935 - březen - Bisson:G. B. Shaw: Pygmalion, režie Dr. Jiří Verner, též v roli Higginse, hrál DNS, spolkové představení pro odb. soc. péče a X. místní org. Nár. soc. Prahy II a VI ve prospěch mešin ve Frýdlantě a Hejnicích.
1935 - březen - Anna Ziegloserová: Cácorka, v hl. roli jh. Běla Tringlerová, představitelka téže role ve filmu, režie J. Dlesk.
1935 - březen - F. Arnold a A. Bach: Přerušená svatební noc, režie a scéna J. Dlesk.
1935 - březen - E. A. Hruška: Napoleonská legenda, režie V. Figar, 3x, hráno i v dubnu.
1935 - březen - Fr. Arnold a A. Bach: Zapovězené ovoce, režie a scéna Jan Dlesk, v roli městského rady Votického jh. E. Ervinský.
1935 - březen - Karla Lužanská: Toníkova první láska, režie Pepa Zach.
1935 - březen - Čestmír Jeřábek: Vetřelkyně, komedie, režie a scéna R. Pinz.
1935 - duben - K. Piskoř: Pražśká ovocnářka, režie Jan Dlesk.
1935 - duben - Kamil Novák: Lucka, režie a scéna Jiří V. Gsöllhofer.
1935 - duben - Marie Blažková: Její hlavní role, režie V. Figar.
1935 - duben - Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, režie Jan Dlesk.
1935 - duben, květen - Prokop Jiří Vlček: Sedm Satanů, režie P. J. Vlček.
1935 - duben - M. Jacoby: Tragédie ženy, režie Fr. Zvíkovský.
1935 - květen - V. Werner: Který je ten pravý (Právo na hřích), hráli E. Hamplová, M. Čapková, J. Cejnarová-Šmídová, A. Šmídová,S. Sedláček, J. Šmíc, A. L. Kříž, Švajnar, V. Šmíd, E. Ervínský, V. Maršoun, F. Kotnovský.
1935 - květen - B. Arnold a F. Bach: Zapovězené ovoce, režie a scéna Jan Dlesk, hrál DS DNS, pořádala Místní organizace Ž.O.S. u Vojtěcha.
1935 - květen - Anna Sedláčková - Bedřich Vrbský: Na zapřenou, režie Jan DleskAnna Sedláčková - Bedřich Vrbský: Na zapřenou, režie Jan Dlesk.
1935 - květen - Franta Krtil, hudba Jan Cainer: Křepelčina láska, režie Josef Barek.
1935 - květen - Josef Kajetán Tyl: Pražský flamendr, režie a scéna J. Dlesk, hráno ve prospěch spolku zřízenců hl. m. Prahy.
1935 - květen - F. Bartoš, hudba L. Macák a A. Fiala: Stoprocentní panic, opereta, režie ??
1935 - květen - jednoaktové opery: Julius Zeyer, hudba a dir. O. Zelinka: Legenda o rytíři z Albánu, režie A. Planner; O. Kučera, hudba J. R. Rozkošný: Stoja, režie J. Zdrůbecký. dirigent O. Zelinka.
1935 - červen - Josef Skružný: Falešná kočička, režie a scéna Ant. Planner.

1935 - září - K. Schönherr: Pašeráci, režie A. Planner, v hl. rolích vedle domácích E. Klinerové a A. Plannera jh. E. Ervínský.
1935 - září - Roland Swarz: Hrdinné mládí, režie a scéna V. Figar.
1935 - září - R. Mařík a V. Vrána, hudba Rud. Piskáček: Táta dlouhán, opereta, nové nastudování - režie R. Pinz, dirigent Hanuš Fiedler.
1935 - září - Karla Lužanská: Zavadilka vdává dceru, režie Antonín Planner.
1935 - září - Fr. Balej: Ženy vedou, premiéra, režie Fr. Zvíkovský jh.
1935 - říjen - Viktor Eftimin: Muž, který zahlédl smrt, režie V. Figar, v roli vinaře Filimona Fr. Brandejs, lékárníka Leona O. Vyskočil.
1935 - říjen - Josef Hais-Týnecký: Pan biskup, režie E. Klinerová, pořádala ŽOS na Vyšerhradě, hrál soubor DNS.
1935 - říjen - Jar. Bitter: V síti alimentů, původní veselohra, režie R. Pinz.
1935 - říjen - Fráňa Francl a Sláva Mann: Píseň máje, opereta, hudba Jožka Spal, režie Jan Dlesk, dirigent Vlad. Hnilica, scéna Lad. Moucha, choreografie R. Braun.
1935 - říjen - Arnold Ridley: Půlnoční vlak, režie Jiří V. Gsöllhofer.
1935 - listopad - Branislav Nušič: Paní ministrová, režie a scéna Jiří Gsöllhofer, též v roli Simy Popoviče, hrál soubor DNS, pořádal spolek Válečných poškozenců na Vyšehradě ve prospěch vánoční nadílky pro vdovy, sirotky a nezaměstnané členy.
1935 - listopad - Vilém Werner: Srdce na uzdě, režie a scéna V. Maršoun, hrál soubor DNS, pořádala Dobročinná stolní společnost Vyšehrad, ve prospěch ošacení chudých dítek.
1935 - listopad - R. a A. Branald: Rézinka od pěchoty, opereta, režie a scéna R. Pinc, dirigent K. Förster, tance K. Ullrich, zpěvy nastudovala M. Kreutrová.
1935 - listopad - Josef Hais-Týnecký: Pan biskup, režie V. Maršoun, poř. ženská komise NS - Nusle.
1935 - listopad - Romain Rolland: Hra o lásce a smrti, režie J. V. Gsöllhofer, též v roli Jeroma de Courvoisier, výtvarná spolupráce J. Kamberský, pomocná režie O. Lederová, premiéra.
1935 - listopad - V. Vojkov a Václav Menger: Láska na venkově, rukopisná noviánka, režie a scéna Ema Klinerová.
1935 - listopad - G. Kadelburg a R. Presler: Kaňka v rodině, režie Antonín Planner, spolkové představení pro I. Český úvěrní spolek v Praze II - ve prospěch podpůrného fondu.
1935 - listopad - E. A. Hruška: Orlové nad Evropou, režie V. Figar, hrálo DNS, poř. Živnostensko-obch. strana středostavovská Praha- Vyšehrad jako 10. představení ve prospěch Národní jednoty pošumavské.
1935 - prosinec - Branald: Brabčák ševce Andrýska, hra se zpěvy, režie A. Planner, hudba V. Mühlbach, dirigent K. Förster.

----
1936 - leden - Josef Skružný: Ferdinand spí, veselohra, režie Ant. Planner.
1936 - leden - Karla Lužanská: Zavadilka vdává dceru, režie Ant. Planner
1936 - leden - Václav Vrána: Nejlepší holka na světě, premiéra novinky, režie Fr. Zvíkovský jh., též v roli starosty Karáska, jh. též Gab. Kalfusová jeko Anežka Šebestová.
1936 - leden - P. Gavault: Slečna Cifra, francouzská veselohra, režie a scéna V. Figar
1936 - leden - Dyna Hálová a Josef Kubík, hudba Em. Starý: Princezna od kolotoče (Když ptáček z hnízda vyletí), operetka, režie R. Pinz, dirigent a tance nacvičil K. Ullrich, balety - Sl. Stránská a její žáci.
1936 - únor - J. Werner: Právo na hřích, nové nastudování Jiří V. Gsöllhofer, výprava J. Navrátil.
1936 - únor - Ernst Scherzer: Miláček bohů, premiéra, režie Jiří Gsöllhofer, též jako Antonio Gramegna, výtvarná spolupráce Jan Kamberský, O. Vyskočil jako Ředitel Henessey, F. Brandejs jako Falk.
1936 - únor - Josef Kubík, hudba Q. Nossberger: Pod střechami Malé strany, režie A. Planner, scéna J. Přikryl, hrající K. I. Nikla , večer k 20 letům Přikrylovy divadelní činnosti.
1936 - březen - P. Gavault: Slečna cifra, režie a scéna V. Figar
1936 - březen - Jan Říha: Dlouhoprsťáci, režie a scéna Ant. Planner, jh. Tylda Brabcová.
1936 - březen - Markéta Mayo: Madame nechce děti, "výstřední americká fraška", režie Sláva Mann.
1936 - březen, duben - V. Štech: Třetí zvonění - profesionálové společně s amatéry, kteří byli často hosty prof. scén.
1936 - duben - Dyna Hálová a Josef Kubík, hudba Em. Starý: Princezna od kolotoče, původní opereta, režie R. Pinz, dirigent a tance nastudoval Karel Ullrich, zpěvy nacvičila M. Kreuterová, jh. Tylda Brabcová.
1936 - duben - Emil Verhaeren: Filip II., nastudoval Jiří V. Gsöllhofer, výtvarno J, Navrátil; v roli Filipa II. O. Vyskočil, Don Carlos - V. Maršoun, hrabě Ferie Fr. Smažík.
1936 - duben - Sláva Mann: Zlodějem z lásky, opereta, režie Sláva Mann, hudba a dirigent Karel Ullrich, scéna Robert Pinz.
1936 - duben - Vilém Lichtenberg: Drahokam královny Alžběty, režie a scéna Josef Barek, v hl. roli lorda Roberta Fr. Zvíkovský, jh.
1936 - duben - K. Hopwod: Naše drahá ženuška, veselohra, režie R. Pinz.
1936 - duben - J. Hartley Manners: Peg mého srdce, režie a scéna Antonín Planner, představení DNS pořádáno Odborem žen Živnostensko-obchodnické strany středostavovské na pražském Novém Městě.
1936 - květen - Vrána - Brožík, hudba R. Piskáček: Až se jaro ze sna vzbudí, opereta, režie Jan Dlesk jh.
1936 - květen - Josef Hais-Týnecký: Pan biskup, režie V. Maršoun.
1936 - květen - V. Werner: Právo na hřích, režie a scéna Jiří V. Gsöllhofer, hráno pro Ženskou komisi Strany nár. socialistů Nusle - Údolí.
1936 - květen - J. Kubík: Kajetánská historie, obrázek z doby národního obrození,režie a scéna A. Planner, též v roli J. K. Tyla, V. Maršoun jako Mácha, J. Pleva - Sabina, F. Smažík - Kaška, scénická hudba J. Cainer. K oslavám 100. výročí vydání Máje.
1936 - květen - Felix Gandéra: Dva páni milostivé paní, režie Josef Barek.
1936 - červen - B. Rajská-Smolíková:Její Veličenstvo Láska, režie a scéna E. Kouďová.
1936 - červen - Moser a Schönthan: Jaké jsou ty naše ženy, režie Fr. Zvíkovský, též v roli soukromníka O. Trnky.
1936 - říjen - Josef Kubík: V tom domečku pod Emauzy (Princezna z Podskalí), zpěvoherní selanka, hudba Q. Nossberger, režie Sláva Mann, dirigent K. Ullrich.
1936 - říjen - R. Nížkovský: Pod hájovnou v černém lese, režie A. Nekněz, spolkové představení (nejde o jiný soubor?)
1936 - říjen - Karel Scheinpflug: Geysir, režie Jiří V. Gsöllhofer, scéna Jiří G. Navrátil.
1936 - říjen - Jan Geringer-Orlický, dramatizace vlastního románu: Zapomenutí hrdinové, režie Jan Dlesk j. h.
1936 - říjen - Zdeněk Štěpánek: Hrníček štěstí, režie A. Planner, ke dni Osvobození 28. října.
1936 - listopad - G. Ohnet: Majitel hutí, režie František Zvíkovský j. h., též v roli Filipa Derbleyho.
1936 - listopad 7. - A. Caillavet, R. de Flers & E. Rey: Rozkošná příhoda, premiéra, režie Jiří V. Gsöllhofer, scéna Jiří G. Navrátil, představení na oslavu dvacetileté divadelní činnosti A. Kočárkové.
1936 - listopad - Dario Niccodemi: Malá Skampolo, hudební komedie, režie a scéna R. Pinz, hudbu upravil a řídil Karel Ullrich, zpěvní texty K. Ullrich a R. Pinz, scénické zprvy K. Mlejnek a A. Severin, světla J. Štemproch.
1936 - listopad - Srgjan Tucič: Golgota, režie a scéna Fr. Smažík, O. Vyskočil jako převor Makarius, P. Demetrius V. Maršoun.
1936 - listopad - G. Kadelburg a R. Presler: Kaňka v rodině, režie Antonín Planner, O. Vyskočil v roli majora Oldřicha z Kukrotů.
1936 - listopad - Karel Scheinpflug: Geysir, režie Jiří V. Gsöllhofer, představení pro studentky VI.a Gymn. Ch. G. Masarykové.
1936 - listopad - Markéta Mayo: Madame nechce děti, režie Sláva Mann, opak.
1936 - listopad - Karel Piskoř: Česká chaloupka, lidová hra, režie A. Planner, též v roli lichváře Goldpajtla, O. Vyskočil jako chalupník Matoušek, hrál soubor DNS pro X. místní org. národních socialistů Prahy II (Nové Město) a Prahy VI (Vyšehrad).
1936 - listopad - Fráňa Francl a Sláva Mann: Království na prodej, premiéra původní novinky, režie Sláva Mann
1936 - prosinec - Alfred Savoir: Osmá a první, režie a scéna František Smažík, v roli Browna J. V. Gsöllhofer. v roli Matarda Oskar Vyskočil.
1936 - prosinec - Fred Grésac a F. de Croisset: Můstek lásky, režie Jiří Harden.
1936 - prosinec - Karel Balák: Zpěváci ulice, režie K. Dlesk, spolkové představení.
1936 - prosinec - Maxim Gorkij: Měšťáci, režie František Zvíkovský, spolkové představení (Zvikovského spolek?)
1936 - prosinec - Karla Lužanská: Zavadilka vdává dceru, režie Ant. Planner, představení s profesionálními hosty.
1936 - prosinec - Alois Jirásek: Vojnarka, režie Ant. Planner, Vojnarovou hrála A. Plannerová.
1936 - prosinec - Jos. Hais Týnecký: Atentát, režie Klinerová.
1936 - prosinec - Armid Friedman, Fritz Lunzer: Ida Popper dělá karieru..., silvestrovské představení, režie a scéna V. Maršoun.
---
1937 - leden - Josef Kubík - Dyna Hallová: Podzimní píseň lásky, obrázek z doby obrozenecké se zpěvy, režie A. Planner, hudba Em. Starý, dirigent ing. K. Ullrich, 2x.
1937 - leden - Eugen Gladstone O´Neill: Anna Christie, režie Jiří V. Gsöllhofer, též topič Burke, výrtvarná spolupráce prof. Běla Kašparová, pomoc. režie H. Lipková, v roli kapitána bárky O. Vyskočil.
1937 - leden - Victor Pfeifer: O velkou cenu, režie Sláva Mann, v roli ředitele automobilky J. V. Gsöllhofer.
1937 - leden - J. V. Rosen: Naše devčátka, veselohra, režie František Zvíkovský, jh., též v roli rytíře ze Sedleckých.
1937 - únor - Maurice Henneguin a Pierre Veber: Paní presidentová, režie J. V. Gsöllhofer.
1937 - únor - Darja Hajská: Romance, rokoková komedie veršem, režie a scéna V. Maršoun, hráli J. Pleva, M. Balcarová, V. Maršoun, O. Vyskočil, S. Hrdinová, A. Maršounová. A. Planner.
1937 - březen - Josef Skružný: Macíčkova dovolená, režie a scéna Ema Kouďová.
1937 - březen - František Langer: Velbloud uchem jehly, režie a scéna Robert Pinz
1937 - březen - Max Alsberg a Otto Ernst Haase: Ve vyšetřovací vazbě, režie Jiří V. Gsöllhofer, též jako soudní rada Bienert.
1937 - březen - Jaroslav Vrchlický: Rabínská moudrost, nastudoval Jiří V. Gsöllhofer.
1937 - březen - Dyna Kubíková-Hallová: Už fouká ze strnišť..., režie Jan Dlesk, hrál soubor DNS, představení pořádáno Živnostensko-obchodnickou stranou ve prospěch fondu pro podporu zchudlých živnostníků.
1937 - březen - František Herman, dramaturgická úprava Jaroslav Pleva: Velký pátek, biblická hra, režie Antonín Planner, tež v roli Judy, scéna Robert Pinz, O. Vyskočil jako Pilát Pontský.
1937 - březen - E. Jeřábková-Urbanová: Trampoty zamilovaného tenora, fraška se zpěvy, režie Jiří Harden, Též v roli tenora Alexe.
1937 - duben - Václav Vrána: Děvčátko, neříkej ne, hudebmí veselohra, hudba R. Piskáček, režie Josef Kouďa, dirigent Karel Ullrich, scéna A. Planner.
1937 - duben - František Gribitz: Štěstí bydlí vedle..., režie Sláva Mann
1937 - květen - Frank Tetauer: Evino nedůstojné povolání, režie Jiří V. Gsöllhofer.
1937 - květen - Miloš Hajský a dr. Jan Peka: Svatá Helena, historie posledních dnů Napoleonových, premiéra, režie Richard Záhorský, v roli Napoleona Miloš Hajský, spolkové představení.
1937 - květen - Otomar Schäfer: Starosvětská romance, režie a scéna Robert Pinz, pořádala ŽOS ve prospěch fondu pro zestárlé a zchudlé členy, hrál soubor DNS.
1937 - květen - Merril Rogers: Její první dobrodružství, režie a scéna V. Maršoun, v hl. roli spisovatele Maxon K. Zajíček. Představení na ukončení sezony 1936/37.
1937 - květen - J. Pakosta: Platonické manželství, spolkové představení, hráli J. Dlesk, Jos. Potužník, J. Baťha, A, Vaňková, El. Vellová, jh. red. J. Pakosta, a M. Miltonová.
1937 - květen - Frant. Langer: Velbloud uchem jehly, režie R. Pinz.
1937 - červen - Fr. a P. Schönthan: Skandál v divadle, režie Fr. Zvíkovský, též v roli profesora Jedličky.
1937 - červen - B. Smolíková - Rajská: Domácnost vzhůru nohama, režie a scéna J. Dlesk.

