Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Hradec Králové, Impuls: Vyhlášení div. a slovesných krajských přehlídek na rok 2007

VYHLÁŠENÍ soutěží a přehlídek slovesných oborů 2007,
vyhlašovaných SAK Impuls Hradec Králové a VSVD
Kontakt:
Středisko amatérské kultury Impuls, Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové
telefon: 495 582 622 (Gregarová), fax: 495 546 560, gregarova@vsvd.cz, www.vsvd.cz
Pro informaci uvádíme i přehlídky, které organizuje jiný pořadatel, a které se konají na území bývalého východočeského regionu. Jsou uvedené kurzívou.
------------------------
---------------------------
1. Činohra a hudební divadlo
Krajská přehlídka v Červeném Kostelci ve dnech 15. - 18. března 2007
Spolupořadatel: Městské kulturní středisko a Divadelní soubor MěKS Červený Kostelec
Datum uzávěrky přihlášek: 31. října 2006
Ukončení výběru inscenací: 20. ledna 2007
Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost.
Přehlídka zahrnuje účast divadelních souborů v těchto třech kategoriích:
a) soubory, které uplatňují principy hereckého divadla dramatické postavy, jejichž inscenace vycházejí z textů dramatických autorů;
b) soubory využívající různých principů hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí z nejrůznějších zdrojů tzv. otevřené dramaturgie;
c) soubory hudebního divadla.
Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky, která je programově postupovou pro celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce je považována za účast na druhé krajské přehlídce. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady.
Soubor se se stejnou inscenací může zúčastnit pouze krajské postupové přehlídky směrem na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla. POZOR!!! Zúčastní-li se jiné krajské postupové přehlídky, která je programově postupovou na jinou národní přehlídku (např. Šrámkův Písek, Náchodská Prima sezóna, Krakonošův divadelní podzim), bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady.

Odborná porota krajské soutěže má právo nominace jedné inscenace a doporučení dalších inscenací s uvedením pořadí do programu celostátní přehlídky.
Postupové krajské soutěže činoherního a hudebního divadla vrcholí celostátní přehlídkou amatérského činoherního a hudebního divadla pod názvem
? / DIVADELNÍ TŘEBÍČ,
která je koncipována jako soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své inscenační praxi reflektují zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejichž adresátem je dospělé publikum.
Odborná porota krajské soutěže má rovněž právo doporučení inscenací s uvedením pořadí pro program národní přehlídky inscenací her pro děti a mládež „Rakovnická Popelka“.
-----
2. - 4. března, Lomnice nad Popelkou
Krajská postupová přehlídka divadelních ochotnických souborů Jizerské oblasti
Pořadatel: Divadelní spolek J.K. Tyl Lomnice nad Popelkou
Kontakt: Ladislav Novák, Sportovců 748, 512 51 Lomnice nad Popelkou, mob. 731 474 426
Přihlášky do 20. 1. 2007
http://www.dstlomnice.wz.cz/
-----
23. – 25. března, ZLOMVAZ ! Česká Třebová
Krajská postupová přehlídka divadelních ochotnických souborů v Pardubickém kraji
Pořadatel: Občanské sdružení divadelních ochotníků Ústí nad Orlicí
Kontakt: Martin Malínek, 562 03 Ústí nad Orlicí, Na Stráni 476, mob. 777 247 153, 465 523 927. e-mail: osdo@ustinadorlici.cz
Přihlášky do 7. 1. 2007
http://osdo.ustinadorlici.cz/
-----------------
------------------
2. Venkovské divadelní soubory
Krajská přehlídka „Miletínské divadelní jaro“ v Miletíně ve dnech 4. - 6. května 2007
Spolupořadatel: Divadelní soubor Erben Miletín
Datum uzávěrky přihlášek: 31. října 2006
Ukončení výběru inscenací: 10. března 2007
Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost.
Národní přehlídky a krajských přehlídek venkovských divadelních souborů se mohou soutěžně zúčastnit divadelní kolektivy mající sídlo v místě, které má charakter venkovského sídla a nemá víc jak 5 000 obyvatel.
Odborná porota krajské přehlídky má právo nominace jedné inscenace. Dále má právo doporučit neomezený počet inscenací s uvedením pořadí k výběru do programu Celostátní přehlídky venkovských divadelních souborů "KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM"
Odborná porota krajské soutěže má rovněž právo doporučení inscenací s uvedením pořadí pro program národní přehlídky inscenací her pro děti a mládež „Rakovnická Popelka“.
-----
20. - 22. dubna 2007 - "Sněhový Brněnec" - Lidový dům Moravská Chrastová
IV. ročník krajské přehlídky venkovských divadelních souborů Pardubického kraje
Pořadatelé: Divadelní soubor E. Vojana Brněnec a Krajská knihovna v Pardubicích – odd. kulturních služeb
Přihlášky přijímá: Krajská knihovna v Pardubicích – oddělení kulturních služeb
Kontakt:
Krajská knihovna – odd.kulturních služeb, Hana Cihlová, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice, tel. 466 500 755, e-mail: okpce@volny.cz
Div. soubor E.Vojana, Milada Pavlasová, 569 04 Brněnec 50, tel. 461 523 246, 731 489 840
e-mail: spravce@brnenec.cz, http://www.ochotnici-brnenec.unas.cz
Uzávěrka přihlášek: 31. prosince 2006
--------------------
--------------------
3.Inscenace činoherního divadla pro děti DOSPĚLÍ DĚTEM
Tato přehlídka je určena souborům s věkovým průměrem nad 15 let, tzn. i souborům tvořeným mládeží s inscenacemi her pro děti a mládež.

