Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1868
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1950
Působení: 187x,188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
Od 1866 neformální ochotnické sdružení, hrálo příležitostně, např.
1867 věnovalo příspěvek z představení na zkrášlení sochy sv. Jana Nepomuckého.
(viz Ochotnické družstvo)
-----

1868 vznikl Spolek divadelních ochotníků.
1872 SDO ustaven lékařem Černým, 12. 12. premiéra Dareba.

1873 několik her, divadelní aktivita se zvýšila. Pohostinsky hráli ve Velimi, též Jungmannovy oslavy.

1883 uvedeny Dvě sestry (Přibyslavová), Della Rosa (Pfleger), Těžké ryby (Balucký), hrálo se v hostinci Na rychtě.
V témže roce uspořádána akademie k oslavě 15 let trvání spolku, výtěžek ve prospěch Ústřední Matice.
Uvedeny hry Kříž u potoka; k otevření Národního divadla: Ona mne miluje (Pfleger); v hl. rolích Nováková, Koulová, Pilbauerová.
Spolek hrával v sále hospody Na Rychtě (čp. 40), a to až do roku 1895, kdy byla otevřena nově postavená sokolovna.

1891 Spolek divadelních ochotníků znovu registrován.
1895 se přestěhovali do sokolovny, získali schopného režiséra J. Grögera - představení spolku získala dobrou pověst i v okolí.
1896 uv. Naši furianti, Vřele milovaný Celimare.
1899 v lednu valná hromada, předsedou zvolen Ant. Městecký, režisérem Jan Gröger. Uvedeno Zlý duch Lumpacivagabundus, Směry života, Mlynář a jeho dítě, Kontrolor spacích vagonů.

Od 1900 pod názvem Jednota divadelních ochotníků Tyl. .
1903 členem ÚMDOČ.
1904 uv. hry Při piketu, Lapený Samsónek.
1905 sehráli na pěkném stálém jevišti v sokolovně (bylo postaveno přičiněním ochotníků) 15 ochotnických představení.
1905 - 12. 11. - J. Štolba: Peníze.
1906 spolek přispěl na Tylův fond.
1906 - 7. 10. - Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta, 2. 12. - Lad. Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník.
1907 - 17. 3. - Michal Balucki: Klub mládenců; 28. 9. - Josef Skružný: Ptačí mozky, fraška; 1. 11. - Jevgenij Kumčič: Sestry, drama; předsedou spolku MUDr. Václav Černý, místopředsedou Jan Kruliš, režisér Jan Gröger.
1908 - 2. a 12. Tylovy oslavy - slavnostním představením Lesní panna. Pěkně sehráno, všechny roly byly dobře obsazeny. Režisér Gröger byl odměněn stříbrným věncem.

1911 - 12. 3. - Karel Fořt: Z cěských mlýnů, režie J. Mašín; Otokar Pospíšil: Za cizí hříchy, obraz ze života ve jednáních;
1911 - 3. 12. - Vojt. Baldessari Plumlovská: Sůl nad zlato.
1912 - 8. 12. - Ferd. Oliva: Julinčiny vdavky.

V průběhu 20. let se spolek podílel na pořádání různých oslav, přednášek a akademií a rozšířil nabídku představení pro děti.
1920 DS Tyl společně s TJ Sokol uspořádal oslavu k 70. narozeninám prezidenta Masaryka. V rámci programu byla sehrána vlastenecká hra se zpěvy Bílý lev, byla provedena za spoluúčasti členů družiny 47. pluku z Kutné Hory, celkem účinkovalo 60 osob. Vedle nich v představení vystupoval i bohatý kompars, pěvecký sbor, legionáři, selské dívky a sokolové.
1921 cyklus Jiráskových her ke dramatikově poctě - Kolébka, Emigrant a Lucerna. O významu Jiráska promluvil učitel Antonín Kruliš. Dále uvedli hru Pojď na mé srdce! (Oliva).
1922 se stal SDO Tyl členem ÚMDOČ.
V sokolovně nové jeviště, vlastní velká div. šatna se vzácnými starými kroji, archiv a velká knihovna.
1924 Mařík: Čtveráctví krájánka Švejka, r. Adolf Knap.
1925 Piskoř: Závody milionú.

1932 G. Preissová se zúčastnila při oslavách svých 70. narozenin provedení Její pastorkyně.
1931-1941 průměrně sehráno 8 her ročně, z toho minimálně 2-3 pro děti. Velké oblibě se těšily hry o Kašpárkovi v nejrůznějších variantách, např.:
1931 Kašpárek aeroplánem do nebe letí, potom s Mikulášem podělí děti,
1932 Jak Kašpárek u dvora dělal doktora, Jak Kašpárek a braši na vršíčku straší,
1933 Kašpárek a Bystrozraký, Široký, s ním Dlouhý taky,
1934 Kašpárkovo největší vítězství.