1937 - září 16. - Dario Niccodemi: Malá Skampolo, režie Ant. Planner, hudbu upravil a řídí K. Ullrich, zpěvní texty K. Ullrich, R. Pinz; zahajovací představení sezony.
1937 - září - Jan Kühnl dle K. R.: Desdemonin šáteček, režie František Zvíkovský j. h., též v roli Jonáše Sojky.
1937 - říjen 28. - Fr. A. Šubert: Probuzenci, režie a scéna Ant. Planner, pomocná režie J. Kouďa, spolkové představení, poř. Živnostenská obchodnická strana středostavovská ve prospěch fondu pro zchudlé členy. Hrál soubor DNS.
1937 - říjen, listopad - Gustav Kadelburg: Cesta do pekel, fraška, režie Robert Pinz.
1937 - listopad - Ladislav Stroupežnický: V panském čeledníku, režie Vojta Záhořík jh., Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová - aktovky, režie Fr. Zvíkovský jh., večer na počest jeho 70. narozenin.
1937 - listopad - J. O. Hradčanský: Když štěstí chodí po horách, režie a scéna Sláva Mann, též v roli adjunkta Zapadlo.
1937 - listopad - Emil Verhaeren: Filip II., režie a scéna Jaroslav Pleva, Filip II. - Oskar Vyskočil, Don Carlos - Václav Maršoun, představení k 15 letům divadelní činnosti.
1937 - listopad - Ladislav Stroupežnický: Černé duše, historická hra, režie a scéna Jaroslav Pleva.
1937 - listopad - Felix Gandéra: Dva páni milostivé paní, režie a scéna J. V. Gsöllhofer, 2x.
1937 - prosinec - Paul Gavalaut: Čokoládová princezna, veselohra, režie Ema Jeřábková-Urbanová, hrál soubor DNS, pořádala Komise žen strany nár.-soc. ve prospěch vánoční nadílky.
1937 - prosinec - Vilma Warausová: Proč hynou trubci, režie František Zvíkovský, též jh. v roli sedláka Melichara.
1937 - prosinec - Stefan Kiedrzyňski: Zábava v lásce, režie a scéna R. Pinz.
1937 - prosinec - Rudolf Bernauer a Rudolf Oesterreicher: Rajská zahrada, režie a scéna V. Maršoun-
--------------------
1938 - leden - Josef Kubík - Dyna Hallová: ...země česká - domov můj!, národní hra se zpěvy, režie a scéna Ant. Planner, dirigent Quido Nossberger, tance Slávka Stránská-Vacková. K dvacetiletí státu, 2x.
1938 - leden - Jan Greža: Barbora Cellská, scénická báseň, režie a scéna Jiří V. Gsöllhofer, též v roli krále Zikmunda, O. Vyskočil v roli prešpurkého hejtmana Štěpána. Hudební část komponoval Eugem Suchoň, nastudoval a dirigoval Jan Cainer, technická spolupráce R. Pinz.
1938 - únor - R. Mařík, hudba R. Piskáček: Bruck contra Spitz (Moricek se žení), opereta - pův. novinka, režie Sláva Mann, dirigent ing. K. Ulrich.
1938 - únor - B. Weiller: Je Mary Duganova vinna ?, režie a scéna Jaroslav Pleva, Dugan - Gsöllhofer.
1938 - únor - Maurice Niccodemie: Madona římské ulice.
1938 - únor - Al. Daudet a Ad. Belot: Fromont junior a Rislet senior, režie František Zvíkovský, též v roli Risleta.
1938 - únor - Stroupežnický: Černé duše, režie a scéna Jaroslav Pleva, scénická hudba Filharmonické sdružení zaměstnanců hlavního města Prahy, představení pro studenty VII.a městského dívčího reálného gymnázia Ch. G. Masarykové v Praze I.
1938 - březen - R. Mařík, hudba R. Piskáček: Bruck contra Spitz (Moricek se žení), opereta - původní novinka, režie Sláva Mann, dirigent ing. K. Ullrich.
1938 - březen - John Bradley: Hlava ve smyčce, režie Ant. Planner, scéna Robert Pinz.
1938 - březen - Literární večer Julia Zeyera, uvedeny aktovky autora: Lásky div, Bratři, režie V. Maršoun.
1938 - březen - Alfred Savoir: Osmá a první, režie a scénický rozvrh Jiří V. Gsöllhofer, pomocná režie R. Pinz.
1938 - březen - Ruda Nižkovský: Setník z Alžíru, fraška, režie a scéna Ant. Planner.
1938 - duben - R. Bernauer a R. Oesterreicher: Vším je vinna žena, režie a scéna Jiří V. Gsöllhofer
1938 - duben - Eugen Burg a Louis Taufstein: Sladké tajemství, veselohra, režie František Zvíkovský.
1938 - duben - Vilém Werner: Lidé na kře, komedie, režie Sláva Mann, scéna R. Pinz, O Vyskočil v roli profesora Janka, J. Gsöllhofer jako MUDr. Říha.
1938 - květen - Zdeněk Štěpánek - Bedřich Vrbský: Ať vás nevykradou!, režie a scéna Antonín Planner.
1938 - květen - Bayard Veiller, dramaturgická úprava Jar. Pleva: Sluneční paprsek, režie a scéna Jaroslav Pleva
1938 - květen - Robert de Flers a G. A. de Caillavet: Buridanův osel, režie a scéna K. K. Farský j. h.
1938 - květen - Hans Jaray: Jest Geraldina anděl?, režie a scéna Ant. Planner, v hl. roli G. Kalfusová jh., J. Gsöllhofer jako Viktor Delly.
1938 - květen - Miroslav Babka: Klepny z našeho domu, režie František Zvíkovský.
1938 - červen - Richard Havelka: Zlato leží na ulici, režie a scéna A. Planner,
1938 - červen, červenec - Karel Fořt, hudba J. Vašata a E. Ingriš: Láska ze sletu, premiéra sletové operetní novinky, režie Fr. Hrdlička jh, orchestr Pražských městských divadel dir. A. M. Nademlejnský, 7x.
1938 - čevenec - Růžena Jesenská: Starý markýz, režie V. Maršoun.

1938 - září - Felix Salten: O život, jednoaktovka, režie František Zvíkovský j. h. J. K. Tyl: Nalezenec, hra o dvou dějstvích, režie František Zvíkovský j. h.
1938 - listopad - Josef Kubík - Emma Slánská: Bouře z jasného nebe, režie a scéna Antonín Planner.
1938 - listopad - František Langer: Jízdní hlídka, režie Jiří V. Gsöllhofer, též v roli Matějky, A. Planner v roli Haška.
1938 - listopad - Gabriela Preissová: Jaro v podzámčí, režie R. Jarský.
1938 - listopad - Jan Geringer-Orlický: Pod knížecí vlajkou (Boj o demokracii), režie Václav Maršoun.
1938 - listopad - František Langer: Svatý Václav, režie a scénická výprava Jaroslav Pleva, Drahomíra jh. Milena Balcarová, Václav Jar. Pleva, Boleslav Václav Maršoun, suchdolský vladyka J. V. Gsöllhofer.
1938 - prosinec - Sláva Grohmannová, hudba Quido Nossbereger: Ve Trojském zámečku, opereta, režie a scéna Václav Maršoun.
1938 - prosinec - Jan Racek: Miláček bohů, režie Jiří Gsöllhofer, výtvarná spolupráce Ant. Planner.
1938 - prosinec - Jaques Deval: Továryš, režie a scénická výprava Jiří Harden, v hl. roli J.V.Gsöllhofer, jh. Anna Sedláčková, ve prospěch uprchlých hraničářů.
1938 - prosinec - O. Blumenthal a J. Kadelburg, volná úprava Jan Kühnel: Praha je Praha, režie Fr. Zvíkovský jh.

------
1939 - leden - Bedřich Vrbský - Jan Grmela: Lanař Rejtura, režie a scéna Antonín Planner
1939 - leden - J. S. Lukas - M. Jaroš: Okolo rybníka, veselá opereta, režie Václav Maršoun, hudba Ed. Ingriš, scéna J. Jankovec, hudbu nastudoval a dirigoval K. Ulrich, jh. B. Šindelářová.
1939 - leden - E. Locke: Perská kočička, režie R. Pinc, scén. spolupr. A. Planner.
1939 - leden - Milena Balcarová (též režie): Pokušení po přeslici, scéna a výprava R. Pinz.
1939 - leden - Sláva Grohmannová - hudba Q. Nossberger: Ve Trojském zámečku, veselá opereta, režie a scéna Václav Maršoun, tance B. Šindelářová, jh.
1939 - únor - St. John Ervine: První paní Fraserová, režie Jiří V. Gsöllhofer, scéna A. Planner, jh. Andula Sedláčková s dcerou Marcelou, 3 reprízy.
1939 - únor - Henri Duvernois: Ztracená láska, režie Antonín Planner, scéna Karel Jankovec.
1939 - únor - G. Zapolska: Morálka paní Dulské, režie a scéna Fráňa Francl (Nejde o představení Družiny Fr. Francla?), v hl. roli Zd. Hofmeistrová.
1939 - únor - Gabriele D´ Annunzio: Gioconda, režie a scéna Karel Kastner, V roli Silvie Settalové Em. Armandová.
1939- únor - A. V. Šmilovský: Žid z Prahy, úprava, režie a scénický rozvrh Jaroslav Pleva, výprava Karel Jankovec, Pěvecký sbor pražských kadeřníků, sbormistr Josef Jásek.
1939- únor - J. K. Tyl, úprava textu přeloženého z němčiny: Jan Nepomucký, úprava, režie a scénický rozvrh Jaroslav Pleva, v roli Jana Nepomuckého Ant. Planner, Václava IV. Jar. Pleva, pro velký úspěch záhy opakováno.
1939 - únor - Ruda Nižkovský: Vesnické milování, režie Fr. Zvíkovský j. h.
1939 - březen - G. B. Shaw: Živnost paní Warrenové, režie J. Marek, scéna K. Jankovec a A. Planner.
1939 - březen - Norbert Garai a Richard Arvay: Pan Bouleboule vyhrává, režie A. Planner.
1939 - březen - Marie Slavíková: Modelka (Slečna MŇau), režie Václav Maršoun, scéna K. Jankovec

1939 - duben - Louis Verneuille: Boj o Adriennu, režie Jindřich Doležal.
1939 - duben - W. Somerset Maugham: Paní Dot, režie Robert Pinz, scéna A. Planner, tech. spolupr. K. Jankovec.
1939 - duben - A. Caillavet, Rob. de Flers a Et. Rey: Rozkošná příhoda, režie Vlast. Štětina, scéna A. Planner.
1939 - duben - Henri Duvernois: Jana, režie Jaroslav Pleva, scéna Ant. Planner, výprava Karel Jankovec, 5x.
1939 - duben - dle M. G. zpracoval J. Kühnl: Svůdná dívka, režie František Zvíkovský j. h.
1939 - duben - Dyna Hallová - Josef Kubík: Panímaminka od Halánků, režie Antonín Planner, scénická hudba J. V. Novák.
1939 - květen - Pavel Rudolf: V tichém hnízdečku, režie a scéna Antonín Planner, čestný večer Jos. Heidrichové-Markové (v roli služky).
1939 - květen - Marcel Pagnol: Malajský šíp, režie a scén. rozvrh Antonín Planner, uvedeno k 20leté činnosti J. Dleska, který ztvárnil roli Panisse.
1939 - květen - František Langer: Grand hotel Nevada, režie J. V. Gsöllhofer, scéna A. Planner, výtvarná spolupráce K. Jankovec.
1939 - květen - Ladislav Fodor: Slečna doktor, režie a scén. rozvrh Antonín Planner.
1939 - červen - Marie Slavíková: Bílý slon, režie Fr. Zvíkovský, jh. G. Kalfusová, Fr. Zvíkovský.
1939 - červen - Jiří Mahen: Ulička odvahy, režie a scéna Antonín Planner, k uctění památky autora.
1939 - červen - Arnold Ridley: Půlnoční vlak, režie a scéna Jiří V. Gsöllhofer;
1939 - červen - Birch-Pfeifferová dle J. Austenové: Sirotek Lovoodský, režie Fr. Zvíkovský
1939 - září - dle R. Kneisela zpracoval Jan Kühnl: Ona něco ví!, režie Fr. Zvíkovský j. h.
1939 - září - Marie Blažková: Manželství na úvěr, režie a scéna Antonín Planner.
1939 - říjen - Moliѐre: Lakomec, režie a scénický rozvrh Antonín Planner, též v roli Harpagona, scéna Robert Pinc.
1939 - říjen - Vladimír Jirousek: U panského dvora, opereta, režie Václav Maršoun hudba Ed. Ingriš, dirigoval a tance nastudoval ing. Karel Ullrich, 2x.
1939 - listopad - Josef Štolba: Zlatá rybka, režie a scéna V. Maršoun.
1939 - listopad - Petar Petrovič: Liják, režie Jiří V. Gsöllhofer.
1939 - listopad - Vilém Werner: Zuzana hraje vabank, satirická veselohra, režie a scéna Antonín Planner, v roli Zuzany Meda Valentová, jejího muže Máchu hrál Karel Zajíček, 3x.
1939 - listopad - Karel Piskoř: Věrnost na skřipci, režie Robert Pinz
1939 - prosinec - Světla Horáková: Čarodějný mlýn, režie a scéna Antonín Planner.
1939 - prosinec - Tobis-Špilar-Mírovský-Rohan: Uličnice, opereta, hudba Jára Beneš, režie L. Trevor a V. Maršoun, dirigent K. Ulhrich, tance Věra Knížková.
1939 - prosinec -T. Labuťa: Za českou písničkou, zpěvohra, hudba J. Vašata, režie L. Pleva, dirigent Zd. Blažek, šestičlenný baletní sbor divadla, výprava K. Vraný.
1939 - prosinec - Fr. David a Jar. Beránek: Muž, jemuž to hlavní schází, režie Fr. Zvíkovský j. h.

