Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kolár / Kolár Junior / DrO ZK ROH n. p. Kovopol

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1869
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Police nad Metují,
1869 založena JDO Kolár, předseda MUDr. Ad. Prouza (předsedou do své smrti 1879, bratranec dramatika a spisovatele Al. Jiráska).
Dalšími zakladateli souboru byli J. A. Vepřek, A. Hausmann, Fr. Luňáčková, F. Dittrich, Jan Durdík, Jos. Lysák, Václav Propile, Jos. Nyklíček, Ferd. Šafránek, Marie Hupková, Vil. Durdík, Jos. Krmaš, Fr. Hazn, Ohrlová a Fr, Vrňata.
Jirásek často jezdíval na představení spolku, stejně tak i V. V. Tomek (1818-1905, politik a historik, první rektor české univerzity v Praze).

1877 přeměněna Jednota Kolár na SDO Kolár, přesné záznamy o činnosti.

1877-1888 se hrálo též v Aréně, v panském pivovaře v přírodě, jeviště bylo v altánu.
Od 1896 se hrálo u Richtrů.

Ve 20. letech 20. stol. také v přírodě u bukovického mlýna, na Hvězdě, v Ochozí. Mj. Tyl, Vrchlický, Stroupežnický, Mrštíci, Bozděch, Šubert, Langer, Želenský, Jirásek, Čapek.
1925 Peníze (Štolba), Zlámaný žebřík (Berry), Šibalství Scapinova (Molière).
SDO Kolár činný kontinuálně až do 2. svět. války.
1937 spojením Družstva pro postavení divadla s SDO Kolár vznikl DS Kolár.
1938 členem ÚMDOČ, 70 členů, vlastní jeviště, 10 představení.
1939 - Karel Čapek: Věc Makropulos, režie J. Linhart, uvedena též na Div. soutěži v Jaroměři, dále Noc na Karlštejně, Pygmalion. Zahájena stavba nového divadla, projekt arch. Mužík. Účast na Jiráskův okrsek, divadelní soutěž, Jaroměř.
1940 - Dyk: Ondřej a drak. Účast na 1. Jaroměřském divadelním týdnu.
1940 - Werner: Červený mlýn, inscenace připravena do soutěže ÚMDOČ o postup na XI. JH.

O dobré jméno polických ochotníků se zasloužili herci a režiséři:
knihař Jos. Tásler, řed. měst. úřadu Jan Pejskar, učitela Jar. Žid, Terezie Mervartová, vdova po řídicím učiteli, manželé Linhartovi, Zocherovi, , Fr. Pichl, Karel Brandt, Máňa Hamsová, Cyril Kymr, disp. Boh. Cvrček, berní úředník Fr. Hornych, J. Richtera.
Předseda spolku, ředitel St. Vybíral se zasloužil o stvabu nového divadla (otevřeno 1940).

1940 otevřena budova Kolárova divadla, podle vzoru Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí, zde uspočádány první Polické div. hry.
Na závěr slavností na valné hromadě spolku byly předány stříbrné odznaky ÚMDOČ nejstarším členům Kolára - T. Mervartové (divadelně činná 55 let) F. Zochnerová ( ve spolku 52 let), Fr. Piclovi, Žof. Šmídové a Al. Podrouškovi (činní 40 let) a režiséru K. Brandovi (div. aktivní 36 let).
1941 - Frank Tetauer: Veřejný nepřítel. Účast na přehlídce První divadelní týden 1941.
1942 - Miloš Hlávka (1907-1945, dramaturg ND): Výlet do hor, veselohra, režie M. Katschner(?).
1943 Kolár 80 členů činných a 150 přispívajících.
Do této doby ve městě sehráno asi 727 představení (z toho Kolár 29 her v 61 představeních, jiné spolky 56 her v 65 představeních, profesionální divadla 63 her v 66 představeních).
I během války dbáno na kvalitu repertoáru, ale úspěšně uváděny i operety, Perly panny Serafinky, Růže z Argentiny, Země úsměvů, vždy v několika reprízách. Jh. Kohout, Scheinpflugová, Pešek, Deyl, Pištěk atd.

Od 1940 (do 1944, 1946 obnoveny) Polické hry, přehlídka souborů s národně-podpůrným charakterem.