V repertoáru pro dospělé převládaly veselohry, např. Že by pan Voříšek a dona Klára?, Letcův románek, Krásná tulačka, Vaše tchýně odzbrojuje, Vstup do srdce zakázán, dramata – Až vstaneme z mrtvých, Cikánčina pomsta, obrazy ze života – Karel Poslední, Její první hřích, lidové hry – Filozof od verpánku, hry připomínající válečná hrdinství – Návrat, Vítězný prapor, Legionář Lanč a operety – Na sv. Annu, Lojzička, Na tý louce zelený.
Kromě sokolovny se hrálo také na místním hřišti sportovního klubu při elektrickém osvětlení.

Roku 1932 zinscenovali ochotníci drama Její pastorkyňa na počest 70.narozenin Gabriely Preissové. Jelikož autorka strávila v Plaňanech dětství, pozvání na oslavu s povděkem přijala a osobně se jí zúčastnila. V květnu příštího roku uvedl spolek od Preissové ještě lyrickou komedii Jaro v podzámčí, kdy byla po představení slavnostně zasazena lípa v parku pojmenovaném po autorce.

1937 Tyl v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1940 Mrtvé moře (Mahen), režie říd. uč. J. Švadlenka, výprava uč. Barták - představením oslaveno 30 let ochotnické činnosti M. Vránové (hrála bábu - čarodejnici) a Fr. Honzíka (hrál opilého sedláka), který oslavil 100. představení na této scéně.
1941 - František Göetz: Soupeři, r. J. Švadlenka, výprava Fr. Barták. Hru uvedli i na soutěži Légerova okrsku v Městském divadle v Kolíně.
Do 1943 cca 300 představení.
1943 100 členů, z toho 40 činných.
Zasloužilí členové čestní předsedové Karel Váňa, Jan Špíchal, Ant. Kruliš a čestná členka Tyla Antonie Váňová byli oceněni stříbrným odznakem ÚMDOČ.
Spolek vlastnil velkou knihovnu divadelních her i zábavních knih. V této době vlastnil i archiv s fotografiemi z význačných představení, pamětní knihou a diplomy. Oceňována byla kvalitní dramaturgie.

V 2. pol. 40. let řídící uč. Jos. Švadlenka župním divadelním důvěrníkem Sokola.
1949 divadelní sál v sokolovně. Jeviště patřilo SDO Tyl.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 150-151.

PŠENIČKOVÁ, Radka: Amatérské divadlo na Kouřimsku. Magisterská diplomová práce. Brno, MU - FF - Ústav hudební vědy 2009, s. 32-33.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 278, kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 76.

Divadlo roč. 5, 1906-07, č. 5, s. 158.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 26; č. 5, 20. 12. 1911, s. 62.

Československé divadlo 1925, č. 14, 2. str. ob.

České divadlo 1940, č. 4, s. 70, 75.

Divadelní listy 1883, č. 3, s. 29, č. 7, s. 60, č. 27, s. 230, č. 29, s. 247, č. 31, s. 262, č. 35, s. 299.

Divadlo 1903, č. 3, s. 63.
Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.
Divadlo 1905/06, č. 3., s. 80.
Divadlo, roč. 5, 1906, č. 1, s. 29.
Divadlo, roč. 5, 1906-1907, č. 2, s. 61.
Divadlo, roč. 6, č. 11, s. 257 - 20. 3. 1908.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 5, s. 46.

Jeviště 1921, č. 48, s. 728.

Thalie 1896-7, č. 1, s. 15, č. 4, s. 61.
Thalie 1899-1900, č. 2, s. 13, č. 4, s. 32, č. 5, s. 43, č. 17, s. 138, č. 20, s. 159.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/233/186, SDO, zal. 1891.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/233/553, SDO Tyl, zal. 1900.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/644/1945, SDO Tyl (německý zápis).

OÚ Starý Kolín:
Obecní kronika, s. 70-71. Zprostředkoval ing. Fr. Tvaroha.

SOkA Kolín:
Pamětní kniha městyse Plaňan - Seznam odehraných her od roku 1931 do 1941(?).
Polabská stráž 4. března 1920, ročník II., č. 4., s. 4.

Související Organizace

Související Obrázky

Kolín, Divadelní soutěž Legérova okrsku ÚMDOČ a Tyršovy sokolské župy, 1941
Plaňany, Tyl, Čtveráctví krajánka Švejka - plakát, 1924


Mapa působení souboru - Tyl, SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':