Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl / Ochotníci

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1839
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1935
Působení: 186x, 187x, 198x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x
1839 České ODi zal. uč. Al. Žižka, 9 členů, hráli U bílého beránka, 2x ročně, např. Pražští sládci. Po úspěchu další hry v dobrém výběru. Opona a dekorace J. Kokeš.

1855 A. Kotzebue: Liška nad Lišku.
1857 Josef Kajetán Tyl: Bankrotář, Ignaz Franz Castelli: Petr a Pavel, František Ruth: Doktora Fausta domácí čepička, Josef Kajetán Tyl: Statek Lhota.
1858 Moliѐre: Lakomec, Josef Kajetán Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, Alexander Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit, Svéhlavost, Roderich Benedix: Vězení, Jan Strakatý: Manžel bez ženy, Novotný: Husička z Podháje.
1859 Prokop František Šedivý: Pražští sládci.

1860 ODi v hostinci U kováře z iniciativy uč. Fr. Schejbala, též autora opony.
1861-1862 Josef Kořenovský: Obžínky, J. K. Zbraslavský: Rekrutýrka v Kocourkově, Josef Kajetán Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit, Charlotte Birch-Pfeiffer, překlad Vávra-Lomnický, Jan Nepomuk: Ďáblova bařina, Aleš Dumavský: Dvě postele v jednom pokoji, Josef Kajetán Tyl: Dareba, P. Novotný: Hraje si na vdanou, Carl Blum: Výroční trh v Miloticích, Josef Kajetán Tyl: Pražský flamendr, Josef Kajetán Tyl: Pěnkava a Čížek, Jan Neruda: Ženich z hladu, J. S. Haštalský: Slepá, Prokop František Šedivý: Pražští sládci, Charlotte Birch-Pfeiffer: Diblík, šotek z hor.
1963 Josef Kajetán Tyl: Tvrdohlavá žena, Gustav Oplustil: Po slunce západu, Antonín Hák: Zakletý princ, Richard Brinsley Sheridan: Klevety, Josef Kajetán Tyl: Pražský flamendr, Narcisse Fournier: Při piketu, Josef Kajetán Tyl: Muka chudé ženy, A. Prachovský: Převržená slánka, Eugѐne Scribe: Učenec, Zbraslavský: Jenom pět zlatých, Josef Kajetán Tyl: Sládkova dcera, Počátecký: Doktor Robin, Josef Kajetán Tyl: ?, Émile Augier: Škaredá sestra, Kořenovský: Stará místo mladé.
1864 Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, Veselohra u okna, Emil Albert Brachvogel: Narcis, Jan Neruda: Prodaná láska, Karl August Görner: Černý Petr, , žJ. Novotný: Kniha III. kapitola I., Gustav Puttlitz: politika v lese, František Doucha: Malý Richelieu na prvním potýkání, Moser: Pozvu si majora, Józef Ignaci Kraszewski: Pán a správce, F. I. Holbein, přel. Novotný: Hledá tragickou rekyni, Václav Kliment Klicpera: Lhář a jeho rod, Friedrich Kaiser: Bratr honák, aneb, Venkované v hlavním městě, Angeli překlad J. N. Štěpánek: Ze sedmi ta nejškaredější, Jean Francois Alfred Bayard: Vicompr z Letorieru, aneb, Jak se přízeň získá, Louis Schneider: Karla XII. návrat do vlasti, Mnich a voják, Jan Dubínek: Král Václav a jeho kat, Ďáblův mlýn, Cestující student, J. K. Tyl: Kníže ďábel.
1865 J. K. Tyl: Kníže ďábel, Roderich Benedix: První den po svatbě, Emil Pohl: Hluchý podomek, Náměsíčník, Frederi Wilhelm Riese: Musí na venek!, K. Š.: Dědkův kalmuk, Don strejček, August von Kotzebue: Roztržití, Aleksander Fredro: Dámy a husaři, Roderich Benedix: Čeleď, Karl August Görner: Ženské slzy, Paní kastelánová, Eduard von Bauernfeld: Domácnost a romantika, Alexander Pleščejev: On je hluchý, Jan Strakatý: Manžel bez ženy, Novotný: Husička z podháje, Josef Kajetán Tyl: Mnich a voják, Ďáblův kalmuk.
1866 Alex Pleščejev: On je hluchý, Görner: Ženské slzy, K. Š.: Dědkův kalmuk, Ernst Benjamin Salomo Raupach: Mlynář a jeho dítě, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, Bohuslav Foit: Černý Petr, Gustav Heinrich Gans zu Pultitz: Politika v lese, Konkordie, Friedrich Schiller: Loupežníci.
1867 Chce mít švandu, Charlotte Birch-Pfeifferová: Král Václav a jeho kat, Pöhl, Grunert: Hluchý podomek, Cestující studnet, aneb, Strašidlo v moučnici, Novotný: Husička z Podháje, V. Friedrich: Musí na venek, K. Püner: Karla XII. návrat do vlasti.
August von Kotzebue: 1868 Roztržitý; Bedřich Hopp: Doktora Fausta domácí čepička, Eugѐne Labiche: Tak se chytaj vrány, Viktor Hugo: Královna a její milostník, Dalibor Čermák: Patriarcha Jakub, R. Benedix: Dalibor Čermák, Isak Levý.
1869 Doktor Žvanil, Václav Kliment Klicpera: Dobré jitro, Jan Nepomuk Štěpánek: Ze sedmi ta nejškaredější, Hral hrabě a pěvkyně, Adolphe d´ Ennery: Don Cesar de Bazano, aneb, Zasnoubení před popravou, Eduard Just: Rinaldo Rinaldini, děti sehrály Jesličky.

