Databáze českého amatérského divadla

Texty: E. Machková: Články, časopisecké cykly a příspěvky ve sbornících - bibliografie

E. Machková: Články, časopisecké cykly a příspěvky ve sbornících
(bibliografie - sestavil Jaroslav Provazník)
1964
”Amatérská studia při profesionálních divadlech”, Divadelní výchova I, 1964, č. 5

”Institut osvěty a novinářství vydal letos v zimě ve SPN skripta doc. dr. Františka Hyhlíka Základy pedagogiky a úvod do výchovy dospělých...”, Divadelní výchova I, 1964, č. 2

”M. N. Simkovskij: Universita umělecké výchovy. (...) Práce 1960 (...)”, Divadelní výchova I, 1964, č. 1


1965
”Aby studia byla tvůrčími dílnami”, Amatérská scéna II, 1965, č. 10

”Informovali jsme čtenáře v jednom z dřívějších čísel o tom, že jsme navázali kontakt s anglickou Educational Drama Association (Výchovný svaz dramatu). Přinášíme nyní několik výňatků z posledního čísla bulletinu této organizace - Creative Drama...”, Divadelní výchova II, 1965, č. 8

”Krajské kulturní a osvětové středisko v Brně”, Divadelní výchova II, 1965, č. 9 [recenze publikací Z. Srna-A. Závodský: Literatura dramatu a divadla, Karel Bundálek: Přehled dějin činoherní režie, A. D. Avdějev: O problematice původu divadla a specifičnosti divadelního umění]

”Kurs švédských ochotníků...”, Divadelní výchova II, 1965, č. 8

”Profesor Anton Jurovský, jeden z předních představitelů naší psychologie, vydal letos v SPN pod názvem Kultúrny vývin mládeže výsledky výzkumu...”, Divadelní výchova II, 1965, č. 7

”Seminář o Schulwerku Carla Orffa přivedl koncem září do posluchárny Výzkumného ústavu pedagogického několik desítek lidí...”, Divadelní výchova II, 1965, č. 9

”V letošním roce jsme navázali spojení s Educational Drama Association...”, Divadelní výchova II, 1965, č. 7


1966
”X. Šrámkův Písek”, Divadelní výchova III, 1966, č. 3

”Dvě koncepce”, Divadelní výchova III, 1966, č. 1
”Havering International Drama Festival - England 1966”, Amatérská scéna III, 1966, č. 8

”K principům estetické výchovy (Z knihy Alfreda Lichtwarka Výcvik nazírání na díla umělecká)”, Divadelní výchova III, 1966, č. 5

”Tolstoj a dětská literární tvořivost”, Divadelní výchova III, 1966, č. 2


1967
”Wolkrův Prostějov”, Divadelní výchova IV, 1967, č. 3

”Znovu o improvizaci (recenze s ukázkami z knihy Theo Vesseur: Improvisieren und Dramatisieren mit Kindern)”, Divadelní výchova IV, 1967, č. 2


1968
”Letos v únoru jsem byla s Olgou Velkovou (...) vyslána na studijní (...) cestu do Anglie...”, Divadelní výchova V, 1968, č. 4

”Literárně dramatickým oborům LŠU a jejich nejzávažnějším problémům byla věnována třídenní schůzka v Havířově koncem června...”, Divadelní výchova V, 1968, č. 6

”Mladou scénu (...) vydává Krajské osvětové středisko s Krajským domem pionýrů a mládeže v Hradci Králové...”, Divadelní výchova V, 1968, č. 5

”Nepřehlédněte (recenze publikací Dalibor Picka: Vyrostou z nich čtenáři, SPN, Praha 1968, a Otázky psychologie schopností žáků, SPN, Praha 1968)”, Divadelní výchova V, 1968, č. 3

”Typy dramatické výchovy”, Divadelní výchova V, 1968, č. 3-5


1969
”Dětské divadlo v zahraničí”, Amatérská scéna VI, rubrika Mít nápady dovoleno, 1969, č. 10

”Dětský talent (Teoretická úvaha psycholožky)”, Mladá scéna XI, 1969/1970, č. 2

”´Lehrstücky´ Bertolta Brechta”, Divadelní výchova VI, 1969, č. 6

”V letošním roce začínáme vydávat pro naše čtenáře Knihovničku Divadelní výchovy...”, Divadelní výchova VI,
1969, č. 3


1970
”Co je skupinové drama (recenze publikace D. E. Adland: Group Drama, London 1966)”, Divadelní výchova VII, 1970, č. 1

”Co je tvořivost. Podle brožury E. P. Torrance: Creativity (Washington 1963) přeložila a volně zpracovala E. Machková”, Divadelní výchova VII, 1970, č. 5

”Jak nepsat hru pro děti (recenze knihy G. L. Kerman: Plays and Creative Ways with Children, New York 1961)”, Divadelní výchova VII, 1970, č. 2

”K textové příloze”, Divadelní výchova VII, 1970, č. 5

”Organizace dramatické výchovy v Anglii”, Divadelní výchova VII, 1970, č. 4


1971
”Divadlo, děti a mladí lidé. Podle časopisu International Theatre Information, jaro 1971, přeložila Eva Machková)”, Divadelní výchova VIII., 1971, č. 6

”Dramatická výchova v Dánsku (informace o publikaci Elsa Oleniusová-Svend Moller-Nikolaissen: Skabende dramatik, Kodaň 1969; podle překladu Olgy Brucheové zpracovala Eva Machková)”, Divadelní výchova VIII., 1971, č. 2

”Náměty pro dramatickou hru (úvaha o knížce Ladislav Dvorský: Hrdinové z pohádek, Liberec 1969)”, Divadelní výchova VIII., 1971, č. 2


1972
”Maxi - mini - malismus. Polemika”, Amatérská scéna IX, 1972, č. 1

”Na přehlídce v Maďarsku”, Amatérská scéna IX, 1972, č. 5

”Přehlídky a problémy kolem nich”, Divadelní výchova IX, 1972, č. 5

”Svitavy ´72”, Amatérská scéna IX, 1972, č.9


1973
”Co nedoporučujeme hrát v dětských divadelních souborech”, Divadelní výchova X, 1973, č. 4 [Spoluautorka: Josková, Zdena]

