Databáze českého amatérského divadla

Texty: MALÍNEK, Martin: Zlom vaz po IX. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 45 - 47.

ZLOM VAZ PO IX.

Martin Malínek, předseda Organizačního výboru přehlídky

Postupová přehlídka amatérského divadla v Pardubickém kraji ZLOM VAZ po IX. se konala v České Třebové 26.–29. 3. 2009, tedy počtvrté ve městě, které disponuje prostřednictvím spolupořádajícího Kulturního centra Česká Třebová třemi sály plně vyhovujícími divadelní přehlídce. A také ve všech třech sálech přehlídka probíhala. Uskutečnila se zásluhou Občanského sdružení divadelních ochotníků Ústí nad Orlicí, které již devátým rokem vytváří řád a tvář této přehlídky, kam jezdí soubory nejen z Pardubického, ale také Olomouckého kraje (letos to byly dva). Bezproblémový průběh přehlídky, účast souborů na seminářích a společenském večeru, návštěva přehlídky zástupci souborů, které nebyly zařazeny do programu, stoupající návštěvnost (meziročně o jednu třetinu), vtipné propojení výstavy Z kuchyně našich babiček se zahájením přehlídky, to vše lze uvést ke cti pořadatelů, ke kterým patří také domácí DS HÝBL při Kulturním centru Česká Třebová.
Přehlídka měla jako každoročně ještě „jeden rozměr navíc“, letos to byla podpora o. s. Zdravotní klaun v jejich velice záslužné práci a péči o nemocné děti ve zdravotnických zařízeních. Novým prvkem bylo také vyhlášení Ceny Jana Sychry pro talent do 25 let, nesoucí jméno dlouholetého orlickoústeckého divadelníka a držitele Zlatého odznaku J.K. Tyla, neboť on to byl, kdo byl k mladým a začínajícím ochotníkům velmi vstřícný. Cena spočívá v úhradě nákladů spojených s divadelním vzděláváním oceněného. Předala ji dcera Jana Sychry Mgr. Hana Šedajová Markétě Indráčkové za ztvárnění sedmi rolí v inscenaci Zahrej to znovu, Same.
O porotu ve složení Dušan Zakopal (předseda), Petr Král a Richard Pogoda se pečlivě staral ředitel Kulturního centra Česká Třebová Doc. František Preisler, který podobně jako Karel Semerád nemohl v porotě zasednout jako v několika minulých letech, neboť se na některých soutěžních inscenacích autorsky podílel. Pořadatele velmi zarmoutila zpráva, že v porotě nakonec nebude prof. František Laurin, který se těsně před přehlídkou musel ze zdravotních důvodů omluvit. Přejeme mu aspoň touto cestou, aby byl brzo zase zdráv. Veškerá snaha doplnit řady poroty v tak krátkém čase již byla neúspěšná. Na porotu potom v tom užším složení byly kladeny nároky, které, vzhledem k celkově velmi vysoké úrovni přehlídky, už byly v závěru přehlídky nad její síly.
Z přihlášených 13 souborů zůstalo v programu nakonec deset. Čtyři soubory do celkového hodnocení nezasáhly, jeden byl nominován na celostátní přehlídku Divadelní Děčín, tři soubory byly doporučeny a další dva zůstaly těsně „před branami“.
Přehlídku zahájilo Občanské sdružení divadelních ochotníků Ústí nad Orlicí s hrou Woody Allena Zahrej to znovu, Same v režii Karla Semeráda. Inscenace zaujala přesným režijním výkladem (neotřelým a novým) a důsledným naplněním všech tří základních složek inscenace, tj herecké práce, scénického provedení a hudební složky. Přesná jevištní mluva jen podtrhovala náročné střídání prostoru a času metodou filmového střihu a práci se světly. Představení mělo spád a přesný temporytmus. Herecké výkony byly na vysoké úrovni a velmi vyrovnané, ač nutno říci, že výkon Petra Žitného v roli Allana byl nade vší konkurencí a po právu oceněn jako nejlepší mužský herecký výkon. Vlastimil Drda získal čestné uznání za ztvárnění role Dicka. Výkon Lindy v provedení Zuzany Kadavé byl zdařilým debutem. Ocenění osmnáctileté Markéty Indráčkové bylo zmíněno již výše. Porota inscenaci vytkla „nevhodné igelitové fóliové pozadí“. Šlo o mikrotenové pásy tvořící vchody do hracího prostoru, které však umožnily inscenaci opustit reálný prostor a dát jí nadčasovost. Inscenace obdržela doporučení nacelostátní přehlídku Divadelní Děčín.
Dramaťák Domova mládeže a školní jídelny Pardubice je souborem studentů a učňů s trvalou proměnou členů souboru. S inscenací Jak trpaslíci zachraňovali Sněhurku (adaptace známé pohádky) v režii Věry Novákové a Štěpánky Nethové do celkového hodnocení zasáhnout nemohli, ani nezasáhli, ale jejich snažení je velmi sympatické s mnohými přísliby do budoucna.
Divadlo tří z Pardubic si v režii Tomáše Novotného připravilo adaptaci povídky Woody Allena Podraz! jako součást volně navazujícího triptychu (byla však uvedena jen tato část). Souboru nelze upřít divadelní vidění a schopnost řešení humorných situací a zápletek, ale nedostatečné technické provedení převýšilo klady inscenace.
