Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol / Svět loutek / V říši loutek, LD

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1922
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 198x
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x
Loutkářský soubor Sokola
1922 založen, hrál v Národním domě, vedoucím učitel A. Sauer, K. Kravčíková a Fr. Kondělka,
Alšovo loutkové divadlo a loutky 25 cm získali darem od Sokola ve Vysokém Mýtě.

Zahájili hrou Kašpárkův první krok do života (Čech), vstupné 20 hal. Hráli na skládacím přenosném jevišti.
1927 nové jeviště s lepším technickým vybavením, loutky 35 cm.

Od 1935 název V říši loutek. Vedoucím byl do roku 1938 Oldřich Vronka
1936 jeviště v Národním domě upraveno tak, aby na ně bylo možno umístit loutkové jeviště, zbudována stabilní vodící lávka, zakoupeny loutky 50 cm.
Za 2. svět. v. se LD včetně archivu ztratilo.

Od 1945 jako Svět loutek ZK Dolu Doubrava, bohatá inscenační i publikační činnost.
První poválečné představení již v listopadu 1945 - Čech: Kašpárkův první krok do života. Pak se hrálo v pronajatém Dělnickém domě každou neděli. Bylo to ovšem stálé provizorium - boj o vlastnictví a adaptaci budovy. Přesto soubor počet 30 členů souboru udržel celá léta.
1948 - Kašpárkův veselý kabaret, hráno pro dospělé 4. a 11. 1. 1948.
1948 - 21. 2. - Alois Tašner: Koblížek na útěku, premiéra za účasti stařičkého autora, rukopis hry vznikal v koncentračním táboře Terezín. Režie, bratři J. a A. Krausovi, měla dobrý spád, podíl na úspěchu měla také klavírní dvojice Štěpánková - Stoklasa.
Viz Orlová -Svět loutek.

V roce 1955 bylo konečně otevřeno v Doubravě moderní loutkové divadlo.

Sezona 1956/57 měla 38 představení, z toho 2 večerní. 9 premiér. Předsedou kroužku byl Petr Noga.
Od založení Světa loutek do 1957 odehrál soubor 538 představení pro 6.598 diváků, z toho 1179 dospělých.
Hlediště souboru mělo 300 míst. Hmotně byl soubor zabezpečen Závodním klubem.
V souboru příkladně pracovaly loutkářské rodiny Emila Kanie a Jaroslava Mazáče.
Dobře pomáhalo i doubravské a "hranické" učitelstvo. Všichni přijali pedagogickou službu při nedělních představeních. Ředitel Josef Špetík převzal fotografování her.

1956 7. říjen Josef Knotek: Kašpárek a Kašlálek, r. Petr Noga, zahájení sezóny, celkem 3 představení.
1956 28. říjen Josef Knotek: Červená Karkulka, r. Marie Mazáčová, celkem 3 představení.
1956 18. listopad Pavlík: O zlé koze, r. Zdeněk Stoklasa, a Neneš Buchlovan: O Budulínkovi, r. Helena Benová, celkem 3 představení.

V souboru v DLS Hana Platilová pracovala s dětmiosmileté střední školy.
1956 9. prosinec (DLS) Jisef Lípa: V lese dědy Mráze, celkem 7 představení.
1957 24. únor (DLS) Gernětová-Gurevičová: Kačátko, celkem 4 představení.

1957 6. leden Driml: Šuki a Muki, r. Petr Noga, celkem 4 představení.
1957 3. únor Posvícení v Hudlicích, r. Rudolf Schwarz, 4 představení.
1957 17. březen Bedřich Svatoň: Sůl nad zlato, r. Oldřich Kanie (zaměstnanec dolu Doubrava), 3 představení.
1957 7. duben Jiří Kaliba: Petr a pan Proto, r. Karel Stoklasa, celkem 7 představení.

