Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Volné dramatické sdružení / Činohra, ochotnický kroužek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 190x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1925
Působení: 190x, 191x, 192x
Kolem 1900 bylo Volné dramatické sdružení založeno několika herci, kteří pro neshody s Janem Majorem (rež. SDO Tyl) odešli ze Spolku divadelních ochotníků Tyl a rozhodli se hrát divadlo v modernějším duchu.
(podle plakátu Literárního spolku z r. 1900 už v této době Volné dram. sdružení existovalo)
Nejvýznamnějšími z nich byli Dr. Otakar Palán a prof. Šíma, dále Jan Šarfnbergr, Václav Jirásek a František Straka.

1908 Wolzogen, Tišnov: Bílý lístek, r. Václav Jirásek, hr. v Přelouči.
1909 Blumenthal, Kadelburg, Kühnl: Kráska z Ostende, r. J. Šarfnbergr; Seribe, Lachmann: Delikátní poslání; F. Z.: Krásná Galathea; Maloch, David: Ve slabých chvilkách; Nevěžin, Durdík: Druhá mladost; Rudlofff: opereta Dědečkovy housle; Hemmequin, Weber, Fořt: Tři neděle v chládku.

1910 oficiálně zahájili činnost v Zámecké restauraci veselohrou Vikomt z Letorieru od Bayarda.
1910 - Halbe, Fastr: Mládí; Preissová: Gazdina roba; Wildenbruch, Pulda: Chocholouš.

Hráli nejprve v Zámecké restauraci, pak v sokolovně (U Fojtlů) a nakonec na novém jevišti U Ptáčků (později Katolický dům), také v přírodě na Dolejším ostrově (později Kmochův ostrov).

Repertoár bohatý, např.:
1911 Kratz, Hurt: Automobilista, r. Jan Šarfnbergr; Štech: Habada a Jordán, r. Jan Šarfrnbergr; Volf, Langerová, Mařík: Košilatá historie, r. Jan Šarfrnbergr; Horký: Svatá Drahota; Courteline, Hanuš: Tichá domácnost.
1912 Schönberr, Kvapil: Domov a víra, r. J. Šarfnbergr; Plumlovská: Svatoň a Milena, r. J. Salcman; Skružný: Žabec, r. J. Šarfnbergr; Suvorin, Durdík: Taťana; Květnický: U krále Slavoboje; Gillé: Uhlíři; Josef Šváb Malostranský: Zlaté srdíčko; Zlaté časy (B. Dovsky).
1913 Svatební lože (Křičenský), Schmidt, Spáčil: Byl to sen, Staré hříchy (J. Štolba), Maryša (Mrštíkové), Naši furianti (Stroupežnický), Kabaret.
1914 Malý lord (Burnettová/Kühnl), Frak (Drégely), Odběhlec z lásky synovské (Stefani), Katakomby (G. Davis), Utajované zlo (E. Brieux), Žabec (Skružný), r. J. Šarfnbergr; Na Kozlanském klepáči (Rudolff), r. J. Šarfnbergr.
1915 Vlasáková: Já ho nechci, r. J. Šarfnbergr; Malbe, Faster: Mládí, r. J. Šarfnbergr; Stroupežnický: Zvíkovský rarášek; Leger: Podzim.
Režírovali většinou Jan Šarfnbergr a Václav Jirásek.
Spolek byl jedním z mála, které pořádaly divadelní představení i v době 1. svět. války.

Nejspíš v roce 1916 došlo k odštěpení skupiny kolem Jana Šarfnbergra a Františka Straky z Volného dramatického sdružení a byl utvořen ochotnický kroužek Činohra.
"Přesný datum vzniku Činohry není znám, neboť se nenachází ani ve spolkovém katastru. Lze pouze soudit na základě dochovaných plakátů, že Činohra vznikla někdy před 12. březnem 1916, kdy byla v Zámecké restauraci sehrána hra U bílého koníčka (Blumenthal)." (Uhlíková, s. 46)

Mezi herci kroužku byla i Marie Kubíčková, která pod pseudonymem Jindra Hermanová později působila u pražských divadel.

