Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Klicpera při TJ Sokol / Pěv. och. jednota Klicpera / DrO ZK Mira / TJ/

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1921
Působení: 192x,193x, 194x, 195x, 196x, 198x, 199x , 200x, 201x, 202x
1921-1938 Jednota Klicpera 145 her, Kvapil, Klicpera, Šrámek, Langer, Kalmán, Piskáček, Havelka, Nedbal, Wilde, Shakespeare, Čapek, O´ Neill.
1919 Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera měla zájem činnost obnovit, ale zdařilo se pouze 1 představení.
1928 nová sokolovna.
1929 zde opereta Vlastencové z Boudy (Kubík, Hallová), Premiéra Skafandr (V a W), Špion č. 31 (F. Fiala) atd., celkem 21 představení, prostor však nevyhovoval technicky a akusticky.

Od 1931 hráli v opraveném DD, zahájili operetou Tulák (Piskáček), týž rok 8 premiér s 5 reprízami (4 operety, 3 činohry, 1 pohádka). Z ekonomických důvodů zájem o operetu, měli potřebná hudební tělesa, např. Carevič, Hraběnka Marica, Masopustní víla, Madame Pompadour (Fall), Její výsost primadona (Balling), Tulák, Děvčátko, neříkej ne, Polská krev. Též revue A little country - mikroskopem, Chlumec včera a dnes, Chlumec v revoluci aneb Bomba do Cidliny.
1932 Okénko (Scheinpflugová).
1937 zal. fond pro postavení Klicperova divadla, v témže roce zbořen Klicperův rodný domek.
1937 1. Klicperův Chlumec (KCH).
1937 - V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast. Účast na Klicperův Chlumec.
1938-1941 měl festival Klicperův Chlumec národně uvědomovací charakter, přestávka 1941-1945, tradice KCH v různých podobách (ne každoročně).
1938-1943 Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera hrála 15-44x ročně.
1938 - V. K. Klicpera: Veselohra na mostě; Jan za chrta dán; A. Jirásek: Lucerna; E. Synek: Velký případ. Účast na Klicperův Chlumec.
1939 - V. K. Klicpera: Rohovín čtverrohý; V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů; K. Khun: Pokřik; J. Karafiát a Fischerová: Broučci; Vaníček-Cón-Lesk: To bylo tenkrát. Účast na Klicperův Chlumec.
1939 - Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera, V. K. Klicpera: Hadrián z Římsu. Účast na Jiráskův okrsek, divadelní soutěž, Jaroměř.
1940 Jak Kašpárek se Šmidrou vysvobodili princeznu, V. K. Klicpera: Prsteny, Josef Kajetán Tyl (Šamberk), Námluvy Pelopovy (Vrchlický, klavír J. Panenka) - zájezdy, účast na přehl. Jaroměřský divadelní týden, Vina (Hilbert), Křídový kruh (Klabunda - z čínšt..), Směry života.
Za německé okupace velký zájem o české divadlo, pozoruhodná úroveň, repertoár pečlivě vybírán, část nepovolena k realizaci. Z autorů mj. Šalda, jh. E. Kohout, Fibich-Vrchlický (Smír Tantalův, Hippodamie), jh. Zd. Hrnčířová, Jejich štěstí (Hilbert), Kašpárkova maminka (Mašek), Námluvy Pelopovy (Vrchlický).
1940 - V. K. Klicpera: Prsteny; J. Vrchlický: Námluvy Pelopovy - účast na JH - 4. místo. Účast na Klicperův Chlumec.
1941 - Jaroslav Hilbert: Vina. Účast na přehlídce První divadelní týden 1941, Jaroslav Vrchlický: Smír Tantalův, r. Sláva Cón (účastník X. Jiráskova Hronova). Účast na přehlídce II. Cyklus ochotnických her – Hořice – J. K. Tylovi, Dítě (Šalda), Nezbedný bakalář (Z. Štěpánek).
1941 - J.K. Tyl: Strakonický dudák. Účast na Klicperův Chlumec.
1941 činnost spolků úředně zastavena.
1946 Ženitba, Quayana, Jan Hus, Ježíš Kristus, v rozhlase Hradec Králové vysílána hra Můj život byla jen veselohra, Osmnáctiletí, Kruté štěstí, Popelka - mladí, Morana, Rukopis času ( též vysílána rozhlasem), O rozmazlené Pamele - mladí.
1946 - A. Lauterbach: Morana. Účast na přehlídce IV. Cyklus ochotnických her v Hořicích, A. Lauterbach, Morana a V. K. Klicpera: Zlý jelen. Účast na Klicperův Chlumec.
1947 Černobílá symfonie, O. E. Lesk i r.: Velký Monari. Účast na přehlídce V. Cyklus ochotnických her v Hořicích, Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák.
1948 Quayana v Radovesci, Rukopis času, Velký Monari.
1948 - Oldřich Eduard Lesk: Peldramové, r. Oldřich Eduard Lesk. Účast na Pardubické ochotnické hry ÚMDOČ, Pardubice. Účast na Klicperův Chlumec.
1948 hostování, účast na přehlídce ODi venkova na Slovanské výstavě v Praze (ocenění).
Týž rok oslavy 100. výročí zrušení roboty, dramatické pásmo Český rok na vsi (Lauterbach, Lesk), v postavené vesničce pod sokolovnou, 1000 dětí a účastníků v 5000 krojů. V tomto roce 35 představení a účast na 18. JH.
1949 členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ.
1949 - J. Somin: Atentát, r. O. E. Lesk. Účast na VII. měsíci divadel, Klamoš.
1949 - Pavel Pavlík: Nikdy, r. Zdeňka Odešlová, scéna Míla Liška. Účast na přehlídce části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ v Pelhřimově. Účast Raisův Bělohrad, 1. cena za hru Nikdy (P. Pavlík). Účast na VII. měsíci divadel, Klamoš. Účast na III. Pardubické ochotnické hry 1950.
1949 - Oldřich Eduard Lesk: Nejkrásnější role, r. Oldřich Eduard Lesk. Účast na 7. jaroměřský divadelní týden, Jaroměř.

