Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: DS Karel Čapek / Divadlo pracujících / Děčínský div. kolektiv

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1946
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Karel Čapek - Spolek městských ochotníků - Divadlo pracujících - Děčínský divadelní kolektiv.
Koncem 1945 založen Spolek městských ochotníků Podmokly-Děčín, měl vlastní budovu a přes 100 členů.
1946 spory Podmokly - Děčín rozdělily soubory na DS K. Čapek Děčín, zahájil v kině Kotva Okénkem (Scheinpflugová) a DS Jirásek Podmokly.
1947 DS K. Čapek vybudoval svépomocí z kina divadelní sál, zahájil Nocí na Karlštejně.
1947-1949 činorodé období, spolek měl kromě vlastního divadla i 120 členů.

1950 Čapek začleněn do DS ZK n. p. Karna jako Divadlo pracujících (do té doby 54 her), stagnace, členové do jiných souborů.
1953 -1957 pod Újezdovou OB jako Děčínský div. kolektiv.
1957 ustaven DS ZK Energetiky Děčín IV. Sem členové Děčínského div. kolektivu a jednotlivci z jiných souborů, zejména z DS J. K. Tyl ZK Aroma (Chrochvice, viz). Působil v městském divadle, častá hostování.

Po 1967 k nejvýznamnějším režisérům patřili František Pflanzer, Jan Kumprecht, Rudolf Lusk. Po odchodu J. Luska Josef Doležal, František Staněk, Petr Ponížil, Vladimír Huk, Rudolf Felzmann, jh., a Pavel Panenka.

1967 jeho členové základem obnoveného DS Čapek.
1967 obnoven DS K. Čapek KaSS v Podmoklech, obnovil ho vynikající divadelník, herec a režisér František Pfanzer. Z repertoáru např.
Madridské nocturno, Idiotka, Nebe na zemi, Vévodkyně valdštejnských vojsk, Dům na nebesích.
Po roce 1967 další významní režiséři - Jan Kumprecht, Rudolf Lusk, Josef Doležal j.h., František Staněk, Rudolf Felzmann j.h., Pavel Panenka.
1967 - ZK Doprava, Svět kouzel - kouzelníci. Účast na ObP Červencový festival, Chabařovice.

1970 - K. Čapek, J. Bor: Zuzana Vojířová. Účast KP Žatec, Účast XIII. LDL. Účast na 11. Červencovém festivalu, Chabařovice.
1971 - J. Steinbeck: O MYŠÍCH A LIDECH. Účast XIV. LDL.
1972 - V W J: NEBE NA ZEMI. Účast XV. LDL.

Repertoár od r. 1970 viz Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

1973 M. Achard: Idiotka, Děčín, konverzační komedie, na KP cena Josefu Bartákovi za ztvárnění postavy vyšetřujícího soudce, též Radonický div. podzim a XVI. LDL.
1974 - 40 členů, vedoucí František Pflanzer, premiéra Filan: Motýli. Účast XVII. LKL.
1975 - G. Figueiredo: Liška a hrozny. Účast XVIII. LDL.
1976 - DS Karel Čapek, František Kožík: Komediant. Účast na přehlídce Kadaňský divadelní květen. Účast na XIX. LDL.

1987 DS Čapek, Hubač: Generálka, účast 1988 na KP Žatec.
1988 - 53 členů, vedoucí Milan Rosenkranc.
1989 - A. Goldflam: Jedna noc aneb sen, monodrama, režie Petr Ponížil, protagonistou Karel Káninský.

1991 - Disman: Tři medvíďata, účast FEMAD.
1992 - Přemysl Bečka: Vikýř, r. Rudolf Felzmann. Účast NP Divadelní Třebíč (DT).
1992 - Goldflam: Tzv. sci fi, režie Pavel Panenka, účast NP jednoaktových her v Želči, JH.
1993 - Patrick: Rajčatům se letos nedaří, účast DT.
1993 - vedoucí ing. Pavel Panenka.
1994 - DS Karel Čapek, Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus, účast DT, JH.
1995 - DS Karel Čapek, R. de Obaldia: Vítr ve větvích sasafrasu, r. P. Panenka. Účast na KP Děčínská brána - cena diváka, cena Lída Panenková za roli matky Rockefellerové.
1999 - DS Karel Čapek a Březiny, DS, Karel Čapek: Povídky z kapes, r. Josef Doležal. Účast Josefodolské divadlení jaro jako host.

