Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera / Dramatický odbor ZK Mira / Klicpera při TJ Spartak / Klicpera při TJ Sokol / Divadelní soubor KLICPERA, z.s.

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1903
Působení: 188x, 189x, 190x, 190x, 191x, 192x,193x, 194x, 195x, 196x, 198x, 199x , 200x, 201x, 202x
1883 28. října na valné hromadě byla založena tělocvičná jednota Sokol v Chlumci nad Cidlinou. Její divadelní odbor provozoval divadlo. Někteří členové Sokola byli i členy Spolku divadelních ochotníků.

1902 probíhalo slučování pěveckých a divadelního spolku a přesto v této době město nezůstalo bez divadla. Z dochovaného plakátu - Divadelní odbor TJ Sokol, 20. září 1902 v sále hotelu Liverpool, Václav Štech: Ohnivá země.

1903 25. března první řádná valná hromada Pěvecko-ochotnické jednoty Klicpera, která vznikla sloučením tří spolku (Spolek divadelních ochotníků, pěvecké spolky Klicpera a Cidlina), s třemi odbory - dámský pěvecký, mužský pěvecký a divadelní. Předsedou byl zvolarel Frič (měšťanosta), místopředsedou Antonín Šlechta (poštmistr), jednatelem Karel Groh (učitel) pokladníkem Leopold Novák (učitel). Členy výboru se stali delegáti jednotlivých odborů.
1903 26. prosince Kroužek divadelních ochotníků z Prahy uvedl tři aktovky, Ladislav Stroupežnický: Zkažená krev, Jaroslav Vrchlický: Závěť Lukavického pána a František Xaver Svoboda: Lapený Samsónek.

1904 kulturní činnost jednoty vykonávaly jenom pěvecké odbory, členové divadelního odboru příležitostně a se souhlasem mateřské jednoty vypomáhali jiným chlumeckým spolkům. Přesto, že došlo ke sloučení, na konci roku se jeví ochablost a nezájem a hrozí zánik. 1904 budováno nové jeviště, výmalba od firmy Petránek na Královských Vinohradech.

1905 21. května řádná valná hromada, zvolen nový výbor. Jako předseda zvolen právě podruhé zvolený starosta města Zikmund Kozelka, místopředsedou Antonín Šlechta. Díky působení starosty Zikmunda Kozelky se dokončuje výstavba Okresního domu. Jednotě Klicpera se naskytla jedinečná možnost získat nové jeviště v tomto domě přímo ve středu města. Na financování nového jeviště byla uzavřena výpůjčka na 2 000 korun na 4% na dobu nejdéle 10 let. Ve spolku dochází k nesrovnalostem, třenicím a řevnivosti, z toho i k narůstajícímu nezájmu. Z výboru vystoupili někteří členové, odkládala se ujednaná představení, oddalovala se možnost splacení výpůjčky. Musela být svolána mimořádná valná hromada 12. listopadu. Vše se urovnalo, rezignující členové se vrátili, do odborů byli zvoleni nové členové.
1905 Jan J. Klen: Zákony, Viktor Bilibin: To se nesluší, František Ruth: Olymp, 7. května ve prospěch fondu nového spolkového jeviště - V. Neumann: Po dvou měsících, Ida Baciniová: Vše svým časem, Jan E. Luncar: Dynamit. 1. července při příležitosti otevření Okresního domu pořádána Akademie - Ladislav Stroupežnický: V panském čeledníku; 22. listopadu Cecilská zábava - divadelníci sehráli Viktor Bilibin: Mlčení. Do konce roku uvedeny ještě tři inscenace - Josef Štolba: Na letním bytě, Jan Vávra: Velké panstvo, Viktor Bilibin: Kdo je vinen.

1906 Luděk Archleb: Meteor; 20. července - Slavnost na počest Karla Havlíčka Borovského, aktovka A. Dumas: Vyzvání k tanci, Viktor Viktorovič Bilibin: Slušnost. Do konce roku - 14. října Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera; 2. prosince Božena Viková Kunětická: Cop; 26. prosince Milan Fučík: Neť a Václav Štech: Maloměstské tradice.

1907 13. ledna řádná valná hromada. Předsedou opět zvolen Zikmund Kozelka. 3. března spolu se Sportovním klubem pořádána Akademie, uvedena jednoaktovka Josef Štolba: Mezi umělci; 1. dubna Jan Baptist Kühnl: Následky dostaveníčka; 1. a 2. června Alois Jirásek: Lucerna.

1908 Jaroslav Balák: Terna, M. A. Šimáček: Jiný vzduch, Josef Skružný: Ptačí mozky, Spolek Klicpera byl nucen splácet aspoň 137 K ročně na dluhy. Jelikož činnost nedostačovala uhradit příslušnou splátku, rozhodl se výbor půjčovat jeviště divadelním společnostem i místním spolkům za poplatek. Byla-li hra uváděna k dobročinným účelům, použití bylo zdarma.

1909 Jindřich Janda: Fortuniova píseň - památné provedení na masopustní zábavě. Pro velký úspěch opakování v březnu spolu s aktovkou V. K. Klicpera Veselohra na mostě. Další tituly: Offenbach: Píseň Fortuniova, J. Katz: Muž dvou žen, Roberto Bracco: Není nad počestnost, František Xaver Svoboda: Poupě, Oscar Wilde: Na čem záleží, Paul Schönthan: Helginy vdavky (Svatba naší Helgy). Na Silvestra uvedeny hry František Ladislav Menhard: Věrný vlastenec a R. Renger: Vzpora v dívčím ústavě.

1910 ve spolku opět vznikl spor, který vedl k rezignaci předsedu Zikmunda Kozelky a solidárně s předsedou složili své funkce i ostatní funkcionáři. Valná hromada 30. ledna zvolila předsedou opět Zikmunda Kozelku. Oba pěvecké odbory se dohodly na volbě společných činovníků, takže Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera měla nadále jen dva odbory. Pěvecký s předsedou Leopoldem Novákem a dramatický s Rudolfem Augenthalerem.
1910 Masopustní zábava s aktovkou F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí; V. Krylov: Medvěd námluvčím, 13. března F. X. Svoboda: Směry života; 5. května Henrik Ibsen: Heda Gablerová; 9. října 3 aktovky - Luděk Archleb: Maroušek, Metoděj Jahn: Horská srdce, Ladislav Mattuš: O Helenu; 16. října Max Halbe: Mládí; Cecilská zábava s hrou F. X. Svobody Rozveselená rodina; Alfred Capus: Ve slabých chvilkách, Silvestrovská zábava - P. Gille: uhlíři.

1911 Spolek Klicpera spolu se Čtenářskou besedou uspořádali na zahájení sezóny bez velkého ohlasu věneček; 11. února Masopustní zábava, aktovka A. P. Čechov: Medvěd; 2. dubna Alois Jirásek: Vojnarka; 17. dubna koncert bez velkého ohlasu; 10-11. června župní sjezd První pěvecké a hudební župy, uvedena komedie Jaroslav Vrchlický: Pomsta Catullova; 4. srpna v rámci Akademie Emanuel Bozděch: Zkouška státníkova; 14. srpna Večer na počest chlumeckých rodáků, V. K. Klicpera: Veselohra na mostě; Luděk Archleb: Maroušek, L. Mattuš: O Helenu, Metoděj Jahn: Horská srdce, Silvestrovská zábava s uvedením opery J. Švába Vilém Tell č, II... Vlivem zhoršující se politické situace ve světě kulturní činnost ochabovala.

1912 Josef Císler: Aeronautka, 3. listopadu Josef Skružný: Žabec; 30. listopadu Cecilská pěvecko-hudební zábava; Václav Štech: Maloměstská tradice, Silvestrovská zábava - Josef Šváb-Malostranský: Nadporučík v civilu.

1913 2. března Václav Štech: Deskový statek. Rezignoval, znechucen nevraživostí, sám vážně nemocný dlouholetý (9 let) předseda jednoty Klicpera Zikmund Kozelka, odstěhoval se do Jičína, kde zanedlouho zemřel. Silvestrovská zábava - R. Nejedlý:Jednání městské rady v Mrkvanticích, Alex Pleščejev: On je hluchý, A. TichýČupr Lojzíček.

1914 8. února valná hromada, předsedou zvolen Josef Rádl. Uspořádána spolu se Čtenářskou besedou Masopustní zábava - Jan Neruda: Prodaná láska, J. B. Kühnl: Tři klobouky. Připravovaná hra Josef Štolba: Staré hříchy už uvedena nebyla. Členové Klicpery se ještě sešli 8. listopadu 1914 na výborové schůzi, kde bylo dohodnuto po dobu války nepořádat žádné zábavy ani divadelní představení.
1918 Karel Fořt: Z českých mlýnů, Josef Kajetán Tyl: České amazonky, aneb, Ženská vojna, Herman Bahr: Děti, dámský odbor Gabriela Preissová: Gazdina roba.
1919 2. února Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera svolala svou první poválečnou valnou hromadu aby zkonsolidovala své řady. Aktivnější byl odbor pěvecký, v dramatickém odboru řada jeho členů vypomáhala jiných chlumeckým souborům, jichž se objevilo poměrně dost. 23. listopadu Karel Scheinpflug: Mrak.

