Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jednota divadelních ochotníků / HAPOJDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1923
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
1923 založena Jednota divadelních ochotníků, zakladatelé Josef Polák, Josef Purgrt, Jan Zeithamer, Vlastimil Straka.
Ustavující valná hromada Jednoty divadelních ochotníků v Řevnicích se konala 4. března 1923 v hostinci u pana Rysa (čp. 140 - vedle kostela, dnes již neexistuje).

Na radu sokolského režiséra Giesela požádali o hereckou a režijní spolupráci zkušeného ochotnického herce a režiséra Josefa Maternu.
Dalším nadšencem, který byl nejen předním hercem spolku, sehrál mnoho hlavních rolí, ale divadlu vypomáhal i finančně, byl dr. Oskar Herzl, který mj. spolku věnoval krásnou oponu.
Vznikl tak první řevnický ochotnický spolek, který hrál plánovitě a pravidelně a usiloval o zvyšování úrovně ochotnického divadla ve všech jeho složkách - dramaturgické, režijní, herecké i výtvarné.

1923 - 8. 4. - premiéra první hry v hotelu Grand - Magdalena Dobromila Rettigová (Jirásek).
Týž rok následovaly hry:
M. A. Šimáček: Jiný vzduch, J. Štolba: Mořská panna, Divadelní akademie, Czinner: Satanova maska, Langer: Velbloud uchem jehly, Vrchlický: V sudě Diogenově, F. A. Šubert: Žně. Vedle toho dvě aktovky na Silvestra.
Už 1923 se spolek stal členem ÚMDOČ, v té době měl 79 členů.

Od podzimu do jara hrál v hotelu Grand, později i v sokolovně, v létě v Lesním divadle.
V Lesním divadle většinou v rolích věkově starších jh. R. Nasková, J. Vojta, L. Pešek, J. Steimar, R. Hrušínský, A. Nedošínská ad. Repertoár souboru s touto spoluprací počítal. V Lesním divadle hrála i Jarmila Horáková, pozdější členka ND.

1924 k 1. výročí činnosti JDO byla uvedena Lucerna. Kritik František Pokorný o ní 15. 6. 1924 napsal: " Nezasvěcenec by sotva uvěřil, že k výsledku tak krásnému dopracovali se řevničtí za pouhý rok. Jednota vytkla si k další práci již dnes pevný, metodický, velmi smělý program. Po Lucerně věřím, že mu plně dostojí."

1924 též uv. Na letním bytě, patrně v tomto roce i Salome - ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem (Čekanova družina, viz).
V 2. polovině 20. let hr. 10 -12 představení ročně, většina v režii J. Materny.
1925 Druhý břeh, Kráska ze Šumavy, Madame Sans-Gene.
1927 Pražský flamendr, jh. L. Pešek.
1928 k 5. výročí Vrchlického Noc na Karlštejně.

Koncem 20. let Jednotou zmítaly vnitřní rozepře o tvorbu repertoáru. Jedni chtěli udržet kvalitní kurz dosažený v činohře, druzí bojovali za vylehčení dramaturgie operetou.
1930 bylo výsledkem sporu rozštěpení spolku, část členů v čele s Josefem Maternou odešla a založila SDO Tyl, který nehrál v Grandu, ale na Větrově. V Lesním divadle se oba spolky střídaly. Nabídka her byla větší, konkurence často posilovala i kvalitu inscenací. Přesto šlo o tříštění sil, pro něž nebylo možno některé větší záměry realizovat.

1931 Perly panny Serafinky, v Čs. divadle hodnoceno precizní nastudování.
1932 k 20. výročí úmrtí Jaroslava Vrchlického večer aktovek Catullova pomsta, Svědek, Závěť lukavického pána.
1933 k výročí vzniku JDO opereta Hanácká krev.

1936 se skupina z Tyla opět připojila k JDO.

1937 Starosta Stilmondský (Maeterlinck).
1938 M. D. Rettigová.
1940 Člověk nemá jen sebe (Tetauer), Naši furianti (Stroupežnický), Léto (Šrámek).
1941 Žena v bílém (Hareová), Mistr ostrého meče (Krpata), Sluneční paseka (Urban), jh. R. Hrušínský.
1943 k 20. výročí Vdavky Nanynky Kulichovy (I. Hermann).

