Databáze českého amatérského divadla

Texty: Nositelé 2009

Letos přibylo další deset „Zlatých Tylů“

Jako každoročně zasedala v dubnu Komise pro udělování Zlatého odznaku Josefa Kajetána Tyla. Komisi ustavilo v roce 2002 sedm amatérských divadelních organizací – Svaz českých divadelních ochotníků, Volné sdružení východočeských divadelníků, Česká obec sokolská, Skupina amatérských loutkářů SČDO, Orel ČR, Občanské sdružení divadelních ochotníků a Divadelní centrum Podbeskydí. Zřejmě právem je tedy „Zlatý Tyl“ považován za nejvyšší ochotnické vyznamenání, udělované samotnými amatéry. Odznaky jsou spolu s diplomy předávány na významných akcích – Jiráskově Hronově, Loutkářské Chrudimi, Divadelním Děčíně, toušeňské Národní přehlídce sokolských ochotnických divadel aj. Uvedené organizace shromáždily své návrhy na letošní nové nositele a výsledek, platný k 1. květnu schválila k tomu ustavená komise.

Česká obec sokolská

Mgr. Anna Müllerová, nar. 1958
Zlatý odznak J. K. Tyla za zásluhy o reprezentaci sokolského divadla
Hlavní režisérka a herečka Divadelního souboru při T. J. Sokol Lázně Toušeň. Divadelní talent tříbila od studentských let v Čelákovicích, studovala herectví na Lidové konzervatoři při Středočeském kulturním středisku, r. 2002 přešla do Divadelního souboru při T. J. Sokol Lázně Toušeň. Absolvovala Kurs praktické režie u režiséra Milana Schejbala.
Návrh na udělení: při slavnostním ukončení VI. Národní přehlídky sokolských ochotnických divadel v Lázních Toušeni 23. května 2009

Ing. Dušan Müller, nar. 1957
Zlatý odznak J. K. Tyla za zásluhy o reprezentaci sokolského divadla
Režisér a herec Divadelního souboru při T. J. Sokol Lázně Toušeň. Životní setkání s Annou Vlkovou ho přivedlo do divadelního souboru v Čelákovicích. Svůj talent rozvíjel pod vedením režiséra Pavla Fialy ve specializovaných tvůrčích dílnách. S divadelní skupinou Rajče absolvoval řadu vystoupení pod Pražským kulturním střediskem. S P. Fialou spolupracoval jako choreograf pohybových scén v Chomutově a v Praze na představeních skupin historického šermu. Podílel se na představeních divadelních skupin z Klášterce nad Ohří a Broumova. Lako lektor působil na Prachatických divadelních dílnách. Pro přehlídku „Otevřeno“ v Kolíně 2008 připravil scénickou grotesku Kino, jejíž vysoké ocenění přineslo celému toušeňskému souboru – jako vůbec prvnímu sokolskému divadlu – prestižní účast na Jiráskově Hronově 2008 a nominaci na Divadelní dny evropských kultur do Paderbornu v Německu 2009.


Skupina amatérských loutkářů SČDO

Jan Pém, nar. 1941
Zlatý odznak J. K. Tyla za celoživotní činnost v oboru loutkářství a mimořádný přínos pro rozvoj amatérského loutkářství v České republice
Amatérskému loutkovému divadlu se věnuje od roku 1953, od r. 1955 v Rakovníku. Je členem LS Před branou Rakovník, dlouholetým členem Rady SAL, od r. 2004 předsedou SAL. Po celou dobu je aktivním loutkohercem i aktivním členem vedení spolku. Je místopředsedou SČDO a členem odborné rady při NIPOS ARTAMA. Měl velký podíl na obnovení samostatné celostátní přehlídky individuálních výstupů s loutkou, na Loutkářské Chrudimi inicioval vznik Okénka loutkářských tradic. Bývá členem potor na různých divadelních festivalech.

