Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: DS bratří Mrštíků / Osvětová beseda

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1949
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Divadelní soubor bratří Mrštíků v Boleradicích
Po 1949 zřizovatelem různě MO ČSM, ČSPO, JZD, poté do 1994 OB.

Od 1958 účast na přehlídkách a festivalech, včetně celostátních.

1958 - bratři Mrštíkové: Maryša, r. L. Štefan. Účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách.
1959 - K. V. Rais: Kalibův zločin, r. J. Horák. Účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách.

1960 - J. Dietl: Nepokojné hody s. Kateřiny, r. J. Horák. Účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách.
1962 - V. Blažek: Příliš štědrý večer, r. J. Horák. Účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách.
1966 - S. K. Macháček: Ženichové, r. J. Horák. Účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách.
1967 - B. Horký: Čaroděj Marlesto, r. M. Sýkorová. Účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách.

Od zač. 80. let ved. osobností režisérka Alena Chalupová.

1982 - KDP - DS OB, A. a V. Mrštíkové: Maryša, r. J. Horák, A. Chalupová, NP KDP. Účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách.
1983 - DS OB, V. K. Klicpera: Ženský boj, r. A. Chalupová. Účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách.
1984 - DS OB, Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves, r. A. Chalupová, Z. Trlida. Účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách, KP v Němčicích.
1986 - DS OB, I. Olbracht, B. Nekolný, P. Ulrych: Nikola Šuhaj, r. Alena Chalupová. Účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách. Účast na Krajském festivalu, Němčice nad Hanou.
1987 - DS OB a JZD Nový život, C. Goldoni: Hrubiáni, r. A. Chalupová. Účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách. Účast na Krajském festivalu, Němčice nad Hanou.

1988 - L. Stroupežnický: Naši furianti, r. A. Chalupová. Účast na Krajském festivalu, Němčice nad Hanou. Účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách, KDP Vysoké nad Jizerou - Cena za inscenaci.

1988 - Divadelní soubor OB, vedoucí Alena Chalupová, 23 členů.
1989 - Renčín - Brabec - Čiháková: Nejkrásnější válka, účast na KDP ve Vysokém nad Jizerou.

DS v 90. letech hrál v samostatné budově divadla v Boleradicích, asi 40 členů, spolupráce s cimbálovou muzikou Vonica Krumvíř.

1990 - Gabriela Preissová: Její pastorkyňa, r. Alena Chalupová. Účast na Hanáckém div. máji, Němčice nad Hanou.
1991 - Účast na Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou.
1991 - Jirásek: Lucerna, účast na KDP ve Vysokém nad Jizerou - Cena za inscenaci, 1992 FEMAD, JH.
1992 - J. N. Nestroy: Lumpacivagabundus, r. Alena Chalupová. Účast na Hanáckém div. máji, Němčice nad Hanou.
1993 též vedoucí Alena Chalupová.
1993 - František Kožík: Šavle a písně, úprava a r. Alena Chalupová. Účast na Hanáckém div. máji, Němčice nad Hanou - doporučení na Národní přehlídku vesnických divadelních souborů na 1. místě. Účast na KDP ve Vysokém nad Jizerou
1994 - Vrchlický: Noc na Karlštejně, pro děti Lichardová-Lokvencová: Popelka, obé účast na KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou, KDP.
1996 V roce úspěchů s Rokem na vsi přijal soubor název Divadelní spolek bratří Mrštíků.
Od 1997 pořadatel nadregionální přehlídky Divadelní sešlost Boleradice, divadelních plesů aj.
1996 - KDP - DS bratří Mrštíků, Mrštíkové: Rok na vsi
1997 - JH - DS bratří Mrštíků, Mrštíkové: Rok na vsi
1998 - Bronislav Nušić: Paní ministrová. Účast Hanácký div. máj. Doporučení na 1. místě a účast na NP Vysoké nad Jizerou.

2000 - KDP - DS bratří Mrštíků, Tyl: Paličova dcera.
2001 - G. B. Shaw, O. Ornest, S. Moša: Pygmalion aneb My Fair Lady (ze Zelňáku), režie Alena Chalupová.
2002 - Ota Ornest a Stanislav Moša: Pygmalion aneb My fair Lady ze Zelňáku, r. Alena Chalupová. Účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou.
2003 - J. N. Nestroy: Zázračný talisman, režie A. Chalupová. Účast na Voskovcova Sázava.
2004 - J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. A. Chalupová.
2005 - J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. A. Chalupová. Účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou. KP Hodonín. Účast na Hrabalova ostře sledovaná Polná.
2006 - H. Němcová - V. Vedral: Matěj a čarodějnice. Účast Divadelní sešlost.
2006 - Chevallier, Petr Markov: Zvonokosy, r. Alena Chalupová. Účast na NP KDP Vysoké n. J.. podle povídky Bohumila Hrabala: Sextánka. Účast na Hrabalova ostře sledovaná Polná.

2002-2004 velkorysá přestavba divadla, na níž se podíleli členové souboru.