1921 28. března Jaroslav Kvapil: Oblaka

1923 14. ledna valná hromada Pěvecko-ochotnické jednoty Klicpera. Předsedou zvolen Leopold Novák. Předsedkyní dramatického odboru E. Bénová. Stížnosti členů, že nebylo možné omezit zapůjčování jeviště v Okresním domě, takže často vedle Klicpery zkouší 2- 3 spolky současně. Počet členů 139 - 53 dam a 86 pánů.
1923 24. ledna V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk; 25. března František X. Svoboda: Poslední muž; 28. dubna Alexej Tolstoj: Zlatíčko, 12. a 16. května Sophus Michaelis, překlad K. Dušek: Revoluční svatba; 29. července Jan Baptist Kühnl: U bílého koníčka, 14. října Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta; 11. listopadu Viktor Dyk: Posel; 1. prosince Cecilská zábava - Eduard Bass: Opuštěná.

1924 - Výročí 100 let narození Bedřicha Smetany - 22. března pěvecko-literární večer; .30. března Má vlast, 27. dubna koncert komorních skladeb B. Smetany; 17. května hudební večer; 16. srpna Hudební a divadelní večer, na závěr V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast. 5. dubna Růžena Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy; 24. září Karel Piskoř: Herakles versus Puma. Tímto představením se Jednota Klicpera rozloučila se scénou v Okresním domě, své působení přestěhovala na nově postavené jeviště v hostinci U lva. 18. října Karel Horký: Baťoch; 2. listopadu Jaroslav Hilbert: Jejich štěstí; 22. listopadu Cecilská zábava - Adolf Červenka: Neplechy v Arkadii; 27. prosince Čertovský večer.- Jiří Mahen: Náměsíčný.

1925 Nastupující divadelní krizi, občané začínají hledat jinou zábavu, pociťuje i Klicpera, ve velkém hledišti U lva bývají obsazené tři nebo čtyři řady sedadel. 28. března Petr Fingal: Španělská vesnice; 7. listopadu Vojta Š. Táborský: Společnost slečny Máši; 12. prosince Otomar Schäfer: Střevíček paní markýzy; 21. listopadu Cecilská zábava - Josef Skružný: Radionámluvy.

1926 16. února Valná hromada, předsedou jednoty Klicpera zvolen Václav Klemens. 24. května Jan Žuk: Mez, r. Vladimír Klemens; 27. května ve spolupráci s Okresním osvětovým sborem u příležitosti Tylových oslav J. F, Karas: Tylova cesta; S ohledem na pokračující diváckou krizi se jednota Klicpera rozhodla pro uvádění operety "libivější formy divadelní produkce". 24. a 25. července Rudolf Schanzer: Madame Pompadour; 13. listopadu Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška Spolek Klicpera zažádal o přijetí do ˇUMDOČ, Bozděchův okrsek, žádost byla kladně vyřízena.

1927 5. května Georges Berr: Z pekla štěstí; 21. května Jackues Natanson: Klouček netykavka;12. října Jerome Klapka Jerome: Miss Hobbs.

1928 18. února Valná hromada, vedení beze změny, činnost vyvíjí pouze dramatický odbor. 24. a 25. března Zápolská, Lehár: Carevič; 12. a 13. května Leo Fall, E. Kálmán: Hraběnka Marica; 16. května Rudolf Schanzer: Madame Pompadur; 11. listopadu původní revue chlumeckých autorů - Z. Richter, S. Cón, V. Klemens: A little country revue aneb Raketou světem i vesmírem; 1. prosince Fráňa Šrámek: Léto. Majitelem hotelu U lva se stala Dělnická jednota, byl přejmenován na Dělnický dům. 28. října byla Sokolem předána chlumecké veřejnosti dokončená Sokolovna. Spolek Klicpera podal žádost jednotě Sokol, aby mohl přenést svoji činnost do této nové budovy. Žádost byla kladně vyřízena.

1929 31. března Hudební a literární matiné k uctění památky básníka Otakara Březiny; 7. dubna František Langer: Obrácení Ferdyše Pištory; 20. dubna Rudolf Zoulek: Salcamt (poslední představení Klicpery v Dělnickém domě); Úprava a vybavení nového jeviště v Sokolovně vyžadovaly značné náklady, předsednictvo jednoty se obrátilo prosebným listem na veřejnost. Vybralo se na darech 2 175 Kč. 28. a 29. září poprvé v sokolovně Kubík, Hallová, Borotínský, hudba J. J. Fiala: Vlastencové z Boudy; 19. října Jan Voskovec, Jiří Werich: Premiéra Skafandr; 9. listopadu Ferenc Futurista a Jára Kohout, hudba E. Fiala: Špion č. 13;

1930 25. ledna Jaroslav Kvapil: Oblaka; 16. února pro děti Antonín Santner: Jak Kašpárek na cestách chytil Hastrmana; 8. a 9. března opereta Alfred Maria Willner: Masopustní víla; 5. dubna pro děti Antonín Santner: Jak Kašpárek se Šmidrou osvobodili královnu; 20. září John Hartley Manners: Peg mého srdce; 11. října Růžena Jesenská: Je veliká láska na světě; 19. října A. Kozel: Jak Kašpárkem Vesna probuzena byla ze sna; 9. listopadu opereta Richard Havelka, E. Starý Újezdské kasárny.

1931 28. února opereta Richard Havelka, E. Starý Újezdské kasárny; 14. března Karla Lužanská: To dokáže Lemlíček; duben Jan Žuk: Mez, 1. a 2. května revuální detektivka Broadway; 26. a 28. září Karel Balling: Její výsost primadona; 10. října Ferenc Molnár: Dobrá víla. Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera z různých důvodů, které znemožňovaly její činnost v budově sokolovny, byla nucena vrátit se zpět do Dělnického domu, kde byly nutné adaptace. Celková adaptace stála 7 350 Kč, jelikož jednota nedisponovala potřebným obnosem, podepsali pp. Betlach, Klemens, Kryže a Radina směnku na 6 000 Kč. 29. listopadu (ještě na ne zcela zařízené scéně v Dělnickém domě) pro děti Jaroslav Demut: Kašpárek se ztratil; 5., 6. a 8. prosince opereta Rudolf Mařík, Rudolf Piskáček: Tulák.

1932 24. ledna a 21. února Olga Scheinpflugová: Okénko; 20. března Georg Middleton a S. Olivier: Nevěsta; 9. a 10. dubna Rudolf Piskáček: Děvčátko, neříkej ne; 23. dubna Ferenc Molnár: Dobrá víla; 13. srpna slavnostní představení k 10. výročí sportovního klubu AFK - Karel Piskoř: Herakles versus Puma; 20. listopadu Jarmila Skorkovská: Jak Kašpárek v zámku pořádek udělal; 26. prosince P. Grelot: Jak Kašpárek vodníka oženil; 31 prosince pro silvestrovskou zábavu sestavili Vítězslav a Zdeněk Klemensové politicko-satirickou revue Chlumec pod mikroskopem. Pěvecko-ochotnická jednota čítala136 členů.

1933 22. ledna Chlumec pod mikroskopem; 2. dubna Paul Armont a Leopold Marchand: Pán, který budí důvěru; 5. července na počest sjezdu rodáků Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk; 12. srpna Louis Merlin: Na tebe jsem zapomněla (hostují profesionální herci Vladimír Klemens z divadla Rokoko a Antonín Matějovič z Městského divadla v Plzni); 11. listopadu Anthony Armstrong: Deset minut alibi; 9. a 10. prosince Oskar Nedbal: Polská krev.

1934 21. února valná hromada Pěvecko-ochotnické jednoty Klicpera, vedení zůstává, předsedou opět Václav Klemens, předsedou dramatického odboru R. Karnet. Z výtěžků představení spolek zaplatil mimo běžná vydání i značnou částku na dluh vzniklý provedenými investicemi na scéně v Dělnickém domě. 11. března Ivan Stodola: Čaj u pana senátora, r. Vítězslav Klemens; 12. srpna G. C. Caillouet: Miluji vás a budete mou (opět s hosty profesionálními herci Vladimírem Klemensem z divadla Rokoko a Antonínem Matějovičem z Městského divadla v Plzni, který se ujal i režie); 14. října William S. Maugham: Posvátný plamen; 25. listopadu André Birabeau: Má slečna sestřička, r. Vít. Klemens.