-----
1940 - leden - Barry Conners: Popelka Patsy, režie a scéna R. Pinz.
1940 - leden - Ludvík Trevor - Věra Knížková: Písnička mládí, režie Ludvík Trevor, hudba Q. Nossberger, hrál orchestr Sokola v Michli, dirigent F. Plichta
1940 - leden - Fr. Arnold a A. Bach: Zapovězené ovoce, fraška, režie Robert Pinz.
1940 - únor - S. Grohmannová: V tom našem kostelíčku, opereta, hudba A. Kincl, režie a scéna V. Maršoun, hudební soubor Sokola Michle dirigoval F. Plichta, tance nastudovala Ela Šilarová.
1940 - únor - Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, nové nastudování, režie Sláva Mann
1940 - únor - Josef Kubík: Královnička, režie a scéna Robert Pinz.
1940 - březen - Max Halbe: Když ledy jdou... (Proud), režie a scéna Antonín Planner
1940 - březen - Alois Jirásek: Otec, režie a scéna Antonín Planner.
1940 - březen - Jaroslav Hilbert: Jejich štěstí, režie Sláva Mann, scéna A. Planner, hrál DS DNS, v rámci akce Radost ze života pořádala Místní skupina Národního souručenství Praha II a Praha VI (Nové Město a Vyšehrad).
1940 - duben - Frank Vosper: Tajemná vražda ve II. poschodí, úprava Jar. Pleva, režie a scéna Jiří V. Gsöllhofer, též v roli Hugha Bomilowa
1940 - duben - Sláva Grohmannová, hudba Q. Nossberger: Ve trojském zámečku, opereta, režie a scéna Václav Maršoun, tance B. Šindelářová, orchestr Sokola v Michli, dirigent F. Plichta.
1940 - duben - Edmond Rostand: Romantikové, režie a scéna V. Maršoun.
1940 - květen - Karel Balák: Písničkou ku štěstí, hra se zpěvy, režie a scéna Jaroslav Pleva, hudební doprovod B. Krištof.
1940 - květen - Josef Kubík a Emma Slánská: Májové koťátko, režie a scéna R. Pinz.
1940 - květen - Lili Hatvany: Souboj lásky, režie a scéna Antonín Planner
1940 - květen - Vilém Werner: Právo na hřích, režie Jiří V. Gsöllhofer ( též v hl. roli).
1940 - květen - William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, režie Sláva Mann, v roli Kateřiny Růž. Gottliebová, členka ND, pro ohromný úspěch opakováno.
1940 - září - Vilém Werner: Pod stromem zapovězeným, režie Sláva Mann, scéna ak. mal. Lad. Moucha.
1940 - září - Richard Branald: Šumařova píseň, opereta, režie Václav Krištof j. h.
1940 - říjen - Josef Kajetán Tyl, hudba Fr. Škroup: Chudý kejklíř, zpěvohra, režie Antonín Planner, dir. Fr. Plichta, účinkoval hudební odbor Sokola v Michli, scéna Lad. Moucha, 3x.
1940 - říjen - V. K. Klicpera: Hadrian z Římsu, režie a scénický rozvrh Jiří V. Gsöllhofer, v roli Světislava uznávaný herec spolku Oskar Vyskočil.
1940 - říjen - Václav Štech: Třetí zvonění, režie Robert Pinz
1940 - listopad - Michail Petrovč Arcybašev: Vášeň, režie a scéna Jiří V. Gsöllhofer.
1940 - listopad - V. J. Krýsa: Kornout, režie Sláva Mann, též v titulní roli.
1940 - listopad - G. Preissová: Její pastorkyňa, režie Antonín Planner
1940 - prosinec - Jan Greža: Na starý motiv, režie Jiří V. Gsöllhofer, scéna Lad. Mucha.
1940 - prosinec - Jos. Skružný: Žabec, režie V. Krištof j. h.
1940 - prosinec - Karel Fořt: V českém ráji, režie Robert Pinz
Strakonický dudák, Naši furianti.
1940 - prosinec - Jiří Werner: U pokladny stál, režie Antonín Planner - veselé sivestrovské představení.
--------
1941 - leden - Ignát Hermann - V. J. Krýsa: Artur a Leontýna, režie Robert Pinz, scéna ak. mal. Lad. Mucha.
1941 - leden - Hermann Sudermann: Čest, režie Antonín Planner
1941 - leden - Zdenek hrabě Kolovrat - Krakovský: Kouzlo benátské noci, režie Sláva Mann, scéna Lad. Moucha, v hl. roli Foscaririho, knížete benátského J. V. Gsöllhofer.
1941 - leden - Josef Hais Týnecký: Voják, režie Karel Faltys j. h., premiéra za účasti autora.
1941 - únor - Vilém Werner: Medvědí tanec, režie Robert Pinz.
1941 - únor - Jaroslav Maria: Tristan, bohatýrská komedie, nastudoval Jiří V. Gsöllhofer.
1941 - březen - Karel Piskoř: Svátek věřitelů, režie Antonín Planner.
1941 - březen - Antonín Kozel: Kašpárek v Kocourkově, režie Antonín Planner
1941 - březen - Br. Nušič: Doktor, režie Karel Faltys j. h. - Josef Kopecký, scéna Lad. Moucha.
1941 - březen - Gabryela Zapolska: Carevič, režie Sláva Mann, 3x (na plakátu přiloženém k souboru foto V. Maršouna a H. Kavlírové v roli).
1941 - duben - Dr. A. M. Willner a H. Reichert: Dům u tří děvčátek, přel. Karel Hašler, hudbu Fr. Schuberta pro jeviště upravil J. Berle, režie Robert Pinz, dirigoval J. Plichta, scéna Lad. Moucha, tance V. Jankovcová, světla J. Plašil, hráno v dubnu 3x.
1941 - duben - Jan Racek: Hotel Central 33, detektivka, r. J. V. Gsöllhofer, 2x.
1941 - duben - Nina Svobodová: Plamen milosrdenství, režie Antonín Planner
1941 - květen - Vašek Novák: Přistání z nouze (Na Marijánce), režie Sláva Mann, hudba a dirigoval Cyril Novák,
1941 - květen - Dr. A. M. Willner a H. Reichert, hudba Fr. Schubert: Dům u tří děvčátek, opereta, režie Robert Pinz, dirigent Fr. Plichta, výtvarník Lad. Moucha, tance V. Jankovcová, 3x.
1941 - květen - Karel Ullrich, text Alois Dvorský a Václav Růžička: Kaplička lásky, opereta, režie Sláva Mann, dirigent Karel Ullrich, tance nastdoval Boris Milec, jh., scéna Lad. Moucha, 2x.
1941 - červen - A. Sham a M. Farber: Kotrmelce mládí, režie Antonín Planner, sc. Lad. Moucha.
1941 - červen - Zdena Miltová: Gabriela, režie Antonín Planner, v. L. Moucha, premiéra.
1941 - červen - Kotrmelce mládí, režie Antonín Planner, výtvarník Lad. Moucha.
1941 - 2. července - V. A. Marek: Aféra s Margaretou, režie Antonín Planner, výtvarník Lad. Moucha, poslední představení sezony.
1941 - září - Václav Špelina a Josef Maršálek: Hadrník, opereta, hudba K. Jelínek, režie a scéna Antonín Planner, dir. Fr. Plichta, choregrafie V. Jankovcová, pěvecký sbor JKÚ, sbormistryně L. Svobodová, taneční sólo Květa Matušková, filmovou vložku natočil St. Olmer. 5x.
1941 - září - Fráňa Šrámek: Léto, režie a scéna Antonín Planner, pro úspěch opakováno.
1941 - září - ??: Na Marijánce, opereta, režie Sláva Mann, dirigent V. Švarc, pro úspěch opakováno.
V. A. Marek: Aféra s Margaretou, veselohra, režie Antonín Planner
1941 - říjen, listopad - Ludvík Trevor, Olena Šreiterová: Bohémská láska, hudební komedie, hudba Q. Nossberger, též dirigoval, režie a scéna Antonín Planner.
1941 - listopad - Jan Grmela: Sedmé nebe, hudebni veselohra, novinka, režie Sláva Mann, hudba Julius Kalaš, texty písní Karel Hrnčíř, scéna ing. Šulc, dirigent V. Švarc, světla J. Plašil, tech. spolupráce A. Planner.
1941 - listopad - F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, režie a scéna V. Maršoun.
1941 - prosinec - Otto Ernst: Flachsman vychovatel, režie R. Pinz, scéna V. Šulc, v roli vládního rady Prella pohostinsky vystoupil vrchní režisér K. Faltys.
1941 - prosinec - Olga Scheinpflugová: Zabitý, režie Jiří V. Gsöllhofer, výprava A. Planner.
1941 - prosinec - F. F. Šamberk: Dobrodružství v Paříži, režie a scéna Antonín Planner, silvestrovské představení.
1941 - Emanuel Bozděch: Z doby cotillonů, úprava a režie Jiří V. Gsöllhofer, též v roli hraběte de Croix, na paměť 100. výročí narození autora.
----
1942 - leden - Jos. Hais Týnecký: V turistické chatě, režie Robert Pinz, výtvarná spolupráce Jos. Janoušek.
1942 - leden - Plamen milosrdenství, režie Antonín Planner, sc. Lad. Moucha.
1942 - leden - V. E. Coufal: Hledá se pachatel, režie a scéna V. Maršoun.
1942 - leden - Jaroslav Hilbert: Irena, režie a scéna Antonín Planner.
1942 - únor - Marcel Hudec: Svatý Jan Nepomucký, režie Ant, Planner.
1942 - březen - Otmar Gatschä: Světová scéna, režie Sláva Mann, scéna Ant. Planner.
1942 - březen - Hermann Bahr: Koncert, režie Jiří V. Gsöllhofer, scéna Jar. Pleva.
1942 - březen - Zdena Miltová: Gabriela, režie Antonín Planner, v. L. Moucha, repríza, v titulní roli jh. Jiřina Dvorská.
1942 - březen - G. Rossini: Lazebník sevillský, komická opera, režie Robert Pinz, umělecké vedení Karel Faltys, jh; scéna Ant. Planner, dirigent Lad. Huřík, Orchestr Besedy vládních a veřejných zaměstnanců v Praze XIII.
1942 - duben 6. - G. Rossini: Lazebník sevillský, komická opera, režie Robert Pinz, 2x opakováno, orchestr Besedy vládních a veřejných zaměstnanců, dirigent Lad. Huřík.
1942 - duben - Fráňa Francl - Sláva Mann: Za naším dvorečkem, opereta, hudba Q. Nossberger, režie Václav Maršoun, dirigent V. Švarc, svéna L. Moucha, tance nastudoval R. Braun, jh.
1942 - duben - Otomar Schäfer: Čajová panenka, režie R. Pinz
1942 - duben - Angel Guimerá: Moře a nebe, tragédie, úprava a režie Jiří V. Gsöllhofer, výtvarná spolupráce Ant. Planner.
1942 - květen - Fráňa Francl - Sláva Mann: Za naším dvorečkem, hudba Q. Nossberger, režie Václav Maršoun, scéna Ant. Planner, tance nastudoval Rob. Braun jh.
1942 - květen - Ludvík Fulda: Janek, úprava a režie Sláva Mann
1942 - květen - J. K. Tyl: Paličova dcera, režie a scéna Ant. Planner.
1942 - září - F. X. Svoboda: Poslední muž, režie Robert Pinz.
1942 - září - H. Hánek: Svět se lepší, režie Antonín Planner, též v roli prof. Krásy, Sláva Mann v roli rady Holase.
1942 - září - Luděk Trevor & Olena Balounová: Podvádím tě z lásky, opereta, hudba Karel Ullrich, režie Luděk Trevor.
1942 - říjen - V. K. Klicpera: Bělouši, úprava a režie Jiří V. Gsöllhofer, výtvarná spolupráce St. Hora, na pamět 150. narozenin V. K. Klicpery.
1942 - červen, repríza září - Zdeněk Riegl - Závora: Co mladí svedou - staří nedovedou, režie Sláva Mann, v roli Knůtka, hosp. rady na odpočinku St. Hora.
1942 - září - Jaroslav Přikryl: Dobrodružství ševce Smůly, režie a scéna Antonín Planner, tance V. Jankovcová.
1942 - září - Luděk Trevor a Olena Balounová (texty písní): Podvádím tě z lásky, opereta, režie Luděk Trevor, hudba Karel Ullrich, výprava Ant. Planner, též v hl. roli.
1942 - říjen - Alex Breidahl: Vzbouření v ústavu šlechtičen, režie Jiří V. Gsöllhofer.
1942 - říjen - Karel Engelmüller - aktovky: Stín, režie Jiří V. Gsöllhofer; Eldorádo, režie a scéna Antonín Planner; Jak táhla mračna:, režie Sláva Mann - k 70. narozeninám autora.
1942 - listopad - Karel Zajíček: Divoká srdce,režie Sláva Mann, scén. budba Q. Nossberger, scéna arch. Jar. Libinský, výprava A. Planner,
světla J. Plašil, prolog: Václav Maršoun. 2x.
1942 - listopad - Gerhart Hauptmann: Forman Henčl, režie a scéna Ant. Planner, v titulní roli O. Vyskočil.
1942 - prosinec - J. V. Krýsa: Kdo je vinen?, režie a scéna Antonín Planner
1942 - prosinec - Jaroslav Pokorný: Manželská výchova, režie Jiří V. Gsöllhofer, též v roli ing. Myslbeka, 3x.
1942 - prosinec - Kamil Novák: Na trní ustláno, režie Sláva Mann, silvestrovské představení.
--------------------------------
1943 - leden - Franz Gribitz: Štěstí bydlí vedle, režie Antonín Planner, též v roli Štěpána Trojana.
1943 - leden - Hermann Sudermann: Skryté štěstí, režie Antonín Planner, v roli rektora Wiedemanna O. Vyskočil, jeho druhá manželka Eliška Jindra Holmannová jh., baron Röcknitz J. V. Gsöllhofer.
1943 - únor - Pavla Kounová: Dora vede, režie a scéna Václav Maršoun, výprava Lad. Moucha.
1943 - únor - F. X. Svoboda: Čekanky, režie Jar. Pleva, výprava Ant. Planner, zpíval Sbor pražských kadeřníků, sbormistr Jásek.
1943 - únor - Jaroslav Vrchlický: Svatý Vojtěch, režie a dramat. úprava Jaroslav Pleva, téže v roli knížete Boleslava, A. Planner v roli sv. Vojtěcha, O. Vyskočil jako papež Benedikt VII.
1943 - březen - Goldoni: Mirandolina.
1943 - březen - Theo Lingen: Co to dnes hrajeme?, režie Jaroslav Pleva.
1943 - březen - Jaroslav Vrchlický: Midasovy uši, nastudoval Jiří V. Gsöllhofer, 2x.
1943 - březen - Studio VSV, ředitelka Aža Plannerová - Jaroslav Pleva: Záhadný případ, režie Jaroslav Liška.
1943 - duben - Karel Zajíček: K novým břehům, režíe Sláva Mann, v roli ing. Křemena Oskar Vyskočil.
1943 - květen - Vojtěch Mixa: Proud(?), režie Jiří V. Gsöllhofer, též jako advokát Pavlát, v roli prof. Kupky - Oskar Vyskočil.
1943 - květen - Edvard Cenek: Otřesné chvíle, česká premiéra, režie Antonín Planner, scéna Lad. Moucha, scén. hudba Jan Maštalíř
1943 - červen - H. Hanek: Překvapení na konec..., česká premiéra, režie Sláva Mann, též v roli továrníka Hlaholila, představení k 15leté divadelní činnosti Karla Kaliny - hrál Hlaholilova synovce Pavla Černého.
1943 - červen - Hermann Sudermann: Skryté štěstí, režie Antonín Planner.
1943 - říjen - Adolf Velhartický: Kateřina z Lichtenburku, veršovaná hra, úprava a režie Jiří V. Gsöllhofer, výprava Lad. Moucha.
1943 - listopad - Jiří Werten: Tameike, původní novinka, režie Sláva Mann, v roli Tameike Eva Záběhlická.
1943 - listopad - Vzpomínkový večer F. X. Svobody, jednoaktovky Boháč a smrt, Mlsáníčko, režie R. Pinz.
1943 - prosinec - Jaroslav Kurfürst: Věčný poutník, romanticeká vize ze života herce Krumlovského, režie Antonín Planner, též v roli Krumlovského.
1943 - prosinec - Jaroslav Hilbert: Podzim doktora Marka, úprava a režie Jiří V. Gsöllhofer.
1943 - prosinec - Alex Ivera: Sadová třída 13, režie Vít Šulc, výtvarník Lad. Moucha, též v lednu 1944
----------------

1944 - leden - I. Herrmann - R. Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy, režie Sláva Mann, výprava L. Moucha
1944 - leden - Lída Baldová: Znamenitý dědeček, režie St. Hora, výprava L. Moucha.
1944 - únor - Karel R. Krpata: Hvězdy nad hradem, režie Vít Šulc.
1944 - únor - Henrik Ibsen: Paní z námoří, režie Jiří V. Gsöllhofer, dr. Wangel - Oskar Vyskočil, Ellida Wangelová - Jindra Hollmanová, členka Studia pražského rozhlasu, jh.
1944 - únor - Karel R. Krpata: Hvězdy nad hradem, režie Vít Šulc.
1944 - březen - Rudolf Kosel: Slon mezi porcelánem, režie Sláva Mann.
1944 - březen - Ernst Schäfer: Velké číslo, lidová hra ze života artistů, režie Stanislav Hora, též v roli Jindřicha Glase, majitel cirkusu A. Planner, jeho ženu Františku hrála A. Plannerová.
1944 - duben - Jan Greža: Králův soud na Točníku, Lad. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, režie Jiří V. Gsöllhofer.
1944 - duben - Jaroslav Tumlíř: Strašidelná tetička, režie R. Pinz.
1944 - květen - František Francl: Hlavní výhra, režie Sláva Mann, scéna Lad. Moucha.
1944 - červen - Karel Fořt: Z českých mlýnů, fraška se zpěvy, hudba E. Starý, režie Sláva Mann, dirigen Václav Švarc, Tance V. Jankovcová, scéna L. Moucha, na ukončení sezony.
-----
1945
----
1945 - září 5. - F. A. Šubrt: Probuzenci, režie Antonín Planner, první poválečné slavnostní představení na zahájení sezony.
1945 - září - Abigail Horáková: Libuňský jemnostpán, režie Sláva Mann, scéna Fr. Baláček.
1945 - říjen - Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Fráňa Šrámek: Léto, nastudoval Jiří V. Gsöllhofer, též v roli Perouta, pomocná režie Helena Trojanová, výprava Fr. Baláček, světla Václav Švec, divadfelní mistr Jan Linhart, inspice |zd. Zöllner, na pověda Věra Sedláčková, v roli faráře Hory O. Vyskočil.
1945 - říjen - Dr Jiří Verner: Souboj talárů, režie Miloš Vaca, scéna Fr. Baláček, výprava div. mistr A. Linhart, 2x.
1945 - listopad - Petr Petrovič: Uzel, režie Sláva Mann, scéna Fr. Baláček, scénická hudba Klub madolistů a kytaristů Nusle.
1945 - listopad - Bus - Fekete: Jean, režie Vladimír Kudla, scéna Ant. Planner, též v roli Hraběte.
1945 - listopad - Barry Conners: Popelka Patsy, konverzačka, režie a scéna Antonín Planner
1945 - listopad - prosinec - Darja Hajská: Jedna z tisíce, režie S. Stürmer, scéna div. mistr Ant. Linhart, světla Václav Švec, orchestr řídil Q. Nossberger, 2x.
1945 - prosinec - E. Kálmán: Hraběnka Marica, opereta, režie nastudování O. Rambousek, dirigent Z. J. Blažek, výprava A. Planner.
1945 - prosinec - F. J. Čečetka: Kometa, zpěvohra, hudbu složil Q. Nossberger, režie a scéna Antonín Planner, scénická hudba Q. Nossberger a Jaroslav Strohschneider, 2x a silvestrovské představení.