1870 předsedou Rudolf Patočka.
1870 Romeo v kanceláři, Hutt: Všichni se hašteří, J. K. Tyl: Pěnkava a Čížek, Josef Kajetán Tyl: Slepý mládenec, Muzikanti, Před balem, L. Stirský: Uniforma maršálka Radeckého, Josef Kajetán Tyl: Muka chudé ženy.
1871 Karel Sabina: Maloměstské klepny, Fraška a basa, J. J.: Nepokradeš, Za života mrtví manželé, Jaroslav Hof: Dcera katova, Josef Jiří Stankovský: Nedejme se!,.
1872 Karel Sabina: Inserát, František Ferdinand Šamberk: Svatojánská pouť.
1873 Sorilla, děti uvedly František Pravda: Svatý Mikuláš, Friedrich Kaiser: Vrahové v městě.
1874 Alexander Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit!, František Robert Hocke: Nepravý a přece pravý, Rudolf Kneisel: Chudý písničkář, Posvícení v Malčicích, Roderich Benedix: Pan strejček, Adrien Decourcelle: Hledá vychovatele, Roderich Benedix: Něžné příbuzenstvo.
1875 Josef Štolba: Staří blázni, Nehody podskalského výletu, aneb, Jak se Jiřík oženil, Jan Neruda: Prodaná láska, E. K.: Otče náš!, aneb, Tajuplná noc před Sv. Havlem, Eliška Pešková: Farářova kuchařka, Václav Vrána: Můj Vojtíšek.
1876 Kniha III. kapitola I., Mudruňk při měsíčku, Koncert, Gustav von Moser, E. Pešková: Slavnost založení.
1877 Heřman Schmied: Dračí dráp, V. J. Kavka: Dva lístky, A. Kotzebue: Kulík a Dulík, František Josef Janke: Zázračná princezna, aneb, Dobrodružství v zemi bláznů, Kolda Malinský: Sultánova smrť, Josef Kajetán Tyl: Lesní panna, Škola byla svěcená.
1878 Josef Štolba: Krejčí a švec, Jan Vácslav Kejzlar: Útěk před Prušáky, aneb, Zasnoubení v nepřátelském táboru, Jindřich Böhm: Hoši z osmnácté chasy.
1879 DS Tyl, oprava jeviště. Hrálo se U Kovářů, pozdější název U české koruny. V 60. a 70. letech 3-8 představení ročně.
1879 Pohádka o Popelce, Josef Junghaus: Poslední Mohykán, V. Lipovský: Bodrý venkovan, Josef Kajetán Tyl: Slepý mládenec, Josef Kajetán Tyl: Lesní panna, Raupach: Duch času.

