Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Vlast, Církev čs. / Mitlöhnerova dram. skupina Vlast

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1925
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 192x, 193x, 194x
(Církev československá; Mitlőhnerova dramatická skupina Vlast)

1925 založena Vlast, dramatická družina ve Vršovicích, nejprve při Církvi čs., předseda St. Rouček (Stronček), další zakladatelé Václav Jenč, Václav Hradecký, Jos. Michek, Vojt. Hrdina, Jos. Jindra, Jos. Kafka ad., 25 členů.
Cílem jednak div. představení, ale též “prací na poli literárním buditi zájem v lidových vrstvách o zvýšení mravní a kulturní úrovně života společenského a duševního”.
Zah. v div. sále Nd na Vinohradech hrou Románek na horách (Skružný).
Dále se hrálo v restauraci Slavie ve Vršovicích, v paláci Česká koruna na Vinohradech, později, když byl postaven, v Husově sboru ve Vršovicích, kde umístěno Jiráskovo divadlo. Člen ÚMDOČ.
1931 v soutěži Pražského okrsku ÚMDOČ ocenění za hry Oblaka (Kvapil), Souboj (Bartoš).
1931 K. Čapek: Loupežník, režie Jan Vyskočil, v roli Mimi Ajáa Vojtíšková.
Do 1933 96 představení, předseda Jar. Vojtíšek, režie Jan Vyskočil.
1935 oslava 10 let trvání spolku, slavnostní představení J. Winger: Na výměnku; valnou schůzi řídil předseda Jar. Vojtíšek, přítomni zástpci ÚMDOČ a spřátelených okrsků; součástí i malá výsavka dokumentů se vzorně vedenou Pamětní knihou.
Od 1935 členem představitel ÚMDOČ Jul. Mitlőhner (1900-1945. Právník, režisér a především herec, začínal v Pardubicích, viz. 1926 zvolen do výkonného výboru ÚMDOČ, 1934 místostarostou, 1938 starostou ÚMDOČ. Zakladatel a přední organizátor JH, v 1. představení Otce I. ročníku JH hrál Divíška. 1934 odešel do Prahy, padl za Pražského povstání 8. 5. 1945).
1936 R. Bukovanský: Mezi nebem a zemí, režie E. Brand, účast v soutěži Pražského okrsku ÚMDOČ a na VI. JH.
1936 Poupě (F. X. Svoboda), 1. místo při oslavách 50 let trvání ÚMDOČ, sehráno i v rámci režisérského kurzu na JH.
1936 Milion soužení (Val. Katajev), hráli v Lidovém domě na Žižkově.
1939 Maryša (Mrštíkové).
1940 Svátek věřitelů (Piskoř), Jedenácté přikázání (Šamberk), Mezi námi děvčaty (Rosůlek), Vojnaka (Jirásek).
1941 do soutěže ÚMDOČ o postup na XI. JH připravili inscenaci Pokušitel (Neff); poté Babí léto paní Květy (Minářík), Srdce na uzdě (Werner).
Do 1943 186 her klasického i moderního repertoáru, např. ze starších Vojnarka, Lucerna, Otec, M. D. Rettigová, Naši furianti, Maryša, Nebe, peklo, ráj, Rozveselená rodina, Poslední mu6, Jedenácté přikázání, Palackého třída 27, Jak jsem se měl posmrti (Smolíková).
Z novějších autorů Pokušitel, Lidé ve fracích, Léto, Bohatý chudák, Souboj talárů, Vzbouření v ústavu šlechtičen.
Po 1945 DS pokračoval, označován i jako Mitlöhnerova dramatická skupina Vlast.
Bibliografie:
BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s 128.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 126.

DVACET PĚT let pražského okrsku Dra Hermana ÚMDOČ. Praha, ÚMDOČ 1933, s. 49-50. kART.

MALÉ jubileum – pozoruhodné výsledky. (Podepsáno h-.) Československé divadlo 1936, roč. XIX, č. 2, s. 30.

PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (Vlast, Dramatická družina, 1925-1956 [PS249])

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 297:

České divadlo 1940, č. 4, s. 71, 72, č. 5, s. 92, č. 9, s. 179, č. 10, s. 195.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38, č. 4, s. 76.
Archivy:
Praha, Národní archiv: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 384/3519/1925, Dramatická družina Vlast (zal.).
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 390/334/1929, Dramatická družina Vlast (změna).
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 416/649/1940, Dramatická družina Vlast.
Praha, Národní archiv: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 429/1677/1945, Mitlöhnerova dramatická družina Vlast.

Související Obrázky

Praha, Soutěž osvětových rad - plakát, 1949
Praha-Vršovice, Vlast,  Aša Vojtíšková
Praha-Vršovice, Vlast, Maškarní příhoda - plakát, 1942
Praha-Vršovice, Vlast, Mezi námi děvčaty - plakát, 1940
Praha-Vršovice, Vlast, Milion soužení - plakát, 1936
Praha-Vršovice, Vlast, Mládí či sen - plakát, 1933
Praha-Vršovice, Vlast, scéna z Maryši, 1940
Praha-Vršovice, Vlast, Vrah jsem já (Polách) - dvojjaz.plakát, 1942


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Vršovice, Vlast,  Aša Vojtíšková
Praha-Vršovice, Vlast, Mládí či sen - plakát, 1933
Praha-Vršovice, Vlast, Milion soužení - plakát, 1936
Praha-Vršovice, Vlast, Mezi námi děvčaty - plakát, 1940
Praha-Vršovice, Vlast, Maškarní příhoda - plakát, 1942
Praha-Vršovice, Vlast, Vrah jsem já (Polách) - dvojjaz.plakát, 1942
Praha, Soutěž osvětových rad - plakát, 1949


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.