Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Mladá scéna, DS Kulturního a společen. střediska

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1981
Působení: 198x, 199x, 200x, 201x
Ústí nad Labem,
1981 vznikl divadelní soubor Mladá scéna z iniciativy Pavla Trdly, uměleckého vedoucího, zřizovatelem zpočátku Kulturní a společenské středisko v Ústí.

Soubor vznikl v nepříznivých podmínkách v okrajové čtvrti (klub Předlice-Lidový dům).
1981 výraznou h. K. Herzinová. Cca 30 členů, řada mladých.
Členy souboru především mladí lidé, často studenti, kteří zde začínali své divadelní krůčky.

1981 první inscenací Pyšná princezna, vzápětí následoval další pořad pro děti - kluniáda Právě začínáme. Obě v režii P. Bejbla.
Po něm přišel do souboru dramaturg a režisér L. T. Mastik.
Nastudovány hry
Aldo Nikolai: Generální zkouška aneb Únos v Neapoli,
scénická montáž dle Hrubína Kráska a zvíře, úprava Mastik, Trdla, M. Hořínek. Účast na 21. roč. festivalu amatérského divadla Sládkův Zbiroh.
1983 Malé příběhy - jevištní etudy podle Čechova, s téměř 20 herci nastudoval rež. L. T. Mastik, výtvarně spolupracoval M. Hořínek, jh.
Od 1983 výhradně tvorba pro děti a mládež, pro insc. charakteristická působivá scénografie se světelnými efekty a hudba.
1984 P.Grym: Růže pro princeznu, s inscenací na KP v Novém Boru - cena diváků a cena za herecký výkon Zd. Balcarovi za roli šaška. Dále se líbila D. Buchalová jako Baba Jaga a P. Šťastná v roli skřítka Burlikibána; doplněno molediemi vokálně instrumentální skupiny Jan Tak Trio.
Od 1985 pravidelná ocenění na kraj. přehlídkách Dospělí dětem.
1986 - Jan Jílek: Pták Ohnivák a liška Ryška, režie Pavel Trdla. 1987 účast KP v Novém Boru, cena diváků, kteří ocenili i herectví K. Herzinové v roli lišky, D. Buchalové a P. Šťastné.
1987 - Jan Jílek: Pták Ohnivák a liška Ryška, r. Pavel Trdla. Účast na KP Divadelní Mašťov.
1987 - Tři zlaté vlasy děda Vševěda, na motivy Erbenovy pohádky přímo pro Mladou scénu dramatizoval liberecký autor L. Příhoda, režie Pavel Trdla, nejvíce se líbil Zd. Balcar v roli Plaváčka a komická postava prince v podání L. Heřmánka. 1988 hostem přehlídky Divadelní Mašťov.
1988 - Andersen - V. Tomšovský: Sněhová královna, režie Pavel Trdla, rozšířený kolektiv, nové inscenační metody a prvky - na jevišti se nejen hrálo, ale i tančilo a zpívalo. Zaujala K. Herzinová v dvojroli Sněhové královny a babičky, Zd. Balcar v dvpjroůo havrana a loupežníka ad. Účast v krajském kole.
1988 - L. Příhoda: Tři zlaté vlasy děda Vševěda, r. Pavel Trdla. Účast na KP Divadelní Mašťov - nesoutěžní. Účast na ObP Českolipský divadelní podzim - nesoutěžní.

1988 Mladá scéna - divadelní soubor Kulturního a společenského střediska Ústí nad Labem, 23 členů, vedoucí Pavel Trdla.

1990 - Čapek: RUR
1990 - Kákoš: TŘI KRÁSY SVĚTA
1991 - Makárius: PINOKIO
Od 1991 pravidelně účast NP Popelka, hostem nejrůznějších přehlídek a festivalů. .
Od 1992 má svoji domovskou scénu v kulturním domě CORSO-Krásné Březno. Zde také plní funkci divadélka pro děti a mládež.
1992 - Martincová: MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
1993 - Čtvrtek: DIVOKÉ LABUTĚ
1994 - Jílek: PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA
Od 1994 členství v ASSITEJ.
1994 - Václav Čtvrtek: Divoké labutě, r. Pavel Trdla. Účast NP JH.
1995 - Molík: O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU
1996 - Herzinová: MAUGLÍ
1997 - Brecht: LUX IN TENEBRIS aneb SVĚTLO V TEMNOTÁCH
1998 - Herzinová: ČAROVNÉ TÓNY
1999 - Herzinová: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
2006 - Herzinová: POPELKA
2006 - Herzinová: DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

V dramaturgii se Mladá scéna převážně orientuje na klasická díla domácí i zahraniční dramatiky, kterou zinscenovává moderním, netradičním způsobem. Hlavní silnou stránkou je především výtvarná složka (scéna, kostýmy, černé divadlo, neobvyklá světelná tvorba). Dalším silným atributem je vlastní autorská hudba, na které spolupracuje s několika hudebními skladateli.

