Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek katolických tovaryšů (SKT)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1890
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1948
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1890 vznikl v Bučovicích Spolek katolických tovaryšů.

Krátce po svém vzniku ustavil divadelní odbor, hrál vedle SDO v sále Občanské záložny. Spolkovou místností šatna vedle divadelního sálu Občanské záložny. Též přednášky, kulečník a spolková knihovna, hudebníci.
Při ustavující valné hromadě 17 členů, koncem roku již 35.
1890 - E. Labiche: Jak se chytají vrány, fraška, první představení. Dále J. Nestroy: Sem-tam, aktovka; E. Raupach: Mlynář a jeho dítě a první rok souboru uzavřela s ohromným úspěchem fraška T. Flamma Krejčí, švec a rukavičkář aneb Srdce a rozum provedená po vánočních svátcích.

"Repertoárem se katoličtí tovaryši od divadelních ochotníků příliš nelišili, objevovaly se v něm stejné tituly jako v repertoáru ochotnického spolku v minulých letech, hlavním rozdílem asi byl větší počet her s náboženskými náměty, často hraných v návaznosti na období církevního roku. Ve vánočním období to byly různé hry o narození Ježíše Krista." (Jiří Setinský)

1891 E. Labiche: Jak se chytají vrány, J. Nestroy: aktovka Sem-tam a Frajtr Kalina od L. z Hory, Raupachova hra Mlynář a jeho dítě, největší úspěch fraška T. Flamma Krejčí, švec a rukavičkář aneb Srdce a rozum.

1892 Rud. Kneisel: Chudý písničkář; Isák Löwy aneb Vděčné srdce židovské, P. Pore: truchlohra Sv. Hermenegild, mučedník za víru, Klicpera Divotvorný klobouk, podle K. Julia: Tkalcovský tovaryš, V. L. Moser: Na Dušičky aneb Modlitba na hřbitově, R. Benedix: veselohra První den po svatbě, Pohle: Hluchý podomek, fraška.

1893 J. Vilhelm: Mistr Bedrník a jeho chasa, K. Malinský: fraška Tatínkovy juchty, Žofka (Zofka?): Nemilé návštěvy, V. Pázdral: opereta Lucifer aneb Zázračný elixír, Schmidleichner: hra se zpěvy Střelec kouzelník, E. Pešková dle Světlé: Kříž u potoka, F. F. Šamberk: Břinkálkovy trampoty

1894 - J. Třebovský: Popelka na venkově, V. Lipovský: Vyškovský Žid, Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvorský, Tyl: Jiříkovo vidění, T. Náhlovská: Prohráno, vousy dolů!, E. Pešková: Osudná píseň, Lokay: Vosí hnízdo.

1895 - Birch-Pfeifferová: Diblík aneb Šotek z hor, po čtrnácti dnech E. Pešková Diblíkova dceruška; Ed. V. Štolovský: Půjčil svou ženu, O. Krištof: Dvě Růženky, E. Pešková: Polský žid; M. Kovář a hud. J. Zelinka: vánoční veršovaná zpěvohra Narození Páně, hraná též v lednu 1897 na Tři krále.

1896 - národní báchorka J. K. Tyla Strakonický dudák, hra se zpěvy Cesty Boží jsou nevyzpytatelny aneb Pasačka z Lurd; Karel Jonáš: Prababiččin kalendář, fraška; F. X. Svoboda: Směry života; Mistr Bedrník a jeho chasa.

1897 Klicperova báchorka Brněnské kolo, Kašpar Loula: Narození Páně.

1898 U kapličky aneb Zjevná pomoc Marie Panny od Dr. J. Buriana, Mlynář a jeho dítě, Lad. Stroupežnický: Naši furianti (provedena přitom ouvertura Čechův ráj od L. Hnyka);

1899 vánoční hra Kašpara Louly: Narození Páně, J. Zeyer: Radúz a Mahulena, E. Pešková volně podle H. Šmída: Protiva; Frant. Hrdý: Národní slavnost, veselohra; V. K. Klicpera: Loketský zvon aneb Nevinně uvězněný.

1900 hra Sokyně, V. L. Moser: Na Dušičky aneb Modlitba na hřbitově.

