Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků bratří Čapků / Pivovar, závodní klub

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1943
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 194x, 195x, 196x
1943 založen Spolek divadelních ochotníků sjednocující roztříštěné divadelní síly v obci do jednoho spolku (Od 1941 Sokol zakázán.)
Po 1945 velký zájem veřejnosti o ochotnické divadlo.
Ochotnický spolek měl název Spolek divadelních ochotníků bří Čapků.
1946 např. uvedl v přírodě Jiráskovu Lucernu.
1948 v přírodě a na zámku sehráli dvojpásmo z místní historie - Zámecká hejtmanka a Povstání na Dymokursku, obě inscenace sestavil režisér Nezbeda. Na zchátralém jevišti – Jirásek: Psohlavci, dramatizace.
Ve druhé pol. 40. let ochotníci s nadšením pracovali na novém vybavení jeviště. Výtvarníkem scény byl učitel Václav Sobota, před ním uč. Josef Šrámek nebo krátce uč. Slávek Drahokoupil.
1948 Jan Drda: Hrátky s čertem,
1949 F. A. Šubert: Jan Výrava v zámeckém parku, dle Jiráska Psohlavci.
1949 nastudoval dalších 5 her:
Irw. Philips: Dva muži pro Evu, L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, D. Hallová: Chlapík na vartě, F. A. Šubert: Jan Výrava, N. V. Gogol: Revizor, celkem hráno 6x.
1949 hodnocení ONV Poděbrady: divadelní spolek jest na výši.

Zájezdy nejčastěji do Slovče, Záhornice a Chotěšic.

Patrně od začátku 50. let (po zrušení spolků 1951) se soubor stal Dramatickým odborem závodního klubu pivovaru.

1954 pořízena nová opona, režisérem souboru byl učitel Nezbeda, scénu vytvářel uč. Václav Sobota.
1954 Alexandr Fredo: Dámy a husaři, uvedena Mahenova hra Jánošík v "hliňáku" pod Holým vrchem, dále v sále Molière: Šibalství Scapinova.
V sále také hry autorů Blažek, Dobričanin, Štolba, Benedetti, Lessing, Katajev, Otčenášek, Karvaš.
1955 na hřišti Stroupežnického Naši furianti a Jiráskovi Psohlavci.
1956 Karel Čapek: Matka, účast na soutěži v Poděbradech, hostování v okolí; Josef Štolba: Na letním bytě.
1956 celkem 12 her(?), režie Nezbeda, ředitel školy v. v., scéna V. Sobota.
1957 8 inscenací, mj. opět Jiráskova Lucerna; Jan Paulů: Slovo má babička; Branislav Nušič: Paní ministrová.
1958 8 premiér, např. Vratislav Blažek: Třetí přání.
1959 Pavel Kohout: Taková láska, rež. Miroslav Kučera; Gotthold Ephrain Lessing: Mína z Barnheimu.

1960 6 her, např. Vratislav Blažek: Příliš štědrý večer; Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma; Valentin Katajev: Ztřeštěná neděle.
1961 Peter Karvaš: Zmrtvýchvstání dědečka Kolomana; Eduard Fikar: Padělek, poté útlum činnosti.
1962 Alejandro Casona: Stromy umírají vstoje, poslední režie Josefa Nezbedy.
Odchod režiséra a nezpůsobilost divadelního sálu utlumila činnost. Havarijní stav budovy dovršil stagnaci souboru.
1965 obnova činnosti zásluhou nového ředitele školy Jana Brože. Režíroval dramatizaci podle A. Christie: Neočekávaný host.
Hrálo se 1x ročně v sokolovně.
Inscenace v tělocvičně se setkávaly s řadou potíží – divadlo nesmělo dlouho překážet vlastní činnosti, bylo nutno úzkostlivě udržovat čistotu. Kulisy se musely převážet z bývalé mlékárny JZD, kde byly uskladněny.
1966 Jaroslav Dietl: Nepokojné hody svaté Kateřiny.
1967 František Langer: Obrácení Ferdyše Pištory.
1968 Ludvík Aškenazy: Host.

Významní herci: Josef Bureš, všestranný, ale především veseloherní typ, Alois Jarda, Vladimír Výborný (významné role, mj. policejní inspektor v Gogolově Revizoru nebo Laminger z Psohlavců), Rostislav Kykal (Přibek v Psohlavcích). Herečky: Krista Zajíčková, Anna Dědková (např. Matka v Čapkově hře).

Soubor se hlásil k počátkům ochot. divadla (od 1876 činnost dokumentována v kronice).
Bibliografie:
DYMOKURY na Nymbursku. Ochotnické divadlo 1961, č. 6, s. 144, foto.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 202.

SOBOTA, Václav: Dymokurské divadlo po roce 1948. Rkp. 1984. 20 s. kART.
Archivy:
kART (Knihovna Artamy (NIPOS) - Archiv MČAD):
Kopie části divadelní kroniky. Dymokury, 1984. 20 s.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3713/1943, SDO (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/3152/1948, SDO bratří Čapků.

Soukromý archiv Václav Soboty, Dymokury:
Dymokurské divadlo v obrazech. 3 díly kartonů A3.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Poděbrady pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Související Pojmy

Související Obrázky

Dymokury, Pivovar, Dámy a husaři, 1954
Dymokury, Pivovar, Host, 1968
Dymokury, Pivovar, Janošík, 1954
Dymokury, Pivovar, Lucerna, 1957
Dymokury, Pivovar, Matka, 1956
Dymokury, Pivovar, Mína z Barnheimu, 1959
Dymokury, Pivovar, Na letním bytě, 1956
Dymokury, Pivovar, Naši furianti, 1956
Dymokury, Pivovar, Nepokojné hody svaté Kateřiny, 1966
Dymokury, Pivovar, Paní ministrová, 1957
Dymokury, Pivovar, Příliš štědrý večer, 1960
Dymokury, Pivovar, Psohlavci, 1955
Dymokury, Pivovar, Romeo, Julie a tma, 1960
Dymokury, Pivovar, Šibalství Scapinova, 1954
Dymokury, Pivovar, Taková láska, 1959
Dymokury, Pivovar, Třetí přání, 1958
Dymokury, Pivovar, Zmtrvýchvstání dědečka Kolomana, 1961
Dymokury, Pivovar, Ztřeštěná neděle, 1960


Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků bratří Čapků / Pivovar, závodní klub

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dymokury, Pivovar, Dámy a husaři, 1954
Dymokury, Pivovar, Janošík, 1954
Dymokury, Pivovar, Šibalství Scapinova, 1954
Dymokury, Pivovar, Psohlavci, 1955
Dymokury, Pivovar, Matka, 1956
Dymokury, Pivovar, Na letním bytě, 1956
Dymokury, Pivovar, Naši furianti, 1956
Dymokury, Pivovar, Paní ministrová, 1957
Dymokury, Pivovar, Třetí přání, 1958
Dymokury, Pivovar, Lucerna, 1957
Dymokury, Pivovar, Mína z Barnheimu, 1959
Dymokury, Pivovar, Taková láska, 1959
Dymokury, Pivovar, Příliš štědrý večer, 1960
Dymokury, Pivovar, Romeo, Julie a tma, 1960
Dymokury, Pivovar, Ztřeštěná neděle, 1960
Dymokury, Pivovar, Zmtrvýchvstání dědečka Kolomana, 1961
Dymokury, Pivovar, Nepokojné hody svaté Kateřiny, 1966
Dymokury, Pivovar, Host, 1968