Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Dělnické divadlo

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1910
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1910 zal. Dělnické divadlo, předsedou Jan Kantora. Z příspěvků členů zakoupeny kulisy solidní dekoracemi firmy F. Petránka, rekvizity od dělnického divadla v Třeboni. Postaveno jeviště. Dramaturgie měla brát zřetel na kusy čistě dělnické. Zahájili hrou Psohlavci.
Premiéry pravidelně jednou za 14 dní. Neměli stálou scénu, hráli Na viničce, U Libuše, U Kaclů a příležitostně na jiných 34 místech. S jinými organizacemi pořádali i drobná div. vystoupení, recitační výstupy, jednoaktovky, satirické scénky.
------------------------------------------------------------------
Hlavním úkolem funkcionářů a aktivistů po založení divadla bylo zorganizovat vše potřebné pro jeho zdárný chod. Bylo nutno zajistit propagaci – letáky, plakáty, opatřit lístky a příspěvkové bloky, zakoupit texty div. her a jiné další drobnosti. Zápisné činilo 40 h a měsíční příspěvek 10 h. Výbor divadla rozhodl vydat členům legitimace opatřené rudými deskami. Už na první ustavující valné hromadě, která se konala v restauraci na Viničce, byla projednávána dramaturgie a výběr repertoáru, kde soudr. Kachlík upozorňuje, že při vybírání kusů ke hře určených brán byl zřetel na kusy čistě dělnické.
Historie Dělnického divadla v Břevnově.
------------------------------------------------------
1911 divadlo jedním ze zakládajících členů DDOČ. 109 členů, do 1914 přes 100 her převážně domácích autorů, ale i cizích, Tyl, Jirásek, Mrštíkové, Světlá, Klicpera, Hálek, Čech, Dyk, Shakespeare, Hugo, soudobé veselohry, dětská představení, silvestrovské pořady, šibřinky, zahradní slavnosti, plesy. Divadelní sezona začínala v září a končila 30. dubna, kdy k 1. máji vždy uvedena hra se sociální tematikou. V tu dobu to byl stabilizovaný umělecký soubor, každých 14 dní mohli uvést novou hru, hráli i LD. Divadlo mělo hudební odbor, 45členný mužský pěvecký sbor, ved. sbormistr Vojta, později Jindř. Kára.
Hráli Na viničce, U Libuše, Na Marjánce, U Kaclů i jinde.
1911 - 19. 11. - Bernhardt Buchbinder: Sňatek na zkoušku.
1914-1918 činnost omezena.

1920 rozhodnutí veškerou snahu a výtěžky věnovat na postavení důstojné div. budovy. (Tato snaha nebyla nikdy realizována.)
1921 Dělnické divadlo součástí Družstva pro vystavění a vydržování Dělnického divadla v Břevnově.
1921 DS pod Ústřední radou družstev. Téhož roku se DS programově připojil ke vzniklé KSČ.
Hráli v sále U Libuše, např. 1922 Průboj ( E. Hegner).
Vystupovali na shromážděních této strany, družstva Včela a spřízněných organizací.
1929-1932 vydávali čas. Meziaktí.
1936 Šest zamilovaných (Arbuzov), hráli mj. v Ld na Žižkově (v Břevnově U Kaclů naopak hostoval žižkovský Jiří Wolker s Pogodinovými Aristokraty.
Protože cenzura nepovolovala hry některých mladých českých autorů a hry sovětské, ochotníci vytvářeli agitačně propagační skupiny Modré blůzy, které se programem „živých novin“, mnohdy improvizovaným, cenzuře vyhnuly.
Vystupovali i v okolních vesnicích, ale i na Slavnostech Rudého práva v Krči, v Modřanech. Zúčastnili se i proletářské revue v pražské Lucerně. Ve Vysočanech vystupovali společně se skupinou El Cara. Programem orientace na ideje komunistického hnutí. Soubory umělecky připravovali profesionálové, např. Mira Holzbachová a Em. Famíra.1936-1939 Malá scéna, moderní divadlo ochotníků v Břevnově, odnož Dělnického divadla, agitační úderka s programem malých divadelních forem, vedl ji Václav Kolář. Od 1929 pracovala, 1936 oficiálně ustavena. Vystupovala např. na předvolebních akcích KSČ.

1938, po zákazu KSČ mohla činnost ochotníků Dělnického divadla pokračovat, neboť bylo družstevní institucí. Hráli pod Družstvem DDB (Dělnické divadlo Břevnov), předsedou Jar. Kolovecký.
Protože soubor tvořili členové KSČ, byli 1939 z velké části zatčeni nebo se přestěhovali.
Po 1940 přijato asi 20 nových členů.Tato skutečnost a okupační cenzura vedly k výběru především klasických českých her a veseloher. Též LD.
1942 posledním představením Strakonický dudák v režii , poté činnost přerušena.
Zbylí členové se účastnili protifašistického odboje.

1945 soubor obnovil opět jako Družstvo DDB. Hrál v hotelu Tallinger (Na Marjánce) a od 1947 v břevnovském pivovaře na Bělohorské.
1946 zah. Šest zamilovaných (Arbuzov).
1947-1948 nehráli.
1949 Parta brusiče Karhana (V. Káňa) a Všichni moji synové (A. Miller).

1950 ještě 4 hry – Ruští lidé (Simonov), Milion trápení (Katajev), pro děti Popelka, A kdo je víc (V. Jelínek), účastnili se s Ruskými lidmi vedle Tylovy družiny a Lidové scény břevnovské soutěže ochotnických divadel (získali 1. místo) a ukončili činnost.
1950 činnost ukončena.
Včleněno do Osvětové besedy v Praze 6.
Bibliografie:
BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s.. 81, 124.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 94.

PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (Dělnické divadlo v Břevnově, 1910-1921, na jeho místě vzniklo Družstvo pro vystavění a vydržování Dělnického divadla v Břevnově [PS239]; Družstvo pro vystavění a vydržování Dělnického divadla v Břevnově, 1921-1958, včleněno do Osvětové besedy v Praze 5 [PS245], Malá scéna, moderní divadlo ochotníků v Břevnově, Praha-Břevnov, 1936-1939 [PS261], odnož Dělnického divadla).

SMÉKALOVÁ, Helena: Historie Dělnického divadla v Břevnově. Souhrnný studijní materiál dokumentačního střediska OKD 6. 2. doplněné vydání. Praha, OKD Praha 6, 1978. 50 s. kART.

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.


Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 5, 20. 12. 1911, s. 56.
Archivy:
Praha, Národní archiv: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/77/234/1910, Dělnické divadlo.

Související Organizace

Související Obrázky

Praha-Břevnov, Dělnické divadlo, Exulanti - plakát, 1912
Praha-Břevnov, Dělnické divadlo, Šest zamilovaných - plakát, 1936


Mapa působení souboru - Dělnické divadlo

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Břevnov, Dělnické divadlo, Šest zamilovaných - plakát, 1936