”Dětská Trnava”, Amatérská scéna X, 1973, č. 9

”Diskuse o principech ´divadla hraného dětmi´”, Divadelní výchova X, 1973, č. 3

”Doškolování učitelů dramatické výchovy ve Velké Británii”, Divadelní výchova X, 1973, č. 3

”...tentokrát pro soubory mládeže”, Divadelní výchova X, 1973, č. 2


1974
”Blýská se v Praze na časy?”, Amatérská scéna XI, 1974, č. 6

”Dětská Trnava ´74 aneb Investice se vyplácejí”, Amatérská scéna XI, 1974, č. 9
”K teoretickým problémům dramatické výchovy (I. část)”, Divadelní výchova XI, 1974, č. 2

”Mezinárodní organizace amatérů AITA/IATA a její činnost na úseku výchovy”, Divadelní výchova XI, 1974, č. 1

”Na rozloučenou s čtenáři Divadelní výchovy”, Divadelní výchova XI, 1974, č. 4

”O pomoci klubových zařízení ROH”, Amatérská scéna XI, 1974, č. 3

”O práci metodiků pro divadlo”, Amatérská scéna XI, 1974, č. 1

”Pionýrské organizaci bude 25”, Amatérská scéna XI, 1974, č. 2


1975
”Děti z Budyšína a z Kozmic”, Amatérská scéna XII, 1975, č. 1

”Dětské soubory v Kaplici”, Československý loutkář XXV, 1975, č. 8-9

”Hry pro dětské soubory”, Amatérská scéna XII, 1975, č. 3

”Kaplické divadelní léto”, Amatérská scéna XII, 1975, č. 10

”Mladé divadlo ve světě”, Amatérská scéna XII, 1975, č. 1

”Na přelomu? Několik poznámek k dramatické výchově děti”, Amatérská scéna XII, 1975, č. 2


1976
”Dismanova inspirativní knížka”, Amatérská scéna XIII, 1976, č. 10

”Dny srbského dětského divadla”, Amatérská scéna XIII, 1976, č. 5

”Hry pro dětské soubory”, Amatérská scéna XIII, 1976, č. 11

”K novému pojetí dětských soutěží”, Amatérská scéna XIII, 1976, č. 6

”Konkurs dětských divadelních souborů”, Amatérská scéna XIII, 1976, č. 1

”Pro okresní dny dětského divadla”, Amatérská scéna XIII, 1976, č. 12

”Pro okresní dny dětského divadla a dramatické hry”, Amatérská scéna XIII, 1976, č. 8

”Pro okresní dny dětského divadla a drama-tické hry”, Amatérská scéna XIII, 1976, č. 11


1977
”Dva listy z notesu výběrové poroty”, Amatérská scéna XIV, 1977, č. 6

”Úvaha”, IV. kaplické divadelní léto ´77, 1977, č. 1
1978
”Je co dohánět”, Amatérská scéna XV, 1978, č. 8

”Malé jubileum přehlídky”, V. kaplické divadelní léto ´78, 1978, č. 2

”Pozor, zlá porota?”, Amatérská scéna XV, 1978, č. 11


1979
”Co je dramatická výchova”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 7

”Časopis Javisko”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 2

”Dramatizace aneb Chvála dětské lite-ratury”, Amatérská scéna XVI, 1979, č. 12

”Jak se v Kaplici nakupuje”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 1

”Jakou funkci má lektorský sbor přehlídky”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 3

”Kaplické divadelní léto ´79. Celostátní přehlídka dětských divadelních souborů”, Amatérská scéna XVI, 1979, č. 10

”Kaplické divadelní léto ´79 (Dokončení)”, Amatérská scéna XVI, 1979, č. 11

”Kdo je kdo v Kaplici”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 6

”Malá metodika dětského divadla. Dramatická výchova a dětské divadlo”, Amatérská scéna XVI, 1979, č. 1

”Malá metodika dětského divadla. 2. Talenty a vychovatelé”, Amatérská scéna XVI, 1979, č. 2

”Malá metodika dětského divadla. Proč je důležité improvizovat”, Amatérská scéna XVI, 1979, č. 3

”Malá metodika dětského divadla. Dramatické hry a improvizace v praxi”, Amatérská scéna XVI, 1979, č. 4

”Malá metodika dětského divadla. 5. Kaplická dramaturgie”, Amatérská scéna XVI, 1979, č. 5

”Malá metodika dětského divadla. 6. Největší omyl - režírování”, Amatérská scéna XVI, 1979, č. 6

”Málo se hraje”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 7

”Málo se hrají”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 3

”Místo hodnocení”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 7

”Na okraji zájmu aneb Má někam namířeno divadlo pro děti?”, Amatérská scéna XIV, 1977, č. 10

”Naše tipy”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 2

”Naše tipy”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 5

”O Svátku neposluchů a Holoubkově”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 3

”O Železném klukovi a Pipi”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 2

”Odpověď Ľudmile Melicherčíkové”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 3

”Poradna a studovna”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 1

”Poradna a studovna”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 5

”Poradna a studovna”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 7

”Rok dětí”, Amatérská scéna XVI, 1979, č. 5

”Škola hrou”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 1


1980
”ABC dramatické výchovy - Děti a loutky v izolaci?”, Československý loutkář XXX, 1980, č. 4

”ABC dramatické výchovy 2 - Drezúra, nebo rozvoj osobnosti?”, Československý loutkář XXX, 1980, č. 5

”ABC dramatické výchovy 3 - Psychologie a dramatická hra dětí”, Československý loutkář XXX, 1980, č. 6

”ABC dramatické výchovy 4 - Dramaturgie dětského souboru”, Československý loutkář XXX, 1980, č. 7

”ABC dramatické výchovy 5 - Dramaturgie dětského loutkového divadla”, Československý loutkář XXX, 1980, č. 8-9

”AITA/IATA”, Amatérská scéna XVII, 1980, č. 10

”Děti v Rýmařově”, Amatérská scéna XVII, 1980, č. 6

”Dětské divadlo a režie”, Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto ´80. Příloha KČ, 1980, č. 1