1945-1947 Kolár 11 her, Muž v bílém (Kingley), Posvátný plamen (Maugham), Noční služba (Synek).
Po 1948 max. 4 hry.
v 50. letech 2-3 ročně. Oporou spolku J. Zeman, O. Rejmont, J. Souček a J. Linhart.

1949 - A. P. Čechov: Čejka, r. Jan Linhart. Účast na 7. jaroměřský divadelní týden, Jaroměř.
1949 - Šaman: Neviditelný most - Účast na Divadelní festival ochotnických souborů měst českého severovýchodu, Jaroměř.

Od 1950 Kolár jako DrO ZK ROH n. p. Kovopol.

1955 - ZK Kovopol, Dovolená s andělem.
1956 Soupeři.
1957 Život paní Warrenové.
1958 Stelfordův objev
1958 úspěšná insc. Soupeři (Götz).
1959 Kauce

1960 Od noci k ránu
1961 Jan Martinec: Hlavní přelíčení jsou veřejná – politické hra – "podnětem k ní proces se škůdci a sabotéry v místě souboru", účast na festivalu v Jaroměři.
1961 - Miloslav Stehlík: Tygří kožich. Účast na Polické divadelní hry, Police nad Metují.
1962 Alcestin návrat
1963 Modrá obloha
Do upadajícího spolku přišla na poč. 60. let mladá generace, insc. Kauce, Pět večerů (Volodin), Od noci k ránu, Hlavní přelíčení jsou veřejná (inscenováno ve spolupráci s autorem J. Martincem), Majitelé klíčů (Kundera), Policajti (Mrożek), On, ona a ten třetí, Karel, Trosečníci (Mrożek), Drak je drak, Piknik atd., hl. r. S. Šrůtek, J. Řehák.
1969 Matka.

1970 oslavy 150 let ODi.
V 70. letech práce spolku upadala, většinou 1-2 hry ročně připravené pro Polické div. hry, Ženitba, Periferie, Víkend uprostřed týdne ad. 1980 úspěšná insc. Tři v tom (Menzel), 12 repríz.

1981 - Tři v tom. Účast Meziměst. div. hry.

1980-1999 jen 12 her.
1989 oprava divadla.
1992 převzalo budovu Kolárova divadla město Police nad Metují. V několika etapách se postupně podařilo uskutečnit velkolepou rekonstrukci technického zázemí, interiérů i exteriérů divadelní budovy.
1993 se po letech dala dohromady nová skupina ochotníků, režie Jaroslav Souček
1994 Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor. Účast Meziměstské div. hry, Divadelní Třebíč.
1996 - Jan Drda: Hrátky s čertem. Režie Jaroslav Souček. Účast na NP JH.
1997 W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic,
1999 Nikolaj Vasiljevič Gogol: Ženitba. Režie Jaroslav Souček

2000 Anton Pavlovič Čechov: Námluvy. Režie Jaroslav Souček. Účast na KP Červený Kostelec 2001. Účast na Štronzo Moravská Třebová 2001. Účast na NP jednoaktovek v Holicích 2002.
2002 – Branislav Nušić: Truchlící pozůstalí. Režie Jaroslav Souček. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXXII. Symposion, Třebechovice 2003.
2002 – DS Kolár Police nad Metují (spřátelená odnož bez ladu a skladu) – Mistr Petr Pleticha. Režie Petr Scholz. Účast na Štronzo Moravská Třebová – diplom Jiřímu Heřmanu Škopovi za titulní roli, diplom Filipu Fíku Kovaříkovi za roli Matěje Kubáska, doporučení do programu Celostátní přehlídky jednoaktovek 2004 na 1. místě. 2004 jh. účast na Náchodská Prima sezóna a na Náchodská Prima sezóna, CP studentského divadla.
2005 - Wilder, Diamond, Stone: Někdo to rád horké. Režie Jaroslav Souček. 2006 účast na KP ČK. Jaroměřské divadlení, Voskovcova Sázava, Jilemnice, Březen měsíc divadla. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí.
2008 - Michal Viewegh: Báječná léta pod psa. Režie Jaroslav Souček. Účast na KP Červený Kostelec. Účast Meziměstské divadelní hry, Meziměstí. Účast na Divadelní pohoda, Val u Dobrušky. Účast na Polické divadelní dny.