1935 ve vedení jednoty Klicpera noví členové: mezi nimi JUDr. Svatopluk Horáček, který se stal režisérem. Během tohoto roku 11 představení v 8 premiérách, 2 reprízách a jednom zájezdu. 27. ledna Karel Stránský: Jízda za štěstím, r. O. Lesk; Klára Pražáková: Galeje, r. S. Horáček; 30. června Georges Berr: Škola poplatníků, r. S. Horáček; 6. října Oskar Wilde: Ideální manžel; 26. října Z. Štěpánek: Neznámý vojín mluví - v rámci oslav 28. října; 17. a 24. listopadu Růžena Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy, r. S. Horáček; 1. prosince dětská revue L. Weber-Wehle: Franta a Míťa letí za cenou; 15. prosince László Fodor: Kostelní myška, r. Vít. Klemens;

1936 - vyvrcholila krize v souboru, jejímž počátkem bylo uvedení autorské operety místních autorů Cóna, Leska a Poláka Odtroubeno. Přesto, že se za ni přimlouval režisér Horáček, četné hlasy byly proti. Na schůzi dramatického odboru se rozhodlo o uvedení operety. Na výborové schůzi 4. března došlo k debatě, která vedla k rezignaci Václava Klemense, Vítězslava Klemense, O. E. Leska, E. Bénové a dalších 3 členů na funkce ve výboru. Musela tedy být svolána mimořádná valná hromada 18. dubna, na níž byli zvoleni Antonín Kryže (předseda), Václav Stříbrný (místopředseda), jednatelem O. E. Lesk, pokladníkem E. Bénová, členy výboru J. Janko, Sl. Cón. Ze spolku Klicpera tedy odešli všichni členové rodiny Klemensovy, kteří v chlumecké kultuře těchto let vykonali nesmírný kus poctivé a záslužné práce. V tomto roce nečekaně zemřel režisér S. Horáček. K uctění jeho památky byl podán návrh zřídit Fond na postavení Klicperova divadla v Chlumci nad Cidlinou. 1936 15. a 26. dubna velká vojenská operetní revue Odtroubeno místních autorů S. Cóna, O. E. Leska a Zdeňka Poláka. Hudba Ota Vaníček; 6. června v rámci Náladového večera Miroslav Rutte: Zamilovaní přátelé; 30. srpna William Shakespeare: Sen noci svatojánské, r. Oldřich E. Lesk; 20. září Vilém Werner: Srdce na uzdě; 11. října Václav Štech: Třetí zvonění; 31. října R. Medek: Veliké dny - v rámci oslav 28. října; 25. a 26. prosince Ruda Nižkovský a A. V. Vipler: Děti Slovače.

1937 17. února valná hromada jednoty Klicpera, předseda Antonín Kryže, místopředseda Václav Stříbrný. 14. února Václav Vrána: Srdce v soumraku, r. S. Cón; 28. února a 6. března Karel Čapek: Bílá nemoc, r. S. Cón a O. Lesk; 28. března W. Somerset Maugham: Královská výsost, r. O. Lesk; 11. dubna Stanislav Lom: Kající Venuše; 2. května Jiří Verner: U pokladny stál, r. O. Lesk; Jednota Klicpera se rozhodla pořádat k uctění památky rodáka V. K. Klicpery každoročně oslavy jako divadelní sjezdy s názvem Klicperův Chlumec. 1. Klicperův Chlumec - 30. května V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast. 5. září František X, Svoboda: Čekanky; 28. září Stanislav Lom: Svatý Václav, r. Antonín Lauterbach; 10. října Maryna Radoměřská: Krb bez ohně, r. Oldřich E. Lesk; 23. října Rudolf Zoulek: Případ revizora Kožulína, r. S. Cón; 27. října E. Vachek: Benedek; 7. listopadu F. X. Svoboda: Maminčiny starosti; 28. listopadu Eugen O´Neill: Smutek sluší Elektře; 25. a 26. prosince detektivní hra Smaragdy, sepsali podle cizího námětu S. Cón a O. E. Lesk.

1938 20. března František Langer: Dvaasedmdesátka; 3. dubna a 7. května Karel Čapek: Matka, r. Sláva Cón; na 21. května ohlášená premiéra k poctě autorky - Libuše Baudyšová: Čtyřicetiletá, r. O. Lesk - se již neuskutečnila, toho dne byla vyhlášena částečná mobilizace. Přesto POJ Klicpera uspořádala 2. Klicperův Chlumec, slavnostně zahájený 30. července. Do programu připravila: V.K. Kicpera: Veselohra na mostě a Jan za chrta dán; Alois Jirásek: Lucerna. Emil Synek: Velký případ. Na podzim 18. září byla naplánována manifestace na paměť selského povstání, soubor pro tuto příležitost připravil vojenskou operetu Ten chlumecký zámek (upravená opereta Odtroubeno z r. 1936), vzhledem k nepříznivé politické situaci se již nekonala. 29. října Frank Tetaur: Milostná mámení; 20. listopadu Josef Štolba: Na letním bytě; 11., 25. a 26. prosince Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška.

1939 16. února valná hromada, předsedou dramatického odboru JUDr. František Kraus, režisérem Sl. Cón. 22. ledna Božena Němcová: Babička, r. O. Lesk; 7. května Karolína Světlá: Kříž u potoka, r. S. Cón; 3. Klicperův Chlumec 1. - 16. července - 2. července V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů; 5., 6. a 7. července vlastenecká opereta Vaníček-Cón-Lesk: To bylo tenkrát; J. Karafiát a Fischerová: Broučci, r. O lesk; 16. července K. Khun: Pokřik; 19. října účast na divadelních hrách v Jaroměři V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů (s představením soubor hostoval i v Nymburku); na závěr sezóny Oscar Wilde: Vějíř lady Windermerové, r. Sláva Cón.

1940 1. ledna František F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, r. Z. Polák; 18. dubna v Novém Bydžově (v Chlumci ten den koncertovala Kmochova kolínská dechovka) Jaroslav Vrchlický: Námluvy Pelopovy, r. Sl. Cón - představení se ucházelo o účast na 10. Jiráskovu Hronovu, výběrová komise ho do programu JH zařadila. účast na 4. Klicperově Chlumci, další zájezdy do Police nad Metují, Hořic, Nymburka a Jaroměře a odehráli ho celkem 11x.
4. Klicperův Chlumec 28. června - 7. července, na zahájení V. K. Klicpera: Kytka a Prsteny, r. O. Lesk; 29. června Jaroslav Vrchlický: Námluvy Pelopovy.
24. a 25. srpna vlastenecká zpěvohra ze života V. K. Klicpera - S. Cón, O. Lesk, hudba J.Neumann: Vzpomínky krajem letí; 20. října Jaroslav Hilbert: Jejich štěstí; 3. listopadu F. X. Svoboda: Směry života; 10. listopadu Jaroslav Hilbert: Vina; na 17 listopadu byla připravena hra Klabund: Křídový kruh - hra byla okupačními úřady zakázána.
V rámci dramatického odboru jednoty Klicpera se zformovalo Studio mladých. Svoji činnost zahájilo 20. října - Karel Mašek: Kašpárkova maminka; 3. listopadu Jak Kašpárek se Šmidrou vysvobodili princeznu.

1941 7. ledna F. X. Šalda: Dítě (hostuje člen Národního divadla Eduard Kohout); 12. a 19.ledna zpěvohra Břetislav Diviš, O. Tůma, Jaroslav Sadílek: Čechy krásné, Čechy mé, r. Antonín Lauterbach; 23. února Jan Patrný: Muži nestárnou, r. S. Cón - 5 repríz; 9. března a 16. května Zdeněk Štěpánek: Nezbedný bakalář, r. O. Lesk; do soutěže o účast na 11. ročníku JH - 19. dubna Jaroslav Vrchlický: Smír Tantalův, r. S. Cón - odborná porota účast na JH nedoporučila; 8. června Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. Stanislav Špičák; 5. Klicperův Chlumec 21. června - 6. července. 22. června J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. S. Cón; Václav Záruba: Slavnost mládí, r. Václav Hájek; 28. září István Bekéffi: Neomluvená hodina, r. Antonín Lauterbach; 19. října Antoon Coolen: Cizinec, r. S. Cón; 20. a 21. prosince Eduard Ingriš: Melodie srdce, r. Antonín Lauterbach;
Studio mladých - 11. ledna Antonín Kozel: Jak Kašpárkem Vesna probuzena byla, r. Václav Hájek; 1. června Otakar Šetka: Mimořádná konference, r. P. Hájek; na závěr sezóny pohádka Krakonošovo dědictví. Na podzim došlo v jednotě Klicpera k roztržce, která vedla k odchodu celé řady herců v čele s arch. O. Döbertem. Ti si založili nový divadelní soubor pod hlavičkou Místního souručenství v Chlumci nad Cidlinou pod názvem Soubor mládeže.