Jaroslav Vidlař, nar. 1935
Zlatý odznak J. K. Tyla za celoživotní činnost v oboru loutkářství a mimořádný přínos pro rozvoj amatérského loutkářství v České republice
Loutkářem je od devíti let. Po absolvování DAMU pracoval v Československé televizi, kde oživil a stále oživuje nespočet loutkových postav. V amatérském loutkářství působil v řadě odborných porot, jako vedoucí loutkohereckého spolku i rádce a spolupracovník řady loutkářů. Je členem dvou mladoboleslavských loukářských souborů, dnes se věnuje zejména práci s mládeží.


Svaz českých divadelních ochotníků

Karel Svoboda, nar. 1936
Zlatý odznak J. K. Tyla za dlouholetou plodnou činnost v Divadelním spolku J. K. Tyl v Železném Brodě
Od roku 1950 člen divadelního spolku J. K. Tyl Železný Brod. K divadlu jej přivedla matka.
V roce 1951 jako patnáctiletý pomáhal s budováním místního přírodního divadla. Již jako mladíček si zahrál v mnoha hrách. Od roku 1960 byl členem výboru spolku, od roku 1985 deset let předsedou. Pracoval se souborem i jako režisér, scénograf, výrobce kulis a rekvizit. V roce 1995 se stal správcem celého divadla a je jím dodnes. Je též autorem mnoha divadelních her a dramatizací literárních předloh. Řadu z nich vydala DILIA. Pro svůj divadelní spolek zpracoval také pověsti ze Železnobrodska (uváděny každoročně na Železnobrodském jarmarku).

Ladislav Synek, nar. 1934
Zlatý odznak J. K. Tyla za dlouholetou a obětavou práci věnovanou rozvoji ochotnického divadla
Vedoucí divadelního spolku Žumbera v Plzni, člen rady Plzeňské neprofesionální scény, člen západočeského oblastního předsednictva SČDO. Amatérské divadelní činnosti se věnuje od r. 1954, začínal v DS ZK Dopravního podniku města Plzně. Posléze byl režisérem a předsedou plzeňského Divadla dopravy a spojů, poté Činoherního amatérského souboru v Plzni. L. Synek hraje, režíruje (již 35 inscenací) a působí jako scénograf, dramaturg a neúnavný propagátor českého amatérského divadelnictví. Absolvoval amatérskou režisérskou školu KKS v Plzni. Napsal i několik aktovek a pohádek.

Ida a Otomar Venzhöferovi, nar. 1933 a 1937
Zlatý odznak J. K. Tyla za celoživotní práci v ochotnickém divadle a výchovu mladých talentů na Litoměřicku
Oba jsou členy činoherního souboru Li-Di při ZUŠ Litoměřice.
Ida Venzhöferová začínala s divadlem roku 1946 jako členka školního souboru pražského Benešova reálného gymnasia, vedla recitační soubor a účastnila se mnoha soutěží. Poté byla konferenciérkou Vysokoškolského uměleckého souboru. Od r. 1955 byla herečkou divadelního souboru v Praze – Dejvicích. V letech 1955 – 1957 absolvovala režisérský kurs Ústředního domu lidové tvořivosti v Praze. Od roku 1958 vedla divadelní soubor při Základní škole v Děčíně – Chrochvicích a též pracovala jako instruktorka kultury MěNV v Děčíně. Působila též v oblasti speciálního školství a v rámci této profese spolupracovala s dětskými divadelními soubory, kde se uplatňovaly děti s různým zdravotním postižením. Od roku 1991 je učitelkou ZUŠ v Litoměřicích a po pedagogické stránce vede soubor Li-Di (Litoměřické divadlo). Je spolupořadatelkou divadelního festivalu Sázava – Litoměřice, který probíhá na podzim v Litoměřicích.
Otomar Venzhöfer do ochotnického divadla vstoupil roku 1956 v divadelním souboru Aloise Jiráska v Benešově nad Ploučnicí. Zde za téměř 30 let ztvárnil mnoho divadelních postav. Hostoval v souborech K. Čapek v Děčíně a K. H. Mácha v Litoměřicích. Režisérský kurs absolvoval v roce 1961 u Dr. Milana Obsta; režii se věnuje dodnes. Je spoluzakladatelem SČDO (1969), kde byl dvě volební období předsedou OV SČDO v Děčíně. Působil i na Okresním kulturním středisku v Děčíně jako metodik pro amatérské divadlo a uměleckou fotografii. Podílel se autorsky na vzniku publikace Kronika ochotnického divadla v Českých zemích. Od roku 1991 spolupracuje s manželkou v mládežnickém souboru Li-Di při ZUŠ Litoměřice.