2011 - podle filmu Mike Nicholse: Ptačí klec. Úprava a režie Jaroslav Souček. Účast na Divadelní pohoda, Val u Dobrušky. Účast na KP Miletínské divadelní jaro – čestné uznání Jiřině Poznarové za choreografii, ceny Filipu Kovaříkovi za postavu Armanda Goldmana, Jiřímu Škopovi za postavu Alberta, Jiřímu Trnovskému za postavu Agadora, Ivanu Krejčímu za scénu, Zuzaně Štěpánkové za kostýmy a Jaroslavu Součkovi za dramatizaci a režii a Cena za inscenaci souboru, nominace na NP KDP. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou – čestné uznání Jiřímu Trnovskému za roli Agadora a cena Filipu Kovaříkovi za roli Armanda Goldmana a Jiřímu Škopovi za roli Alberta.
2013 – Senioři Divadelního souboru Kolár – Aldo Nicolaj: Až se zima zeptá, nebudu se bát aneb Tři na lavičce (o potřebě lidské blízkosti a přátelství). Režie Ivana Richterová. Hrají: František Pivoňka, Pavel Zuzek, Ivana Richterová. Účast na KP Červený Kostelec – čestné uznání Ivaně Richterové za roli Ambry, Františku Pivoňkovi za roli Luigiho a Pavlu Zuzkovi za roli Silvestra. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí. Účast na NP seniorského divadla, Miletín 2014 - ocenění Pavlu Zuzkovi za herecký výkon v roli Silvestra Bocaccia a Františku Pivoňkovi za herecký výkon v roli Luigiho Lapalii.
2015 – Lars von Trier: Kdo je tady ředitel. Režie Jaroslav Souček. Účast na KP Miletínské divadelní jaro – čestné uznání Jaroslavu Soumarovi za scénu a Jaroslavu Součkovi za režii a cena Janu Antlovi za roli Kristoffera, Jiřímu Trnovskému za roli Ravna, Věře Křičkové za roli Lisy, Květě Vídeňové za roli Heidi A. a souboru za inscenaci, nominace na Krakonošův divadelní podzim. Účast na NP Krakonošův divadelní podzim 2015 - čestné uznání Janu Antlovi za roli Kristoffera, Petru Scholzovi za roli Finnura a souboru za dramaturgický výběr divadelní adaptace a cena Jiřímu Trnovskému za roli Ravna a Jaroslavu Soumarovi za scénu.
2015 Oživlá historie – ochotníci v různých částech města sehráli důležité momenty z politické historie.
2017 – Nikolaj Vasiljevič Gogol: Hráči. Překlad Leoš Suchařípa, režie Jaroslav Souček. Premiéra25. listopadu 2017. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2018 – čestné uznání za kostýmy Zuzaně Štěpánkové, čestné uznání za režii Jaroslavu Součkovi, čestné uznání za inscenaci, cena za herecký výkon Filipu Kovaříkovi v roli Ichareva, Jiřímu Trnovskému v roli Utěšitele.
2019 – DS Kolár Junior – Jaroslav Souček: Variace na Tygra (dramatizace novely W. Saroyana Tracyho tygr). Vedoucí Jaroslav Souček. Účast na CP Jiráskův Hronov 2019. Účast na KP AUDIMAFOR a Divadelní setkání, Hradec Králové 2020.

2020 - Zdeněk Podskalský, Vratislav Blažek: Světáci. Režie Jaroslav Souček. Účast na KP Miletínské divadelní jaro. Účast na CP Jiráskův Hronov. Derniéra 9. 4. 2021 (spojeno se křtem Almanachu ke 200 letům polického ochotnického divadla).
2023 - Martin McDonagh: Mrzák Inishmaanský. Režie Jaroslav Souček. Účast na KP Červený Kostelec – čestné uznání Stanislavě Holečkové za herecký výkon v roli Eileen, Jaroslavu Součkovi za režii a souboru za inscenaci, cena Josefu Janu Kopeckému a Leoši Markovi za scénografii a Květoslavě Vídeňové za herecký výkon v roli Kate - doporučení na CP Divadelní Piknik Volyně. Účast na KP Miletínské divadelní jaro – čestné uznání Ivaně Frnkové za herecký výkon v roli Heleny, Lukášovi Jiráskovi za herecký výkon v roli Billyho, cena Stanislavě Holečkové za roli Eileen, Květě Vídeňové za roli Kate, Ivaně Richterové za roli Máti, Josefu Janu Kopeckému za scénografii, Jaroslavu Součkovi za režii, souboru za inscenaci – nominace na CP Krakonošův divadelní podzim. Účast na CP Krakonošův divadelní podzim, Vysoké nad Jizerou - čestné uznání Ivaně Richterové za roli Máti.
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan: Setrvalý stav. V Červeném Kostelci standard a jeden fenomén navíc. Amatérská scéna 2006, č. 2, s. 24-27.