----
1946 - leden - Felix Gandéra: Dva páni milostivé paní, nastudoval Jiří V. Gsöllhofer, výtv. Jan Tomášek, 2x.
1946 - leden - George s. Kaufman: Černá věž, režie Miloš Vaca, scéna Ant. Planner, 2x.
1946 - únor - Sláva Mann a Jaroslav Kotrba: Večer národního písničkáře Karla Hašlera, 2x.
1946 - březen - W. Somerset - Maugham: Královská výsost, režie Vladimír Kudla, asistenti režie D. T. Finzi, Fr. Kubát.
1946 - březen - František Síla: Střelčí král, Tři listy z historie sboru pražských měšťanů, režie Jiří V. Gsöllhofer, v roli mečíře a purkmistra Tomeše Ant. Planner, platnéřský mistr Lukáš O. Vyskočil, 2x.
1946 - duben - Emil Verhaeren: Filip II., režie a scéna Antonín Planner, v roli Filipa ii J. Kotrba, Don Carlos - Václav Maršoun.
1946 - duben - Barry Conners: Popelka Patsy, režie a scéna Antonín Planner.
1946 - duben - Andréé Piccard: Kiki, režie Jiří V. Gsöllhofer, též v roli Managuanta.
1946 - duben - Ladislav Fodor: Maturita, režie Miloš Vaca, výprava A. Planner, 2x.
1946 - duben - Alexandr Kornejčuk: Případ chirurga Krečeta, režie a scéna Antonín Planner, též v roli předsedy výkon. výboru Beresta, O. Vyskočil jako lékař Bublík, repríza květen.
1946 - květen - R. C. Sherriff: Konec cesty, režie Jiří V. Gsöllhofer, též v roli Stanhopa, velitele setniny.
1946 - květen - Alfred Savoir: Osmá a první, režie Jiří V. Gsöllhofer, též v roli Browna, Oskar Vyskočil, hráno též v září.
1946 - květen - Vzpomínáme na slavnou Červenou sedmu, pásmo písní a dramatické tvorby ve 3 dílech, režie Sláva Mann, s premiérou 7x.
1946 - září - Em. Bozděch: Světa pán v županu, režie Miloš Vaca, Napoleon Sláva Mann, 3x, A. Planner jako císařův pobočník, 3. představení k připomenutí 30 let S. Manna v ochotnickém divadle.
1946 - září, říjen - Rudolf Deyl: Domečky z karet, režie Sláva Mann, scéna Ant. Planner, 2x.
1946 - říjen - Sláva Mann a Jaroslav Kotrba: To byl český písničkář, pásmo ze života a tvorby Karla Hašlere, režie Sláva Mann.
1946 - říjen - Matěj Anastazia Šimáček: Poslední scéna, úprava Jiří Jesenius, nastudoval Jiří V. Gsöllhofer, též v roli herce Tomana, 3x.
1946 - listopad - St. John Ervine: Jeho první paní, režie a scéna Antonín Planner, jh. Anna a Marcela Sedláčkovy, též v prosinci.
1946 - listopad - Romain Rolland: Vlci, režie Vladimír Kudla, scéna Ant. Planner, 2x.
1946 - prosinec - Noll Coward: Weekend, premiéra, režie a scéna Antonín Planner
------------------------
1947 - leden - Markéta Mayo: Madame nechce děti, režie Sláva Mann, též v rtoli Jimmyho, přítele hl. hrdiny, Robert Pinz jako obchodník Hardy, 3x.
1947 - leden - Noel Coward: Weekend, režie a scéna Antonín Planner, jh. Anna Sedláčková, opakování 2x.
1947 - leden - Markéta Mayo: Madame nechce děti, režie Sláva Mann, nové nastudování.
1947 - únor - Štěpán Békéfi: Neomluvená hodina, režie a scéna Miloš Vaca.
1947 - únor, březen - G. A. de Caillavet a Rob. de Flers: Láska bdí, režie Sláva Mann, v roli hraběte Ondřeje Jiří Němeček, Arnošt Verner, učenec - Sláva Mann, farář Merlin Míla Mann, 2x.
1947 - březen - Ladislav Fodor: Kostelní myška, režie a scéna Vladimír Kudla
1947 - březen - Annie Nichelsová: Třikrát svatba, veselohra ze židovského prostředí, 2x, režie R. Pinz, opak. červen 1947, 1948.
1947 - duben - Olga Scheinpflugová: Madla z cihelny, režie Sláva Mann.
1947 - duben - B. Polách: Případ Grimm, kriminální komedie, režie Miloš Vaca, v roli policejního prefekta Sláva Mann.
1947 - duben - Olga Scheinpflugová: Okénko, režie Miloš Vaca.
1947 - květen - v předvečer 1. máje - Romain Rolland: Vlci, režie Vladimír Kudla, v roli komisaře konventu Oskar Vyskočil, V. Maršoun v roli velitele a J. V. Gsöllhofer v roli Verrata.

1947 - květen - František Langer: Periferie, režie Sláva Mann.
1947- září - Aldo de Benedetti: Dva tucty rudých růží, režie R. Jarský, scéna L. Moucha, 4x.
1947 - říjen - Edmond Konrád: Kvočna, režie Míla Mann.
1947 - říjen - Sláva Mann a Jaroslav Kotrba: Vzpomínkový večer na Karla Hašlera, režie Sláva Mann.
1947 - říjen - John Hartley Manners: Peg mého srdce, režie Antonín Planner, Mrs. Chichester A. Plannerová.
1947 - říjen - Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, režie Miloš Vaca, Lízal Vl. Kudla, Lízalka Zd. Hormeistrová, Maryša A. Trnková, Vávra Rob. Pinz, Francek Jiří Němeček, 4x.
1947 - listopad - Michal Balucki: Klub mládenců, režie Robert Pinz.
1947 - listopad - Aldo de Benedetti: Dva tucty rudých růží, režie R. Jarský, hráli Tylda Brabcová, Sláva Mann, Karel Lange, Rena Langeová.Aldo de Benedetti: Dva tucty rudých růží, režie R. Jarský.
1947 - listopad - Karel Čapek: Loupežník, režie Sláva Mann, 4x. Jedno z představení DNS pořádala Čs. sociální demokracie 9. a 10. organizace Prahy XIV (Nusle).
1947 - prosinec - Calderón de la Barca: Dáma skřítek, režie Vladimír Kudla, scéna L. Moucha, 4x.
1947 - prosinec, 1948 - leden - Ben van Eysselstein: Nouzové přistání, režie K. Lange, scéna Lad. Moucha, 4x.

-------------------------
1948 - leden - A. W. Hoppwood: Dodo, režie Sláva Mann.
1948 - leden - Mertron Hodge: Vítr a déšť, režie Jiří Němeček, paní Mc Fieová Zd. Hofmeistrová, 4x.
1948 - únor - F. F. Šamberk: Rodinná vojna, režie Míla Mann, 4x.
1948 - únor-březen - František Langer: Dvaasedmdesátka, režie Karel Lange, scéna arch. L. Moucha, 3x.
1948 - březen - Jaroslav Suchý: Blázen a princezna, režie Jiří Němeček, scéna arch. L. Moucha, 3x.
1948 - březen - F. Gribitzki: Nech se překvapit!, režie Miloš Vaca, 3x
1948 - březen - Andréé Picard: Kiki, režie Jiří V. Gsöllhofer
1948 - duben - Karel Poláček: Otec svého syna, režie R. Jarský, 3x.
1948 - duben - Vlasta Petrovičová: Růžové dopisy, režie Sláva Mann, 3x.
1948 - duben, květen - Karel Poláček: Otec svého syna, režie R. Jarský, scéna Lad. Moucha, světla J. Šváb, 4x.
1948 - květen - A. Ridley: Druhé svěcení, režie Míla Mann, výprava L. Moucha, 3x.
1948 - květen - Jarmila Svatá: Nenapravitelní, režie Antonín Planner
1948 červen, červenec - Aldo de Benedetti: Dva tucty rudých růží, režie R. Jarský.

1948 - září 8. - Aldo de Benedetti: Vzpomeň si..., režie Karel Lange, zahajovací představení nové sezony.
1948 - září - Olga Scheinpflugová: Okénko, režie Miloš Vaca
1948 - říjen - Josef Kajetán Tyl: Pražský flamendr, upravil a nastudoval Antonín Planner, scéna Lad. Moucha, 4x.
1948 - říjen, listopad - Maxim Gorkij: Na dně, režie a scéna Miloš Vaca.
1948 - listopad - F. F. Šamberk: Palackého třída 27, režie Sláva Mann, 3x.
1948 - prosinec, 1949 - leden - A. N. Ostrovský: Nebylo groše, najednou dukát, režie Jiří Něměček, scéna arch. Marek, 4x.
--------------------------
1949 - leden - F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, režie Sláva Mann, 3x.
1949 - únor, březen - F. X. Svoboda: Maminčiny starosti, veselohra, režie a scéna Míla Mann, 3x.
1949 - březen - Orlin Vasilev: Poplach, bulharská hra z okupace, režie a scéna Antonín Planner, 2x.
1949 - březen - Molière: Lakomec, režie a scénický rozvrh Antonín Planner, též v roli Harpagona, 3x, 3x též v září.
1949 - duben - Oskar Wilde: Ideální manžel, režie a scéna Miloš Vaca, Sláva Mann v roli lorda Cavershama, Miloš Vaca jako jeho syn lord Goring, 3x, premiéra k 25 letům div. činnosti Jar. Příborského., 4x též v červnu.
1949 - květen - Nikolaj Gogol: Ženitba, režie a scéna R. Jarský, 5x.
1949 - květen - Ochim Vasilov: Poplach, režie a scéna Antonín Planner, pořádal SČSP - odbočka justičních zaměstnanců v Praza, hrál soubor DNS.
1949 - květen - Pavel Pavlík: Nikdy!, režie a scéna Antonín Planner, Horňák Ostar Vyskočil, Horňáková Aža Plannerová, 3x.
1949 - říjen - Jaroslav Hašek, dramatizace Jiří Jan: Humoresky, režie Sláva Mann, scéna Moucha, klavírní improvizace Jos. Filaun, světla J. Šváb, 4x.
1949 - říjen, listopad - Marie Majerová, dramatizace a režijní úprava Jiří J. Novák: Siréna, nastudoval Antonín Planner, v roli Hudcové A. Plannerová, 2x.
1949 - listopad - A. S. Puškin: Eugen Oněgin, režie Miloš Vaca, též v roli Oněgina.
1949 - listopad - F. F. Šamberk: Kulatý svět, režie Míla Mann, scéna arch. Lad. Moucha, 3x.
1949 - prosined - William Shakespeare: Othello, režie Vladimír Kudla, 3x, k 35letému výročí divadelní činnosti režiséra Vlad. Kudly.
1949 - prosinec, 1950 - leden - Josef Kajetán Tyl: Noc před Novým rokem, režie Antonín Planner, 3x.
------------------

1950 - leden - Ivan Stodola: Čaj u pana senátora, režie R. Jarský, v roli Baltazára Slivky, majitele pohředního ústavu S. Mann, 3x.
1950 - únor - Alain-René Le Sage: Turcaret, režie Míla Mann, scéna Moucha, světla Josef Šváb.
1950 - únor - Mann-Kotrba: To byl český písničkář (Karel Hašler), režie Sláva Mann, scéna Ant. Planner.

1950 - březen - Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška, režie Sláva Mann, k uctění Kvapilovy památky, 4x.
1950 - březen-duben - A. N. Ostrovskij: Nemá kocour pořád posvícení, režie Antonín Planner, 2x.
1950 - duben - William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, režie Sláva Mann
1950 - květen - Miloslav Stehlík: Mordová rokle, režie a scéna Míla Mann, 3x.
1950 - květen - Sláva Mann a Jaroslav Kotrba: To byl český písničkář, režie Sláva Mann, hrál Soubor Divadla Na Slupi, pořádala Čs. strana lidová, MO v Praze-Podolí.
1950 - červen - Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, režie M. Vaca, 3x a také v září.
1950 - říjen - Josef Kajetán Tyl: Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři, režie Antonín Planner, Beneš z Vaitmile - Jaroslav Příborský, mincmistr Vít - Václav Maršoun - lidový cyklus, v rámci IV. etapy aktivity souborů.
1950 - říjen, listopad - Václav Štech: Habada a Jordán, režie Sláva Mann, scéna a v roli uč. Žitného Robert Jarský, Jaroslav Příborský v roli Jordána, Míla Mann jako Hababa, 3x.
1950 - listopad - A. N. Ostrovský: Výnosné místo, režie Antonín Planner, v rámci 5. etapy soutěže lidové tvořivosti.
1950 - listopad - Konstantin Isajev a Alexandar Galič: Volá vás Tajmyr!, režie ? (Vaca? - též v hl. roli Djužikova).
1950 - prosinec - William Shakespeare: Veselé windsorské paničky, režie Antonín Planner, též v roli Falstaffa, 4x.

----
1951 - leden - Viktor Alexandrovič Krylov: Divoška, režie Sláva Mann, 2x
1951 - leden, únor - František Smažík: Okřídlená planeta, Kapitola výtvarných dějin Národního divadla, režie a scéna Miloš Vaca.
1951 - únor - A. Suchovo-Kobylin: Svatba Kresčinského, režie a scéna R. Jarský, 2x.
1951 - únor, březen - Ivan Stodola: Marina Havranová, režie a scéna Vladimír Kudla.
1951 - březen - Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa, režie a scéna Míla Mann.
1951 - březen - Maxim Gorkij: Vassa Železnovová, režie a scéna Miloš Vaca.
1951 - duben - William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, režie Sláva Mann, Baptista, šlechtic padovský Oskar Vyskočil, Petrucio Miloš Vaca, Kateřina Ella Šilarová, 4x.
1951 - duben, květen - Zdeněk Bláha: Mír, drama ze současného světa, režie a scéna Antonín Planner.
1951 - květen - Krum Kjuljakov: Pan vyslanec, režie a scéna J. Jarský.
1951 - květen - B. Shaw: Vdovcovy domy, režie a scéna Míla Mann, 3x.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1952 Divadlo na Slupi jako ZK ROH L. D. (Lidové divadlo?)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1952 - březen - Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, režie R. Jarský, scéna arch. L. Moucha, hudbu napsal a dirigoval K. Ullrich, 7x.

1952 - říjen - Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, režie Miloš Vaca, 2x.
1952 - říjen - Josef Štolba: Na letním bytě, režie R. Jarský, 2x.
1952 - listopad - Georgij Mdivani: Koho tlačí bota, režie Míla Mann, 2x.
1952 - listopad - Alois Jirásek: Samota , režie Míla Mann, 2x.
1952 - prosinec - Gabriela Zapolska: Morálka paní Dulské, režie Antonín Planner
1952 - prosinec - A. Fredro: Dámy a husaři, úprava a režie Sláva Mann

-----
1953 - leden - N. V. Gogol: Revizor, režie Antonín Planner.
1953 - leden - Oskar Wilde: Ideální manžel, režie Miloš Vaca, nové nastudování, 4x.
1953 - únor - Lope de Vega: Vzbouření na vsi (Fuente Ovejuna), režie Míla Mann, v. L. Moucha, 2x.
1953 - únor, březen - P. Karvaš: Lidé z naší ulice, režie Robert Jarský, tramvaják Hrůza Sláva Mann, jeho žena Z. Hofmeistrová, 3x.
1953 - březen - Dr. František Kožík, hudba Julius Kalaš: Komediant, hudební komedie, režie Sláva Mann, dirigent ing. Karel Ullrich, výprava arch. Lad. Moucha, orchestr ZK ROH L. d., 6x.
1953 - duben - Fráňa Šrámek: Léto, režie Karel Svoboda, v roli Faráře Hory Oaskar Vyskočil, Jan Skalník Ferd. Bůžek, slečna Růženka Marie Radlinská, 3x.
1953 - duben - A. N. Ostrovskij: Pozdní láska, režie Míla Mann, 3x.
1953 - duben, květen - Gergely Sandor: Můj syn, režie Antonín Planner, scéna arch. Moucha, 2x
1953 - květen, červen - Dr. Jiří Verner: U pokladny stál, režie Robert Pinz, v. Moucha, květen 2, červen 5x.
1953 - květen, červen - G. Bernard Shaw: Pygmalion, režie Sláva Mann, v květnu 4x, v červnu 3x.
1953 - říjen - Lev N. Tolstoj - dramatizace Jiří a Blažena Vernerovi: Anna Karenina, režie Antonín Planner.
1953 - říjen - F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, režie Robert Pinz, výprava arch. Lad. Moucha, hráli R. Pinz, M. Radlinská, O.Pluhařová, Josef Pánek, Marie Böhmová, Míla Mann, Jar. Böhm, Karel Kalina, Karel Svoboda, Sláva Mann, L. Henychová, Fr. Zeithamel, Václav Klimeš; 2x.
1953 - listopad -Josef Gregor-Tajovský: Statky - zmatky, režie Míla Mann, v. arch. L. Moucha.
1953 - listopad - M. J. Lermontov, přel. Em Frynta: Maškaráda, režie Vladimír Kudla, výprava arch. Moucha, hudební úprava St. Hoštěk, choreografie V. Hutáková, asistent režie J. Filip, 3x.
1953 - prosinec - Dr. František Kožík, hudba Dr. Julius Kalaš: Komediant, režie Sláva Mann, výprava arch. Lad Moucha, dirigent ing. St. Honěk, 6x.
1953 - prosinec - Fráňa Šrámek: Měsíc nad řekou, režie Sláva Mann, 3x.

-----
1954 - leden - Z operety do operety, aranžoval a konferuje Vladimír Kudla, velká novoroční estráda.
1954 - leden - A. P. Čechov: Aktovky (Bankovní jubileum, Labutí píseň, Medvěd), režie K. Svoboda.
1954 - leden - Dr. Jiří Verner: U pokladny stál, režie Robert Pinz
1954 - leden, únor - Václav Štech: Třetí zvonění, režie Sláva Mann, scéna Lad. Moucha, celkem 4x
1954 - únor - G. B. Shaw: Živnost paní Warrenové, režie Miloš Vaca, 3x
1954 - únor, březen - Pavel Pásek: Kapitán přišel včas, režie Míla Mann.
1954 - březen - William Shakespeare: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete, režie Miloš Vaca, scéna arch. L. Moucha, dirigent ing. St. Honěk, 5x.
1954 - březen, duben - Frank Tetauer: Veřejný nepřítel, režie R. Jarský, scéna Lad. Moucha, 2x.
1954 - duben - Leon Kruczkowski: Odvety, režie Antonín Planner, též v roli ředitele gymnázia Jagmina, 2x.
1954 - květen - P.A. C. Beaumarchais: Figarova svatba, režie Karel Svoboda a Ant. Planner, výprava L. Moucha, dirigent St. Honěk.
1954 - květen - Oscar Wilde: Vějíř lady Windermeerové, režie Vladimír Kudla, v. arch. Moucha, 4x.
1954 - červen - Melodie na rozloučenou - velká estráda na ukončení sezony 1953/54
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pohádky pro děti začínaly každou neděli v 15, 30, někdy se hrálo 2x - ve 14 a 16 hod.

1930 - březen - Jiří Klas: Poklad z Kašpárkova hradu, režie Franta Smažík
1930 - březen - Frant. Zeman: Jak Kašpárek jel do Prahy za presidentem, režie Franta Smažík.
1930 - březen - František Čech: Kašpárek vždy vítězí, režie Franta Smažík
1930 - březen - František Čech: Kašpárek v čertově hradě, režie Franta Smažík
1930 - březen - Bohumil Schweigstill: Kašpárek a Kuba Všeckosněd, režie Franta Smažík.
1930 -13. duben - Matěj Kopecký: Kašpárek u doktora Fausta, režie Franta Smažík, poslední představení pro děti v sezoně.

