Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Divadlo Za rohem / Český divadelní klub

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1977
Působení: 197x,198x,199x, 200x, 201x
Založen 1977, kontinuální činnost.
Do 2004 více než padesátka inscenací, sto dvacet představení, více než šestnácttisíckrát někdo usedl do hlediště. více než sto osmdesát krajanů se vystřídalo v zákulisí divadla, které je jedno z nejdéle hrajících divadelních souborů ve Vancouveru, i když mluví jazykem na pobřeží Tichého oceánu tolik neobvyklým.

Začátky české divadelní skupiny ve Vancouveru, skoro dvoumilionové metropoli na pacifickém pobřeží a největším městě nejzápadnější kanadské provincie Britská Kolumbie, jsou nepřímo spojeny s dvěma známými jmény českých divadelníků: Otto Löwy a Jára Kohout
Otto Löwy odešel z Prahy do Anglie v roce 1938 a od padesátých let se ve Vancouveru úspěšně věnoval profesionálnímu divadlu. Hrál, režíroval a učil. Na jaře 1978 uspořádal kurz jevištního herectví pro dospělé.

V červenci 1977 založili tzv. Český Divadelní klub. Podpůrnou roli sehrál legendární český bavič Jára Kohout, žijící od padesátých let v New Yorku. Jeho vystoupení v operetě Na tý louce zelený narychlo zorganizovala Jarmila Smékalová. Hrstka nadšenců z Divadelního klubu pod vedením Jarmily Smékalové a Libuše Netrvalové (před rokem 1948 elévky v plzeňském divadle) se pustila do práce a 4. listopadu 1977 naplnilo asi 300 českých a slovenských krajanů vypůjčené divadlo Metro,

1978 uspořádány dva večery poezie, jeden z nich ve společné produkci s vancouverskou odbočkou Českého a Slovenského sdružení v Kanadě.

1978 Jiráskova Lucerna.
-------------
Divadlo Za rohem je nevýdělečná, nezávislá a dobrovolná organizace, registrovaná v kanadské provincii Britské Kolumbie. Členství je bezpříspěvkové, počet členů se pohybuje mezi 30 a 50, na práci divadla se od roku 1977 podílelo asi 185 krajanů.

V práci režiséra se od roku 1977 vystřídalo asi deset členů souboru, z nichž nejvíce práce odvedli: Josef Skála (22 inscenací, povoláním profesor medicíny), Jitka Růžičková (12 inscenací, vzděláním učitelka, později v domácnosti), Vladimír Kulhavý (6 inscenací, absolvent herectví JAMU v Brně, živící se v Kanadě příležitostnou prací), Nora Linhartová (5 inscenací, absolventka pražské DAMU, pracující v Kanadě v cestovní kanceláři) a Oldřich Paták (3 inscenace, povoláním technik).

Finančně je divadlo zcela závislé na vstupném, protože nemá ani dotace, ani sponzory. Všechna práce je dobrovolná a bez jakékoliv finanční odměny či kompenzace. Náklady plně pokryty vstupným; plné vstupné je v současné době 15 až 18 dolarů). To vše vyžaduje mnohdy pořádání přidružených výdělečných funkcí, například tanečních zábav.
Připravuje dvě celovečerní inscenace ročně. Po asi třech měsících zkoušek se soubor přemístí do pronajatého divadla. Během své existence použila skupina asi sedmi různých místních divadel (s hledištní kapacitou pro 120 - 300 diváků). Pořádá i akce jiné. Oblíbené jsou večery jazzu a poezie, několik autorských kabaretů, které byly sehrány na začátku devadesátých let.
S asi dvěma desítkami dětí tři představení českých pohádek. Děti ovšem vyrostly a i když několik z nich se umění později věnovalo i profesionálně, příliv nových dětí se zájmem o práci v češtině vyschl.
Návštěvnost představení rozhoduje o existenci každého nesubvencovaného souboru.

