Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jirásek, SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1928
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 192x, 193x 194x
Spolek divadelních ochotníků Jirásek

1928 Kroužek div. ochotníků Jirásek založen.
Jeviště si postavili z příspěvků členů v hostinci U Paušů,
1940 jeviště stálé.
1933 se zúčastnili postavení pomníků padlým 1914-18.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Členové se účastnili divadelních kurzů.
Do 1943 sehráli 55 her, některé i v reprízách, repertoár byl dobově obvyklý, některé tituly byly méně známé.
Nejzdařilejší tituly: Závěť, Žně, Zvony, Václav Hrobčický z Hrobčic, Otec, Velkostatkář aj.

V soutěžích se umisťovali na předních místech.
1941 Kříž na křižovatce (Kubík).
1942 se zúčastnili soutěže Tylova okrsku v Kutné Hoře a Nakladatelského družstva Máje hrou Kletba pýchy. S vysokým počtem bodů se umístili na 4. místě.
1943 inscenoval hru Zorka O. Mináříka.
Spolek měl 1943 35 členů, z toho 15 činných.

Zasloužilí členové herec, scénograf a nápověda J. Bubník, dále herci Jaroslav Heller, Věra Vosáhlová, Jos. Kroutil, Mil. Marhan, V. Zermová, M. Kmoch, Stázka Kmochová, A. Moravec.

1949 P. Pavlík, Nikdy; Sokol-Tůma: Gorali, hráno celkem 3x.
1949 hodnocení ONV Kutná Hora: Vyspělý soubor.
Bibliografie:
VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 319. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 78.


České divadlo 1941, č. 4, s. 75.
Archivy:
Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Praha, Národní archiv:
Podání českých DS 1856-1948. Soupis v databázi MČAD.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3997/1928, KrDO Jirásek (zal.).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Praha, Národní archiv, DNM.

Mapa působení souboru - Jirásek, SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':