11. - 13. 5. 2007 - Krajská přehlídka v Havlíčkově Brodě "Dospělí (pro radost) dětem 2007"
Pořadatel: Sdružení Adivadlo Havlíčkův Brod
Datum uzávěrky přihlášek: 15. února 2007
Definitivní ukončení výběru inscenací je 20. března 2007.
- Výběr provádí komise jmenovaná Sdružením ADIVADLO za metodické spolupráce Rady VSVD.
Kontakt: Ludmila Honzová, KD Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 607 241 427
E-mail: adivadlo.h.brod@seznam.cz

Pro soubory kraje Královéhradeckého je možnost zúčastnit se
se svými inscenacemi pro děti přehlídky činoherního divadla v Červeném Kostelci nebo v Miletíně, jejichž poroty budou mít právo na celostátní přehlídku "RAKOVNICKÁ POPELKA" doporučovat.

Účast na některé z těchto přehlídek je nutno dopředu projednat s pořadatelem – SAK Impuls Hradec Králové.
---------
----------
4. Experimentující a studentské divadlo, divadlo poezie
Krajská přehlídka „Audimafor“ v Kostelci nad Orlicí 23. - 25. března 2007
Spolupořadatel: Kulturní klub Rabštejn Kostelec nad Orlicí
Datum uzávěrky přihlášek: 31. ledna.
Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost.
Jedna inscenace (nikoli soubor) se může o účast na celostátních přehlídkách ucházet pouze jednou.
Odborná porota krajské přehlídky může (nemusí) nominovat jedno představení, další pak navrhnout s pořadím do programu dále uvedených celostátních přehlídek. Pořadí inscenací je pro programovou radu doporučením, v konečném programu však může převážit i dramaturgické či technické hledisko.

Šrámkův Písek 2007
je koncipován jako celostátní přehlídka souborů experimentujících osobitým způsobem s obsahem a formou představení. Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení (pouze není určena dětským souborům do patnácti let!).
Wolkrův Prostějov 2007
- základem inscenace by měl být literární text, jehož zpracování má výraznou poetiku.
Náchodská prima sezóna 2007
je koncipována jako celostátní přehlídka studentského divadla umožňující setkání studentských divadelních kolektivů, prezentaci a konfrontaci výsledků jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu studentů o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti.
Přehlídky se mohou zúčastnit studentské divadelní soubory z České republiky při současném splnění podmínky, že jejich vystupující členové jsou ve věku od 15 do 21 let; starší jen pokud jsou studenti SŠ a VOŠ. Věkové omezení se netýká režiséra, scénografa, autorů hudby apod.
Soubory se mohou přehlídky zúčastnit s divadelními inscenacemi (vystoupeními) bez omezení druhového či žánrového (herecké – činoherní divadlo, hudební divadlo – hry se zpěvy, muzikály atd., pohybové a taneční divadlo, loutkové divadlo, divadlo poezie, divadlo pro děti a další).