1943-1944 uvnitř JDO vzniklo výhradně z mladých lidí Hudební a pěvecké sdružení HAPOJDO (viz).

1944 Strakonický dudák (Tyl), Flaschmann vychovatelem (jh. K. Třešňák), Život je samý zázrak.
1945 první poválečné představení 5. 7. - Lucerna, v Lesním divadle, 2x reprízována, poté oprášena Urbanova Sluneční paseka (1. nastudování 1942), dále Urbanovo Stvoření lásky a Scheinpflugové Quayana.

1950 - J. K. Tyl: Kutnohorští havíří, režie J. Materna.

Mimo letní prázdniny hráno v sokolovně.

1946 5 premiér, např. K. Čapek: Matka, M. Pagnol: Malajský šíp.
1949 Čapek: R.U.R.
Dále z repertoáru:
Krpata: Talár v místečku, Mrštíkové: Maryša, Zeyer: Radúz a Mahulena, Toman: Slovanské nebe, Tetauer: Úsměvy a kordy, Svoboda: Mlsáníčko, Viková: Holčička, Dr. Zajíček: Stříbrná věž.
Podrobně repertoár viz připojený přehled.
--------------------------------------------------------------

Vývoj souboru od 50. let:
1951-1952 bývalá Jednota divadelních ochotníků Řevnice převedena k ZV ROH ČSD.
Další zřizovatelé souboru:
1954-1955 ZV ROH Jednota 20 Řevnice.
1956-1958 RK ROH ČSD Řevnice.
1959-1970 DS Osvětové besedy.
1971-1973 DS ZV ROH Komunálních služeb.
Od 1973 do 2000 DS Městského kulturního střediska (MěKS, viz), ale pravidelná činnost skončila 1991. Pak 6 let pauza, od 1997 postupné obnovování činnosti (rež. M. Křivánková) a od 2001 samostatný Divadelní soubor Řevnice, o.s. (viz).
Bibliografie:
100 LET Lesního divadla v Řevnicích. Jindřich König: Čekanova dramatická družina, Pavla Nováčková: V hlavní roli Lesňák. Vydalo město Řevnice, 2016.

50 LET práce 1923-1973. Řevnice, ZV ROH Komunálních služeb, 1973.

60 LET práce 1923-1983. Řevnice, MěKS a OKS Praha- západ 1983. Nestr.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 357 obr. v textu., s. 123, 125, 129, 136, 393; obr. s. 125: Snímek z představení Čapkova Loupežníka s Jarmilou Horákovou jako Fankou, Lesní divadlo Řevnice, 1923.

ČAS přešel po prknech (25. výročí JDO Řevnice). Řevnice, JDO 1948, 61 s. UK, DNM: T 10.875. (Na spolupráci vzpomínají R. Nasková, R. Šlemrová, L. Pešek, J. Steimar, J. Vojta, K. Třešňák, R. Hrušínský, L. Ryšlink, V. Werner, A. J. Urban.)

ČEKAN, Václav: Vznik Lesního divadla v Řevnicích. In: ČAS přešel po prknech, s. 42-43.

DVOŘÁK, Otomar - GLASOVÁ, Hana - ZAJÍC, Vladimír: Amatérské divadlo na okrese Praha-západ. Praha-západ, OKS 1983, s.13-15. Doplňky: Křivánková. 2 s. 1998. Rkp. kART.

FREJKA, Jiří: Deník Jarmily Horákové. Praha, Českomoravský kompas 1940.

KŘIVÁNKOVÁ, Marie: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Praha-západ. Rkp. pro MČAD 1998. 3 s. Viz Místa/Okresy/Praha-západ/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 421 - 423.

RYŠÁNEK, Čestmír: Na čestné místo. In: Čas přešel po prknech... 25 let práce. Řevnice, JDO 1948, s. 41.

SEDMDESÁT let řevnických ochotníků. In: Ruch 1993, č. 2-3.

STEIMAROVÁ, Jiřina: Život plný kotrmelců. Praha, HaK 1996, s. 18.

