Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Automobilové závody - DO ZK ROH AZKG

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1952
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1962
Působení: 195x, 196x
DO ZK ROH AZKG - Divadelní odbor Závodního klubu Revolučního odborového hnutí Automobilových závodů Klementa Gottwalda
hrál v Divadle Na Slupi, na rozhraní Nového Města a Vyšehradu.
(DNS bylo vystavěno přičiněním Vzdělávacího sboru vyšehradského, jeho základní divadelní soubor pokračoval jako Divadlo Na Slupi, byť divadelní jeviště bylo velmi často pronajímáno jiným - často ne dost jasně na plakátech pojmenovaným - divadelním spolkům či poloprofesionálním a profes.skupinám. Až do likvidace spolků v letech 1951-1952 VSV patřilo a bylo jeho součástí.),
DS AZKG byl pokračovatelem Divadelního souboru Divadla na Slupi byť došlo ke značné - z větší části i přirozené - generační obměně členů.
DS AZKG zkoušel v ZK ROH AZKG v Žitné ulici na Novém Městě,
Automobilové závody působily v Praze 9 - Vysočanech (proto spojení i s touto čtvrtí).

1952 ZK ROH - závod VTS - Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška, režie Jiří Karnet, výtvavarník: Vl. Pergler, v roli Pampelišky Sylva Machancová.
1952 Čechovovův smích - aktovky Jubileum, Námluvy, Medvěd
1952 A. N. Ostrovskij: Talenty a ctitelé
1952 Al. Jirásek: Kolébka

1954 - únor, březen - Darja Hajská: Čert a Káča, režie a scéna Václav Maršoun, 4x.


Rok neurčen - AZKG - v Divadle na Slupi -
Jan Kavan: Babička je formát (zfilmováno pod názvem Páté kolo u vozu), režie Karel Kalina, výprava Lad. Moucha

1955 ZK ROH AZ KG Večer slovanských autorů - aktovky A. Jirásek - M. Svoboda: U Butteaů, A. P. Čechov: Námluvy, B. Nušič: Analfabet, režie Jaroslav Hynek.

1956 Calderon: Chudý muž musí mít za ušima, hráno v div. sále LUT v Korunní.

1957 Vilém Werner: Lidé na kře, r. Jar. Hynek, výprava Ivan Síbrt.
Soubor měl předplatné na cyklus vybraných lidových her.
1958 - říjen - J. J. Kolár: Pražský žid, režie Míla Mann, výtvarník Lad. Moucha.
1958 - říjen, listopad - Ivan Stodola: Čaj u pana senátora, r. Marie Radlinská, scéna arch. L. Moucha,4x.
1958 - listopad - Karel Stanislav: Omyl profesora Somola, režie Ivan Síbrt, scéna L. Moucha, 4x.
1958 - listopad - F. M. Dostojevskij: Hráč, režie Jaroslav Příborský, výprava L. Moucha
1958 - prosinec, 1959 - leden - Tirso de Molina (Fray Gabriel Tellez): Zelený don Gil, režie Jaroslav Hynek, 5x.

1959 - leden, únor - Václav Kliment Klicpera: Žižkův meč, režie Míla Mann, výtvarník L. Moucha, scén. hudba W. Kettner.Václav Kliment Klicpera: Žižkův meč, režie Míla Mann.
1959 - únor - Petar Petrovič: Liják, režie Ant. Jindra, scéna Lad. Moucha, 4x.
1959 - únor, březen - Jiří Půda: Viola doznívá, hra o pěti dějstvích ze života B. Smetany, režie Jaroslav Síbrt, výprava L. Moucha, československá premiéra, Smetana - Jiří Červenka, Bettina Jarmila Marková, 4x.
1959 - březen - Alexej Arbuzov: Setkání s mládím, režie Marie Radlinská, v. Lad Moucha, 4x.
1959 - březen, duben, V. Werner: Komediant hermelín, r. Míla Mann, výprava L. Moucha, 4x.
1959 - duben - Hans Pfeiffer: Slavnost lampionů, režie Karel Kalina, 4x.
1959 - duben - H. Ibsen: Opory společnosti, r. Otakar Příhoda, výprava L. Moucha, Konzul Bernick Jiří Červenka, Paní Bernicková Jarmila Marková, 4x.
1959 - květen - Jerzy Jurandot: Premiéra na krku aneb Nejpravdivější lež, režie Jaroslav Příborský, sc. L. Moucha, 4x.