Do listopadu 1989 byli krajané zcela odkázáni na Divadlo Za rohem. Jinde češtinu z jeviště slyšet nemohli, a proto volba a úroveň inscenace nebyly většinou rozhodujícím faktorem návštěvnosti. Společenský aspekt návštěvy krajanského divadla hrál tehdy podstatně větší úlohu než dnes.
Před rokem 1989 mohla rovněž zahraniční československá divadla do svého repertoáru zařazovat hry československých disidentských dramatiků, jejichž jména a proslulost mezi exulanty zajišťovala návštěvnost. Někdy to byly i světové premiéry jejich her v češtině (ve Vancouveru to byl např. Kunderův Jakub a jeho pán pod původním autorstvím, Kohoutova hra Safari aj.). Proslulí a hlavně dobří domácí dramatici za totality samozřejmě s radostí udělovali zahraničním souborům práva k provozování svých her i bez nároků na jakoukoliv finanční odměnu. To se po přechodu na tržní systém u některých autorů a jejich agentur změnilo a amatérské soubory si většinou plné autorské poplatky dovolit nemohou.

Úvahy o umělecké úrovni představení svědčí recenze v zahraničním i domácím tisku (mj. Literární noviny VI, č. 27, 1995, Divadelní noviny 7, č. 8, 1998 a 8, č. 7, 1999).
Občasné vystoupení špičkových domácích umělců rozšířuje okruh potenciálních diváků i pro další akce divadelní skupiny. Na začátku devadesátých let několik členů Divadla Za rohem utvořilo produkční tým Art Pacific Productions a začalo organizovat zájezdy známých domácích umělců na západoamerické pobřeží. Kromě vystoupení ve Vancouveru navštívili herci a zpěváci (mj. Horníček, Pilarová, Hegerová, Suchý a Molavcová, bratři Neckářové, Janžurová a Remunda) od Edmontonu a Calgary přes Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles až San Diego. Zájezdy byly pro umělce velmi atraktivní, jejich vystoupení byla většinou hojně navštívená

Generace exulantů z roku 1968, která tvořila většinu členů souboru, pomalu odchází a obsazování mladších rolí se stává stále obtížnějším. Druhá generace usedlíků postrádá většinou potřebnou úroveň jazykovou i zájem o práci v krajanském divadle. Nových přistěhovalců je početně málo, a tak i těch z nich, kteří mají zájem pracovat v ochotnickém divadle, značně ubylo.
(Zpracováno dle připojeného článku J. Skály pro Divadelní revue 2005)

2008 se Divadlo Za rohem stalo nositelem Ceny Gratias agit, kterou uděluje ministr zahraničí za šíření dobrého jména České republiky ve světě.


Inscenace Divadla Za rohem ve Vancouveru 1977-2003

1977 - 4. 11. - Jára Beneš, Tobis, Špilar, Mirovský, Rohan Jára Kohout: Na tý louce zelený, Režie Libuše Netrvalová a Jarmila Smékalová, Metro Theatre.

1978 - 5. 3. - PÁSMO POEZIE: JARO A LÁSKA, režie Josef Skála, Immigration Centre

1978 - 21. 5. - PÁSMO ČESKÉ POEZIE, režie Josef Skála,Candlelight Restaurant
1978 - 27. a 28. - 10. - Alois Jirásek: LUCERNA, režie Josef Skála a Libuše Netrvalová, Metro Theatre

1979 - 26. 5. - KABARET 79, režie: Marta Nyklová a Mirek Jakl, Robson Media Centre
1979 - 20. a 21. 11. - Jiří Voskovec a Jan Werich: SLAMĚNÝ KLOBOUK, režie Josef Skála, Metro Theatre

1980 - 11. 4. - Antoine de Saint-Exupéry: MALÝ PRINC, dramatizace a režie Josef Skála, Robson Media Centre
1980 - 9. 5 - POEZIE PRO MAMINKU, režie: Josef Skála , Immigration House