Počátkem 50. let vlivem politických poměrů stagnace jednoty.

1950 - Klicpera, V. K. Klicpera: Bělouši. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 28. místo soutěže.
1951 jednota pod názvem Dramatický odbor Klicpera ZK ROH Mira, n. p., hrála pouze 1x.
1951 - Klicpera při ZK Mira, Sofokles: Oidipús, režie O. E. Lesk, Oidipús A. Lauterbach. Účast na IX. Měsíci divadel v Klamoši.
1953 DrO opět aktivní, renovace sálu ZK ROH (bývalý DD), otevřen.
1955 - ZK ROH AZNP a Mira, V. K. Klicpera: Veselohra na mostě; V. K. Klicpera: Dobré jitro; H. Fast: Třicet stříbrných. Účast na Klicperův Chlumec.
1956 - inscenace V poddanství direktoria.
1957 - V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý. Účast na Klicperův Chlumec.
1957 - A. Novotný: Vodní růže. Účast na Klicperův Chlumec.
1959 - Divadelní odbor Klicpera, TJ Spartak, František Pavlíček: Černá vlajka, r. A. Lauterbach. Účast na XV. Měsíci divadel, Klamoš.

1960 - A. Jirásek: Lucerna. Účast na Klicperův Chlumec.
1962 - V. Hugo: Ubožáci. Účast na Klicperův Chlumec.
1963 - J. Beneš: Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce. Účast na Klicperův Chlumec.
1964 - J. Žák: Kouzelné rukavice, uvedeno na Klicperově Chlumci.
1964 v DrO Klicpera generační rozkol, nová aktivita až v 70. letech, jak v DrO, tak v kroužku mládeže zaměřena zejména na vystoupení na KCH a zájezdy do okolí.

Repertoár obou v 70. a 80. letech nejčastěji pohádky a hry pro děti, několik operet.
1970 - P. Hořký: Kuba a loupežníci. Účast na Klicperův Chlumec.
1971 - V. K. Klicpera: Tři hrabata najednou. Účast na Klicperův Chlumec.
1973 - J. Mottl – J. Stelibský: Ostrov milování. Účast na Klicperův Chlumec.
1974 - A. Jirásek: Kolébka. Účast na Klicperův Chlumec.
1975 - V. K. Klicpera – O. Šafránek: Pražské tetinky; K. W. Wallo: Princezna se zlatou hvězdou na čele. Účast na Klicperův Chlumec.
1976 - Labiche-Martin: Helenka je ráda aneb Slaměný klobouk. Účast na Klicperův Chlumec.
1977 - K. Hašler – F. F. Šamber: Podskalák. Účast na Klicperův Chlumec.
1978 - V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast. Účast na Klicperův Chlumec.
1979 - V. Dvořák: Sto dukátů za Juana. Účast na Klicperův Chlumec.