1942 25. ledna Antonín Lauterbach: Uragan, r. S. Cón; 15. února Bedřich Vrbský: Lesní ženka, r. O. Lesk (2 reprízy); 5. dubna Antoon Coolen: Cizinec, r. S. Cón (účast na Měsíc divadla, Klamoš 1943); 19. dubna Antonín Lauterbach: Vrahoun posvátný, r. A. Lauterbach (plakát viz Obrázky); 18. července František Zavřel: Caesar, r. Sláva Cón (8 repríz) (viz Přílohy); 6. prosince Karel Konstantin: Ryba na suchu; 25. prosince Franz K. Franchy: Verunka, Studio mladých - 25. ledna Antonín Santner: Kašpárek a tři mušketýři;
V roce 1942 se nekonal Klicperův Chlumec. Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera uspořádala slavnost k uctění 150. výročí narození rodáka Klicpery a uvedla jeho hry: Sen, r. S. Cón; Bělouši; při slavnostním závěru reportážní hra o životě a díle VKK - A. Lauterbach a S. Cón: Z urny století, r. S. Cón.

1942 - Antonín Lauterbach: Vruboun posvátný, r. A. Lauterbach. Účast na III. Cyklus ochotnických her – Hořice – J. K. Tylovi.

1942 - František Zavřel: Caesar, r. Sláva Cón. Účast na Železnobrodské hry.

1943 soubor reprízoval úspěšné hry - Franz K. Franchy: Verunka; František Zavřel: Caesar (účast na Měsíc divadla, Klamoš 1943); Karel Konstantin: Ryba na suchu; Antonín Lauterbach: Vrahoun posvátný, r. A. Lauterbach; premiéry - 23. ledna Bruno Corra: Jedenáctý v řadě, r. Sl. Cón; 6. a 7. února Zdeněk Vavřík: Casanova, r. O. Lesk; 27. a 28. února A. Jaroslav Urban: Stvoření lásky, r. Sl. Cón; 21. března Kurt Hamsun, František Salzer, Václav Krška: Viktorie, r. Sl. Cón - soutěžní představení přehlídky Tylova Kutná Hora 1943; 27. a 28. června k 90. výročí narození Jaroslava Vrchlického jeho trilogii Námluvy Pelopovy, Smír Tantalův a Smrt Hipodamie; 15. října Marie Příleská: Oči pod závojem; 30. října Dalibor C. Faltis: Stanice Gordian, r. S. Cón; 25. prosince Vlasta Petrovičová: Střídavě oblačno.

1944 19. února valná hromada, předsedou spolku Otakar Makeš. 19. března - Studio mladých - Josef Karafiát a M. Kolář: Broučci, r. J. Čeněk; 15. a 16. dubna Anton Hamik: Prodaný dědeček, r. A. Lauterbach; 14. května Helmut Weiss: Jak to povíme dětem, r. O. E. Lesk, hostovala Růžena Šlemrová; Oldřich Eduard Lesk: Kruh lásky (historický obrázek z dějin města Chlumce), r. O. E. Lesk, 2. a 3. července Jiří Verten: Tameike, r. Sl. Cón.
1944 1. září se pro totální nasazení pracovních sil přerušuje veškerá spolková činnost. Je paradox, že v nejtěžší době 2. světové války nastal největší rozmach dramatického odboru Klicpera. V letech 1939-1944 soubor sehrál 152 představení, z toho 62 premiér. Počet členů vzrostl na 200. Hry dospělých režírovali: Sláva Cón, Oldřich E. Lesk, Fr. Kraus, Antonín Lauterbach, St. Špičák, Zdeněk Polák. Ve Studiu mladých - Václav Hájek a Emil Bušek.

1945 Po skončení 2. světové války se členové Pěvecko-ochotnické jednoty Klicpera nadšeně a s elánem vracejí k ochotnické práci. Sehráli na pár zkoušek nastudovanou Matku Karla Čapka, kterou uvedli v roce 1938. Ve spolupráci se Svazem české mládeže a sdružením chlumeckých studujících při příležitosti zahájení divadelní sezóny 15. srpna 1945 Julius Zeyer: Šárka, r. O. E. Lesk. V rolích vystoupilo celkem 91 účinkujících. Situace ale není příznivá, nebylo kde zkoušet, nebylo uhlí, řada kvalitních herců se odstěhovala, finanční problémy. Řádná valná hromada se konala 3. listopadu, předsedou jednohlasně zvolen Oldřich Emanuel Lesk. 16. prosince V. Tůma: Těžký život dobrodruha, r. Oldřich Emanuel Lesk.

1946 24. ledna soubor uspořádal ples pod názvem Ples v modrém, který se stal skutečnou společenskou událostí, i finančně velmi úspěšnou. 10. března N. V. Gogol: Ženitba, r. O. E. Lesk; 24. března Olga Scheinpflugová: Guayana, r. A. Lauterbach (účast na Měsíc divadel, Klamoš 1946); 7. dubna J. K. Tyl: Jan Hus, r. O. E. Lesk, v hlavní roli pohostinsky Karel Höger; 21. dubna O. E. Lesk: Ježíš Kristus, r. A. Lauterbach; rozhlasová hra V. Horyna: Můj život byla jen veselohra v provedení členů souboru Klicpera v režii O. E. Leska byla ve Východočeském rozhlase uvedena 2. května; 2. června Roger Ferdinand: Osmnáctiletí, r. J. Durdík; 6. Klicperův Chlumec 28. června - 7. července 30. června - Antonín Lauterbach: Morana, r. O. E. Lesk (účast na přehlídce IV. Cyklus ochotnických her v Hořicích a na IV. jaroměřském divadelním týdnu); 3. července V. K. Klicpera: Zlý jelen, r. A. Lauterbach; Jean Anouilh: Kruté štěstí, r. O. E. Lesk (v hlavních rolích pohostinsky Karel Höger a Vlasta Fabiánová); 13. října - Studio mladých - Marie Holková: Popelka, r. Karel Richter; 15. prosince Zdeněk Němeček: Rukopis času, r. O. E. Lesk (též vysílána rozhlasem, účast na Měsíc divadel, Klamoš 1947); 25. prosince - Studio mladých - M. Kolář: O rozmazlené Pamele, r. K. Richter.

1947 6. února ples pod názvem Černobílá symfonie na loňský úspěch již nenavázal, 29. března O. E. Lesk i r.: Velký Monari (účast na přehlídce V. Cyklus ochotnických her v Hořicích), 12. října Patrick Hamilton: Plynová lampa, r. A. Lauterbach (účast v okreskové soutěži o účast na JH, účast na Měsíc divadel, Klamoš 1948); Studio mladých - J. Říha: Polibek královský, r. Karel Richter; 16. listopadu Maxim Gorkij: Vassa Železnova, r. O. E. Lesk; 24. prosince Antonín Lauterbach: Ruce vzhůru, r. A. Lauterbach.

1948 Oldřich Eduard Lesk: Peldramové, r. Oldřich Eduard Lesk, účast na Pardubické ochotnické hry ÚMDOČ, účast na Klicperův Chlumec, , účast na přehlídce ochotnických divadel venkova na Slovanské výstavě v Praze (ocenění), účast na Jiráskův Hronov; při příležitosti 100. výročí zrušení roboty - dramatické pásmo Český rok na vsi (autory i režiséry A. Lauterbach, O. E. Lesk), v postavené vesničce pod sokolovnou, 1000 dětí a účastníků v 5000 krojů, premiéru a tři reprízy zhlédlo přes 10 000 lidí; 11. dubna W. A. Somin: Atentát; 30. dubna Konstantin Michajlovič Simonov: Ruská otázka; 4. června František Smažík: Pohádka do srdíčka; 17. října František Ferdinand Šamberk: Karel Havlíček Borovský, r. A. Lauterbach; 21. října Karel Richter: Krásná Helena, r. K. Richter; 22. listopadu František Spitzer: Sklárna, r. A. Lauterbach V roce 1948 soubor působil jako nezávislý, samostatný a soběstačný soubor, řádný člen ÚMDOČ, člen Kruhu vítězných souborů s v průběhu roku odehrál celkem 35 představení.

