Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Katolický dům, DrO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1921
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 192x, 193x, 194x
Od 1921 byl aktivní Dramatický odbor v Katolickém domě.
Takto pokračoval v činnosti Lidový spolek /viz/, jehož hry režíroval 1919-1921 v sále U Ptáčků holič František Straka. Lidový spolek není zmiňován od 1921 - kdy došlo k zakoupení divadla U Ptáčků Čsl. stranou lidovou a vznikl Dramatický odbor v Katolickém domě.
"Četnost jeho vystoupení za rok mnohdy přesahovala počet her sehraných Tylem i Kolárem dohromady. Na tom měli největší zásluhu režiséři František Straka a Jan Major." (Uhlíková)

(Hostinec U Ptáčků dostal název Katolický dům, ale některé jiné organizace, které si zde pronajaly sál na představení, nadále na plakátech uváděly divadlo U Ptáčků. Viz Kronika města..., r. 1924, str. 2.)

Užíván též název Divadlo v Katolickém domě nebo Dramatický odbor Družstva pro výstavbu Katolického domu.

Často zde hrával spolu s Dramatickým odborem Katolického domu i Dramatický odbor Orla nebo ochotníci z několika spolků pod názvem Sdružené katolické spolky.

1921
9. července, v předvečer otevření - sehrána opera V studni od Viléma Blodka, kterou nacvičil ředitel kúru Josef Winter.
F. X. Svoboda: Směry života, r. František Straka; Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, r. Josef Suchý (malíř); Rampach: Mlynář a jeho dítě, r. Jan Major (kostelník); Jaroslav Lokay: Růžová pouta, r. F. Straka.

1922
J. Kühnel: Čech a Maďar, r. F. Straka (kronikář uvedl Čsl. str. lidová U Ptáčků); G. Ohnett: Majitel hutí, r. Jan Major; J. Balda: Není nad protekci, r. F. Straka; J. Skružný: Koflíček Marie Terezie, r. F. Straka. Dále uv. hra Polský Žid; veselohra Na manévry, r. F. Straka; B. Rožek: Samot chorobné květy, poté 1. listopadu Svatojánský dvůr, obě v režii J. Majora. Sehráli i několik aktovek (aut. Major, Svoboda, Straka) a hru Svatba naší Helgy (Schönthan) v rež. F. Straky.

1923
A. Jirásek: Otec, r. J. Major; F. Straka: Toníček a Lízinka, obrázek ze Starého Kolína se zpěvy, r. autor; Kneisel: Pan farář a jeho kostelník, r. F. Straka; Svatohor: Krásné milování (pašijová hra), r. J. Major, hr. 4x a několikrát opakována 1928; J. Skružný: Macíčkova dovolená, r. F. Straka.
V červenci společně se Spolkem div. ochotníků Tyl provedli v sokolovně, v Katolickém domě a v přírodě na louce mezi Pašinkou a Pečkami Smetanovu operu Hubička. Režíroval J. Major, dirigoval J. Winter.
Už samostatně v červenci uvedli hru F. X. Svobody Směry života, r. F. Straka; dále J. Skružný: To byla noc; M. Balucki: Těžké ryby, obojí r. F. Straka; G. Hauptmann: Hanička, r. F. Straka, hr. 2x; na Mikuláše dvě aktovky - Oliva: Zlatá pěnkava, Z. M.: Kde jsou ty koláčky?

1924
K. Lužanská: Sýkorka strýce Tobiáše, r. F. Straka; K. Lužanská: Babička, r. F. Straka; Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. J. Major; Hegner: Nad sopkou; K. Lužanská: Vdavky Nanynky Kulichovy, r. F. Straka; K. Hlavatý: Bílá myška, r. F. Straka; J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. J. Major; Oblaka, r. J. Major; Za cizí hříchy, r. J. Major; Jaroslav Kulač (zdejší kaplan): Krádež v rychlíku, r. F. Straka; F. Straka: Láska růže trnitá, r. autor; F. Straka: Panna Fanynka, obrázek starokolínský, Tatínkův svátek, obě r. autor; Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Veselý trojlístek, r. Straka; Labich: Následky prvního manželství, Oliva: Pojď na mé srdce!, obojí r. František Straka na nově postaveném jevišti letního divadla v zahradě Katolického domu.

1925
Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus; J. Skružný: Falešná kočička, obojí r. F. Straka; F. F. Šamberk: J. K. Tyl, r. F. Straka, hr. 2x; Pašije, r. J. Major, spoluúčinkoval pěvecký chrámový sbor ved. J. Winterem, hr. 4x, opakováno i v dalších letech o Velikonocích; F. F. Šamberk: Břinkalovy trampoty, r. F. Straka; Hilbert: Druhý břeh, r. J. Major; Kadelburg: U bílého koníčka, r. F. Straka; K. Lužanská: Jindra, r. F. Straka; Raupach: Mlynář a jeho dítě, r. J. Major; Schönthan, Kadelburg: Dva šťastné dny, r. F. Straka; pro děti - Plumlovská: Honza pánem, r. F. Straka; K. Lužanská: Příběhy Pavla Čamrdy; dále pohádka Perníková chaloupka (znovu 1927); Plumlovská: Čarovný zvonek aneb Honza pánem, r. František Straka; F. Straka: starokolínský obrázek Láska pana Ignáce; Šamberk: Výlet pana Broučka na měsíc a na výstavu, vše r. F. Straka.