”Divadlo s dětmi v Praze”, Amatérská scéna XVII, 1980, č. 6

”Jak se hraje na Sypala”, Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto ´80, 1980, č. 4

”Knihy, děti a tvořivá dramatika”, Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto ´80, 1980, č. 4

”Kongres Drama ve výchově”, Amatérská scéna XVII, 1980, č. 6

”Která dětská knížka pro Vás znamená hluboký zážitek a velkou hodnotu? Dnes odpovídá Eva Machková”, Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto ´80, 1980, č. 1

”Kudy, kam, jak a proč v dětském loutkovém divadle”, Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto ´80, 1980, č. 6

”Malý přednosta stanice”, Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto ´80, 1980, č. 6

”Milý Jene Císaři”, Československý loutkář XXX, 1980, č. 10

”Na návštěvě z severních sousedů”, Amatérská scéna XVII, 1980, č. 4

”Pětiletka ZUČ”, Československý loutkář XXX, 1980, č. 11

”Pochybnosti nad diskusí”, Československý loutkář XXX, 1980, č. 2

”Poznámky k metodice dětského přednesu” in Hraše, Jiří-Musilová, Dana-Novotná-Hůrková, Jiřina-Machková, Eva: Stati o dět-ském přednesu (Praha: Kulturní dům hl. m. Prahy, ed. Sešity přednesu, č. 3), str. 38-43

”Soutěž na hry pro dětské soubory”, Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto ´80, 1980, č. 1

”Tvořivostí proti rutině”, Československý loutkář XXX, 1980, č. 7


1981
”ABC dramatické výchovy 8 [správně: 9 - pozn. red. TD] - Metody práce v dětském kolektivu”, Československý loutkář XXXI, 1981, č. 1

”ABC dramatické výchovy 9 [správně: 10 - pozn. red. TD] - Metody práce v dětském kolektivu”, Československý loutkář XXXI, 1981, č. 2

”ABC dramatické výchovy 11 [správně: 12 - pozn. red. TD] - Soubor a jeho vedoucí”, Československý loutkář XXXI, 1981, č. 4

”Co potřebuje amatérské loutkářství”, Československý loutkář XXXI, 1981, č. 10

”Co s klasikem Stanislavským?”, Československý loutkář XXXI, 1981, č. 11

”Dětem to nejlepší”, Československý loutkář XXXI, 1981, č. 8-9

”Dětské loutkářské soubory 1981”, Československý loutkář XXXI, 1981, č. 10

”Jak posuzovat metodiku práce v dětském souboru”, Amatérská scéna XVIII, 1981, č. 12

”Jaké bylo KDL 1980: rekapitulace a úvahy”, Kaplická čítanka. XIII. kaplické divadelní léto ´81, 1981, č. 1

”Jubileum Sergeje Obrazcova a jeho divadla”, Československý loutkář XXXI, 1981, č. 12
”Kraje - výběr - soubory”, Kaplická čítanka. XIII. kaplické divadelní léto ´81, 1981, č. 6

”Lekce metodikům - Lekce první: Pojetí metodické péče v oblasti ZUČ”, Československý loutkář XXXI, 1981, č. 5

”Lekce metodikům - Soutěže a přehlídky”, Československý loutkář XXXI, 1981, č. 7

”Loutkářská Chrudim jako dílna”, Československý loutkář XXXI, 1981, č. 10

”Lekce metodikům - Vzdělávání amatérských loutkářských pracovníků tentokrát obecně”, Československý loutkář XXXI, 1981, č. 12

”Malá kaplická obrazárna”, Kaplická čítanka. XIII. kaplické divadelní léto ´81, 1981, č. 1 - 6

”O uražených a ponížených”, Československý loutkář XXXI, 1981, č. 7

”Radosti a svízele dětské dramaturgie”, Zlatý máj XXIV, 1981, č. 2

”(S)hledání”, Československý loutkář XXXI, 1981, č. 2

”SŽ z české strany”, Amatérská scéna XVIII, 1981, č. 1

”Ústřední poradní sbor pro dramatickou výchovu dětí”, Kaplická čítanka. XIII. kaplické divadelní léto ´81, 1981, č. 1


1982
”Česká Třebová 1982”, Československý loutkář XXXII, 1982, č. 8-9

”Dětem jen nejlepší”, Amatérská scéna XIX, 1982, č. 6

”Dialog o (S)hledání”, Amatérská scéna XIX, 1982, č. 4 [Spoluautor: Richter, Luděk]

”Dílna - dílna - dílna”, Československý loutkář XXXII, rubrika Dílna - dílna - dílna, 1982, č. 11

”Docela poslední slovo”, Československý loutkář XXXII, 1982, č. 12

”Estetická výchova, dětské publikum a loutkové divadlo”, Československý loutkář XXXII, 1982, č. 12

”Jaroslav Hlavsa s kolektivem: Psychologické problémy výchovy k tvořivosti”, Československý loutkář XXXII, 1982, č. 3

”K čemu metodické ukázky? (Na okraj soutěží a přehlídek dětských divadelních a loutkářských souborů)”, Amatérská scéna XIX, 1982, č. 12

”Kaplické divadelní léto 1982”, Československý loutkář XXXII, 1982, č. 10

”Ke (S)hledání”, Československý loutkář XXXII, 1982, č. 3
”Lekce metodikům - Ediční činnost”, Československý loutkář XXXII, 1982, č. 3

”Lekce metodikům - Poradní sbory”, Československý loutkář XXXII, 1982, č. 4

”Lekce metodikům - Lekce jarní aneb Co všechno musí udělat metodik”, Československý loutkář XXXII, 1982, č. 5

”Lekce metodikům - Amatéři a profesionálové”, Československý loutkář XXXII, 1982, č. 6

”Lekce metodikům - Vzdělávání metodiků I”, Československý loutkář XXXII, 1982, č. 7

”Lekce metodikům - Koncepční práce metodika”, Československý loutkář XXXII, 1982, č. 8-9

”Lekce metodikům - Struktura státní metodické péče o zájmovou uměleckou činnost”, Československý loutkář XXXII, 1982, č. 10

”Kruh autorů dětského divadla”, Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto ´82, 1982, č. 3