Dramaturgický plán na první pololetí 13. sezóny 1957-1958:
Č Sovák: Perleťové pantoflíčky,
Kaláb: Není nad Ferdu,
M. Šurinová: Děda Mráz,
J. Malík: Míček Flíček, tuto inscenaci připravovali pro soutěž LUT.
Kromě toho plánovali tři pásma pohádek, maňáskových scénem a hádanek pod názvem Rozmarné odpoledne.
Na druhé pololetí připravovali:
O Smolíčkovi, Veselá medvíďata, Perníková chaloupka.
1962 - 7. 10. - zahájení podzimní sezony - Ant. Hirsch: Nekrásnější holubička. Divadlo hrálo každou neděli.

1976 např. Ostrov splněných přání (Cinybulk).
1979 Blanka Vrbecká: Paní noc, KP Havířov 1979
1983 M. Kubátová, Janosova dramatizace: O princezně brečivce, únanovské loutky, okresní loutkářská přehlídka v Karviné - nejlepší soubor z dospělých, KP v Opavě.

1985 Eduard Petiška: Bylo jednou jedno loutkové divadlo, hráli Svatava Janošová a Zdeněk Janoš, Soutěž individuelních výstupů s loutkou v Přerově, OP LS v Karviné.

Zanikl 1986, loutky 80 cm a scéna přestěhovány do LS KD města Orlová.
Bibliografie:
BURA : Informace pro MČAD, 2001.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 224.

ČTYŘICET LET Divadla loutek v Doubravě. 1922-1962. Doubrava, Důl Doubrava 1962. 16 s.

DVACET PĚT LET divadla Svět loutek v Doubravě. 1945-1970. ZK ROH dolu Doubrava 1970, 62 s.

GASPARIČOVÁ, Alena. Okresní přehlídky amatérských souborů. Čs. loutkář 1983, č.5, s. 105 - 107.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.189-190.

POSPÍCHAL, Ladislav. Soubory okresu Karviná. Čs. loutkář 1985, č. 6, s. 140.

SLUNEČKO, Petr. Individuelní výstupy v Přerově a ve Strakonicích. Čs. loutkář 1985, č. 6,, s. 130 - 131.

SVĚT loutek. Oběžník loutkářského kroužku. Doubrava 1945-1959.

------

ZE SVĚTA loutek (1959-1962). Vyd. Redakční rada divadla Svět loutek v Doubravě. 5x ročně. KM: Z 51 D 51.

Ze života našich souborů. Čs. loutkář 1957, č. 10, s. 236.

Čsl. Loutkář roč. XII, 1962, č. 12, s. 269.

ZPRÁVY návštěvníkům. Doubrava, Svět loutek 1948/49.

KONDĚLKA, F. Zpráva o 12 sezóně 1956 - 1957 "Světa loutek". Čs. loutkář 1957, č. 9, s. 212.

ts. Z krajských přehlídek - Opavská směřování.. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 154 - 155.

-ts-: Havířov 1979. Čs loutkář 1979, č. 7, s. 154. - 155-ts-: Havířov 1979. Čs loutkář 1979, č. 7, s. 154-155čas. Loutková scéna IV. roč., 1947, 15. 2., č. 6 - 7, s. 106, foto.
Ze života našich souborů. Čs. loutkář 1957, č. 11, s. 262.
Čsl. Loutkář březen 1962, č. 3, s. 66.

Související Obrázky

Doubrava, o. Karviná, LD Svět loutek, loutka Harmonikáře z kabaretu pro dospělé, 1948
Doubrava, o. Karviná, LD Svět loutek, Šuki a Muki, 1947
Doubrava, o. Karviná: Svět loutek, Koblížek na cestách, 1948
Doubrava, Svět loutek, Posvícení v Hudlicích, 1957
Doubrava, Svět loutek, V říši loutek, Bylo jednou jedno loutkové divadlo, Svatava a Zdeněk Janošovi
Titulní list zpravodaje Ze světa loutek.


Mapa působení souboru - Sokol / Svět loutek / V říši loutek, LD

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Titulní list zpravodaje Ze světa loutek.
Doubrava, Svět loutek, Posvícení v Hudlicích, 1957
Doubrava, Svět loutek, V říši loutek, Bylo jednou jedno loutkové divadlo, Svatava a Zdeněk Janošovi