1930 Vojíř: Kašpárek hledá Honzu, r. Franta Smažík;

-----
1931 - leden - Bohumil Schweigstill: Jak Kašpárek a Honza vyhnali čerty z hradu, režie Franta Smažík, též v roli Kašpárka.
1931 - leden - B. Schweigstill: Kašpárek na vandru (Potopený zvon), režie Franta Smažík.
1931 - leden - upravil Karel Merta: Jak Kašpárek přelstil vodníka, režie Karel Merta.
1931 - únor - Julie Brožová-Malá: Kašpárek a kocour Feliy lékařem, režie Franta Smažík.
1931 - únor - Josef Žemla: Kašpárek a košťatář, režie Franta Smažík, Košťatář Jaroslav Pleva.
1931 - únor - Josef Žemla: Kašpárek nikdy nelže, režie Franta Smažík.
1931 - březen - Karel Mašek - Fa Presto: Kašpárkova maminka, režie Franta Smažík - hráno celkem 3x.
1931 - duben - A. B. Šťastný: Jak Kašpárek vysvobodil princeznu, režie Franta Smažík.
1931 - duben - Otakar Šeller: Kašpárek generálem, režie Franta Smažík.
1931 - duben - Miroslav Dráha: Kašpárek u krále Škrholy, režie Franta Smažík
1931 - březen - Karel Mašek - Fa Presto: Kašpárkova maminka, režie Franta Smažík, scénická hudba a dirigoval Jan Cainer, slavnostní 100. představení. Úvodem orchestr divadla zahrál Smetanovu předehru k loutkovému dramatu V. M. Kopeckého Oldřich a Božena. Kašpárkovo uvítání a doslov napsal Jiří Verner, za doprovodu orchestru zazpíval Kašpárek - Fr. Smažík.
1931 - březen - Julie Vlasáková: Kašpárek a loupežník, režie Franta Smažík, též Kašpárek, rytíř Ivan - Oskar Vyskočil.
1931 - březen - Ing. Frant. Čech: Kašpárek se ani čerta nebojí, režie Franta Smažík.
1931 - duben - Eta Marešová: Kašpárek učněm u čaroděje, režie Franta Smažík.

1931 - září - Alois Jirásek: Pan Johanes, režie František Smažík, zahajovaní představení nové sezony.
1931 - říjen - Frant. S. Procházka: Popelka, režie Franta Smažík, jednu ze sester Popelky hrála Vlasta Fabianová.
1931 - říjen - Josef Žemla: Čeští muzikanti, režie Franta Smažík.
1931 - říjen - Josef Žemla: Princezna Terinka, režie Franta Smažík, též v roli Kašpárka.
1931 - říjen - J. Duchoň: Jan Žižka, režie Franta Smažík, Jan Žižka z Kalicha Oskar Vyskočil.
1931 - říjen - Q. M. Vyskočil: Kašpárek filmovým hrdinou, režie Franta Smažík.
1931 - listopad - Josef Žemla: Kašpárek a rytíř Jehlička, režie Franta Smažík.
1931 - listopad - Frant. Pocci: Doktor Zimostráz, režie Franta Smažík, též v roli Kašpárka.
1931 - listoppad - Otakar Šeller: Kašpárkovo zmoudření, režie Franta Smažík.
1931 - listopad - Jindřich Veselý dle Matěje Kopeckého: Pan Franc ze zámku, režie Franta Smažík, písně napsal J. Verner, hudební doprovod Jan Cajner.
1931 - prosinec - Ing. František Čech: Zdeňkův sen, Sv. Mikuláš jde k nám, režie Franta Smažík, též v roli Kašpárka.
1931 - prosinec - Květoslava Jírová: Švec a čert, režie Franta Smažík.
1931 - prosinec - Boh. Schweigstill: Kašpárkovy čertoviny, režie Franta Smažík, též v roli Kašpárka.
1931 - prosinec - Josef Drozd: Honza pánem, režie Franta Smažík, též v roli Kašpárka.


----
1932 - leden - Otakar Šeller: Kašpárek námořníkem, režie Franta Smažík.
1932 - leden - Otakar Šeller: Baron Prášil, režie Franta Smažík.
1932 - leden - Karel Batulka: Kašpárek a Černý Vondra, režie Franta Smažík
1932 - leden - Miroslav Dráha: Robinson Crusoe, režie Franta Smažík.
1932 - leden - Dr. J. Bartoš: Kašpárek mezi Turky, režie Franta Smažík
1932 - leden - Ing. František Čech: Kašpárek, Rik, Mik a Fik, režie Franta Smažík
1932 - leden - Karel Mašek - Fa Presto: Betlém, režie Franta Smažík, hráno 4x.
1932 - leden - Miroslav Dráha: Kašpárek a rytíř Kulich, režie a v roli Kašpárka Fr. Smažík.
1932 - únor - Eugen Stoklasa: Kašpárek a král Nosáček, režie Franta Smažík
1932 - únor - J. F. Karas: Kašpárek a zakletý princ, režie Franta Smažík, též Kašpárek, Fr. Brandejs - Honza.
1932 - únor - Květoslava Jírová: Sněženka, režie Franta Smažík, Král O. Vyskočil.
1932 - únor - Karel Havlíček Borovský, úprava Josef Kopenec: Král Lávra, režie Franta Smažík, 142. představení pro děti.
1932 - březen - Ing. František Čech: Kašpárek a hvězdář, režie Franta Smažík.
1932 - březen - V. Baldessari Plumlovská: Libuše a Přemysl, režie Franta Smažík, Přemysl Oskar Vyskočil, Libuše Vlasta Fabiánová, Kašpárek Franta Smažík.
1932 - březen - Frank Wenig: Kašpárek s Honzou mezi černochy, režie Smažík, též Kašpárek, Honza Fr. Brandejs.
1932 - březen - Karel Horký: Honza na trůně aneb jedním uchem sem, druhým ven, režie Franta Smažík, též jako Kašpárek, Honza Fr. Brandejs.
1932 - březen - Jaroslav Průcha: Kašpárek si vždy ví rady, režie Franta Smažík, král O. Vyskočil, princezna Marie Vášová.
1932 - březen - Carlo Gozzi: A. Santner: Kašpárek v Číně (Turandot, princezna čínská), režie Franta Smažík.
1932 - duben - Fr. V. Bouchal: Němá princezna, režie Franta Smažík.
1932 - duben - Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, úprava Dr. J. Bartoš, režie Franta Smažík, hudba a dirigent J. Cainer, Lesana Hana Vyskočilová, starý dudák Tomáš O. Vyskočil, Kalafuna M. Vojta, v roli Lesní panny a divuchy též Marie Vášová, později ND.
1932 - duben - J. Stejskal: Kašpárek, čert a spol., režie Franta Smažík
1932 Pyšná princezna (Azur) - v Lesním divadle v Krči.

1932 - září - K. Batulka: Posvícení v Hudlicích, režie Franta Smažík, Kašpárek J. Přikryl.
1932 - říjen - Marie Malá: Kašpárek s Honzou hledají princeznu, režie Karel Merta.
1932 - říjen - E. Stoklas: Král Ječmínek, režie K. Merta, Kašpárek Fr. Brandejs.
1932 - říjen - Jiří Klas: Oklamaný hastrman, režie a scéna K. Merta, doplněno 2 tanečními aktovkami taneční skupiny Marie Szynglarskich.
1932 - říjen - B. Schweigstill: Kašpárkovo pometlo, režie K. Merta.
1932 - listopad - Bohumil Schweigstill: Pytláci, režie K. Merta, Kašpárek F. Brandejs.
1932 - listopad - Karel Merta: Princezna Jasanka, režie Karel Merta.
1932 - listopad - Boh. Schweigstill: Jak čerti vyplatili čerta, režie K. Merta.
1932 - prosinec - W. Shakespeare, upravil V. Zákrejs: Kupec benátský, režie K. Merta, pro starší děti a mládež
1932 - prosinec - Marie Malá: Kouzelný peníz lesní panny, novinka, režie Karel Merta, výprava Václav Váňa.
1932 - prosinec, leden 1. - Adolf Wenig: K Betlému, starosvětská vánoční legenda, režie Karel Merta, 3x.
-----
1933 - leden - B. Beneš podle W. Shakespearea: Zimní pohádka, režie Karel Merta.
1933 - leden - Červená Karkulka, v hlavní roli malá Tylda Brabcová, později profes. herečka jh. spolupracující se souborem, tance žáci taneční školy B. Müllnerové.
1933 - leden - Boh. Schweigstill: Kmotry klepny, režie Karel Merta.
1933 - únor - E. Holas: Kašpárek a Ježíbaba, režie K. Merta, výprava V. Váňa, Kašpárek Fr. Brandejs.
1933 - březen - Karel Merta: Kašpárek u vodníka, režie Karel Merta, král Oskar - O. Vyskočil.
1933 - březen - Jar. Průcha: Čertův švagr, režie K. Merta, Kašpárek Fr. Brandejs.
1933 - březen - g. F. Čech: Kašpárek, Škrhola a Vaňura, režie K. Merta, Kašpárek - Fr. Brandejs, Škrhola - J. Přikryl, policajt Vaňura V. Váňa, Čaroděj O. Vyskočil, Princezna K- Mertová, příšera Fr. Binko, Princ V. Maršoun, dědeček V. Vojta.
1933 - duben - V. Baldessari - Plumlovská: Honza v zakletém zámku, režie Karel Merta, O. Vyskočil jako vysloužilý vojín.
1933 - duben - Bohumil Mann: Krejčí princem, režie Karel Merta, scéna V. Váňa.
1933 - duben - Ant. Šíma: Perniková chaloupka, režie K. Merta
1933 - říjen - Karel Mašek-Fa Fresto: Krasocitný Budulín, režie Karel Merta, výprava V. Váňa.
1933 - říjen - Zd. Schmoranz: Začarovaný les, režie Karel Merta, výprava V. Váňa
1933 - říjen - Černokněžník - lidojed, režie Karel Merta, výprava V. Váňa, Kašpárek F. Brandejs, Škrhola J. Přikryl.
1933 - listopad - Ing. V. Čech: Kašpárkův boj s čerty, režie a scéna Karel Merta.
1933 - prosinec - Dr. Jiří Scheiner: Pancéř ze Žampachu, režie Karel Merta, v roli Karla IV. O. Vyskočil, loupežný rytíř Pancéř J. GOdek, Kašpárek F. Brandejs, Škrhola J. Přikryl. 200. představení pro děti.
1933 - prosinec - Josef Borovec: Hastrmanovy divotvorné boty, režie a scéna J. Jandík.
1933 - prosinec - A. Santner: Kašpárek se Šmidrou Popelce prince přivedou, režie a scéna Václav Maršoun.
1933 - prosinec - A. Santner: Kašpárek ten nezná zlost, se Šmidrou znají veselost, režie a scéna V. Maršoun, turecký sultán O. Vyskočil.

----
1934 - leden - Richard Branald, hudba V. Mühlbach: Brabčák ševce Andrýska, režie Alois Harna, dirigent R. Čapek, v roli Pepíka - brabčáka Tylda Brabcová (dítě), běžně hráno pro dospělé, toto odpolední představení v její prospěch.
1934 - leden - Darja Hajská: Jak Kašpárek časně z rána s Káčou chytil hastrmana, režie a scéna V. Maršoun, Kašpárek F. Brandejs.
1934 - leden - Darja Hajská: Kocour Felix, Král z Nemanic O. Vyskočil.
1934 - leden - A. Santner: Kašpárek ten nemá zlost se Šmidrou znaj´ veselost, režie a scéna V. Maršoun.
1934 - leden - Karel Mašek-Fa Presto: Kašpárkova maminka, režie ??, hudení část nacvičil a přednesl J. Cajner, balet připravila Sl. Stránská.
1934 - únor - Richard Branald: Český Vašek a smutná princeznička (Vaškovy zázračné housličky), režie a scéna V. Maršoun, Český Vašek O. Maršoun, Inocenc Ťufulínek J. Přikryl, 3x.
1934 - únor - J. Žemla: Kašpárek a zloději, režie a scéna Ing. C. J. Kouďa.
1934 - únor - Pavla Wenigová: Čert a Káča, hra se zpěvy, režie a scéna V. Maršoun, též v roli ovčáka Jirky, Kašpárek F. Brandejs, O. Vyskočil v roli Lucipera.
1934 - březen - A. Šíma: Obr a Paleček, režie a scéna K. Heřman Zefi, též v roli Obra Hromotluka.
1934 - březen - Jar. Kvapil: Pohádka o princezně Pampelišce, režie a scéna Ing. C. J. Kouďa.
1934 - březen - J. O. Hradčanský: Zázračné boty, režie a scéna Ing. C. Kouďa.
1934 - duben - J. F. Karas: Zakletý princ, režie a scéna V. Maršoun.
1934 - duben - Richard Branald: Honzíček z malované chaloupky, režie a scéna V. Maršoun.
1934 - duben - Darja Hajská: Jak Kašpárek s Káčou v chvíli paní Bídu porazili, režie a scéna V. Maršoun, Kašpárek F. Brandejs.
1934 - duben - Ludmila Semrádová: Kašpárek a spol. (Společnost pro výzkumné cesty do světa pohádek), režie a scéna: Ing. C. Kouďa
1934 - duben - V. Baldessari Plumlovská: Honza v zakletém zámku, režie a scéna V. Klinerová.

1934 - září - Dája Rajská: Jak Kašpárek s Káčou v chvíli paní Bídu porazili, režie a scéna V. Maršoun, Kašpárek Fr. Brandejs, Káča A. Maršounová.
1934 - říjen - Honza pan, režie a scéna Ing. J. Kouďa.
1934 - říjen - J. Chlebec: Honza v Krakonošově říši, režie a scéna Václav Maršoun, Honza J. Přikryl.
1934 - říjen - Richard Branald: Honzíček z malované chaloupky, režie a scéna V. Maršoun, 227. představení pro děti.
1934 - listopad - Otakar Šeller: Baron Prášil, režie a scéna V. Maršoun, v roli krále Dragantise O. Vyskočil.
1934 - listopad - J. Chlebec: Jak Honza se sousedem Vávrou hledali poklad, režie a scéna Ing. C. Kouďa.
1934 - listopad - Jaroslav Průcha: Kašpárek u krále větrů, režie a scéna Ing. C. Kouďa
1934 - listopad - Fr. Balej: Kašpárek a Náci veselí čtveráci, režie a scéna Ing. Kouďa.
1934 - prosinec - MUDr. Karel Driml: Začarovaná země, alegorická pohádka, režie R. Pinz, Kašpárek Fr. Brandejs.
1934 - prosinec - Květoslava Jírová: Sněženka, režie a scéna V. Maršoun
1934 - prosinec - Ing. František Čech: Sv. Mikuláš jde k nám, Zdeňkův štědrovečerní sen, režie a scéna V. Maršoun
1934 - prosinec - Kouzelná hruška, režie a scéna Ing. J. Kouďa, v roli Děda Vševěda O. Vyskočil.
----
1935 - leden - Dle staršího námětu upravil Jaroslav Přikryl: Dobrodružství ševce Smůly, režie Ant. Jindra, scéna V. Figar.
1935 - leden - Karel Balák: Hloupý Honza mezi čerty, režie A. Planner.
1935 - leden - František Lašek: Kašpárek a Matlafousek, režie a scéna Josef Kouďa, Kašpárek F. Brandejs.
1935 - únor - Carlo Cozzi: Princezna Turandot, režie a scéna V. Maršoun.
1935 - únor - A. Perman: Jak Kašpárek potrestal čaroděje, režie a scéna Josef Kouďa.
1935 - únor - A. Kozel: Kašpárek v Kocourkově, režie a scéna Ant. Planner, purkmistr Palička O. Vyskočil.
1935 - únor - V. B. Plumovská a Q. M. Vyskočil: Zvířátka a Petrovští, režie Jan Dlesk.
1935 - březen - Jaro Kruis: Pohádka o princezně Svobodce, části: prolog - Po Bílé hoře, jednání Pod ochranou českého srdce, Svobodka pod ochranou tatíčka, V pekelných plamenech, apoteóza: Hold prezidentu republiky TGM; režie a scéna Ing. Josef Kouďa.
1935 - březen - Karel Balák: Kašpárek a Švanda Dudák, režie a scéna A. Planner.
1935 - březen - Ing. F. Čech: Kašpárek, Škrhola a Pivoňka, režie a scéna Karel Zajíček.
1935 - březen - František Balej: Obušku hýbej se, režie a scéna Ema Klinerová
1935 - duben - V. Říha: Dvě Maričky, režie T. Brabcová, v titulních rolích T. Brabcová a H. Stögerová.
1935 - duben - Jiří Klas: Poklad z Honzova hradu, režie a scéna Jos. Kouďa.
1935 - duben - Karel Balák: Jak Kašpárek strašil Kubu, režie a scéna Jos. Kouďa.

