Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků / Ochotnické divadlo / Kroužek divadelních ochotníků / Sbor divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1801
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1958
Působení: 180x, 181x, 183x, 184x, 185x, 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 192x, 193x, 194x, 195x
1801 ze zrušeného kostela na Jánském předměstí byla zřízena druhá samostatná divadelní budova v Čechách. Spolu s ní byl založen i divadelní ochotnický soubor. Nejdříve se však hrálo jen německy.

1818 Jan Nepomuk Štěpánek: Jaroslav a Božena.

1839 první česká hra Nalezenec (Tyl) sehrána v rámci zdařilé akademie. Hráli úředníci soudu a magistrátu a členové jejich rodin, učitelé a vážení měšťané, později občas též ženy, dcery a synové důstojníků místní posádky.

Po 1841 si nový ředitel (1842-1846) Antonín Rybička Skutečský vynutil české hry i v městském divadle.
1843 připravil první českou zpěvohru Františka Škroupa Dráteník. Kromě této zpěvohry uvedl i další česká představení, Der Dheim.
1845 Květy informovaly, že od 1839 bylo uvedeno 8 českých her.
1846-1879 české hry se častěji než v městském divadle hrály v hostinci U arcivévody Štěpána na Riegrově náměstí (zbořen 1879), v domě čp. 136 a na Střelnici.
Od 1847 střediskem české společnosti a kultury v místě Měšťanská beseda.

Od 1853 dlouholetým předsedou výboru a režisérem místního divadelního spolku byl JUDr. Emanuel Pippich (1812-1886).
1954 Kotzebue, Jan Hýbl: Husité u Naumburku.
1855 Lomnický: Statek Lhota, Lomnický: Pan Čapek, Václav Kliment Klicpera: Dobré jitro.
1856 Josef Kořenovský: Obžínky, Vilhelmi: Jeden z nás se musí oženit!, Hollbein: Die Wirwe und der Witwer ober Trene bis in den Tod!?, Kotzebue: Roztržití, Wilhelmi: Fest im Ontschluse, Václav Kliment Klicpera: Každý něco pro vlast, Alexander Wilhelmi: Ein gutes Herz, Friedrich: Der musz aufs Land.
1857 Johana Franul: Statek Lhota, August von Kotzebue: Gie deutschen Kleinstädter, Karl Töpfer: Der gute Ton, Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera, B. A. Herrmann: Bin Silbergroschen, Louis Flerr: Die Mördergrubn ober Gerbus herr Stuberl, Friedrich, Flotow: Alessandro Stradella, Bothe, Hermann: Der Vater der Debutantin oder Doch durchgeselzt, J. J. Kolár: Brute, pusť Césara!, Lockroy, Anicet, Bourgeois: Po půl noci.
1858 Grandjean: Kothe Baare, Benedir: Tvrdohlavost, Benedix: Nepřítel, Karl August Görner: Nevlastní otec, Friedrich: Jemné a hrubé, Karl Gollmick: Marie, dcera pluku, Treodor Appel: Šití,, Josef Kajetán Tyl: Pašerové aneb Cikánský tábor na Kočičí Hoře, K. Püner: Karla XII. návrat do vlasti, August von Kotzebue: Dědictví, Josef Kajetán Tyl: Meluzina, Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, Záviš z Talkensteinu, Václav Kliment Klicpera: Loketský zvon, Roderich Benedix, překlad J. V. Lomnický: Vězení, Ferdinand Břetislav Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského, Albrecht Emil Brachvogel: Narcis, Jan Neruda: Prodaná láska, Molière: Lakomec, Schmitt: Břetislav Bezejmenný, Josef Kajetán Tyl: Dareba, Herman Jireček: Tajemné psaní, Jan Neruda: Ženich z hladu, J. Kaška: Rekrutýrka v Kocourkově, Václav Klimenz Klicpera: Poslední Prázdniny.
1859 E. Raupach, Josef Pečírka: Šňupka, Dörner: Sůl manželství a Proměna, Bothe, Hermann: Otec debutaint aneb Ještě vykonáno, Macháček: Ženichové, Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý, Ulerander Elz: Není žárlivá, Kotzebue: Ošklivý spor, Kotzebue: Max Helfenstein, Slávkova dcera, J. Počátecký: Doktor Robin, Görner: Manžel bez ženy a otec bez dítěte, Novotný: Husička z Podháje, Josef Kubík: Ďáblova bařina (Má jest pomsta), V. Lefeuvre: Dvě postele v jednom pokoji, Fredro: Dámy a husaři, Jan Nepomuk Štěpánek: Ze sedmi ta nejškaredější, Václav Kliment Klicpera:Uhlířka.