1880 ředitele spolku Vilibald Kuchynka.
1880 Alois Berla: Čím dál, tím hůř!, dle Mosenthala J. M. Boleslavský: Svatojanský dvůr aneb Mocnosť slova Božího, Josef Kajetán Tyl: Statek Lhota.
1881 Antonín Langer: Vrátný z Karlína, Josef Štolba: Bratranec, Hutt, Pán Šmaha, Moser: Soudný den. "O znamenitý výsledek her těchto zjednali si zásluh zejména ... Dostálová, Jelínková, Patočková, Jadrná, Doláková, Mládek, Patočka.... Šťastná souhra, skvělý výsledek." (Divadelní listy 1881/č.36), Josef Štolba: Bratranec, Všichni se hašteří.
Později Poupě, Směry života, Cop, Nora apod.
1882 Josef Jiří Staňkovský: Z dvorní etikety, Josef Žofka: Básník sokem, Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera, Karel Fořt: Kainovo znamení, J. B. Podlevínský (volně podle R. Benedixe): Paní tchýně,
1883 Adolph L'Arronge: Doktor Kalous, Therese Megerle: Tři čtvrtě na jedenáct, Cestující student aneb Strašidlo v moučnici; hudbební doprovod Boh. Jeremiáš "na novém spolkovém harmoniu.", Jan Neruda: Prodaná láska,
Též v novém hostinci Červinkově z Horek.
1884 J. Baar: Mladí pastýři betlémští, J. Strakatý: Politika v lese, aneb, Staro a mlado, Gustav von Moser: naše ženy, Karel Pippich: Ve veřejném životě, Posel lásky, Gustav von Moser: Válka v míru.
1885 Josef Kajetán Tyl: Čert na zemi, František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, František Ferdinand Šamberk: Divadelní vlak, aneb, Vzhůru do Prahy!
1886 Karel Sabina: Maloměstské klepny, J. K. Tyl: Strakonický dudák, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, J. Třebovský: Popelka na venkově, Antonín Lokay: Královna plesu, Josef Štolba: Staří blázni, Josef Kajetán tyl: Život za přítele.
1887 J. K. Tyl: Noc před novým rokem, aneb, Ponocný na redutě, Dalibor C. Faltis: Veronika, K. P.: Naši maloměšťáci, aneb, Život v Kocourkově, Karel Pippich: V české domácnosti, Michal Balucki: Těžké ryby.
1888 Rudolf Kneisel: Ona něco ví, Franz von Schönthan: Hloupý kousek, Eliška Pešková: Furiant, Tlachal, P. Rada: Osudné psaníčko, J. K. Tyl: Preciosa.
1889 Josef Štolba: Vodní družstvo, J. K. Tyl: České Amazonky, Michal Balucki: Po smrti tetině, J. R.: Jací jsou ti naši muži.

1890 Jaroslav Vrchlický: Vrah, Josef Štolba: Vodní družstvo, Menhard Litoměřický: Pacientka, J. R.: Jací jsou ti naši muži.
1891 A. Šubrt: Jan Výrava, Václav Štech: Maloměstské tradice, Josef Štolba: All Right.
1892 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Carlo Goldoni: Treperendy, Jindřich Vilhelm: Mistr Bedrník a jeho chasa.
1893 Pohádka o Popelce, Karel Jaromír Erben: Sládci, Gustav Eim: Páni doktoři.
1894 August von Kotzebue: Nájemník Kmínek z Kohoutova, Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus, Antonín Lokay: Vosí hnízdo.
1895 zrušen sál U kováře, nový pro spolkovou činnost až po dvou letech v Panském domě, po roce vyhořel. Činnost spolku od té doby omezena,
1897 Josef Štolba: Křivé cesty, Václav Kliment Klicpera: Zlý jelen.
1898 Václav Kliment Klicpera: Zlý jelen.

