Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Církev československá (českomoravská)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1923
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1946
Působení: 192x, 193x, 194x
Církev československá měla 3 divadelní soubory:
Dramatický a vzdělávací odbor Církve československé,
Mládež Církve československé a Sesterské sdružení při CČs - oba tyto soubory hrály většinou v Zámecké restauraci.

1923 Sesterské sdružení při Církvi československé - v Zámecké restauraci - F. Oliva: Proč bychom se netěšili, r. Jindřich Bartoň, adjunkt čsl. drah.

1924 akademie Jednoty mládeže Církve československé (melodram, divadlo, zpěv).
V prosinci - Mládež CČs sehrála v Zámecké restauraci historickou hru Tomáše Svobody(?).

1925 Mládež CČs v únoru Zámecké restauraci - K. Leger: V zakletém zámku.
V dubnu - J. Beran: Pro kalich Páně, r. Jindřich Bartoň.
Sesterské sdružení Církve československé v dubnu v sokolovně - J. Štolba: Na letním bytě.
V září - v Zámecké restauraci - Irčin románek.
V prosinci - Jirásek: Lucerna, hr. 2x v Zámecké restauraci.

1926 - 21. února - Mládež CČs sehrála v Zámecké restauraci Šamberkovu hru Palackého třída 27, r. František Jedlička.
(Tentýž den tutéž hru uvedl Dramatický odbor v Katolickém domě.)
V dubnu - Hais-Týnecký: Na děkanství, hr. v Zámecké restauraci.
V květnu - Mládež CČs společně se Sesterským sdružením - F. F. Šamberk: J. K. Tyl, hr. v sokolovně.
Mládež ještě v Zámecké restauraci sehrála frašku Radostná událost.
V září Sesterské sdružení - J. K. Tyl: Fidlovačka, neb, Žádný hněv a žádná rvačka, r. J. Jůza, hr. v sokolovně.

1927 v listopadu také loutkové divadlo pro děti.
Mládež CČs - K. Lužanská: Ona a její šofér, r. Leopold Kvasil, obuvník.
Spojené odbory (mládež, Sester. sdruž. a pěvecký) - Lemberk: Pro víru, r. Převrátil.

1928 v lednu - Jednota mládeže CČs - F. Hermann: Liška nad vlky, r. F. Jedlička, vlásenkář.
V únoru - pro děti - J. Balák: Zakletá princezna; Šamberk: Palackého třída 27.
V dubnu - Rajsino utrpení; pro děti Čert a švec; V. Neubauer: Sextánka.
V listopadu - J. Skružný: To byla noc, hr. 2x.
V prosinci - Neruda: Prodaná láska.

1929 - 1. ledna - Lokay: Růžová pouta, r. J. Šarfnbergr.
(Na plakátech názvy změněny - není Nimra jako Nimra, Pekař a doktor, Pryč od žen - pozn. kronikáře).
V únoru - Jednota mládeže Církve československé uvedla v sále Zámecké restaurace hru Rajské-Smolíkové: Zelené království, r. J. Šarfnbergr.
Hráli: jh. Marie Krištůfková (herečka Jihlavského divadla), J. Šarfnbergr, K. Mikulová, Převrátil, K. Křížek, A. Gotvalt, M. Borovičková, spoluúčinkovali skauti.
V červnu - J. Balda: Firma Piškot, Čaplin a spol.

1930 Sesterské sdružení CČs - Robl, Beran: Srdce, r. Jindra Bartoň.
1930 Jednota mládeže CČs - v zahradní restauraci U Jelena - Klecanda, Vodičková: Páter Vojtěch, r. L. Kvasil; Vrbský, Štěpánek: Transport č. 20, r. Jindra Bartoň.

Od 1932 měli vlastní scénu v suterénu Husova sboru.
K úspěšným hrám CČs patřily hry R. Branalda Teta Fany, postrach rodiny a opereta Madlenka z kovárny od K. Baláka.

1937 DrO CČs - Tobis, Mírovský, Špilar, Rohan: Ztracená varta, R. Šmahel.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1938 Sedláček: Kamenné srdce, r. M. Svobodová, hrály děti CČs.

1939 Dramatický a vzdělávací odbor Církve československé:
Grohmannová, Nossberger: V trojském zámečku, r. L. Černý; Jirásek: Lucerna, r. Jan Šarfnbergr; Želenská-Třešňáková: Klášter šedých sester, r. Ladislav Černý.
1940 Svoboda: Směry života, r. Pavel Hubatka.

V době německé okupace název Církev českomoravská.

1946 Dramatický odbor Církve československé registrován.
Bibliografie:
KRONIKA města Kolín (záznamy Františka Straky) na webových stránkách města - http://www.mukolin.cz/cz/o-meste/kronika-mesta/ (10. 3. 2012).

UHLÍKOVÁ, Anna: Divadelnictví v Kolíně v období mezi světovými válkami. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta - Historický ústav 2008, s. 48.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 71.
Archivy:
Praha, Národní archiv v Praze:
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/11555/1939, Dramatický a vzdělávací odbor církve Československé.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/6960/1946, Dramatický a vzdělávací odbor církve Československé.

Státní okresní archiv Kolín:
Soudobá dokumentace okresu Kolín, 1926, 1927, 1930, 1937, 1938, 1940.

Související Obrázky

Kolín, Církev československá, Děti našeho pluku - plakát, s.a.
Kolín, Církev československá, Kamenné srdce - plakát, 1938
Kolín, Církev československá, Klášter šedých sester - plakát, 1939
Kolín, Církev československá, Lucerna - plakát, 1939
Kolín, Církev československá, Palackého třída 27. - plakát, 1926
Kolín, Církev československá, Páter Vojtěch - Transport č. 20 - plakát, 1930
Kolín, Církev československá, Pro víru - plakát, 1927
Kolín, Církev československá, Směry života - plakát, 1940
Kolín, Církev československá, Srdce - plakát, 1930
Kolín, Církev československá, Srdce, 1930
Kolín, Církev československá, V trojském zámečku - plakát, 1939
Kolín, Církev československá, Zelené království - plakát, 1929
Kolín, Církev československá, Ztracená varta - plakát, 1937


Mapa působení souboru - Církev československá (českomoravská)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kolín, Církev československá, Palackého třída 27. - plakát, 1926
Kolín, Církev československá, Pro víru - plakát, 1927
Kolín, Církev československá, Zelené království - plakát, 1929
Kolín, Církev československá, Srdce, 1930
Kolín, Církev československá, Páter Vojtěch - Transport č. 20 - plakát, 1930
Kolín, Církev československá, Ztracená varta - plakát, 1937
Kolín, Církev československá, V trojském zámečku - plakát, 1939
Kolín, Církev československá, Děti našeho pluku - plakát, s.a.
Kolín, Církev československá, Lucerna - plakát, 1939
Kolín, Církev československá, Kamenné srdce - plakát, 1938
Kolín, Církev československá, Směry života - plakát, 1940
Kolín, Církev československá, Klášter šedých sester - plakát, 1939