1917 Ochotnický kroužek Činohra - Skružný: To byla noc; Šamberk: J. K. Tyl, obě rež. J. Šarfnbergr.
1918 Ochot. kr. Činohra - Svoboda: Směry života, r. J. Šarfnbergr.

1919 - 30. července - Volné dramatické sdružení pořádalo Umělecký večer a v září večer na oslavu básníka Karla Legera, uv. Skružný: Žabec, r. V. Jirásek. V září Umělecký večer na oslavu 60. nar. Karla Legera, uv. jeho aktovka Slepý, r. Josef Suchý.

Činohra sehrála řadu představení, např.:
1919 veselohru J. Skružného Románek na horách, rež. J. Scharfenbergr; v březnu uvedli veršovanou výpravnou hru Moře a nebe (A. Guimerá), rež. J. Scharfenbergr.
1920 v lednu - v sále U Ptáčků veselohru F. X. Svobody Poslední muž, rež. J. Šarfnbergr, hr. 2x.
1921 v říjnu - F. J. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, rež. J. Šarfnbergr, ve prospěch Družiny čsl. invalidů; V červáncích svobody (F. Oliva).
V listopadu - J. Khünl: Kráska z Ostende, rež. J. Šarfnbergr.
1922 v lednu - J. Skružný: Hanzelínova kometa, rež. J. Šarfnbergr, hr. v divadle U Ptáčků.
1923 v únoru - J. Štolba: Zlatá rybka, rež. J. Šarfnbergr. Ve prospěch obnovení vyhořelého Dusíkova divadla v Čáslavi.

Členy souboru byli mj. Vilma Vokřálová, Antonín a Josefa Vaníčkovi, Václav Kudrnáč, Stanislav Fiala, Jarmila Pecharová a jiní, kteří však po získání potřebných zkušeností přešli k ochotnickému spolku Tyl.

1923 - 1. března - ukončil ochotnický kroužek Činohra svoji divadelní činnost hrou Zlatá rybka od Josefa Štolby.
26. března pak „vstupem všeho jeho členstva posílil ochot. spolek Tyl, s nímž bude nyní společně pracovati na jednotném cíli – postavení důstojné divadelní budovy v Kolíně.“ (Uhlíková)
J. Šarfnbergr se stal režisérem SDO Tyl (viz).

1925 - 3. května - po valné hromadě se oficiálně rozešlo Volné dramatické sdružení.
Bibliografie:
KRONIKA města Kolín (záznamy Františka Straky) na webových stránkách města - http://www.mukolin.cz/cz/o-meste/kronika-mesta/ (10. 3. 2012).

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 368-370.

UHLÍKOVÁ, Anna: Divadelnictví v Kolíně v období mezi světovými válkami. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta - Historický ústav 2008, s. 46.

Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 8, s. 220.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/182/64/1907, SDO Volné dramatické sdružení v Kolíně.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/111/1937, Volné dramatické sdružení.

Státní okresní archiv Kolín:
Volné dramatické sdružení, Kolín, 1898-1920. Ev. č. pomůcky 242, viz Texty.
Soudobá dokumentace okresu Kolín, 1908-1918.

Související Obrázky

Kolín, Volné dramatické sdružení, Bílý lístek - plakát, 1908
Kolín, Volné dramatické sdružení, Delikátní poslání - Krásná Galathea - Ve slabých chvilkách - plakát, 1909
Kolín, Volné dramatické sdružení, Druhá mladost - plakát, 1909
Kolín, Volné dramatické sdružení, Kráska z Ostende - plakát, 1909


Mapa působení souboru - Volné dramatické sdružení / Činohra, ochotnický kroužek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kolín, Volné dramatické sdružení, Bílý lístek - plakát, 1908
Kolín, Volné dramatické sdružení, Kráska z Ostende - plakát, 1909
Kolín, Volné dramatické sdružení, Delikátní poslání - Krásná Galathea - Ve slabých chvilkách - plakát, 1909
Kolín, Volné dramatické sdružení, Druhá mladost - plakát, 1909