Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: KOVOSVIT, závod. klub / Sdruž. KLUB PRACUJÍCÍCH Kovosvit a Silon / PRŮVAN při Sdruž. klubu pracujících / Divadelní spolek PRŮVAN

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1951
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 200x
Působení: 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x
Od 1951 Divadelní studio Závodního klubu ROH Kovosvit.
Podle kronikáře (digitální kronika 1964–1965, snímky 168 a 171) vzniklo spojením Dramatického odboru závodní organizace ČSM a DrO závodní Tělovýchovné jednoty Sokol, které existovaly už 1950.
Hráli v sále kina Svět, také na zájezdech v okolních obcích. Režírovali p. Janíček a Trávníček.
1951 – Anton S. Makarenko: Začínáme žít.
1953 Divadelní soubor OSKP (Okresního sdruženého klubu pracujících?) Tábor navržen k výběru na Festival Lidové umělecké tvořivosti v Praze.
1956 – Václav Štech: Svatba pod deštníky aneb Zvoní se potřetí.
1956 pro děti – Jaroslav Janovský: Noc nad Čerchovem, režírovali manželé Ševčíkovi (patrně ZK Kovosvit, mohlo to být i předst. souboru Pokrok, ze zápisu v kronice to není zcela zřejmé).
1956 úspěšná opereta – Rudolf Piskáček: Perly panny Serafínky.

1956–1958 byla v Závodním klubu Kovosvit pořádána Soutěž umělecké tvořivosti v přednesu, vystoupili recitátoři dramatických odborů ZK z celého kraje.

1957 – Karel Čapek: R.U.R., režie Jan Krch.
1958 – Miloslav Stehlík: Hej, pane kapelníku. Režie Jan Krch.
V repertoáru byly také hry Voskovce a Wericha: Sever proti Jihu, Těžká Barbora, Nebe na zemi.
Soubor spolupracoval s tanečním souborem ZK ROH.

1959 členové Div. studia Kovosvitu společně se žáky zdejší osmiletky hru pro děti – František Kožík: Zelená princezna.
1959 Div. studio Kovosvit – Vratislav Blažek: Třetí přání; Karel Stanislav: Omyl profesora Somola, režie Jan Krch (opakováno 1960 v Kulturním domě Sez. Ústí); v sále kina Svět připravili Večer satiry a humoru.

1960 společně s dramatickým kroužkem pionýrů ve škole hráli J. Krch, J. Zhibová, M. Svačina a J. Römer – Ivan Urban: Tesaříci.
1960 – Virgil Stoenescu: Šestka z mravů; Alexander M. Volodin: Pět večerů.
---

Od 1960 byl Sdružený klub pracujících společný pro závody Kovosvit a Silon.

Od 1961 připravoval vedle činohry také kabaret.

1963 – Saša Lichý: Cínový vojáček. Úspěch v krajské soutěži.

V 60. letech se hrálo zřídka, spíše zde hostovala profesionální divadla, pořádaly se estrády a zábavy.

1951–1964 připravil Klub pracujících 204 divadelních představení a estrád (patrně včetně představení hostujících divadelních souborů).

1975 - Johann Nestroy: Talisman, DS ZK ROH Sezimovo Ústí, úspěch na Honzlově Humpolci.

Ve 2. pol. 70. let – Nikolaj V. Gogol: Ženitba; Carlo Goldoni: Mirandolina; Mirko Stieber: Paganini a Frištenský.

1979 – Bohumil Hrabal, Václav Nývlt: Bambini di Praga. Účast na přehl. Honzlův Humpolec, KP Div. Třeboň.

1981 Divadelní studio Sdruženého klubu pracujících, vůdčí osobností byl Josef Konrád.

1981 – Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves, r. J. Chlada, Okresní divadelní festival v Jistebnici.
1981 – Karel Čapek, Josef Konrád: Ejhle lidé, r. Josef Konrád. Účast na přehl. Wolkrův Prostějov (WP), FEMAD.
1982 – Andrej J. Makajonak: Konec malého apoštola, režie Josef Konrád. Účast na KP.
1983 – Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek: Balada z hadrů, účast na KP Želečský div. podzim; Pavel Grym: Šíleně prolhaná princezna.

Do 1983 uvedli 83 inscenací, 496 představení.

