Databáze českého amatérského divadla

Texty: Krulikovský, Jan - Frýdecko-místecký jubilant (60); čl. Macek, Stanislav in AS 2002, č. 1, s. 24 - 25,

FRÝDECKO-MÍSTECKÝ JUBILANT JAN KRULIKOVSKÝ
V zajetí divadla

Z dlouhodobé zkušenosti o činnosti v ochotnickém divadelním hnutí je obecně známá skutečnost, že tomuto hnutí se dobře daří tam, kde se najde jedinec, který svým nadšením a vytrvalostí dokáže nejen vytvořit příslušný divadelní kolektiv, ale dokáže ho udržet při životě a dávat mu neustále nové podněty. Jedním z takových pilířů ochotnického divadelnictví v okrese Frýdek-Místek je Mgr. Jan Krulikovský, který 28.3. t.r. oslaví své šedesátiny. Původním povoláním pedagog nehumanitních oborů (matematika, zeměpis) je dnes nejvýznamnější postavou ochotnického divadelnictví nejen v samotném Frýdku-Místku a ve stejnojmenném okrese, ale i v rámci moravsko-slezského regionu, zvláště po r. 1990.
Za jeho lásku k divadlu, dle jeho slov, mohou prý geny. Jeho dědeček a babička se údajně poznali v divadelním ochotnickém spolku. Toto tvrzení by se dalo doložit skutečností, že i jeho sourozenci a blízcí příbuzní mají k divadelnictví velmi blízko přímou aktivní činností.
Tak jako u řady mnohých amatérských divadelníků i jemu již od ranného mládí učarovalo loutkové divadlo pro své „kouzlo a tajemno“. Nechtěl však být jen pouhým divákem, ale jeho zřejmě vrozená hloubavost ho vedla k touze poznat i tu odvrácenou stranu, poznat i to, co se děje za onou bájnou oponou. A tak již od šesté třídy se aktivně zapojil do tehdejšího nově vzniklého loutkového souboru v Místku.
Svou soustavnou loutkářskou činnost sám datuje od svých 14 let, kdy byl žákem prvního ročníku gymnázia, až do dnešní doby. Za uplynulých 46 let v loutkařině obsáhl celou šíři této činnosti počínaje voděním, mluvením, navrhováním a realizací scénické a loutkové výpravy, režie, organizováním přehlídek, včetně funkce uměleckého vedoucího loutkového divadla Říše pohádek. Své bohaté zkušenosti uložil do napsání loutkových her Pekelný život, Ševcovská pohádka, Tenkrát na pasece, Broukalo si deset brouků, Pohádka o duhové rybě, Kašpařiny, O líném Honzovi, Uražený majestát, Příhody medvěda Tupínka a j.
Za své loutkové inscenace, které si i sám režíroval a navrhoval výpravu, sklízel nesčetnou řadu ocenění jak v oblasti autorského přístupu, tak i za jednotlivé režie a výpravy na všech úrovních okresem počínaje a účastí na Loutkářské Chrudimi konče. Za povšimnutí stojí skutečnost, že všechny uváděné loutkové hry měly vysokou reprízovost (10 až 30 repríz).
S ochotnickým činoherním divadlem se setkává již od svých 18 let během hereckého působení v dramatickém odboru ZK ROH n.p. Slezan Frýdek ve hrách Trojané, Dalskabáty, hříšná ves, Poslední dějství, Lucerna, Ty a já, a v řadě dalších. Po krizi v činnosti divadelního souboru ZK Slezan zakládá spolu s aktivním ochotníkem M. Pastorem divadelní soubor DUO (Divadlo u Ostravice), který v podstatě od r. 1966 působí dodnes v rámci frýdecko-místeckého uměleckého sdružení (FAMUS) vzniklého v r. 1990.
Divadelní soubor DUO vznikl rozšířením bývalého loutkového divadla Říše pohádek o činoherní scénu. Do nově vzniklého ochotnického seskupení přešla řada bývalých členů divadelního souboru ZK, Slezan a tak již v r. 1967 jsou zaznamenány úspěchy s Čechovovými aktovkami Medvěd a Bankovní jubileum. (Cena za režii na okresním festivalu ruských her v Žermanicích, 1. místo na meziokresní přehlídce souborů v okresu Nový Jičín. Zde J. Krulikovský získal cenu za nejlepší mužský herecký výkon.) Na těchto inscenacích se zároveň podílel i jako autor výpravy.