”O morálce a odpovědnosti (Na okraj letošní Loutkářské Chrudimi)”, Československý loutkář XXXII, 1982, č. 12

”Osm zkoušek a dost -”, Československý loutkář XXXII, 1982, č. 1

”Psychologické problémy výchovy k tvořivosti”, Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto ´82, 1982, č. 6

”Seminář členů krajských porot”, Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto ´82, 1982, č. 4

”Ústřední poradní sbor pro dramatickou výchovu dětí”, Amatérská scéna XIX, 1982, č. 12

”Z krajských přehlídek dětských divadelních a loutkářských souborů”, Amatérská scéna XIX, 1982, č. 81983
”Dětské divadlo a režie”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 6

”Divadlo a škola v české tradici”, Zájmová umělecká činnost 1983, č. 3, str. 56-59

”Dramatika jako součást literatury pro děti”, Zlatý máj XXVII, 1983, č. 8

”Jak se dělá dětské divadlo”, Amatérská scéna XX, 1983, č. 2

”Jenže! (Odpověď Milanu Kučerovi)”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 6

”Klášterecké dětské loutkářské dny”, Československý loutkář XXXIII, 1983, č. 7

”Nemyslet na efekt”, Československý loutkář XXXIII, 1983, č. 10

”O avantgardách”, Československý loutkář XXXIII, 1983, č. 10

”O generacích”, Československý loutkář XXXIII, 1983, č. 12

”O soutěžích a přehlídkách”, Československý loutkář XXXIII, 1983, č. 4

”Praktikum loutkového divadla”, Československý loutkář XXXIII, 1983, č. 4

”Proč musí být soutěžní řád takový, jaký je? Proč ta ´spravedlnost´ - z každého kraje jeden soubor? Na dotaz krabice odpovídá Eva Machková”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 6

”Režie a přirozená dětská hravost”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 1

”Slovníček Kaplické čítanky”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 1 - 6 [Spoluautor: Provazník, Jaroslav]


1984
”Amatérské divadlo dětem”, Zlatý máj XXVIII, 1984, č. 3

”Dospělí dětem”, Kaplická čítanka. 16. kaplické divadelní léto, 1984, č. 4

”K čemu jsou metodické ukázky?”, Kaplická čítanka. 16. kaplické divadelní léto, 1984, č. 5

”Kaplické divadelní léto 1984”, Československý loutkář XXXIV, 1984, č. 10

”Klášterec a Česká Lípa”, Kaplická čítanka. 16. kaplické divadelní léto, 1984, č. 5

”Náhody či inspirace?”, Československý loutkář XXXIV, 1984, č. 10

”Nejen v dětském divadle...”, Amatérská scéna XXI, 1984, č. 2

”O amatérismu a prťáctví”, Československý loutkář XXXIV, 1984, č. 9

”O podivné útočnosti”, Československý loutkář XXXIV, 1984, č. 1

”O profesionálech I”, Československý loutkář XXXIV, 1984, č. 3

”O profesionálech II”, Československý loutkář XXXIV, 1984, č. 4

”O profesionálech III”, Československý loutkář XXXIV, 1984, č. 5

”Pedagogická poéma 1983”, Československý loutkář XXXIV, 1984, č. 1

”Poznámky k Poznámkám dr. Petra Slunečka”, Československý loutkář XXXIV, 1984, č. 9


1985
”Co je dramatická výchova?” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 12-13

”Červená karkulka aneb Smyšlený rozhovor se smyšlenou vedoucí o věcech skutečně existujících a velice častých”, Československý loutkář XXXV, 1985, č. 1

”Děti by si měly hrát”, Československý loutkář XXXV, 1985, č. 4

”Děti by si měly hrát”, Kaplická čítanka. 17. kaplické divadelní léto, 1985, č. 2

”Dětské divadlo a režie (Pár tezí, myšlenek a hypotéz, nápadů a citátů” in Provazník, Jaroslav: Čtení o inscenování a režírování v dětském souboru (Postřehy, názory, zkušenosti) (Praha: Kulturní dům hl. m. Prahy), str. 8-15

”Dvakrát dětský přednes”, Amatérská scéna XXV, 1985, č. 6

”´Hrát pro děti´ či ´Hrát pohádky´?”, Zlatý máj XXIX, 1985, č. 4

”Jak se hraje na Sypala” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 28-29

”K čemu jsou metodické otázky?” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 107-108

”Kruh autorů dětského divadla”, Amatérská scéna XXV, 1985, č. 7

”Kudy,, kam, jak a proč v dětském loutkovém divadle” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 22-26

”Přehlídka plná příslibů”, Amatérská scéna XXV, 1985, č. 6

”Reportáž naší stálé spolupracovnice Emy Střešovické opět přímo ze života, tentokrát především o ukázkách metodiky práce na přehlídce Severojižního kraje”, Československý loutkář XXXV, 1985, č. 5

”Režie a přirozená dětská hravost” in Provazník, Jaroslav (ed.): Čtení o inscenování a režírování v dětském souboru (Postřehy,názory, zkušenosti) (Praha: Kulturní dům hl. m. Prahy), str. 2-3

Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 80-81

”Rozvíjení tvořivosti” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 20-21

”Rýmařov 1985”, Kaplická čítanka. 17. kaplické divadelní léto, 1985, č. 1

”Ústřední poradní sbor pro dramatickou výchovu dětí”, Amatérská scéna XXV, 1985, č. 6


1986
”Dramatická výchova, nebo sběr starého papíru?”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 9

”Dusno v sále”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 5

”Dvanáctihlavý drak”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 5

”Hadrfous. Kulich a Bambule”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 3

”Hana Budínská”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 1

”Historický mezník?”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 1

”Chtěl bych říct”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 3

”Jak jsem začínala s dětmi. Z chystaných pamětí Emy Střešovické”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 3

”Jak sestavovat porotu (anketa metodiků). Z metodické rukověti Emy Střešovické”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 1

”Jak sestavovati porotu. Z metodické rukověti Emy Střešovické”, Československý loutkář XXXVI,1986,9

”Můj nestrašnější porotcovský zážitek”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 1

”Paraván V. Paravánek V”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 12

”Popelka divadla pro děti”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 10