1860 Angeli, Jan Nepomuk Štěpánek: Ze sedmi ta nejškaredější, Josef Kajetán Tyl: Nalezenec, V. Lefeavre, J. K. Zbraslavský: Dva nocleháři v jednom pokoji, A. Raupach, Josef Pečírka: Duch času aneb Maškary v zajetí, Frantmann: Nepřítel módy, Betgen: Vražda v alegorické uličce.
1961 Castelli: Hubička na poukázání, Novotný: Husička z Podháje, dle Töpfera, Josef Kajetán Tyl: Matka a dcera, Josef Kajetán Tyl: Pražský flamendr, Ján Palárik: Smíření, aneb, Dobrodružství při obžínkách, dle Kotzebueho upravil Zbraslavský: Zlé rozmary, aneb, Otec a syn za jednou nevěstou.
Od 1862 ODi jen česky.
1862 Václav Kliment Klicpera: Veselohra na mostě, Putlitz: Politika v lese, Jan Neruda: Ženich z hladu, Jan Neruda: Prodaná láska, Josef Kajetán Tyl: Bankrotář, Karolina Birch-Pfeiffer: Sirotek Lovoodský, Zbraslavský: Zlé rozmary aneb Otec a syn za jednou nevěstou, Bankrotář a kramářka, Aleksander Fredro: Pan Čapek, aneb, Copak mne nikdo nezná?, Charlotte Birch.Pfeiffer: Sirotek Lowoodský.
1863 F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského, Oba šelmy, Josef Kajetán Tyl: Paní Marjánka, matka pluku.
1864 Josef Kajetán Tyl: Darebák, Alexandr Fredro: Dámy a husaři, Bedřich Hopp: Doktora Fausta domácí čepička, dle Lotze J. St.: Po slunce západu, Paní hospodská, aneb, Železnice v krkonošských horách, osef Kajetán Tyl: Tvrdohlavá žena.
1865 K. Töpfer, Josef Kajetán Tyl: Pěnkava a Čížek aneb vyměnění bratrovci, Langr, Jaroslav Čeněk: Jidáš ve fraku aneb Francouzové v Praze, Alexandr Fredro: Dámy a husaři, Gustav Freytag, F. Pravoslav Volák: Novináři, J. Nestroy: Chcete mít švandu, Theodor Hell: Galejní otroci, návštěva královny Alžběty - Hederich Benedix: Čeleď aneb život v kuchyni, J. Kořenovský: Stará místo mladé, Conradin Kreutzer: Penězokazi, J. Vogl: Švédové v Chrudimi a zázračný obraz nejsvětějšího Salvatora, K. Š.: Dědkův kalmuk, Friderich Wilhem Riese: Musí na venek!, Roderich Benedix: První den po svatbě, J. Grunert: Hluchý podomek, Náměsíčník.
1866 Císař František Josef I. navštívil Chrudim, Václav Kliment Klicpera: Blaník, Jan Nepomuk Štěpánek: Čech a Němec aneb mlýn na pomezí, František Ferdinand Šamberk: Boucharon, Teodor Wehl: Ženich provdá svou nevěstu, Josef Schikander: Za živa mrtvi manželé, Karel Blum: Zapovězené ovoce aneb Kdo jinému jámu kopá, sám do ni padá, Moser: Pozvu si majora!, Gustav z Pflegru: Telegram aneb hodina v Přeloučském nádraží, Václav Kliment Klicpera: Blaník.
1867 Donizetti: Lucia z Lammermooru, Benedix: Den po svatbě, Bergen: Vražda na Uhelném trhu. Učinkovali: Klimeš, Marie Horálková, Čejka, Lirš, Chlumecký. Dále byla uvedena fraška Pan Herkuses od G. Hellyho. Ve hře Generál a profesor (Raupach), hráli: V. Salášek, Gallat, Rozvada, A. Balcarová, A. Tůma, J. Tůma, Pacák, Turek, Havránek, Štěpánek, Hérová, Both, Hermann, překlad Karel Pippich: Přece jsem prorazil aneb divadlo na ruby, F. Pravda: Slepá babička, J. V. Rozum: Mlsný Vašíček, V. Gerle: Noc před novým rokem aneb ponocný na redutě, D. E. Raupach, Josef Kajetán Tyl: Generál a profesor aneb Bohoslovec rekrutou, K. Töpfer: Vévodův rozkaz
1867 - 25. 8. - přel. J. Mik. Boleslavský: Prach do očí, Levassor: Trampoty choristy, Putilitz: Damoklův meč.
1868 F. Jeřábek: Veselohra aneb všichni jsou popleteni, G. Bella: Pan Herkules. Hráli: paní Hajnovská, slečny Bělecká, Maršálková, Lenochová, Konradin Kreutzer: Nocleh v Grenadě, Töpfer, Josef Kajetán Tyl: Matka a dcera, D. Amerling, Š. Bačkora: Jesličky.
1869 F. V. Jeřábek: Cesty veřejného mínění, D. A. Raupach, Josef Kajetán Tyl: Jenerál a profesor aneb student mezi vojáky, Moliѐre, B. Pelikán: Jen samá poezie!, Berger, Aschenbrenner: Z okna do okna, Kořenovský: Stará místo mladé.
V 60. letech především veselohry, frašky.
V 60.-80. letech 19. století byl vůdčí postavou ochotnického divadla režisér a herec, dramatik a humorista Al. Gallat (viz LD).
Adolf Pštross (1851-1903, později herec ND) zde jako ochotník začal hrát divadlo v 70. letech 19. stol.

1870 K. P.: Naši maloměšťáci aneb Život v Kocourkově, Benišek: Recept proti tchyním, F. Mallefil: Dvě vdovy, Josef Štolba: Bratranec.
1871 Josef kajetán Tyl: Řemeslnická merenda, Antonín Wolf: Fotografická dílna v Praze
1873 činohra Josef Jiří Kolár: Monika ve prospěch ND, jh. v titulní roli O. Sklenářová-Malá, ND. Další představení ve prospěch sbírky na Národní divadlo, S. Schelsinger: Domácí špehoun, Lefeuvre: Pan Doležal a pan Jeřábek aneb osudný noclech, Uděláme si švandu aneb Kupečtí mládenci na výletu,Ludwig Anzengruber: Farář z Podlesí, Josef Jiří Kolár: Pražský Žid, Má hvězda, Konradim Kreutzer: Penězokazi.
Od 1874 JUDr. K. Pippich, jeho manželka, Al. Hnilička a další významné osobnosti českého hudebního života zde každoročně premiérovali jednu operu (klavírní doprovod), Roderich Benedix, J. Stankovský: Něžné příbuzenstvo aneb Tolik nevěst a přece žádná, V. Sardou: Bodří vesničané aneb Velkoměšťáci na venku.
1875 G. Sandová, J. Vávra: Ďáblova bařina, divadlo nově upraveno, 1875 Faust a Markétka, Alessandro Stradella, ukázky z Ivana Susanina.
1876 Gustav Pfleger Moravský: Telegram.
1877 18. prosince odehráno divadelní představení.
1878 Rudolf Kneisel: Antixantipa, František Ferdinand Šamberk: Potrhlý švec, Carl Costa: Zuzančin pan kaprál.
1879 Jan Nepomuk Štěpánek: Čech a Němec, Adolph L'Arronge: Doktor Kalous, A. Günther, překlad Staňkovský: Bez kabátu, Karel Pippich: Z české domácnosti, Kazimierz Zalewski: Ostrouhali.