Modrý kocour – Turnov (Středočeský kraj společně s Libereckým krajem)
- postup na ŠP a NPS
Termín: 23. - 25. února 2007
Pořadatel: Turnovská Bohéma - Turnovské divadelní studio
Kontakt: Petr Haken, Koněvova 1003, 511 01 Turnov; Tel.: 481 312 636, 606 504 008, e mail: haken@gytu.cz
Uzávěrka přihlášek: 20. prosince 2006
---------------
--------------------
5. Loutkové divadlo
Regionální loutkářská přehlídka v Hradci Králové 30. března – 1. dubna 2007
Spolupořadatel: Divadlo Jesličky Hradec Králové
Uzávěrka přihlášek: 20. února
Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost.
Přehlídka je otevřená pro všechny loutkářské druhy a techniky, včetně individuálních výstupů, prací učitelek mateřských škol či dětských loutkářských souborů, inscenací pro děti i dospělé.
Každý soubor se může soutěžně zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky, která je postupovou na Loutkářskou Chrudim. Pokud ovšem nebyla tato inscenace krajskou porotou na LCH vybrána nebo nebyla přijata programovou radou, může se soutěže zúčastnit v příštích letech znovu. Neúspěch v soutěži (ani opakovaný) ale nevylučuje možnost účasti v otevřeném programu.
Odborná porota regionální přehlídky může na Celostátní přehlídku "LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM" doporučit neomezený počet inscenací s uvedením pořadí k výběru do přehlídkového programu.

Turnovský drahokam (Liberecký kraj)
Termín: 17. – 18. března 2007
Pořadatel: Loutkářský soubor Na židli Turnov
Kontakt: Petr Záruba, 511 01 Turnov, J.Patočky 1670, mob.732 617 134
Uzávěrka přihlášek : 31. ledna 2007

Krajská loutkářská přehlídka Pardubického kraje
Termín: 24. - 25. března 2006 - Malá scéna Divadla K. Pippicha Chrudim
Pořadatel: Loutkářský soubor AHOJ Chrudim
Kontakt: Libor Štumpf, 537 01 Chrudim, Slovenská 398, tel. 602 933 649, e-mail: lstumpf@seznam.cz a Krajská knihovna – odd.kulturních služeb, Hana Cihlová, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice, tel. 466 500 755, e-mail: okpce@volny.cz
Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2007
Bližší informace: www.chrudimka.cz/ahoj
-----------------------
--------------------------
6. Umělecký přednes
Celostátní festival poezie "Wolkrův Prostějov"
je přehlídkou nejlepších sólových recitátorů, recitačních kolektivů a divadel poezie v České republice.
Festival má dvě základní části:
6.1. přehlídka sólových recitátorů
6.2. přehlídka divadel poezie, souborů uměleckého přednesu a jiných kolektivů inscenujících poezii nebo prózu.

ad 6.1. Krajská přehlídka sólových recitátorů v Hradci Králové ve dnech 22. - 23. února,
je vyhlášena pro Královéhradecký kraj, tj. okresy Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Jičín
Spolupořadatel: Divadlo Jesličky
Uzávěrka přihlášek: 30. ledna 2007
Účastníci, kteří ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídu víceletého gymnázia se představí ve dvou vystoupeních, pro které si připraví texty z poezie nebo prózy české či světové literatury. Možný je úryvek, montáž, publicistický útvar, jehož délka v interpretaci nepřesáhne 8 minut. Pro nominaci recitátorů z krajského kola na WP není možné text měnit.
Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií
I. kategorie - do 17 let, od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do dovršení 17 let až po 1. 2. 2007 včetně;
II. kategorie - do 20 let, recitátoři, kteří do 1. 2. 2007 dovrší 17 let;
III. kategorie - 20-35 let, recitátoři, kteří do 1. 2. 2007 dovrší 20 let.
Odborná porota krajského kola navrhuje k postupu 2 nejlepší recitátory z každé kategorie.
Zájemci, pokud ukončili základní školu, se mohou přihlásit přímo u pořadatele krajského kola - Impulsu Hradec Králové.
SAK Impuls, Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové,
e-mail: gregarova@vsvd.cz

Wolkrův Prostějov, Krajské kolo pro Pardubický kraj,
tj. okresy Pardubice, Svitavy, Chrudim, Ústí nad Orlicí
15. března - Divadlo „29“ v Pardubicích
Uzávěrka přihlášek : 2. 3. 07
Kontakt: Hana Cihlová, Krajská knihovna – odd. kulturních služeb, Sukova 1260, 530 02 Pardubice, tel. 466 513 131, e-mail: okpce@volny.cz

ad. 6.2. přehlídka divadel poezie, souborů uměleckého přednesu a jiných kolektivů inscenujících poezii nebo prózu.
Viz: 4.
Krajská přehlídka „Audimafor“ v Kostelci nad Orlicí 23. - 25. března 2007
Datum uzávěrky přihlášek: 31. ledna.
-----------------------------
--------------------------------
7. Dětské divadlo a recitace DĚTSKÁ SCÉNA
Přehlídka má dvě základní části:
7.1. přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů
7.2. přehlídka dětských recitátorů
Soutěž je dobrovolná pro žáky i školy. Mohou se jí zúčastnit jednotlivci i soubory se základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí.