1901 Eduard Souček: Před sjezdem, A. Abrahamovic, R. Ruzskovsky, překlad Arnošt Schvab-Polabský: Setník z Bosny, Jesličky, Velebný Pán.
1902 ředitelem Hvězda.
1902 Edvard Jelínek: Korouhevník, Rudolf Kneisel, upravil Hanuš Cimr: Chudý písničkář.
1903 František Xaver Svoboda: Poupě, František Xaver Svoboda: Lapený Samsonek, Jaroslav Vrchlický: K životu, František Xaver Svoboda: Směry života.
1904 Jan Vávra: Konkursy pana notáře, Henrik Ibsen: Nora.
1905 Offenbach: Svatba (Zasnoubení?) při lucernách, Josef Hais-Týnecký: Když slavík do lesa zaletí, Zábavní večírek, Božena Viková-Kunětická: Cop, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání.

1913 František Herman: Dobrodinci.
1915 Karel Pippich: Z české domácnosti.
1916 Jaroslav Hilbert: Jejich štěstí.
1919 Jan Neruda: prodaná láska, Karel Fořt: Z českých mlýnů.

1921 Gustav Moser: Slavnost založení, Alois Kalenda: Jen žádného od militér, L. Novák: Detektiv, Rudolf Vohánka: První ordinace.
1922 Mosenthal, překlad Fastová: Debora, Josef Kajetán Tyl: České Amazonky, aneb, Ženská vojna, M. Loučenský: Potkalo ji štěstí.
1923 František Hlavatý: Bílá myška.
1925 Radúz a Mahulena (Zeyer), Vojnarka (Jirásek), Kostnické plameny (J. F. Karas).

1935 úředně Tyl zaznamenán.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 294.
Divadelní listy 1881, č. 32, s. 287, č. 36, s. 317, č. 36, s. 317.
Divadelní listy 1883, č. 12, s. 110, č. 15, s. 133, č. 24, s. 206.

Thalie 1897-8, č. 23, s. 183.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 39.

Československé divadlo 1925, č. 8, 2. str. obálky č. 12, 2. str. ob.; č. 15, s. 240.
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv:
Soudobá dokumentace, Sbírka plakátů, př.č 927-1178
Chrast, Tyl, in. č. 1 -6, č. knihy 1 -6
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 957
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 814, i.č. 9603
Chrudim, Okresní úřad, Chrast, Tyl, Seznam hraných her, 1866-1905, i. č. 4

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/7896/1935, DS Tyl.