1981 - 4. a 5. 1. - Jiří Voskovec a Jan Werich: CAESAR, režie Josef Skála, Metro Theatre
1981 - 18. a 19. 6. - ČECH A LECH, režie Josef Skála (s Polish-Canadian TV Production Society), Robson Media Centre

1982 - 17. a 18. 12. MISTR PETR PLETICHA, středověká jarmareční hra, úprava a režie Josef Skála, Metro Theatre

1983 - 15. a 16. 4. - KABARET II, příprava a režie Marta Nyklová a Zuzana Micol, Robson Media Centre

1984 - 1. a 2. 6. - Josef Čapek: KULHAVÝ POUTNÍK, scénář a režie Karl Pollak a Josef Skála, Robson Media Centre

1986 - 1. a 2. 2. - Jiří Brdečka: LIMONÁDOVÝ JOE, režie Oldřich Paták, Richmond Gateway Theatre

1988 - 22. a 23. 1. - Miroslav Horníček: TŘI ALBERTI A SLEČNA MATYLDA, režie: Oldřich Paták, Richmond Gateway Theatre

1989 - 5., 6., 12. a 13. 5. - Milan Kundera: JAKUB A JEHO PÁN, režie Vladimír Kulhavý a Josef Skála, James Cowan Theatre - 1. 10. 1989 Lamplight Theatre, Toronto
1989 - 8., 9. a 10. 11. - E. A. Longen, Vlasta Burian: ANTON ŠPELEC OSTROSTŘELEC, režie Vladimír Kulhavý, Richmond Gateway Theatre

1990 - 22., 23. a 24. 2. - Jean Anouilh: ANTIGONA, režie Josef Štefl, j.h., James Cowan Theatre
1990 - 28. 2. ZEM Z NÍŽ JSME VYŠLI, pásmo poezie, režie Vladimír Kulhavý, Mozart Restaurant
1990 - 10. a 11. 3 - SŮL NAD ZLATO (představení dětského souboru), režie Jitka Růžičková, Brighouse Elementary School
1990 - 24., 25. a 26. 5. - Václav Havel: ŽEBRÁCKÁ OPERA, režie Josef Skála, James Cowan Theatre
1990 - 4., 5., 6. a 7. 10. - Jiří Verner, Vlasta Burian: U POKLADNY STÁL, režie Vladimír Kulhavý, James Cowan Theatre

1991 - 31. ledna, 1., 2. a 3. února - Bratři Čapkové: ZE ŽIVOTA HMYZU, režie Josef Skála, James Cowan Theatre
1991 - 8. 3. - pásmo poezie SLADKÝ DECH FRANCIE, režie Jitka Růžičková a Vladimír Kulhavý, Black Forest Restaurant
1991 - 4. 5. - Ota Pavel: SMRT KRÁSNÝCH SRNCŮ. Přednesl Petr Haničinec j.h., James Cowan Theatre
1991 - 31. října, 1. a 2. listopadu - Václav Havel: AUDIENCE, Pavel Kohout: SAFARI, režie Pavel Kříž, James Cowan Theatre
1991 - 15. 12. - ODPOLEDNÍ JAM-SESSION (pásmo poezie a jazzu), připravil Vladimír Cícha, režie: Josef Skála, Glass Sliper Club

1992 - 24. 5. - DOBRÉ KMOTŘINKY (představení dětského souboru), režie Jitka Růžičková, Music Academy
1992 - 5. a 6. 11. - ČESKÉ KOLO: A PŘECE SE TOČÍ, scénář a režie Jiří Ádler a Jitka Růžičková, James Cowan Theatre

1993 - 5., 6. a 7. března - Egon Ervin Kisch: TONKA ŠIBENICE, režie Vladimír Kulhavý, Presentation House
1993 - 22., 23. a 24. října - ESKYMO WELZL, režie Jitka Růžičková a Zdeněk Matoušek, James Cowan Theatre