1959 - říjen - zahaj. představení 35. sezony DNS - Zdeněk Dufek: Jmenuji se život, režie Míla Mann, výtv. Jiří Holan, hráli Jar. Možný, V. Hutáková, Rud. Horák, Jar. Příborský, Naděžda Možná, Jana Kubelková, Jiří Červenka, Ferd. Bůžek, Václav Paďour, Jar. Tříska, Vilém Hensel, hráno 4x.
1959 - říjen - Klicpera: Potopa světa, Veselohra na mostě, r. Jan Faust, v. Jiří Holan, 4x.
1959 - listopad - K. Simonov: Cizí stín, r. Karel Kalina.
1959 - listopad - Vladimír Dychovičnij: Svatební cesta, veselohra ze studentského života, režie Jaroslav Příborský, výprava Jiří Holan.
1959 Frigyes Karinthy a István Majoros: Velký klenotník, režie Jan Faust
1959 - prosinec - Teréza B. Dávidová: Dódy, režie Marie Radlinská, výtvarník Jiří Holan, 4x.
1959 - prosinec - Branislav Nušič: Dr., režie Ivan Síbrt, výtvarník Marek, 5x.

1960 - leden - E. F. Burian: Dálky, režie Karel Kalina, 4x.
1960 - leden, únor - Z operety do operety, Písně a scénky z nejznámějších operet, režie, klaví a rprůvodní slovo Jára Svára, režie tanců a klavír Warren Kettner, chorerografie Milena Pilátová. Účinkovali (též?) členové RK ČSD Hl. nádraží; 4x.
1960 - únor - Eugen Scribe, úprava Miloš Honsa: Sklenice vody, režie Míla Mann, výprava R. Marek.
1960 - únor - Alois Jirásek: Lucerna, režie Jaroslav Příborský, výprava Rud. Marek, Mlynář Jiří Červenka, Hanička Věra Lukášová, Zajíček Ivan Síbrt, Klásek Karel Kalina, Klásková Olga Svobodová.
1960 - březen - H. de Balzac: Plukovník Chabert, dramatizace J. Z. Novák, K. Kraus, režie Jiří Přeslička, výprava R. Marek, v roli Chaberta Ot. Příhoda, hraběnka Ferraudová Jarmila Marková, dále Jaroslav Příborský, Ivan Síbrt, Jan Faust, 4x.
1960 - březen - Tudor Musatescu: Parlament na prodej, režie Marie Radlinská, výprava Rudolf Marek, 4x.
1960 - duben - František Schwenk: Odvahu, Moliére!, režie Jan Faust, výprava Rudolf Marek, 4x.

1960 F. Wolf: profesor Mamlock, r. Ivan Síbrt, výprava Rud. Marek,
1960 Pavlata: Havarie, r. Ant. Jindra.

1962 J. a B. Křemenovi: I takoví jsou muži, satirická hříčka, r. Marie Radlinská, v. L. Moucha,
1962 F. Frída: Penzion Belvedere, režie Vlast. Otis.
Archivy:
Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
DNM P-3-B-228-p C 11376; DNM P-3-B-228-s C 30040; DNM P-3-B-228-p C 11388; DNM P-3-B-228-p C 11372; DNM P-3-B-228-r C 11392; DNM P-3-B-228-p C 11390; DNM P-3-B-228-s C 30073; DNM P-3-B-228-p C 11386; DNM P-3-B-228-p C 11381; DNM P-3-B-228-p C 11373; DNM P-3-B-228-p C 11391; DNM P-3-B-228-p C 11378; DNM P-3-B-228-r C 11395; DNM P-3-B-228-r C 11398; DNM P-3-B-228-p C 11374; DNM P-3-B-228-r C 11396; DNM P-3-B-228-p C 11387; DNM P-3-B-228-s C 30041; DNM P-3-B-228-p C 11379; DNM P-3-B-228-p C 11385; DNM P-3-B-228-p C 11375; DNM P-3-B-228-p C 11384; DNM P-3-B-228-r C 11397; DNM P-3-B-228-p C 11383; DNM P-3-B-228-p C 11389; DNM P-3-B-228-p C 11380; DNM P-3-B-228-r C 11394; DNM P-3-B-228-p C 11382; DNM P-3-B-228-p C 11377; DNM P-3-B-228-r C 11393;

SA Ivy Müllerové, z pozůstalosti členky souboru Jarmily Markové:
plakátky, programy, fotografie.

