Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, DJ / Dramatický odbor Úpravny uhlí

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 192x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
20. léta 20. stol. DJ Čtenářského spolku Tyl,
1920 členem Ladeckého okrsku ÚMDOČ.
1927 DJ Tyl Čs. strany národně socialistické.
1932-33 předseda J. Záviška, režiséři A. Císařová, K. mareček, R. Soudský.
1933 opereta Zasnoubení na paloučku anebo Růže z paseky (R. Kubín, Fr. Lašek, F. Balej, hudba R. Kubín), Její Veličenstvo Láska (Rajská-Smolíková) - hl, role Doušová, Maleček, Svoboda, Kašpárek a hloupá Nána, chytřejší nad cikána (Balej), Má matička chudá byla (Balej, Lašek).
1936 DJ Tyl členem hraničářského odboru ÚMDOČ.
1937 Divadelní jednota čs. strany národně socialistické Tyl v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1949 div. sál v domě ČSM.
1956 DS Tyl ZK Úpravny uhlí, Otec, účast v Souši.
V 90. letech DS neexistoval.
Bibliografie:
HRANIČÁŘSKÝ odbor ÚMDOČ. Československé divadlo 1936, roč. XIX, č. 3, s. 45.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 119.

SÝKORA, Slavomír: Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Most/Texty.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 50.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 71.


Věstník divadelního ochotnictva českého severu 1933, č. 1, s. 10, č. 3, s. 6, č. 4, s. 6.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/963/1928, Div. jednota Tyl Československé strany národně socialistické (zal.).

KOCOUREK, Lubomír, PhDr.: Ladeckého okrsek Most, souhrn informací dle fondu Státní okresní archiv Most, 1976

Související Obrázky

Souš, Tyl, Pamětní spis I. divadelní výstavky, 1925


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Souš, Tyl, Pamětní spis I. divadelní výstavky, 1925