2001 - Popelka - Lichardová - Lokvencová: Popelka, účast na NP Popelka v Rakovníku 2001.
2001 - Georges Feydeau: Leona a Nebožka. Účast LDL.
2002 - podle črty E. E. Kische: Vrahova matka, r. Josef Doležal. Účast na NP jednoaktovek v Holicích.
2002 - 2 aktovky: E. E.Kisch: Vrahova matka a I. Vyskočil, J. Koenigsmark: Žák Masák. Účast na KP Děčínská brána.
2004 - E. E. Kisch: VRAHOVA MATKA & TONKA ŠIBENICE (2 aktovky). Účast na XLVII. LDL.
2006 - A. Casona: Dům se sedmi balkony, r. Eva Staňková. Účast na KP Děčínská brána.
2005 - Alejandr Casona: Dům se sedmi balkóny, r. Eva Staňková. Účast na XLVIII. LDL.
2006 - Egon E. Kisch: Nanebevstoupení Tonky Šibenice, účast na NP jednoaktovek, Holice
2007 - Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno, r. Petr Michálek jh. Účast na KP Děčínská brána.
2007 - Pavel Doležal: Čarodějnická pohádka. Účast na KP Nový Bor.
2009 - Čarodějnická pohádka.

2010 - Třikrát smrt a Agáta (inspirativní pásmo krátkých jevištních tvarů - dialog Lenky Procházkové O babě hladové (hrály Petra Nedvědová a Ludmila Panenková), monolog Agáty ze Ženitby Nikolaje V. Gogola (Anna Zemanová), dialog Básník Karla Čapka (Michal Nedvěd a Pavel Panenka) a desetiminutovou esenci z monodramatu Promiň, Arnolde Jiřího Justa (Lída Panenková)). Účast na KP Děčínská brána.
2010 - K. Čapek: Vražedný útok, r. Karla Vázlerová. Účast na NP jednoaktových her, Holice - Ludmila Panenková cena za herecký výkon v roli Slečny Tomsové.
2010 - DS Karel Čapek, Jaromír Sypal: Čertovy zlaťáky aneb o Vendulce a Vitouškovi, r. Karla Vázlerová. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor - cena Janu Musilovi - Vitoušek, Anna Zemanová - Vendulka a Míla Svobodová – Čert Huhle.
2011 - Karel Čapek: Kapesní záhady, r. Karla Vázlerová. Účast na KP Děčínská brána.
2011 - Ivan A. Krylov: Trumf, režie Pavel Jarolím. Účast na KP Děčínská brána 2012. Uděleny cena Janě Stejskalové za scénografii a čestné uznání Anně Zemanové za ztvárnění role Sentimenty. Účast na NP jednoaktovek Kaškova Zbraslav 2011.
2011 - Městské divadlo a Karel Čapek, Alina Nelega Cadaridu: Amalia dýchá zhluboka aneb Internacionála, r. Jiří Trnka. 2011 účast na Českolipském divadelním podzimu. 2012 účast na KP Děčínská brána. Doporučení na CP Divadelní PIKNIK Volyně. Uděleny ceny za inscenaci a Ludmile Panenkové za ztvárnění role Amalie. Inscenace získala i cenu diváka.
2012 - Městské divadlo a Karel Čapek, Alina Nelega Cadaridu: Amalia dýchá zhluboka aneb Internacionála, r. Jiří Trnka. Účast na CP Divadelní piknik Volyně - čestné uznání Ludmile Panenkové za herecký výkon. Účast na CP FEMAD, Poděbrady.
2012 - DS Karel Čapek, Anna Sobotková: Hřbitovní aktovky. Účast na NP jednoaktovek SČDO, Holice - cena za herecký výkon Ludmila Panenková za roli Matky, doporučení na Jiráskův Hronov.
2012 - DS Karel Čapek, Ivan A. Krylov. Trumf. Účast na CP Sokolovská čurda. Účast na ObP Divadelní benefiční festival, Litoměřice. Účast na Léto na dlani, Mladá Boleslav.
2012 - podle Ivana Andrejeviče Krylova: TRUMF, r. Pavel Jarolím. Účast na Tréglova Bělá.
2012 - Oldřich Daněk na motivy Zvířátka a Petrovští: Zvířátka a loupežníci. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor - čestné uznání souboru za kolektivní roli Kokopeska.
2013 - DS Karel Čapek, Inspirativní pásmo - krátké jevištní útvary (monology a dialogy) - Dopis, Sourozenci a Princezna v zajetí, r. Karla Vázlerová. Účast na KP Děčínská brána.
2013 - DS Karel Čapek, I. A. Krylov: Trumf. Účast na Libochovickém divadelním létu.
2013 - DS Karel Čapek, Alina Nelega Cadaridu: Amalia dýchá zhluboka, r. Jiří Trnka; Zvířátka a loupežníci. Účast na Divadelním benefičním festivalu, Litoměřice.
2013 - Jiří Jaroš: Kašpařiny. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor - čestné uznání J. Stejskalové za výtvarnou koncepci.
2014 - Anna Sobotková: HŘBITOVNÍ AKTOVKY (humorná odpověď na otázku "Kam lidé odcházejí po smrti?"). Účast na KP Děčínská brána. Aktovka MIKULÁŠ Účast na Národní přehlídce jednoaktovek, Holice 2016. Čestná uznání: Petra Nedvědová za roli Jiřiny a Michal Nedvěd za roli Ducha Mikuláše. Účast na Divadelním benefičním festivalu, Litoměřice.
2014 - DS Karel Čapek, Ivan Andrejevič Krylov: TRUMF, r. Pavel Jarolím (představení je věnováno režiséru Pavlu Jarolímovi). Uvedeno v Činoherním klubu.
2014 - DS Karel Čapek, Ivan Vyskočil: ŽÁK MASÁK. Účast na Národní přehlídce jednoaktovek, Holice 2014, Petr Husák – Čestné uznání za herecký výkon.

