Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Čapek, ZKŽ / ČSD / Sdružení měst. ochotníků při SP SSR / Alfa

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1945
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1992
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x
1945 v srpnu založen DS Karel Čapek, Závodní klub ČSD / ZK železničářů
91 členů, z nichž mnozí pak v souboru působili několik desetiletí - např. první předseda Jar. Šmolcnop, režisér Rud. Waitzman, manželé Doušovi, Milena Doušová, Marie Procházková, Rud. Vedral, Ferd. Maurer, Václav Bejček, Jiří Němec, Jan Holek, Lad. Faitl, Ant. Kuchynka, Karel Veselý st. a ml., František Šplíchal, Ant. Bondy, Mil. Vacek, St. Štochlová.
28.10. sehrána Noc na Karlštejně, v prosinci Most nejkrásnější, obě hry v režii R. Waitzmana.

1947 soubor (se souhlasem O. Scheinpflugové) přijal jméno Karel Čapek a 21. 9. 1947 vstoupil do ÚMDOČ, přičemž všichni členové složili Ochotnický slib.
1948 – D. C. Faltis: Stanice Gordian, v soutěži Hrdličkova okrsku se sídlem v Mostě 1. místo, v zemské soutěži ÚMDOČ na 8. místě
1948 – Klíma: Na dosah ruky ().
1948 členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ.

1950 Karel Čapek jako DS ZK ROH ČSD – K. Nový: Česká bouře, účast na vrcholné soutěži ÚMDOČ - III. Pardubických ochotnických dnech, přeřazen do II. skupiny Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ.
1950 - Čapek, K. Nový: Česká bouře. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 34. místo soutěže.
1950 dále uvedeny inscenace Drda: Hrátky s čertem, Suchovo-Kobylin: Svatba Krečinského, Zápotockého Vstanou noví bojovníci ( 2 představení málo navštíveno), Česká bouře (Nový), Zlý jelen (Klicpera).
1951 21 představení, z toho 5 premiér - úspěšná Gogolova Ženitba s Sofoklův Oidipus, v titulní roli jh. Ed. Kohout, ND, jehož úspěšně alternoval člen souboru Bohumil Vykouk. Celkem16 zájezdů.

V první polovině 50. let hrál soubor na jevišti sokolovny II u nádraží, prostoře ZK ČKD, neměl vlastní budovu (až později získal tzv. Armádní dům, kde bylo vyhovující jeviště i hlediště). Režírovali především Karel Aksamit a Jiří Němec, 1953 též Josef Mulač.
Čestnými členy DS byli členové ND Jar. Vojta a Olga Scheinpflugová.

1956 soubor železničářů 1956 pracoval na úpravách jeviště nového sídla ZK, ještě před dokončením vzpomínkový večer na J. K. Tyla a literární večer o Karlu Havlíčkovi Borovském. Po otevření ZK estrádou získali několik mladých členů, s nimiž uvedli pohádky Neohrožený Mikeš a Sůl nad zlato. Chystali Kubánkovu hru Velké rozhodnutí.
1956 v ZK ROH železničářů, nové jeviště, poté časté i pohádky pro děti, mj. Honza a drak, Sůl nad zlato, Perníková chaloupka, Popelka, Šípková Růženka, Medvěd a víla, Neohrožený Mikeš, často režie Růžena Doušová a Mil. Valdman; též Velké rozhodnutí (Kubánek), režie K. Aksamit.
Dalšími režiséry pohádek pro děti Irena Rathouzská, Josef Vykrútil, Vlasta Rovenská, Jan Jandera, Milena Skálová ad.

1959 – O. Lichardová - M. Lokvencová: Popelka, režie B. Doušová, účast na Ústřední přehlídce div. her pro děti a mládež v Pardubicích, oceněna režie (režisérka v tom roce oslavila 40 let ochotnické práce) a výkon Jar. Šmolcnopa v roli krále.
Počet představení pro děti poté významně narostl.

V 60. letech krizové období souboru, mnoho členů zanechalo z různých důvodů (zdravotní, věk) divadelní činnosti, zbytek členů nebyl vždy schopen dotáhnout do konce náročné studium her. Práce neustala, ale počty premiér i odehraných her poklesly.
1965 – Čechov: Višňový sad, režie Fr. Hrdlička.
1968-1971 vedl soubor Bohumil Zeman, který studoval pohádky s dětským divadelním souborem.

Do 1970 350 představení. Odtud profesionální herec Jiří Hromada.

POZOR! V soupisu repertoáru nejsou dětská představení (s dětským souborem - samostatné heslo) odlišována od práce souboru dospělých, který se již dělší dobu orientoval na tvorbu pro děti.