1994 - 28., 29. a 30. dubna - Bohumil Hrabal: BAMBINI DI PRAGA, režie Jitka Růžičková, James Cowan Theatre
1994 - 9. května - SNĚHOVÁ KRÁLOVNA (představení dětského souboru), režie Jitka Růžičková , Presentation House
1994 - 10., 11. a 12. listopadu - Jiří Voskovec a Jan Werich: NEBE NA ZEMI, režie Josef Skála a Jitka Růžičková, James Cowan Theatre

1995 - 23., 24. a 25. března - Ivan Klíma: HROMOBITÍ, režie Josef Skála. Představení přítomen autor, Waterfront Theatre
1995 - 3. prosince - WEST COAST BLUES (večer hudby a poezie) Připravil Vladimír Cícha, režie: Josef Skála, Anza Club

1996 - 11., 12. a 13. dubna - Jan Werich: FIMFÁRUM, dramatizace Nora Linhartová, režie: Josef Skála, James Cowan Theatre
1996 - 7., 8. a 9. listopadu - Josef Kajetán Tyl: STRAKONICKÝ DUDÁK, režie: Jitka Růžičková, James Cowan Theatre

1997 - 29., 30. a 31. května - Molière: ZDRAVÝ NEMOCNÝ, úprava a režie Josef Skála , Waterfront theatre
1997 - 26. října - KDO SE PTÁ CO JE JAZZ (večer hudby a poezie), napsal a připravil Vladimír Cícha, režie Josef Skála, Anza Club
1997 - 4., 5. a 6. prosince - Arnošt Goldflam: T.ZV. SCI-FI, KATASTROFICKÁ GROTESKA, režie Josef Skála, tudio Theatre, Shadbolt Art Centre

1998 - 30. dubna, 1. a 2. května - Alex Koenigsmark: OSTROVY VZDÁLENÉ, režie Jitka Růžičková James Cowan Theatre
1998 - 3., 4. a 5. prosince - Vratislav Blažek: ŠEHEREZÁDA, režie Josef Skála a Oldřich Paták, James Cowan Theatre

1999 - 6., 7. a 8. května - Jaroslav Vostrý: TŘI V TOM, režie Nora Linhartová, Studio Theatre, Shadbolt Art Centre
1999 - 18., 19. a 20. listopadu - Václav Kliment Klicpera: HADRIÁN Z ŘÍMSŮ, režie František Vainbuch, Studio Theatre, Shadbolt Art Centre

2000 - 18., 19. a 20. května - Antonín Procházka: S MOJÍ DCEROU NE, režie: Jitka Růžičková, James Cowan Theatre
2000 - 21. října - Jiří Voskovec a Jan Werich: RESTITUCE VODNÍKA ČOCHTANA, hostující torontské Nové divadlo, režie: Pavel Král, James Cowan Theatre
2000 - 30. listopadu, 1. a 2. prosince - František Ringo Čech: DÍVČÍ VÁLKA, úprava Vladimír Cícha, režie Nora Linhartová, James Cowan Theatre

2001 - 13., 4. a 5. května - Carlo Goldoni: POPRASK NA LAGUNĚ, režie Jitka Růžičková, James Cowan Theatre
2001 - 17. června - V a W: Jaroslav Ježek: ŽIVOT JE JEN NÁHODA (jazz a poezie), příprava a režie Vladimír Cícha, Anza Club

2001 - 24. listopadu - MAŠKARNÍ PLES V DIVADLE - zahájení 25. sezony DZR, produkce Helena Charvátová a Leah Patáková, Studio Theatre, Shadbolt Art Centre

2002 - 25., 26. a 27. dubna - Miloš Štědroň, Milan Uhde: BYLO TU NENÍ TU (na motivy Nikoly Šuhaje loupežníka), úprava a režie: Nora Linhartová: James Cowan Theatre

