Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Žlutičan / DK / OB

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1952
Působení: 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Od počátku 50. let(?) DS Žlutičan DK.
Záznam o činnosti souboru v kronice 1952.
Dále jako DrKr OB.

Venkovský soubor hrající typicky komedie, netypicky napsané autorem z řad souboru (Jaromír Břehový, viz).
Od 1972 Žlutické divadelní léto, oblastní přehlídka venkovských souborů.

1974 – Jaroslav Dietl: Muž na talíři.
1975 – Ivan Bukovčan: Než kohout zazpívá, režie Jiří Tureček.
1976 – Miroslav Švandrlík: Honorace z pastoušky.

Od 1976 pod názvem Divadelní studio DK. Od 1987 část souboru z kmenového souboru odešla a zal. DS Žlutičan JZD Pšov-Novosedly,
1982 – Jerome Klapka Jerome: Příliš mnoho Bennetů
1984 – L. Bukovčan: Fata Morgana
1985 – J. Voskovec J. Werich: Nebe na zemi
1979 – Jan Jílek: Dvojitý tep srdce, režie Jiří Tureček.

Od roku 1986 je vedoucím, autorem, režisérem a hercem souboru Jaromír Břehový (viz).

1986 – Carlo Goldoni: Mirandolina
1987 – Ivan Taller Komedie o chytrosti. Režie Jaromír Břehový.
1988 – Jiří Hubač: Generálka jeho veličenstva. Režie Jaromír Břehový. Účast na Lázeňském divadelním létě Konstantinovy Lázně.
1989 – Alex Koenigsmark: Ostrovy zdánlivé, účast na KDP Vysoké
1990 – Carlo Goldoni: Treperendy, KDP

1990 se soubor vrátil k původnímu názvu.
Spolupráce karlovarský profesionální herec Břetislav Tetera - režie vybraných inscenací.

1992 – Václav Čort: O líných strašidlech, režie Jaromír Břehový, účast na NP KDP ve Vysokém nad Jizerou.
1996 – Giudicelli: Premiéra mládí, KDP
1997 – Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne, r. Břetislav Tetera. Účast na ŽDL – nominace na KDP.1999 účast na KDP.
2001 – Smoljak, Svěrák: Dlouhý, Široký a Krátkozraký. KDP
2002 – Jaromír Břehový: Otylka, r. Jaromír Břehový. Účast KDP, Vysoké nad Jizerou.
2003 – Jaromír Břehový: Macourek měl pravdu.
2005 – Jaromír Břehový, Rejžák z Prahy, režie Břehový, též v roli posedlého režiséra Borce. Chytrá a vtipná inscenace. Autentické herectví se schopností dobře pointovat - např. Ivana Bradáčová, Jana Konopíková, Ivan Michalík. Ze ŽDL nominace na KDP v roce 2006, z KDP doporučení na JH. Účast na JH 2007.

2006 35. ročník Žlutického divadelního léta.

2008 - Jaromír Břehový: Sborovna, r. Jaromír Břehový. Účast na ŽDL - nominace na KDP, cena Ivaně Bradáčové za roli Učitelky Ivy, Jiřině Koplerové za roli Učitelky Rity, Jaromíru Břehovému za autorský přínos a souboru za inscenaci hry a čestné uznání Ivanovi Michalíkovi za roli postavy Učitele Iva. Účast KDP, Vysoké nad Jizerou - doporučení ve 2. pořadí na NP JH, čestné uznání Ivanu Michalíkovi za roli Iva a Ivaně Bradáčové za roli Ivy, cena poroty Jiřině Kopplerové za roli Rity, Jaromíru Břehovému za dramatickou předlohu hry a Divadelnímu spolku Žlutičan ze Žlutic za inscenaci hry.
2009 – Jaromír Břehový: Kačenky, r. Jaromír Břehový. Účast na ŽDL - cena Jaromíru Břehovému za původní text hry, cena za herecký výkon Janě Konopíkové za roli Iši.