2007 - Agatha Christie: Past na myši, r. hostující Jiří Merlíček. Účast na KP Divadelní sešlost, Boleradice. Účast NP Vysoké nad Jizerou. Účast na Šmardovo sousedské divadlo, Hustopeče.

2008 - Josef Bouček: Noc Pastýřů, r. Alena Chalupová. Účast na KP Jarní sešlost, Boleradice. Účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou. Účast KDP, Vysoké nad Jizerou, čestné uznání Luboši Strakovi za roli Jakuba Ryby a Aleně Chalupové za režii a návrh scény, cena poroty Antonínu Korábovi za roli Kašpara Zachara, faráře a Stanislavu Svobodovi za roli Pokorného, radního.

2009 - Josef Bouček: Noc pastýřů, r. Alena Chalupová. Účast KP Hobblík - Mumraj, Hodonín (diplomy si odváželi Luboš Straka, Antonín Koráb a Radek Omasta v rolích J. J. Ryby, faráře Kašpara Zachara a komisaře Kreuzenfelda).
2009 - Johann Strauss, úprava Milan Klapetek: Cikánský baron, r. Jiří Merlíček. Účast na KP Jarní sešlost, Boleradice (čestná uznání Michaele Listové za roli Safi, Antonínu Korábovi za roli Kolomana Župana a Juraji Háderovi za roli Otakara, ceny Luboši Strakovi za roli Šándora Bárinkae, Martinu Horákovi za hudební zpracování, cimbálové muzice Primáš za hudební doprovod a Divadelnímu spolku bratří Mrštíků za inscenaci, též cena diváka za inscenaci) - nominace na NP Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Účast na NP KDP - čestné uznání Michaele Listové za roli Safi a cena Antonínu Korábovi za roli Kolomana Župana, Martinu Horákovi za hudební úpravu a Cimbálové muzice Primáš za hudební složku. Účast na Šmardovo sousedské divadlo, Hustopeče. Účast na Voskovcova Sázava - cena diváků, cena Středočeského KÚ.
2009 - premiéra 19. 12. - Oldřich Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, r. Alena Chalupová. Účast 2010 na KP Jarní sešlost, Boleradice - ceny za nejlepší herecké výkony získali Iva Kahounová, Zbyněk Háder a Jiří Brabec.

