Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek div. ochotníků / Československý svaz mládeže

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1882
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1999
Působení: 1882, 188x,190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 199x
1882 Zprávy o aktivitách spolku pod názvem Divadelní ochotníci, uvedena hra Josef Kajetán Tyl (Šamberk).

Teprve 1906 se ustavil Spolek divadelních ochotníků (SDO), hrál v nové radnici, pořídil technické vybavení.

1921 V polském zámku (Rudolf) - režie Medek, Šonský, j. h. J. Demul.
1922 členem ÚMDOČ.

1931 se ochotníci rovenští zúčastnili slavnostního zájezdu III. obvodu Riegrova okrsku ÚMDOČ do Tatobit.
Od 1932 zde pravidelně hostoval Jar. Vojta.
1934 F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, B. Rajská-Smolíková: Zelené království, Továryš, Chlapík na vartě, Komu Bůh dá úřad.
SDO obvyklý repertoár.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1938 63 členů, vlastní jeviště, 6 představení.

1940 Ondřej a drak (Dyk), Babí léto paní Květy (Minářík).
Do 1943 259 představení. Bohatý archiv, mj. korespondence se Sv. Čechem.
1943 85 činných a 50 přispívajících členů.
1946 činnost obnovena, DS působil do 1950.

1951 začleněn do ČSM.

1993, 1999 SDO.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 125.

SLAVNOSTNÍ zájezd III. obvodu Riegrova okrsku ÚMDOČ do Tatobit. Podepsáno H. Blíže neurčený novinový výstřižek září 1931.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 314.

VOTOČEK, Václav: Soubor informací z okresu Semily. Rkp. pro MČAD 1998.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 78.Divadelní listy 1883, č. 3, s. 29.
Jeviště 1921, č. 176, s. 255, č.21, s. 335.

České divadlo 1940, č. 4, s. 72, č. 8, s. 159.
Archivy:
Státní okresní archiv Semily
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Rovensko pod Troskami
Časový rozsah: 1868-1954
Metráž: 0,30 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Zápisy ze schůzí 1868-1950, pamětní kniha 1906-1948, inventář 1905-1938, divadelní plakáty, kniha her 1912-1931, účetní kniha 1905-1946, matrika členů, korespondence.
Archivní pomůcky: nejsou

Mapa působení souboru - Spolek div. ochotníků / Československý svaz mládeže

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':