Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Divadelní družstvo, spolek pro postavení divadla

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1883
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 188x, 1897, 191x, 192x, 193x, 194x
Divadelní družstvo, spolek pro postavení divadla v Kolíně,
založen 1883 především z iniciativy SDO Tyl divadelními nadšenci v čele s MUDr. Josefem Šílem, předsedou Tyla.
Byla to reakce na uzavření dosavadního městského divadla v budově gymnázia, kde činnost byla zakázána z bezpečnostních důvodů.

Prvním předsedou Divadelního družstva byl zvolen purkmistr města Josef Formánek.

Divadelní družstvo pořádalo divadelní představení, která hrál Spolek divadelních ochotníků Tyl, event. jiné ochotnické spolky, také pěvecké spolky Dobromila a Dobroslav.
Významní členové SDO Tyl byli členy výboru Divadelního družstva.

Kolínští ochotníci stáli rovněž u zrodu divadla v Kolíně, které bylo otevřeno
"12. listopadu 1939. Výtěžky z mnohých ochotnických představení byly věnovány
Divadelnímu družstvu, jež si vytklo za cíl postavení městského divadla. Nejeden
ochotník byl zároveň členem Družstva, nejeden funkcionář ochotnického spolku
působil v jeho výboru, nejeden kolínský občan přispíval do družstevní pokladničky."
(Uhlíková, Divadelnictví v Kolíně...)

Od 1919 byl SDO Tyl členem prvního sboru Divadelního družstva.
Na návrh režiséra Tyla Julia Stříbrného byly sezvány všechny stávající kolínské ochotnické divadelní spolky, aby společně připravily cyklus her, případně aby se natrvalo spojily a vytvořily tak jeden velký ochotnický spolek, který by měl v novém divadle výsadní postavení. Zástupci ochotnických spolků Tyl, Kolár, Volné dramatické sdružení a Činohra sehráli za Stříbrného režie a v Růžičkově scénické výpravě v sokolovně celkem tři divadelní představení – Madame Sans Gene (V. Sardou), Povodeň (F. V. Krejčí) a Lucernu (Jirásek), viz plakát. Ta se sice setkala s úspěchem, avšak ke sloučení spolků nepřispěla. (viz Uhlíková)

Od 1924 se za členy Družstva přihlásily téměř všechny spolky a společnosti. Spolek divadelních ochotníků Tyl pořádal ve spolupráci s ochotnickými spolky z Kutné Hory a Pardubic představení ve prospěch Divadelního družstva. Tak byly v srpnu v rámci Letního divadla na Dolejším ostrově sehrány hry Zloděj, Uzel a Poslední muž, v říjnu následovala Devátá louka a Právní zástupce.

1924 - v září - uspořádalo Divadelní družstvo Žižkovy oslavy. Na břehu Labe byla vybudována veliká scéna a uvedena výpravná hra režiséra SDO Tyl Bohumila Růžičky - Nesmrtelný vůdce. Rež. autor, orchestr dir. A. Vlasák. SDO Tyl se na představení významně podílel, spoluúčinkovaly ostatní spolky (Sokol, hasiči, střelci, spolky církví českobratrské evangelické a československé a dalších korporací).
"...podívaná, jaká v Kolíně ještě nebyla, plná mistrných hereckých výkonů..." (z Kroniky města).
Hráli: František Halda, Růžena Mariánková, Jar. Pecharová, Karla Růžičková, Vojtěch Svoboda, Stanislav Fiala, A. Skalická, Václav Kudrnáč, Gustav Šálek, K. Jedlička, Jan Šarfnbergr, L. Kafka, Karel Šnýdr, Karel Křížek, J. Zvolánek, V. Novák, Frant. Král., A. Machač a další. Celkem účinkovaly stovky lidí - František Straka uvádí asi 600, Bohumil Růžička 750.

1937 - 25. září - byl položen základní kámen divadla.
Při této příležitosti se konaly velké oslavy, zahájené slavnostním představením Spolku divadelních ochotníků Tyl, který v sále Zámecké restaurace sehrál národní hru L. Stroupežnického Naši furianti v režii Bohumila Růžičky. Před začátkem představení přednesla Jarmila Pecharová báseň od
kolínského rodáka O. Palána.

1939 SDO Tyl věnoval svůj fond - 60 000,- Kč - na zřízení jeviště v novém divadle.
12. listopadu 1939 bylo divadlo otevřeno.

Divadelní družstvo bylo činné i ve 40. letech 20. stol.
1948 muselo předat budovu divadla do správy města.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

KRONIKA města Kolín (záznamy Františka Straky) na webových stránkách města - http://www.mukolin.cz/cz/o-meste/kronika-mesta/ (10. 3. 2012).

RŮŽIČKA, Bohumil: Dějiny Divadelního družstva (Kolín). In: KOLÍN sobě. Památník vydaný Divadelním družstvem, spolkem pro postavení divadla v Kolíně. Kolín 1939, s. 43.

UHLÍKOVÁ, Anna: Divadelnictví v Kolíně v období mezi světovými válkami. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta - Historický ústav 2008, s. 50-63.

Thalie 1897-8, č. 10, s. 79.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/10021, Div. družstvo.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2573/1919, Div. družstvo.

Související Obrázky

Kolín, Divadelní družstvo, Povodeň - Lucerna - plakát, 1919
Kolín, Tyl, Divadelní družstvo, Dobromila, Dobroslava, Malý král - V studni - plakát, 1886


Mapa působení souboru - Divadelní družstvo, spolek pro postavení divadla

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kolín, Tyl, Divadelní družstvo, Dobromila, Dobroslava, Malý král - V studni - plakát, 1886