Od tohoto roku není jediná inscenace, na které by nefigurovalo jméno Jan Krulikovský jako herec, režisér či autor výpravy. Z řady uvedených inscenací stojí za povšimnutí hry Duel, Malé příhody letní, Provinční anekdoty, Nejkrásnější válka, Rodiče se zbláznili, Potopa světa, Dobrodružství v Paříži, Tři kmotřinky, Zvonokosy, Popelka, Jako ti holoubci.
Skoro každá z těchto inscenací byla na různých okresních a krajských přehlídkách odměňována cenami hlavně za režijní práci J. Krulikovského. Úspěšnost byla i ve vysoké reprízovosti. 10 repríz bývalo minimum. Nejkrásnější válka v r. 1982 jich měla 20, Dobrodružství v Paříži v r. 1988 mělo 14 repriz. Na těchto úspěších měl výrazný podíl dík svým schopnostem uměleckým a organizačním.
Tyto schopnosti našly své uplatnění nejen v okruhu činnosti místního loutkového a činoherního divadelního souboru, ale i v rámci okresu Frýdek-Místek, kde byl hlavním iniciátorem a organizátorem okresních přehlídek a různých divadelních akcí. Nebude daleko od pravdy tvrzení: Kde je řeč o divadle loutkovém nebo činoherním, tam určitě nechybí osobnost J. Krulikovského, a to nejen jako výkonná tvůrčí osobnost, ale i jako iniciátor a tvůrce podmínek pro divadelní činnost, neoddělitelnou část kulturního života ve Frýdku-Místku. Je proto naprosto logické
- že byl hlavním iniciátorem založení organizace FAMUS v r. 1990, jehož starostou byl až do r.1998;
- že v r. 1997 zřídil nadaci, jejímž cílem bylo v centru Frýdku-Místku vybudovat stálou divadelní scénu s konečným záměrem postavení nového divadla. Tato nadace však byla nucena ukončit svou činnost na základě nového zákona o nadacích k 31.12.1998;
- že v r. 1994 byl hlavním iniciátorem při vzniku Divadelního centra Podbeskydí, sdružení ochotnických a loutkářských souborů ze severní Moravy a Slezska, jejímž předsedou je do dnešních dnů;
- že v rámci FAMUS zřídil agenturu BETHA, která nabízí zprostředkování divadelních a loutkových představení, poradenství v oblasti dramaturgické, režijní a scénografické, pořádání odborných kurzů k divadelní a loutkové problematice;
- že v rámci FAMUS byl zřízen SLUMIK (Služba místní kultuře), kde jsou pro amatérské divadelní a loutkové soubory nabízeny různé služby související s jejich činností (půjčovna kostýmů, knihovna divadelních a loutkových textů, půjčování jevištních zařízení, vypracování návrhů scén včetně jejich případné realizace a různé další práce).
A to ještě je aktivně činný v místní samosprávě, kde jako předseda kulturní komise a člen rady města prosazuje zájmy rozvoje kulturního a zejména divadelního života ve městě. Jeho jmenování ředitelem organizace Národní dům ve Frýdku-Místku jako hlavního městského kulturního zařízení určitým způsobem završuje jeho dosavadní činnost v oblasti místní kultury.
Základním rysem jeho dosavadní úspěšné práce je vedle nesporných uměleckých kvalit výrazná cílevědomost, koncepčnost systémového myšlení, tolerantnost k jiným názorům a hlavně upřímná a dobrosrdečná povaha. To vše ve svém souhrnu má kladný výsledek v každém divadelním kolektivu, takže se mu daří získávat žádoucí okruh spolupracovníků v průřezu všech činností souvisejících s výkonem divadelní a loutkářské aktivity. Vynikající dlouholeté výsledky ochotnické činnosti by nebyly myslitelné bez tolerantního rodinného zázemí, o kterém málokdy hovořil, avšak bystrý pozorovatel ho mohl velmi dobře vnímat. A tak nejen oslavenci, ale i jeho manželce patří dík za to, co Jan Krulikovský pro ochotnické divadelní hnutí vykonal.
Při oslavě jeho šedesátin bude jistě řada gratulantů, a proto jménem široké obce ochotníků a loutkářů přejeme vedle pevného zdraví dobrou životní pohodu a další dobrou výdrž v jeho divadelní zálibě, aby jeho osobnost byla i nadále vzorem všem ochotníkům a příkladem k následování.
Stanislav Macek
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':