1935 - září - A. Santner: Popelka, režie a scéna V. Maršoun.
1935 - říjen - Johny: Schudlé království, režie a scéna V. Maršoun.
1935 - říjen - J. Chlebec: Honza v Krakonošově říši, režie a scéna Antonín Planner, jako princezna Lesana odchovankyně souboru Tylda Brabcová.
1935 - říjen - Dr. Vopršál: Učeň černokněžníkův aneb Hrdinou proti své vůli, režie a scéna V. Maršoun
1935 - říjen - Josef Borovec: Jak Bumbrlíček ve chvílce vyhnal čerta z mlýnice, režie a scéna Ema Klinerová.
1935 - říjen - Richard Branald: Vaškovy zázračné housličky, režie a scéna V. Maršoun.
1935 - říjen - A. Šíma: Sněženka, režie a scéna A. Planner, též v roli Prince.
1935 - listopad - Miroslav Dráha: Kašpárek u krále Škrholy, režie Ant. Planner.
1935 - listopad - Alois Přerovský: Kašpárek, Šmidra a loupežníci, režie Ant. Planner, mylnář Záhora O. Vyskočil, Kašpárek F. Brandejs.
1935 - listopad - Jaroslav Průcha: Jak chasník Petr k štěstí přišel, režie A. Planner, též jako Petr, O. Vyskočil - Král daleké říše.
1935 - listopad - Jaroslav Kvapil: Pohádka o princezně Pampelišce, režie a scéna R. Pinz, scénická hudba M. Kreutrová.
1935 - listopad - Frant. Zeman: Kašpárek vůdcem loupežníků, režie Franta Smažík.
1935 - prosinec - Dr. Karel Driml: Kašpárkův sv. Mikuláš, Vánoční pohádka, režie A. Planner
1935 - prosinec - Karel Balák: Hloupý Honza mezi čerty, režie Ant. Planner.
Dětský Sylvestr (Kašpárkovo Sylvestrovské dobrodružství), baletní a zpěvní komponované představení.
1935 - prosinec - Darja Hajská: Vánoční pohádka, režie a scéna V. Maršoun, 4x - poslední představení na Nový rok.
----------
1936 - leden - Felix Bartoš: Jak Kašpárek s Káčou zahnali čerta, režie a scéna Ema Kouďová, též v roli Káči.
1936 - leden - B. Schweigstill: Princezna Světluška, režie O. Ledererová, též v roli Světlušky.
1936 - leden - Vláďa Palička: Jak se stal Vašek králem, režie a scéna Ant. Planner, O. Vyskočil - Král.
1936 - leden . Marie Malá: Kašpárek s Honzou hledají princeznu, Kašpárek F. Brandejs.
1936 - únor - Karel Vyskočil: Kašpárkova cesta za pohádkou, režie, scéna A. Planner, tančily žačky tan. školy Sl. Stránské.
1936 - únor - Jaroslava Skorkovská: Opičák Fuk, režie a scéna Robert Pinz.
1936 - únor - Darja Hajská: Káča u Krakonoše, režie a scéna V. Maršoun, 275. představení pro děti.
1936 - únor - K. Batula: Kašpárek a úklady černého Vondry, režie a scéna E. Kouďová.
1936 - březen 6. - Darja Hajská: O kralevici s velkým srdcem, režie a scéna V. Maršoun, premiéra, na počest presidenta Osvoboditele.
1936 - březen - B. Bouška: Květ kapradí, pohádka z Trosek, Kašpárek - F. Brandejs, rytíř Jindřich ze Smiřic O. Vyskočil.
1936 - březen - V. B. Plumlovská: Tři bílé růže, režie A. Soucha.
1936 - březen - Franta Smažík: S Kašpárkem z pohádky do pohádky, režie a scéna Ant. Planner
1936 - březen - Darja Hajská: Čert a Káča, režie a scéna Ant. Planner
1936 - duben - František Smažík: S Kašpárkem pohádkou do srdéčka, režie patrně též Smažík.
1936 - duben - A. B. Šťastný: Jak Kašpárek vysvobodil princeznu, režie a scéna A. Planner.
1936 - duben - Jaroslava Skorkovská: Opičák Fuk, režie a scéna Robert Pinz
1936 - duben - Josef Gruss: Jak Kašpárek nelenil aby prince oženil, Kašpárek F. Brandejs, Šmidra J. Přikryl.
1936 - duben - Vláďa Palička: Jak se stal Vašek králem, režie a scéna Ant. Planner.
1936 - říjen - A. Santner: Paleček se Šmidrou v Turecku, režie V. Maršoun, též v roli Prince Měsíčka, v roli tureckého sultána O. Vyskočil. sultánův poslanec Ant. Planner. Tančili žáci Bublovy taneční školy.
1936 - říjen - František Smažík: Kdyby Paleček nebyl býval..., Paleček v pekle, režie Ant. Planner, Paleček R. Jarský.
1936 - říjen - Bohumil Mann: Jak Paleček pomohl Králi, režie Ant. Planner
1936 - říjen - František Smažík: Ať žije Paleček, režie Ant. Planner, K. Zajíček v roli krále, Paleček R. Jarský.
1936 - říjen 28. - Jaroslav Průcha: Pro tatíčka presidenta, režie Hana Lipková, tančili žáci Bublovy školy.

1936 - listopad - Darja Hajská: O Káče a Vodníkovi, režie V. Maršoun, spolupráce J. Čáka, světla J. Štemproch.
1936 - listopad - Vladimír Havlík: Alibaba a 40 loupežníků, režie A. Planner, též v roli vůdce loupežníků.
1936 - listopad - František Smažík: Babiččiny pohádky, režie A. Planner.
1936 - listopad - F. Vavruška: Hloupý Honza a drak, režie A. Planner, Paleček R. Jarský.
1936 - prosinec - Karel Balák: Palečkovo nejkrásnější vítězství, režie Ant. Planner.
1936 - prosinec - Eugen Stoklas: Pohádka o princezně Palermské a Králi Iškariotském, režie a scéna V. Maršoun.
1936 - prosinec - František Smažík: Pohádka svaté noci (Jak Paleček Jezulátko zachránil), režie a scéna Ant. Planner, 2x v prosinci, 2x v lednu.
----------------
1937 - leden - Jaroslav Průcha: Paleček si vždy ví rady, režie a scéna Ant. Planner, hrálůi Vyskočil, Hrdinová, Planner, Kolář, Berka, Kouďa, Přikryl, Maršoun, Vojta, Jarský.
1937 - leden - Karel Balák: Paleček a Švanda dudák, pohádka se zpěvy, režie a scéna Ant. Planner, ririgent J. Cainer, tance žáci Bublovy taneční školy. Slavnostní 300. představení pro děti.
1937 - leden - Jaroslav Hlouček: Paleček mezi Tatary, režie a scéna E. Kouďová.
1937 - leden - Ant. Kozel: Jak Paleček Haničku uzdravil za chviličku, režie a scéna E. Kouďová.
1937 - leden - Ant. Šíma: Mramorová princezna, režie a scéna V. Maršoun, scénická hudba Máňa Kreuterová.
1937 - únor - Josef Drozd: Honza pánem, režie a scéna Ant. Planner.
1937 - únor - Karel Balák: Jak Paleček strašil Kubu, režie a scéna Jos. Kouďa
1937 - únor - Ing. Fr. Čech: Paleček, Škrhola a Pivoňka, režie a scéna Ant. Planner, Paleček R. Jarský. Škrhola J. Přikryl, Pivoňka A. Planner.
1937 - únor - Jiří Klas: Jak Paleček oklamal hastrmana, režie a scéna Josef Kouďa.
1937 - březen - J. L. Doudlebský: Jak Paleček s Honzou krátce, zachránili vládu Čechoslávce!, režie a scéna Josef Kouďa.
1937 - březen - Darja Hajská: Šťastný kovář, velká výpravná pohádka, režie a scéna Josef Kouďa a Václav Maršoun, tance baletní soubor Slávky Stránské.
1937 - březen - Azur: Pyšná princezna, režie A. Planner.
1937 - duben - Ot. Šeller: Palečkovo zmoudření, režie a scéna J. Kouďa
1937 - duben - Zd. Schmoranz: Začarovaný les, režie a scéna V. Maršoun, tance žáci školy S. Stránské.
1937 - duben - Honza králem, režie a scéna Ant. Planner, král O. Vyskočil.
1937 - duben - B. Schweigstill: Jak se Honza stal králem, režie a scéna Jos. Kouďa
1937 - květen - Paleček v říši Krakonoše, režie a scéna Ant. Planner, též v roli Krakonoše, v roli Palečka (stejně jako Kašpárka, i za okupace) R. Jarský.
1937 - září - Jaro Kruis: Princezna Čarokráska, režie Ant. Planner.
1937 - září - V. Baldessari Plumlovská: Honza v zakletém zámku, režie R. Pinz
1937 - říjen - A. Santner: Jak Kašpárek a braši na vršíčku straší, režie Sláva Mann.
1937 - říjen - A. Štangler: Kašpárek v zakleté rokli, režie J. Pleva, Kašpárek R. Jarský.
1937 - říjen - Richard Branald: Honzíček z malované chaloupky, režie a scéna V. Maršoun
1937 - říjen - Antonín Šíma: Kouzelná svítilna, pohádka z Tisíce a jedné noci, režie a scéna Ant. Planner, taneční vložky žákyně baletní školy Sl. Stránské.
1937 - říjen 28. - Vzpomínkové odpoledne na památku presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, režie Vojta Novák, člen činohry ND, též recitopval, recitátory dále Irma J. Fischerová, spisovatelka, Jar. Pleva, člen DNS, Václav Maršoun, člen DNS.
1937 - listopad - František Balej: Kašpárek a Náci, veselí čtveráci, režie a scéna J. Kouďa.
1937 - listopad - Darja Hajská: Jak Kašpárek s Káčou v chvíli paní Bídu porazili, režie a scéna V. Maršoun, Kašpárek R. Jarský.
1937 - listopad - Alois Přerovský: Jak Kašpárek a Pivoňka do mlýna štěstí přinesli, režie a scéna R. Pinz.
1937 - prosinec - Karel Balák: Sen před svatým Mikulášem, režie a scéna Jarosl. Pleva.
1937 - prosinec - Karel Balák: Hloupý Honza mezi čerty, režie a scéna Jiří V. Gsöllhofer
1937 - prosinec - Darja Hajská: Jak Ježíšek v nebíčku obdaroval Martičku, režie a scéna V. Maršoun, Kašpárek R. Jarský.
1937 - prosinec - Chytrý čarodějův sluha, vánoční hra pro děti
1937 - prosinec, leden 1938 - Darja Hajská: Příběh Svaté noci, velká výpravná vánoční pohádka se zpěvy a tanci, hudba M. Kreutrová, režie a scéna V. Maršoun.


-----
1938 - leden - Jos. Žemla: Jak Kašpárek a švec čerta ošidili, režie a scéna Jaroslav Pleva, A. Planner v roli ševce Dratvičky.
1938 - leden - B. Schweigstill: Princezna Světluška, režie a scéna R. Pinz.
1938 - leden - A. Santner: Kašpárek a Pivoňka mezi Indiány, režie a scéna Sláva Mann.
1938 - leden - A. Santner: Popelka, režie a scéna V. Maršoun, 335. představení pro děti.
1938 - únor - Otakar Fikari: Princ Radomír, dobrodružná pohádka, režie a scéna Ant. Planner, tance soubor M. Jankovcové.
1938 - únor - Dobrodružství strejdy Šmidry (Začarovaný ostrov), romantická pohádka, režie A. Planner.
1938 - únor - Matěj Kopecký, úprava dr. Jindřich Veselý: Doktor Faust, režie Jiří V. Gsöllhofer.
1938 - únor - Otakar Šeller: Kašpárek s Honzou v čarovné zemi břichopásků, režie a scéna Jaroslav Pleva.
1938 - březen - J. Žemla: Kašpárek na posvícení, režie a scéna R. Pinz, baletní vložky Vlasta Janečková.
1938 - březen - J. Knotek: Škrholova dýmka, režie a scéna J. V. Gsöllhofer, Kašpárek R. Jarský, 341. představení pro děti.
1938 - březen - Darja Hajská: O kralevici s velkým srdcem, režie Václav Maršoun
1938 - březen - Antonín Santner: Kašpárek se smíchem třese, neb dva Šmidry našel v lese, režie Sláva Mann.
1938 - duben - Jaroslav Průcha: Jak Honza k štěstí přišel, režie Ant. Planner.
1938 - duben - B. Schweigstill: Jak Kašpárek s krejčíkem ševci pomohli, režie a scéna R. Pinz.
1938 - duben -Josef Knotek: Kašpárek s Honzou jdou na tramp, režie Jaroslav Pleva
1938 - duben - Dle staršího námětu upravil Jarka Přikryl: Dobrodružství ševce Smůly, režie a scéna Sláva Mann.
1938 - říjen - Otakar Šeller: Kašpárek jenerálem, režie a scéna Antonín Planner.
1938 - říjen - Čeněk Habart: Tajemný dub, režie a scéna Antonín Planner.
1938 - listopad - Jiří Kafka - Jindra Pelc: Jak Kašpárek se Šmidrou obelstili čaroděje, režie a scéna Antonín Planner, Kašpárek R. Jarský.
1938 - listopad - Václav Sedláček: Honza-Bumbrlíček, režie a scéna Antonín Planner
1938 - listopad - B. Schweigstill:: Potopený zvon, režie a scéna Antonín Planner.
1938 - listopad - Jindra Pelc - Jiří Kafka: Kašpárek a Ježíbaba, režie a scéna Antonín Planner, tančily žačky souboru J. Jankovcové, Kašpárek R. Jarský.
1938 - listopad - Richard Branald: Zlatá lucerna víly Slovanky, režie a scéna V. Maršoun
1938 - prosinec - František Karhánek: Čarovná skříňka, výpravná pohádka s filmem a baletem, režie a scéna A. Planner, tančí žačky V. Jankovcové.
1938 - prosinec - Bohumil Schweigstill: Na stříbrné pavučině, režie a scéna A. Planner, též v roli Honzy, Kašpárek R. Jarský.
1938 - prosinec, leden 1939 Jiří Kafka - Jindra Pelc: Putujeme do Betléma, režie a scéna A. Planner, tance žačky M. Jankovcové.
------------
1939 - leden - Jaroslava Skorkovská: Opičák Fuk, režie a scéna Hanči Lipková - 362. představení pro děti.
1939 - leden - Franta Smažík: Nesmrtelný Kašpárek, režie Antonín Planner
1939 - leden - Jiří Kafka - Jindra Pelc: O čínském princi, černém sultánu a českém Honzovi, režie A. Planner, scéna Karel Jankovec, kostýmy fa J. Svátek.
1939 - leden - Jiří Kafka - Jindra Pelc: Za českou písničkou, režie Antonín Planner.
1939 - únor - Jiří Kafka - Jindra Pelc: Jak Kašpárek a s ním dva braši střeží mlýn, kde v noci straší, režie Antonín Planner, scéna Karel Jankovec
1939 - únor - Velešovský poklad
1939 - únor - Jiří Kafka - Jindra Pelc: Jak Kašpárek se Šmidrou dělají kouzelníky, režie Antonín Planner, scéna Karel Jankovec.
1939 - únor - Jiří Kafka - Jindra Pelc: Kašpárek dobrý brach, z Drakuly nemá strach, režie Jaroslav Pleva, scéna Karel Jankovec.
1939 - březen - Jiří Kafka - Jindra Pelc: Jak sudička pomohla Honzovi k rozumu, režie Antonín Planner, scéna Karel Jankovec, tančily žačky školy V. Jankovcové.
1939 - březen - Jarka Přikryl: Princezna Jitřenka, režie V. Maršoun, scéna Karel Jankovec. tance V. Jankovcová.
1939 - březen - podle D. Defoe Miroslav Dráha: Robinson Crusoe, režie Antonín Planner,
1939 - duben - Ot. Šeller: Kašpárkovo zmoudření, režie Antonín Planner, scéna K. Jankovec, tančily žačky školy V. Jankovcové.
1939 - duben - B. Schweigstill: Honza hledá Kašpárka, režie Antonín Planner, scéna K. Jankovec, tančily žačky školy V. Jankovcové.
1939 - duben - Bohumil Bouška: Květ kapradí, režie Antonín Planner, scéna K. Jankovec, tančily žačky školy V. Jankovcové.
1939 - duben - Josef Bartoň: Kouzelná píšťalka, režie Antonín Planner, scéna K. Jankovec, tančily žačky školy V. Jankovcové.
1939 - duben - Boh. Schweigstill: Princezna Světluška, režie Antonín Planner.
1939 - říjen - Zdena Kafková - Jiří Kafka: Velké dobrodružství Kašpárka a Šmidry, režie a scéna Antonín Planner.
1939 - říjen - R. J. Vojíř: Kašpárek hledá Honzu, režie a scéna Antonín Planner - zahajovací představení nové sezony pro děti.
1939 - listopad - Josef Žemla: Kašpárek a zloději, režie a scéna Antonín Planner.
1939 - listopad - Josef Žemla: O lhavé princezně, režie a scéna Antonín Planner.
1939 - listopad - Zdena Kafková - Jiří Kafka: Pohádka o Foukáči, Siláku a dobrém princi, režie a scéna Antonín Planne, 382. představení pro děti.
1939 - listopad - Máša Matlasová-Vaníčková: Rusálčina píšťalka, režie a scéna Hana Lipková, tančily žačky školy V. Jankovcové.
1939 - prosinec - Jiří Kafka - Jindra Pelc: Honzík a Kašpárek zachraňují vodníka Rákose, režie a scéna Antonín Planner.
1939 - prosinec - Jiří Kafka - Jindra Pelc: Pohádka o ledové zemi, režie a scéna Antonín Planner.
1939 - prosinec - Dr. J. Bartoš: Hrabě Alexandr z Pavie, režie a scéna Antonín Planner.
1939 - prosinec - Zděna Kafková - Jindra Pelc: Na obloze hvězda září, režie a scéna Antonín Planner.
----
1940 - leden - Jiří Kafka - Jindra Pelc: Dvě čarodějnice, režie a scéna Antonín Planner.
1940 - leden - Jaroslav Hloušek: Kašpárek v Kocourkově, režie a scéna Antonín Planner.
1940 - leden - Jiří Klas: Oklamaný hastrman, režie a scéna Antonín Planner.
1940 - leden - Jiří Kafka - Jindra Pelc: O ošklivé princezně, režie a scéna Antonín Planner.
1940 - leden - Jan Veselý: Kašpárek Všudybyl, režie a scéna Antonín Planner.
1940 - únor - Ing. F. Čech: Drak, režie a scéna Antonín Planner.
1940 - únor - Jiří Kafka: Ostrov čarodějů, režie a scéna Antonín Planner.
1940 - únor - Ing. Frant. Čech: Kašpárek se ani čerta nebojí, režie a scéna Antonín Planner.
1940 - březen - Alois Přerovský: Kašpárek štěstí do mlýna přinesl, režie a scéna Antonín Planner.
1940 - březen - Darja Hajská: O kralevici s velkým srdcem, režie a scéna V. Maršoun.
1940- březen - František Lašek: Kašpárek a Matlafousek, režie a scéna Antonín Planner.
1940 - březen - O králevici s velkým srdcem
1940 - duben - Květoslava Jírová: Sněženka, režie a scéna V. Maršoun.
1940 - duben - Jeny Veselý: Veselé dobrodružství Kašpárka, režie a scéna Antonín Planner.
1940 - duben - Oldřich Ježek: Jak Honza lidožrouta obelstil, režie a scéna Antonín Planner, O Vyskočil v roli krále Bonifáce.
1940- duben - Antonín Santner: Kašpárek se smíchy třese, neb dva Šmidry našel v lese, režie a scéna Antonín Planner.
1940 - červen - Randolf W. Conklin: Ples lumpů, americká groteska, režie a scéna Antonín Planner, představení na ukončení sezony, hráli S. Mann, Sl, Moorová, N. Sommerová, J. V. Gsölhofer, K. Kalina, Jar. Musil, Robert Pinz, A. Planner, R. Plannerová, Jos. Karmazín, V. Jankovcová, Gust. Kotiš, K. Svoboda.
1940 - září - B. Schweigstill: Princ medvěd, režie Antonín Planner.
1940 - říjen - Leontýna Mašinová: Jak Kašpárek poklad ochránil (Velešovský poklad), režie Antonín Planner, scéna Lad. Moucha, tančily žačky V. Jankovcové.
1940 - říjen - Karel Mašek - Fa Presto: Kašpárkova maminka, režie Antonín Planner
1940 - říjen - Viktor Nejedlý: Kníže Honzík, režie Antonín Planner
1940 - listopad - V. B. Plumlovská - Q. M. Vyskočil: Mikeš Lomidrevo, režie Antonín Planner
1940 - listopad - Antonín Santner: Jak Kašpárek na cestách chytil hastrmana, režie Antonín Planner, scéna Lad. Moucha, v roli Krále O. Vyskočil, 412. představení pro děti.
1940 - listopad - Antonín Santner: Kašpárek v hadím království, režie Antonín Planner
1940 - prosinec - Antonín Kozel: Kašpárek s Pivoňkou na posvícení v Hudlicích, režie K. Svoboda, scéna Lad. Moucha, tančily žačky V. Jankovcové.
1940 - prosinec - Viktor Nejedlý: Tajemství bílého zámku, režie Antonín Planner.
1940 - prosinec - Pavel Grelot: Jak Kašpárek za své činy stal se pánem ze Smrčiny, režie Antonín Planner.
1940 - prosinec - Felix Bartoš: Kašpárek ponocným, režie K. Svoboda, scénická výprava Lad. Moucha, tančily žačky V. Jankovcové.
1940 - prosinec - Darja Hajská: Jak Ježíšek v nebíčku, obdaroval Martičku, režie Antonín Planner.
---------------
1941 - leden - A. Santner: Jak se Kašpárek s Pivoňkou rozhněvali, režie Antonín Planner.
1941 - leden - A. Santner: Jak Kašpárek byl s princeznou v Číně, režie Antonín Planner - 423. představení pro děti.
1941 - leden - Viktor Nejedlý: Bubáci - čtveráci, režie Antonín Planner,
1941 - leden - Roman Nejedlý: Jan za chrta dán, pohádková hra dle hry V. K. Klicpery, režie Antonín Planner
.1941 - únor - Antonín A. Šíma: Perníková chaloupka, režie Antonín Planner.
1941 - únor - B. Schweigstill: Jak čerti vyplatili čerta, režie Antonín Planner.
1941 - únor - Karla Lužanská: Jak Kašpárek zvítězil nad drakem, režie Antonín Planner, Kašpárek R. Jarský.
1941 - únor - Karla Lužanská: Kašpárek přelstil ducha Čarymuru, režie Antonín Planner.
1941 - duben - Fr. Balej: Kašpárek a Honza veselí čtveráci, režie Antonín Planner.
1941 - duben - J. Gruss: Jak Kašpárek oženil prince , režie Antonín Planner
1941 - březen - Jiří Klas: Poklad z Honzova zámku, režie Antonín Planner
1941 - březen - Boh. Schweigstill: Zlaté srdce, režie Antonín Planner
1941 - březen - Josef Žemla: Jak Kašpárek vyléčil strýčka Lakotu, Kašpárek R. Jarský.
1941 - březen - Boh. Schweigstill: Panoš Jiří, režie Antonín Planner.
1941 - duben - J. Chlebec: Honza v Krakonošově říši, režie Antonín Planner.
1941 - duben - Oldřich Ježek: Jak chytrý Kuba lidožrouta oklamal, režie a scéna Antonín Planner

