Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: DLS Blechy / Miss Blechy

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 200x
Působení: 200x, 201x, 202x
Blechy, LS, vedoucí Jana Dvořáčková. Dětský loutkářský soubor Blechy tvoří naše děti, jejich kamarádi, sourozenci kamarádů, spolužáci kamarádů, kamarádi kamarádů – zkrátka 19 dětí ve věku od 4 do 16 let.
Miss Blechy je výběr toho nejpůvabnějšího, co se v našem dětském souboru nachází. Takže sem de facto patří všechny holčičky. Pardon! Slečny. Zkrátka Miss Blechy.

2008 - Jana Dvořáčková a děti: Potkal šnek šneka. Účast ObP LD Hradec Králové (též Koktavá princezna), NP Loutkářská Chrudim - cena Janě Dvořáčkové za pedagogické vedení dětí.

2009 - Blechy, Jana Dvořáčková a děti: Byl jednou ostrov, vedoucí Jana Dvořáčková, Zdena Brouková. Účast na KP Dětská scéna, Hradec Králové.

2009 - DLS Blechy a LS Maminy, Jana Dvořáčková a soubor: Princezna Karkulka I.; různí autoři: Sedm malých pohádek; Eduard Bass: Princ a prasátko. Režie Jana Dvořáčková. Účast na ObP loutky, Hradec Králové.

2010 - DLS Blechy a Jana Dvořáčková: Za všechno můžou prasátka, r. Jana Dvořáčková, loutky textilní. Účast na ObP loutky, Hradec Králové (cena Janě Dvořáčkové za autorský vklad do inscenace) - doporučení na Loutkářskou Chrudim. Účast na NP LCH.

2010 - autorská inscenace: Byl jednou ostrov, vedoucí Jana Dvořáčková. Účast na KP Turnovský drahokam.

2011 - Blechy, Jana Dvořáčková: SNĚHURKA, r. Jana Dvořáčková. Účast na KP Dětská scéna, Hradec Králové. Účast na KP Turnovský drahokam - ocenění Janě Dvořáčkové za práci s dětským souborem. Účast na NP Loutkářská Chrudim - doplňkový program.

2011 - podle bratří Grimů Jana Dvořáčková: Pohádka o Červené Karkulce, r. Zdeňka Brouková. Účast na KP Dětská scéna, Hradec Králové, cena Janě Dvořáčkové za autorský text a Zdeňce Broukové za režii - doporučení na Dětskou scénu. Účast na NP Dětská scéna, Svitavy.

2011 - Kryštof Brouk: JAK JELI VOJÁČCI STAVĚT BUNKR. Účast na KP Dětská scéna, Hradec Králové, cena Kryštofu Broukovi.

2012 - DLS Blechy (12 let), soubor: TICHÁ PLANETA, r. Jana Dvořáčková. Účast na KP Dětská scéna Hradec Králové, cena souboru za nápaditou autorskou inscenaci - doporučení na CP Dětská scéna, doporučení na CP Loutkářská Chrudim. Nezařazeno do programu CP Loutkářská Chrudim.

2012 - DLS Blechy (11 let), Jana Dvořáčková s použitím motivů z pohádky Z. Adly: ČERNOUŠEK A LEV, r. Jana Dvořáčková. Účast na KP Dětská scéna Hradec Králové - cena Janě Dvořáčkové za pedagogické vedení souborů v obou inscenacích.

2012 - Pohádka o červené Karkulce. Účast na KP Turnovský drahokam.

2013 - Tichá planeta. Účast na KP Turnovský drahokam - zvláštní cena za inscenaci.

2013 - Černoušek a lev. Účast na KP Turnovský drahokam.

2013 - DLS Blechy, Majda Horáková a Káťa Pavlistová: ŠLY ŽÍŽALY K MOŘI, úprava a režie Jana Dvořáčková. Účast na KP Dětská scéna Hradec Králové - cena souboru za humorné ztvárnění autorské předlohy.

2013 - Miss Blechy, soubor s použitím motivů z pohádky M. Mašatové Tři pohádky o jednom drakovi: JAK TO BÝVÁ V POHÁDKÁCH, r. Jana Dvořáčková. Účast na KP Dětská scéna Hradec Králové - cena souboru za spontánní interpretaci předlohy - doporučení na 3. místě na CP Dětská scéna.

