Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Klicpera, SDO / ZK TOS / OB / ZK místního hospodářství

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1880
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1962
Působení: 188x, 189x, 193x, 194x, 195x, 196x
Divadelní družstvo (viz), které působilo od 1875,
1880 přijalo název SDO Klicpera, u jeho zrodu stáli obchodník Fr. Černý, Fr. Formánek, divadelní vlásenkář Fr. Jedlička.
Hráli U slunce, v tělocvičně dívčí školy, U koníčka.
1881 - A. H. Sokol: Starý vlastenec.
1883 - Jan Ladecký: Kortan.
1885 Blodek: V studni, komická opera, repríza 1891.
Od 1887 hráli po 70 let Na špici, dům přestavěn 1909.
Do 1890 přes 100 představení.

1893 SDO Klicpera členem ÚMDOČ.
1898 - J. K. Tyl: Strakonický dudák, Lad. Stroupežnický: Paní mincmistrová.

1902 - Fr. von Schönthan: Únos Sabinek - ve prospěch Národního divadla v Brně, Hypochondr.
1908 - 16. a 17. 5. - SDO ukončil sezonu hrou F. F. Šamberka Josef Kajetán Tyl, kterou ještě pohostinsky předvedl v Ostřetíně pro okolní spřátelené spolky.

1909 - Spolek Klicpera díky podnikavosti hoteliéra Michálka, majitele hotelu Na špici, získal nové, slušné a vhodně upravené divadlo.
1910 v něm oslavil 35 let svého trvání - činnost zahájil dramatem F. A. Šuberta Probuzenci, dále hrána Želenského veselohra Oasa. (Zřízení jeviště a malba dekorací firma Petránek v Praze.)
1910 - 30. 10. - O. Pospíšil: Smír, obraz z vesnického života.
1912 - 5. 5. - X. Menhard Litoměřický: Vlastenecké povinnosti, režie J. Routek; 15. 9. - zahájena zimní sezona Šamberkovou Palackého třídou 27, poté vypraveno Želenského drama U Dušánků v režii p. Routka, který také hrál starého Dušánka a paní Jílková mladou Dušánkovou. "Dělili se o palmu večera". - 8. 12. - J. J. Kolár: Magelona, úspěšné představení. - O Vánocích Císler: Ošetřovatelka. " Další hry Mattuš: Vina a jednoaktovka K životu, ponechány na novou sezonu.

1925 Jos. Valenta, hudba Jos. Kubias: Klub sebevrahů.
1925 1. 11. - oslava 50. jubilea od zahájení činnosti spolku, když nedlouho předtím spolek utrpěl velkou ztrátu úmrtím nejzasloužilejšího člena p. Lohniského. Podpořili ustavení družstva pro postavení div. budovy.
1927 František Adolf Šubert: Jan Výrava.
1928 R, Mattuš: Vinny, r. J. Valenta.

Kolem 1935 v SDO Klicpera stavěl kulisy, h. a r. Vojtěch Cach (1914-1980, novinář, prozaik a dramatik, autor Duchcovského viaduktu).
OS Klicpera, 1938 členem ÚMDOČ, 40 členů, vlastní jeviště, 11 představení.
1937 SDO v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1939 získali členové spolku J. Valenta (40) a Fr. Dušánková (30) stříbrný odznak ÚMDOČ.

1940 měl 104 členy, ročně 6-8 her, K. Čapek: Loupežník, J. Mahen: Mrtvé moře, Máchův večer, Rosůlek: Mezi námi děvčaty atd. Uspořádán kurs o divadlením umění. Božena Němcová (pásmo o životě a díle), Zavřel: Valdštýn, v hl. roli J. Čihal.
Po 1945 soubor hrál Na špici.
1946 Svatopluk Kadlec: Žena nejsou housle.
1947 Jan Drda: Hrátky s čertem, J. Karafiát: Broučci.
1948 Brandon Thomas: Charleyova teta, J. Říha: Polibek královský.
1949 N. V. Gogol: Ženitba, Jiří Verten: Tameike.