1980 - J. Jankovec: Selská princezka. Účast na Klicperův Chlumec.
1981 - J. K. Tyl: Strakonický dudák. Účast na Klicperův Chlumec.
1982 - J. Voskovec a J. Werich: Teta z Bruselu aneb Pořádně si zařádit. Účast na Klicperův Chlumec.
1983 3 premiéry a 12 repríz, bohatá zájezdová činnost. Vedle operety soudobé činoherní novinky.
1983 - A. Jirásek: Lucerna. Účast na Klicperův Chlumec.
1984 - O. Daněk: Svatba sňatkového podvodníka. Účast na Klicperův Chlumec.
1986 - J. N. Nestroy: Lumpacivagabundus. Účast na Klicperův Chlumec.
1987 - J. Voskovec – J.Werich: Těžká Barbora. Účast na Klicperův Chlumec.
1988 - J. Havlásek: Nepožádáš o manželku bližního svého. Účast na Klicperův Chlumec.
1988 Klicpera - divadelní soubor Tělovýchovné jednoty Chlumec nad Cidlinou, 28 členů, vedoucí Josef Stoklasa.

1989 politické proměny odvedly na čas divadelníkům obecenstvo.

1989 - M. Švandrlík: Honorace z Pastoušky, r. Milan Ettel, Ant. Lauterbach. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na přehlídce vyspělých DS, XIX. Symposion, Třebechovice.

1990 - V. Pantůček – V. Fux: Drak je drak. Účast na Klicperův Chlumec.
1991 - A. Lauterbach: Vruboun posvátný. Účast na Klicperův Chlumec.
1992 - G. Feydeau: Dámský krejčí. Účast na Klicperův Chlumec.
1992 podíl na oslavách 200. výročí narození V. K. Klicpery. DS Klicpera.
1993 vedoucí Josef Stoklasa.
1993 - N. Simona: Bosé nohy v parku. Účast na Klicperův Chlumec.
1995 - R. de Obaldia: Vítr ve větvích Sasafrasu. Účast na Klicperův Chlumec.
1996 - S. O. Hara: Oženit se, to je vždycky riziko. Účast na Klicperův Chlumec.
1997 - J. Patrick: Podivná paní Savageová. Účast na Klicperův Chlumec.
1998 - J. Patrick: Paní Savageová v rozpacích. Účast na Klicperův Chlumec.
1999 - M. Horníček – V. Štech: Svatba pod deštníky. Účast na Klicperův Chlumec.

2000 - Svatba pod deštníky, J. Voskovec – J. Werich: Teta z Bruselu. Účast na Klicperův Chlumec.
2001 - Teta z Bruselu, účast na KP Zlom Vaz v Ústí nad Orlicí.
2002 - G. Feydeau: Ťululum. Účast na Klicperův Chlumec, A. Lauterbach: O zajetí krále Václava. Účast na Klicperův Chlumec - Večer s Antonínem Lauterbachem.
2003 - J. Drda: Dalskabáty, hříšná ves. Účast na Klicperův Chlumec - MÁLEK, Jaroslav – cena za nejlepší mužský herecký výkon.
2004 - Ephram Kishon: Oddací list. Účast na Klicperův Chlumec.
2005 - Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves. Účast na NP ČOS v Lázních Toušeni.
2006 - I. Karnauchová, L. Brauševič, H. Janotová: Kouzelný kvítek, režie a úprava textu Laďka Zubrová. Účast na Klicperův Chlumec.
2006 - P. Stone, J. Styne, B. Merril: Sugar – Někdo to rád horké, muzikál volně podle filmového scénáře, režie Jaroslav Málek, hudební nastudování Jan Petrovický, choreografie Jana Karlíková. Účast KP 07, Klicperův Chlumec. Účast 5. NP Sokolských divadel(v r.2007).
28. září.2006 se v Chlumci otevíralo nové divadlo. Vzniklo rekonstrukcí a přístavbou bývalého kina, nákladem 33 mil. Kč. Soubor se přestěhoval do nových prostor.
2006 - I. Karnauchová, L. Brauševič, H. Janotová: Kouzelný kvítek, režie a úprava textu Laďka Zubrová. Účast IV. NP ČOS v Lázních Toušeni.
2007 - Olga Lichardová na motivy pohádky W. Huffa Trpaslík Nos: O kuchaři Nosáčkovi a rychlonohém dráteníčkovi. Účast KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod, Peter Stone, Jule Styne, Bob Merrill: Sugar – Někdo to rád horké, r. Jaroslav Málek. Účast na KP Červený Kostelec. Účast na Vyšehraní, Praha. Účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou. Účast na Klicperův Chlumec - nesoutěžní představení.
2008 - Marc Camoletti: Na správné adrese, r. Jaroslav Málek. Účast na Klicperův Chlumec, ceny za pozoruhodné herecké i jiné výkony: Alena Kvasničková za roli Jeanine a Jaroslav Hlídek za roli Paula Bordiera - 1. místo v divácké soutěži - uvedeno 2x, jednou jako nesoutěžní představení, P. Stone, J. Styne: Sugar, r. Jaroslav Málek. Účast v rámci cyklu Klicperův Chlumec dětem, Klicperáčci, Jiří Pálka: Jak bylo čertům v pekle zima. Účast v rámci cyklu Klicperův Chlumec dětem - 1. místo v dětské divácké soutěži.
2009 - Marc Camoletti: Na správné adrese, r. Jaroslav Málek. Účast na KP Červený Kostelec, Marc Camolleti: Létající snoubenky, r. Jaroslav Málek. Účast na Klicperův Chlumec, 1. místo v divácké soutěži, cena za nejlepší mužský herecký výkon: Luboš Suchánek za roli Bernarda - uvedeno 2x, jednou jako nesoutěžní představení.
2009 - Jiří Pálka: Jak bylo čertům v pekle zima. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.