2015 - Anna Saavedra: Kuřačky a spasitelky. r. Jana Stejskalová. Účast na KP Děčínská brána. Účast na Divadelním benefičním festivalu, Litoměřice.

2015 - Pavel Doležal: Čarodějnická pohádka. Účast na Divadelním benefičním festivalu, Litoměřice.

2016 L. Panenkovou nahradila ve funkci předsedkyně DS Karel Čapek Děčín Anna Zemanová

2016 - Joan Shirley: Vražda sexem, r. Karla Vázlerová. Účast na Divadelním benefičním festivalu, Litoměřice. Účast na KP Děčínská brána 2018 - čestné uznání Karle Vázlerové za režii a Anně Zemanové za roli Poly a cena Ludmile Panenkové za roli Tetičky. Účast na přehlídce KaDiBřez (Kadaňský divadelní březen) 2018. Účast na Pohárek SČDO, Velká Bystřice 2018 - host přehlídky. Účast na CP Sokolovská čurda 2019. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou 2020 odvolána - přehlídka je ZRUŠENA. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou 2021. Účast na Divadelní přehlídce, Radnice 2021.

2016 - Jak se do království vrátilo štěstí. Účast na Divadelním benefičním festivalu, Litoměřice. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor 2017 - čestné uznání Radce Hospůdkové za herecký výkon v roli Šášulky.

2017 - Petr Heteša / Petr Tůma: Fáma a kyvadlo, r. Petr Tůma. Účast na KP Děčínská brána - Cena diváka, cena Petru Tůmovi za dramatizaci textu a Anně Zemanové za roli produkční Jany.

2018 - Ludvík Aškenazy, Vlastimil Moravec: MĚLI JSME SI SPOLU VÍC PROMLUVIT, dramatizace a režie: Karla Vázlerová. Účast na Národní přehlídce jednoaktovek, Holice 2018. Účast na KP Děčínská brána 2019 - čestné uznání Julii Stejskalové za roli Závislosti.

2018 - Marina Carr: MAJA, r. Jana Stejskalová. Účast na Divadelním benefičním festivalu, Litoměřice. Účast na KP Lounské divadlení, Louny 2019 - cena Petře Nedvědové za roli Maji a souboru za inscenaci a čestné uznání Janě Stejskalové za scénu a kostýmy, Anně Zemanové za roli Millie a Romaně Masojídkové za roli Beck, doporučení na CP Piknik Volyně 2019. Účast na CP Divadelní Piknik Volyně 2019 - čestné uznání Anně Zemanové za herecký výkon v roli Millie a Lídě Panenkové za  herecký výkon v roli Babi Fraochlán.