ad 7.1. Krajská přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Královéhradeckého kraje
Hradec Králové, Divadlo Jesličky ve dnech 14. - 15. dubna 2007
Spolupořadatel: Divadlo Jesličky
Uzávěrka přihlášek: 15. března
Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost.
Nejméně 3/4 členů souboru musí tvořit žáci základních škol nebo odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Odborná porota krajské přehlídky při hodnocení nestanovuje pořadí, ale pro postup na Celostátní přehlídku dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů DĚTSKÁ SCÉNA nominuje jedno nejinspirativnější vystoupení. V případě, že se vyskytne další kvalitní inscenace (pásmo), může ji odborná porota doporučit do širšího výběru.

Krajská přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Pardubického kraje
14. dubna, Divadlo K. Pippicha Chrudim
Pořadatelé: Krajská knihovna – odd. kulturních služeb, Sukova 1260, 530 02 Pardubice
Kontakt: Zdenka Kupfová, tel. 466 513 131, e-mail: okpce@volny.cz
Uzávěrka přihlášek:15. 3. 07

ad 7.2. Krajská přehlídka dětských recitátorů Královéhradeckého kraje
Hradec Králové, Divadlo Jesličky, ve dnech
14. dubna – I. kategorie,
14. dubna – II. kategorie,
19. dubna – III. kategorie,
20. dubna - IV. kategorie
Uzávěrka přihlášek: 31. března

Soutěž probíhá ve čtyřech věkových kategoriích:
I. kategorie - žáci 2. - 3. ročníků ZŠ (končí na úrovni kraje, nepostupuje na "Dětskou scénu")
II. kategorie - žáci 4. - 5. ročníků ZŠ
III. kategorie - žáci 6. - 7. ročníků ZŠ
IV. kategorie - žáci 8. - 9. ročníků ZŠ
Sólisté 1. a 2. kategorie si připraví do soutěže jeden text. Sólisté 3. a 4. kategorie připraví do soutěže dva texty. Délka recitačního vystoupení může trvat nejvýše 5 - 7 minut pro jeden text. Není vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním textem. Recitátor nesmí na přehlídce vystupovat se stejným textem jako v minulém roce. Na celostátní přehlídce vystupují recitátoři výhradně s texty, s nimiž byli vybráni odbornou porotou regionální přehlídky.
Odborná porota okresního kola při hodnocení nestanovuje pořadí, k postupu doporučí čtyři nejlepší vystoupení v každé kategorii.
Odborná porota krajského kola při hodnocení nestanovuje pořadí, k postupu na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ doporučí dvě nejlepší vystoupení v každé kategorii. Podmínkou postupu do celostátního kola ve III. a IV. kategorii je kvalitní zvládnutí obou textů.

Pořadatelé okresních kol dětských recitátorů Královéhradeckého kraje
Náchod
Déčko, Zámecká 243, 547 01 Náchod – Jaroslava Nývltová, 491 428 744, 775 223 291 jajka@deckonachod.cz
Kolektivy: 1. března (Déčko Náchod)
Jednotlivci: 14. března - I. a II. kategorie / 15. března - III. a IV. kategorie.
Trutnov
Dům dětí a mládež, R.Frimla 816, 541 01 Trutnov - Blanka Nehybová, 499 815 290,
nehybova@ddmtrutnov.cz
Jednotlivci: 14. března – 0., I. a II. kategorie / 15. března - III. a IV.k ategorie.
Jičín
K-klub, středisko pro volný čas, Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín - Hana Krásenská,
493 532 451, kackojc@cmail.cz
Kolektivy: 7. března
Jednotlivci: 9. března
Rychnov nad Kněžnou
Dům dětí a mládeže, Poláčkovo nám. 88, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Alena Bořková, 494 535 680, info@deckoviny.cz
Jednotlivci: 7. března - I. a II. kategorie a 9. března - III. a IV. kategorie
Hradec Králové
SAK Impuls, Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 582 622
e-mail: gregarova@vsvd.cz
org. garant: Jana Portyková, tel. 607 742 91, janaport@centrum.cz
Jednotlivci: 2. – 4. dubna

Přehlídka dětských recitátorů, Krajské kolo pro Pardubický kraj
tj. okresy Pardubice, Svitavy, Chrudim, Ústí nad Orlicí
12. (1.kat.), 13. (2.kat.), 18. (3.kat. ), 19. (4. kat.) dubna, v Domě hudby v Pardubicích
Pořadatel: Krajská knihovna – odd. kulturních služeb, Sukova 1260, 530 02 Pardubice, Hana Cihlová, tel. 466 500 755, e-mail: okpce@volny.cz
Uzávěrka přihlášek: 15. března 2006