”Třikrát z DILIA”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 11


1987
”Čtyřikrát DILIA”, Československý loutkář XXXVII, 1987, č. 12
”DILIA dětem - ohlédnutí a perspektivy” in Almanach 1985/86 (Ohlédnutí za sezónou amatérských, zčásti i profesionálních divadel pro děti) (České Budějovice: Krajské kulturní středisko České Budějovice), str. 70-75

”Dospělí dětem”, Kaplická čítanka. 19. kaplické divadelní léto, 1987, č. 2

”Dospělí dětem”, Amatérská scéna XXIV, 1987, č. 6

”Chvála konfrontace a osobního zážitku” in Almanach 1985/86 (Ohlédnutí za sezónou amatérských, zčásti i profesionálních divadel pro děti) (České Budějovice: Krajské kulturní středisko České Budějovice), str. 92-95

”Louny 1987”, Československý loutkář XXXVII, 1987, č. 7

”Příliš dlouhá přestávka”, Amatérská scéna XXIV, 1987, č. 12

”Recenze trochu neobvyklá”, Československý loutkář XXXVII, 1987, č. 10

”Sborníček textů pro malé loutkářské formy Hany Kratochvílové”, Československý loutkář XXXVII, 1987, č. 7

”Tvůrčí dílna dětského přednesu”, Amatérská scéna XXIV, 1987, č. 8

”Zatoulaný kraj”, Kaplická čítanka. 19. kaplické divadelní léto, 1987, č. 6


1988
”Ceny na Loutkářských Chrudimích v posledních šesti ročnících”, Československý loutkář XXXVIII, 1988, č. 8

”Co dál?”, Československý loutkář XXXVIII, 1988, č. 4

”Dospělí dětem”. Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 2

”20 let Kaplice”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 7

”20. kaplické divadelní léto”, Československý loutkář XXXVIII, 1988, č. 11

”Mateřská škola a dramatická výchova”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 7

”´Porota měla velice těžkou práci...´”, Československý loutkář XXXVIII, 1988, č. 7

”Přehlídka plná příslibů”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 7

”Sešity dramatické výchovy”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 3

”Sešity dramatické výchovy aneb Ať žijí podivíni”, Československý loutkář XXXVIII, 1988, č. 9

”Severočeské mateřinky”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 6

”Severočeské mateřinky”, Československý loutkář XXXVIII, 1988, č. 9

”Stanovisko ÚKVČ k Otevřenému dopisu středočeského krajského poradního sboru pro loutkářství”, Československý loutkář XXXVIII, 1988, č. 8 [spoluautorka: Lázňovská,Lenka]

”V polovině května se v Domě kultury v Ostravě-Porubě konala krajská přehlídka amatérského divadla Dospělí dětem”, Česko-slovenský loutkář XXXVIII, 1988, č. 11

”Včera se diskutovalo o Boháči a chudákovi. V interní debatě kaplické poroty s vedoucím”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 3

”Včera se diskutovalo o Myším srdci. V interní debatě kaplické poroty s vedoucím”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 3

”Včera se diskutovalo o Palačinkové Pepince. V interní debatě kaplické poroty s vedoucím”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 3


1989
”Čarala čarala bonga máro”, Amatérská scéna XXVI, rubrika Dveře dokořán, 1989, č. 9 [Spoluautoři: Vodňanský, Jan-Fuchsová, Ljuba]

”DILIA 1986/87” in Almanach 1986/87. Ohlédnutí za sezónou amatérských divadel pro děti (Praha-České Budějovice: ÚKVČ-Krajské kulturní středisko České Budějovice), str. 34-43

”Dospělí dětem v Havlíčkově Brodě”, Amatérská scéna XXVI, 1989, č. 9

”Dveře dokořán”, Amatérská scéna XXVI, 1989, č. 2

”Hledání”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto,1989, č. 1 - 6

”Hra na déšť”, Amatérská scéna XXVI, rubrika Dveře dokořán, 1989, č. 3 [Spoluautorka: Husinecká, Marie]

”Hra na Robina Hooda”, Amatérská scéna XXVI, rubrika Dveře dokořán, 1989, č. 5 [Spoluautorka: Pánková, Věra]

”Je to jenom hra”, Amatérská scéna XXVI, rubrika Dveře dokořán, 1989, č. 2 [Spoluautorka: Macková, Silva]

”K čemu svět potřebuje metodiky (Z deníku porotkyně dětských soutěží)”, Amatérská scéna XXVI, 1989, č. 7

”KDL jako dílna” in Horová, Eva-Provazník, Jaroslav: 20 kaplických let. Kaplické kapitoly dětského divadla (Praha: Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ-organizační štáb KDL-STD), str. 41-46

”Legrácky - nebo myšlenky dětem? Na okraj produkce DILIA 1987-1988”, Česko-slovenský loutkář XXXIX, 1989, č. 2 - 3

”Masopustní žerty”, Amatérská scéna XXVI, rubrika Dveře dokořán, 1989, č. 6 [Spoluautorka: Štembergová, Šárka]

”Pojetí současné dramatické výchovy a její vztah k literatuře pro děti” in Literatura pro děti a mládež jako inspirace k dramatické hře. Referáty a diskusní příspěvky z pracovní konference SPKM, čsl. sekce IBBY (Praha: Společnost přátel knihy pro mládež), str. 6-10

”Praha poprvé ve Stodůlkách”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto, 1989, č. 3

”Prévert v Mělníku”, Amatérská scéna XXVI, rubrika Dveře dokořán, 1989, č. 11-12 [Spoluautorka: Jedličková, Juliana]

”Terka ze Zlivi”, Amatérská scéna XXVI, rubrika Dveře dokořán, 1989, č. 4 [Spoluautor: Slavík, Miroslav]

”V labyrintu řeckých bájí”, Amatérská scéna XXVI, rubrika Dveře dokořán, 1989, č. 10 [spoluautorky: Jevnakerová, Libuše-Procházková, Josefa]

”Včera se diskutovalo o pohádkách Hudradla. Posudek krajské poroty”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto, 1989, č. 3 [Spoluautoři: Ichová, Eva-Horáková, Eva-Pokorný, Jiří]