1880 „ku podpoře povodní poškozených bratří Moravanů slavnostní představení“, uvedena Beethovenova ouvertura ze Zřícenin Athénských, Mramorové skupení, veselohra A. H. Sokol: Posestrima a Fredro: Kaloše.
(Divadelní listy 1880, č. 10, s. 166.)
"1880 Sbor divadelních ochotníků uspořádal slavnostní představení ve prospěch ND, Dr Pippich přednesl vzletně báseň Pantheon. Živý obraz: detailně popsáno uspořádání, část koncertní, dramatizace básně Sv. Čecha Ve stínu lípy. "
(Divadelní listy 1880, č.3, s. 47-48.)
1880, 1881. Výši příspěvků Chrudimi na ND předstihly pouze Královské Vinohrady, proto na Hynaisově oponě je znak města Chrudimi první vlevo vedle znaku hl. města Prahy.
1880 Adolph L'Arronge: Dobročinné paní.

1881-1897 režisérem a dramaturgem spolku dramatik Dr. K. Pippich, jehož vlastní kulturní doménou bylo činoherní divadlo. Patřil k předním hercům souboru - byl Karlem IV. ve Vrchlického Noci na Karlštejně, Dačickým ve Stroupežnického Paní mincmistrové, Dvořákem v Šubertově Janu Výravovi. Vybíral repertoár z hodnotné starší i nové dramatické literatury. Vedle obvyklých, ale s vkusem vybíraných autorů, častá soudobá tvorba Zeyer, Hermann, Vrchlický, Jirásek, Svoboda, Štech, Dyk, Hauptmann, Maeterlinck, Gorkij ad. Seznamoval Chrudim s novinkami hranými v pražském Národním divadle.
Pippich dokonce některé novinky uváděl odvážně dřív než Praha:

1881 ve prospěch obnovy Národního divadla uvedeno představení Victirien Sardou: Mnoho přátel naše škoda.
1881 Valná hromada spolku, za odstupujícího Gallata zvolen nový ředitel JUDr. Karel Roth.
1881 František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, Marie von Ernst: Jen po proudu, F. A. Šubert: Probuzenci.
1882 J. Zeyer: Doňa Sanča, František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl, August Vasnerio: Jean Baudry, William Shakespeare: Mnoho povyku pro nic.
1883 Uvedena Florida (Přibyslavská), Michal Balucki: Těžké ryby, F. A. Šubert: Probuzenci - s pohost. vystoupením M. Pospíšilové v roli Lídy, na představení pozván ředitel ND F. A. Šubert; spoluúčinkovali členové jednoty Sokola.
1884 Franz von Schönthan: Jaromír Kvítek, Josef Jiří Kolár: Královna Barbora, Václav Vrána: Půjč mi svou ženu!, Tam nahoře, Franz von Schönthan: Únos Sabinek, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, Karel Pippich: Ve veřejném životě.
1885 Eugene Scribe: Okovy, Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, Georges Ohnet: Majitel hutí, Milostný lístek, Kolovrat: Na rozcestí, August Förster: Z komické opery, Bauvill: Guingovie.
1885 do tohoto roku neexistoval žádný ochotnický spolek, ale docházelo pouze k volnému scházení se lidí, kteří následně hráli divadlo.
1886 Jaroslav Vrchlický: Exulanti, František Jeřábek: Cesty veřejného mínění, Jaroslav Vrchlický: Soud lásky (nepovoleno).
1887 Josef Štolba: Vodní družstvo, Bedřich Frýda: Manželské štěstí, Jaroslav Vrchlický: Nad propastí, Ladislav Stroupežnický: Sirota, Franz von Schönthan: Zlaté rybky, Ladislav Stroupežnický: jednoaktovky Z panského čeledníku, Philipp Gille: Uhlíři; Ladislav Stroupežnický: Naši furianti.
1888 Josef Štolba: Maloměstští diplomati, Jaroslav Vrchlický: Pomsta Catulova, Václav Šlechta: Maloměstské tradice, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Eduard Paillerov: Myška, A. Šubrt: Praktikus, Viktorien Sardou: Opozděné psaní.
1889 měl českou premiéru Ibsen: Romersholm v Pippichově režii, také hrál hlavní roli, Henrik Ibsen: Bílí koně, Máj, A. W. Pirner: Modrá jeskyně, Viktor Krylov: Medvěd, Edvard Souček: Před sjezdem.

1890 Karel Pippich: Slečna nakladatelka.
1893 SDO členem ÚMDOČ.
1894 Alois Jirásek: Zkouška, Maurice Maeterlinck: Sedm princezen (Vetřelkyně), Emil Pohl: Krasojezdkyně.
1895 Gerhard Hauptman: Osamělé duše, Jaroslav Vrchlický: Svědek, Karel Štěpánek: Medvěd, Victorien Sardou: Madame Sans-Gêne, Gerhard Hauptman: Osamělí lidé.
1896 uv. Sova (Finne), Nový život (Hladík), Sníh (Jaroš), Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová, Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý.
1897 uvedena Kolébka (Jirásek), Bezectní, Práva duše (Giacosa), Gerolamo Rovetta: Bezectní.
1898 Veselohra na mostě, Octave Feuillet: Bílý vlas, Josef Štolba: Na letním bytě, Mikuláš Ryvín: Pohostinsku, Božena Viková-Kunětická: Neznámá pevnina.