HLÁVKA, Petr. Soupis divadelních her a dramatizací Miloše Hlávky (1907-1945), dramaturga ND, které byly hrány ochotníky v době protektorátu. Pro DČAD listopad 2016.

HRAŠE, Jiří: Jedenáct cen za jeden akt. Amatérská scéna 2002, č. 3, s. 36 - 37.

JAROMĚŘ, 6.-8.10.2006 přehlídka činoherního ochotnického divadla. Amatérská scéna 2006, č. 6, s. 58. Zprávičky Internet

JILEMNICE: 12. ročník festivalu Březen – měsíc divadla, divadelní HROMADA 2006 - jaro.

LELEK, Břetislav: Divadelní soubor KOLÁR Police nad Metují, N.V. Gogol: Revizor. Recenze. Divadelní HROMADA, 1995, č. 13, s.376.

KAŠPAR, Jiří: Kronika Spolku divadelních ochotníků Tyl v Meziměstí 1919-2005 Divadelní přehlídky. CD kART

SEMRÁD, Vladimír: Jaroměř 1961. Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 176-178.

ŠEBOR, Miroslav, Police n. M.: Kolárovo divadlo v Polici nad Metují. České divadlo 1940, č. 6, s. 104.

ŠTRONZO s citrónem v hubě. Divadelní Hromada 2002, č. XXXV, s. 17.–18. podepsán –sg–

U NÁS, Knihovnicko-informační zpravodaj Královehradeckého kraje, roč. 25, č. 1, s. 35

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 281-282

VÝCHODOČESKÁ přehlídka amatérského činoherního divadla 2008. Programová brožura. Červený Kostelec , MěKS Červený Kostelec, IMPULS, VSVD 2008, s. 36-37.

Československé divadlo 1925, č. 11, 2. str. ob., č. 17, s. 272.
České divadlo 1939, č. 4, s. 36.
České divadlo 1940, č. 8, s. 150, č. 9, s. 179, č. 10, s. 192.

Pozvánka na přehlídku VI. Klicperův Chlumec, 1943 - viz Obrázky.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/235/182, SDO, zal. 1897.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1191/1941, SDO Kolár.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/854/1929, OS Kolár (změna).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/8709/1936, Kolár DS.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1287/1938, Kolár SD.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1191/1941, DS Kolár.