2022 - podle knihy Giacoma Casanovy Historie mého života napsal Karl Gassauer: Casanova na duchcovském zámku, r. Karla Vázlerová. Účast na KP Děčínská brána - čestné uznání Vít Vejražka za herecký výkon v roli Casanovy a Karla Vázlerová za režii. Účast na KP Divadelní salon paní Ljuby, Neratovice - čestné uznání Vít Vejražka a Ludmila Panenková za herecký výkon. Účast na Pohárek SČDO, Velká Bystřice - host přehlídky.
2024 - DS Karel Čapek, monolog ze hry Bengta Ahlforse „Popel a pálenka“ a dialog ze hry Eriky Suchanové „Slavičí dům“: DIVADELNÍ STŘÍPKY, r. Karla Vázlerová. Účast na KP Děčínská brána - inspirativní představení.
2024 - ZUŠ Děčín, DS Karel Čapek, Radek Fridrich: ZÁSTUP STINNÝCH, r. Petra Nedvědová. Účast na KP Děčínská brána - inspirativní představení.
2024 - Bengt Alphors: POPEL A PÁLENKA. Premiéra 18. 5. 2024 v Městském divadle Děčín.
Bibliografie:
IV. NP jednoaktových divadelních her - Memoriál Ládi Lhoty, Želeč 1992. Programová brožura.

80 LET Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - kART.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha. IPOS-ARTAMA 1993.

Činoherní klub uvádí: Trumf Ivana Andrejeviče Krylova, foto, 2014 - viz Obrázky.

HRAŠE, Jiří: Jedenáct cen za jeden akt. Amatérská scéna 2002, č. 3, s. 36 - 37.

HRAŠE, Jiří: O jednom aktu. (NP jednoaktových her Holice). AS 2006, č. 6, s. 22-23.

CHABAŘOVICE. XI. červencový festival. Amatérská scéna 1970, č. 8, s. 20.

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. Nový Bor – Dospělí dětem. (Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková). AS 2007, č. 3, s. 52.

KRAJSKÁ přehlídka v Žatci 1973. In: Metodický list pro am. divadlo a umělecký přednes. Ústí n. L., KKS a KV SČDO 1974, č. 1, s. 3-4.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: 14. Děčínská brána. Amatérská scéna 2006, č. 2, s. 22-23.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Děčínská brána. AS 2007, č. 2, s. 24-25.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.164-165.

PANENKA, Pavel: Děčínská brána oslavila plnoletost s grácií. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 26 - 27.

Praha, Činoherní klub uvádí, Činoherní klub uvádí: Trumf Ivana Andrejeviče Krylova. AS 25. 11. 2014 - Aktuality, http://www.amaterskascena.cz/cl-cinoherni-klub-uvadi-trumf-ivana-andrejevice-krylova-141126115527?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter; http://www.cinoherniklub.cz/index.php/ck-uvadi/trumf.html (viz Texty)

Praha, Činoherní klub uvádí, Redakce: DS Karel Čapek z Děčína a DS Kroměříž v Činoherním klubu. Scéna.cz – 1. kulturní portál, 5. 2. 2013, rubrika - Amatéři, http://www.scena.cz/index.php?o=1&d=1&r=7&c=18494 (viz Texty)

RADONICE. Amatérská scéna 1974, č. 1, s. 18.

STROTZER, Milan: Desátá Děčínská brána aneb Konec výborný, všechno dobré. AS 2002, č. 2, s. 12 - 14.

TESAŘ, Zdeněk: XXXV. ročník národní přehlídky POHÁREK SČDO. AS 2007, č. 3, s. 51-52.

VOJTÍŠEK, M.: Kadaň. AS 1976, č. 9, s. 22.

Amatérská scéna 1974, č. 2, 2. s. obálky - foto Idiotka.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988 (celkem 2 evidenční karty v kART).

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4754/1946, SDO Karel Čapek.

Videozáznam představení S vyloučením veřejnosti na DT 2003 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