Na přelomu 60. a 70. let stagnace.


1971 díky Zemanovu nadšení a vytrvalosti se podařilo obnovit i činnost dospělého souboru.
1972 obnova činnosti, hráli v ZK v Chomutově-Horní Vsi, nastudovali pohádku M. Stránského Kašpárek a Honza v Černém hradu, režie B. Zeman; a dramatizaci B. Němcové Sůl nad zlato, režie J. Griml, kterou uvedli 1973 na chomutovském festivalu Dny dětské radosti, dále v Jirkově a Kadani.

V té době se kolektiv podílel na organizování dětského div. festivalu v Chomutově.
1972 Zd. Horynová: Zkoušky čerta Belínka, režie Jos.Vykrútil, účast na II. radonickém div. podzimua XI. dětském festivalu v Jirkově; G. Schulze: Čertovy zlaté vlasy, režie M. Valdman.

1973 – Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta, režie Marie Grimlová, po mnoha letech tak soubor opět uvedl představení pro dospělé, účast na OP Radonický div. podzim; J. Horák: Zvířátka a loupežníci, režie J.Griml ml. - hlavní cena na Vejprtském div. jaru, cena za režii a 2 herecké výkony, doporučení na NP v Ostravě-Porubě, ale postup se nerealizoval (pozdní přihláška).
1973 se DS Čapek stal členským souborem SČDO,
1974 – Z. Horynová: Moudrá ševcová, r. V. Drvota; L. Vaňková: Princezna a šašek, r. J. Vykrútil, I. Bukovčan: Sníh nad limbou, r. Grimlová, Griml, Radnický div. podzim 1974 - cena OOR za angažovanou hru

1975 – V. Čtvrtek: Modrý kosatec, r. V. Milfait, F. Hrubín: Kráska a zvíře, r. J. Griml, účast Radonický div. podzim 1975 - Cena OOR, ceny za režii, za mužský herecký výkon.

1976 – František Hrubín: Kráska a zvíře. Účast na přehlídce Kadaňský divadelní květen.

1976 DS K. Čapek ZK ČSD, Grigorij Gorin: Zapomeňte na Hérostrata!, r. J. Griml, v titulní roli Jiří Hromada, později profes. herec. 1977 účast na XX. LD - 1. cena. Účast na KP, na NPRSDH ve Svitavách; účast na přehlídce Kadaňský divadelní květen.

1978 – Voskovec a Werich: Balada z hadrů, režie a návrh scény Fr. Hrdlička, v roli Fr. Villona Pavel Rychtář.
1980 – Slabosti, tvé jméno je láska, účast na CP železničářských souborů MJF.
1980 Chomutov, Braginskij–Rjazanov: Pokrytci. Účast na Celostátní přehlídce divadelních souborů na železnici, Chomutov, na NPRSDH ve Svitavách.
sezona 1980/81
1980 na podzim - William Shakespeare: Slabosti, tvé jméno je láska, režie Josef Griml, J. Makarius: Poklad Kapitána Habakuka,režie Josef Griml.
1981 člen souboru Petr Matoušek: Grafik Lukáš a ryba Samuel, režie St. Aubrecht, pohádku uvedl i DDS Čapek v reži Josefa Vykrůtila.
1981 - duben – Radičkov: Sníh se smál až padal, režie Josef Griml, scéna Vladimír Valeš, realizace scény Josef Paulíček, Tuso neboli Jezus Fr. Kalivoda, Isaj Josef Vykrůtil - 5. premiéra sezony 1980/81.
sezona 1981/82
1981 - listopad – J. N. Nestroy - Jan Werich: Teta z Bruselu, režie St. Aubrecht, scéna Václav Schlicht, Hlava Jiří Roth st., Lampa Fr. Kalivoda, L. Knot, příručí Jiří Roth ml., Artur, sluha St. Aubrecht.
1982 - květen – Figueiredo: Velice podivuhodný příběh ctnostné ženy z Efezu, režie Josef Griml; na podzim premiéra pohádky: I. V. Karnauchová, dramatizace a režie Petr Matoušek: Carevič Ivan a Jelena Přemoudrá, scéna Marie Koudelková a Zd. Skotnica, v roli Kostěje Nesmrtelného St. Aubrecht.
1983 – Voskovec a Werich: Těžká Barbora, režie J. Griml.

