Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1863
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1952
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1863 byly sepsány stanovy a založen "řádný" Spolek divadelních ochotníků.

Mezi prvními členy byli mj. Adolf Čech (1841-1903), pozdější kapelník Prozatímního divadla a ND v Praze, jeho bratr Karel Čech (1844-1913), sólista opery PD a ND, první interpret basových rolí ve Smetanových operách, dramatik F. V. Černický, publicista Adolf Gustav Jeřička.

Prvním předsedou spolku byl právník Eduard Černický.
Další členové např.: Josef Mottl, slečna Balíková, paní Laláková, slečna Jindová, František Šourek, Karel Šourek, Gustav Bukovský aj.

Zahájili veselohrou Škaredá sestra, hráli patrně v sále hostince v Jetřichovicích.
Režie Eduard Černický.

Výtěžky z představení bývaly věnovány na dobročinné účely (např. "pohořelým v Polné", raněným vojákům, na polévkový fond chudé školní mládeži, na nezaměstnané). Přispívali také spolkům - Sokolům, Okrašlovacímu spolku, na Ústřední matici školskou nebo hasičům na vybavení atd.

Na repertoáru tehdy obvyklé, spíše zábavní hry, méně např. Tyl, Raupach, Boleslavský, Neruda, Šamberk, Macháček, Stroupežnický, ale i
Molière.

Bohatá účast na společenském životě. Vlastní plesy, masopusty, věnečky atd.
Spolek měl i vlastní prapor a funkci praporečníka (až do 1936).

Seznam účinkujících členů (herců) od roku 1876 viz související texty: Antonín Podzimek: Ochotnické divadlo v Sedlci.

Od 1882 předsedou spolku Josef Šourek, režisérem František Vaniš.

Zpočátku mohli být členy spolku jen muži (i když ženy hrály).
Od 1899 na návrh MUDr. Spiedla členkami také ženy.
1903 uv. Bez lásky (Ledecký).
Dětem byla představení nepřístupná, kromě výjimečných dětských představení hry Sirotčí peníze (Stroupežnický) a Strakonický dudák (Tyl) v r. 1906.

Podrobný soupis repertoáru viz související texty: Antonín Podzimek: Ochotnické divadlo v Sedlci ( Seznam divadelních her provozovaných ochotníky v Sedlci).

1902 členem ÚMDOČ.
Vlastní knihovna o 630 svazcích.
Režisér - Josef Šimek, inspicient František Chlistovský, jednatel Stanislav Šebánek, pokladník J. Tuhý, revizor účtů František Šourek.

1905-1908 hráli v hostinci Pošta.
Repertoár náročnější, řada současných autorů, Vrchlický, Mrštíkové, Svoboda, Čechov, Preissová. 26. 12. - Václav Štech: Ohnivá země.

1906 - 11. 11. - J. K. Tyl: Strakonický dudák, národní báchorka - vyvrcholením večera k poctě J. K. Tyla. Obecenstvo naplnilo sál do posledního místa. Program zahájen přednáškou uč. Šebánka. Po přestávce sehrál orchestr Sokola národní hymnu. Následovala hra Strakonický dudák, režie PhMr. J. Šimek, sbormistr uč. Pavlovský, dekoratér Benda. Výbor spolku věnoval 300 K na zřízení některých nových dekorací z pražského Petránkova atelieru. Pečlivou hereckou přípravou a souhrou všech složek včetně scénografie tato národní báchorka s mnoha proměnami dosáhla na nepříliš velkém souborovém jevišti zásluhou celého spolku dokonalého účinku. Hra opakována 18. 11.

Později hráli v hostinci Na knížecí (čp. 60).

Od 1907 předsedou František Šourek.

Spolek vlastnil loutkové divadlo - půjčoval ho škole, kde se hrálo pro děti.

1914-1918 činnost přerušena.
Po 1918 opět vysoká aktivita. Předsedou Leopold Vobora.

1925 v okrskové soutěži se Stroupežnického hrou Zkažená krev, rež. A. Špaček, stavitel.

Od 1926 v novém sále hotelu Záložna.
Zahájili Šamberkovou hrou J. K. Tyl.

1933 čestné uznání od ÚMDOČ.
Na repertoáru např. i Šrámek, Dyk, Hilbert, Scheinpflugová, Langer, Jesenská, Neff, mimo obvyklou, převážně českou, klasiku (viz soupis).
Od 1934 předsedou Václav Mareš, jednatelkou Anna Brzáková.

1938 - 38 členů, vlastní jeviště.

Hráli i za okupace.
1939–1944 19 her.
1940 Josef Kajetán Tyl (Šamberk), Pes a kočka (Schäufer), 1940 Lucerna, Otec.

1946 obnovení činnosti. Repertoár - náročný výběr z dobové nabídky.
1949 Dita Müllheimová, K. Poláček: Otec svého syna, J. Tobiáš: Zlatá svatba.
1949 hodnocení ONV Sedlčany: Ocenění spolku: dobrý

1952 (3. ledna) spolek zrušen - administrativním rozhodnutím změněn na Kroužek ochotníků při Osvětové besedě Sedlec. (viz)
Bibliografie:
BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

HAUFT, V. : Počátky ochotnického divadla v Sedlci. In: Vltavské proudy 10. V. 1940.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Fotografie bývalých členů spolku divadelních ochotníků v Sedlci u Tábora. (Mezi nimi Prokop Chocholoušek, Karel a Adolf Čech.) Následné uložení exponátů nezjištěno.

PODZIMEK, Antonín: Ochotnické divadlo v Sedlci. Rkp. studie seznam účinkujících od r. 1876, seznam 352 uvedených her. 1997. 28 s. kART.
Také na http://www.ceskasibir.cz/dok/d498.php

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 387. kART.

TYWONIAKOVÁ, J.: Ochotnické divadlo na podblanickém venkově. Rkp. 1998, s. 1. kART.

Divadelní listy 1900, č. 11, s. 246, č. 14, s. 305, č. 19, s. 430.

Divadlo, roč. 4, 1905-1906, č. 6, s. 147.
Divadlo roč. 5, 1906-07, č. 3, s. 84; č. 5, s. 138.

Thalie 1899-1900, č. 21, s. 167.

České divadlo 1940, č. 4, s. 72, č. 8, s. 160, č. 9, s. 179.
Archivy:
Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Sedlčany pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Fond: Středočeský KNV Praha, Krabice IV/3 362/4:
1951 Přehled o stavu převedených souborů LT na masové základny dle hlášení ONV.

Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.