Databáze českého amatérského divadla

Texty: Ústí nad Orlicí, Mladá scéna - Dílny - nabídka, D´Artaman 2/2000

Mladá scéna
Ústí nad Orlicí
4.–7. června 2009

Dílny

Celostátní přehlídku studentských divadelních souborů Mladá scéna 2009 z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s OS Malá scéna Ústí nad Orlicí. Jde o 1. ročník – dříve se celostátní přehlídka konala v rámci Náchodské Prima sezóny, kde se nadále věnují projektu setkávání studentů zabývajících se různými uměleckými obory. V Ústí nad Orlicí se zaměříme výhradně jen na studentské divadelní soubory a pokusíme se jim nabídnout diskuze o inscenacích, vedené studenty JAMU ve spolupráci s odbornými lektory. V lektorském týmu svou účast přislíbili Jiřina Lhotská, Veronika Rodriguezová, Dominika Špalková, Roman Černík a Tomáš Žižka. Součástí přehlídky budou i vzdělávací semináře a doprovodný program. Letos se uskuteční čtyři dílny pro studenty a jedna speciálně pro pedagogy.

Dílna M jako Mim a M jako Michal
aneb Beze slov
pro studenty od 15 do 26 let
Dílna je určena pro všechny, kteří se chtějí seznámit se základy klasické i moderní pantomimy. Účastníci se naučí technické prvky (práce s imaginární rekvizitou, tlaky, pantomimická chůze) a proniknou do problematiky jevištního a scénického pohybu prostřednictvím improvizace a etudování na zadaná témata. S jejich pomocí dojde také na tvorbu vlastních neverbálních příběhů. Studenti budou mít příležitost uvědomit si zákony neverbální komunikace při praktických činnostech.
Co si vzít s sebou: pohodlné oblečení na pohyb.
Lektor: Michal Hecht, mim, režisér a pedagog na volné noze. Studoval pantomimu u Zoji Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólovými programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Nyní hraje v divadle Image v Praze, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny. K jídlu má nejraději pivo.
Dílna začne každý den v 9.00 a skončí ve 12.12. Probíhat bude od čtvrtka 4. června do neděle 7. června.

Dílna J jako Jééé improliga a J jako Jana
pro studenty od 15 do 26 let
Improvizace se sportovními pravidly (u nás známá jako improliga) v sobě propojuje divadelní improvizaci a sportovní exhibici. Na sportovní zápas si tato disciplína ale jen hraje. Ve skutečnosti je třeba s druhým týmem spolupracovat a respektovat daná pravidla. V opačném případě totiž není možné vytvořit krátké společné improvizace, které by dávaly smysl.
Účastníci dílny se seznámí s pravidly improligy a s různými kategoriemi, vyzkoušejí si cvičení vedoucí ke skupinové spolupráci a naslouchání. Naskytne se jim příležitost získat různé dovednosti – vnímat víc věcí najednou, spolupracovat v týmu, vzdát se svých nápadů ve prospěch nápadů ostatních, rychle reagovat a respektovat společná pravidla – což se hodí nejen pro improligu. Kdo by si nechal ujít možnost vyzkoušet si improvizační trénink na vlastní kůži? Třeba vzniknou nové týmy, a tím pádem také možnost navzájem se setkávat a společně hrát.
Co si vzít s sebou: pohodlné oblečení na pohyb.
Lektorka: Jana Machalíková, narodila se v Praze, vystudovala dramatickou výchovu na DAMU. Recituje, hraje, improvizuje, moderuje, vede dětské soubory, učí a lektoruje. Má ráda puntíky a králíky.
Dílna začne každý den v 9.00 a skončí ve 12.15. Probíhat bude od čtvrtka 4. června do soboty 6. června.

Dílna H jako Hra a H jako Hanka
Hra s materiálem, předmětem a loutkou
pro studenty od 15 do 26 let
Objevitelská tvůrčí dílna je vedená jako společná hra s papírem, igelitem, látkami, vodou, různými předměty, zkrátka se vším, co nám přijde pod ruku. S těmito všemi věcmi budeme rozmlouvat, tančit, pohybovat se. Budeme je formovat i deformovat. Ale především objevovat jejich zvláštnosti, specifika, jedinečnost a možnosti pohybu, gest, řeči. Půjde o odhalení skrytého a osobitého života předmětů, materiálů i živlů, ale půjde také o hru našeho vlastního těla.
Formálněji řečeno: všichni zúčastnění se prakticky i teoreticky setkají s loutkovým, předmětným a alternativním divadlem. Zaměříme se na získání základních řemeslných dovedností pro hru s předmětem, materiálem a loutkou. Budeme rozvíjet svoji hravost, fantazii a objevovat nejen život předmětů, ale i sebe sama a svých schopností a dovedností. Naučíme se vyrábět jednoduché spodové i závěsné loutky, jako např. prstové, plošné, mapetové, manekýnové, z různých materiálů.
Co si vzít s sebou: pohodlné oblečení, pohodlnou cvičební obuv, nůžky (popř. tužku a blok).
Lektoři: Hana Galetková, možná s Tomášem Volkmerem a asistentkou Irenou Iškievovou. Hanka Galetková se narodila v Uherském Hradišti. Vystudovala dramaturgii na Janáčkově akademii múzických umění a pak také režii na KALD DAMU. Zapojuje se do mnoha divadelních projektů (např. W4V/V4W – mezinárodní divadelní projekt států V4). Společně s Tomášem Volkmerem se zabývá arteterapeutickou aktivitou s názvem Terapie loutkou. Ráda plave.
Dílna začne každý den v 9.00 a skončí ve 12.00. Probíhat bude od čtvrtka 4. června do neděle 7. června.