1985 – Oldřich Daněk: Vévodkyně valdštejnských vojsk, r. František Hrdlička. Účast KP, Žatec.
1986 pro děti K. Čejka: Tři království, režie Josef Griml, scéna a kostýmy Marie Koudelková, účast na KP Dospělí dětem v Novém Boru.
1987 42. sezona, soubor ze dobu svého trvání nastudoval a uvedl před 140 her ve 400 představeních,
1987 – Aleš Fuchs: Příběhy z Dekameronu,dramaturgie Fr. Hrdlička, režie St, Aubrecht, scéna ing. Zd Skotnica, v roli Pampinei Marie Zázvorková / Hana Kuncová.
1988 Divadelní soubor Karel Čapek - členský soubor SČDO Závodního klubu železničářů v Chomutově (takzvaný Armáďák) , vedoucí František Petrovský.
Při Závodním klubu železničářu je též Pionýrský divadelní soubor Karel Čapek, 11 členů, vedoucí František Kalivoda.
65 členů v obou souborech, vedoucí Josef Griml.

Ještě v roce 1990 byl Divadelní soubor Karel Čapek byl v Závodním klubu železničářů ROH (Armáďáku) .
20.1.1990 měla premiéru Paní Měděné hory (Petr Matoušek ji ovšem napsal pod názvem Ptačí zpěv), regionální hornická pověst z Měděnce. 24.5.1990 soubor uvedl zdramatizované Černé barony Miloslava Švandrlíka, tehdy před volbami pod názvem „Jak volili Černí baroni“.
1991 - v prvním pololetí - DS přechodně zkoušel v Městském divadle.
1991 DS Karel Čapek, Calvino - Baláš: Dívka, kterou prodali s hruškami, účast na NP Popelka.
V létě, stále ještě jako divadelní soubor Karel Čapek, kolektiv přešel,do kasáren VÚ 4341 v Chomutově, kde se
na jaře 1992 přejmenovali na DS Hadr, viz.

1992 na jaře tedy DS Čapek ukončil činnost.
Bibliografie:
80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

DIVADELNÍ soubor KAREL ČAPEK, členský soubor SČDO. 1945-1975. Sestavila redakční rada ve složení Josef Vykrútil, Josef Griml, Václav Bartoň, Božena Doušová, Václav Milfait. Chomutov, Závodní klub železničářů 1975. 56 s.

DOBOSOVÁ, Pavlína: Historii spolku zpracovávala roku 2004.

GRIML, Josef: Život jednoho souboru. Amatérská scéna 1973, č. 2, s. 10.

KADAŇ. AS 1977, č. 7, s. 20.

PAVELKOVÁ, Soňa: Česká Třebová. Amatérská scéna 1980, č. 11, s. 14. Foto: Chomutov, Slabosti, tvé jméno je láska.

RADONICE. Amatérská scéna 1974, č. 1, s. 18.

ROUBÍK, Karel: Svátek Chomutovských ochotníků. Amatérská scéna 1977, č. 2, s. 16.

TRÁVNÍČEK, Milan: Pokud o Čechova (Višňový sad). Amatérská scéna 1966, č. 1, s. 10-11.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 6-7, s. 156.

Chomutov - Z ochotnického života, Ochotnické divadlo 1957, č. 2, s. 40.
Archivy:
Praha, Národní archiv: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/367/1946, Sdružení městských ochotníků při Svazu přátel SSR.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/7370/1946, změna Sdružení na JDO Karla Čapka.

kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Pojmy

Související Obrázky

Bechyně, ASUT, upomínkový list pro DS Čapek, 1989
Chomutov,  Čapek, v České Třebové 1986
Chomutov, Alfa klub v závodním klubu železničářů, vpravo Aubrecht, 1970
Chomutov, budova divadla
Chomutov, Čapek,  H. Fielding: Paleček, 1992
Chomutov, Čapek,  Vévodkyně valdštejnských vojsk, 1984
Chomutov, Čapek, ... zapomeňte na Hérostrata - program, obsazení, 1976
Chomutov, Čapek, 1986
Chomutov, Čapek, Balada z hadrů, 1978
Chomutov, Čapek, Balada z hadrů, 1978
Chomutov, Čapek, Balada z hadrů, 1978
Chomutov, Čapek, Bláznovy zápisky - program, 1977
Chomutov, Čapek, Bláznovy zápisky - program, 1977
Chomutov, Čapek, Braginskij - Rjazanov: Pokrytci - program - obsazení, 1980
Chomutov, Čapek, Broučci, 1976
Chomutov, Čapek, Carevič Ivan a Jelena přemoudrá, 1982
Chomutov, Čapek, Carevič Ivan a Jelena Přemoudrá, 1982
Chomutov, Čapek, Carevič Ivan, generální zkouška 1982
Chomutov, Čapek, Černí baroni - plakát, 1990
Chomutov, Čapek, Česká Třebová, 1984
Chomutov, Čapek, Charleyova teta
Chomutov, Čapek, Císařovy úplně nové šaty, 1988
Chomutov, Čapek, Dívka, kterou prodali s hruškami
Chomutov, Čapek, Dívka, kterou prodali s hruškami, 1991
Chomutov, Čapek, Emigrant
Chomutov, Čapek, Goldoniáda, 1988
Chomutov, Čapek, Goldoniáda, 1988
Chomutov, Čapek, Goldoniáda, 1989
Chomutov, Čapek, Grafik Lukáš, 1981
Chomutov, Čapek, Jako  zázrakem, 1984
Chomutov, Čapek, Jako zázrakem, 1984
Chomutov, Čapek, Jan za chrta dán, 1984
Chomutov, Ćapek, Jiráskův Hronov 1979
Chomutov, Čapek, Kdo se bojí Virginie Woolfové
Chomutov, Čapek, Kdo se bojí Virginie Woolfové
Chomutov, Čapek, Mandragora, 1979
Chomutov, Čapek, Nevěsta messinská, 1988
Chomutov, Čapek, O třech mátohách - plakát, 1991
Chomutov, Čapek, O třech mátohách, 1991
Chomutov, Čapek, O třech mátohách, 1991
Chomutov, Čapek, okresní přehlídka 1988
Chomutov, Čapek, Paleček - program, 1992
Chomutov, Čapek, Paní Měděné hory, 1990
Chomutov, Čapek, Poklad kapitána Habakuka - program - obsazení
Chomutov, Čapek, Poklad kapitána Habakuka, 1980
Chomutov, Čapek, Poklad kapitána Habakuka, 1981
Chomutov, Čapek, Pokrytci, 1980
Chomutov, Čapek, Pokrytci, zkouška 1980
Chomutov, Čapek, Příběhy z Dekameronu, 1987
Chomutov, Čapek, Příběhy z Dekameronu, 1987
Chomutov, Čapek, Příběhy z Dekameronu, 1987
Chomutov, Čapek, Sebevrah, 1989
Chomutov, Čapek, Šimčíková-Zázvorková a Aubrecht
Chomutov, Čapek, Škola pomluv, 1985
Chomutov, Čapek, školení Perštejn nad Ohří, asi 1987
Chomutov, Čapek, školení ve Vejprtech, 1989
Chomutov, Čapek, Šlechetný husar, 1986
Chomutov, Čapek, Smutná historie o šlechetnémn husarovi a sličné herečce, 1986
Chomutov, Čapek, Svatá Jana
Chomutov, Čapek, Sykáčková, Tomešová, Nepovímová, 1986
Chomutov, Čapek, Teta z Bruselu, 1981
Chomutov, Čapek, Teta z Bruselu, 1981
Chomutov, Čapek, Teta z Bruselu, 1981
Chomutov, Čapek, Těžká Barbora, vlevo Josef Griml, 1983
Chomutov, Čapek, Těžká Barbora,1983
Chomutov, Čapek, Ukradený mlýn
Chomutov, Čapek, Ukradený mlýn
Chomutov, Čapek, Ukradený mlýn, 1987
Chomutov, Čapek, v Náchodě 1979
Chomutov, Čapek, Velice podivuhodný příběh ctnostné ženy z Efezu - program, 1982
Chomutov, Čapek, Velice podivuhodný příběh ctnostné ženy z Efezu, 1982
Chomutov, Čapek, Vévodkyně valdštejnských vojsk, 1984
Chomutov, Čapek, Zázvorka, Zázvorková, 1986
Chomutov, DS Čapek, na Železničářské České Třebové recitovala Marie Zázvorková, 1981
Chomutov, DS Čapek, Stanislav Aubrecht recitoval v České Třebové, 1981
Chomutov, III. Divadelní festival ochotnických souborů - plakát, 1959
Chomutov, Přehlídka na železnici – program, 1988
Havelková, Zázvorková, Koudelková, 1986
Josef Vykrůtil, režisér
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950


Mapa působení souboru - Čapek, ZKŽ / ČSD / Sdružení měst. ochotníků při SP SSR / Alfa

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Josef Vykrůtil, režisér
Chomutov, Čapek, Broučci, 1976
Chomutov, Čapek, Dívka, kterou prodali s hruškami
Chomutov, Čapek, Mandragora, 1979
Chomutov, Čapek, Grafik Lukáš, 1981
Chomutov, Čapek, školení ve Vejprtech, 1989
Chomutov, Čapek,  H. Fielding: Paleček, 1992