Po 1900 i zde ve středu zájmu ochotníků módně více opera.
1900 Pohostinsku, Neznámá pevnina, Přátelé z mládí, Max Dreyer: Zkušební kandidát, Alexandre Bisson: Žárlivá.
1897-1910 36 her, z toho 11 českých.
Jh. např. Seifert, Innemann, Sklenářová-Malá, Budil, Šmaha, Šmahová, Laudová-Hořicová, Benoniová, Stará, Grégrová, Herold, Plavec, Danzerová, soubor činohry ND.
1901 Otto Ernst Schmidt: Flachsmann vychovatelem, Eugene Brieux: Červený talár.
1902 Bořivoj Prusík: Měšťáci, A. Fulda: Dvojče, František Xaver Svoboda: Čekanky.
1903 Monna Vanna.
1904 Rydel: Navždy.
1904 Pippich odevzdal vedení Sboru divadelních ochotníků Vilému Novákovi, zůstal však jako intendant ve styku s divadlem až do své smrti 1921.
1905 bylo založeno za značného přispění k. Pippicha profesionální divadelní těleso Divadlo sdružených měst východočeských, určené prol východní Čechy - zejména pro trojici měst Hradec Králové, Pardubice, Chrudim.
To poněkud omezilo ochotnické aktivity.
1907 sehráli drama V nížině, osvědčená režie, dobrý K. Pippich v roli Manelicha, jh. B. Stará.
1908 Ferdinand Oliva: Železná koruna.
1909 Ferdinand Oliva: Julinčiny vdavky, r. František Míšek.

1910 Výstava o ochotnickém divadle v Praze, spolek obdržel diplom.
1910 4. 12. - Lad. Thoma: Lokálka.
1911 F. Fonson, F. Wicheler: Vdavky slečny Beulemansovy, hra byla obsazena osvědčenýni ochotnickými silami jako Zuzanka pí Pippichová, snoubenec Serafím K. Klubal, Albert Delpiere dr. Pippich, - oni i další hráli velmi výstižně za pečlivé režie dr. Nováka. Spoluúčinkovali členové Sokola - Rosenbaum, Pilný, F. Štěpánek, Reutmaier, Riegel, Jedoň, Jos. Štěpánek a Mareček. Divadelní spolek za předsednictví K. Horkého horlivou činnost, získal řadu nových členů a zlepšil své hospodaření. Uvedl Mahenova Janošíka v titulní roli s J. Vojanem jh. Bohužel návštěva na tomto kvalitnim představení byla slabá, Josef Císler: Aeronautka, Gustav Wied: Súčtování - obě představení sehrána ve prospěch postavení divadla.
1912(?) založen Nerudův východočeský okrsek ÚMDOČ , 27 ochotnických sdružení, předsedou valné hromady dr. Karel Pippich. SDO členem okrsku.
1914 Jaroslav Kvapil: Oblaka.
1918 V. Pázdral-Stěžerský: Starý ženich (Lucifer), Josef Skružný: Láska nedá si poroučet, Josef Skružný: Kometa Hanzelínova, František Ferdinand Šamberk: Karel Havlíček Borovský.

1920 H. Swönborg, překlad Ella Kaldová: Ritherfordský dům.
1921 Jiří Kolár: Pražský žid, r. Vilém Novák, F. A. Šubert: Jan Výrava, r. Vilém Novák.
1922 SDO členem ÚMDOČ.
1922 Scribe, Legouvé: Souboj lásky, r. Vilém Novák, Lili Hatvany: Souboj lásky.
1923 Josef Kajetán Tyl: Mistr Jan Hus.
1924 Alois Jirásek: Jan Žižka, r. Vilém Novák.
1926-1940 byl ředitelem divadla Vladimír Wuršer, který připravil s ochotníky a pěveckým sborem Slavoj více operních představení.
1926 Edvard Bém: Hvězdné požáry, r. Novák.
1928 Útěk, r. Dr. Jar. Pippich.

193x Rudolf Piskáček: podzimní manévr, Dobrodincové lidstva.
1931 Tristan Bernard, Yves Mirande, Gustav Quinson: Polibme se, r. Jaroslav Pippich.
1934 - 18. 2. - byla nová budova Divadla Karla Pippicha otevřena Smetanovou Libuší. Jako hosté vystoupili v Libuši členové Národního divadla Emil Pollert v úloze Lutobora a chrudimský rodák Vladimír Tomš v roli Šťáhlava. Ostatní role byly obsazeny chrudimskými ochotníky. Ti pak v témže roce provedli Dvořákovy Tvrdé palice, Blodkovu operu V studni a Smetanovu Hubičku.
Činohra otvírala divadlo 20. 2. novým nastudováním Jiráskovy Lucerny, režie Jaroslav Pippich (syn Karla P.), hudební a zpěvní vložky řídil František Teplý.
1935 Mrštíkové: Maryša, r. František Vejs.
1936 SDO vedl R. Geissler. Uváděl takřka všechny hry inscenované na profes. scénách, Mrštíkové: Maryša, r. František Vejs, Vilém Werner: Lidé na kře, r. Rudolf Panský, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštějně, Paličova dcera, Ivan Stodola: Bankovní dům, r. Rudolf Panský, opereta André Messagera: Dvě myšky provedené ve dnech 12.,13. a 20. září a 6. října 1936 v chrudimském divadle. Režie Geissler, dirigent Masopust.
1936 nově přijat za člena ÚMDOČ.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 Merton Hodge: Vítr a déšť, r. Rudolf Panský, František Xaver Svoboda: Maminčiny starosti, r. František Vejs, L. Archleb: Osudný manévr, r. J. Rychetský.
1938 předsedou Rudolf Panský, členem ÚMDOČ, 54 členů, 9 představení.
1938 Zdenek Němeček: Most, r. Rudolf Panský, Václav Valenta-Alfa, Frank Wenig: Hrdina Feďka, r. Josef Bareš.
1939 Jiří Mahen: Janošík, r. J. Horák, Emil Horák: Navoněná primadona, r. Václav Schütz, Němeček: Most, režie Panský, s inscenací se SDO zúčastnil JH, František Xaver Svoboda: Čekanky, r. Josef Bareš.
Rudolf Vonásek (*1914 Chrudim), sólista opery ND Praha, zač. v 30. letech jako ochotník v Chrudimi), O. Blumenthal, G. Kadelberg: U bílého koníčka, r. Josef Bareš, František Xaver Svoboda: Čekanky, r. Josef Bareš.

