Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: GUL, LS

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1956
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1988
Působení: 195x, 196x, 197x, 198x
1956 - Gottwaldovská úderka loutkářů - založena 6 členy tehdejšího krajského poradního sboru pro loutky: Svatoplukem Vlčkem, metodikem krajské poradny LUT, Břetislavem Langrem, úředníkem MNV v Otrokovicích, Zdenkou Hradskou, učitelkou z Uherského Hradiště, Jaroslavem Votánkem, technickým vedoucím v ZPS, Josefem Stuchlíkem, topičem v otrokovické elektrárně, a Hynkem Stašou, dělníkem z Rohatce u Hodonína. K zakládající šestici později přišla Brigita Schormová-Vlčková.

Podnětem k vzniku GUL byla návštěva 5. LCH, která ukazovala novou cestu za stagnace loutkářství zaváděním tzv. "malých forem", jež měly propagovat loutkové divadlo. Úderka začala pracovat s přenosnou dřevěnou scénkou a několika maňásky pod postupným vedením Z. Hradské, B. Langera, J. Roháčka a D. Pelíškové.

Zprvu nacvičila pár výstupů pro děti, které uváděla spolu s instruktážními besedami v různých místech kraje. Často hrála také na prázdninových pionýrských táborech, při vánočních nadílkách atd. K hrám pro děti postupně přibývaly i agitační výstupy pro dospělé hrané při různých příležitostech.

Členové souboru si veškeré vybavení scénky dělali sami: loutky vyrobili J. Votánek a Z. Hradská, scény J. Stuchlík a H. Staša, o dramaturgii se staral B. Langer a S. Vlček, který byl i výtečným muzikantem a konferenciérem.
Po 3 letech soubor rozšířil J. Roháček, vedoucí mládežnického souboru z Mladcové.
Kolektiv pomáhal při vydávání Loutkářského zpravodaje i při pořádání krajských loutkářských festivalů.
1960 se GUL stala členem UNIMA, Gottwaldov přestal být krajským městem a stal se městem okresním.
Pro GUL se zhoršily pracovní podmínky - nové možnosti uplatnění našla v besedách s BSP, v představeních k MDŽ a MDD a hrála často také pro malé pacienty v nemocnicích.

1966 slavnila 10. jubileum činnosti, uspořádala výstavku, k jejíž dobré úrovni přispěly nové členky souboru - akad. malířka Vlasta Čančíková a organizačně nová metodička OKS Věra Šimková.

V dalším desetiletí hrál soubor především pro děti, pokračoval v zájezdové činnosti do různých míst okresu.
1967 estrádní pásmo, účast na 1. Třebíčském loutkářském jaru.
1968 K. Čapek - R. Lander: O princezně Solimánské, účast na TLJ.

1970 Cirkus, účast na 4. TLJ.
1972 N. Cassiánová: Zvědavé slůně, účast na 6. TLJ.
1974 J. Lada - J. Preclík: O líném Honzovi, účast na 8. TJL.
1975 M. Pavlík: jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co, účast TJL.
1976 Gotwaldow, GUL, M. Pospíšil: Tři prasátka a mráz, účast na 10. TJL.
1976 vyvrcholením dvacetileté aktivity byla výstava v KD v Lesní čtvrti, jejíž dobrý ohlas pomohl tomu, že se scénka mohla přestěhovat z nevyhovující místnosti v OKS do sálku tohoto KD.

1979 A. Tomasová: Lízinka, maňásková groteska, KP Jihlava, cena za celistvý loutkoherecký výkon v roli babičky Z. Hradské (jevištní mluva) a K. Starostovi (vodění).

1979 - F. Hrubín: Třesk a Plesk, pásmo pohádek spodovými loutkami, OP LS v Broumově.

1981 výstava ke čtvrtstoletí na Malé scéně byla méně okázalá, soubor na ní vystoupil s 5 představeními pro 1480 diváků.

1983 k Roku českého divadla soubor bilancoval činnost: uskutečnil celkem cca 600 představení v 61 obcích okresu i za jeho hranicemi, která vidělo 72 600 diváků. V průměru to činilo 22 představení ročně.
Nacvičil a sehrál 125 her, hříček a různých výstupů. Z her byly kromě obligátního Míčka-Flíčka do repertoáru zařazeny Lízinka, Kocour v botách, Zvědavé sůně, Líný Honza, Jdi tam, nevím kam, Budíček aj. K divácky oblíbeným titulům se soubor vracel a neustále je vylepšoval.
1983 J. Pospíchal: Budíček, KP ve Vyškově.
Jednotliví členové získali i řadu ocenění -
Zlatý odznak Matěje Kopeckého: 1957 Bř. Langer, 1958 Zd. Hradská, 1961 S. Vlček, 1964 J. Votánek, 1966 J. Stuchlík;
Zlatý odznak J. Skupy: 1970 J. Roháček, 1976 J. Roháčková a M. Votánková.

Po 1983 převzuala pricipálské žezlo D. Pelíšková, která pokračovala v činnosti s mladšími členy souboru Alenou a Josefem Jesenskými, Ludm. Valovou, Janou Horákovou, Evou Macurovou, Marií Kudělkovou, Květou Janoštíkovou, Lad. Talašem ...
1988 Svatopluk Nejedlý: Koza Róza
Bibliografie:
HARTMAN, Zdeněk: Dvacet loutkářských setkání v Třebíči. Třebíč, OKS 1986. 37 s.

LOUTKÁŘSKÉ Jaro v Třebíči - 1967. Čs. loutkář 1967, č. 7, s. 124.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 706-710.

MATOUŠEK, Mirko: Tři desítky loutkářských jar v Třebíči. Třebíč, MěKS 1996. 28 s.

PRVNÍ desítka přehlídek v Třebíči. Podepsáno –z-. ČsL 1976, č. 7, s. 157.HARTMAN, Zdeněk: Dvacet loutkářských setkání v Třebíči. Třebíč, OKS 1986. 37 s.

PŘEHLÍDKA ve znamení bestselerů. Čsl. 1975, č. 6, s. 160.

(s). Krajská přehlídka v Jihlavě. Čs. loutkář 1979, č. 10, s. 236.

(s). Okresní přehlídka v Broumově. Čs. loutkář 1980, č. 3, s. 68.

SOKOL, František. Z krajských přehlídek - Potřetí ve Vyškově.. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 153. - 154.


VOTÁNEK, Jaroslav: Kronika amatérských loutkářských souborů na Gottwaldovsku. Gottwaldov, OKS 1988, s. 88-91.

KUSLOVÁ, Hana: Informace pro MČAD. Rkp. 2000.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv Jihlava, Jihlava, Plamínek, kronika souboru

Související Obrázky

Boskovice, Zlaté slunce KP - program, 1988
Gottwaldov, GUL, členové souboru
Gottwaldov, GUL, Zvědavé slůně, 1971
Manřelé Votánkovi, 1971
Votánek Jar., Zlatovláska, loutky
Zlín, LS GUL, 1952


Mapa působení souboru - GUL, LS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Votánek Jar., Zlatovláska, loutky
Gottwaldov, GUL, členové souboru
Manřelé Votánkovi, 1971
Gottwaldov, GUL, Zvědavé slůně, 1971
Zlín, LS GUL, 1952
Boskovice, Zlaté slunce KP - program, 1988


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.