1949 - rok přinesl zvýšení politický nátlak, z mnoha plánovaných akcí sešlo, herecké řady rapidně prořídly. Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera s řadou nejvěrnějších v únoru a březnu začala hrát maňáskové divadlo pro děti. Sehráli: František Němec: Babka, chňapka šmelinářka, Pepík sbírá papír, Pepík maří sabotáž, Pepík loupežníkem; Jan Zlonický: Pejsek a kočička; Miluše Škodová: Kominík; W. A. Somin: Atentát, r. O. E. Lesk. účast na VII. měsíci divadel, Klamoš; 10. května O. E. Lesk: Nejkrásnější role, r. O. E. Lesk - účast na 7. jaroměřský divadelní týden a na Divadelní festival ochotnických souborů měst českého severovýchodu Jaroměř; 27. března Pavel Pavlík: Nikdy, r. Zdeňka Odešlová - následovalo mnoho zájezdů, účast na Wintrovy rakovnické hry, Rakovník, III. Pardubické ochotnické hry, Měsíc divadel Klamoš 1949; 25. června - slavnostní zahájení 9. Klicperova Chlumce - 11 inscenací. 26. září František Langr: Jiskra v popelu (s hosty Vlastou Fabiánovou a Karlem Högrem).

1950 18. února Valná schůze Pěvecko-ochotnické jednota Klicpera, spojená se slavnostním ochotnickým slibem všech přítomných. 16. června V. K. Klicpera: Bělouši - sehráno pouze pro porotu Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, soubor obhájil účast v Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, do programu Jiráskova Hronova vybrán nebyl; 24. června Božena Němcová: Babička (36 interpretů - 16 stálých členů Klicpery a 21 z řad dětí a mládeže); 25. listopadu Sofokles: Král Oidipus, r. O. E. Lesk, představení bylo uvedeno Mlékosrbech, v Klamoši a ve Vápně, v Chlumci hra vůbec uvedena nebyla;

1951 - při reorganizaci veškerého kulturního života byly zrušeny dosavadní ochotnické spolky a jejich činnost zastavena, stejně tak i ÚMDOČ. Ochotnické spolky byly zapojovány do nově vznikajících závodních klubů. 12. února valná hromada, hlavním bodem řešení existence "Klicpery" jako celku. Schválen návrh na zapojení "Klicpery" do Závodního klubu Miry n.p. (Mira - největší závod v Chlumci nad Cidlinou.); 13. února mimořádná schůze zástupců Miry a "Klicpery", sestaven nový výbor; 19. února mimořádná valná hromada za účasti členů "Klicpery", zaměstnanců Miry a hostí, schválen návrh na zapojení Pěvecko-ochotnické jednoty Klicpera do Závodního klubu ROH závodu Mira n.p. v Chlumci nad Cidlinou, aklamací zvolen výbor, předsedou O. E. Lesk. Tato mimořádná hromada byla současně ustavující schůzí Dramatického odboru "Klicpera" ZK ROH Mira n.o. Dramatický odbor přešel tedy s celým inventářem i pokladní hotovostí (Přes 20 000 Kčs) do závodního klubu. Činnost navzdory slavnostním řečem a slibům skomírala, byla nastudována jediná inscenace; 6. června Alois Jirásek: Vojnarka.

1952 Stagnace v činnosti spolku pokračovala, vyhrocoval se vztah předsedy O. E. Leska s některými členy, bývalá spolupráce mezi ochotníky mizela, řada herců ze spolku vystoupila. O. E. Lesk se veřejně a politicky angažoval a divadlo zcela zanedbával, cituji: "stal se panovačným a arogantním z moci svého úřadu", veřejné mínění se proti němu postavilo. Dne 4. září 1952 se zastřelil na hrobě svých rodičů. 16. září se sešel výbor "Klicpery", předsedou zvolen Antonín Lauterbach; příprava oslav 160. výročí narození V. K. Klicpery; 22. listopadu V. K. Klicpera: Potopa světa, r. Antonín Lauterbach.

1953 Dramatický odbor opět aktivní, na repertoáru V. K. Klicpera: Potopa světa, r. Antonín Lauterbach - řada zájezdů; 2. května A. N. Ostrovskij: Výnosné místo, r. J. Jaroš; 6. září společné vystoupení se souborem ZK Rako Rakovník W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy; 14. listopadu premiéra 4 aktovek (A. Krylov: Medvěd námluvčím, A. P. Čechov: Námluvy, J. Štoba: Tak je to na tom světě, F. F. Šamberk: Blázinec v 1. poschodí) pod názvem Veselé katovky, r. A. Lauterbach a J. Kubů; 11. prosince Honore de Balzac: Eugenie Grandetová, r. A. Lauterbach a J. Kubů.

1954 na repertoáru Honore de Balzac: Eugenie Grandetová, r. A. Lauterbach a J. Kubů; 28. března František Kožík: Přátelství, r. A. Lauterbach; 2. května A. N. Ostrovskij: Pozdní láska, r. J. Kubů; 5. května obnovena V. K. Klicpera: Potopa světa; 3. července Karel Konstantin, Jaroslav Jankovec: teče voda proti vodě, r. Antonín Lauterbach; 1. července přešel Dělnický dům pod správu ZK ROH Mira n.p., byla nutná renovace, výbor Dramatického odboru zahájil opravu svépomocí 6. září 1954.

1955 - pokračuje rekonstrukce sálu, provoz zahájen 10. dubna 1955 10. Klicperovým Chlumcem; V. K. Klicpera: Veselohra na mostě a Dobré jitro - na loutkové scéně, r. A. Lauterbach; 9. května Howard Fast: Třicet stříbrných, r. A. Lauterbach; 16. července J. B. Moliér: Měšťák šlechticem. Pokračovala rekonstrukce Dělnického domu (architekt Jiří Vopršal) zavedením ústředního topení, jeho provoz byl spuštěn 28. ledna 1956.

1956 4. února - inscenace A. Novotný: V poddanství direktora, r. J. Raim, účast na Měsíc divadel, Klamoš 1956; 9. června Julius Zeyer: Stará historie, r. Antonín Lauterbach; 28. října zahájen 11. Klicperův Chlumec.

1957 MNV se rozhodl v Chlumci nad Cidlinou zřídit kino a hledala se vhodná budova. Nastalo jednání mezi MNV a závodem Mira, který byl provozovatelem Dělnického domu. "Klicpera" ústy svého předsedy A. Lauterbacha poukazoval na to, že již byly architektem Vopršalem vypracovány plány na přestavbu Dělnického domu na Klicperovo divadlo a za tyto plány "Klicpera" zaplatil 20 000 Kčs. Nikdo z vedoucích činitelů města ani závodu Mira na to nebral ohled. Ani návrh členů "Klicpery", aby tedy bylo zřízeno v Dělnickém domě i divadlo, které zde trvale sídlilo od r. 1923, nebyl přijat. Pro "Klicperu" se rýsovala jediná možnost, přejít pod TJ Spartak jako jeho divadelní odbor, aby soubor měl kde vyvíjet svoji činnost. TJ Spartak tento návrh přivítal. Pro "Klicperu" nastalo těžké jednání se ZK ROH Mira n.p. o převedení dramatického odboru Klicpera s pokladnou a inventářem pod TJ Spartak. Přes neochotu ZK Mira se podařilo při zasedání zaměstnanců v hlasování prosadit, že veškerý majetek bude dramatickému odboru vrácen. K předání majetku však nedošlo. Po řadě dalších jednání padlo konečné rozhodnutí, že inventář bude vrácen, peníze však nikoliv. 1957 únor - Dramatický soubor Klicpera přešel pod TJ Spartak Chlumec nad Cidlinou - nutnost v tělocvičně vybudovat jeviště.

1957 8. června slavnostní zahájení 12. Klicperova Chlumce. Při této příležitosti slavnostně zahájen provoz Klicperovy scény, V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý; A. Novotný: Vodní růže.

1958 23. února František Hrubín: Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků, r. J. Kratochvíl a V. Starý. účast na Národní přehlídce lidové umělecké tvořivosti, Krnov s podporou Ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy a sportu; 14. prosince Jaroslav Janovský: Velký komediant, r. Antonín Lauterbach.

1959 22. února K. J. Erben: Tři zlaté vlasy děda Vševěda; 19. března František Pavlíček: Černá vlajka, r. A. Lauterbach. Obě hry přihlášeny do soutěže lidové umělecké tvořivosti. 13. Klicperův Chlumec - poprvé jako celostátní přehlídka nejlepších divadelních souborů tělovýchovy.

1960 12. března Vadym Mykolajovyč Sobko: Život začíná znovu, r. A. Lauterbach; 1. května A. Jirásek: Lucerna, r. J. Kratochvíl, účast na Klicperův Chlumec - mimo soutěž. 14. Klicperův Chlumec, organizaci i finanční zajištění převzala Osvětová beseda.