2010 - Oldřich Daněk: Příběh uherský. Účast na NP jednoaktových her, Holice - Cena za herecký výkon Iva Kahounová za roli Alžběty a Cena za inscenaci, doporučení na NP JH.
2010 - premiéra 27. 3. - František Pavlíček (dramatizace): Babička, režie Alena Chalupová.
2010 - František Pavlíček (dramatizace): Babička, režie Alena Chalupová. Účast na Hrabalova ostře sledovaná Polná.
2010 od září pro milovníky ochotnického divadla připraveny tři řady předplatného: již zavedené Jarní předplatné či Rodiče s dětmi do divadla a nově přibylo Velké předplatné.
2010 - Oldřich Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo... (čtyři samostatné povídky). Účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou. . Účast na Šmardovo sousedské divadlo, Hustopeče.
2011 - premiéra 25. 3. - Jiří Voskovec, Jan Werich: Robin zbojník, r. Jiří Brabec. Účast na KP Jarní sešlost, Boleradice - cena Libuši Klímové za roli Lady Johany a čestná uznání Stanislavu Svobodovi za roli Dobrého krále Edwarda a Luboši Strakovi za roli Lorda Broadcastinga.
2011 - Alois a Vilém Mrštíkovi: Maryša, r. Alena Chalupová. (Uvedeno místo původně ohlášené Babičky). Účast na KP Jarní sešlost, Boleradice, ceny Antonínu Korábovi za roli Lízala, Janě Glocové za ztvárnění titulní role, Aleně Chalupové za režii a souboru za inscenaci a čestné uznání Františku Korábovi a CM Primáš Boleradice za hudební spolupráci - nominace na NP KDP do Vysokého nad Jizerou. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou - čestné uznání Aleně Chalupové za režii a scénu a cena Janu Korábovi za roli Lízala, Janě Glocové za roli Maryši, Zbyňku Háderovi za roli Vávry a Františku Korábovi a CM Primáš za hudební spolupráci a zvláštní čestné uznání Růženě Hartmanové za roli Stařenky. Účast na Šmardovo sousedské divadlo, Hustopeče. Účast na Voskovcova Sázava - nejlepší mužská role – Jan Koráb, za roli Lízala, nejlepší ženská role – Jana Glocová za titulní roli v Maryše, nejlepší mužský pěvecký výkon – sborový zpěv.
2012 - N. V. Gogol: Revizor, r. Alena Chalupová. Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou. Účast na Šmardovo sousedské divadlo, Hustopeče. Účast na Hrabalova ostře sledovaná Polná.
2013 - Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor, r. Alena Chalupová. Účast na KP Jarní Sešlost, Boleradice - čestné uznání Jiřímu Merlíčkovi za roli Školního inspektora a Janu Korábovi za roli Doktora Hübnera a cena Aleně Chalupové za režii, souboru za inscenaci, Luboši Strakovi za roli Chlestakova, Stanislavu Svobodovi za roli hejtmana a Ivě Kahounové za roli Anny - nominace na NP KDP. Účast na NP KDP - čestné uznání Stanislavu Svobodovi za postavu Hejtmana.
2013 - Zdeněk Kozák: Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy, r. Alena Chalupová (premiera 25. října 2013). Účast na Šmardovo sousedské divadlo, Hustopeče.
2013 - Josef Bouček: Noc pastýřů, r. Alena Chalupová (o životní epizodě a osudových sporech rožmitálského kantora a skladatele Jakuba Jana Ryby a o vzniku slavné pastorální mše Hej, mistře, vstaň bystře - premiera 14. prosince 2013).
2014 - sezona začne reprízami
úprava Vlastimil Peška: Popelka aneb Pohádky z babiččiny truhličky (hrají mladí členové divadelního spolku),
Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy (čertovské komedie pro dospělé).
(viz Texty a adresa http://www.amaterskascena.cz/cl-divadlo-boleradice-zacina-dalsi-sezonu-140908204455?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=
newsletter)
2014 - Zdeněk Kozák: Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy, r. Alena Chalupová. Účast na NP KDP Vysoké nad Jizerou - čestné uznání Jiřímu Merlíčkovi za roli Cyrila Žblabuňky, Daně Veselé za roli Filomény a Janě Glocové za roli Zubaté panny a cena Janu Korábovi za roli Aloise Pukavce. Účast na Hanáckém div. máji, Němčice nad Hanou - Cena Klubu dětského diváka.
2014 - Vlastimil Peška: Popelka aneb Pohádky z babiččiny truhličky, r. Iva Kahounová. Účast na Šmardovo sousedské divadlo, Hustopeče.
2015 - Božena Němcová, Milan Uhde: Divá Bára, r. Alena Chalupová. Účast na KP Jarní sešlost, Boleradice. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - čestné uznání Nikole Korábové za návrh scény, Janě Kahounové za návrh kostýmů, Šárce Hosové za roli Elišky, Radomíru Omastovi za roli Správce Slámy, Ivě Kahounové za roli Pepinky a Jiřímu Mertlíčkovi za roli Kroupy a cena Janě Glocové za roli Báry, Zbyňku Háderovi za roli Starosty, Janu Korábovi za roli Faráře, souboru za hudební složku a Aleně Chalupové za úpravu a režii a hlavní cena za inscenaci - nominace na NP Krakonošův divadelní podzim a doporučení na 1. místě na NP Popelka Rakovník. Účast na CP Popelka, Rakovník - čestné uznání souboru za inscenaci, Janě Glocové za herecký výkon v roli Báry a Přemku Pelikánovi za herecký výkon v roli Ondřeje Vlčka a cena Zbyňku Háderovi za herecký výkon v roli Starosty - doporučení do programu Jiráskova Hronova 2016. Účast na NP Krakonošův divadelní podzim - čestné uznání Aleně Chalupové za režii a úpravu hry, Janě Kahounové za kostýmy, Janě Glocové za roli Divé Báry a Přemku Pelikánovi za roli Ondřeje Vlčka a cena Zbyňku Háderovi za roli Starosty a Janu Korábovi za roli Faráře. Účast na NP Jiráskův Hronov 2016.
2016 - Josef Štolba, Martin Glaser: Na letním bytě, režie Iva Kahounová. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - čestné uznání Marii Sokolářové za roli Marie Kapičkové a cena Janu Korábovi za roli Eusebia. Účast na KP Jarní sešlost, Boleradice.
2016 - Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek: Jízlivý glosátor, r. Milan Šára. Účast na CP seniorského divadla v České Třebové 2016. (Jubilantům Jiřímu Voskovcovi (1905) a Janu Werichovi (1905) bychom chtěli vzdát hold montáží předscén Osvobozeného divadla. S Jaroslavem Ježkem (1906) vytvořili nezapomenutelné, dodnes hrané divadelní kusy napsané tak nadčasově, že svojí aktuálností stále překvapují i dnešního diváka). Účast na KP Jarní sešlost, Boleradice. Jízlivý glosátor, realizační tým Jiří Brabec, Zbyněk Háder a Jiří Merlíček. Účast na Voskovcova Sázava. Účast na festivalu Na prknech, Veverská Bitýška 2017.

2017 - Pavel Ondruch: KŘÍŽ U POTOKA. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - cena Janě Kahounové za roli Evy a Janě Glocové za roli Mařičky, čestné uznání Štěpánce Veselé za roli Zuzany a Juraji Háderovi za roli Štěpána - doporučení na 2. místě na NP Krakonošův divadelní podzim. Účast na KP Jarní sešlost, Boleradice.
2017, 16. září - Pocta Mrštíkům, literárně hudební program v jehož rámci se představí nejen naši herci v literárním pásmu věnovaném tvorbě obou autorů, ale především uvedeme koncert Českého filharmonického sboru Brno.
2017, 28. a 30. září - černá komedie Josepha Kesselringa: Jezinky a bezinky, r. Jiří Brabec.