1940 Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera, r. Rudolf Panský.
1941 - Emil Vachek: Pec. Účast na přehlídce První divadelní týden 1941, podle Nerudy František Götz: Malostranská humoreska, r. Rudolf Panský, Jiří Balda: Měšťáci na venkově (Románek z české vesničky), r. Jaroslav Pecka, Josef Štolba: Staré hříchy, r. Josef Bareš, Max Halbe: Proud, r. E. Dvořáček, Lila Bubelová: Slečna Pusta, r. Bareš, Kašpárek, Šmidra a Škrhola bojují s drakem.
1941 skupina "odrostlých" gymnazistů uvnitř SDO utvořila Soubor mladých, iniciátor a režie Vladimír Adámek (protože neměl povolení konzervatoře, kam byl nedlouho předtím přijat, režie pod jménem jiného člena M. Nováka), Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klovouk, r. Miroslav Novák, Božena Němcová: O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, r. J. Zeman.
1942 Lili Bubelová: Slečna Pusta, r. Josef Bareš, Fritz Schwiefert: Markétka proti třem, r. Petr Suchý, Karel Jaromír Erben: Rozum a štestí, r. K. Bulíček, Julius Zeyer, Josef Suk: Radúz a Mahulena, r. Jan Marek, j.h. (Adámek režíroval pod jménem Jan Marek), výprava Jan Brukner. Na inscenaci se podílela celá Chrudimská filharmonie a pěvecký sbor Slavoj, Karel Scheinpflug: Mrak, 3. cena v soutěži Nerudova okrsku ÚMDOČ;
Rudolf Panský, Zdeněk Štěpánek: Nezbedný bakalář, r. J. Bulis, podle Nerudy František Götz: Malostranská humoreska, r. Rudolf Panský, Bohumír Polách: Vrah jsem já, r. Václav Schütz, M. Loulová-Hezká: Kocour v botách, r. K. Bulíček, zájezd do Svratky - Kašpárek Šmidra a Škrhola, Hluchý král, r. J. Zeman,, M. Hanzalová-Semikinová: Na přelomu, r. Karel Hellich, Fritz Schwiefert, překlad Petr Suchý: Markétka proti třem.
1943 Fráňa Šrámek: Měsíc nad řekou, r. Vilém Novák, František Ulč: Jak přišly jarní kvítky na svět, r. František Doubrava, Pavla Keunová: Dora vede, r. Václav Schütz, Rozmarný večer, Friedrich Forster: Malý Muk, r. Miloslav Novák, Začarovaný les, Alex Ivers: Sadová třída č. 13, r. Václav Schütze, Alessandro de Stefani: Muži nejsou nevděční, r. Jiří Novák.
1944 A. Hinrichs: Za ranního kuropění, r. Jiří Novák, Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, r. Karel Žídek, J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. Jan Bulis.
1945 Jiří Potůček: Jezinky, r. Jan Plachý, Jiří Mahen: Janošík, r. J. Horák, K. J. Erben, Holková: Zlatý kolovrat.
1946 Alois Jirásek: Lucerna, r. Jan Bulis.
1947 Edgar Valace: Čaroděj, r. Václav Schütz, Valentin Katajev: Cesta květů, r. Rudolf Panský.
1948 Noel Coward: Anglická sobota, r. Jan Plachý, Frank Head: Marky až na zem, r. O. Hájek, F. Uřídil.
1949 - Garson Kanin: Včera narozeni, r. Jan Plachý. Účast na Choceňských divadelních hrách.

1952 vznikl z iniciativy části členů zrušeného Spolku divadelních ochotníků Dramatický odbor ZK ROH Eva.
Bibliografie:
ADÁMEK, Vladimír: Pokus o kusé svědectví. In: Kulturní Chrudim minulosti a současnosti. Sborník, ed. Jarmila Doubravová. Chrudim 1999, s. 117-124.

BOLESLAVSKÝ, Josef Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník, díl II. Sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III. kDÚ

KLIMEŠ, Luboš: Chrudimský Slavoj. (Kronika práce 1856-1952.) In: Kulturní Chrudim minulosti a současnosti. Sborník. Chrudim 1999, s. 82-93.

LANDER, Richard: Vzpomínka na Chrudim. In: Kulturní Chrudim minulosti a současnosti. Sborník, ed. Jarmila Doubravová. Chrudim 1999, s.
137-138.

P. Z Chrudimi, Česká Thalia 1, 1867, s. 86, 142-3
PÖMMERL, Jan: Karel Pippich - organizátor chrudimského hudebního a divadelního života. In.: Kulturní Chrudim minulosti a současnosti. - Sborník, ed. doc. PhDr. Jarmila Doubravová. Chrudim 1999, s. 94-99.

pp: Z Chrudimi, Česká Thalia 2, 1868, s. 94

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 297- 298.

SOUKUPOVÁ, Eva: Kulturní poměry Chrudimě a její hudební život v průběhu 19. a na počátku 20. století. In: Kulturní Chrudim minulosti a současnosti. Sborník, ed. Jarmila Doubravová. Chrudim 1999, s. 68-81.

VONÁSEK, Rudolf: Chrudimské divadlo 1831-1934. In.: Kulturní Chrudim minulosti a současnosti. - Sborník, ed. doc. PhDr. Jarmila Doubravová. Chrudim 1999, s. 162-163.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 70.
------


Česká Thalia 1867, roč. I, č. 16, s. 152.