Od 1985 - pravidelným účastníkem KP DpD v Novém Boru, kde každoročně získával ocenění za režii, dramaturgii, herecké výkony, scénografii, hudební složku, cena diváků se stala tradicí.
Od 1989 soubor pravidelným účastníkem NP DpD (Stráž p.R. a POPELKA Rakovník).
S inscenacemi Malá mořská víla, Divoké labutě, Mauglí a Pták Ohnivák a Liška Ryška se zúčastnil vrcholné přehlídky amatérského divadla Jiráskův Hronov.
1994,1995,1996,1997 účast na FEMAD.

Odbornou porotou byl soubor hodnocen jako výtvarně-technické divadlo s vysoce tvořivým potencionálem a s vysokou účinností na dětského diváka po stránce etické i estetické.

1998 byla Mladá scéna vyslána na festival DNY MLADÉHO DIVADLA do Rakouska, Heidenreichsein s inscenací Mauglí (Herzinová).
Od tohoto roku se soubor zúčastňuje nabídkových přehlídek VYSOČINSKÁ BUCHTA, SVITAVY, CHOTĚBOŘ.DIVADLENÍ, kde si úspěšně poměřuje síly s profesionálními soubory.

2000 prodělal soubor rozsáhlou reformu a zaměřil se více na zájezdovou činnost (některé inscenace mají více než 200 repríz) a pro své vytížení rezignoval na soutěžní přehlídky.
Své rozhodnutí porušil (z důvodu úspěšného inscenování Čapkova R.U.R. v r.1990 a Brechtovy jednoaktovky Lux in Tenebris v roce 1997) u autorské jednoaktové hry VÝZVA OSUDU (Herzinová), s kterou se zúčastnil KP v Ústín. L. a NP v Holicích.
Pak následoval festival KULT. LÉTO - Slovensko, Bratislava a Chorvatsko, Stari Grad, kde sehrál inscenaci Mauglí (Herzinová)

V témže roce založila Mladá scéna dětský a mládežnický kroužek, kde si pod vedením zkušených členů souboru vychová svůj dorost.

2001 festival DNY STUDENT.DIVADLA v SRN, Drážďany - Mokrá říše (Herzinová)

2002 podle japonských pohádek napsala Kristýna Herzinová: Cesta za bohem hor. Účast na přehlídce Babí léto, Libice nad Cidlinou.

2002 a 2003 festivaly DNY JAPONSKÉ KULTURY ve Slaném a Uher. Brodu, kde vystoupil s inscenací Cesta za bohem hor (Herzinová).

2003 - K. Herzinová: CESTA ZA BOHEM HOR. Účast na XLVI. ročníku LDL.

2004 se mládežnický kolektiv zúčastnil KP DpD v Novém Boru a KOPŘIVNICKÉ BEDNY,
kde uvedl inscenaci Havrane z kamene (Herzinová).

2005 - Mladý soubor, D. Martincová, K. Herzinová: Malá mořská víla. Mladá scéna z Ústí nad Labem sáhla po svém osvědčeném textu, aby si mladí herci ze souboru mohli vyzkoušet své herecké síly. Účast na KP v N. Boru.

2005 - Kristina Herzinová: Výzva osudu. Účast na Sokolovská čurda.

V letech 1983-2005 se soubor zúčastnil celkem 80 divadelních přehlídek domácích i zahraničních.

2007 - Kristina Herzinová na motivy B. Němcové: Popelka, režie Pavel Trdla. Účast na Hrabalova ostře sledovaná Polná. Účast na Českolipský divadelní podzim 2010.

2009 - Kristina Herzinová: Dlouhý, široký a bystrozraký. Účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou.

2010 - Mládežnický soubor při Mladé scéně, na motivy předlohy Antonie de Saint-Exupéry napsala Kristina Herzinová: Malý princ, r. Bohumil Herzina. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor - cena Eliška Vinická - Malý princ a Stanislav Görg - pilot - doporučení na národní přehlídku Popelka Rakovník.

2011 - Herecká pří­pravka při Mladé scéně, Rudyard Kipling, Kris­tina Her­zi­nová: Mau­glí, r. Kris­tina Herzinová. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor - čestné uznání P. Trdlovi a K. Herzinové za scénografi, cena souboru za inscenaci, cena Petru Svobodovi za roli Balúa, Janu Jechovi za roli Šerchána, Alžbětě Flachsové za roli Rakšás a Marianu Guziurovi za světla - doporučení do užšího výběru na národní přehlídku Popelka Rakovník. Účast na CP Popelka Rakovník. Ceny Pavlu Trdlovi a Kristině Herzinové za celkové scénografické řešení inscenace, Kristině Herzinové za kostýmy a masky, Lukáši Záleskému za herecký výkon v roli Mauglího, Jaroslavu Hendrychovi za herecký výkon v roli Šakala. Čestné uznání Stanislavu Görgovi za herecký výkon v roli Baghéry. Doporučení inscenace na CP Jiráskův Hronov.