2017 - 7. - 8. října - Slavnostní program k 120. výročí uvedení prvního divadelního představení v Boleradicích - dramatizace románu Karoliny Světlé v úpravě Pavla Ondrucha: Kříž u potoka, režie Iva Kahounová, též v roli Evy. (http://www.boleradice-divadlo.cz/index/home)

2017 - Joseph Kesselring: Jezinky a bezinky aneb Arsenik a staré tety, r. Jiří Brabec. Účast na Hrabalova ostře sledovaná Polná. Účast na KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2018 - čestné uznání Jiřímu Brabcovi za režii, Marii Sokolářové za roli Abby Brewsterové, Ivě Kahounové za roli Marty Brewsterové a Miroslavu Strouhalovi za roli Komisaře Rooneyho a cena Janu Korábovi za roli Dr. Einsteina. Účast na KP Jarní sešlost, Boleradice. 12.1.2019 se koná představení v Kulturním domě v Libici n. Cidlinou - v rámci oslav padesátiletého výročí založení spolku Vojan, Libice.

2019 - Karel Rudolf Krpata - Karel Steklý: Počestné paní aneb Mistr ostrého meče, r. Iva Kahounová. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - nominace na CP Krakonošův divadelní podzim. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou - čestné uznání Iloně Pelikánové za roli Roziny, manželky mistra ostrého meče a cena Janě Kahounové za scénu a kostýmy, Janě Jirgalové za roli Heleny Lechnerové, baronesy z Altenbergu, Zbyňku Háderovi za roli Jiřího Zelingera, mistra ostrého meče, Marii Sokolářové za roli Terezie Eleonory, hraběnky Ughartové a Janu Korábovi za roli Martina Ignáce Kutnohorského, purkmistra města. Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou 2020.

2020 - Karel Rudolf Krpata: Počestné paní aneb Mistr ostrého meče, r. Iva Kahounová.

2020 - vzhledem k situaci v republice bude Spolek bratří Mrštíků vždy v pondělí a ve čtvrtek na webových a facebookových stránkách zveřejňovat záznam jednoho z jejich představení.

2020 - Oldřich Daněk: Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku, r. Jiří Brabec. Účast na Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - doporučení do programu KDP. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou odvolána - přehlídka je ZRUŠENA. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou 2021 - čestné uznání Nikole Korábové a Štěpánce Veselé za výpravu inscenace, Jiřímu Brabcovi za režii a souboru za inscenaci a cena Zbyňku Háderovi za roli Jakuba Grundleho, Janě Jirgalové za roli Markéty a Janu Korábovi za roli dědka Vambery - doporučení na Jiráskův Hronov 2022. Účast na KP Hobblík-MUMRAJ!, Hodonín 2022 - cena za herecký výkon Janě Jirgalové. Účast na CP Jiráskův Hronov 2022.

2020 - Charles Dickens: Duchové vánoc, r. Juraj Háder. Účast na přehl. Ochotnický divadelní podzim Hodonín - přehlídka ZRUŠENA. Účast na Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou 2021 - cena Jiřímu Brabcovi za roli Krkouna, Štěpánce Veselé za scénu a kostýmy a Ondřeji Buchtovi za roli Chudiny, čestné uznání Zbyňku Háderovi za roli Hamouna.

2021 - Vilém Mrštík: Pohádka máje. Účast na KP Mrštíkovo divadelní jaro, Boleradice - zde premiéra 4. června, host přehlídky.
9. 4. 2022 - Pohádka máje uvedena v Libici nad Cidlinou (https://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2518).
22.4.2022 - Pohádka máje věčně živá aneb Impresionistická romance po 100 letech, r. Iva Kahounová.

2022 - Vilém Mrštík: Pohádka máje, r. Iva Kahounová. Účast na Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - ceny diváka, čestné uznání Matyáši Kynclovi za roli Ríši Gregora, Štěpánce Veselé za roli Helenky, Janě Vystoupilové za roli Hostinské, souboru za inscenaci, cena Janě Kahounové za návrh scény, Ivě Kahounové za úpravu textu, Haně Samsonové za roli Bytné, Marii Sokolářové za roli Poštmistrové - doporučení na CP Krakonošův divadelní podzim, Vysoké nad Jizerou. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou - čestné uznání souboru za inscenaci, Ivě Kahounové za úpravu textu a Štěpánce Veselé za roli Helenky, cena Janě Kahounové za scénu inscenace a Matyáši Kynclovi za roli Ríši. Účast na Ochotnické divadelní jaro Hodonín.

2022 - Jiří Chalupa, Svěrák, Uhlíř: Princové jsou na draka, r. Juraj Háder. Premiéra 10.6.2022. Účast na KP Třešťské divadelní jaro 2023 – doporučení na Popelku Rakovník 2023. Účast na CP Popelka Rakovník 2023 – čestné uznání Janu Korábovi za herecký výkon v roli Krále, Julii Stehlíkové za herecký výkon v roli Princezny Lenky, cena Ondřeji Kňůrovi za herecký výkon v roli Hlaváčka. Účast na KP Mrštíkovo divadelní jaro, Boleradice - host přehlídky.

2023 - Jára Beneš: Na tý louce zelený, r. Jiří Merlíček. Premiéra 16. června 2023.

2024 - Arnošt Goldflam: Dámská šatna. Režie Iva Kahounová. Premiéra 6. a 7. 4. 2024. Hrají Věra Pešáková, Hana Samsonová, Štěpánka Veselá a Magdaléna Klímová.