”Včera se diskutovalo o Sněhurce a Krabičce. Posudek krajské poroty”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto, 1989, č. 5

”Včera se diskutovalo o V labyrintu řeckých bájí. Posudek krajské poroty”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto, 1989, č. 4

”Z minulosti pro současnost”, Československý loutkář XXXIX, 1989, č. 9

”Z minulosti pro současnost”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto, 1989, č. 1 - 6

”Zlaté jablko”, Amatérská scéna XXVI, rubrika Dveře dokořán,1989, č. 8 [Spoluautorka: Delongová, Jindra]


1990
”DILIA 1988”, Československý loutkář XL, 1990, č. 1 - 2

”Jaroslav Provazník”, Československý loutkář XL, 1990, č. 5

”Mělník 1990. Národní přehlídka recitátorů a recitačních kolektivů 4. - 6. května”, Amatérská scéna XXVII, 1990, č. 8

”Požadavky iniciativní skupiny při Středisku dramatické výchovy v KD Stodůlky ze dne 8. ledna 1990”, Československý loutkář XL, 1990, č. 5 [Spoluautoři: Svobodová, Radmila-Zajícová, Eva-Waidinger, Miroslav-Kolínová, Blanka-Horová, Eva-Vydrová, Mirka-Petrasová, Nina-Provazník, Jaroslav[

”Schola ludus - škola hrou”, Amatérská scéna XXVII, 1990, č. 6

”Schola ludus - škola hrou”, Tvořivá dramatika I, 1990, č. 0

”Vážená paní Bušťáková...”, Amatérská scéna XXVII, 1990, č. 12

”Východočeský kraj - Ústí nad Orlicí 6. - 8. dubna 1990”, Zpravodaj. Národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů, 1990, č. 4

”Vystupme z ilegality!”, Československý loutkář XL, 1990, č. 5 [Spoluautoři: Svobodová, Radmila-Zajícová, Eva-Waidinger, Miroslav-Kolínová, Blanka-Horová, Eva-Vydrová, Mirka-Petrasová, Nina-Provazník, Jaroslav[

”Vystupme z ilegality!”, Tvořivá dramatika I, 1990, č. 0 [Spoluautoři: Svobodová, Radmila-Zajícová,Eva-Waidinger, Miroslav-Kolínová, Blanka-Horová, Eva-Vydrová, Mirka-Petrasová, Nina-Provazník, Jaroslav]

”Z DILIA 1989”, Československý loutkář XL, 1990, č. 8


1991
”Dramatizace (3)”, Amatérská scéna XXVIII, 1991, č. 5

”Dveře dokořán”, Amatérská scéna XXVIII, 1991, č. 10 [Spoluautorka: Petrová, Alena]

”Dveře dokořán - Dramatizace I”, Amatérská scéna XXVIII, 1991, č. 1

”Dveře dokořán - Dramatizace 2”, Amatérská scéna XXVIII, 1991, č. 3

”Kdo se bojí hoře, štěstí nepozná”, Amatérská scéna XXVIII, 1991, č. 3

”Listování Divadelní výchovou”, Tvořivá dramatika II, 1991, č. 2-3

”Náměty na uplatnění tvořivé dramatiky ve studiu na Pedagogické fakultě UK Praha”, Tvořivá dramatika II, 1991, č. 2-3

”Návrh statutu státní zkoušky (atestace) dramatické výchovy”, Tvořivá dramatika II, 1991, č. 1

”PF UK Praha - Dílna tvořivé dramatiky 1990/1991”, Tvořivá dramatika II, 1991, č. 2-3 [Spoluautor: Provazník, Jaroslav]

”Skoro utajený obor”, Svět a divadlo 1991, č. 2

”Soubor pohybových her pro děti mladšího školního věku”, Tvořivá dramatika II, 1991, č. 4

”STD”, Amatérská scéna XXVIII, 1991, č. 1

”6 sudiček - 1”, 7 prachatických dnů, 1991, č. 2

”Televize dětem”, Československý loutkář XLI, 1991, č. 8

”Televize dětem II”, Československý loutkář XLI, 1991, č. 9

”Umět jazyk divadla”, Československý loutkář XLI, 1991, č. 7

”Ze záznamu diskuse sekce pro vzdělávání učitelů STD dne 1. 3. 1990 a návrhy řešení”, Tvořivá dramatika II, 1991, č. 1


1992
”Dodatek o tvořivé dramatice v mateřských školách od Evy Machkové” in Šimanová, Hana: Dramatická výchova v mateřské škole (Praha: Městská knihovna), str. 40-49

”Drama v anglické škole”, Československý loutkář XLII, 1992, č. 1

”Dramatika pro děti a mládež 70. a 80. let”, Tvořivá dramatika III,1992, č. 7-8

”Dveře dokořán: Dramatizace lidové pohádky”, Amatérská scéna XXIX, 1992, č. 3

”Dveře dokořán. Dramatizace pohádky - Božena Němcová”, Amatérská scéna XXIX, 1992, č. 5 [Spoluautorka: Tlustošová, Lucie]

”Dveře dokořán. Dramatizace pohádky 2 - Karel Jaromír Erben”, Amatérská scéna XXIX, 1992, č. 4 [Spoluautorka: Bolková, Marie]

”Inspirace pro dětskou dramaturgii”, Československý loutkář XLII, 1992, č. 4

”Komenského ´škola hrou´ a současná praxe dramatické výchovy”, Tvořivá dramatika III, 1992, č. 6

”Mýtus Komenského”, Československý loutkář XLII, 1992, č. 3

”Na DAMU se studuje dramatická výchova”, Československý loutkář XLII, 1992, č. 4

”Playmaking aneb Neobjevovat dávno vyz-koušené”, Literární noviny III, 1992, č. 18

”Studium dramatické výchovy na vysokých školách”, 7 prachatických dnů, 1992, č. 2