1961 26. března E. Labiche, J. Voskovec, J. Werich: Helenka je ráda aneb Slaměný klobouk, r. M. Ettel a St. Roul; 8. května - Studio mladých - Václav Vaňátko: Jak květinky přezimovaly, r. M. Jirušková; 16. prosince Evžen Vítkovský: Dům U doktorů, r. M. Jirušková; Krajský výbor Československého svazu tělesné výchovy a sportu pověřil TJ Spartak a jeho dramatický odbor Klicpera pořádáním krajské přehlídky divadelních souborů tělovýchovných jednot jako 15. ročník Klicperova Chlumce.

1962 3. března Guilherme Figueiredo: Liška a hrozny; 1. května - Studio mladých - K. J. Erben: Jednou ranou tři sta zabil, r. M. Ettel; 17. listopadu Viktor Hugo: Ubožáci, účast na 16. Klicperův Chlumec.

1963 - 24. listopadu Jiří Beneš: Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce, r. M. Ettel, účast na 17. Klicperův Chlumec.

1964 27. června Jaroslav Žák: Kouzelné rukavice, r. A. Lauterbach. V Dramatickém odboru Klicpera nastal generační rozkol.

1965 zvolen nový výbor, předsedou Jar. Vosáhlo, ale žádná aktivita, nekonal se ani Klicperův Chlumec.

1968 Od počátku roku převzal "Klicpera" patronát nad dětským souborem základní devítileté školy, kde si hodlali vychovat mladou ochotnickou generaci. Vytvořil se tak velmi dobrý kolektiv. 21. června - Studio mladých - Harald Hauser: Zajíček Doveda; Ondřej Sekora: Ferda Mravenec

1969 - Studio mladých - 14. března Josef Přibyl: Zahrada vil; 11. dubna Bedřich Zelenka: Elce pelce do pekelce.

Po rozkolu Dramatického odboru Klicpera v r. 1964 nové vedení jen velmi těžko probouzelo ochablou divadelní činnost.

1970 František Hrubín: Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků; Petr Hořký: Kuba a loupežníci, r. M. Ettel, účast na Klicperův Chlumec; .

1971 nově zřízen Dramatický kroužek Klicpera při ZDŠ pod patronací Dramatického odboru Klicpera.
4. dubna Václav Čtvrtek: jak se stal Rumcajs loupežníkem, r. M. Ettel; 22. června V. K. Klicpera: Tři hrabata najednou, účast na Klicperův Chlumec.

1972 Miloš Stránský, Bedřich Blažek: Kašpárek a loupežníci; 11. června Karel Valdauf, B. Nádvorník: Nejlíp je u nás (opereta), r. M. Ettel a Jar. Vosáhlo.

Činnost dramatického odboru Klicpera v letech 1973-1979 se výhradně zaměřila na vystoupení při Klicperově Chlumci a jeho přípravu. Proto se divadelní činnost zúžila na 1-3 premiéry ročně.

1973 11. května J. Karafiát: Broučci, r. M. Ettel; 3. listopadu J. Mottl, J. Stelibský: Ostrov milování, účast na Klicperův Chlumec.

1974 A. Jirásek: Kolébka, účast na Klicperův Chlumec. Účast na Okresní přehlídce městských divadelních souborů Černožice nad Labem;

1975 8. listopadu V. K. Klicpera, O. Šafránek: Pražské tetinky, účast na Klicperův Chlumec.

1976 10. června Labiche, V W: Helenka je ráda aneb Slaměný klobouk, účast na Klicperův Chlumec; 17. prosince Václav Čtvrtek: Jak měl Rumcajs Cipíska.

1977 30. května K. Hašler, F. F. Šamberk: Podskalák; účast na Klicperův Chlumec; 10. prosince Václav Čtvrtek: Malá zlá kouzelnice, r. M. Ettel;

1978 19. května V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast, účast na Klicperův Chlumec, účast na Přehlídka městských divadelních souborů, Nový Bydžov; 8. prosince František Kožík: Pohádka o sněhu;

1979 19. května V. Dvořák: Sto dukátů za Juana, účast na Klicperův Chlumec; 7. prosince Josef Lada, Alex Koenigsmark: Byl jednou jeden drak.

1980 6. června J. Jankovec: Selská princezka, účast na Klicperův Chlumec; 4. prosince Šípková Růženka.

1981 29. května J. K. Tyl: Strakonický dudák, účast na Klicperův Chlumec, účast na Přehlídka městských divadelních souborů, Nový Bydžov.

1982 21. května J. Voskovec a J. Werich: Teta z Bruselu aneb Pořádně si zařádit, účast na Klicperův Chlumec; 4. prosince Zdeněk Kozák: Český Honza

1983 10. května A. Jirásek: Lucerna, účast na Klicperův Chlumec; 9. prosince Bedřich Zelenka: Elce pelce do pekelce. Bohatá zájezdová činnost..

1984 1. června Oldřich Daněk: Svatba sňatkového podvodníka, účast na Klicperův Chlumec. 12. prosince Jiří Pálka: Jak bylo čertům v pekle zima, r. M. Ettel.

1985 10. října Antonín Lauterbach: Morana, r. autor (v rámci oslav 750 let města), účast na KP Divadelní Bydžov.

1986 16. května J. N. Nestroy: Lumpacivagabundus, r. Antonín Lauterbach, účast na Klicperův Chlumec.

1987 15. května J. Voskovec, J. Werich: Těžká Barbora, r. Antonín Lauterbach, účast na Klicperův Chlumec.

1988 27. května Jan Havlásek: Nepožádáš o manželku bližního svého, r. M. Ettel a A. Lauterbach, účast na Klicperův Chlumec; 4. prosince František Kožík: Pohádka o sněhu aneb Jak mráz čaroval.
Klicpera - divadelní soubor Tělovýchovné jednoty Chlumec nad Cidlinou, 28 členů, vedoucí Josef Stoklasa. 1989 politické proměny odvedly na čas divadelníkům obecenstvo.

1989 19. května Miloslav Švandrlík: Honorace z pastoušky, r. Milan Ettel, Ant. Lauterbach, účast na Klicperův Chlumec.

1990 18. května Miroslav Skála, Vlastimil Pantůček, Vladimír Fux: Drak je drak aneb Kterak Žužličtí k rozumu přišli, r. A. lauterbach, M. Ettel, účast na Klicperův Chlumec.

1991 9. května A. Lauterbach: Vruboun posvátný, účast na Klicperův Chlumec; 20. června spolu s dětským souborem LŠU František Hrubín: Sněhurka a sedm mužíčků; 26. listopadu Ol‘ga Lichardová, Magda Lokvencová: Popelka.

1992 19. června G. Feydeau: Dámský krejčí, r. M. Ettel (spolupráce Jiřina Jelenská a Václav Dušek), účast na Klicperův Chlumec. Podíl na oslavách 200. výročí narození V. K. Klicpery.

1993 28. května Neil Simon: Bosé nohy v parku, kolektivní režie pod vedením Jiřiny Jelenské a Václava Duška (herci Klicperova divadla v Hradci Králové), účast na Klicperův Chlumec; 9. prosince Alfred Radok: Podivné příhody pana Pimpipána, r. M. Ettel.

1994 4. června Walter Hasenclever: Lepší pán, r. J. Jelenská a V. Dušek, účast na Klicperův Chlumec; 8. prosince Pavel Doležal: Čarodějnická pohádka.

1995 20. května R. de Obaldia: Vítr ve větvích Sasafrasu, r. J. Jelenská a V. Dušek, účast na Klicperův Chlumec.

1996 11. května Saul O´Hara: Oženit se, to je vždycky riziko, r. J. Jelenská a V. Dušek, účast na Klicperův Chlumec; 12. prosince Jaromír Sypal: Z pekla štěstí.

1997 Soubor Klicpera opět převzal přípravu 50. ročníku Klicperova Chlumce. 20. června John Patrick: Podivná paní Savageová, účast na Klicperův Chlumec.

1998 Soubor Klicpera zůstává hlavním pořadatelem Klicperova Chlumce. 13. června John Patrick: Paní Savageová v rozpacích, účast na Klicperův Chlumec 8. prosince Zdeňka Horynová: Zkoušky čerta Belínka, r. Jiřina Nováková.

1999 Od roku 1999 je pořadatelem festivalu Centrum kultury – Říhův dům pod vedením M. Zmítka. 13. listopadu M. Horníček, V. Štech: Svatba pod deštníky, r. Jiřina Nováková, účast na Klicperův Chlumec. (Představení bylo dedikováno památce Jiřiny Novákové, režisérce této hry, která zesnula krátce před počátkem festivalu.)