2010 - DS Klicpera, Georges Feydeau: Dámský krejčí. Účast na Klicperův Chlumec - ceny za pozoruhodné herecké i jiné výkony: Zdena Jeníčková jako paní Estragonová, tchyně, Vojtěch Nováček jako Albín, Tomáš Růžička jako doktor Menier a Jana Tučková - kostýmy; uvedeno 2x, jednou jako nesoutěžní představení.
2011 - O Silomilovi. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.
2011 - Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta. Účast na Klicperův Chlumec - uvedeno 2x, jednou jako nesoutěžní představení, 1. místo v divácké soutěži.
2012 - DS Klicpera, Georges Feydeau: Dámský krejčí, r. Stanislav Dašek. Účast na KP Červený Kostelec - čestné uznání Stanislavu Daškovi za herecký výkon v roli Duboise a Zdeně Jeníčkové za herecký výkon v roli Paní Estragonové. Účast na Erbenův Miletín.
2012 - DS Klicpera, Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí.
2013 - DS Klicpera, Jaromír Břehový: OTYLKA, r. Stanislav Dašek (hra, plná vtipných zvratů, je kritickým pohledem na to, na co vše lze zneužít síly peněz). Účast na KP Miletínské divadelní jaro - čestné uznání Zdeně Jeníčkové za postavu Otýlie Raftové a Vojtěchu Nováčkovi za postavu Aleše Bureše a cena Evě Šimonové za postavu Hany Slabé.
2015 - Georges Feydeau: BROUK V HLAVĚ, r. Jaroslav Málek. Účast na KP Červený Kostelec - čestné uznání Martinu Mišíkovi za herecký výkon v roli Viktora Emanuela Champboisy. Účast na Divadle v přírodě, Praha-Horní Počernice 2016.
2015 - Klicpera, Jaromír Břehový: Otylka, r. Stanislav Dašek. Účast na KP Orlická maska, Ústí nad Orlicí.
2015 - DS Klicpera, Rudolf Trinner: AGENTURA DRAHOUŠEK, r. Stanislav Dašek. Účast na KP Miletínské divadelní jaro - čestné uznání Evě Šimonové za roli Gabriely Sladké a Vojtěchu Nováčkovi za roli Kurta Šutrštajna. Účast na Louňovická letní divadelní aktivita 2016.
2015 DS Klicpera, Jean Barbier: MOJE DCERA PRACUJE V PAŘÍŽI, r. Jaroslav Málek, premiéra 30.10. 2015. Účast na KP Orlická maska Ústí nad Orlicí 2016.
2016 - Alan Ayckbourn: POSTELOVÁ FRAŠKA, r. Stanislav Dašek. Premiéra 28. října 2016. Účast na Klicperův Chlumec 2016 - 3. místo v diváckém hlasování, oceněné herecké výkony: Pavel Petrovický - Nick, Soňa Firbacherová – Nina. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2017. ČU Pavlu Petrovickému za herecký výkon v roli Nicka, Vojtěchu Nováčkovi za herecký výkon v roli Martina. Účast na Meziměstských divadelních hrách 2017. Účast na Louňovická letní divadelní aktivita 2017.
2016 - pantomima: ...a dobrou noc. Účast na CP Otevřeno Kolín.
2017 - Soubor Přísně tajné!, Chlumec nad Cidlinou - vznikl na půdě souboru Klicpera a připravil zatím několik literárních podvečerů.
1. inscenace - soubor: POSLEDNÍ…
Oskar Wilde: Slavík a růže, Doplňkové materiály k čítance pro 9. ročník ZŠ: Z knihy Pohádky
Dramaturgická úprava, režie, scénografie a kostýmy: soubor, hudba a doprovod: Lukáš Pavel, hrají: Tereza Blahová, Kateřina Šarounová, Veronika Šlechtová, Lukáš Pavel. Premiéra 11. listopadu 2017. Účast na KP Audimafor 2018.
2017 - Edgar Yip Harburg, Fred Saidy, Burton Lane, Jan Werich: DIVOTVORNÝ HRNEC, režie: Jaroslav Málek. Premiéra 27. října 2017. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na Voskovcova Sázava 2018 - čestné uznání Jaroslavu Málkovi za roli Čochtana a za režii. Účast na KP Červený Kostelec 2019 - čestné uznání Janu Petrovickému a Big bandu Melodybrass za hudební nastudování. Účast na Louňovická letní divadelní aktivita 2019.