2003 - 11. února - A. R. Gurney: MILOSTNÉ DOPISY, hostující představení s J. Hlaváčovou a P. Kostkou, režie: Ladislav Smoček, Norman Rothstein Theatre
2003 - 26. února - WHAT IS JAZZ (večer jazzu a poezie), text Vladimír Cícha, režie Josef Skála, The Cellar Club
2003 - 24., 25. a 26. dubna - Antonín Procházka: VRAŽDY A NĚŽNOSTI, režie Nora Linhartová, Studio Theatre - Shadbolt Art Centre

2004 - 7. a 8. května - Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák: Jára Cimrman: ZÁSKOK, režie: Nora Linhartová
V hlavní roli Ladislav Smoljak, j.h. , The Burr Theatre, New Westminster
----------
Do roku 2004 122 představení
36 divadelních inscenací
10 večerů poezie a hudby
3 autorské kabarety
3 dětská představení
3 hostující představení

-----------------------------------

2005 - 28., 29. a 30. dubna - Petr Zelenka: Příběhy obyčejného šílenství, režie Tereza Růžičková, Shadbolt Centre for the Arts, Burnaby, BC.

2006 - 21., 22. a 23. února - Morris Panych: Tetička a já (hostující představení s V. Postráneckým a N. Jiránkovou). Režie: Václav Postránecký Firehall Art Centre Theatre, Vancouver, BC

2006 - 4., 5. a 6. května , Vladimír Cícha / Nora Linhartová: Bartolomějská 4 (na motivy povídek Jiřího Marka: Panoptikum hříšných lidí města pražského - Otec Goriot ze Záběhlic a Únos), režie Nora Linhartová, asistent režie Oldřich Paták, scénář redigoval Jiří Adler, scéna Leah Patáková, kostýmy Vladimír Bezruč, hudební doprovod S. Bárdošová, J. Reinbergerová, světla Sláva Čech, zvuk Jirka Vaňourek.Představení řídil St. Tumpach, T. Růžičková, Dan Zelman, Dušan Mazan, video a foto Mike Juren, Bronco Hyrman. Presentation House Theatre, North Vancouver, BC.


2006 - 30. listopadu, 1-2. prosince - Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále, režie Dr. Josef Skála, Shadbolt Centre for the Arts - Studio, Burnaby, BC

2007 - 22. 23. a 24. listopadu - J. Voskovec J. Werich J. Ježek: Nebe na zemi, režie Dr. Josef Skála Shadbolt Centre for the Arts - Studio, Burnaby, BC

2008 - 15-17. května - Jean–Claude Carrière: Normální okruh (hostující představení s V.Preissem a J. Lábusem), režie Hana Kofránková, Shadbolt Centre for the Arts - Studio, Burnaby, BC
2008 - 26.-29. listopadu - Alfred Uhry: Řidič paní Daisy (hostující představení s A. Vránovou, S. Zindulkou a J. Dulavou), režie: Ladislav Smoček, Shadbolt Centre for the Arts - Studio, Burnaby, BC

2009 - 21.-23. května, Arnošt Goldflam: Modrá Tvář, režie: Akram Staněk, j.h., Shadbolt Centre for the Arts - Studio, Burnaby, BC
2009 - 5.-7. listopadu - Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů. Režie: Peter Bugár & Nora Linhartová, Shadbolt Centre for the Arts - Studio, Burnaby, BC

2010 - 29.-30. dubna, 1. května - Ephraim Kishon: Oddací list, režie: Jana Parfitt, Norman Rothstein Theatre, Vancouver, BC
2010 - 28.-30. května, Melancholické blues (jazz a poezie), hudební hosté: Jiří Grosman & Zoe Guigueno. Napsal, příprava a režie: Vladimír Cícha,
Belmondo Café,North Vancouver, BC
2010 - 10. a 12. prosince - Vánoční punč (hudba a poezie). Příprava Eva Cyrani a Gita Schoberová, režie Eva Cyrani, Belmondo Café, North Vancouver, BC