Domácí soubor DS Hýbl při Kulturním centru Česká Třebová připravil pod vedením zkušeného režiséra Jiřího Jireše muzikál s velkým obsazením s názvem Chlestakov slovenských autorů Šeba Martinského, Turana a Kramosila jako adaptaci Gogolova Revizora z počátku 70. let minulého století v překladu Františka Preislera. Libreto je doplněno téměř padesáti hudebními čísly. Soubor inscenaci nastudoval s velkou pílí a úsilím (39 účinkujících!), jen skloubit časově přípravu, trvající bezmála dva roky, muselo být velmi náročné. Porota hodnotila vyrovnané výkony sólistů i sboru, pečlivé hudební nastudování, solidní pohybovou složku a výtvarné řešení inscenace. Jedinou (!) výtkou byla délka inscenace, blížící se třem hodinám. Srovnatelná muzikálová inscenace v amatérském provedení v současné době patrně v Česku neexistuje. Porota ji nominovala na celostátní přehlídku Divadelní Děčín. Zároveň jí udělila cenu za nejlepší inscenaci, cenu za výtvarné řešení inscenace, cenu za režii Jiřímu Jirešovi a čestná uznání Miloši Němcovi za roli Hejtmana, Petru Reindlovi za roli Špekina a Jiřími Kočímu za roli Bobčinského.
Soubor Amaťák, o. s. (Divadlo Exil Pardubice) se představil současnou hrou Milana Kopeckého Dveře aneb Pane, vy jste náhoda v režii Oty Gutwirtha. Hlavním tématem předlohy je samota, prázdnota a nenaplnění života padesátileté ženy. Přichází nápadník, avšak dveře do bytu jsou zavřené a klíče kdesi... Oba hlavní protagonisté tak komunikují přes zavřené dveře. Inscenace má nesporé kvality, vévodí jí výborné herecké výkony Radka Navrátila v roli Muže (cena za mužský herecký výkon) a Věry Pojmanové v roli Matky (cena za nejlepší ženský herecký výkon). Inscenace byla doporučena k výběru do programu Divadelního Děčína.
Lanškrounské Divadlo ve středu se představilo s komedií Antonína Procházky S Tvojí dcerou ne v režii Růženy Šteflové. Tato konverzační komedie byla nad síly souboru, který podal sice vyrovnaný výkon, avšak v ničem výjimečný. Inscenaci chybělo tempo a důsledné řešení situací.
Výrazným divadelním počinem byla inscenace DS Blud v tyjátru Bludov. V režii Juliany Vohralíkové uvedl současnou politickou satiru Ať žije Pouchon aneb Blouznění starosty malé obce ve velké Unii. Samotný dramaturgický počin, ale i provedení inscenace formou blížící se kabaretu si získalo účastníky přehlídky i diváky. Aktuální narážky na politická a ekonomická řešení v rámci Unie byly zpracovány tak, že působily nenásilně, vtipně a sdělně. Porota udělila mimořádné ocenění souboru za dramaturgický přínos uvedením současné politické satiry a čestné uznání Ivanu Šinoglovi za roli Starosty.
Druhým souborem z Olomouckého kraje byl DS ŠOK Staré Město, který v režii Barbory Hubíkové nastudoval komedii Ivana Krause Víkend. Režie úspěšně uchopila textovou předlohu, nespoléhala pouze na vtipné dialogy a snažila se vést herce k jednání. Zdařilou byla i výprava inscenace včetně výtvarného řešení. Porota udělila čestné uznání Barboře Hubíkové za režii s přihlédnutím k hereckému výkonu v roli Milenky.
V nedělním ránu, po společenském večeru a změně času, se do divadla moc nechce, ale to neubralo na výkonu Divadla Katastrofa z Pardubic, kdy v režii Davida Polácha soubor uvedl adaptaci povídky Benjamina Bradforda Poslední zkouška. Soubor, který tvoří vesměs mladí lidé do 25 let, nastudoval komediální hříčku s nemalou erudicí a v osobité poetice. Standardní, vemlouvavé herecké výkony a příjemná atmosféra inscenace však tentokrát nedosáhly souznění s porotou.
Posledním počinem přehlídky byla autorská hra Martina Zahálky Herci na frontě v režii Pavla Doucka. Inscenaci připravil soubor Rytíři krále Jana Ústí nad Orlicí, jinak organizační složka Občanského sdružení divadelních ochotníků. Ve hře je využito vztahu a zkušeností autora, jinak pracovníka městského muzea, k událostem 1. světové války. Ve více dějových a časových rovinách sledujeme příběh čtyř protagonistů na pozadí války. Řazení divadelních obrazů plných exprese se stává mnohdy až nepřehledným. Inscenaci by pomohlo důslednější scénografické řešení a svícení a svícení. Nezaměnitelným prvkem inscenace je hudba a zvukové efekty Víti Mazánka. Nelze říci, že by inscenace byla vyrovnaná hereckými výkony, nicméně v kontextu přehlídky byl ocenitelný herecký výkon Romana Cacha v roli Vávry. Nepochybnou devizou souboru i přehlídky byl autorský počin Martina Zahálky. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon získal Petr Žitný za roli Vorla a sama inscenace byla jako mimořádně kvalitní svou obrazovostí a poetičností doporučena na celostátní přehlídku Divadelní Děčín.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':