WEBOVÉ stránky Divadelního souboru Řevnice:
http://www.divadlorevnice.cz/
(14. 6. 2011)

Československé divadlo 1925, č. 15, s. 240.
Československé divadlo 1931, č. 6, s. 92.
České divadlo 1940, č. 9, s. 179.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38, č. 4, s. 75.
Ochotnické divadlo 1932, str. 72.
Za oponou 1940, č. 1, s. 6.
Archivy:
Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
1923, 1924, 1925.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1921-1925, i. č. 378/2086/1923, JDO (zal.).
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/2742/1929, JDO (změna).
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2822/1941, JDO.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Praha-jih pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Související Organizace

Související Obrázky

Řevnice, ČSD, Lesní divadlo, Fidlovačka, účinkující, 1952
Řevnice, DS v Lesním divadle, Kutnohorští havíři, scéna, 1950
Řevnice, JDO v Lesním divadle, A. J. Urban: Sluneční paseka, 1941
Řevnice, JDO v Lesním divadle, Sluneční paseka, uprostřed Rudolf Hrušínský jh., 1942
Řevnice, JDO v Lesním divadle, Starosta Stilmondský, jh. Jaroslav Vojta, 1937
Řevnice, JDO v Lesním divadle, účinkující v Tylově hře Strakonický dudák, 1941
Řevnice, JDO, Flachsmann vychovatelemem s K. Třešňákem, 1944
Řevnice, JDO, Jiný vzduch - plakát
Řevnice, JDO, Josef Materna ve hře Žena v bílém, 1941
Řevnice, JDO, Josef Polák
Řevnice, JDO, Karel Grusel ve hře V. Wernera Život je samý zázrak, 1944
Řevnice, JDO, Kráska ze Šumavy - plakát, 1925
Řevnice, JDO, Lesní divadlo, Fidlovačka, 1934
Řevnice, JDO, Lesní divadlo, Jedenácté přikázání, 1926
Řevnice, JDO, Lesní divadlo, Jedenácté přikázání, účinkujíci, 1926
Řevnice, JDO, Lesní divadlo, Na letním bytě, Štolba - plakát, 1924
Řevnice, JDO, Lesní divadlo, Poslední muž, 1930
Řevnice, JDO, Lesní divadlo, Poslední muž, hráno k sedmdesátinám autora, 1930
Řevnice, JDO, Madame Sans-Gene - plakát, 1925
Řevnice, JDO, Máňa - Přes půlnoc - Vdavky Nanynky Kulichovy - plakát, 1924
Řevnice, JDO, Pražský flamendr, herec ND L. Pešek jh. v titulní roli, 1937
Řevnice, JDO, Revizor, 1950
Řevnice, JDO, Tetauer: Úsměvy a kordy, 1942
Řevnice, JDO, Život je samý zázrak,  1944
Řevnice, Josef Materna
Řevnice, Karel Grusel
Řevnice, Lesní divadlo a JDO, Salome - plakát, 1924
Řevnice, Lesní divadlo, M.D.Rettigová, 1938
Řevnice, Lesní divadlo, režisér JDO Josef Materna, 20. léta 20. století
Řevnice, Lesní divadlo, Strakonický dudák, 1941
Řevnice, Lety, hlášení četnické stanice o dozoru na představeních, 1939
Řevnice, Okrašlovací spolek, Satanova maska, 1923


Mapa působení souboru - Jednota divadelních ochotníků / HAPOJDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Řevnice, Lesní divadlo, režisér JDO Josef Materna, 20. léta 20. století
Řevnice, JDO, Máňa - Přes půlnoc - Vdavky Nanynky Kulichovy - plakát, 1924
Řevnice, JDO, Lesní divadlo, Jedenácté přikázání, účinkujíci, 1926
Řevnice, Lesní divadlo, Strakonický dudák, 1941
Řevnice, JDO v Lesním divadle, Starosta Stilmondský, jh. Jaroslav Vojta, 1937
Řevnice, JDO, Josef Polák
Řevnice, Josef Materna
Řevnice, JDO v Lesním divadle, A. J. Urban: Sluneční paseka, 1941
Řevnice, JDO, Tetauer: Úsměvy a kordy, 1942
Řevnice, JDO v Lesním divadle, účinkující v Tylově hře Strakonický dudák, 1941
Řevnice, JDO, Flachsmann vychovatelemem s K. Třešňákem, 1944
Řevnice, JDO, Život je samý zázrak,  1944