”Výchovná dramatika na DAMU”, Tvořivá dramatika III, 1992, č. 7-8

1993
”Anketa: Kniha roku”, Prachatický palubní deník, 1993, č. 5

”Co je dramatická výchova”, Výtvarná výchova XXXIV, 1993/1994, č. 1

”Je možné hrát ve škole Shakespeara?” in Čeňková, Jana-Kupcová, Helena-Machková, Eva-Urbanová, Alena: Drama a dramatická výchova. Texty k literární výchově pro 5. - 9. ročník ZŠ (Praha: Scientia), str. 85-91

”Nová potopa světa”, Zlatý máj XXXVII, 1993, č. 3

”O tvořivé dramatice v mateřských školách”, Československý loutkář XLIII, 1993, č. 3

”Sdružení je svobodné, říká doc. Eva Machková”, Prachatický palubní deník, 1993, č. 7 [Spoluautorka: Lázňovská, Lenka]

”Víte, co čtou děti ve vašem okolí? [příspěvek do ankety]”, Zlatý máj XXXVII, 1993, č. 1


1994
”Anketa: Potřebuje dramatická výchova dětské divadlo?”, Deník Dětské scény ´94, 1994, č. 1

”Rozvoj osobnosti dramatem”, Deník DS `94, 1994, č. 1-6 [komentované úryvky z knihy Briana Waye]

”Přínosy a otazníky Dětské scény z pohledu metodiky dramatické výchovy”, Deník Dětské scény ´94,
1994, č. 8


1995
”Dusno v sále”, Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl. č.

”Hledání tématu, žánru, autora, tvaru”, Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl. č., str. 21-28

”Je to skoro banalita...”, Deník Dětské scény ´95, 1995, č. 9

”Kapitoly z teorie výchovné dramatiky”, Tvořivá dramatika VI, 1995, č. 3

”Mapování: Dětský sólový přednes”, Deník Dětské scény ´95, 1995, č. 2

”Můj nejstrašnější porotcovský zážitek”, Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl. č.

”Potřebuje dramatická výchova,dětské divadlo? (anketa)”, Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl. č. [Spoluautoři: Hučínová, Věra-Junová, Marie-Provazník, Jiří-Dřízhalová, Hana-Brůček, Josef-Měkotová, Ivana]

”Profil učitele dramatické výchovy”, Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl. č.

”Přes příběh ´ven´!”, Tvořivá dramatika VI, 1995, č. 3

”Přínosy a otazníky Dětské scény 1994 z pohledu metodiky dramatické výchovy”, Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl. č.

”Regionální přehlídka dětských recitačních souborů v Ústí nad Labem”, Deník Dětské scény ´95, 1995, č.6

”Sdružení je svobodné”, Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl. č [Spoluautorka: Lázňovská, Lenka]

”Studium dramatické výchovy na vysokých školách”, Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl. č.

”Sudičky. Dvacetiletí přehlídek dětských souborů očima těch, kteří je spoluvytvářeli”, Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl. č. [Spoluautorky: Pavelková, Soňa-Mašatová, Milada]


1996
”Bez mýtů a iluzí”, Tvořivá dramatika VII, 1996, č. 1

”Dodatky a opravy ke knize Briana Waye aneb Omluva v zastoupení”, Tvořivá dramatika VII,1996, č. 3

”Improvizace: Postavy se pohybují a mluví”, Deník DS `96 Ústí nad Orlicí - příloha, 1996 [komentované úryvky z knihy Nellie McCaslinové]

”Nellie McCaslinová - Improvizace: Postavy se pohybují a mluví”, Deník DS`96,1996, příloha

”Tři typy dramatu (Viděno z USA)”, Tvořivá dramatika VII, 1996, č. 1, str. I-VIII


1997
”Dramatické světy Cecily O`Neillové”, Tvořivá dramatika VIII, 1997, č. 3, str. I-VIII

”Hledání, nebo závislost na jistotách?”, Deník Dětské scény ´97, 1997, č. 7

”Otvírání ’97 v Karlíně”, Amatérská scéna XXXIV, 1997, č. 3

”Otvírání ’97 v Karlíně”, Deník Dětské scény ´97, 1997, příl. č. 5

”Uvedení do systému školní dramatiky”, Tvořivá dramatika VIII, 1997, č. 3

”Viola Spolinová: Hry a cvičení pro divadlo”. Tvořivá dramatika VIII, 1997, č. 1, str. I-VIII


1998
”Nellie McCaslinová: Tvořivé drama ve třídě”, Tvořivá dramatika IX, 1998, č. 2- 3, str. I-VIII

”Oldies, but goldies aneb Jaké byly ´staré zlaté časy´ dramatické výchovy”, Tvořivá dramatika IX, 1998, č. 2-3

”Projekt jako seminární úkol v přípravě učitele DV”, Tvořivá dramatika IX, 1998, č. 2-3


1999
”Dětské soubory v Ústí nad Orlicí”, Amatérská scéna XXXVI, 1999, č. 2

”Historka (zdaleka ne veselá) z dob zavádění dramatické výchovy na SPgŠ”, Tvořivá dramatika X, 1999, č. 2

”O kouzelných kalhotách Šárky Štembergové”, Amatérská scéna XXXVI, 1999, č. 3

”Pláčem na nepravém hrobě”, Tvořivá dramatika X, 1999, č. 1

”SPgŠ a učitelství dramatické výchovy”, Tvořivá dramatika X, 1999, č. 1 [Spoluautorky: Faltusová, Iva-Haklová, Jitka-Jirsová, Zuzana-Švejdová, Hana-Klechová, Věra-Teplá, Jitka-Tretiagová, Lenka]

”Ústí nad Orlicí”, Deník Dětské scény ´99, 1999, č. 0

”Vybrané kapitoly z dramatické výchovy”, Tvořivá dramatika X, 1999, č. 1


2000
”A co dál?”, Tvořivá dramatika XI, 2000, č. 2)

”A co za dalších deset let?”, Deník Dětské scény Trutnov, 2000, č. 6

”Dětská scéna 2000 - poprvé v Trutnově”, Amatérská scéna XXXVII, 2000, č. 4

”Didaktika DV v přípravě učitelů”, Tvořivá dramatika XI, 2000, č. 3

”František Sokol”, Amatérská scéna XXXVII, 2000, č. 6

”John O´Toole: Dramatický proces”, Tvořivá dramatika XI, 2000, č. 1, str. I-IV

”John O´Toole: Dramatický proces - 2. část”, Tvořivá dramatika XI, 2000, č. 2, str. I-IV

