Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků (SDO)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1920
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
1920 založen Spolek divadelních ochotníků, předsedou zvolen Josef Prchal z čp. 2 , režisérem a knihovníkem učitel Rudolf Kušička.
Pokračoval v dřívější ochotnické tradici - kdy tuto činnost podporovali zvláště učitelé Pospíšil a Pravda. Sehrány např. hry: A. a V. Mrštíkové, Z českých mlýnů, Poklad, A. Šíma: Vesnický mučedník, L. Stroupežnický: Naši furianti, J. K. Tyl: Paličova dcera.
Ke konci první světové války řídil divadlo učitel pan Jindřich Haták.

1920 v únoru první představení nově založeného spolku - J. E. Šlechta: Hospodář a výměnkář, hráno U Tvrdíků; K. Pleskač: Nalezenka, jednoaktovka; Ant. Šíma: Mnislav a Běla, přtažlivá pro diváky i tím, že se odehrávala v ledečském zámku, hrána i v Třebětíně. "Pro tuto hru objednáno 25 krojů od Václava Sedláčka z Braníka. Mravní i hmotný úspěch této hry byl nebývalý, veliký. V Bělé vybráno 1.089 Kč a v Třebětíně 568 Kč, dohromady 1.657 Kč.", (kronika). V červnu Humoristický večírek - na programu Hašlerovy písně, kuplety, popěvky, solové výstupy a jiné scény, veselohra V hlavním stanu (z doby porážky Německa). O Vánocích Jan Černý: Vítězství lásky.

1921 Veselý divadelní večer - E. Šlechta: Doktor Habakuk Dragoun v kuchyni, veselohry, výnos na postavení pomníku padlým vojínům; v březnu J. K. Tyl: Strakonický dudák; při slavnosti k odhalení pomníku uvedena aktovka Na druhou stranu - obraz z rakouské fronty. " Byla sehrána pod širým nebem v příhodném koutě mezi statky Jelínkovým a Prchalovým. Členové, bývalí vojáci velice pěkně zřídili scénu."
Spolek se věnoval i vzdělávání členů. V prosinci L. Stroupežnický: Naši furianti.

1922 Turnovský dle povídky J. Štolby: Staří blázni; El. Pešková: Furiant; Rudolf Kneisel: Chudý písničkář. Čistý výtěžek věnován na nové jeviště. Hráno u Tvrdíků. Usneseno však, že se budou hry střídat, příště o Velikonocích bude se hráti u Prchalů.

1923 pořádal hasičský sbor veselý divadelní večer, na němž spolek sehrál jednoaktovku Před svatbou a frašku V. Stěžerského Dražba na nevěstu; následovala vlastenecká hra Lešetínský kovář dle básně Sv. Čecha;
15. července 1923 pořádal spolek věneček na rozloučenou s dosavadním režisérem p. R. Kušičkou, učitelem, který odcházel na nové působiště v Klenči u Roudnice.
V listopadu 1923 přijal funkci režiséra řídící učitel V. Zvoník, v prosinci představení veselohry K. Horkého: Srážka vlaků.

1924 od valné hromady do valné hromady 1925 sehrána představení: o Velikonocích Svobodová–Goldmanová: O grunt; při květinové slavnosti – Bilibín: Slušnost, svižná jednoaktovka, o vánocích F. A. Šubert: drama Žně.
1925 v únoru F. F. Šamberk: Palackého tř. 27. "Všechna tato představení souhrou i finančním úspěchem plně uspokojila." (kronika)
1925-1926 A. Jirásek: Vojnarka. O svátku osvobození 28. října Ferd. Oliva: V červáncích svobody, o Vánocích J. Štolba: Na letním bytě. Prvé dvě řídil režisér V. Zvoník, říd. uč., režii Štolbovy veselohry převzal jednatel V. Fanta.
Ve spolku ukončil činnost obětavý člen a pokladník Fr. Tvrdík; do Vlkanče byl přeložen řídící uč. a režisér Zvoník, za novým zaměstnáním odešel i předseda V. Kačerovský a další obměna členů. Režisérem zvolen V. Fanta, nedlouho poté zvolen předsedou..