Související Obrázky

Chrast, Divadelní ochotníci, Výroční trh v Miloticích - plakát, 1861
Chrast, Ochotnické divadlo,  Rybrcoul - plakát, 1884
Chrast, SDO, Bílá myška, 1923
Chrast, SDO, České Amazonky, 1922
Chrast, SDO, Jejich štěstí, 1916
Chrast, SDO, Jejich štěstí, 1916
Chrast, SDO, Potkalo ji štěstí, 1922
Chrast, SDO, Prodaná láska, 1919
Chrast, SDO, Silvestr, 1921
Chrast, SDO, Slavnost založení, 1821
Chrast, SDO, Z českých mlýnů,1919
Chrast, Tyl, archiválie o spolku
Chrast, Tyl, Chudý písničkář, 1902
Chrast, Tyl, Dobrodinci, 1913
Chrast, Tyl, Jací jsou ti naši muži, 1890
Chrast, Tyl, Jací jsou ti naši muži, 1890
Chrast, Tyl, Jací jsou ti naši muži, 1890
Chrast, Tyl, Korouhevník, 1902
Chrast, Tyl, Korouhevník, 1902
Chrast, Tyl, Lesní panna, 1879
Chrast, Tyl, Maloměstské tradice - All Right, 1891
Chrast, Tyl, Maloměstské tradice - All Right, 1891
Chrast, Tyl, Mistr Bedrník a jeho chasa - Treperendy, 1892
Chrast, Tyl, Nájemník Kmínek, 1894
Chrast, Tyl, Nájemník Kmínek, 1894
Chrast, Tyl, Nájemník Kmínek, 1894
Chrast, Tyl, Nájemník Kmínek, 1894
Chrast, Tyl, Naši furianti, 1892
Chrast, Tyl, Naši furianti, 1892
Chrast, Tyl, Naši furianti, 1892
Chrast, Tyl, Památní kniha divadelního spolku, 1880
Chrast, Tyl, Památní kniha divadelního spolku, 1880
Chrast, Tyl, Památní kniha divadelního spolku, 1880
Chrast, Tyl, Památní kniha divadelního spolku, 1880
Chrast, Tyl, Památní kniha divadelního spolku, 1880
Chrast, Tyl, Památní kniha divadelního spolku, 1880
Chrast, Tyl, Památní kniha divadelního spolku, 1880
Chrast, Tyl, Pamětní kniha, 1861 - 1903
Chrast, Tyl, Pamětní kniha, 1861 - 1903
Chrast, Tyl, Pamětní kniha, 1861 - 1903
Chrast, Tyl, Pamětní kniha, 1861 - 1903
Chrast, Tyl, Pamětní kniha, 1861 - 1903
Chrast, Tyl, Páni doktoři, 1893
Chrast, Tyl, Páni doktoři, 1893
Chrast, Tyl, Páni doktoři, 1893
Chrast, Tyl, Pohádka o Popelce, 1893
Chrast, Tyl, Pohádka o Popelce, 1893
Chrast, Tyl, Pohádka o Popelce, 1893
Chrast, Tyl, Protokoly divadelního spolku, 1879 - 1905
Chrast, Tyl, Seznam hraných her, 1866-1905
Chrast, Tyl, Seznam hraných her, 1866-1905
Chrast, Tyl, Seznam hraných her, 1866-1905
Chrast, Tyl, Seznam hraných her, 1866-1905
Chrast, Tyl, Sládci, 1893
Chrast, Tyl, Sládci, 1893
Chrast, Tyl, Sládci, 1893
Chrast, Tyl, Sládci, 1893
Chrast, Tyl, Soudný den, 1881
Chrast, Tyl, Účetní kniha, 1861 - 1898
Chrast, Tyl, Účetní kniha, 1902 - 1915
Chrast, Tyl, Vodní družstvo, 1889
Chrast, Tyl, Vodní družstvo, 1889
Chrast, Tyl, Vodní družstvo, 1890
Chrast, Tyl, Vodní družstvo, 1890
Chrast, Tyl, Vodní družstvo, 1890
Chrast, Tyl, Vrah - Pacientka, 1890
Chrast, Tyl, Vrah - Pacientka, 1890
Chrast, Tyl, Vrah - Pacientka, 1890
Chrast, Tyl, Vrah - Pacientka, 1890
Chrast, Tyl, Všichni se hašteří - Bratranec, 1881
Chrast, Tyl, Z české domácnosti, 1915
Chrast, Tyl, Zápisy o divadle, 1866 - 1905
Chrast, Tyl, Zlý duch, 1894
Chrast, Tyl, Zlý duch, 1894
Chrast, Tyl, Zlý duch, 1894
Chrast, Tyl, Zlý jelen, 1898
Chrast, Tyl, Zlý jelen, 1898


Mapa působení souboru - Tyl / Ochotníci

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Chrast, Tyl, Pamětní kniha, 1861 - 1903
Chrast, Tyl, Pamětní kniha, 1861 - 1903
Chrast, Divadelní ochotníci, Výroční trh v Miloticích - plakát, 1861
Chrast, Tyl, Pamětní kniha, 1861 - 1903
Chrast, Tyl, Památní kniha divadelního spolku, 1880
Chrast, Tyl, Památní kniha divadelního spolku, 1880
Chrast, Tyl, Dobrodinci, 1913
Chrast, Tyl, Z české domácnosti, 1915
Chrast, SDO, Jejich štěstí, 1916
Chrast, SDO, Jejich štěstí, 1916