1952 likvidace spolku, převeden:
1952-1955 v ZK TOS, mj. Lermontov: Maškaráda, r. Vl. Špatenka,
Od 1955 jako Divadelní soubor Osvětové besedy.
1956-1962 pod ZK Místního hospodářství, např. K. Stanislav: Dům na rozcestí.
Bibliografie:
FORMÁNEK, František: Památník Spolku divadelních ochotníků Klicpera v Holicích 1880-1930. SokA Pardubice Mkd.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 233-234.

VELEHRADSKÁ, Milada: Když se řekne ochotník aneb O lásce k divadlu (Ochotnický soubor Klicpera v Holicích). Zář 1983, č. 18, s. 3.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 69.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1939. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ, s. 13.


Divadelní listy 1881, č. 43, s. 375.
Divadelní listy 1883, č. 35, s. 298.
Divadelní listy 1902-3, č. 3, s. 56, č. 5, s. 92.

Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 18, s. 436.
Divadlo roč. 8, 1909, č. 3, s. 90.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 3, s. 25.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 6, s. 51.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 1, s. 8, příl. 3, s. 21.Thalie 1898-9, č. 4, s. 31, č. 13-14, s. 111.Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 15, 20. 5. 1912, s. 193.

Československé divadlo 1925, č. 3, s. 48; č. 16, s. 256.
České divadlo 1940, č. 2, s. 31, č. 4, s. 72, č. 9, s. 179.
České divadlo 1941, č. 3, s. 45.
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv, Kroužek divadelních ochotníků, Chrast, př. č. Foto, č. knihy 8 - 10

Parduice, Státní okresní archiv :
SDO Klicpera, Holice, 1856-1952. Ev. č. pomůcky 193.
Spolek divadelních ochotníků Klicpera Holice: archivní materiál 1856-1952, ev. č. pomůcky 193:.Pamětní knihy 1867-1937 (6 kn), jednací protokoly 1879-1952 (10 kn), protokoly sboru režisérů 1906-1920 (1 kn), knihy příspěvků 1888-1947 (3 kn), korespondence 1856-1947, stanovy 1878-1932, fotografie, plakáty. Kronika města Holic 1920-1948, 1949-1966, 1967-1973, 1974-1976, 1977-1979, 1980-1982, 1983-1985.
Spolek divadelních ochotníků, kar. 2, č. i. 62
Rosice nad Labem, Spolek divadelních ochotníků Štolba, Korespondence souboru, kar. 1
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar. 1, i .č. 13
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar. 1, i .č. 8
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar. 2, i .č. 19

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2218/1930, SDO Klicpera (změna).

Související Obrázky

Chrast, Kroužek divadelních ochotníků, Oběžník, 1927 - 1930
Členové spolku
Dašice, SDO, Pokladní kniha, 1946 - 1948
Holice, DS Klicpera, Hladík Pavel v představení Dubrovnická maškaráda, 2012
Holice, Klicpera, Valdštýn
Holice, Klicpera, Valdštýn
Holice, Klicpera, Valdštýn
Holice, Titulní list památníku SDO Klicpera 1867 - 1930
Hronov, slavnostní představení Výběrového souboru ÚMDOČ na 1. Jiráskově Hronovu, Gero – plakát, 1931
Jeviště spolku
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kartotéka činnosti spolků, 1949
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Valné hromady okrsku, 1949 - 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 058, kroniky
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru


Mapa působení souboru - Klicpera, SDO / ZK TOS / OB / ZK místního hospodářství

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Holice, Klicpera, Valdštýn
Holice, Titulní list památníku SDO Klicpera 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Valdštýn
Jeviště spolku
Holice, Klicpera, Valdštýn
Členové spolku
Hronov, slavnostní představení Výběrového souboru ÚMDOČ na 1. Jiráskově Hronovu, Gero – plakát, 1931