2014 - Miss Blechy, Pája a Denda Dostálovy, Lenka Jechová: ČARODĚJ, r. Jana Dvořáčková. Účast na KP Dětská scéna Hradec Králové.

2014 - DLS Blechy, Jana Dvořáčková s použitím motivů z pohádky H. Ch. Andersena: DÁREK PRO KACHNIČKU, r. Zdeňka Brouková. Účast na KP Dětská scéna Hradec Králové.

2014 - LS Miss Blechy, z předlohy Milady Mašatové Čtyři pohádky o jednom drakovi: JAK TO BÝVÁ V POHÁDKÁCH. Účast na KP Turnovský drahokam.

2015 - Blechy, L. Jechová, D. a P. Dostálovi, J. Dvořáčková: Čaroděj. Účast na KP Turnovský drahokam.

2015 - Miss Blechy, Michal Friml: TŘI PRASÁTKA A VLK, úprava a režie Jana Dvořáčková. Účast na KP Dětská scéna a KP loutkářská, Hradec Králové.

2015 - DLS Blechy, Adam Zajíček a Danda Novotný: KTERAK KAŠPAR HVĚZDY SČÍTAL, úprava a režie Jana Dvořáčková. Účast na KP Dětská scéna a KP loutkářská, Hradec Králové - cena Adamu Zajíčkovi a Dandovi Novotnému za autorství inscenace.

2016 - Miss Blechy, K. Pavlistová, M­. Horáková, J. Dvořáčková: ŠLY ŽÍŽALY K MOŘI, vedoucí Jana Dvořáčková. Účast na KP Turnovský drahokam.

2016 - Blechy, M. Friml, J. Dvořáčková: TŘI PRASÁTKA A VLK. Účast na KP Turnovský drahokam.

2016 - Josef Čapek: POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE. Dramatizace a režie: Jana Dvořáčková. Účast na KP Dětská scéna a KP loutkářská, Hradec Králové 2016. Účast na KP Turnovský drahokam 2017.

2017 - Jana Dvořáčková a soubor na motivy indické pohádky: ZA POHÁDKOU POHÁDKA, režie: Jana Dvořáčková. Účast na KP Dětská scéna a KP loutkářská, Hradec Králové 2017. Cena za kolektivní souhru. Účast na KP Turnovský drahokam 2018

2017 - Loutkové divadlo Maminy a loutkářský soubor Blechy slaví 10. narozeniny!
Připravili odpoledne plné pohádek, her, soutěží a dobré nálady - viz přehlídka FESTIVAL POHÁDEK aneb 10 LET SPOLU.

2017 - z oblíbené knížky Josefa Čapka: POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE. Účast na FESTIVAL POHÁDEK aneb 10 LET SPOLU.

2018 - J.Dvořáčková: ZA VŠECHNO MŮŽOU PRASÁTKA. Účast na KP Turnovský drahokam 2018.

2018 - Jana Dvořáčková a soubor na motivy lidových pohádek: JAK TO BÝVÁ U MEDVĚDŮ, režie: Jana Dvořáčková
Začalo to v boudě budce a skončilo na cestě k babičce s plnou nůší koláčků. Pohádka pro nejmenší diváky o medvědí rodině, ke které občas přišel někdo na návštěvu. Účast na KP DIVadelní Setkání Hradec Králové 2018. Účast na KP Turnovský drahokam 2019.

2022 - Jana Dvořáčková (s použitím motivů z pohádek Dharmachari Nagaraje): Neviditelný slon, r. Jana Dvořáčková. Premiéra 25.03.2022. Účast na KP DIVadelní Setkání, Hradec Králové.

2024 - Miss Blechy, Myšky z knížky. Účast na KP Turnovský drahokam.

2024 - LS Blechy, J. Dvořáčková a Blechy: O Perníkový chaloupce, režie Jana Dvořáčková. Účast na KP DIVadelní Setkání, Hradec Králové - cena za invenční autorské zpracování klasické pohádky, nominace na CP Dětská scéna.
Bibliografie:
EXNAROVÁ, Alena: Regionální loutkářská přehlídka v Jesličnách. Loutkář 2008, č. 3, s. 134-136.