Dílna E jako Esa novinářská a E jako Eva
Jak se píše zpravodajům? Tvořivá žurnalistická dílna pro odvážné (vážně i nevážně)
pro studenty od 15 do 26 let
Dílna je určená každému, kdo si chce ve čtyřech dnech přehlídky vyzkoušet něco z novinářského řemesla a zároveň z oblasti tvořivého psaní – tedy psát pro čtenáře přehlídkového zpravodaje. Budeme společně i individuálně tvořit texty, které – bude-li se dařit – každý den vyjdou otištěné ve zpravodaji. Dílna účastníkům nabídne základy tvorby různých typů publicistických textů (rozhovor, sloupek, reportáž) a jejich variací, i textů uměleckých, které také mohou být součástí přehlídkového zpravodaje jako emotivní, subjektivní reflexe dění na Mladé scéně. Půjde tedy i o texty literární, textové koláže, fotografie, básně, črty a jiné otevřené texty. Kdo se odváží do dílny vstoupit, může zažít, jak časový pracovní stres, tak dobrý pocit z vytvořeného, které se s každým ranním rozbřeskem, vstupujíc do rukou čtenáře zpravodaje, stává pro něj aktuálním – a v téže chvíli je pro autora textu již textem minulým, včerejším – protože se rodí článek nový, dnešní, lepší... Náročnost žurnalistické dílny může být vykoupena možností získat okamžitou zpětnou vazbu – nejprve od kolegů a lektorky v dílně a poté i od čtenářů zpravodaje. Zkuste si stát se na čtyři dny novinářem – a pojďte do toho s odvahou, humorem; hrou i vážně.
Co si vzít s sebou: vlastní notebook (pokud vlastníte), diktafon nebo MP3 přehrávač, flash disk.
Lektorka: Eva Brhelová, vystudovala dramatickou výchovu na Divadelní fakultě JAMU v Brně, kde nyní vyučuje v Ateliéru Divadlo a výchova. Vede divadelní soubor na Církevní střední zdravotnické škole v Brně, je lektorkou dílen a seminářů tvořivého psaní. Pracovala v redakci Deníku Dětské scény v Trutnově, zkušenosti získávala pravidelnými články pro server České noviny. Přispívá do Amatérské scény, Tvořivé dramatiky, Talentu. Ráda domů z cest posílá pohlednice.
Dílna bude probíhat každý den (4.–7. června ) od 10.00 do 12.00, a poté od 21.00 do 23.00, kdy bude druhá fáze společné práce věnovaná reflexím a konzultacím textů (vytvořených během odpoledne) a jejich konečným úpravám před odevzdáním do aktuálního čísla zpravodaje.

Dílna A jako A už si odpočineme a A jako Anka
„Ranní káva v pohybu“ aneb „Jak se probudit a jak se neprobudit“
Pohybovo-oddychová dílna pro pedagogy
Dílna je věnovaná pedagogům zabývajícím se tvořivou prací s dětmi, studenty i dospělými. Ústředním tématem setkání bude hledání míry mezi aktivitou a oddychem – jak k tomu využít dech, dotek a pohyb. A hlavně, jak si užívat pohybu a jak si užít lenošení.
Co si vzít s sebou: pití a deku.
Lektorka: Anna Caunerová, učitelka tance narozená na Slovensku ve vesnici Kostolište. Věnuje se práci s milovníky tance a divadla, studuje Body-Mind Centering® v Bratislavě. Má ráda buňky, svou rodinu, přátele, nic, sud plný hroznů.
Dílna začne každý den v 9.30 a skončí ve 12.00. Probíhat bude od čtvrtka 4. června do neděle 7. června.

Pokud vás některá z dílen zaujala a chcete se do ní přihlásit, spojte se s Lenkou Novotnou a napište na e-mailovou adresu novotna@nipos-mk.cz nebo volejte na tel. 221 507 974, popř. na mobil 604 433 4 85. Více informací najdete na stránkách NIPOS-ARTAMA www.nipos-mk.cz nebo na stránkách Malé scény v Ústí nad Orlicí www.msuo.cz.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':