Z celostátních oborových přehlídek, na něž jsou uvedené přehlídky postupové, doporučují poroty k výběru na Jiráskův Hronov. Výběr základního programu JH je stanoven Propozicemi Jiráskova Hronova
-----------------
--------------------
8. POHÁREK SČDO
Regionální přehlídka Hradec Králové, Divadlo Jesličky 13. ledna 2007
Spolupořadatel: Divadlo Jesličky
Uzávěrka přihlášek: 31. prosince 2006
Soutěž monologů, dialogů a individuálních výstupů s loutkou a divadlo jednoho herce.
Soutěž usiluje o rozšíření obzoru v široké škále dramatické literatury a nabízí možnosti tvůrčí práce na režijní přípravě a vlastním hereckém studiu dramatické postavy.
Soutěž je určena amatérům starším 15 let.
Soutěží se v kategoriích
- mužský monolog - ženský monolog - individuální výstup s loutkou - časový limit 10 minut
- dialog (max. 3 osoby) - časový limit 13 minut
- divadlo jednoho herce - min. rozsah inscenace 40 minut, u inscenací určených dětem 25 minut
Porota regionální přehlídky nominuje k postupu na POHÁREK SČDO vítěze jednotlivých kategorií.
----------
-------------
9. OPEN AIR PROGRAM
při XIII. ročníku mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů
21. - 30. června 2007 v Hradci Králové
aneb Ulice plné komediantů
Pořádá Volné sdružení východočeských divadelníků ve spolupráci s Klicperovým divadlem, Divadlem Drak, HKVS a Střediskem amatérské kultury Impuls Hradec Králové za podpory města Hradec Králové
Uzávěrka je 30. dubna 2007
Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů je největším svátkem divadla ve střední Evropě, je „českým Avignonem“. Více než dvě stě představení během deseti dnů, na sto padesát divadelních souborů z evropských zemí i ze zámoří, více než tisíc vystupujících na hlavních scénách profesionálních divadel, v šapitó, na letních pódiích i v Open Air Programu v atriích historických budov a ulicích historického centra. Koncerty, výstavy, diskuse, besedy, pouliční divadla, filmová představení, programy pro děti. Významné osobnosti uměleckého světa.
Vaše představení zhlédnou kromě diváků i divadelní kritici, novináři, producenti, prostě lidé od divadla z domova i z ciziny.
OPEN AIR PROGRAM
je otevřen profesionálním i amatérským souborům. Hraje se zásadně "pod širým nebem", pokud to počasí dovolí. Náhradní prostory nejsou k dispozici. Věnujte pozornost následujícím pojmům:
PÓDIOVÉ PRODUKCE
jsou představení jevištního typu, která se hrají v Atriu Radnice (podium 6x4 m) a Městské hudební síně (6x6 m), na letních scénách Klicperova divadla a Divadla Drak. Opona a tahy tu nejsou! K dispozici nabízíme nejnutnější osvětlovací a zvukovou techniku a organizační zázemí. Nezajišťujeme žádné jiné vybavení, než jaké je uvedeno v podmínkách přihlášky – pečlivě prostudujte!
POULIČNÍ DIVADLA
mohou vystupovat v uličkách starého města, na pěších zónách moderního, tzv. "Gočárova města", v parcích, prostě všude, kde si soubory najdou své diváky. Technické podmínky si soubory zajišťují samy! Pořadatel nezajišťuje žádné vybavení ani připojení!
ORGANIZACE
Honoráře se nevyplácejí. Souborům hradíme pouze náklady spojené s dopravou, bezplatně zajišťujeme ubytováním ve dnech vystoupení. Každý člen souboru obdrží volný „Last Minute Ticket“ na představení oficiálního programu Divadla evropských regionů. Představení jsou propagována na plakátech, v programovém bulletinu, v denním tisku a v deníku Hadrián, jsou ohlašovány začátky představení.
-------------
-------------
12. LOUTKÁŘSKÁ PŘEHLÍDKA "O CENU MATĚJE KOPECKÉHO"
- přehlídka loutkářských souborů programově hrajících pro dětského diváka
LIBČANY - listopad
Hlavní pořadatel: Obecní úřad Libčany
Spolupořadatel: SAK Impuls Hradec Králové
Termín uzávěrky: 15. září 2007

Související Organizace

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.