2020 - Bruno Druart: Parfém v podezření, r. Eva Šimonová. Účast na Louňovická letní divadelní aktivita.
Bibliografie:
Chlumec nad Cidlinou, DS Klicpera - www stránky souboru - viz www odkazy.

Adresář ARTAMA 1993

CÍSAŘ, Jan: Červenokostelecké táčky. Amatérská scéna 2007, č. 2, s. 26-28.

FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. 2.část. (viz Texty)

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. Havlíčkův Brod - Dospělí (pro radost) dětem.(Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková). Amatérská scéna 2007, č. 3, s. 56-57.

LÁZNĚ Toušeň: V. národní přehlídka sokolských divadel - program, 2007. Internet.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Jdou sokolské šiky, jdou. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 61-62.

PROGRAM divadelního festivalu “I. Raisův Bělohrad”. Kopie plakátu. kART.

PRŮŠA, Petr. Klicperův Chlumec. Pohled na ochotnické divadlo z jiné strany. Amatérská scéna 1964, č. 9, s. 20.

RICHTER, Luděk: Dospělí pro radost dětem v Havlíčkově Brodě. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 41 - 42.

STROTZER, Milan: Zlom vaz po 1. v Ústí nad Orlicí. Amatérská scéna 2001, č. 2, s.16-18.

UHRINOVÁ, Mária: Amatérské divadlo pro děti pod křídly Sokola. V. Národní přehlídka sokolských ochotnických divadel v Lázních Toušeň.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

České divadlo 1940, č. 4, s. 71, č. 5, s. 92, č. 8, s. 150.

Amatérská scéna 2006, č. 3, s. 70-71.
Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 6, s. 137, obr.; 1950, č. 5. s. 118.

Ochotnické divadlo 1932, č. 1, 3. str. ob. (?)

České divadlo 1939, č. 10, s. 99.
České divadlo 1940, č. 8, s. 160, č. 9, s. 179, č. 10, s. 195.
Za oponou 1940, č. 1, s. 6.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38, č. 4, s.76.
Archivy:
CÍSAŘ, Jan: Východočeský standard v Červeném Kostelci. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 39 - 41.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Státní okresní archiv Hradec Králové
Název fondu (sbírky): Pěvecko ochotnická jednota Klicpera Chlumec nad Cidlinou
Časový rozsah: 1902-1987, ev. č. pomůcky 598.
Metráž: 0,25 bm zpracováno a inventarizováno 0,12 bm nezpracováno
Tematický popis: Zápisy schůzí 1903-1948,pod.protokoly 1924-1949, korespondence 1914-1959,účet.knihy 1902-1928,tisky,pamět.list 1948,sbírka divadel.plakátů 1923-1964.
Archivní pomůcky

HARTMAN J.: PĚVECKO OCHOTNICKÁ JEDNOTA KLICPERA CHLUMEC NAD CIDLINOU 1902-1987. Inventář, 1987, s. 4, ev.č. 598.