2011 - 26.-28. května - Aldo Nicolaj: Nebyla to pátá, byla to devátá (hostující představení - J. Švandová, R. Hrušínský ml. a J. Carda), režie Jiří Menzel, Shadbolt Centre for the Arts - Studio, Burnaby, BC

2011 - 29. května - O čertu a princezně (dětská pohádka). Režie: Eva Cyrani Studio Atelier, New Westminster, BC

2011 - 1. - 3. prosince - William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, režie: Nora Linhartová, Shadbolt Centre for the Arts - Studio, Burnaby, BC

2011 - 17. a 18. prosince - Vánoce pro Hraběnku (interaktivní vánoční představení), režie Eva Cyrani, Endless Summer Restaurant, Vancouver, BC

2012 - 16. června - O čertu a princezně (dětská pohádka), režie Eva Cyrani, Shadbolt Centre for the Arts - Studio, Burnaby, BC


2012 - 29., 30.listopadu, 1. prosince - Smoljak / Cimrman / Svěrák: Dobytí severního pólu. Připravila Nora Linhartová. Produkce Radana Zelmanová, realizace scény Dan Zelman, kostýmy Jana Reinbergerová, rekvizity KláraMcGillis, hudba Jirka Vaňourek, světla Peter Bugár, zvuk Jirka Sušický, představení řídí Michelle Linhart, ad. Inlet Theatre, Port Moody, BC.


2013 - 21., 23. listopadu - Jiří Brdečka: Limonádový Joe, režie Nora Linhartová, Inlet Theatre, Port Moody, BC

2014 - 20.-22. listopadu - Agatha Christie: Past na myši, režie Nora Linhartová, Inlet Theatre, Port Moody

2015 - 19.-21. listopad - Ján Solovič: Žobrácké dobrodružstvo, režie: Nora Linhartová, Inlet Theatre, Port Moody

2016 - 17.-19. listopad - L. Smoljak, Zd. Svěrák: Švestka, režie: L.Smoljak, pro DZR připravila Nora Linhartová, Inlet Theatre, Port Moody

------------

2016 - Vizitka souboru:
Divadlo Za rohem, dobrovolná a nevýdělečná organizace registrovaná v provincii Britská Kolumbie, oslaví letos už 36. výročí své nepřetržité činnosti. Od středověké trhové taškařice, od nesmrtelných komedií Moliéra a Goldoniho, od českých klasiků Jiráska a Klicpery, přes skvosty bratří Čapků, Voskovce, Wericha a Ježka, přes krále komiků Vlastu Buriána až po díla současných českých dramatiků Havla, Kohouta, Klímy, Ringo-Čecha, Koenigsmarka, Vostrého, Procházky a Goldflama; jak široké spektrum repertoáru, jaké obrovské množství zážitků a nezapomenutelných okamžiků!