2000 18. února výroční členská schůze divadelního odboru Klicpera - předsedou zvolen Stanislav Houška, jednatelem Zdena Jeníčková, ve funkci režisérky potvrzena M. Jirušková
25. ledna Pavel Doležal: Pohádka čarodějnická, r. Zdena Jeníčková; 10. listopadu J. Voskovec, J. Werich: Teta z Bruselu, r. M. Jirušková, účast na Klicperův Chlumec, v r. 2001 účast na KP Zlom Vaz v Ústí nad Orlicí.

2001 20. února Josef Lada, Alex Koenigsmark: Byl jednou jeden drak, r. Zdena Jeníčková; 6. prosince Václav Čtvrtek: Malá zlá kouzelnice

2002 8. června A. Lauterbach: O zajetí krále Václava, r. autor (v rámci slavnostního znovuotevření Lorety); 14. června G. Feydeau: Ťululum, účast na Klicperův Chlumec, řada repríz v r. 2003, účast na KP Miletínské divadelní jaro 2003, Čestné uznání Evě Budské, Zdeně Jeníčkové, Radce Pokorné za herecké výkony. Večer s Antonínem Lauterbachem, průřez jeho literární činnosti.

2003 18. října J. Drda: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, účast na Klicperův Chlumec (Jaroslav Málek - cena za nejlepší mužský herecký výkon), účast na IV. Národní přehlídka sokolských ochotnických divadel Lázně Toušeň 2005; 3. prosince Jan Jílek: Kašpárek, Honza a zakletá princezna.

2004 27. října Ephraim Kishon: Oddací list, účast na Klicperův Chlumec.

2006 26.6. došlo k úplnému osamostatnění souboru, kdy se stal občanským sdružením. Bylo to u příležitosti stěhování do nově zrekonstruovaného divadla Klicperův dům. Vzniklo rekonstrukcí a přístavbou bývalého kina, nákladem 33 mil. Kč. Soubor se přestěhoval do nových prostor.
Irina Valerijanovna Karnauchova, Leonid T. Brauševič, Helena Janotová: Kouzelný kvítek, režie a úprava textu Laďka Zubrová, účast na Klicperův Chlumec; Peter Stone, Jule Styne, Bob Merrill: Sugar (Někdo to rád horké), r. Jaroslav Málek, hudební nastudování Jan Petrovický, choreografie Jana Karlíková. účast Klicperův Chlumec, účast KP Červený Kostelec 2007 (čestná uznání Jaroslavu Málkovi za režii, Janu Petrovickému za hudební nastudování, Janě Karlíkové za choreografii, Radce Pokorné za roli Suger), účast V. Národní přehlídka sokolských ochotnických divadel Lázně Toušeň 2007, dále Vyšehraní Praha, Babí léto Libice nad Cidlinou, řada dalších repríz.

2007 Olga Lichardová na motivy pohádky W. Huffa Trpaslík Nos: O kuchaři Nosáčkovi a rychlonohém dráteníčkovi, účast KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.

2008 10. října Marc Camoletti: Na správné adrese, r. Jaroslav Málek, účast na Klicperův Chlumec (1. místo v divácké soutěži), účast na KP Červený Kostelec 2009 (čestná uznání Radce Pokorné a Petru Pokornému za herecké výkony)

2009 Marc Camolleti: Létající snoubenky, r. Stanislav Dašek, účast na Klicperův Chlumec (1. místo v divácké soutěži, cena za nejlepší mužský herecký výkon Luboš Suchánek); Jiří Pálka: Jak bylo čertům v pekle zima, r. Vlaďka Zubrová, účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.

2010 22. října Georges Feydeau: Dámský krejčí, r. Stanislav Dašek, účast na Klicperův Chlumec (ceny za pozoruhodné herecké i jiné výkony: Zdena Jeníčková, Vojtěch Nováček, Tomáš Růžička, Jana Tučková - kostýmy), účast na KP Červený Kostelec (čestné uznání Stanislavu Daškovi a Zdeně Jeníčkové za herecké výkony)

2011 - O Silomilovi, r. a úpravu textu Ladislava Zubrová, účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod. 2011; červen - Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta, účast na Klicperův Chlumec (1. místo v divácké soutěži), účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí.

2012 26. října Jaromír Břehový: Otylka, r. Stanislav Dašek, účast na KP Miletínské divadelní jaro 2013 (čestné uznání Zdeně Jeníčkové a Vojtěchu Nováčkovi, cena Evě Šimonové za herecké výkony), účast na KP Orlická maska, Ústí nad Orlicí 2016,

2013 1. listopadu Georges Feydeau: Brouk v hlavě, r. Jaroslav Málek, účast na KP Červený Kostelec 2015 (čestné uznání Martinu Mišíkovi za herecký výkon).

2014 30 října Rudolf Trinner: Agentura Drahoušek, r. Stanislav Dašek, účast na KP Miletínské divadelní jaro 2015 (čestné uznání Evě Šimonové a Vojtěchu Nováčkovi za herecké výkony)

2015 30. října Jean Barbier: Moje dcera pracuje v Paříži, r. Jaroslav Málek, účast na KP Orlická maska Ústí nad Orlicí 2016.

2016 28. října Alan Ayckbourn: Postelová fraška, r. Stanislav Dašek, účast na Klicperův Chlumec (3. místo v diváckém hlasování, oceněné herecké výkony: Pavel Petrovický, Soňa Firbacherová), účast na KP Miletínské divadelní jaro 2017, ČU Pavlu Petrovickému a Vojtěchu Nováčkovi za herecké výkony, účast na Meziměstských divadelních hrách 2017, účast na Louňovická letní divadelní aktivita 2017; pantomima: ...a dobrou noc!, účast na CP Otevřeno Kolín. 2016.

2017 27. října Edgar Yip Harburg, Fred Saidy, Burton Lane, Jan Werich: Divotvorný hrnec, r. Jaroslav Málek, účast na Klicperův Chlumec, účast na Voskovcova Sázava, účast na KP Červený Kostelec 2019, ČU Janu Petrovickému a Big bandu Melodybrass za hudební nastudování.
Na půdě souboru Klicpera vznikl soubor Přísně tajné! a připravil zatím několik literárních podvečerů. 1. inscenace - 11. listopadu 2017 - soubor na motivy Oskar Wilde: Slavík a růže: Poslední…, dramaturgická úprava, režie, scénografie a kostýmy soubor, účast na KP Audimafor 2018.

2019 - Bruno Druart: Parfém v podezření aneb ty vosy mazaný, r. Eva Šimonová, účast na Klicperův Chlumec (cena diváků, cena za herecký výkon Vojtěch Nováček, Michaela Suchánková a Soňa Firbacherová, zvláštníní cena Evě Šimonové). Účast na Louňovická letní divadelní aktivita 2020.

2020 - Zdravý nemocný. Účast na Klicperův Chlumec 2020 vzhledem k pandemii zrušena.

2021 16. října - Molière: Zdravý nemocný, r. Jaroslav Málek, účast na Klicperův Chlumec (ČU za herecký výkon Sylva Nováková a cena za nejlepší ženský herecký výkon Anna Kmoníčková a cena za nejlepší mužský herecký výkon Jaroslav Hlídek,cena diváků - první místo). Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou 2022.
Bibliografie:
Chlumec nad Cidlinou, DS Klicpera - www stránky souboru - viz www odkazy.

Adresář ARTAMA 1993

CÍSAŘ, Jan: Červenokostelecké táčky. Amatérská scéna 2007, č. 2, s. 26-28.

FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. 2.část. (viz Texty)

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. Havlíčkův Brod - Dospělí (pro radost) dětem.(Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková). Amatérská scéna 2007, č. 3, s. 56-57.

LÁZNĚ Toušeň: V. národní přehlídka sokolských divadel - program, 2007. Internet.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Jdou sokolské šiky, jdou. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 61-62.

PROGRAM divadelního festivalu “I. Raisův Bělohrad”. Kopie plakátu. kART.

PRŮŠA, Petr. Klicperův Chlumec. Pohled na ochotnické divadlo z jiné strany. Amatérská scéna 1964, č. 9, s. 20.

RICHTER, Luděk: Dospělí pro radost dětem v Havlíčkově Brodě. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 41 - 42.

STROTZER, Milan: Zlom vaz po 1. v Ústí nad Orlicí. Amatérská scéna 2001, č. 2, s.16-18.

UHRINOVÁ, Mária: Amatérské divadlo pro děti pod křídly Sokola. V. Národní přehlídka sokolských ochotnických divadel v Lázních Toušeň.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

České divadlo 1940, č. 4, s. 71, č. 5, s. 92, č. 8, s. 150.

Amatérská scéna 2006, č. 3, s. 70-71.
Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 6, s. 137, obr.; 1950, č. 5. s. 118.

Ochotnické divadlo 1932, č. 1, 3. str. ob. (?)