1926
F. F. Šamberk: Výlet pana Broučka na měsíc, r. F. Straka; dále pro děti Šíma: Obr a Paleček, r. R. Smolík; Plumlovská: Sněhurka, r. Straka; pro akademii strany republikánské sehráli v Zámecké restauraci aktovku F. X. Svobody Poupě, r. J. Major; Šamberk: Palackého třída 27, r. Straka. (Tentýž den tutéž hru uvedla Mládež Církve československé v Zámecké restauraci.)
V červnu přistavěli ke stávajícímu sálu v Katolickém domě nákladné jeviště vybavené dekoracemi od malíře J. Černého z Kutné Hory, provazištěm, hlubokým orchestrem a prostornými šatnami. Otevřeno bylo akademií, při které uvedli aktovku F. Straky Radostné překvapení. Druhý den - L. Stroupežnický: Naši furianti, r. F. Straka. Poté opakována Smetanova opera Hubička, kterou v premiéře uvedli spolešně s Tylem v r. 1923.
Dále pro děti Krakonošova zahrada, r. J. Němeček; J. K. Tyl: Bankrotář a kramářka; F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl; Klicpera: Hadrián z Římsů, vše r. F. Straka. Také Březinův večer (na oslavu básníka) a pro děti pohádka Honza krejčím, r. J. Němeček; Schönthan: Únos Sabinek, r. F. Straka; A. Jirásek: Vojnarka, r. F. Straka; Straka: Na zámečku pod kostelem, r. autor; F. X. Holas (katecheta v dívčí měšť. škole): Poustevník svatohorský, r. F. Straka; F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, r. R. Baldovský; pro děti Čarovný zámek; J. Štolba: Na letním bytě a Vodní družstvo, r. F. Straka.

1927
K. Želenský: Tažní ptáci, r. F. Straka; pro děti Meluzína, r. Jar. Němeček, mistr pekař; Nespokojená Káča, r. F. Straka; Krňanský: Nový život; Vilém Janke: Hoši z osmnácté chasy, obě r. F. Straka; výpravné pašijové drama Kristus vítězí, r. J. Major; Bernstein: Zloděj, r. Rudolf Navrátil, úředník Legiobanky; Čechov: Námluvy, r. Straka; D. P.: Výhra z loterie, r. Straka; J. Rudlofff: opereta Dědečkovy housle, r. Baldovský, hudbu a zpěvy řídil J. Winter; J. K. Tyl: Paličova dcera, r. J. Major; J. Skružný: Románek na horách, r. F. Straka; F. Straka: Pan Bartoloměj, r. autor. V rámci slavnosti posvěcení nových zvonů v Kolíně. Dále uv. 2 hry zdejšího kaplana J. Kulače - Blázinec a Synáček pana poslance, r. F. Straka; Schönthan: Zlaté mušky, r. F. Straka; J. Skružný: Hříšnice, r. R. Navrátil; drama Smír, r. J. Major; pro děti Šotek a hastrman, Král Brkoslav a hloupý Honza, obojí r. Jaroslav Němeček, mistr pekař; J. Skružný: Kometa Hanzelínova; Prokop Holý (zdejší farář): Jde láska světem; Mrštíkové: Maryša, vše r. F. Straka; Čarodějnice Ježibaba aneb Perníková chaloupka, r. František Straka.

1928
V. Sedláček: Ave Maria, r. Antonín Šerel; dále zábavný večer s operetou Slib za pecí, řídil J. Winter; pro děti - Zakletá princezna, Honza králem, r. F. Straka; Dumas: Dáma s kaméliemi, r. F. Straka; Bílý slon, r. J. Slavík, obchodní příručí; Michaelis: Revoluční svatba, r. Straka; Plumlovská: Kašpárek Honza a duch, r. František Straka; Kühnl: opereta Slib za pecí, řídil J. Winter; Vrbský: Láska si nedá poroučet, r. F. Straka; J. Skružný: Žabec, r. J. Slavík; Vrbský: Šofér, r. J. Slavík; Tchán a zeť, r. F. Straka.
V říjnu - výpravná hra od Svatobora: Svatý kníže Václav, r. J. Major, hr. 2x; také opakována předst. Hubička (řídil Winter) a Lucerna (r. Major), vše v rámci oslav 10 let trvání ČSR.
Jene: Čarovné housle (výpravná pohádka), r. F. Straka; Rydel: Navždy, r. J. Slavík; Madame Sans Gene, r. Al. Lev, hr. 2x.

