Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Církev československá, LD Husův dům

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1923
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1928
Působení: 192x
Členové Církve československé založili 20. srpna 1923 loutkářský kroužek
„který si vzal za úkol povznést a zušlechtiti mládež, zvláště pak dítky dobrou hrou; neboť hra působí více než čtení, ona působí i tehdy, když již opona spadne."

Olomoucká náboženská obec Církve československé vznikla oficiálně v únoru roku 1923, neměla ovšem objekt, v němž by mohla provozovat své aktivity. Provizorní azyl našla v kostele Českobratrské církve evangelické na nábřeží Moravy. Odsud byli odsunuti do prostor učitelského ústavu v Komeniu, v jeho kapli byly konány bohoslužby a v prvním poschodí zadního traktu směl loutkářský odbor Církve československé provozovat loutkové divadlo. Režisérem byl František Matušek.

1923 - 26. 8. - zahajovací představení - Alois Gallat: Bratři, hráno ve 3 hodiny odpoledne v divadelním sále Komenia. Hrálo se každou neděli až do konce školního roku.
1923-1924 - v repertoáru pohádky soudobých populárních autorů - Bohumil Schweigstil: Potopený zvon, Na dušičky v lese, Ludmila Tesařová:
Kuba všecko sněd, Perníková chaloupka, Bohumil Bouška: Květ kapradí. Vše za doprovodu živé hudby houslí, zvlášť zakoupených pro potřeby loutkového divadla.
1924-1925 zahájili 3. reprízou pohádky Květ kapradí,
V repertoáru této dekády ponejvíce pohádky s postavou Kašpárka v hlavní roli - Kašpárek hledá princeznu, Kašpárek a strašidlo, Kašpárek vždy vítězí.
1925 - 8. 3. - se na programu objevilo vlastenecké drama Fr. Homolky: Život za republiku, oslavující prezidenta T. G. Masaryka.
Výdělky z jednotlivých produkcí byly poměrně nízké, v průměru kolem 20, 30 korun. Po ukončení sezonní činnosti činil příjem méně než výdej. Režisér Matušek daroval loutkovému divadlu 120 korun českých. Kroužek pořídil nové dekorace od firmy Modrý a Žanda, nechal si vyrobit „větrný přístroj“, přepracovat loutkové divadlo, zhotovit novou kostru a olomouckým stolařem Janem Slatinou vyhotovit 30 kusů nábytku o polovinu většího, než byl původní.
Sezona 1925-1926 byla započata 13. září hrou V. Baldessari-Plumlovské: Obešlík.

Na přelomu let 1926-1927 byla dostavěna samostatná budova Husova sboru a loutkové divadlo se přestěhovalo do vlastních prostor. Někdy
v období změny domovské scény došlo k celkové rekonstrukci loutkového divadla Cčs a jeho viditelnému zvětšení.
1926 - v prosinci - Jan Petřík: O Žižkův dvorec. Od této chvíle byly pohádky hrány s 1 m vysokými marionetami - s největšími loutkami v celé prvorepublikové Olomouci a dlouho je žádný jiný spolek nepředčil.

1926-1927 představení pravidelně 2x do měsíce. Oproti předchozím obdobím zájem publika stoupl, průměrný výdělek z představení: 45-50 Kč. Soubor se snažil o různorodý repertoár. Do programu zařazoval i přepracované hry činoherních dramat a baletu: Rusalka v úpravě Aloise Rady či Tvrdohlavá žena v úpravě Václava Sojky, premiéry inzerovány jako představení pro dospělé publikum.

1928 se v prostorách Husova sboru začalo budovat kolumbárium, loutkářský kroužek tím ztrátil prostor.
O další existenci loutkového divadle Husova sboru Církve československé nejsou žádné zmínky ani v archívu Husova sboru, ani v lokálních periodicích.
Bibliografie:
CHALUPNÍKOVÁ, Radka: Loutkové divadlo v Olomouci v letech 1918-1929. Magisterská diplomová práce. Olomouc, Univerzita Palackého, FF 2012, s. 21-24.

Mapa působení souboru - Církev československá, LD Husův dům

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':