1901 Josef Uhlíř: Teplý bratr a fraška Chytrý Matěj, obraz ze života Otče náš, Josef Beck: Josef Egyptský, R. Kneisel: Chudý písničkář, H. K. Kunert: Koťátko, A. Dennery a Cormon: Nevinně odsouzen.

1902 El. Pešková: Kříž u potoka, Ant. Lokaj: Bohatá holka - fraška se zpěvy; Stroupežnický: drama Vojtěch Žák, výtečník; V. Lipovský: Nevinně odsouzen aneb Švédové na Moravě.

1903 Josef Kousal: Štědrý večer, vánoční hra se zpěvy s předehrou a dohrou od G. P.; J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, V. B. Plumlovská: Honza v zakletém zámku; Kotzebue: Zmatek nad zmatek, fraška podle Schillingovy povídky; Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvorský.

1904 E. Raupach: Mlynář a jeho dítě, Ludvík Archleb: Maroušek, veselohra.

1905 Jan Fröhlich, hra se zpěvy podle povídky Václava Kosmáka: Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu; Tyl podle Aubignyho: Život za přítele, Otto Faster: Ben Hur, August Kotzebue: Nájemník Kmínek z Kohoutova, volná úprava Leopold R. Stirský; hra se zpěvy podle povídky V. Kosmáka Pro kus chleba, vánoční hra se zpěvy Bůh láska v jesličkách, Fr. Herman: Zachycen proudem.

1906 J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, Lad. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, drama.

1907 V. K. Klicpera hra: Hadrián z Římsů, O. Blumenthal a G. Kadelburg:U bílého koníčka, veselohra; P. R. Rosegger: V den soudu.

1908 Václav Štech: Deskový statek, Jan Maria Koubek - podle Babičky Boženy Němcové: Viktorka.

1910 Adolf Bogner: Pod perutě orla.
1911 Zmatek nad zmatek, Ferd. Oliva: Julinčiny vdavky, F. F. Šamberk: Svatojanská pouť.

1912 Barbora Melanová: Honba za ženichem, hra se zpěvy Miláček se vrátil, J. E. Šlechta: Na Dušičky aneb Staniž se vůle tvá … (Modlitba na hřbitově), R. Kafka: Anděl strážný.

Od 1913 SKT hrál na vlastní scéně v Katolickém domě.
Přední členové spolku Ot. Kobsinek, Jar. Barvík, R. Zavadil, J. Zechmeister, Jan Číhal, V. Drmola.

1913 Ant. Lokaj: Kandidáti ženitby, Jan Poláček: Trestanci na Špilberku aneb Revírník Anton, Gustav Moser a Paul R. Lenhard: Naše roztomilá Baruška, Adolf Bogner: Úděl sirotka, Adolf Bogner: Paní revírníková a její vnoučata.

1914 Pasačka z Lurd; Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus, J. Blanický: Převozníkův syn, fraška Dobrodružství na vodě (Zachránili mu život) v úpravě V. Táborského.

1915 V. Paller, zpěvy R. Doubler: Svatá Julie, dramatická legenda; O. Blumenthal a G. Kadelburg: U bílého koníčka s pokračováním To jsem sám rád, hra Na muže úskokem, Frant. Hrdý: Národní slavnost, H. Ibsen: Nora.


Katoličtí tovaryši působili za první republiky ve stejném duchu jako před světovou válkou. Často hráli hry výpravné. Na repertoáru byly i nadále vedle lehčích zábavných kusů také hry s náboženskými náměty.


Po skončení války, tj po roce 1945 Spolek katolických tovaryšů provedl zejména hru pro děti Broučci.
1948 - v prosinci - byla jeho činnost byla zastavena.
Značná část jeho archivu se bohužel nedochovala.
Bibliografie:
KOBSINEK, Otakar B.: V počátcích spolkového života. Rkp., soukromé držení - spolky.profitux.cz/b/bucovice/bucovice2.html - Archiv - excp. 110614

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 119.

SETINSKÝ, Jiří, PhDr.: Muzeum Bučovice: HISTORIE OCHOTNICKÝCH DIVADEL V BUČOVICÍCH -
http://www.vytecnici.estranky.cz/clanky/z-historie/

Související Texty

Mapa působení souboru - Spolek katolických tovaryšů (SKT)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':