2024 - K.Tobis,V.Špillar,V.Mírovský,V.Rohan: NA TÝ LOUCE ZELENÝ- účast na KP ŠTIVADLO.

Zahraniční reprezentace
DS OB: 1993 Švédsko, 1994 Anglie.
DS bratří Mrštíků: 1999 Švédsko; 2000 USA, New York, festival.

Spolupráce s DS Vlastenecká omladina Vídeň:
2012 - Šumař na střeše. Muzikál na motivy povídek Šoloma Alejchema. Režie Viktor Vaďura a Kateřina Andrejsová.
2017 - Sugar aneb Někdo to rád horké. Režie Jana Kolenc a Viktor Vaďura.
2018 - Hašleření aneb V Praze bejvalo blaze. Autorka a režie Martina Pfeffer, hudební režie Jana Kolenc.
Bibliografie:
XXXVIII. Národní přehlídka venkovských divadelních souborů -
Vysoké nad Jizerou 12. až 20. října 2007. Program a Plakát.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 223.

Amaterská Scéna: Divadlo Boleradice zahajuje 120. sezonu. AS 21.8.2017-ze života souborů. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/clanek/divadlo-boleradice-zahajuje-120-sezonu-8gofn.html

Amaterská Scéna: DS bratří Mrštíků vstupuje do nové sezóny, AS 19.9.2023. (viz Texty)
https://www.amaterskascena.cz/clanek/ds-bratri-mrstiku-vstupuje-do-nove-sezony-rdrje.html

Boleradice, Divadelní sešlost – program (internet)

CÍSAŘ, Jan: Toužení za divákem. Amatérská scéna 1993, č.12, s. 8-9, 3 fot.

(dap): Divadlo pod vinicemi. (Boleradice.) Amatérská scéna 1984, č. 2, s. 7.

EXNAROVÁ, Alena: Krakonošův divadelní podzim. Amatérská scéna 1992, č. 1, s. 18.

FIXOVÁ, Kateřina - SCHEJBAL, Milan: Míří Vysoké vysoko? AS 1988, č. 12, s. 3.

FORBINA 01/2007

GREGAR, Alexandr: Krakonoš byl spokojen. XX. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů. Amatérská scéna 1990, č. 1, s. 6.

GREGAR, Saša: Lesk a bída Vysokého. Amatérská scéna 2006, č. 6, s. 9-11.

GREGAR, Alexandr: Vysocké rituály - KDP 2007. Amatérská scéna 2007, č. 6, s. 20.

Hustopeče, Šmardovo sousedské divadlo 2012, informace souboru bratří Mrštíků a inscenaci Revizor - viz www odkazy.

CHALUPOVÁ, Alena: 100 let divadla Boleradice. Amatérská scéna 1996, č. 3, s. 25.

CHALUPOVÁ, Alena, HORÁK, Jan: Divadlo, naše láska. 110 let ochotnického divadla v Boleradicích. Městys Boleradice, vyd. Carpe diem 2007. 144 s.

CHALUPOVI, Alena a Bohuslav: Jak jsme stavěli divadlo. Amatérská scéna 2005, č. 1, s. 28-29.

CHALUPOVÁ, Jaroslava: Hodonínský Hobblík a Mumraj 2005. Amatérská scéna 2005, č. 2, s. 29.

KAHOUNOVÁ, Iva a JANDA, Jiří: Divadlo Boleradice začíná další sezónu (2014/2015). AS 8.9.2014-Ze života souborů. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/cl-divadlo-boleradice-zacina-dalsi-sezonu-140908204455?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

KAHOUNOVÁ, Iva: Pozvání do Boleradic. AS 15.11.2022. (viz Texty)
https://www.amaterskascena.cz/clanek/pozvani-do-boleradic-b75ps.html

KODEŠ, Jaroslav: Hanácký divadelní máj 2005. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 44-46.

LAURIN, František : Krakonošův divadelní podzim. (Ze závěrečného hodnocení 2006 – vyňato.) Amatérská scéna 2006, č. 6-8.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Sněhová a divadelní nadílka ve Vysokém. Amatérská scéna 2009, č. 6, s. 22 - 28.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Jarní boleradická sešlost. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 47 - 48.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 79. Foto: č. 44/ BOLERADICE: Gazdina roba byla zvláště v prvních desetiletích 20. století často v repertoáru ochotnických souborů; č. 45/ Rozdělení úloh pro divadelní hru Kříž u potoka Cyrilské farní jednoty, 1897; č. 46/ V roce úspěšného uvedení Roku na vsi na celostátních přehlídkách 1996 přijal soubor jméno bratří Mrštíků.

MUSILOVÁ, Martina: Hanácký divadelní máj – Němčice nad Hanou 2003. Amatérská scéna 2003, č. 3, s. 35.

NOVOTNÁ, Lenka: Divadelní sešlost Boleradice 2006 (rozhovor program). Amatérská scéna 2006, č. 6, s. 27-28.

POŠÍVAL, Zdeněk: Vysoké nad Jizerou aneb Srozumitelné divadlo. Amatérská scéna 1983, č. 2, s. 12.