Kolín, Státní okresní archiv:
Žiželice nad Cidlinou, Tyl, i.č. 28
Klamoš, VII. Měsíc divadel - plakát, 1949 - viz Obrázky.
Klamoš, IX. Měsíc divadel - plakát, 1951 - viz Obrázky.
Klamoš, IX. Měsíc divadel - program, 1951 - viz Obrázky.
Klamoš, XV. Měsíc divadel - plakát, 1959 - viz Obrázky.

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související www odkazy

Související Obrázky

Antonin Lauterbach, 2007
Bohdaneč, Langer, Damoklův meč, Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce - plakát, 1963
Chlumec n. C., Klicpera, Jak Kašpárek se Šmidrou vysvobodili princeznu, 1940
Chlumec n. C., Klicpera, Ryba na suchu, 1946
Chlumec na Cidlinou, Klicpera, Námluby Pelopovy, 1940
Chlumec nad Cidlinou,  SDO,  Sojčí pero, asi 1930
Chlumec nad Cidlinou, DS Klicpera, Divotvorný hrnec, KP Červený Kostelec 2019
Chlumec nad Cidlinou, DS Klicpera, Divotvorný hrnec, KP Červený Kostelec 2019
Chlumec nad Cidlinou, Historie, Lauterbach, titul
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera – Přísně tajné!, Poslední..., KP Audimafor 2018
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, ...a dobrou noc, CP Otevřeno Kolín 2016
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Brouk v hlavě, KP Červený Kostelec 2015
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Dámský krejčí, KP Červený Kostelec 2012
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, dějiny dle SOkA HK 1
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, dějiny dle SOkA HK 2
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, fond SOkA HK
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, inventář SOkA HK 1
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, inventář SOkA HK 2
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Jan Hus - plakát 1946
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Ježíš Kristus - farizejové, 1946
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Ježíš Kristus, 1946
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kouzelný kvítek, 2006
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, kronika
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Smír Tantalův, 1941, Ant. Lauterbach
Chlumec nad Cidlinou, VI. KCH, průvod ochotníků 1946
Chlumec, Klicpera, Bělouši, Mlékosrby, Havlíček, Staří přátelé - plakát, 1951
Hronov, Jiráskův Hronov 1940
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, program JH 1940
Klamoš, OB, XV. měsíc divadel - plakát, 1959
Klamoš, Vojan, IX. měsíc divadel - plakát, 1951
Klamoš, Vojan, IX. měsíc divadel - program, 1951
Klamoš, Vojan, VII. měsíc divadel - plakát, 1949
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Pelhřimov, Divadelní festival Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Pelhřimov, Pelhřimovský divadelní festival – plakát, 1949
Pelhřimov, Rieger, Soupeři, Pardubice, SDO, Mistr ostrého meče, Chlumec nad Cidlinoz, Klicpera, Námluvy Pelopovy - plakát, 1940
Pelhřimov, Rieger, Soupeři, Pardubice, SDO, Mistr ostrého meče, Chlumec nad Cidlinoz, Klicpera, Námluvy Pelopovy, Hořice, Tyl, Otec - plakát, 1940
Police nad Metují, 1820 - 1940 Program oslav 1940, 11, Chlumec nad Cidlinou, Námluvy Pelopovy
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950


Mapa působení souboru - Klicpera při TJ Sokol / Pěv. och. jednota Klicpera / DrO ZK Mira / TJ/

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Chlumec nad Cidlinou,  SDO,  Sojčí pero, asi 1930
Chlumec n. C., Klicpera, Jak Kašpárek se Šmidrou vysvobodili princeznu, 1940
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Smír Tantalův, 1941, Ant. Lauterbach
Chlumec n. C., Klicpera, Ryba na suchu, 1946
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Ježíš Kristus - farizejové, 1946
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Ježíš Kristus, 1946
Chlumec nad Cidlinou, VI. KCH, průvod ochotníků 1946
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kouzelný kvítek, 2006
Antonin Lauterbach, 2007
Chlumec nad Cidlinou, Historie, Lauterbach, titul
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Dámský krejčí, KP Červený Kostelec 2012
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Brouk v hlavě, KP Červený Kostelec 2015
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, ...a dobrou noc, CP Otevřeno Kolín 2016
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera – Přísně tajné!, Poslední..., KP Audimafor 2018
Chlumec nad Cidlinou, DS Klicpera, Divotvorný hrnec, KP Červený Kostelec 2019
Chlumec nad Cidlinou, DS Klicpera, Divotvorný hrnec, KP Červený Kostelec 2019