1929
Krakonoš, r. F. Straka; Starosta Stillmondský, r. R. Navrátil; Bisson: Bezejmenná, r. Al. Lev; F. Straka: Když růže odkvétá, r. autor; J. Rudlofff: Dědečkovy housle, r. R. Navrátil, zpěvy řídil J. Winter.
V dubnu pod stejným vedením sehráli pokračování hry Dědečkovy housle - Na Kozlanském klepáči; dále pro děti Tajemný hrad; K. Lužanská: Tajemství staré panny, obojí r. F. Straka; Carevič, r. J. Slavík; opera K. Kovařovice Edip králem, řídil J. Winter; pohádka Uspávací prášek, r. Jar. Němeček; nábož. hra Svatá Ludmila; Kralevic Václav, obě r. J. Major; Molliere: Lakomec, r. R. Navrátil; F. X. Svoboda: Poslední muž, r. F. Straka; G. Preissová: Její pastorkyňa, r. Al. Lev; Hořem ku štěstí, r. A. Šerel; pro děti Tři princové na útěku; Gogol: Ženitba, r. F. Straka; Ohnet: Majitel hutí, r. A. Lev, uv. k 70. nar. režiséra a herce Jana Majora, který hrál hlavní roli; dále Charllyeova teta, r. J. Slavík.

Protože představení jiných spolků často režíroval také František Straka (např. dětský soubor Orla a další), ve svých záznamech historie Kolína je někdy uváděl jako představení divadla v Katolickém domě a rozlišit je lze jen podle dochovaných plakátů.

1930 - Tyl: Fidlovačka, neb, Žádný hněv a žádná rvačka, r. J. Kauft; Stavební ruch: r. J. Slavík; Vršovický: V říši pohádek a bájí, r. František Straka; Leger, Procházka: Vpád, r. F. Straka.

1931 - Dubovský: Děvče z Ameriky, r. A. Lev, hr. společně s DrO Orla; Lužanská: Jindra hraběnka Ostrovínová; Nejedlý: Omyl lásky; Žemla: Pohádka o chytrém ševci; Conners: Popelka Patsy, Franěk: Na Benešově gruntě; Macháček: Strašidlo v zámecké hrobce, vše v režii Františka Straky.

1932 - Jenský: Čarovný proutek; Arrouge: Dcery pana Zajíčka; Raupach: Mlynář a jeho dítě; Piskoř: Maminčina dceruška; Blum, Toché: Nervosní ženy; Labiche, Durru: Tchán horší tchýně, všechny hry v režii Františka Straky; Scheinpflug: Druhé mládí, r. K. Rytina.

1933 - Krištof: Dvě Růženky, r. A. Šerel; Šamberk: Josef Kajetán Tyl, r. František Straka; Skružný: Lázeňská víla, r. A. Šerel; Fastr: Marietta, r. A. Lev; Pailler: Svatá Julie, r. František Straka; Langer: Velbloud uchem jehly, r. J. Slavík.

1934 - Coward: Anglická sobota, r. J. Slavík.
1935 - Curel: Nelidská země, r. J. Slavík; Kuchyňský(?): Oběť zpovědního tajemství, r. M. Kopecká.
1936 - Poslední den Panny Marie, r. A. Lev.
1937 - Světlá, Cimler: Kříž u potoka, r. A. Lev.

1938 - Kaufman, Vančura: Černá věž, r. M. Holub; Herrmann, Lukavský: Příběhy Pavla Čamrdy; Šíma: Perníková chaloupka; Straka: Láska p. Ignáce; Kühnl: Psohlavci, r. A. Lev; Piskáček: Slovácká princezka, r. K. Rytina.

1939 - Kašpárek a Šmodrcha v říši Vodníkově; Werner: Srdce na uzdě, r. M. Holub.
Patrně ve 30. letech též uvedli Smetanovu Prodanou nevěstu, hudbu a zpěvy řídil J. Winter, r. M. Holub.

1940 - Jenne: Dědkové, r. K. Krafka.
Bibliografie:
KRONIKA města Kolín (záznamy Františka Straky) na webových stránkách města - http://www.mukolin.cz/cz/o-meste/kronika-mesta/ (10. 3. 2012).

UHLÍKOVÁ, Anna: Divadelnictví v Kolíně v období mezi světovými válkami. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta - Historický ústav 2008, s. 48.
Archivy:
Státní okresní archiv Kolín:
Soudobá dokumentace okresu Kolín, plakáty 1921-1940.

Související Obrázky

Kolín, Katolický dům, Hanička -  plakát, 1923
Kolín, Katolický dům, Orel, Děvče z Ameriky - plakát, 1931
Kolín, Orel, Paní mincmistrová - plakát, s.a.


Mapa působení souboru - Katolický dům, DrO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kolín, Katolický dům, Hanička -  plakát, 1923