Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Družstvo českých (československých) divadelních ochotníků / Sdružení divadelních ochotníků / DS ZK Ostravských dřevařských závodů

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1890
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 197x
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x
Družstvo českých div. ochotníků, Místek, 1890-1952 činnost doložena v SOKA.

Až 1890 zahájil činnost první český ochotnický spolek Družstvo českých divadelních ochotníků Místek.
Stalo se to na popud Sokola, který pro začátek poskytl i zálohu 60 zlatých.
Zahájili U Deutscherů v Ostravské ul. jednoaktovkami Francinovy námluvy (Paul) a Půl hodiny knížetem (Janke).
Prvním režisérem spolku byl Rudolf Vichnar. Mezi prvními herci čteme jména: Marie Pěčková, Vítězslava Luštinská, Valentin Kotrupčík, Mojžíšková, Lasková, Střelka, Jičínský, Dobrzanski, Mácha, Pokluda. V dalších letech k nim přibyli : Běla Blaščíková, Marie Hartmanová, Vlasta Luštinská, Olga Saforková, Hendrychová, Rašková, Emil Šlapeta, Šubert, Žáček. Dalšími režiséry se stali doktor Antonín Dostál a Ludvík Dobrzanski
Za 10 let 46 představení.

1894 založeno družstvo pro postavení Národního domu, participace též Družstvo div. ochotníků (1906 členem ÚMDOČ).
1900 v něm zahájili Klicperou Veselohra na mostě, režie Ant. Dostál, a živý obraz Genius žehná českému národu, poté např. Šamberk, Svoboda, Štolba, Štech, Stroupežnický, Klicpera, Tyl.
1896 uspořádali Čechův večer.

1904 - 17. 1. - uvedeno melodrama Betlémská hvězda, na slova Dr. A. Dostála složil prof. Fr. Kolařík. "Výkony mohutného sboru i jednotlivců byly překvapující. Práce Kolaříkova by se měla předvádět na velkém jevišti, neboť sahá daleko nad všednost." (Našinec 20. 1. 1904)
Od 1905 opět Družstvo českých divadelních ochotníků Místek samostatně, s vlastními stanovami (až do 1952).
Repertoár Šamberk, Svoboda, Štolba, Tyl, Šubert, Šimáček, Vrchlický, Štech, Stroupežnický, Klicpera, Tyl aj., na výběr her vliv pražského ND a hostujících společností.
1900-1910 46 her, režie F. Slabák, F. Lakomý, Sachsl.
1907 - 26. 12. - Jan Ladecký: Bez lásky. V roce 1907 Družstvo uspořádalo 10. divadelních předsatavení, 2 zábavy a jeden koncert.
1908 - Starostou opět zvolen neúnavný MUDr. Rob. Vlček, režisérem Fr. Slabák a jeho zástupcem Fr. Lakomý.
1911 - 66 členů, z toho 45 činných - z nich 13 dam a 32 pánů. Režisérem cestmistr Schwarz, ale hned po první hře 25. 3. se funkce vzdal, režisérem Dr. Ant. Dostal.
1911 - uvedeno 6 her v 8 představeních - 5. 3. - Karel Leger: V zakletém zámku, 2x - podruhé 9. 9. v Příboře při krajinské výstavě; 25. a 26. 3. - Lad. Stroupežnický: Sirotčí peníze a Zvíkovský rarášek; na Velikonoce - Josef Štolba: Za šlechtickým erbem; 8. 12. - Lucerna k uctění Jiráskova jubilea, 26. 12. - J. E. Šlechta: Z manželského ráje.
V lednu 1912 na valné hromadě Ant. Dostál opět zvolen předsedou, režiséry PhDr. Bedř. Svoboda, oficiál Davic a cestmistr Schwarz.
1912 - 10. 3. - Josef Skružný: Žabec. Dlouhodobě nejlepší herečkou spolku byla paní Švarcová, která hrála Ubaldu. O velikonočním pondělí drama J. J. Kolára Pražský žid - k 100. výročí narození autora. Režie dr. Dostál, předseda spolku. Oceňován byl výkon dr. Šmolky v roli Rabbiho a p. Hnyka v roli kata Mydláře, na nichž bylo představení postaveno, také pí Šmolková jako Verena byla výborná. I ostatní herci byli dobře obsazeni - M. Volná, Kotrubišík ml., Kratochvíl, dr. Dostál, Nepožitek, sl. Bohdáková, Daněk, F. Dostál, jh. Zrunek a Hanuš z Val. Meziříčí.

Aktivita poklesla za 1. světové války.