EXNAROVÁ, Alena: Loutkářská přehlídka v Jesličkách. Loutkář 2010, č. 3, s. 122 – 124.

EXNAROVÁ, Alena: Loutkářská a dětská divadelní přehlídka Hradec Králové – 13. – 15. 4. 2012 - Černoušek a lev; Tichá planeta. Deník Dětské scény, č. 0., str. 17, 8.6.2012. (viz Texty)

HERZOGOVÁ Eva: HRADEC KRÁLOVÉ 9. - 10. DUBNA 2011 - Pohádka o Červené karkulce. Deník Dětské scény č. 0, 10. 6. 2011. (viz Texty)

HERZOGOVÁ Eva: HRADEC KRÁLOVÉ 9. - 10. DUBNA 2011 - Jak jeli vojáčci stavět bunkr. Deník Dětské scény č. 0, 10. 6. 2011. (viz Texty)

HLUBUČKOVÁ, Petra: Přijměte pozvání k seznámení se se semináři 59. Loutkářské Chrudimi. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 33 - 34.

HULÁK, Jakub. Loutkářská Chrudim rok před šedesátkou a její inscenace. Amatérská scéna 2010, č. 4, s.18 - 23.

CHRISTOV, Petr: Jesličky loutkářům zaslíbené. Loutkář 2009, č. 3, s.126 - 128. foto I. Mičkal.

JOSEPHOVÁ-LUŇÁKOVÁ, Blanka: Loutkářská přehlídka v Divadle Jesličky Hradec Králové 9.–10. 4. 2010. (Viz Texty ObP loutky, HK, 2010.)

Program NP LCH.

RICHTER, Luděk. Loutkářská Chrudim těsně před šedesátkou -I. část- Hlavní program. Loutkář 2010, č. 4, s.171 - 176.

RICHTER, Luděk. Loutkářská Chrudim těsně před šedesátkou -II. část- Shrnutí. Loutkář 2010, č. 5, s.226 - 228.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Loutkové divadlo v regionech v sezóně 2008/2009 - Loutkářská přehlídka v Hradci Králové. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 38 - 44.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: O loutkářském nadělení v Čechách 2010 - Exnarová, Alena: Turnovský drahokam, 20.–21. 3. 2010.(Viz texty)

ŠEFRNOVÁ, Blanka: Krajská přehlídka dětského divadla Hradec Králové 17. – 18. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 10 - 12. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf).

TEJNOROVÁ, Petra: 57. Loutkářská Chrudim – kapitoly z loutkorybaření. AS 2008, č. 4, s. 32-37.

Související Osobnosti

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Jaroměř, Blechy, DLS, Pohádka o Červené Karkulce, CP Dětská scéna 2011
Jaroměř, Blechy, Koktavá princezna, 2008
Jaroměř, Blechy, LD, Sněhurka, KP Turnovský drahokam 2011
Jaroměř, Blechy, Potkal šnek šneka, 2008
Jaroměř, Blechy, Sněhurka, 2011
Jaroměř, Blechy, Za všechno můžou prasátka, 2010
Jaroměř, DLS Blechy, Potkal šnek šnečka, 2008
Jaroměř, DLS Blechy, Potkal šnek šnečka, 2008
Jaroměř, LS Blechy, Povídání o pejskovi a kočičce, KP Dětská scéna a KP loutkářská Hradec Králové 2016
Jaroměř, LS Blechy, Povídání o pejskovi a kočičce, KP Dětská scéna a KP loutkářská Hradec Králové 2016
Jaroměř, LS Blechy, Povídání o pejskovi a kočičce, KP Dětská scéna a KP loutkářská Hradec Králové 2016


Mapa působení souboru - DLS Blechy / Miss Blechy

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jaroměř, Blechy, Koktavá princezna, 2008
Jaroměř, Blechy, Potkal šnek šneka, 2008
Jaroměř, DLS Blechy, Potkal šnek šnečka, 2008
Jaroměř, DLS Blechy, Potkal šnek šnečka, 2008
Jaroměř, Blechy, Za všechno můžou prasátka, 2010
Jaroměř, Blechy, DLS, Pohádka o Červené Karkulce, CP Dětská scéna 2011
Jaroměř, Blechy, Sněhurka, 2011
Jaroměř, Blechy, LD, Sněhurka, KP Turnovský drahokam 2011


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.