Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Osvěta, dělnický div. spolek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 192x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1938
Působení: 192x, 193x
1922 dělnický divadelní soubor Osvěta na sjezdu SDDOČ v Karlíně U Zábranských podpořil komunistickou orientaci svazu.
Podle J. Smutného vznikl Dělnický divadelní spolek Osvěta 3. prosince 1924 z dramatického odboru FDTJ (viz).
Prvním předsedou byl Jaroslav Klír, místopředsedkyní Františka Řeháčková, režisérem Antonín Tošovský.

Spolupráce s A. V. Bukovským (1889-1953, levicový dramatik a organizátor dělnického ochotnického divadla na Mladoboleslavsku).
Nejdéle (až do 1938) byl předsedou spolku Miloslav Řeháček a režisérem Stanislav Dubský.

V repertoáru ve 20. letech např.:
Řehoř / A. Hýskovský: Jménem Jeho Veličenstva,
Josef Skružný: Žabec (veselohra, velký úspěch u publika),
1925 podle A. Jiráska Psohlavci (spoluúčinkovali ochotníci z Čisté a Malé Bělé),
v Borku hráli s ochotníky z Kosmonos Lešetínského kováře (podle Svatopluka Čecha), aj.
Pořádali též recitační večery, mikulášské a silvestrovské programy.
1927 provedena Leninova tryzna (za účasti politického komisaře).
V témže roce uvedena hra člena Osvěty Adolfa Bukovského: Maják na širém oceáně.

Koncem 20. let vypsal Proletkult soutěž o napsání her s ideologickým obsahem, skončila ale nezdarem. Osvěta sehrála dvě ze soutěžních her – Ve výhni manželství a Slepá rodina (uv. před 1. májem 1932) Autoři nezjištěni.
1930 A. V. Bukovský: Hořící Čína, pásmo provedeno několikrát v Dělnickém domě.
Překládaly se sovětské hry, např. Nikolaj Pogodin: Můj přítel.
Často byly na programu politické výstupy, satiry, aktovky, písně. Např. scénky Není tužka – revoluce se odkládá; Kartotéky, hejbejte se; Ani kroku bez pendreku; pásma Bezbožnická revue, Papežská encyklika a podobně.

1930 organizovala Osvěta krajský Den proletářského divadla.

Po 1938 (po mnichovském diktátu) činnost Osvěty skončila. Zanedlouho pokračovali jako Nové divadlo (viz).
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 497–499.

SMUTNÝ, Josef: Dějiny divadla města Mladé Boleslavě. I. díl 1870–1933, II. díl 1934–1940, III. díl 1941–1943, IV. díl 1944–1945. Obsahuje záznamy o všech představeních v městském divadle, vč. společností, ochotníků, doloženo obrázky aj. dokumentací. M Mladoboleslavska A 3266. Osvěta s. 7–9.

ZIMA, Václav: Dělnické revoluční divadlo. Ochotnické divadlo 1961, č. 5, s. 97–101.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/27/1924, Dělnický DS Osvěta.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
Dramatické soubory Mladá Boleslav, 1924-1944.
Metráž: 0,11 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno).
Fond je přístupný.
Ochotnický divadelní spolek Kolár Mladá Boleslav,
Dělnický divadelní spolek Osvěta Mladá Boleslav,
Dramatické oddělení hudební školy Mladá Boleslav.
Stanovy DSO - r.1924, spisový materiál DSK 1939-1940, různé fotografie z div. představení 1938-1939, spisový materiál, dramat. oddělení hudební školy v Ml. Boleslavi 1924-1944, fotografie.
SVÁROVSKÝ E.: DRAMATICKÉ SOUBORY MLADÁ BOLESLAV 1924–1944. Prozatímní inventární seznam, s. 1, ev. č. 172.

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Obrázky

Mladá Boleslav, Dělnické divadlo, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 7
Mladá Boleslav, Dělnické divadlo, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 8
Mladá Boleslav, Dělnické divadlo, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 9
Mladá Boleslav, Osvěta, členové spolku, 1. 2. 1930
Mladá Boleslav, Osvěta, Kolár, Dr. odd. hudební školy, Inventář fondu v SOkA Mladá Boleslav 172-795, seznam, 1924-1944
Mladá Boleslav, Osvěta, neznámá hra, účinkující, 1. 2. 1930


Mapa působení souboru - Osvěta, dělnický div. spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':