1918 znovuustaveno jako Družstvo československých divadelních ochotníků Místek, opět české hry, např. Psohlavci, zájem o zahraniční autory, ruské, francouzské, anglické (Krylov, Merežkovskij, Arcybašev, May, Sommerset-Maugham, Manners, Savoir, Rostand, Pailleron, Sardou, Schnitzler), režie Rudolf Kučera, středoškolský profesor kreslení (před první svět. válkou v Holešově) a hlavně Emil Diringer, rescipient finanční stráže u důchodkové kontroly (Kučerův žák z reálného gymnázia v Holešově, také loutkář). Též české klasické a soudobé drama.
1922 spolek členem ÚMDOČ.
Od 1923 postupný pokles aktivity a snižování dramaturgických nároků.
1929-1938 stagnace, nespokojenost mladších vyústila
1933 v ustavení Sdružení divadeních ochotníků pro Místek, Frýdek a okolí, v čele Jos. Kotrupčík a r. Zd. Hapala. Za 5 let 34 představení a různých zábavních akcí.
1939 tlakem politických událostí se oba DS sjednotily pod původním názvem.
Nový DS více zájezdů do okolí, vzrostla reprízovost, zvýšila se účast studentů, odborná školení.
1940 Družstvo div. ochotníků 19 her, česká klasika, režie Gragar, Dittler, Kotrupčík.
Vůdčí osobnosti za 2. svět. války režiséři a herci Rud. Vichnar, dr. Ant. Dostál, dr. Kvíčala, prof. Aug. Stýblo, Rud. Kučera, K. Dittler, M. Čejková, B. Horák, E. Šlapeta.

1942 německé okupační úřady zabraly Nd a zde činnost ODi do osvobození přerušena.

Od 1943 souměstí Frýdek-Místek.
1946-1948 Družstvo div. ochotníků Frýdek-Místek. (DS Sokol Místek pod ved. Zd. Hapaly a M. Čejkové. Členové DS Sokol zároveň členy Družstva.)
1950 OS Sokol sloučen s družstvem, do 1952.
1946 Členové DS Sokola zároveň členy Družstva div. ochotníků.
1950 OS sloučen s družstvem, později pod OOD,

Pokračování 1952-1972 jako DS ZK Ostravských dřevařských závodů,
od 1957 ZK Slezan, viz
Bibliografie:
MICHNA, Radomír: Dějiny ochotnického divadelnictví na Místecku, Brušpersku a Frenštátsku do roku 1945. Diplomová práce. Ostrava, FF OU, katedra historie 2000. 122 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 206-208.

Thalie 1896-7, č. 5, s. 74.

Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 8-9, s. 212.

Našinec 20. 1. 1904.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 11, 20. 3. 1912, s. 134, 135; č. 15, 20. 5. 1912, s. 190.
Archivy:
Státní okresní archiv Frýdek-Místek:
Název fondu (sbírky): Družstvo českých divadelních ochotníků Místek
Časový rozsah: 1890-1952
Metráž: 0,75 bm (z toho nic není zpracováno)
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Sdružení divadelních ochotníků Místek
Časový rozsah: 1933-1939
Metráž: 0,20 bm (z toho nic není zpracováno)
Archivní pomůcky: nejsouStátní okresní archiv Frýdek-Místek: A města Místku 1578-1945, i. č. 423, k. 100 Pořádání kulturních akcí. Družstvo divadelních ochotníků v Místku 1890-1952, i. č. 1 a 2 Zápisní knihy ze schůzí, i. č. 7 Inventární kniha, i. č. 3, k. 1 Seznam členů, i. č. 5 a 6 Pokladní knihy, i. č. 10-13, k. 2-4 Spisový materiál aj. Národní dům v Místku 1895-1954, i. č. 2. ONV Frýdek-Místek 1945-1990, i. č. 568, k. 627, 634 Agenda zaniklých spolků. OÚ Místek 1850-1945, i. č. 768, k. 503-524 povolování div. představení, i. č. 823, k. 717-723 totéž, i. č. 892, k. 1101 totéž, i. č. 880, k. 1031 Spisová agenda spolků. Pozůstalost Bohdana Horáka (č. 12) 1883-1965, i. č. 1 a 2 Písemné poznámky k vývoji ochotnického divadla na Místecku. TJ Sokol Místek 1887-1953, i. č. 1 Kronika jednoty - opis.

---
Archiv St. Olbrichta – Slavkov, Brno: excp. Našinec 1904. Pro DČAD srpen 2014.

Související Osobnosti

Související Obrázky

Místek, 8. pěší pluk a Družstvo ochotníků, J. K. Tyl: Fidlovačka, 1924
Místek, DDO, Gazdina roba 1924
Místek, DDO, Vojnarka, foto účinkujících na jevišti, 1940


Mapa působení souboru - Družstvo českých (československých) divadelních ochotníků / Sdružení divadelních ochotníků / DS ZK Ostravských dřevařských závodů

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Místek, DDO, Gazdina roba 1924
Místek, DDO, Vojnarka, foto účinkujících na jevišti, 1940