Bechyně, Perlení – plakát, 2015
Činoherní klub uvádí: Trumf Ivana Andrejeviče Krylova, foto, 2014
Děčín,  Čapek, Idiotka, 1973
Děčín,  DS Čapek, Vrahova matka, JH 2002
Děčín,  Ds Karel Čapek, Vrahova matka
Děčín,  Ds Karel Čapek, Vrahova matka
Děčín, Čapek, Aby bylo jasno
Dečín, Čapek, Aby bylo jasno, 2007
Děčín, Čapek, Jak se do království vrátilo štěstí, KP Dospělí dětem Nový Bor 2017.
Děčín, Čapek, Jak se do království vrátilo štěstí, KP Dospělí dětem Nový Bor 2017.
Děčín, Čapek, Kuřačky a spasitelky, Léto s divadlem v Krupce, 2015.
Děčín, Čapek, Kuřačky a spasitelky, Léto s divadlem v Krupce, 2015.
Děčín, Čapek, O myších a lidech, 1971
Děčín, Čapek, Zemanová Anna, Ženitba, 2009
Děčín, Čapek, Zlatý zvoneček, Léto s divadlem v Krupce, 2018
Děčín, Čapek, Zlatý zvoneček, Léto s divadlem v Krupce, 2018
Děčín, Divadlo Karla Čapka, informace o budově, v níž hrál DS Karel Čapek a mj. byl uveden i Strakonický dudák, 1946?-1948
Děčín, Divadlo Karla Čapka, Strakonický dudák, 1948
Děčín, DS Čapek, Dům se sedmi balkony, 2006
Děčín, DS Čapek, Feydeau: Nebožka panina matka, 2000
Děčín, DS Čapek, J. Hubač: Generálka, 1987
Děčín, DS Karel Čapek, Dialog, 2007
Děčín, DS Karel Čapek, Egon Ervín Kisch: Vrahova matka, Pavel Panenka v roli Novináře, 2002
Děčín, DS Karel Čapek, Hřbitovní jednoaktovky, KP Děčínská brána 2014
Děčín, DS Karel Čapek, Hřbitovní jednoaktovky, KP Děčínská brána 2014
Děčín, Karel Čapek, Amalia dýchá zhluboka aneb Internacionála, CP Divadelní Piknik Volyně 2012
Děčín, Karel Čapek, Fáma a kyvadlo, KP Děčínská brána 2017
Děčín, Karel Čapek, Fáma a kyvadlo, KP Děčínská brána 2017
Děčín, Karel Čapek, Maja, CP Divadelní Piknik Volyně 2019
Děčín, Karel Čapek, Maja, CP Divadelní Piknik Volyně 2019
Děčín, Karel Čapek, Maja, KP Lounské divadlení 2019.
Děčín, Karel Čapek, Maja, KP Lounské divadlení 2019.
Děčín, Karel Čapek, Maja, Libochovické divadelní léto, 2019.
Děčín, Karel Čapek, Maja, Libochovické divadelní léto, 2019.
Děčín, Karel Čapek, Měli jsme si spolu víc promluvit, KP Děčínská brána 2019
Děčín, Karel Čapek, Měli jsme si spolu víc promluvit, KP Děčínská brána 2019
Děčín, Karel Čapek, Trumf, Libochovické divadelní léto 2013
Děčín, Karel Čapek, Trumf, Libochovické divadelní léto 2013
Děčín, Karel Čapek, Trumf, NP jednoaktovek Kaškova Zbraslav 2011
Děčín, Karel Čapek, Trumf, Sokolovská čurda 2012
Děčín, Karel Čapek, Vražda sexem, Děčínská brána 2018.
Děčín, Karel Čapek, Vražda sexem, Děčínská brána 2018.
Děčín, Karel Čapek, Vražda sexem, KDP 2021 (host)
Děčín, Karel Čapek, Vražda sexem, KDP 2021 (host)
Děčín, Karel Čapek, Vražda sexem, KDP 2021 (host)
Děčín, Karel Čapek, Vražda sexem, Libochovické divadelní léto 2018
Děčín, Karel Čapek, Vražda sexem, Libochovické divadelní léto 2018
Děčín, Karel Čapek, Vražda sexem, Sokolovská čurda 2019
Děčín, Karel Čapek, Vražda sexem, Sokolovská čurda 2019
Děčín, Karel Čapek, Vražedný útok, 2010
Děčín, pořadatelé, Děčínská brána 2018
Děčín, pořadatelé, KP Děčínská brána 2016.
Děčín, pořadatelé, KP Děčínská brána 2019
Děčín, pořadatelé, KP Děčínská brána 2019
Libochovice, XXII. Libochovické divadelní léto - plakát, 1979
Panenka Pavel, Děčín
vstupenka na představení Vítr ve větvích sasafrasu, derniéra 1996
Vysoké nad Jizerou, Defilé pohárku SČDO, NP Krakonošův divadelní podzim 2011
Vysoké nad Jizerou, Defilé pohárku SČDO, NP Krakonošův divadelní podzim 2011
Vysoké nad Jizerou, Defilé pohárku SČDO, NP Krakonošův divadelní podzim 2011
Vysoké nad Jizerou, Defilé pohárku SČDO, NP Krakonošův divadelní podzim 2011
Vysoké nad Jizerou, Defilé pohárku SČDO, NP Krakonošův divadelní podzim 2011
Vysoké nad Jizerou, Defilé pohárku SČDO, NP Krakonošův divadelní podzim 2011