1926 F. Karas: Na rodné hroudě, Vožický: Restutiční minimum. Pořízeny byly dvě nové proměny a sice náves a les, pak různé drobnosti doplněny,
chalupa přikoupena, vše od fy Mokrý z Ledče.

1927 režisérem zvolena sl. L. Majorová. Uvedeny hry: Koubek: Viktorka, Ot. Pospíšil: Za cizí hříchy; J. Štolba: Staré hříchy; P. Andrlík: Sokyně.
Tento rok opět spolek pořídil nový inventář. Objednána divadelní sedadla, stůl spolkový, opona rozhrnovací a jiné drobnosti. Doplněna knihovna dvaceti svazky nových divadelních her.
1927 SDO vstoupil do ÚMDOČ.

Ve 30. letech hospodářská krize činnost výrazně omezila.
Do 1932 vedli pamětní knihu.
---------
Poslední zápis ( z Pamětní knihy SDO) Karla Rajdla, 1932:
"Následkem velké krize, kterou prodělává i náš spolek, nemohl tak často pořádati divadla. Pořádá-li se něco, musí se hledět, aby bylo co nejméně režie, neboť bychom prodělali. Návštěvy jsou rok od roku slabší, a tak málo přibývá našeho jměni."
-------
Do 1938 celkem 82 her.
1938 umělecký a dramaturgický vzestup, např. Lucerna, Lidé na kře, Paličova dcera, Směry života, Dědictví.
1942 - l. cena v soutěži za provedení Viny.
1943 - 52 členů, z toho 32 herců, režie a dramaturgie místní učitelé. Předseda: Josef Prchal, jednatel: Emilie Navrátilová, režisér: Václav Fanta.
1943 výkaz o činnosti pro Jelenův okrsek ÚMDOČ.

1943 - uspořádána 4 představení:
Děděček Krákora,
F. Balej: Lidunka z horské paseky,
K. V. Rais: Kalibův zločin,
K. Balák: Anton nezlob!

Po 1945 ODi patrně pokračovalo 1948-1950.

1950 členem Jelenova okrsku ÚMDOČ.
Bibliografie:
HONZOVÁ, Lída: Soubor informací pro MČAD z okresu Havlíčkův Brod. Rkp. 1999. 4 s. kART.
Archivy:
Praha, Národní archiv
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2834/1928, SDO (zal.).

Státní okresní archiv Havlíčkův Brod
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Bělá
Časový rozsah: 1920-1951
Tematický popis:
1. Bělá, Pamětní kniha 1920 – 1932
2. Bělá, Seznam členů 1933-1950
3. Bělá, Zápisy o schůzích 1947 – 1950
4. Bělá, Seznam divadelních her 1942 – 1948
5. Bělá, Pokladní a hlavní kniha 1925 – 1950
6. Spisy A Bělá, Podací protokol 1941 – 1951
7. Spisy B Bělá, Stanovy spolku 1937
8. Bělá, Členské přihlášky 1937 – 1943


Archivní pomůcky: nejsou

Související Pojmy

Související Obrázky

Bělá u Ledče, Pamětní kniha 1920 - 1932
Bělá u Ledče, Pokladní a hlavní kniha 1925 - 1950
Bělá u Ledče, seznam divadelních her 1942 - 1948
Bělá u Ledče, stanovy spolku, 1937
Bělá u Ledče, stanovy spolku, 1937
Bělá u Ledče, zápisy o schůzích 1947 - 1950
Bělá, Členské přihlášky, ochotnický slib, 1945
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Světlá nad Sázavou, spolky okrsku, 1950
Světlá nad Sázavou, Jelenův okrsek ÚMDOČ, Statistické tabulky spolků a dramatických odborů, výkazy činnosti 1943 - 1950


Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků (SDO)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bělá u Ledče, Pamětní kniha 1920 - 1932
Světlá nad Sázavou, Jelenův okrsek ÚMDOČ, Statistické tabulky spolků a dramatických odborů, výkazy činnosti 1943 - 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Světlá nad Sázavou, spolky okrsku, 1950