-red-: Boleradičtí chtějí vyprodané hlediště. AS 4.10.2013-Činoherní. (vi zTexty)

RICHTER, V.: Na ochotnickém Olympu. Historie divadelního souboru OB Boleradice. Malovaný kraj 1995, č. 2, s. 5.

STROTZER, Milan: Hanácký divadelní boom 1998. Amatérská scéna 1998, č. 3, s. 16-18.

TOMAS, Karel: Jižní Moravě vládne hudba aneb Jarní sešlost Boleradice 2009. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 33 - 34.

VYHODNOCENÍ XXXVII. NP venk. div. souborů KDP 2006, Větrník č. 8.

ZAJÍC, Vladimír: Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2001 aneb Hledání krále Ječmínka. Amatérská scéna 2001, č. 3, s. 26-30.

ZAJÍC, Vladimír: Jubilejní 45. Třešťské divadelní jaro. Amatérská scéna 2006, č. 2, s. 31-33.

ZÁVODSKÝ, Vít: Bilance jihomoravských ochotníků. Amatérská scéna 1990, č. 8, s. 6–7.

ZÁVODSKÝ, Vít: Předjarní Hodonín patřil amatérské Thálii. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 54 - 58.
-----
3.9.2004 ČT1 o souboru v pořadu Náš venkov
Archivy:
A DS bří Mrštíků. Kronika Sokola (uloženo u A. Chalupové).

Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1982, Ka 41, i. č. 122

Praha, NIPOS, kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.
Poznámka:
DATABÁZE NIPOS: BOLERADICE (870 obyv., okres Břeclav): Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice získal na konci r. 2005 od Nadace Duhová energie cca 0,5 mil. Kč na opravu scénického osvětlení svého nového divadla. (Rovnost-Deník Břeclavska, 12.1.2006)
Obor činnosti:
činohra
opereta
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení
soubor kulturního zařízení