1941 - září - Felix Bartoš: Jak Kašpárek s Káčou zahnali čerta, režie Antonín Planner, zahajovací představení sezony pro děti.
1941 - září - B. Schweigstill: Princ Medvěd,
1941 - září - Julie Vlasáková: Kašpárek a loupežník, režie a scéna Antonín Planner
1941 - září - Eugen Stoklas: Víla Dobrunka, režie a scéna Václav Maršoun.
1941 - listopad - František Smažík: S Kašpárkem pohádkou do srdéčka, režie a scéna Antonín Planner
1941 - listopad - Jiří Kafka: Polepšení vodníka Puškvorce, režie Ant. Planner, hudba na motivy nár. písniček a dirigoval Václav Švarc, scéna Janoušek.
1941 - listopad - Adolf Brázda: Sedm havranů, režie a scéna Václav Maršoun.
1941 - prosinec - Viktor Nejedlý: Sirotek v Radhošti, režie a scéna Antonín Planner, též v roli Michala, Hrabě Strachota J. V. Gsöllhofer.
1941 - prosinec - Jiří Kafka: Svatomikulášská pohádka, režie a scéna Antonín Planner
1941 - prosinec - Emanuel Lešehrad: Ptáci v hnízdě, Cesta do soumraku, režie Antonín Planner, scéna Josef Janoušek.
1941 - prosinec - Fr. Smažík: Pohádka Svaté noci (Jak Kašpárek Jezulátko zachránil), režie a scéna V. Maršoun. 4x ve dvou víkendech.
1941 - prosinec 28. , 1942 leden 1. - Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, režie ??, výprava ing. Vít Šulc, hudba V. Švarc, Švanda Jan Skorkovský, Rosava Marie Radlinská, Kalafuna Ant. Planner, Dorotka Hana Kavalírová, Vocilka Míla Mann. 453 a 454. představení pro děti.
-------
1942 - leden - lois Rada: Tři zlaté vlasy děda Vševěda, režie a scéna Antonín Planner, 2x.
1942 - leden - Jindra Pelc - Jiří Kafka: Kašpárek s Třesavkou zachránili princeznu, režie a scéna Antonín Planner.
1942 - leden - J. O. Hradčanský: Zázračné boty, režie a scéna V. Maršoun.
1942 - leden - Alois Rada: Pohádka o zlatém klíči, režie a scéna Antonín Planner, tance nastud. V. Jankovcová.
1942 - únor - Honza u Krakonoše
1942 - únor - Ludmila Tesařová: Honza u Krakonoše, režie a scéna Antonín Planner.
1942 - únor - Fr. V. Bouchal: Němá princezna, režie a scéna Antonín Planner,
1942 - únor - František Lašek: Kašpárek a Matlafousek, režie a scéna Antonín Planner, 2x, 464. a 465. představení pro děti.
1942 - únor - Božena Studničková: O začarovaných dětech, režie a scéna Antonín Planner
1942 - březen - Vojt. Baldessari - Plumlovská: Honza s Kašpárkem na cestách, režie a scéna Antonín Planner, 2x - 474. a 475. představení pro děti.
1942 - březen - Josef Otto Kulavík: Červený diamant, režie a scéna Antonín Planner.
1942 - duben - František Čech: Kašpárek sluhou čaroděje, režie a scéna Antonín Planner
1942 - duben - B. Schweigstill: Honza u krále, režie a scéna Antonín Planner.
1942 - duben - B. Schweigstill: Kašpárkovo pometlo, režie a scéna Antonín Planner.
1942 - duben - Ludmila Semerádová: Kašpárek a spol., režie a scéna Václav Maršoun
1942 - září - Fr. Smažík: S Kašpárkem z pohádky do pohádky, režie a scéna Antonín Planner.
1942 - září - Ferd. Tomek: Princezna Včelka, režie a scéna Antonín Planner.
1942 - říjen - Viktor Nejedlý: Poklad z Podskalí, staropražská pověst, režie a scéna Antonín Planner, tance V. Jankovcová.
1942 - říjen - František Smažík: Kdyby Kašpárek nebyl...., Kašpárek v pekle, režie a scéna Antonín Planner
1942 - říjen - Darja Hajská: Káča u Krakonoše, režie a scéna Antonín Planner.
1942 - říjen - Antonín Šíma: Za dračí korunu, režie Stanislav Hora
1942 - říjen - Vláďa Palička: Pohádka o stříbrném havranu, režie a scéna Antonín Planner
1942 - listopad - Frant. Lašek: Jak se stal Honza králem, režie Antonín Planner.
1942 - listopad - Jiří Kafka: Kašpárek a čarodějnice, režie Antonín Planner.
1942 - listopad - B. Schweigstill: Krejčík, švec a Kašpárek, režie Antonín Planner.
1942 - listopad - Ant. Šíma: Obr a Paleček, režie Antonín Planner, tance nastudovala V. Jankovcová.
1942 - prosinec - V. Baldessari - Plumlovská: Honza v zakletém zámlu, režie Antonín Planner.
1942 - prosinec -Jiří Kafka: Polepšení vodníka Puškvorce, režie Antonín Planner.
1942 - prosinec - Fr. Smažík: Pohádka Svaté noci, režie Antonín Planner.
----
1943 - leden - J. Žemla: Stýček Lakota, režie Antonín Planner, tance V. Jankovcová, v roli sedláka O. Vyskočil - dvoujazyčný program - strojopis.
1943 - leden - J. Chlebec: Kašpárek se žení!, režie Antonín Planner - dvoujazyčný program - strojopis.
1943 - leden - K. Balák: Hloupý Honza mezi čerty, režie Antonín Planner.
1943 - leden - V. Sedláček: Honza - Bumbrlíček, režie Antonín Planner
1943 - únor - Ant. Šíma: Čarovný mlýn, režie Antonín Planner.
1943 - únor - Jiří Kafka: Dvě čarodějnice, režie Antonín Planner.
1943 - únor - Josef Gruss: Kašpárek oženil prince, režie Antonín Planner.
1943 - březen - František Smažík: Jak Mistr se sv. Petrem putovali, režie Antonín Planner.
1943 - duben - Josef Štolba: Na letním bytě, režie Robert Pinz
1943 - duben - Jiří Kafka: Dobrodružství ve vnitru země, režie Antonín Planner, sc. L. Moucha.
1943 - září - Pavel Grellot: Jak Kašpárek se stal pánem ze Smrčiny, režie Antonín Planner.
1943 - září - Antonín Šíma: Troje přání, režie Stanislav Hora.
1943 - říjen - R. Vojíř: O ošklivé Káče, režie Stanislav Hora.
1943 - říjen - František Balej: Kašpárek a Honza veselí čtveráci, režie Stanislav Hora.
1943 - říjen - A. Santner: Kašpárek se Šmidrou Popelce prince přivedou, režie Stanislav Hora.
1943 - říjen - A. Šíma: Svéhlavá princezna, režie Stanislav Hora, 539. představení pro děti.
1943 - listopad - Al. Přerovský: Jak Kašpárek a Šmidra štěstí přinesli, režie Stanislav Hora, 540. představení pro děti.
1943 - listopad - J. Kafka: Ostrov čarodějů, režie Stanislav Hora
1943 - listopad - A. Šíma: Perníková chaloupka, režie Stanislav Hora
1943 - prosinec - Komenda - Hrdlička: Dárek Kašpárkovy kmotřenky, režie Stanislav Hora.
1943 - prosinec - Ing. F. Čech: Kašpárek, Škrhola, Pivoňka, Kšpárek R. Jarský.
1943 - prosinec - Fr. Smažík: Pohádka Svaté noci, režie Stanislav Hora.
----------
1944 - leden - J. Skorkovská: Opičák Fuk, režie R. Jarský.
1944 - leden - K. Jírová: Sněženka, režie Stanislav Hora.
1944 - leden - Vilma Sokolová: Pohádka o zlatém klíči, výprava a režie Stanislav Hora
1944 - únor - ??: Jak se stal Vašek králem, režie Stanislav Hora.
1944 - březen - František Čech: Kašpárek sluhou čaroděje, režie a výprava Stanislav Hora.
1944 - březen - R. Nejedlý: Jan za chrta dán, režie St. Hora.
1944 - březen - Boh. Schweigstill: Zlaté srdce, režie R. Jarský
1944 - duben - V. Batulka: Posvícení v Hudlicích, režie Stanislav Hora
1944 - duben - Vl. Havlík: Alibaba a 40 loupežníků, režie Stanislav Hora, Kašpárek R. Jarský, Kalupinka V. Ravenská.
1944 - duben - Jiří Kafka: O čínském princi, režie Antonín Planner.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1944 v září byla veškerá divadelní činnost německými úřady zakázána. Divadlo Na Slupi po nákladných, právě ukončených značných úpravách jeviště i hlediště mělo zahájit sezonu, upravená budova však byla Wehrmachtem zabrána a používána jako sklad papíru.
1945 po ukončení války bylo poškozené divadlo nutno znovu značnými náklady, na něž se členové souboru spolu s příznivci divadla skládali, opravit. Otevřeno bylo koncem srpna 1945.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1945 - září - říjen - Karel Mašek - Fa Presto: Kašpárkova maminka, režie Antonín Planner, výprava Franta Baláček, tance V. Hutáková, v roli starého krále O. Vyskočil.
1945 - září - Jaroslav Kvapil: Pohádka o princezně Pampelišce, režie R. Jarský, 2x.
1945 - říjen - Viktor Nejedlý: Poklad v Podskalí, staropražská pověst, režie Antonín Planner, výprava Fr. Baláček.
1945 - listopad - Darja Hajská: Káča u Krakonoše, režie Sláva Mann, scéna Fr. Baláček, výprava Jan Linhart - 2x
1945 - listopad - prosinec - Jiří Kafka: Honzík a Kašpárek zachraňují vodníka, režie Miloš Vaca, scéna Ant. Linhart, 2x.
1945 - prosinec - František Smažík: S Kašpárkem z pohádky do pohádky, režie Vl. Kudla, 2x
1945 - prosinec - František Smažík: Vánoční pohádka, režie a scéna Antonín Planner, tance V. Hutáková, klavírní doprovod V. Pallas, 2x.
1945 - prosinec - Viktor Nejedlý: Andělský zpěv slyšeli, vánoční pohádky, 3x, poslední představení v lednu 1946.
1945 - prosinec, 1946 - leden - Ing. F. Čech: Čertův hrad, režie a scéna Antonín Planner, tance V. Hutáková.
---
1946 - leden - Pavel Grelot: Jak Kašpárek vodníka oženil, režie a scéna Antonín Planner.
1946 - únor - Ing. František Čech: Kašpárek loupežníkem, režie a scéna Antonín Planner, Král - O. Vyskočil
1946 - únor, březen - Jiří Klas: Poklad z Kašpárkova hradu, režie a scéna A. Zdenko, tance V. Hutáková - 589. představení.
1946 - březen - František Pocci: Kašpárek v Egyptě, režie a scéna Arnošt Zdenko
1946 - březen - Karel Balák: Hloupý Honza mezi čerty, režie a scéna Antonín Planner.
1946 - duben - Boh. Schweigstill: Královna Zlobaba, režie Antonín Planner
1946 - květen - V. Hutáková: Jak Jaruška osvobodila Svobodu, scéna a režie Antonín Planner, hrála a tančila stálá skupina VSV v DNS.
1946 - září - J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, režie Antonín Planner, tance V. Hutáková, 2x.
1946 - září - Ladislav Fodor: Kostelní myška, režie a scéna Vladimír Kudla.
1946 - říjen - Miroslav Dráha: Krutovláda krále Škrholy, režie Antonín Planner, 2x.
1946 - říjen, listropad - Richard Branald: Zlatá lucerna víly Slovanky, režie Jiří V. Gsöllhofer, 2x.
1946 - listopad - Bohumil Mann: Krejčí princem, režie a scéna Antonín Planner, 2x.
1946 - listopad - Viktor Nejedlý: Bez práce nejsou koláče, režie a scéna Antonín Planner, v roli rytížře Vavřince O. Vyskočil, 2x.
1946 - prosinec - František Čech: Kašpárek sluhou čaroděje, režie a scéna Antonín Planner, Kašpárek J. Jetleb
------------------------
1947 - leden - Ing. František Čech: Kašpárek a hvězdář, režie a scéna Antonín Planner, 2x.
1947 - leden - Viktor Nejedlý: Princezna Nezasmálka, režie a scéna Antonín Planner, 2x.
1947 - únor - J. Chlebec: Honza v Krakonošově říši, režie a scéna Antonín Planner
1947 - únor - B. Schweigstill: Kašpárek a Světluška, režie a scéna K. Píša
1947 - březen - Felix Bartoš: Jak Kašpárek s Káčou zahnali čerta, režie Vl. Kudla. Kašpárek J. Jetleb.
1947 - březen - Boh. Schweigstill: Krejčík, švec a Kašpárek, režie a scéna K. Píša
1947 - březen - Frant. Lašek: Jak se stal Honza králem, režie Sláva Mann, 2x.
1947 - duben - J. Žemla: Skřítkův dar, režie K. Píša.
1947 - duben - B. Schweigstill: Honza hledá Kašpárka, režie K. Píša, tance V. Hutáková, světla K. Píša.
1947 - duben - Bohumil Schweigstill: Na stříbrné pavučině, režie a scéna K. Píša.
1947 - říjen - Karla Lužanská: Jak Kašpárek ztrestal lež, režie J. Němeček, Kašpárek J. Hradecký, 2x.
1947 - říjen - Josef Knotek: Jak Kašpárek s Honzou cestovali, režie R. Jarský, též v roli Honzy, zahájení cyklu pohádek pro nejmenší děti.
1947 - listopad - Richard Branald: Český Vašek a smutná princezna (Vaškovy zázračné hlousličky), režie Karel Lange, tance V. Hutáková, 2x..
1947 - listopad - R. Vojíř: O ošklivé Káče, režie Vladimír Kudla, 2x.
1947 - listopad, prosinec - V. Baldessari - Plumlovská: Honza v zakletém zámku, režie Míla Mann.
1947 - prosinec - K. Balák: Kašpárek a Švanda Dudák, režie Miloš Vaca, Kašpárek K. Hradecký
1947 - prosinec, 1948 - leden - Adolf Wenig: K Betlému, režie R. Jarský, krejčí Votruba - O. Vyskočil, 3x.
------
1948 - leden - Antonín Kozel: Kašpárek v Kocourkově, režie Sláva Mann, 2x.
1948, leden, únor - Vláďa Palička: Pohádka o stříbrném havranu, režie K. Lange, 2x.
1948 - únor - Jan Karafiát - Míla Kolář: Broučci, režie J. Němeček, scéna L. Moucha.
1948 - únor - Jiří Kafka: Dvě čarodějnice, režie Vladimír Kudla
1948 - březen - František Smažík: Za onoho času, režie Antonín Planner, též v roli Mistra, Petr - O. Vyskočil.
1948 - březen - Jiří Kafka: Polepšení vodníka Puškvorce, režie Antonín Planner (?), 2x.
1948 - duben - Darja Hajská: Jak Kašpárek s Káčou porazili paní bídu, režie Antonín Planner, pohádka na rozloučenou před prázdninami.