2011 – Jaromír Břehový: Zátiší s loutnou, r. Břetislav Tetera. Účast na KP ŽDL - nominace na NP KDP. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou, čestné uznání Ivaně Bradáčové za roli Zoji a cena Jaromíru Břehovému za původní text hry, Jiřině Kopplerové za roli Niny, Jaroslavu Vojtovi za roli Exekutora a souboru za inscenaci - doporučení na NP JH 2012.
2013 – Silke Hassler: Záruka touhy, r. Jaromír Břehový. Účast na KP ŽDL - ceny za herecké výkony Ivana Bradáčová za roli Anky, Jiřina Kopplerová za roli Kláry, Jaroslav Vojta za roli Antona, čestné uznání Jana Konopíková za roli Trudy.
2014 – Jaromír Břehový: Chodí Pešek okolo, r. Jaromír Břehový. Účast na KP Žlutické divadelní léto.
2015 – Jaromír Břehový: Komunita, r. Jaromír Břehový. Účast na KP Žlutické divadelní léto - čestná uznání: Jaromír Břehový za text hry, Jana Konopíková za roli Oly, Ivana Bradáčová za roli Rut, Jaroslav Vojta za roli Uda; cena Jiřina Kopplerová za roli Dity.
2016 – Pavel Trtílek, Jan Krupa: Můj krásný svět, r. Jaromír Břehový. Účast na KP Žlutické divadelní léto - čestné uznání za herecký výkon Jana Konopíková za roli Zdeňky a Jiřina Kopplerová za roli Bětky, cena za herecký výkon Ivana Bradáčová za roli Vilmy a cena SČDO Jaromír Břehový za mnohaleté osobité moderování Žlutického divadelního léta. Účast na CP seniorského divadla v České Třebové.
2018 – Jaromír Břehový: Slušný člověk, r. Jaromír Břehový. Účast na KP Žlutické divadelní léto - čestné uznání za herecký výkon Ivana Bradáčová za roli Emilky a Ivan Michalík za roli Igora a cena Jaromír Břehový za soustavnou autorskou a režijní práci.

2022 – Jaromír Břehový: Možná přijde i primátor, r. Jaromír Břehový. Účast na KP Žlutické divadelní léto - cena za konverzační výkon Ivana Bradáčová, Jana Konopíková a Marie Kučerová, cena SČDO Jaromíru Břehovému za přínos české dramatice, čestné uznání za schopnost rozvíjet dialogy Jaromír Břehový - cena diváka.
2024 – Jaromír Břehový: Dárek k narozeninám, r. Jaromír Břehový. Premiéra 16. 4. 2024 v Domě kultury ve Žluticích. Účast na Žlutickém divadelním létu 2024 - čúz Jakubu Mrázovi za roli Rexe, cena Ivaně Bradáčové za roli Aši, cena Janě Konopíkové za roli Dany.
Bibliografie:
77. Jiráskův Hronov - Festival amatérského divadla - Programová brožura 2007, 63 s.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 122; vydání 2003 s. 123.

CALTOVÁ, Marie: Žlutice ve znamení líbivosti. AS 2008, č. 4, s. 49.

DIVADELNÍ hry prověřené jevištěm. Amatérská scéna 2006, č. 1, s. 1 Repertoárové přílohy.

EXNAROVÁ, Alena: Ohlédnutí za XXIII. Krakonošovým divadelním podzimem. Amatérská scéna 1993, č. 1, s.2-4, 4 fot. Referát.

FELZMANN, Rudolf: 35. Žlutické divadelní léto. Amatérská scéna 2006, č. 4, s. 30-31.

FELZMANN, Rudolf: …sluncem nám byla laskavost a péče hostitelů ze Žlutičanu. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 28 - 29.

GREGAR, Alexandr: Krakonoš byl spokojen. XX. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů. Amatérská scéna 1990, č. 1, s. 6.

GREGAR, Saša: Lesk a bída Vysokého. Amatérská scéna 2006, č. 6, s. 9-11.

(jp): Jubilejní dvacátá. /K vystoupení souboru Žlutičan na 20. nár. přehlídce vesnických a zemědělských souborů ve Vysokém and Jizerou./ Pravda, 70, 1989, 23.XI., č. 276, s. 5.

LAURIN, František : Krakonošův divadelní podzim. (Ze závěrečného hodnocení 2006 – vyňato.) Amatérská scéna 2006, č. 6-8.

OCHOTNÍCI Žlutičanu zvítězili. Haló noviny, roč. 12, č. 136, 12.6.2002, s. 9. - Podepsáno čtk, pb. Článek k výsledkům 31. ročníku přehlídky Žlutické léto. Zvítězil Žlutičan.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Západočeští divadelníci v Horažďovicích popatnácté. AS 1998, č. 2, s. 7.