Mapa působení souboru - DS Karel Čapek / Divadlo pracujících / Děčínský div. kolektiv

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Děčín, Divadlo Karla Čapka, Strakonický dudák, 1948
Děčín, Čapek, O myších a lidech, 1971
Děčín,  Čapek, Idiotka, 1973
Děčín, DS Čapek, J. Hubač: Generálka, 1987
Děčín, DS Čapek, Feydeau: Nebožka panina matka, 2000
Děčín,  DS Čapek, Vrahova matka, JH 2002
Děčín, DS Čapek, Dům se sedmi balkony, 2006
Dečín, Čapek, Aby bylo jasno, 2007
Děčín, DS Karel Čapek, Dialog, 2007
Děčín, Čapek, Zemanová Anna, Ženitba, 2009
Děčín, Karel Čapek, Vražedný útok, 2010
Vysoké nad Jizerou, Defilé pohárku SČDO, NP Krakonošův divadelní podzim 2011
Děčín, Karel Čapek, Trumf, NP jednoaktovek Kaškova Zbraslav 2011
Děčín, Karel Čapek, Trumf, Sokolovská čurda 2012
Děčín, Karel Čapek, Amalia dýchá zhluboka aneb Internacionála, CP Divadelní Piknik Volyně 2012
Děčín, Karel Čapek, Trumf, Libochovické divadelní léto 2013
Děčín, Karel Čapek, Trumf, Libochovické divadelní léto 2013
Děčín, DS Karel Čapek, Hřbitovní jednoaktovky, KP Děčínská brána 2014
Děčín, DS Karel Čapek, Hřbitovní jednoaktovky, KP Děčínská brána 2014
Děčín, Čapek, Kuřačky a spasitelky, Léto s divadlem v Krupce, 2015.
Děčín, Čapek, Kuřačky a spasitelky, Léto s divadlem v Krupce, 2015.
Děčín, Karel Čapek, Fáma a kyvadlo, KP Děčínská brána 2017
Děčín, Karel Čapek, Fáma a kyvadlo, KP Děčínská brána 2017
Děčín, Čapek, Jak se do království vrátilo štěstí, KP Dospělí dětem Nový Bor 2017.
Děčín, Čapek, Jak se do království vrátilo štěstí, KP Dospělí dětem Nový Bor 2017.
Děčín, Čapek, Zlatý zvoneček, Léto s divadlem v Krupce, 2018
Děčín, Čapek, Zlatý zvoneček, Léto s divadlem v Krupce, 2018
Děčín, Karel Čapek, Vražda sexem, Libochovické divadelní léto 2018
Děčín, Karel Čapek, Vražda sexem, Libochovické divadelní léto 2018
Děčín, Karel Čapek, Vražda sexem, Děčínská brána 2018.
Děčín, Karel Čapek, Vražda sexem, Děčínská brána 2018.
Děčín, Karel Čapek, Vražda sexem, KDP 2021 (host)
Děčín, Karel Čapek, Vražda sexem, KDP 2021 (host)
Děčín, Karel Čapek, Vražda sexem, KDP 2021 (host)
Děčín, pořadatelé, Děčínská brána 2018
Děčín, Karel Čapek, Maja, KP Lounské divadlení 2019.
Děčín, Karel Čapek, Maja, KP Lounské divadlení 2019.
Děčín, Karel Čapek, Maja, Libochovické divadelní léto, 2019.
Děčín, Karel Čapek, Maja, Libochovické divadelní léto, 2019.
Děčín, Karel Čapek, Měli jsme si spolu víc promluvit, KP Děčínská brána 2019
Děčín, Karel Čapek, Měli jsme si spolu víc promluvit, KP Děčínská brána 2019
Děčín, Karel Čapek, Maja, CP Divadelní Piknik Volyně 2019
Děčín, Karel Čapek, Maja, CP Divadelní Piknik Volyně 2019


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.