Související Obrázky

Praha-Nové Město DO ZK ROH AZKG - Divadlo Na Slupi, Dálky - plakát, 1960
Praha-Nové Město, Automobilové závody - DO ZK ROH AZKG,  Divadlo Na Slupi, Velký klenotník - plakát, 1959
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Čaj u pana senátora - plakát, 1958
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Čaj u pana senátora, 1958
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Chudý muž musí mít za ušima, 1956
Praha-Nové Město, Automobilové závody, členský průkaz Jarmily Markové
Praha-Nové Město, Automobilové závody, členský průkaz Jarmily Markové
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Kolébka, 1952
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Lidé na kře, 1958
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Medvěd, 1952
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Námluvy, 1953
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Omyl profesora Somola, 1958
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Plukovník Chabert, 1960
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Sedm výkřiků na moři
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Sluha dvou pánů
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Takoví jsou muži, 1962
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Ustláno na růžích, 1971
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Večer slovanských autorů - program, 1955
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Viola doznívá, 1959
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Velký pátek - plakát, 1937
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG -  Divadlo Na Slupi, Omyl profesora Somola - plakát, 1958
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG - Divadlo Na Slupi, Cizí stín - plakát, 1959
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG - Divadlo Na Slupi, Dódy - plakát, 1959
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG - Divadlo Na Slupi, Dramaturgický plán 35. divadelní sezony - plakát, 1959
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG - Divadlo Na Slupi, Plukovník Chabert - plakát, 1960
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG - Divadlo Na Slupi, Potopa světa - Veselohra na mostě - plakát, 1959
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG - Divadlo Na Slupi, Pražský žid - plakát, 1958
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG - Divadlo Na Slupi, Setkání s mládím - plakát, 1959
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG - Divadlo Na Slupi, Sklenice vody - plakát, 1960
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG - Divadlo Na Slupi, Slavnost lampionů - plakát, 1959
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG - Divadlo Na Slupi, Svatební cesta - plakát, 1959
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG - Divadlo Na Slupi, Z operety do operety - plakát, 1960
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG – Divadlo Na Slupi, Dr. - plakát, 1959
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG – Divadlo Na Slupi, Hráč - plakát, 1958
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG – Divadlo Na Slupi, Jmenuji se život - plakát, 1959
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG – Divadlo Na Slupi, Komediant hermelín - plakát, 1959
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG – Divadlo Na Slupi, Liják - plakát, 1959
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG – Divadlo Na Slupi, Lucerna - plakát, 1960
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG – Divadlo Na Slupi, Opory společnosti - plakát, 1959
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG – Divadlo Na Slupi, Parlament na prodej - plakát, 1960
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG – Divadlo Na Slupi, Premiéra na krku - plakát, 1959
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG – Divadlo Na Slupi, Zelený don Gil - plakát, 1958
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG – Divadlo Na Slupi, Žižkův meč - plakát, 1959
Praha-Nové Město, DO ZK ROH AZKG,  Divadlo Na Slupi, Babička je formát - plakát, ??
Praha-Vysočany, AZ, členové souboru


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Vysočany, AZ, členové souboru
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Kolébka, 1952
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Námluvy, 1953
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Chudý muž musí mít za ušima, 1956
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Čaj u pana senátora, 1958
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Viola doznívá, 1959
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Omyl profesora Somola, 1958
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Takoví jsou muži, 1962
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Sedm výkřiků na moři
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Sluha dvou pánů
Praha-Nové Město, Automobilové závody, Ustláno na růžích, 1971