Československé divadlo 1936, roč. XIX, č. 4, s. 64.
Divadelní listy 1881, č. 27, s. 239; č. 36, s. 317.
Divadelní listy 1883, č. 4, s. 36; č. 9, s. 78, č. 13, s. 118.
Thalie 1896-7, č. 17-18, s. 219, č. 19-20, s. 234, č. 22, s. 254.
Thalie 1897-8, č. 16-17, s. 136.
Thalie 1898-9, č. 9-10, s. 80, č. 18. s. 144, č. 20, s. 159.
Thalie 1899-1900, č. 22, s. 175, č. 23, s. 183.
Divadelní listy 1902-3, č. 1, s. 20, č. 3, s. 56, č. 6, s. 108.

Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 5, s. 137.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 71.

České divadlo 1939, č. 8, s. 80, č. 10, s. 99.

Východočeský kraj 29. 1. 1943
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv, Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 137, 1943
Chrudim, Regionální muzeum, Arch. č. 8277/2, 8277/1, 1277, 1383, 1382, 1338, 1339, 9479, 1273, 1276, 13222, 440, 1249, 1253, 1265, FN08393, FN07654, Fot0339, Fot0367, Fot0374a, Fot0374b, Fot0374c, Fot0374d, Fot0588a, Fot0588b, Fot0588d, Fot0588dd, Fot0588e, Fot0588f, Fot0588g, Fot0588ch, Fot0588r, Fot1544a, Fot1544b, Fot1544c, Fot1544d, Fot1544e, Fot1544f, Fot1544g, Fot1544h, Fot1544i, Fot1544j, Fot1544k, Fot1544l, Fot1544m, Fot1544n, Fot1610-a, Fot1610-b, Fot1612a, Fot1612b, Fot1612c, Fot1612d, Fot1612e, Fot1612f, Fot1614a, Fot1614b, Fot1614c, Fot1614d, Fot1614e, Fot1614f, Fot1665a, Fot1665b, Fot1665a, Fot1665b, Fot1666, Fot1667a, Fot1667b, Fot1667c, Fot1667d, Fot1668, Fot1669, Fot1674a, Fot1674b, Fot1674c, Fot1674d, Fot1681r, Fot1689, Fot1693, Fot1694, Fot1696, Fot2534, Fot415, Fot377
Chrudim, Státní okresní archiv:
Soudobá dokumentace: Sbírka plakátů, př.č 927-1178
SDO, Chrudim, 1835-1928. Ev. č. pomůcky 134/14
Spolek divadelních ochotníků Chrudim, př- č. 78/2014
Chrudim, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků Chrudim, př. č. foto
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 814, i.č. 9604

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/8683/1935, SDO.

Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1787/1943, Div. ochotníci

Související Obrázky

Chrudim, Divadelní ochotníci, Jaroslav a Blažena, slavnostní zahájení představení, 1818
Chrudim, Divadelní ochotníci, Jaroslav a Blažena, slavnostní zahájení představení, 1818
Chrudim, Divadelní ochotníci, Jedenácté přikázání - plakát, 1881
Chrudim, Divadelní ochotníci, Julinčiny vdavky - plakát, 1909
Chrudim, Divadelní ochotníci, Lucia z Lammermooru - plakát, 1867
Chrudim, Divadelní ochotníci, návštěva Chrudimi Františkem Josefem I. - program, 1866
Chrudim, Divadelní ochotníci, návštěva Chrudimi Františkem Josefem I. - program, 1866
Chrudim, Divadelní ochotníci, návštěva Chrudimi Františkem Josefem I. - program, 1866
Chrudim, Divadelní ochotníci, návštěva Chrudimi Františkem Josefem I. - program, 1866
Chrudim, Divadlo z ochoty, Statek Lhota - plakát, 1855
Chrudim, KrDO, Kometa Hanzelínova, 1918
Chrudim, KrDO, Láska nedá si poroučet, 1918
Chrudim, Kronika Jana Urbánka 1934 - 1950,  Slečna Pusta, 1941
Chrudim, Kronika Jana Urbánka, 1934 - 1950
Chrudim, Kronika Jana Urbánka, 1934 - 1950
Chrudim, Kronika Jana Urbánka, 1934 - 1950
Chrudim, Kronika Jana Urbánka, 1934 - 1950
Chrudim, Kronika Jana Urbánka, 1934 - 1950
Chrudim, Kronika Jana Urbánka, 1934 - 1950
Chrudim, Kronika Jana Urbánka, 1934 - 1950
Chrudim, Kronika Jana Urbánka, 1934 - 1950
Chrudim, Kronika Jana Urbánka, 1934 - 1950
Chrudim, Kronika Jana Urbánka, 1934 - 1950
Chrudim, Kronika Jana Urbánka, 1934 - 1950
Chrudim, Kronika Jana Urbánka, 1934 - 1950
Chrudim, Kronika Jana Urbánka, 1934 - 1950
Chrudim, Nerudův okrsek, oběžník, 1942
Chrudim, Nerudův okrsek, oběžník, 1942
Chrudim, Nerudův okrsek, seznam souborů přihlášených do okrskového kola, 1939
Chrudim, Nerudův okrsek, seznam souborů přihlášených do okrskového kola, 1939
Chrudim, Ochotníci, Adrienne Lecouvreur, 1882
Chrudim, Ochotníci, Antixantipa, 1878
Chrudim, Ochotníci, Bezectní, 1897
Chrudim, Ochotníci, Bezectní, 1897
Chrudim, Ochotníci, Bílí koně - Máj, 1889
Chrudim, Ochotníci, Bílý vlas - plakát, 1898
Chrudim, Ochotníci, Bílý vlas, 1898
Chrudim, Ochotníci, Bílý vlas, 1898
Chrudim, Ochotníci, Čekanky, 1902
Chrudim, Ochotníci, Červený talár, 1901
Chrudim, Ochotníci, Cesty veřejného mínění, 1869
Chrudim, Ochotníci, Cesty veřejného mínění, 1886
Chrudim, Ochotníci, členové spolku
Chrudim, Ochotníci, Čtenářská jednota, Řemeslnická merenda - Fotografická dílna v Praze, 1871
Chrudim, Ochotníci, divadelní představení, 1877
Chrudim, Ochotníci, divadelní představení, 1942
Chrudim, Ochotníci, Divotvorný klobouk, 1941
Chrudim, Ochotníci, Dobročinné paní, 1880
Chrudim, Ochotníci, Dobrodincové lidstva, 193x
Chrudim, Ochotníci, Doktor Kalous - Čech a Němec, 1879
Chrudim, Ochotníci, Dvě myšky, 1928
Chrudim, Ochotníci, Dvě myšky, 1936
Chrudim, Ochotníci, Dvojče, 1902
Chrudim, Ochotníci, Exulanti, 1886
Chrudim, Ochotníci, Flachsmann vychovatelem, 1901
Chrudim, Ochotníci, Humoreska, 1942
Chrudim, Ochotníci, Jan Hus, 1923
Chrudim, Ochotníci, Jan Žižka, 1924
Chrudim, Ochotníci, Jaromír Kvítek, 1884
Chrudim, Ochotníci, Jean Baudri, 1882
Chrudim, Ochotníci, Jedenácté přikázání, 1881
Chrudim, Ochotníci, Jen po proudu, 1881
Chrudim, Ochotníci, Josef Kajetán Tyl, 1882
Chrudim, Ochotníci, Karep Pippich - rozklad k jednotlivým inscenacím, 1886
Chrudim, Ochotníci, Karep Pippich - rozklad k jednotlivým inscenacím, 1886
Chrudim, Ochotníci, Karep Pippich - rozklad k jednotlivým inscenacím, 1886
Chrudim, Ochotníci, Karep Pippich - rozklad k jednotlivým inscenacím, 1886
Chrudim, Ochotníci, Karep Pippich - rozklad k jednotlivým inscenacím, 1886
Chrudim, Ochotníci, Karep Pippich - rozklad k jednotlivým inscenacím, 1886
Chrudim, Ochotníci, Karep Pippich - rozklad k jednotlivým inscenacím, 1886
Chrudim, Ochotníci, Karep Pippich - rozklad k jednotlivým inscenacím, 1886
Chrudim, Ochotníci, Kašpárek, Šmidra a Škrhola bojují s drakem, 1941
Chrudim, Ochotníci, Kocour v botách, 1942
Chrudim, Ochotníci, Lucerna, 1934
Chrudim, Ochotníci, Madame Sans-Gêne, 1895
Chrudim, Ochotníci, Maloměstští diplomati, 1888
Chrudim, Ochotníci, Manželské štěstí, 1887
Chrudim, Ochotníci, Marie Kořánová, 1860
Chrudim, Ochotníci, Markéta proti třem 1942
Chrudim, Ochotníci, Maryša, 1935
Chrudim, Ochotníci, Maryša, 1936
Chrudim, Ochotníci, Medvěd, 1889
Chrudim, Ochotníci, Měšťáci, 1902
Chrudim, Ochotníci, Mnoho povyku pro nic, 1882
Chrudim, Ochotníci, Mnoho přátel naše škoda, 1881
Chrudim, Ochotníci, Modrá jeskyně, 1889
Chrudim, Ochotníci, Myška, 1888
Chrudim, Ochotníci, Na letním bytě, 1898
Chrudim, Ochotníci, Nad propastí - Sirota, 1887
Chrudim, Ochotníci, Naši furianti, 1887
Chrudim, Ochotníci, Nezbedný bakalář, 1942
Chrudim, Ochotníci, Noc na Karštejně, 1936
Chrudim, Ochotníci, O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, 1941
Chrudim, Ochotníci, Opozděné psaní, 1888
Chrudim, Ochotníci, Osamělí lidé, 1895
Chrudim, Ochotníci, Ostrouhali - Z české domácnosti, 1884
Chrudim, Ochotníci, Paličova dcera - plakát, 1857
Chrudim, Ochotníci, Podzimní manévr, 193x
Chrudim, Ochotníci, Pohostinsku - Neznámá pevnina, 1898
Chrudim, Ochotníci, pohřeb Vítězslava Bočka, 1935
Chrudim, Ochotníci, Pomsta Catullova - Maloměstské tradice, 1888
Chrudim, Ochotníci, Posestrima -  Kaloše, 1880