Videozáznam představení Revizor na DT 1995 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Hronov, slavnostní představení Výběrového souboru ÚMDOČ na 1. Jiráskově Hronovu, Gero – plakát, 1931
Meziměstí, 42. ročník Meziměstských divadelních her - plakát, 2005
Police nad Metuj, Kolár, Kdo je tady ředitel, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2015
Police nad Metuj, Kolár, Kdo je tady ředitel, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2015
Police nad Metuj, Kolár, Kdo je tady ředitel, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2015
Police nad Metují, 1820 - 1940 Program oslav 1940, 1, obálka
Police nad Metují, 1820 - 1940 Program oslav 1940, 2, Loučíme se se starým divadlem
Police nad Metují, 1820 - 1940 Program oslav 1940, 2, Loučíme se se starým divadlem
Police nad Metují, 1820 - 1940 Program oslav 1940, 3, Matiné, Lucerna
Police nad Metují, divadlo, Boční pohled, autor budovy Č. Mužík, 1939-40.
Police nad Metují, DS Kolár, Někdo to rád horké, 2006
Police nad Metují, Kolár, 1820-1940 Almanach k otevření Kolárova divadla, 1940
Police nad Metují, Kolár, budova starého divadla
Police nad Metují, Kolár, Hrátky s čertem, 1996
Police nad Metují, Kolár, Mrzák lnishmaanský, KP Červený Kostelec 2023
Police nad Metují, Kolár, Mrzák lnishmaanský, KP Červený Kostelec 2023
Police nad Metují, Kolár, Mrzák lnishmaanský, KP Miletínské div. jaro 2023
Police nad Metují, Kolár, Mrzák lnishmaanský, KP Miletínské div. jaro 2023
Police nad Metují, Kolár, Někdo to rád horké,2006
Police nad Metují, Kolár, Ptačí klec, NP Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou 2011
Police nad Metují, Kolár, Revizor, 1995
Police nad Metují, Kolár, Revizor, CP Divadelní Třebíč 1995
Police nad Metují, Kolár, Revizor, CP Divadelní Třebíč 1995
Police nad Metují, Kolár, Světáci, CP Jiráskův Hronov 2020
Police nad Metují, Kolár, Světáci, CP Jiráskův Hronov 2020
Police nad Metují, Kolár, Světáci, CP Jiráskův Hronov 2020
Police nad Metují, Kolár, Světáci, CP Jiráskův Hronov 2020
Police nad Metují, Kolár, Světáci, CP Jiráskův Hronov 2020
Police nad Metují, Kolár, Světáci, KP Miletínské divadelní jaro 2020
Police nad Metují, Kolár, Světáci, KP Miletínské divadelní jaro 2020
Police nad Metují, Kolár, Tři na lavičce, NP seniorského divadla Miletín 2014
Police nad Metují, Kolár, Tři na lavičce, NP seniorského divadla Miletín 2014
Richterová Ivana, 2003
Richterová, Ivana, Police nad Metují, Hronov
SOUČEK, Jaroslav, KDP Vysoké n. Jiz. 2015
SOUČEK, Jaroslav, KDP Vysoké n. Jiz. 2015
Terezie Mervartová, čl. s výčtem rolí


Mapa působení souboru - Kolár / Kolár Junior / DrO ZK ROH n. p. Kovopol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Police nad Metují, Kolár, 1820-1940 Almanach k otevření Kolárova divadla, 1940
Police nad Metují, Kolár, budova starého divadla
Police nad Metují, divadlo, Boční pohled, autor budovy Č. Mužík, 1939-40.
Terezie Mervartová, čl. s výčtem rolí
Richterová, Ivana, Police nad Metují, Hronov
SOUČEK, Jaroslav, KDP Vysoké n. Jiz. 2015
Police nad Metují, Kolár, Revizor, 1995
Police nad Metují, Kolár, Hrátky s čertem, 1996
Richterová Ivana, 2003
Police nad Metují, DS Kolár, Někdo to rád horké, 2006
Police nad Metují, Kolár, Někdo to rád horké,2006
Police nad Metují, Kolár, Ptačí klec, NP Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou 2011
Police nad Metují, Kolár, Tři na lavičce, NP seniorského divadla Miletín 2014
Police nad Metují, Kolár, Tři na lavičce, NP seniorského divadla Miletín 2014
Police nad Metuj, Kolár, Kdo je tady ředitel, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2015
Police nad Metuj, Kolár, Kdo je tady ředitel, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2015
Police nad Metuj, Kolár, Kdo je tady ředitel, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2015
Police nad Metují, Kolár, Světáci, CP Jiráskův Hronov 2020
Police nad Metují, Kolár, Světáci, CP Jiráskův Hronov 2020
Police nad Metují, Kolár, Světáci, CP Jiráskův Hronov 2020
Police nad Metují, Kolár, Světáci, CP Jiráskův Hronov 2020
Police nad Metují, Kolár, Světáci, CP Jiráskův Hronov 2020
Police nad Metují, Kolár, Světáci, KP Miletínské divadelní jaro 2020
Police nad Metují, Kolár, Světáci, KP Miletínské divadelní jaro 2020
Police nad Metují, Kolár, Mrzák lnishmaanský, KP Červený Kostelec 2023
Police nad Metují, Kolár, Mrzák lnishmaanský, KP Červený Kostelec 2023
Police nad Metují, Kolár, Mrzák lnishmaanský, KP Miletínské div. jaro 2023


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.