1984 – Alex Koenigsmark: Kdo mluví s koněm, režie Josef Konrád. Účast na FEMAD a na Želečském div. podzimu.
1984 – kabaretní pásmo O drakovi, účast na KP Táborské práče.
1986 – Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek: Život je jen náhoda (k 80. výročí narození J. Ježka), účast na 4. Želečským divadelním podzimu.
---

1988 zde působil také Dětský soubor malých jevištních forem (MJF) Sdruženého klubu pracujících Sezimovo Ústí,
10 členů, vedoucí Josef Konrád.
---

Od 1989 navázal na dosavadní činnost pod novým názvem – PRŮVAN, divadelní soubor Sdruženého klubu pracujících v Sezimově Ústí II.
(vedoucí Josef Konrád, dramaturgyně a autorka Alena Bláhová)

1991 – Alena Bláhová, Karel Hlávka: Krok a jeho dcery aneb Kdo ví, jak to tenkrát bylo … , režie, kostýmy, scéna A. Bláhová. Účast na KP Volyňské divadelní jaro. Účast na KP, 1992 jednoaktovky Želeč, Jiráskův Hronov.

1993 – Macourkovy bláhoviny, r. Alena Bláhová. Účast na KP Volyňské divadelní jaro – návrh k postupu na CP Šrámkův Písek.
---

1993 Divadelní spolek PRŮVAN, vedoucí Josef Konrád.

1994 – Alena Bláhová a Olga Říhová: O urozené panně, chamtivé fortnýřce a třech nápadnících; přehlídka Divadlo v trávě.

1996 – Jiří Žáček: Moře plné vody (div. poezie), r. Alena Bláhová. Účast na KP Volyňské divadelní jaro a přehl. Divadlo v trávě; 1997 návrh na NP Šrámkův Písek.

1998 divadelní dílna spolku Průvan – Pojďte si pohrát, v komunitním centru Cheiron (organizovali i další dílny na různá témata).

1999 – Miloš Macourek: Budíci, účast na přehl. Divadlo v trávě.

2000 – O vodovodu, který uměl zpívat a Ostrov pro šest tisíc budíků (autor nezjištěn). Uvedeno na 2. ročníku Divadelního festiválku Sedm Tábor.
2001 podíl na přípravě 3. Divadelního festiválku Sedm v Táboře (3. ročník 22.–23. 6. 2001).
Dramaturgyní a autorkou Alena Bláhová.
Bibliografie:
IV. NP jednoaktových divadelních her – Memoriál Ládi Lhoty, Želeč 1992. Programová brožura.

BLAHYNKA, Milan: Hledání a nálezy na WP 81. Amatérská scéna 1981, č. 9, s. 1–3.

GOTTWALD, Vladimír T.: Sedm zastavení Volyškého divadelního jara. Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 7–8.

GOTTWALD, Vladimír T.: Raport o Volyňském divadelním jaru 91. Amatérská scéna 1991, č. 8, s. 8–9.

KOPECKÝ, Stanislav: Co přinesla jihočeská divadelní přehlídka. Volyně 1993. AS 1993, č. 7, s. 18–19. Foto.

KŘÍŽ, Marcel, MAREŠ, Prokop: Divadlo Želeč 1911–1986. Želeč, ZV ROH Plemenářského podniku a MNV, s. 27.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 441.

OCHOTNICKÉ hnutí na Táborsku. Tábor, OKS a OV SČDO 1983, s. 10.

POŠÍVAL, Zdeněk: Návrat k sousedské divadelnosti (Volyně ´96). AS 1996, č. 2, s. 5–6.

POŠÍVAL, Z., ZBOŘIL, M.: Jihočeská přehlídka. Amatérská scéna 1979, č. 6, s. 3–4.

PROGRAM: Okresní divadelní festival 81.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Táborské práče ´84. Kaplická čítanka 1984, č. 5, s. 2.

Ochotnické divadlo 1958, č. 6, s. 128.
Archivy:
Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1949–1954, snímek 125,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=499&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1955–1959,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=500&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1960–1961,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=522&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1962–1963,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=523&page=1&search=sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1964–1965,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=524&page=1&search=Sezimovo&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Sezimovo Ústí, Průvan, Moře plné vody, 1996
Sezimovo Ústí, Sdružený klub pracujících, Ejhle lidé, WP 1981
Sezimovo Ústí, Sdružený klub pracujících, Ejhle lidé, WP 1981
Sezimovo Ústí, Sdružený klub pracujících, Kdo mluví s koněm, 1984


Mapa působení souboru - KOVOSVIT, závod. klub / Sdruž. KLUB PRACUJÍCÍCH Kovosvit a Silon / PRŮVAN při Sdruž. klubu pracujících / Divadelní spolek PRŮVAN

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Sezimovo Ústí, Sdružený klub pracujících, Ejhle lidé, WP 1981
Sezimovo Ústí, Sdružený klub pracujících, Ejhle lidé, WP 1981
Sezimovo Ústí, Sdružený klub pracujících, Kdo mluví s koněm, 1984


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.