Databáze českého amatérského divadla

Texty: VRCHOVSKÝ, Ladislav: Pohárek SČDO – národní kolo soutěže divadelních monologů a dialogů. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 25.

Pohárek SČDO – národní kolo soutěže divadelních monologů a dialogů

Ladislav Vrchovský

Ve dnech 18.-19. dubna 2009 proběhla ve Velké Bystřici národní přehlídka monologů a dialogů Pohárek SČDO. V soutěži se utkalo celkem 15 výstupů, z toho šest monologů v mužské herecké kategorii, šest v ženské a tři dialogy. Šedesát procent soutěžících tvořili účastníci, kteří se před očima obecenstva objevili poprvé, což svědčí o tom, že Pohárek SČDO je soutěž živá a těší se vzrůstajícímu zájmu neprofesionálních divadelníků a adeptů hereckého umění. Ve výběrech předloh dominovala próza, většinou dramatizovaná přímo samotnými aktéry nebo jejich kolegy a pedagogy, šest účinkujících vystoupilo s monologem či dialogem pocházejícím z dramatického textu. Lze konstatovat jistý kvalitativní vzestup v sólových kategoriích, naopak v dialozích byla letošní úroveň nižší než v minulých ročnících.
Porota, které předsedal Dušan Zakopal, nakonec ocenila udělením první ceny v kategorii Monology ženy Annu Zemanovou (N.V. Gogol: Ženitba – Agáta), dále výkon Magdy Nováčkové (Divadlo Sklep: Televizní besídka – Pižďucha) a čestné uznání obdržela Anna Zemanová za kvalitní jevištní mluvu v monologu Agáty N.V. Gogola.
V kategorii Monology muži byly výsledky následující: 1. místo Vladimir Benderski (David Avidan: Politici jazyka – muž), 2. místo Michal Pivoňka – (István Örkény: Rodina Tótů – Listonoš). Čestné uznání udělila porota Karlu Vaňkovi za mladý talentovaný herecký výkon v roli Chlapce (R. Křesťan: První rande).
Soutěž v dialozích nebyla obsazena tak kvalitně jako v minulých ročnících a z toho důvodu bylo uděleno pouze jedno čestné uznání, a to Ludmile Panenkové za herecký výkon v roli Smrti (Lenka Procházková: O babě hladové).
Porota se také rozhodla doporučit k výběru do hlavního programu Jiráskova Hronova defilé účastníků Pohárku SČDO a současně je navrhla zařadit do programu Krakonošova divadelního podzimu.
Jako největší potíž Pohárku do budoucna se rýsuje vzrůstající problém se souměřitelností výkonů vystavěných na dramatickém textu a konkrétní dramatické osobě, na postavě převedené na jeviště z prozaického či poetického literárního textu, případně na vlastní prozaické či dramatické tvorbě. Členové poroty proto dávají organizátorům ke zvážení, zda tyto tři skupiny nedefinovat jako samostatné soutěžní kategorie. Lze uvážit i další možnost, a to takovou, ve které by národní přehlídka již nebyla přehlídkou soutěžní, nicméně lektorský sbor by oceňoval úroveň interpretačních prostředků i kvalitu výběru textu či jeho aktuálnost, případně autorský podíl.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':