Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jednota divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1870
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1921
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x
1870 vystavěn hostinec Mat. Kusa - později hotel U modré hvězdy. Divadlo bylo umístěno v jeho prostranném sále, upraveno nové jeviště, vymalováno panem Košáteckým z Mladé Boleslavi. Náklady činily 129 zlatých 81 krejcarů.
Divadlo bylo postaveno ze sbírek včetně darů od ochotníků z Poličky, Vamberka, Habrů, Lysé, od domažlických studentů.
Opatřeny byly i nové divadelní knihy a kostýmy (od ochotníků v Řepíně).

1870 byl režisérem zvolen učitel Ludvík Unde.
Téhož roku byly zpracovány stanovy spolku s názvem Jednota ochotnického divadla ve Mšeně.
1873 stanovy schváleny.

Ročně pak uváděli 8-10 her.

Do 1878 hráli v sále U Modré hvězdy.
V tomto roce byl dokončen nový kostel, takže získali zrušenou prozatímní kapli na radnici pro zřízení nového divadla.
"Staronovým působištěm mšenských ochotníků se od tohoto data stala opět radnice, nyní zbrusu nová, a to na dlouhých čtyřicet let. Nové divadlo se stalo skutečnou chloubou města, vyzdvihována byla především jeho útulnost. Kromě výpravných divadelních her bylo uvedeno také několik operet, jejichž nastudování řídil sbormistr zpěváckého spolku Vyšehrad (zal. 1866), p. Matěcha." (z webových str. města - Ochotnické divadlo ve Mšeně)

Dekorace zhotovil malíř Romuald Skála z Prahy. Nové divadlo mělo oponu s obrazem Hradčan.

1879 byla zahajovacím představením Jeřábkova veselohra Cesty veřejného mínění.
V tu dobu hráli náročný repertoár, např. F. A. Šubert: Jan Výrava, Probuzenci, Em. Bopzděch: Baron Goertz, také společně se zpěváckým spolkem Vyšehrad operety.

1881 uvedli dvě divadelní představení ve prospěch Národního divadla: Za živa mrtví manželé a Karel Šimůnek: Dědkův kalmuk.

Počet her v roce dosáhl až 11 (1889).

Z repertoáru:
S. K. Macháček: Ženichové, A. a V. Mrštíkové: Maryša, Lad. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, T. J. Brandon: Charleyova teta, Jar. Kvapil: Princezna Pampeliška, F. F. Šamberk: K. Havlíček Borovský, A. Jirásek: Lucerna, Lad. Stroupežnický: Paní mincmistrová a Zvíkovský rarášek, J. K. Tyl: Strakonický dudák ad.

Předním ochotníkem a dlouholetým předsedou jednoty byl Jan Živný (1841-1915), který byl pro své zásluhy jmenován čestným předsedou spolku.

1890 Žádný muž a tolik děvčat (Suppé).
1895 složil ředitel místního zpěváckého spolku Pavel Režný operetu Na samotě, která se potom hrála na jiných českých scénách.

Od 1895 předsedou Jednoty Jan Hora.
1896 provedli Suppého operetu Dívčí ústav.

1918 - po čtyřicetiletém působení ochotnického divadla v radnici - je přemístili do dvorany Fügnerova domu, kde 29.12. zahájili slavnostním představením hry Jana Patrného Sokolská láska.

1919 - Jan Neruda: Prodaná láska, F. X. Svoboda: Poupě, Václav Štech: Maloměstské tradice.
1921 k oslavě 70. narozenin Al. Jiráska sehrána hra M. D. Rettigová.

1922 Jednota přejmenována na Spolek divadelních ochotníků Mácha, viz.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

DIVADLO ve Mšeně. In: Neurčená publikace o Mšeně, s. 32-34. kART.

PAMĚTNÍ spis k jubilejní oslavě 120letého trvání ochotnického spolku ve Mšeně u Kokořína (1804-1924).

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931. s. 112–113.

WEBOVÉ stránky města - spolky - Mácha (Ochotnické divadlo ve Mšeně):
http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=630&lang=cs

Divadelní listy 1881.
Archivy:
Archiv spolku:
Kronika - zachycuje všechna představení od 1861, před tím jen některá (viz foto).
Vedena od roku 1876, zachycuje však i předchozí historii.

Zápisy o představeních 1878- 1913 s údajem o zisku. Viz foto.

Související Pojmy

Související Obrázky

Mšeno, hry sehrané 1879 -  1889
Mšeno, Památní kniha JDO, 1873
Mšeno, Památní kniha JDO, 1873, 1.str.
Mšeno, Památní kniha JDO, 1873, 2. a 3. str.
Mšeno, Památní kniha JDO, 1873, nadpis
Mšeno, Seznam členů SDO 1889, titul
Mšeno, Seznam členů SDO, 1889


Mapa působení souboru - Jednota divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':