ONDRÁČEK, Vlastimil. Žlutické divadelní léto 1997. Amatérská scéna 1997, č. 4, s. 4.

VYHODNOCENÍ XXXVII. NP venk. div. souborů KDP 2006, Větrník č. 8.

ŽLUTICKÉ divadelní léto 1971-2023. 50 let západočeské přehlídky venkovských divadelních souborů. Almanach. Ed. Jaromír Břehový. 2023

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

KDP 2008, loučení s DS Žlutičan Žlutice
KDP 2008, loučení s DS Žlutičan Žlutice
Vysoké nad Jizerou, KDP,  Vítání souboru ze Žlutic, 1987
Žlutice , DS Žlutičan, Sborovna, 2008
Žlutice,  Žlutičan, Rejžák z Prahy, 2007
Žlutice, DS Žlutičan Domu kultury a JZD Pšov, Treperendy, 1990
Žlutice, DS Žlutičan Domu kultury a JZD Pšov, Treperendy, 1990
Žlutice, DS Žlutičan Domu kultury, O líných strašidlech, 1992
Žlutice, DS Žlutičan při JZD Pšov–Novosedly, Komedie o chytrosti, 1987
Žlutice, DS Žlutičan při JZD Pšov–Novosedly, Komedie o chytrosti, 1987
Žlutice, DS Žlutičan, Ostrovy zdánlivé, 1989
Žlutice, Žlutičan, Dlouhý, Široký a Krátkozraký, 2001
Žlutice, Žlutičan, Kačenky, 2009
Žlutice, Žlutičan, Kačenky, 2009
Žlutice, Žlutičan, Možná příjde i primátor, KP Žlutické divadelní léto 2022
Žlutice, Žlutičan, Možná příjde i primátor, KP Žlutické divadelní léto 2022
Žlutice, Žlutičan, Můj krásný svět, NP seniorského divadla Česká Třebová 2016
Žlutice, Žlutičan, Můj krásný svět, NP seniorského divadla Česká Třebová 2016
Žlutice, Žlutičan, Rejžák z Prahy, 2006
Žlutice, Žlutičan, Rejžák z Prahy, 2006
Žlutice, Žlutičan, Rejžák z Prahy, 2006
Žlutice, Žlutičan, Rejžák z Prahy, 2006
Žlutice, Žlutičan, Rejžák z Prahy, 2006
Žlutice, Žlutičan, Sborovna, 2008
Žlutice, Žlutičan, Sborovna, 2008
Žlutice, Žlutičan, Zátiší s loutnou, NP Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou 2011


Mapa působení souboru - Žlutičan / DK / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Žlutice, DS Žlutičan při JZD Pšov–Novosedly, Komedie o chytrosti, 1987
Vysoké nad Jizerou, KDP,  Vítání souboru ze Žlutic, 1987
Žlutice, DS Žlutičan Domu kultury a JZD Pšov, Treperendy, 1990
Žlutice, Žlutičan, Dlouhý, Široký a Krátkozraký, 2001
Žlutice, Žlutičan, Rejžák z Prahy, 2006
Žlutice, Žlutičan, Rejžák z Prahy, 2006
Žlutice, Žlutičan, Rejžák z Prahy, 2006
Žlutice, Žlutičan, Rejžák z Prahy, 2006
Žlutice, Žlutičan, Rejžák z Prahy, 2006
Žlutice,  Žlutičan, Rejžák z Prahy, 2007
Žlutice, Žlutičan, Sborovna, 2008
Žlutice, Žlutičan, Sborovna, 2008
Žlutice, Žlutičan, Kačenky, 2009
Žlutice, Žlutičan, Zátiší s loutnou, NP Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou 2011
Žlutice, Žlutičan, Můj krásný svět, NP seniorského divadla Česká Třebová 2016
Žlutice, Žlutičan, Můj krásný svět, NP seniorského divadla Česká Třebová 2016
Žlutice, Žlutičan, Možná příjde i primátor, KP Žlutické divadelní léto 2022
Žlutice, Žlutičan, Možná příjde i primátor, KP Žlutické divadelní léto 2022


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.