Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1894
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x,193x, 194x, 195x
1888 se pokusil správce školy založit kroužek divadelních ochotníků, ale ztroskotal.

1894 založen Spolek divadelních opchotníků (SDO) Tyl. První představení Omylové světem táhnou a jednoaktovka Tři ženichové.
Spolek odpočátku vyvíjel rušnou aktivitu,účastnil se soutěží. Později se střídala léta úspěchů s neuspěšnými.
1905 byl rokem počátku úspěchů, když se vedení divadla ujal místní řídící učitel. Sám napsal několik her, byl režisérem i hercem.
1914-1918 - SDO hrál i za války.
1924 členem ÚMDOČ.
1925 Kráska ze Šumavy, Kouzlo mládí (Fořt).
1928 elektrifikace jeviště, přitom na elektrickou síť připojena i obec, uvedena hra Brabčák strýce Andrýska,
1931 účast na slavnostním zájezdu III. obvodu Riegrova okrsku v Semilech do Tatobit.
1934 Richard a Adolf Branaldovi: Naše tchýně odzbrojuje, R. Branald: Vstup do srdce zakázán, K. Balák: Madlenka z kovárny, Václav Vrána(?): A odpusť nám naše viny.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1940 uvedena K. Lužanská: Třikrát svatba, Zahajský dle Němcové: Babička.
1941 Zahajský dle K. Světlé: Kantůrčice, Ch. Birch-Pfeifferová (J. Kubík?): Ďáblova bařina.
1943 37 členů, do tohoto roku uvedeno 264 titulů her.

Do 1957 činnost doložena ve SOkA Semily.
Bibliografie:
SLAVNOSTNÍ zájezd III. obvodu Riegrova okrsku ÚMDOČ do Tatobit. Podepsáno H. Blíže neurčený novinový výstřižek září 1931.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 347

VOTOČEK, Václav: Soubor informací z okresu Semily. Rkp. pro MČAD 1998. Nestr. Viz Místa/Okresy/Semily/Texty.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 45.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 82.


Československé divadlo XI, č. 2, s. 32, č. 14, 2. str. ob., č. 19, s. 304.

České divadlo 1940, č. 5, s. 92, č. 8, s. 160.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38, č. 4, s. 75.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/201/83, SDO Tyl ve Vrchách a Kacanovech 1895.

Státní okresní archiv Semily
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Tyl Kacanovy
Časový rozsah: 1894-1957
Metráž: 0,13 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Ochotnický spolek Tyl v Kacanovech-Vrchách, Spolek divadelních ochotníků v Kacanovech
Tematický popis: Kronika, jednatelské knihy.
Archivní pomůcky: nejsou

Mapa působení souboru - Tyl

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':