Související Texty

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Přílohy

Související Obrázky

 Boleradice, DS bratří Mrštíků, Dovolená s rizikem, 2002
Blansko, Němčice nad Hanou, Krajská soutěž amatérských divadelních souborů 1988
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Rok na vsi, 1997
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Rok na vsi, 1997
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Rok na vsi, 1997
Boleradice, Jana Zahradníková
Boleradice, A. Chalupová, 2003
Boleradice, A.Chalupová, Rovnost 2003
Boleradice, bratří Mrštíků, Kříž u potoka, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Boleradice, bratří Mrštíků, Kříž u potoka, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Boleradice, bratří Mrštíků, Kříž u potoka, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Boleradice, Bratří Mrštíků, Pohádka Máje, KP HDM 2022
Boleradice, Bratří Mrštíků, Pohádka Máje, KP HDM 2022
Boleradice, bratří Mrštíků, Princové jsou na draka, CP Popelka Rakovník 2023
Boleradice, bří Mrštíkové, Zvonokosy, 2006
Boleradice, bří Mrštíků, Cikánský baron, 2009
Boleradice, bří Mrštíků, článek v magazínu Doma dnes z 28.11.2018
Boleradice, bří Mrštíků, Divá Bára, CP Jiráskův Hronov 2016
Boleradice, bří Mrštíků, Divá Bára, CP Jiráskův Hronov 2016
Boleradice, bří Mrštíků, Divá Bára, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2015
Boleradice, bří Mrštíků, Divá Bára, CP Popelka Rakovník 2015
Boleradice, bří Mrštíků, Divá Bára, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Boleradice, bří Mrštíků, Jezinky a bezinky, KP HDM Němčice nad Hanou 2018
Boleradice, bří Mrštíků, Jezinky a bezinky, KP HDM Němčice nad Hanou 2018
Boleradice, bří Mrštíků, Jízlivý glosátor, NP seniorského divadla Česká Třebová 2016
Boleradice, bří Mrštíků, Jízlivý glosátor, NP seniorského divadla Česká Třebová 2016
Boleradice, bří Mrštíků, Kulhavý mezek, KP HDM 2020
Boleradice, bří Mrštíků, Kulhavý mezek, KP HDM 2020
Boleradice, Bří Mrštíků, Past na myši, 2007
Boleradice, bří Mrštíků, Počestné paní aneb Mistr ostrého meče, KP HDM 2019.
Boleradice, bří Mrštíků, Počestné paní aneb Mistr ostrého meče, KP HDM 2019.
Boleradice, bří Mrštíků, Počestné paní aneb Mistr ostrého meče, KP HDM 2019.
Boleradice, bří. Mrštíků, Zapeklitá komedie, CP KDP Vysoké n. Jiz. 2014
Boleradice, bří. Mrštíků, Zapeklitá komedie, KP HDM Němčice nad Hanou
Boleradice, divadelní osobnosti, 2003
Boleradice, Divadelní sešlost, plakát, 1991
Boleradice, Divadelní spolek bratří Mrštíků, Kulhavý mezek, CP Jiráskův Hronov 2022
Boleradice, Divadelní spolek bratří Mrštíků, Past na myši, Vysoké nad Jizerou KDP 2007
Boleradice, Ds Bratří Mrštíků, Pygmalion aneb My Fair Lady ze zelňáku, 2002
Boleradice, Ds Bratří Mrštíků, Pygmalion aneb My Fair Lady ze zelňáku, 2002
Boleradice, Ds Bratří Mrštíků, Pygmalion aneb My Fair Lady ze zelňáku, 2002
Boleradice, Ds Bratří Mrštíků, Pygmalion aneb My Fair Lady ze zelňáku, 2002
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Babička, 2010
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Cikánský baron, Boleradická sešlost 2009
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Divadelní ples, 2004
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Dovolená s rizikem, 2001
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Duchové Vánoc, HDM 2021
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Duchové Vánoc, HDM 2021
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Jak je důležité míti Filipa, 2005
Boleradice, DS bratří Mrštíků, jednoaktovky, 2005
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Kulhavý mezek aneb … KDP 2021
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Kulhavý mezek aneb … KDP 2021
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Kulhavý mezek aneb … KDP 2021
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Kulhavý mezek aneb … KDP 2021
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Maryša - program, 2011
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Maryša, NP Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou 2011
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Noc pastýřů, 2007
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Noc pastýřů, 2008
Boleradice, DS bratří Mrštíků, otevírání divadla 19.6.2004
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Paní ministrová, CP KDP Vysoké n. Jiz. 1988
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Paní ministrová, CP KDP Vysoké n. Jiz. 1988
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Past na myši, 2007
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Počestné paní, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2019
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Počestné paní, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2019
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Pohádka máje, CP Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou 2022
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Pohádka máje, CP Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou 2022
Boleradice, DS bratři Mrštíků, Přiběh uherský, 2010
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Pygmalion aneb My fair lady ze zelňáku, 2002
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Revizor, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2013
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Revizor, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2013
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Robin zbojník, 2011
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Rok na vsi, 1996
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Strakonický dudák, 2004
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Strakonický dudák, 2005
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Talisman, 2006
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Zázračný talisman, Boleradická sešlost 2003
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, 2009
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Zvonokosy, 2006
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Zvonokosy, 2006
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Zvonokosy, 2006
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Zvonokosy, 2006
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Zvonokosy, 2006
Boleradice, DS bří Mrštíků, Lucerna, 1966
Boleradice, DS bří Mrštíků, O princezně, která si neuměla hrát, 1972
Boleradice, DS bří Mrštíků, Paličova dcera, 2000
Boleradice, DS bří Mrštíků, Rok na vsi, 1996
Boleradice, DS Osvětové besedy a JZD Nový život, Naši furianti, 1988
Boleradice, DS Osvětové besedy a JZD Nový život, Nejkrásnější válka, 1989
Boleradice, DS Osvětové besedy a JZD Nový život, Nejkrásnější válka, 1989
Boleradice, DS Osvětové besedy, Lucerna, 1991
Boleradice, DS Osvětové besedy, Lucerna, 1991
Boleradice, DS Osvětové besedy, Noc na Karlštejně, 1994
Boleradice, DS Osvětové besedy, Šavle a píseň, 1993
Boleradice, Jan Horák jako Lízal a Jana Horáková jako Maryša, 1982
Boleradice, Jarní sešlost, programová brožura, 2011
Boleradice, Jarní sešlost, programová brožura, 2012
Boleradice, KP Mrštíkovo divadelní jaro, pořadatelé, 2022
Boleradice, KP Mrštíkovo divadelní jaro, pořadatelé, 2022
Boleradice, KP Mrštíkovo divadelní léto, 2023
Boleradice, Mrštíků, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, 2010
Boleradice, O divadle
Boleradice, OB, Maryša, 1982
Boleradice, pořadatelé, KP Mrštíkovo divadelní jaro, 2020
Boleradice, výstava Divadlo v Boleradicích 1897 - 2017 - pozvánka
Boleradice,Chalupová - Horák, Divadlo,naše láska, obálka knihy 2007
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1982
KDP 2007, osobnosti festivalu, manželé Chalupovi
KDP 2007, osobnosti festivalu, Merlíček Jiří
KDP 2008, lučení s DS Boleradice
KDP 2008, vítání DS Boleradice
KDP 2009, Boleradice, DS bratří Mrštíků, Cikánský baron
Rakovník, zakončení CP Popelka 2015
Rakovník, zakončení CP Popelka 2015
Rakovník, zakončení CP Popelka 2015
Václav Zahradník
Vysoké nad Jizerou, KDP 2021, Loučení s hrajícími soubory