-------
1949 - leden - ??: Dvě Maričky, režie K. Baštář, 2x.
1949 - leden, únor - Viktor Nejedlý: Čtverák hastrman, režie a scéna Antonín Planner.
1949 - únor - František Smažík: S Kašpárkem pohádkou do srdéčka, režie a scéna Antonín Planner.
1949 - únor, březen - Viktor Nejedlý: Chytrost nejsou žádné čáry, režie a scéna R. Jarský, 2x.
1949 - březen - František Smažík: Za onoho času . . když Mistr s Petrem poširém světě putovali, režie Antonín Planner, 2x.
1949 - březen, duben - F. Vavruška: Hloupý Honza a drak, režie a scéna Antonín Planner
1949 - říjen - Al. Jirásek: Pan Johanes, režie K. Svoboda, Kašpárek K. Hradecký, 3x.
1949 - listopad - Viktor Nejedlý: Chytrost nejsou žádné čáry, režie a scéna Z. Čaha, tance V. Hutáková, světla Šváb. Kašpárek K. Hradecký, 3x.
1949 - prosinec - N. V. Čechov: Královna sněhu, režie Míla Mann.
1949 - prosinec - Adolf Wenig: K Betlému . ., režie R. Jarský, výprava L. Moucha, tance V. Hutáková, hudební doprovod L. Henychová, 3x.
------------------
1950 - leden - Viktor Nejedlý: Nezasmálka, režie a scéna Antonín Planner.
1950 - leden - Zdenka Vovsová: Perníková chaloupka, režie a scéna R. Jarský, 2x.
1950 - únor - Karel Balák: Pohádka o maminčině srdéčku, režie a scéna Vladimír Kudla, 3x.
1950 - březen, duben - R. Branald: Malovaná chaloupka, pohádka se zpěvy, režie K. Svoboda, 3x.
1950 - říjen - B. Němcová: Neohrožený Mikeš, režie Karel Hradecký.
1950 - listopad - Václav Vaňátko (podle J. K. Tyla s použitím říkadel a básní K. J. Erbena): Rozpustilý Janeček.
1950 - listopad, prosinec - K. J. Erben: Jednou ranou tři sta zabil, režie a scéna K. Svoboda, 3x.
1950 - listopad - Zdeněk Schmoranz: Začarovaný les, režie K. Svoboda, balety V. Hutáková, u klavíru L. Henychová, 3x.
-----
1951 - leden, únor -Zdenka Vovsová: Perníková chaloupka, režie a scéna R. Jarský, 4x.
1951 - únor - Karel Horký: Honza na trůně, režie ??, král R. Jarský, Kašpárek R. Hradecký, 2x.
1951 - únor - Karel Horký: Honza na trůně, režie ??, představení zadané spolkem plavců, rybářů a pobřežných v Praze Vltavan pro patronátní národní školu ve Vratislavově ulici.
1951 - duben - F. Krch: Dvě Maričky, režie K. Svoboda, scéna J. Šváb, 3x.
1951 - duben - Jiří Kafka: Zachránění vodníka Rákose, režie a scéna K. Svoboda, 2x.
1951 - březen - A. Bubníková: O Honzovi a třech princeznách, režie a scéna K. Svoboda, tance nastudovala V. Hutáková, u klavíru L. Henychová, 4x.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1952 Divadlo na Slupi jako ZK ROH L. D. (Lidové divadlo?)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1952(3?) - únor, březen - Alois Rada: Tři zlaté vlasy děda Vševěda, režie a scéna K. Svoboda.
1952 - říjen - Václav Vaňátko: Kocour v botách, režie a scéna R. Jarský, 4x.
1952 - listopad - Antonín ŠÍMA: Červená Karkulka, režie Antonín Planner, 3x.
-----
1953 - leden, únor - upravil Ant. Šíma: Perníková chaloupka, režie a scéna R. Jarský, 4x.
1953 - říjen - Božena Němcová - Václav Vaňátko: Neohrožený Mikeš, režie Karel Svoboda, scéna a světla J. Šváb, 4x.
1953 - listopad - Darja Hajská: O bohatýru s velkým srdcem, režie Václav Maršoun, výprava Lad. Moucha, hudbu komponoval a řídil K. Ullrich, tance V. Hutáková, 4x.
1953 - prosinec, leden 1954 - Dr. Adolf Felix: Šípková Růženka, režie Karel Svoboda, prosinec 3x, leden 2x.
1953 - prosinec, leden 1954 - Darja Hajská: Vánoční pohádka, režie Václav Maršoun, prosinec 3x, leden 2x.
-----
1954 - leden, únor - Darja Hajská: Kašpárkovo veselé dobrodružství, režie a scéna Karel Svoboda, 4x.
1954 - únor, březen - Darja Hajská: Čert a Káča, režie a scéna Václav Maršoun, 4x.
1954 - březen, duben - Adolf Felix: Kašpárek a drak, režie a scéna K. Svoboda, 4x.
1954 - duben, květen - Vláďa Palička: Jak se stal Vašek králem, režie a scéna K. Svoboda, na ukončení sezony, 3x.
Bibliografie:
Československé divadlo 1928, č. 6, s. 95.
Ochotnické divadlo 1932, č. 7, 3. str. ob.
České divadlo 1940, č. 4, s. 72.
Za oponou 1940, č. 1, s. 6.
Archivy:
Praha, Národní muzeum, div. odd.: plakáty -
DNM P-3-B-227-k C 9696; DNM P-3-B-228-h C 10788; DNM P-3-B-227-m C 9800; DNM P-3-B-228-i C 10873; DNM P-3-B-227-g C 9231; DNM P-3-B-227-j C 9574; DNM P-3-B-227-k C 9670; DNM P-3-B-227-j C 9590; DNM P-3-B-227-g C 9275; DNM P-3-B-227-g C 9280; DNM P-6-A-280-i C 13764; DNM P-3-B-227-m C 9811; DNM P-3-B-227-m C 9812; DNM P-3-B-228-k C 11243; DNM P-3-B-228-n C 11315; DNM P-3-B-227-j C 9579; DNM P-3-B-227-ch C 9386; DNM P-3-B-228-d C 29852; DNM P-3-B-227-L C 28618; DNM P-3-B-227-j C 9591; DNM P-3-B-228-e C 29944; DNM P-3-B-228-s C 30024; DNM P-3-B-228-i C 10862; DNM P-3-B-227-j C 9572; DNM P-3-B-227-m C 9785; DNM P-3-B-228-h C 10773; DNM P-3-B-228-j C 11220; DNM P-3-B-228-j C 11225; DNM P-6-A-280-s C 13857; DNM P-3-B-228-h C 10793; DNM P-6-A-280-j C 13776; DNM P-6-A-280-i C 13760; DNM P-3-B-227-L C 9772; DNM P-3-B-228-h C 10786; DNM P-6-A-280-j C 13768; DNM P-3-B-228-k C 11274; DNM P-3-B-227-k C 9644; DNM P-3-B-228-g C 10751; DNM P-3-B-227-ch C 9381; DNM P-3-B-227-ch C 9358; DNM P-3-B-227-j C 9533; DNM P-3-B-227-k C 9636; DNM P-3-B-227-h C 29732; DNM P-3-B-227-i C 9510; DNM P-3-B-227-j C 9582; DNM P-3-B-227-h C 29735; DNM P-6-A-280-i C 13762; DNM P-3-B-227-m C 9825; DNM P-3-B-228-e; DNM P-3-B-227-g C 9268; DNM P-3-B-227-ch C 9343; DNM P-3-B-227-ch C 28604; DNM P-3-B-227-ch C 28605; DNM P-3-B-227-j C 9570; DNM P-3-B-228-k C 11262; DNM P-6-A-280-l C 13799;DNM P-6-A-280-l C 13799; DNM P-3-B-227-ch C 9346; DNM P-3-B-227-ch C 9369; DNM P-3-B-227-j C 9532; DNM P-3-B-227-g C 9309; DNM P-3-B-227-g C 9314; DNM P-3-B-227-ch C 9379; DNM P-3-B-228-o C 11349; DNM P-3-B-227-i C 9501; DNM P-3-B-227-h C 29739;
DNM P-3-B-227-ch C 9408; DNM P-3-B-228-n C 11348; DNM P-3-B-227-L C 28619; DNM P-6-A-280-m C 13817; DNM P-6-A-280-k C 13788; DNM P-3-B-228-s C 30054; DNM P-3-B-227-h C 29728; DNM P-3-B-227-g C 9305; DNM P-3-B-227-ch C 9360; DNM P-3-B-227-g C 9296; DNM P-3-B-227-g C 9300; DNM P-3-B-227-g C 9299; DNM P-3-B-227-ch C 9401; DNM P-3-B-227-g C 9331; DNM P-3-B-227-g C 9334; DNM P-3-B-227-k C 9631; DNM P-3-B-227-m C 9841; DNM P-3-B-227-m C 9793; DNM P-3-B-227-h C 29723; DNM P-3-B-227-h C 29717; DNM P-3-B-227-h C 29724; DNM P-3-B-227-h C 29719; DNM P-3-B-227-h C 29720; DNM P-10-B-389_269_C 16 644; DNM P-3-B-228-e ?; DNM P-3-B-228-s C 30027; DNM P-3-B-227-k C 9650; DNM P-3-B-228-s C 30081; DNM P-3-B-228-s C 30085; DNM P-3-B-228-s C 30046; DNM P-3-B-228-s C 30089; DNM P-3-B-227-k C 9661; DNM P-3-B-228-s C 30028; DNM P-3-B-228-s C 30009; DNM P-3-B-227-d - C 29546; DNM P-3-B-227-d - C 29516; DNM P-3-B-227-d - C 29519; DNM P-3-B-227-d - C 29528; DNM P-3-B-227-d - C 29541; DNM P-6-A-280-d C 13674; DNM P-6-A-280-f C 13693; DNM P-3-B-227-j C 1429; DNM P-6-A-280-h C 13717;


Soukromý archiv Pavel Vích, Praha 4 -
z pozůstalosti manželů Vorlových- plakát Kulatý svět 1947, pro DbČAD duben 2011.
Poznámka:
Na plakátech DNS blíže neurčená (rok, spolek apod.) představení:

- Národopisný obrázek upravila Blažena Šotková: Dlouhá noc, režie Antonín Planner, hudební spolupráce Luisa Svobodová. Rok neurčen, patrně Soubor DNS? Péčí J. K. Ú. ve prospěch sociálně slabých členek Jednoty. - DNM P-3-B-228-s C 30042.

- Jaroslav Hilbert: Druhý břeh, režie a scéna Jaroslav Planner. Patrně 2. polovina 40. let. - DNM P-3-B-228-s C 30010.

- Jiří Kafka, hudba na motivy národních písní Václav Švarc: Polepšení vodníka Puškvorce, režie Antonín Planner, scéna Janoušek, dir. V. Švarc, tance V. Jankovcová. Program. Rok neurčen. Patrně 1942, 1947 či 1948 (?). DNM P-3-B-228-s C 30024.

- Silvestrovský večer - rok neurčen - uvedeny jednoaktovky - Lad. Novák: Drahoušek žárlí, Arnold a Bach: Nelíbejte po tmě!, Šváb-Malostranský: Partie taroků, režie večera Jan Dlesk a Jarka Přikryl. DNM P-3-B-228-s C 30032.

- Franta Smažík a Jirka Verner: Co se nám líbí a nelíbí, režie a scéna Franta Smažík; (první strana programu/skládanka), rok neurčen, patrně první polovina 30. let. DNM P-3-B-228-s C 30065.
- Franta Smažík a Jirka Verner: Co se nám líbí a nelíbí, režie a scéna Franta Smažík; (druhá strana programu). DNM P-3-B-228-s C 30065.

- Marie Szynglarská: Pták Ohnivák, režie Ing. Kouďa, patrně 1935, někteří členové DNS společně s Národní jednotou severočeskou a jejími členy a členskými spolky, k oslavám jejího 50letého trvání. (původně se mělo konat na Vinohradech). DNM P-6-A-280-u C 13859.

- Labiche: Fraška o smůle, režie Barek, rok neurčen (podle typu plakátu spíš 2. polovina 20. let). DNM P-3-B-228-s C 30064.

- Silvestrovský večer - F. F. Šamberk: Rodinné vojny, úprava a režie J. Barek, Labiche: Fraška o smůle, režie Barek, rok neurčen, DNM P-3-B-228-s C 30088.

- Raupach: Mlynář a jeho dítě, bez dalších údajů, DNM P-3-B-228-s C 30008.

- JUDr. Jaroslav Mellan: Lidská spravedlnost, režie E. Kouďová, bez vročení, DNM P-3-B-228-s C 30090.

- Ladislav Fodor: Slečinka z kanceláře, režie Jan Dlesk, vročení neurčeno. DNM P-3-B-228-s C 30016.
Obor činnosti:
činohra
opera
opereta
pro děti a mládež
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení
soubor kulturního zařízení

Související Organizace

Související Obrázky

Divadlo Na Slupi, Pořad her od 29. dubna do 13. června 1953 - plakát, 1953
Divadlo Na Slupi, Zloděj - plakát, 1926
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi,  Vojnarka - plakát, 1931
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, ...země česká - domov můj! - plakát, 1938
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Barbora Cellská - plakát, 1938
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Boj o Adriennu - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Carevič - plakát, 1941
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Doktor - plakát, 1941
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Dora vede - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Flachsman vychovatel - plakát, 1930
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Gioconda - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Grand hotel Nevada - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Hadrian z Římsu - plakát, 1940
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Horská láska - plakát, 1931
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Jak sudička pomohla Honzovi k rozumu - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Jan Nepomucký - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Jedna z tisíce - foto: Tylda Brabcová, herečka a Darja Hajská, autorka - z programu, 1941
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Její pastorkyňa - plakát, 1940
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Jízdní hlídka - plakát, 1938
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Josef Kajetán Tyl - plakát, 1940
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Kašpárek hledá Honzu - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Kašpárek se žení! - N-Č program - strojopis, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Když ledy jdou... (Proud) - plakát, 1940
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Komediant - plakát, 1953
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Koncert - plakát, 1942
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Kouzelná píšťalka - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Kulatý svět - plakát, 1949
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Lakomec - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Lazebník sevillský - plakát, 1942
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Lazebník sevillský - plakát, 1942
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Léto - plakát, 1941
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Lidé na kře - plakát, 1938
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Malajský šíp - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Medvědí tanec - plakát, 1941
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Muž, jemuž to hlavní schází - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Na starý motiv - plakát, 1940
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Nesmrtelný Kašpárek - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, O čínském princi, černém sultánu a českém Honzovi - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Okolo rybníka - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Opičák Fuk - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Oznámení divadelní veřejnosti o zahájení XXV. divadelní sezony - plakát, 1949
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Oznámení pro děti - plakát, ??
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Paličova dcera - plakát, 1942
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pašijové hry - plakát, 1933
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Ples Lumpů - plakát, 1933
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pohádkový soubor Divadla Na Slupi - plakát, 1933
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pokušení po přeslici - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 1.XII. do 12.XII. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 11.III. do 28.III. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 20.IX. do 4.X. 1942 - plakát, 1942
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Princezna Jitřenka - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, První paní Fraserová - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Repertoár pro rok 1949-50 - podání, soupis repertoáru pro sezonu 1949/50, 1949
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Romantikové - plakát,1940
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Strakonický dudák - plakát, 1932
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Strakonický dudák - plakát, 1941
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Strýček Váňa - plakát, 1933
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Ulička odvahy - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, V trojském zámečku - plakát, 1939
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Voják - plakát, 1941
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Živnost paní Warrenové - plakát, 1954
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Zkrocení zlé ženy - plakát, 1940
Praha-Nové Město, Na Slupi, Horská láska - plakát, 1931
Praha-Nové Město, Na Slupi, Na starý motiv, 1940
Praha-Nové Město, Soubor divadla Na Slupi, To byl český písničkář - plakát, 1950
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský,  Divadlo Na Slupi, Léto - plakát, 1945
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský,  Divadlo Na Slupi, Naší divadelní veřejnosti! (pokračování) - plakát, 1945
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský,  Divadlo Na Slupi, Paní z námoří - plakát, 1944
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Dva tucty rudých růží - plakát, 1947
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Dvaasedmdesátka - plakát, 1948
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Filip II. - plakát, 1946
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Ideální manžel - plakát, 1949
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři - plakát, 1950
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Lakomec - plakát, 1949
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Libuňský jemnostpán - plakát, 1945
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Loupežník - plakát, 1947
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Marina Havranová - plakát, 1951
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Mordová rokle - plakát, 1950
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Naší divadelní veřejnosti! - plakát, 1945
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Otřesné chvíle - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Podzim doktora Marka - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Pohádka o princezně Pampelišce - plakát, 1945
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 1.II. do 13.II. 1944 - plakát, 1944
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Probuzenci - plakát, 1945
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Vlci - plakát, 1947
Praha-Nové Město, Vzděl. sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Zkrocení zlé ženy - plakát, 1951
Praha-Nové Město, Vzdělávací sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Boháč a smrt - Mlsáníčko - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Vzdělávací sbor vyšehradský, Divadlo Na Slupi, Hvězdy nad hradem - plakát, 1944
Praha-Nové Město, ZK ROH LD - Divadlo Na Slupi, Měsíc nad řekou - plakát, 1953
Praha-Nové Město, ZK ROH LD - Divadlo Na Slupi, Pygmalion - plakát, 1953
Praha-Nové Město, ZK ROH LD - Divadlo Na Slupi, Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete - plakát, 1954


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Nové Město, Na Slupi, Na starý motiv, 1940
Praha-Nové Město, Soubor divadla Na Slupi, To byl český písničkář - plakát, 1950