České divadlo 1939, č. 10, s. 99.
České divadlo 1940, č. 8, s. 160, č. 9, s. 179, č. 10, s. 195.
Za oponou 1940, č. 1, s. 6.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38, č. 4, s.76.

Národní politika 1942 - recenze od Vladimíra Kolátora o inscenaci Fr. Zavřela: Caesar. (viz Přílohy)
Archivy:
CÍSAŘ, Jan: Východočeský standard v Červeném Kostelci. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 39 - 41.

HARTMAN J.: PĚVECKO OCHOTNICKÁ JEDNOTA KLICPERA CHLUMEC NAD CIDLINOU 1902-1987. Inventář, 1987, s. 4, ev.č. 598.

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Pěvecko ochotnická jednota Klicpera Chlumec nad Cidlinou
Časový rozsah: 1902-1987, ev. č. pomůcky 598.
Metráž: 0,25 bm zpracováno a inventarizováno 0,12 bm nezpracováno
Tematický popis: Zápisy schůzí 1903-1948,pod.protokoly 1924-1949, korespondence 1914-1959,účet.knihy 1902-1928,tisky,pamět.list 1948,sbírka divadel.plakátů 1923-1964.
Archivní pomůcky
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1903 - 1911, kn 1
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1928 - 1948, kn 3
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1932, kn 4
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha došlých spisů, 1924 - 1928, kn 5
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Podací protokol, 1948 - 1949, kn 6
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha účetní, i. č. 7
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha pokladní, i. č. 8
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha příspěvků, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 11
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 15
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec, ka 1, i.č.16
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Plakáty, ka 1, i.č. 21
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, ka 1, i. č .2
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, ka 1, i. č .3
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, ka 1, i. č .4
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, ka 1, i. č .5
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky, nezpracováno
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 484, i. č. 821
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 482, i. č. 821
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 481, i. č. 821Kolín, Státní okresní archiv:
Žiželice nad Cidlinou, Tyl, i.č. 28
Klamoš, VII. Měsíc divadel - plakát, 1949 - viz Obrázky.
Klamoš, IX. Měsíc divadel - plakát, 1951 - viz Obrázky.
Klamoš, IX. Měsíc divadel - program, 1951 - viz Obrázky.
Klamoš, XV. Měsíc divadel - plakát, 1959 - viz Obrázky.

Praha, NIPOS, kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

Antonin Lauterbach, 2007
Bohdaneč, Langer, Damoklův meč, Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce - plakát, 1963
Chlumc nad Cidlinou,Klicpera, Deskový statek, 1913
Chlumec n. C., Klicpera, Jak Kašpárek se Šmidrou vysvobodili princeznu, 1940
Chlumec n. C., Klicpera, Ryba na suchu, 1946
Chlumec na Cidlinou, Klicpera, Námluby Pelopovy, 1940
Chlumec nad Cidlinou,  SDO,  Sojčí pero, asi 1930
Chlumec nad Cidlinou, DS Klicpera, Divotvorný hrnec, KP Červený Kostelec 2019
Chlumec nad Cidlinou, DS Klicpera, Divotvorný hrnec, KP Červený Kostelec 2019
Chlumec nad Cidlinou, Historie, Lauterbach, titul
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera – Přísně tajné!, Poslední..., KP Audimafor 2018
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, ...a dobrou noc, CP Otevřeno Kolín 2016
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Aeronautka, 1912
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Brouk v hlavě, KP Červený Kostelec 2015
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Cecilská zábava - Rozveselená rodina, 1910
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Dámský krejčí, KP Červený Kostelec 2012
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, dějiny dle SOkA HK 1
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, dějiny dle SOkA HK 2
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Děti, 1918
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, fond SOkA HK
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Heda Gablerová, 1910
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Helginy vdavky, 1909
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, inventář SOkA HK 1
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, inventář SOkA HK 2
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Ježíš Kristus - farizejové, 1946
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Ježíš Kristus, 1946
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha došlých spisů, 1924 - 1928
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha pokladní, 1902 - 1932
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha příspěvků, 1895 - 1924
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1885 - 1907
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1885 - 1907
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1903 - 1911
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1928 - 1948
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1932
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha účetní, 1903 - 1928
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 11
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 11
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 15
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kouzelný kvítek, 2006
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, kronika
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Lucerna, 1907
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Maroušek - O Helenu - Horská srdce, 1911
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Masopustní zábava - Tři klobouky - Prodaná láska, 1914
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Medvěd námluvčím, 1910
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Meteor, 1906
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Mládí, 1910
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Muž dvou žen, 1909
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Na čem záleží, 1909
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Na letním bytě, 1905
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Následky dostaveníčka, 1907
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Není nad počestnost - Poupě, 1909
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Olymp, 1905
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Paličova dcera, 1906
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Partitury
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Píseň Fortuniova, 1909
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Píseň Fortuniova, 1909
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Po dvou měsících - Vše svým časem, 1905
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Podací protokol, 1948 - 1949
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Silvestr - Vilém Tell, 1911
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Silvestrovská zábava - Jednání městské rady v Mrkvanticích - On je hluchý - Čupr Lojzíček, 1913
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Silvestrovská zábava - Uhlíři, 1910
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Slušnost, 1906
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Směry života, 1910
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Smír Tantalův, 1941, Ant. Lauterbach
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Terna, 1908
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Veliké panstvo - Číje vina, 1905
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Veselohra na mostě, 1911
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Vojnarka, 1911
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Žabec, 1912
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Zákony - To se nesluší, 1905
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Závěť Lukavického pána - Lapený Samsonek, 1903
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Závěť Lukavického pána - Lapený Samsonek, 1903
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Zkouška státníkova, 1911
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera,Silvestr - Nadporučík v civilu, 1912
Chlumec nad Cidlinou, Sokol, České amazonky, 1918
Chlumec nad Cidlinou, Sokol, Gazdina roba, 1918
Chlumec nad Cidlinou, Sokol, Maloměstské tradice, 1912
Chlumec nad Cidlinou, Sokol, Ve slabých chvilkách, 1910
Chlumec nad Cidlinou, Sokol, Z českých mlýnů, 1918
Chlumec nad Cidlinou, Sokol, Z českých mlýnů, 1918
Chlumec nad Cidlinou, VI. KCH, průvod ochotníků 1946
Hronov, Jiráskův Hronov 1940
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, program JH 1940
Klamoš, OB, XV. měsíc divadel - plakát, 1959
Klamoš, Vojan, IX. měsíc divadel - plakát, 1951
Klamoš, Vojan, IX. měsíc divadel - program, 1951
Klamoš, Vojan, VII. měsíc divadel - plakát, 1949
Nový Bydžov, Jirásek, Plakáty, Měník, II. Měsíc divadel - plakát, 1948
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Pelhřimov, Divadelní festival Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Pelhřimov, Pelhřimovský divadelní festival – plakát, 1949
Pelhřimov, Rieger, Soupeři, Pardubice, SDO, Mistr ostrého meče, Chlumec nad Cidlinoz, Klicpera, Námluvy Pelopovy - plakát, 1940
Pelhřimov, Rieger, Soupeři, Pardubice, SDO, Mistr ostrého meče, Chlumec nad Cidlinoz, Klicpera, Námluvy Pelopovy, Hořice, Tyl, Otec - plakát, 1940
Police nad Metují, 1820 - 1940 Program oslav 1940, 11, Chlumec nad Cidlinou, Námluvy Pelopovy
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950


Související Alba

Mapa působení souboru - Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera / Dramatický odbor ZK Mira / Klicpera při TJ Spartak / Klicpera při TJ Sokol / Divadelní soubor KLICPERA, z.s.

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Chlumec nad Cidlinou,  SDO,  Sojčí pero, asi 1930
Chlumec n. C., Klicpera, Jak Kašpárek se Šmidrou vysvobodili princeznu, 1940
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Smír Tantalův, 1941, Ant. Lauterbach
Chlumec n. C., Klicpera, Ryba na suchu, 1946
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Ježíš Kristus - farizejové, 1946
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Ježíš Kristus, 1946
Chlumec nad Cidlinou, VI. KCH, průvod ochotníků 1946
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kouzelný kvítek, 2006
Antonin Lauterbach, 2007
Chlumec nad Cidlinou, Historie, Lauterbach, titul
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Dámský krejčí, KP Červený Kostelec 2012
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Brouk v hlavě, KP Červený Kostelec 2015
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, ...a dobrou noc, CP Otevřeno Kolín 2016
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera – Přísně tajné!, Poslední..., KP Audimafor 2018
Chlumec nad Cidlinou, DS Klicpera, Divotvorný hrnec, KP Červený Kostelec 2019
Chlumec nad Cidlinou, DS Klicpera, Divotvorný hrnec, KP Červený Kostelec 2019


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.