Související Alba

Mapa působení souboru - DS bratří Mrštíků / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
KDP 2007, osobnosti festivalu, manželé Chalupovi
KDP 2007, osobnosti festivalu, Merlíček Jiří
Boleradice, DS bří Mrštíků, Lucerna, 1966
Boleradice, DS bří Mrštíků, O princezně, která si neuměla hrát, 1972
Boleradice, Jan Horák jako Lízal a Jana Horáková jako Maryša, 1982
Boleradice, OB, Maryša, 1982
Boleradice, DS Osvětové besedy a JZD Nový život, Naši furianti, 1988
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Paní ministrová, CP KDP Vysoké n. Jiz. 1988
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Paní ministrová, CP KDP Vysoké n. Jiz. 1988
Boleradice, DS Osvětové besedy a JZD Nový život, Nejkrásnější válka, 1989
Boleradice, DS Osvětové besedy a JZD Nový život, Nejkrásnější válka, 1989
Boleradice, DS Osvětové besedy, Šavle a píseň, 1993
Boleradice, DS Osvětové besedy, Lucerna, 1991
Boleradice, DS Osvětové besedy, Lucerna, 1991
Boleradice, DS Osvětové besedy, Noc na Karlštejně, 1994
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Rok na vsi, 1996
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Rok na vsi, 1997
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Rok na vsi, 1997
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Rok na vsi, 1997
Boleradice, DS bří Mrštíků, Rok na vsi, 1996
Boleradice, DS bří Mrštíků, Paličova dcera, 2000
Boleradice, Ds Bratří Mrštíků, Pygmalion aneb My Fair Lady ze zelňáku, 2002
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Dovolená s rizikem, 2001
Boleradice, Ds Bratří Mrštíků, Pygmalion aneb My Fair Lady ze zelňáku, 2002
Boleradice, Ds Bratří Mrštíků, Pygmalion aneb My Fair Lady ze zelňáku, 2002
Boleradice, Ds Bratří Mrštíků, Pygmalion aneb My Fair Lady ze zelňáku, 2002
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Zázračný talisman, Boleradická sešlost 2003
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Strakonický dudák, 2004
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Strakonický dudák, 2005
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Jak je důležité míti Filipa, 2005
Boleradice, DS bratří Mrštíků, jednoaktovky, 2005
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Talisman, 2006
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Zvonokosy, 2006
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Zvonokosy, 2006
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Zvonokosy, 2006
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Zvonokosy, 2006
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Zvonokosy, 2006
Boleradice, bří Mrštíkové, Zvonokosy, 2006
Boleradice, Bří Mrštíků, Past na myši, 2007
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Past na myši, 2007
Boleradice, Divadelní spolek bratří Mrštíků, Past na myši, Vysoké nad Jizerou KDP 2007
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Noc pastýřů, 2008
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Noc pastýřů, 2007
Boleradice, bří Mrštíků, Cikánský baron, 2009
KDP 2009, Boleradice, DS bratří Mrštíků, Cikánský baron
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Cikánský baron, Boleradická sešlost 2009
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Babička, 2010
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, 2009
Boleradice, Mrštíků, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, 2010
Boleradice, DS bratři Mrštíků, Přiběh uherský, 2010
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Robin zbojník, 2011
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Maryša, NP Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou 2011
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Revizor, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2013
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Revizor, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2013
Boleradice, bří. Mrštíků, Zapeklitá komedie, KP HDM Němčice nad Hanou
Boleradice, bří. Mrštíků, Zapeklitá komedie, CP KDP Vysoké n. Jiz. 2014
Boleradice, bří Mrštíků, Divá Bára, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Boleradice, bří Mrštíků, Divá Bára, CP Popelka Rakovník 2015
Boleradice, bří Mrštíků, Divá Bára, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2015
Boleradice, bří Mrštíků, Divá Bára, CP Jiráskův Hronov 2016
Boleradice, bří Mrštíků, Divá Bára, CP Jiráskův Hronov 2016
Boleradice, bří Mrštíků, Jízlivý glosátor, NP seniorského divadla Česká Třebová 2016
Boleradice, bří Mrštíků, Jízlivý glosátor, NP seniorského divadla Česká Třebová 2016
Boleradice, bratří Mrštíků, Kříž u potoka, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Boleradice, bratří Mrštíků, Kříž u potoka, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Boleradice, bratří Mrštíků, Kříž u potoka, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Boleradice, výstava Divadlo v Boleradicích 1897 - 2017 - pozvánka
Boleradice, bří Mrštíků, Jezinky a bezinky, KP HDM Němčice nad Hanou 2018
Boleradice, bří Mrštíků, Jezinky a bezinky, KP HDM Němčice nad Hanou 2018
Boleradice, bří Mrštíků, Počestné paní aneb Mistr ostrého meče, KP HDM 2019.
Boleradice, bří Mrštíků, Počestné paní aneb Mistr ostrého meče, KP HDM 2019.
Boleradice, bří Mrštíků, Počestné paní aneb Mistr ostrého meče, KP HDM 2019.
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Počestné paní, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2019
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Počestné paní, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2019
Boleradice, bří Mrštíků, Kulhavý mezek, KP HDM 2020
Boleradice, bří Mrštíků, Kulhavý mezek, KP HDM 2020
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Kulhavý mezek aneb … KDP 2021
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Kulhavý mezek aneb … KDP 2021
Boleradice, Divadelní spolek bratří Mrštíků, Kulhavý mezek, CP Jiráskův Hronov 2022
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Duchové Vánoc, HDM 2021
Boleradice, DS bratří Mrštíků, Duchové Vánoc, HDM 2021
Boleradice, KP Mrštíkovo divadelní jaro, pořadatelé, 2022
Boleradice, Bratří Mrštíků, Pohádka Máje, KP HDM 2022
Boleradice, Bratří Mrštíků, Pohádka Máje, KP HDM 2022
Boleradice, bratří Mrštíků, Princové jsou na draka, CP Popelka Rakovník 2023


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.