Volné sdružení východočeských divadelníků

Miloslav Holas, nar. 1919
Zlatý odznak J. K. Tyla za celoživotní věrnost a lásku k ochotnickému divadlu
Poprvé stál na jevišti v dětské inscenaci již v roce 1929. V roce 1940 se stal členem ochotnického spolku v Turnově rolí myslivce v Loupežníkovi. Do roku 1965 pravidelně hrál, na dnešní poměry neuvěřitelných 40 inscenací. Z pracovních důvodů se poté na delší dobu herecky odmlčel, ale ve spolku zastával funkci inspicienta a nějakou dobu také pokladníka. 90. letech se jako jeden z mála starých bardů opět vrhl do práce, spolupracuje s Turnovským divadelním studiem a je dnes nejstarším bardem turnovské ochotnické scény. Je velmi vitální, dokonce se souborem vyrazil na festival do Avignonu.

Miroslav Michálek, nar. 1933
Zlatý odznak J. K. Tyla za celoživotní věrnost ochotnickému divadlu a osobní přínos jeho rozvoji na Chrudimsku
Člen Jednoty divadelních ochotníků „Jaroslav“ Luže. Jeho vstup na „prkna, jež znamenají svět“, se datuje do Luže na konec roku 1959. Od té doby sehrál desítky rolí. Dále se na inscenacích podílel autorsky, režisérsky a rovněž pěvecky. Od roku 1984 byl více než šest let předsedou spolku. V současné době, pokud mu to zdraví dovolí, se plnohodnotně účastní pořádání všech akcí spolku, jako je např. ochotnický karneval nebo organizační zajištění, např. prázdninového Kulturního léta na Košumberku. V regionu se řadí se k výrazným osobnostem ochotnického divadla.

Jiřina Šillerová, nar. 1932
Zlatý odznak J. K. Tyla za celoživotní věrnost ochotnickému divadlu a významný osobní přínos jeho rozvoji na Přibyslavsku
Členka Ochotnického divadelního souboru Furiant Přibyslav. V amatérském divadle začala pracovat v r. 1965 jako režisérka dětského divadelního souboru, který později dostal jméno Sluníčko. Pod jejím vedením vzniklo mnoho inscenací pohádek a her pro děti i mládež. V současné době se věnuje divadelní próze, provádí odvážné a osobité dramaturgické úpravy divadelních textů nebo je sama píše. Navrhuje a zhotovuje kostýmy pro všechny divadelní soubory ve městě. Do roku 2005 byla režisérkou a dramaturgyní Loutkářského souboru v Přibyslavi. V roce 2006 založila maňáskový soubor při městské knihovně. Význam má i její práce pro dospělé. Pracovala jako pomocná režisérka, inspicientka, maskérka i herečka. Podílela se počátkem 70. let 20. stol. na vzniku regionální amatérské přehlídky Divadelní Přibyslav. Spolupracuje na mnoha kulturních akcích ve městě a zapojuje do nich i členky klubu důchodců, jehož je vedoucí. Podílela se na vydání drobných statí o amatérském divadle v Přibyslavském čtvrtletníku.
Pavel Panenka, předseda komise

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':