Třicet šest let. Více než čtvrt století! Více než padesát produkcí, sto dvacet sedm představení, šestnáct tisíckrát někdo usednul do našeho hlediště. A více než sto dvacet krát stála za oponou a v zákulisí skupinka nadšenců a překonávala rozechvění a trému, i když předtím věnovala měsíce svého volného času pečlivé přípravě. Podle archivu se v tom zákulisí vystřídalo za ta léta více než sto osmdesát vancouverských Čechů a Slováků. Někteří pobyli krátce, někteří déle a je i pár takových, kteří propadli narkotiku zákulisního prachu, vůně líčidel a poskakujícího žaludku natolik, že se vracejí celých těch osmadvacet let. Ať na scéně či za scénou, ať v hlavní či nejmenší roli, ať lakujíce praktikábly či rozdávajíce úsměvy při trhaní vstupenek, ti všichni dali život českému divadlu ve Vancouveru. Divadlu, které je jedním z nejdéle působících divadelních souborů v této embryonální metropoli na západním pobřeží Kanady. Divadlo Za rohem – divadlo, které dýchá vlhký vzduch dešťového pralesa a mluví přitom jazykem dalekého středu Evropy – české divadlo, které úspěšně zapustilo kořeny až na pobřeží Tichého oceánu!
----
Druhé významné centrum českého divadelního života v Kanadě vedle Toronta představuje Vancouver, kde bylo v roce 1977 založeno Divadlo za rohem. Ve své bohaté historii uvedlo čtyři desítky celovečerních divadelních inscenací, deset večerů hudby a poezie, tři autorské kabarety, tři představení dětského souboru, dvě inscenace hostů a jeden kostýmovaný ples v divadle. Repertoár divadla ve své historii obsáhl širokou škálu děl od středověkých trhových her, českých adaptací Goldoniho a Molièra, od Jiráska a Klicpery přes Čapky, Voskovce, Wericha a Vlastu Buriana až k Havlovi, Kohoutovi, Klímovi, Ringo-Čechovi, Koenigsmarkovi, Ostrému, Procházkovi a Goldflamovi. Divadlo za rohem, o jehož vznik se nepřímo zasloužili herci Otto Löwy a Jára Kohout, uvedlo v češtině i některé světové premiéry (např. Kunderův Jakub a jeho pán, Havlova Žebrácká opera či Kohoutova hra Safari).

Nejaktivnějším členem souboru je Josef Skála, herec, režisér, autor, ale také lékař a univerzitní profesor, který rovněž pracuje v profesionálních jazykově anglických divadlech ve Vancouveru (zpravidla při uvádění českých her), pravidelně vystupuje v rozhlasových hrách stanice CBC a jako předseda a člen Rady ředitelů první divadelní společnosti ve Vancouveru se podílí na přípravě mezinárodního Fringe festivalu malých divadelních forem.

Žádný člen souboru se nikdy v Kanadě divadlem neživil, i když někteří divadlo vystudovali a dlouhodobě se jím zabývali. I známý český herec Pavel Kříž, pozdější člen činohry Národního divadla, který byl šest let aktivním členem souboru, se ve Vancouveru živil ošetřovatelskou prací v nemocnici. Divadlo nemá ani dotace ani sponzory, všechna práce je dobrovolná a bez jakékoliv finanční odměny.

Někteří členové vancouverské divadelní skupiny kromě toho založili v roce 1991 uměleckou agenturu ART Pacific Productions, která organizuje turné předních českých herců po západním pobřeží Kanady a USA.

V sobotu 6. května 2017 jsme oslavili 40. výročí našeho divadla.
Bibliografie:
GOETZ-STANKIEWICZOVÁ, Markéta: Hromobití na Granville Island.
Literární noviny, roč.4, č.27, 6.7.1995, s.11 - původní název
"Hromobití".

GOETZOVÁ-STANKIEWICZOVÁ, Marketa: Co nepřiznám, to není. Divadlo za rohem ve Vancouveru inscenuje katastrofickou grotesku Arnošta Goldflama. Divadelní noviny 1999, č.7, s.13.

SKÁLA, Josef - HOLÁ, Jana (rozmlouvala): Za Rohem ve Vancouveru. Divadelní noviny 1998, č.8, s. 9, 1 fot. (Rozhovor představuje krajanské Divadla za Rohem z Vancouveru.)
Archivy:
Přehled repertoáru 1977 – 1997. kART

Program Divadla za rohem (Jitka Růžičková tel: 988 6820) Tyl: Strakonický dudák 1996, Repertoár 1977-1997 - kART

Související Pojmy

Související www odkazy

Související Obrázky

Kanada, Vacouver, Divadlo za rohem, Nebe na zemi
Kanada, Vacouver, Divadlo za rohem, Nebe na zemi - plakát


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kanada, Vacouver, Divadlo za rohem, Nebe na zemi - plakát
Kanada, Vacouver, Divadlo za rohem, Nebe na zemi