Chrudim, Ochotníci, Potrhlý švec, 1878
Chrudim, Ochotníci, Praktikus, 1888
Chrudim, Ochotníci, právní postavení ochotníků, 1886
Chrudim, Ochotníci, Před sjezdem, 1889
Chrudim, Ochotníci, Probuzenci, 1881
Chrudim, Ochotníci, Půjč mi svou ženu - Tam nahoře, 1884
Chrudim, Ochotníci, Soud lásky, 1886
Chrudim, Ochotníci, Soud lásky, 1886
Chrudim, Ochotníci, Svědek - Medvěd - plakát, 1895
Chrudim, Ochotníci, Svědek - Medvěd, 1895
Chrudim, Ochotníci, Telegram a 1. jednání opery Stradella, 1876
Chrudim, Ochotníci, Těžké ryby, 1883
Chrudim, Ochotníci, Útěk, 1928
Chrudim, Ochotníci, Václav Hrobčický z Hrobčic, 1888
Chrudim, Ochotníci, Ve stínu lípy, 1880
Chrudim, Ochotníci, Ve veřejném životě, 1884
Chrudim, Ochotníci, Vendelín Budil s chrudimskými ochotníky
Chrudim, Ochotníci, Vodní družstvo, 1887
Chrudim, Ochotníci, Z komické opery - Guingovie, 1885
Chrudim, Ochotníci, Žárlivá, 1900
Chrudim, Ochotníci, Zkouška - Vetřelkyně - Krasojezdkyně, 1894
Chrudim, Ochotníci, Zkušební kandidát, 1900
Chrudim, Ochotníci, Zlaté rybky, 1887
Chrudim, Ochotníci, Zlatý kolovrat, 1945
Chrudim, Ochotníci, Zuzančin pan kaprál, 1878
Chrudim, Ochotnický kroužek, To byla noc, 1919
Chrudim, Ochotnický kroužek, To byla noc, 1919
Chrudim, Sbor divadelních ochotníků, Pražský žid, 1921
Chrudim, Sbor divadelních ochotníků, Souboj lásky, 1922
Chrudim, Sbor DO, Rutherfordský dům - plakát, 1920
Chrudim, Sbor ochotníků chrudimských, V panském čeledníku, Uhlíři; Horácova přísaha, 1887
Chrudim, SDO odbor mladých, Divotvorný klobouk, 1941
Chrudim, SDO, Bohumil Gottlieb Flusser návrhy kostýmů Libuše, 1934
Chrudim, SDO, Chrudim sobě - plakát, 1911
Chrudim, SDO, Diplom za výstavu, 1910
Chrudim, SDO, hostování japonského divadla - plakát, 1914
Chrudim, SDO, Jan Žižka, 1924
Chrudim, SDO, jednací řád
Chrudim, SDO, Karel Havlíček Borovský, 1918
Chrudim, SDO, kresba ze zkoušky souboru, Libuše, 1934
Chrudim, SDO, Libuše, 1934, zah. divadla,
Chrudim, SDO, Libuše, 1934, zah.divadla, účinkující
Chrudim, SDO, Lucerna, 1934, zah.divadla
Chrudim, SDO, návrh programu ustavující valné schůze
Chrudim, SDO, Oblaka, 1914
Chrudim, SDO, Oblaka, 1914
Chrudim, SDO, Oblaka, 1914
Chrudim, SDO, Sadová třída č. 13, Slatiňany, Vrchlický, Blázinec v prvním poschodí, 1943
Chrudim, SDO, skupinové foto, 1928
Chrudim, SDO, spolkové stanovy
Chrudim, Sokol, Boucharón, 1882
Chrudim, Spolek divadelních ochotníků, členové spolku, 1882
Chrudim, Spolek divadelních ochotníků, Dobrou noc, Patricie, 1958
Chrudim, Spolek divadelních ochotníků, Jan Plachý, 1958
Chrudim, Spolek divadelních ochotníků, Jednací řád spolku
Chrudim, Spolek divadelních ochotníků, Maryša, 1934
Chrudim, Spolek divadelních ochotníků, návrh výboru spolku
Chrudim, Spolek divadelních ochotníků, Nebeská válka, 1958
Chrudim, Spolek divadelních ochotníků, Nezbedný bakalář, 1942
Chrudim, Spolek divadelních ochotníků, program ustavující schůze
Chrudim, Spolek divadelních ochotníků, Proud, 1941
Chrudim, Spolek divadelních ochotníků, Sadová třída 13
Chrudim, Spolek divadelních ochotníků, Sadová třída 13
Chrudim, Spolek divadelních ochotníků, Strakonický dudák, 1944
Chrudim, Spolek divadelních ochotníků, To neznáte Hadimršku
Chrudim, Spolek divadelních ochotníků, Vrah jsem já, 1942
Chrudim, Státní okresní archiv, nejstarší doklady o spolkové činnosti, 1858
Chrudim, Státní okresní archiv, nejstarší doklady o spolkové činnosti, 1858
Chrudim, Státní okresní archiv, nejstarší doklady o spolkové činnosti, 1859
Chrudim, Státní okresní archiv, nejstarší doklady o spolkové činnosti, 1863
Chrudim, Státní okresní archiv, nejstarší doklady o spolkové činnosti, 1863
Chrudim, Státní okresní archiv, nejstarší doklady o spolkové činnosti, 1864
Chrudim, Upomínkové listy Jana Urbánka, část II., 1945 - 1950
Chrudim, Upomínkové listy Jana Urbánka, část II., 1945 - 1950
Chrudim, Upomínkové listy Jana Urbánka, část II., 1945 - 1950
Chrudim, Upomínkové listy Jana Urbánka, část II., 1945 - 1950
Chrudim, Upomínkové listy Jana Urbánka, část II., 1945 - 1950
Chrudim, Upomínkové listy Jana Urbánka, část II., 1945 - 1950
Chrudim, Upomínkové listy Jana Urbánka, část II., 1945 - 1950
Chrudim, Upomínkové listy Jana Urbánka, část II., 1945 - 1950
Chrudim, Upomínkové listy Jana Urbánka, část II., 1945 - 1950
Chrudim, živý obraz, 1890, Pippich
Horka, Čech, novinový článek, 1939
německy Fest um Entschlusse a česky (stejní herci) Každý něco pro vlast.
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943


Související Alba

Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků / Ochotnické divadlo / Kroužek divadelních ochotníků / Sbor divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Chrudim, Divadlo z ochoty, Statek Lhota - plakát, 1855
Chrudim, Ochotníci, Paličova dcera - plakát, 1857
Chrudim, Ochotníci, Marie Kořánová, 1860
Chrudim, Ochotníci, Probuzenci, 1881
Chrudim, Divadelní ochotníci, Jedenácté přikázání - plakát, 1881
Chrudim, SDO, Diplom za výstavu, 1910
Chrudim, Sbor DO, Rutherfordský dům - plakát, 1920
německy Fest um Entschlusse a česky (stejní herci) Každý něco pro vlast.
Chrudim, SDO, skupinové foto, 1928
Chrudim, Ochotníci, členové spolku
Chrudim, Ochotníci, Noc na Karštejně, 1936
Chrudim, Ochotníci, Nezbedný bakalář, 1942


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.