”Kouzelná školka ve znamení Dády Patrasové”, Učitelské listy 2000/2001, č. 1

”Milada Mašatová. 2. února 1934 - 23. června 2000”, Amatérská scéna XXXVII, 2000, č. 4

”Není to tak dávno. Schola ludus - Škola hrou po deseti letech aneb Jak jsme na tom”, Deník Dětské scény Trutnov, 2000, č. 1 - 5

”...s dovětkem redakce”, Tvořivá dramatika XI, 2000, č. 1

”Stochov”, Deník Dětské scény Trutnov, 2000, č. 0


Překlady
(Poněvadž komentování, ale i výběr úryvků jsou už více nebo méně interpretací, zařadili jsme výběry ze zahraničních materiálů, jichž Eva Machková připravila od 60. let dodnes dlouhou řadu a které byly ostatně vesměs publikovány v periodikách, do oddílu Články, časopisecké cykly a příspěvky ve sbornících nebo Knihy, publikace a texty uveřejněné/rozmnožené jako separáty.)


1991
Pemberton-Billing, R. N.-Clegg, J. D.: Vyučování dramatu. Pojetí výchovného dramatu na středních školách (Praha: Městská knihovna-ARTAMA)


1996
Way, Brian: Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací (Praha: ISV nakladatelství)
Editorská činnost, redigování a spolupráce při redigování rubrik

1964
Divadelní výchova I - XI, 1964-1974 [vyd. ÚDLUT, od roku 1972 ÚKVČ, Praha] - vedoucí redaktorka


1969
Dětský přednes - dětský dramatický projev - dětské divadlo očima zasloužilého umělce Miloslava Dismana, nositele Řádu práce. Bibliografie (Praha: ÚDLUT) [Spoluautorka: Hřavová, Elena]


1970
Jan Amos Komenský: Školní hry a výchova. 300. výročí úmrtí Jana Amosa Komenského (Praha: ÚDLUT)


1971
Texty dětské scény, sv. 1 - 18 + nečíslovaný svazek Zlatá lilie,1971 - 1980 [vyd. ÚDLUT, od roku 1972 ÚKVČ, Praha]


1974
Kraťásky. Sborník pohádek pro dětské soubory (Praha: ÚKVČ)

Do zápisníku metodika [rubrika], Amatérská scéna XI, 1974, č. 1 - 7, 9 - 12


1976
Dětské divadlo. Sborník her pro dětské divadelní soubory (Praha: Albatros)

Disman, Miloslav: Receptář dramatické výchovy (Praha: SPN, ed. Učebnice středních odborných škol)


1978
Dětské divadlo 2. Sborník her pro dětské divadelní soubory (Praha: Albatros)


1979
Kaplické divadelní léto ´79 - informační zpravodaj celostátní přehlídky dětských divadelních a loutkářských souborů 1979, č. 1-7 [vyd. organizační štáb KDL] - vedoucí redaktorka [Redaktoři: Alner, Juraj-Provazník, Jaroslav-Vrba, Pavel]

Pionýrská scéna (Praha: MF, ed. Knihovnička vedoucího, sv. 76)


1981
Lekce metodikům [redigování rubriky pro metodiky slovesných oborů], Československý loutkář XXXI, 1981. č. 5-12; XXXII, 1982, č. 1-10


1982
”Dílna - dílna - dílna” [redigování série článků pro metodiky a pořadatele vzdělávacích akcí], Československý loutkář XXXII, 1982, č. 11-12

Disman, Miloslav: Receptář dramatické výchovy (Praha: SPN, ed. Učebnice středních odborných škol)

Hřej, sluníčko, hřej! Sborník pásem a montáží pro dětské recitační kolektivy a smíšení soubory dětí a mládeže (Praha: DILIA, sv.11220)

Od třinácti do šestnácti. Sborník pásem,montáží a scénářů pro recitační soubory třinácti- až šestnáctileté mládeže (Praha: DILIA, sv. 11239)

Tajné skrýše slov. Sborník pásem pro dětské recitační soubory (Praha: DILIA, sv. 11148)


1983
”Jak se dělá dětské divadlo” [redigování volného cyklu článků o dětském divadle], Amatérská scéna XX, 1983,
č. 2, 4 - 7

Objevy a návraty. Sborník pásem pro dětské recitační soubory od mateřské školy do konce školy základní (Praha: DILIA, sv. 11377)

Svět dětí, ptáků, fialek. Sborník pásem pro recitační soubory dětí od 7 do 12 let (Praha: DILIA, sv.11296)


1984
Ať se točí svět! Sborník pásem a montáží pro dětské recitační, literárně dramatické a pěvecko-recitační soubory (Praha: DILIA, sv. 11465)

Disman, Miloslav: Receptář dramatické výchovy (Praha: SPN, ed. Učebnice středních odborných škol)


1987
Heslo ”Mělník”. Sborník montáží a pásem pro dětské recitační a literárně dramatické kolektivy (Praha: DILIA, sv.11684)


1989
Disman, Miloslav: Receptář dramatické výchovy (Praha: Státní pedagogické nakladatelství, ed. Učebnice středních odborných škol)

Dveře dokořán [rubrika o dramaturgii dětského divadla], Amatérská scéna XXVI, 1989, č. 2-12; XXVII, 1990, č. 1-2, 5, 7, 9; XXVIII, 1991, č. 1, 3, 5, 10; XXIX, 1992, č. 3, 8

Kuře, kocourek a malý tygr (Praha: Dilia)

1991
Inspirace pro dětskou dramaturgii. Práce posluchačů třídy lidové konzervatoře Východočeského kraje pro vedoucí dětských divadelních a loutkářských kolektivů 1988-1990 (Hradec Králové: Středisko amatérské kultury IMPULS)


1998
Integrál. Rubrika pro vzájemný dialog pedagogů a lektorů škol a kurzů vzdělávající učitele dramatické výchovy, Tvořivá dramatika IX, 1998, č. 1-2-3, X, 1999, č. 1-3, XI, 2000, č. 1-3 - redigování rubriky

Související Osobnosti

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':