2012 - Rudiard Kipling, Kristina Herzinová: Mauglí. Účast na CP Otevřeno Kolín.

2013 - Přípravka Mladé scény, Josef Kolář: Kocour Modroočko. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor - čestné uznání souboru Přípravka za inscenaci a cena Kristíně Herzinové za kostýmy, Zdeňkovi Balcarovi za roli Zrzundy a Nikole Virtové za roli Zelenoočky - doporučení do širšího výběru na národní přehlídku POPELKA Rakovník.

2013 - Mladá Scéna, Kristina Herzinová na motivy pohádky Boženy Němcové: Dvanáct měsíčků. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor.

2019 - bří Čapkové: Ze života hmyzu, r. Pavel Trdla. Účast na KP Děčínská brána - cena Kristině Herzinové za kostýmy.
Bibliografie:
80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 161.

DIVADELNÍ Mašťov, Krajská přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů 1987, Programové letáky, 5 ks. Mašťov, 1987. kART.

DIVADELNÍ ´88, Krajská přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, Programové letáky, 6 ks., 1988. kART.

KREJČÍ, Zdeněk: První krůčky.Amatérská scéna 1984, č. 3, s. 9. 2 foto.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Jednoaktovky SČDO v Holicích. Amatérská scéna 2000, č. 4, s. 20.

VALEŠ, Vladimír: Divadelní Mašťov ´88 inspirující. AS 1988, č. 7, s. 11. Foto:

ZPRAVODAJ krajské přehlídky vesnických a zemědělských divadelních souborů Divadelní Mašťov 1987, 4 čísla. kART.

AS 1984, č. 2, s. 9.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Videozáznam představení Divoké labutě na JH 1994 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Pták Ohnivák a liška Ryška na JH 1995 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Mauglí na JH 1997 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Kristina Herzinová
TRDLA, Pavel, Ústí nad Labem, Mladá scéna, 2011
Ústí n. L., Mladá scéna, Ze života hmyzu, KP Děčínská brána 2019
Ústí n. L., Mladá scéna, Ze života hmyzu, KP Děčínská brána 2019
Ústí n. L., Mladá scéna, Ze života hmyzu, KP Děčínská brána 2019
Ústí nad Labem - město, Mladá scéna, Divoké labutě, JH 1994
Ústí nad Labem, Mladá scéna - herecká přípravka, Mauglí, CP Popelka Rakovník 2011
Ústí nad Labem, Mladá scéna, Lux in tenebris aneb Světlo v temnotách, 1997
Ústí nad Labem, Mladá scéna, Malá mořská víla
Ústí nad Labem, Mladá scéna, Mauglí
Ústí nad Labem, Mladá scéna, Mauglí, 1996
Ústí nad Labem, Mladá scéna, Mauglí, 1997
Ústí nad Labem, Mladá scéna, Pták Ohnivák a liška Ryška, 1995
Ústí nad Labem, Mladá scéna, Pták Ohnivák a liška Ryška, FEMAD 1995
Ústí nad Labem, Mladá scéna, Sněhová královna, 1999
Ústí nad Labem, Trdla Pavel, Mladá scéna, 2008


Mapa působení souboru - Mladá scéna, DS Kulturního a společen. střediska

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
TRDLA, Pavel, Ústí nad Labem, Mladá scéna, 2011
Kristina Herzinová
Ústí nad Labem, Mladá scéna, Malá mořská víla
Ústí nad Labem - město, Mladá scéna, Divoké labutě, JH 1994
Ústí nad Labem, Mladá scéna, Pták Ohnivák a liška Ryška, 1995
Ústí nad Labem, Mladá scéna, Mauglí, 1996
Ústí nad Labem, Mladá scéna, Mauglí, 1997
Ústí nad Labem, Mladá scéna, Mauglí
Ústí nad Labem, Mladá scéna, Lux in tenebris aneb Světlo v temnotách, 1997
Ústí nad Labem, Mladá scéna - herecká přípravka, Mauglí, CP Popelka Rakovník 2011
Ústí nad Labem, Mladá scéna, Sněhová královna, 1999
Ústí n. L., Mladá scéna, Ze života hmyzu, KP Děčínská brána 2019
Ústí n. L., Mladá scéna, Ze života hmyzu, KP Děčínská brána 2019
Ústí n. L., Mladá scéna, Ze života hmyzu, KP Děčínská brána 2019


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.